Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Treball socials Punts 1 i 2 tema 7

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Unitat4
Unitat4
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 45 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Treball socials Punts 1 i 2 tema 7 (20)

Anuncio

Treball socials Punts 1 i 2 tema 7

 1. 1. El sector secundari i els factors de producció industrial -Àlex Torres -Andrés Bonet -Josep Mulet - I.E.S. Antoni Llidó - 3r ESO B
 2. 2. ÍNDEX Introducció del sector secundari………….Pàgina 1 El sector secundari ……………………………Pàgina 2 Sector asecundari i construcció…………Pàgina 3 Industria……………………………………….…..Pàgina 4 Els antecedents…………………………………Pàgina 5 Característiques………………………………..Pàgina 6 Diferències entre països…………………..Pàgina 7 Mineria………………………………….………..Pàgina 8 Factors de producció industrial ………..Pàgina 9 Introducció els factors de producció industrial………Pàgina 10 Factors de producció industrial……….Pàgina 11 Matèries primeres……………………………Pàgina 12 Fonts d’energia………………………..………Pàgina 13 Revolució industrial………………………….Pàgina 14 Esgotament del carbó / petroli…………Pàgina 15 Solució……………………………………………..Pàgina 16 Consum d’energia……………………….……Pàgina 17 Energies no renovables………………….…Pàgina 18 Carbó………………………………...Pàgina 19 Petroli………………………………..Pàgina 20 Gas Natural…………………………Pàgina 21 Energia Nuclear……………………Pàgina 22 Energies renovables……………………….…Pàgina 23 Energia hidroelèctrica…………......Pàgina 24 Energia solar………….………..….Pàgina 25 Energia eòlica…………………......Pàgina 26 Energia mareomotriu……………..Pàgina 27 Energia geotèrmica……………….Pàgina 28 Energia de la biomassa…………..Pàgina 29 Recursos humans……………………………..Pàgina 30 En els paísos desenvolupats…………..…Pàgina 31 En els paísos subdesenvolupats………..Pàgina 32 El capital……………………………………………Pàgina 33 I 34 Augmentar beneficis empresaris……...Pàgina 35 Notícia……………………………………………..Pàgines 36 I 37 Definicions……………………………………….Pàgines 38 I 39 Opinions personals…………………………..Pàgina 40 Bibliografia……………………………………...Pàgina 41 Veure més en......................................Pàgina 42
 3. 3. Introducció del sector secundari Producció artesanal El sector secundari Construcció Indústria Característiques Treballadors a la fàbrica Màquines font d'energia Producte manufacturat Naix al segle XVIII i es desenvolupa a la Revolució industrial Divisió del treball
 4. 4. El sector secundari
 5. 5. Sector secundari i construcció La construcció és l'activitat econòmica dedicada a crear edificis i infrastructures. Dividida en: Indústria Construcció
 6. 6. Indústria Component principal del sector secundari. Comprén les activitats relacionades amb al transformació de les matèries primeres en productes manufacturats. Poden ser consumits directament. Poden servir per a matèries primeres per a altres indústries,
 7. 7. Els antecedents EN L'ARTESANIA - El producte es feia de manera manual. - Es destinava a l' autoconsum o a un mercat limitat. - Productivitat baixa. EN LA INDUSTRIA - Va sorgir al final del segle XVIII - Es va desenvolupar al llarg del XIX Cal buscar-los en la producció artesanal
 8. 8. Característiques: <ul><li>S'utilitzen màquines per una font d 'energia.
 9. 9. Els treballadors fan la feina en la fàbrica.
 10. 10. S'imposa la divisió del treball (especificació). </li></ul>
 11. 11. Diferències entre països La industria constitueix un dels indicadors bàsics per a mesurar el grau de desenvolupament d'un país País industrialitzat País subdesenvolupat
 12. 12. Mineria Activitat del sector primari Encarregat de: Extreure minerals Mines de superfície. Excavacions a l'aire lliure. Mines subterrànies Es perfora el terreny per a arribar al mineral. Construcció de pous i galeries subterrànies
 13. 13. Factors de producció industrial
 14. 14. Introducció dels factors de producció industrial Materies primeres D'origen Animal Vegetal Mineral Artificial Fonts d'energia Renovables No renovables Recursos humans El Capital Empreses privades, mixtes...
 15. 15. Factors de producció industrial INTERVENEN ELS FACTORS SEGÜENTS: MATERIES PRIMERES. FONTS D'ENERGIA RECURSOS HUMANS CAPITAL
 16. 16. Matèries Primeres Recursos que es transformen mitjançant un procés industrial , en productes elaborats o semielaborats. Necessiten un procés de transformació abans de ser consumits. Poden ser: D'origen animal Minerals energètics Minerals metàl·lics D'origen vegetal D'origen mineral D'origen artificial Minerals no metàl·lics
 17. 17. Fonts d'energia Són els recursos naturals de que s’obté la força necessària per a transformar matèries primeres ,moure màquines i facilitar el transpor de persones I mercaderies. http://www.absolutvitoria.com/wp-content/uploads/2011/03/agua1.jpg
 18. 18. http://www.ahorroenenergia.com/wp-content/uploads/consejos-ahorro-energia.jpg Revolució industrial Aporta Descobriment de l’energia elèctriaca Més tard apareixen el gas natural I l’energia industrial.
 19. 19. http://www.ison21.es/wp-content/uploads/2009/04/chinacontamina_01.jpg Esgotament del carbó I el petroli Provoquen: 1-Deteriorament ambiental. 2-Augmenta la demanda del carbó I del petroli. Suposa un problema per a les empreses.
 20. 20. http://accionesdebolsa.com/wp-content/uploads/2011/03/eolica.jpg http://2.bp.blogspot.com/_xjfCuzfc08k/TNSRb3zMncI/AAAAAAAAAAQ/6atWKkK_XZo/s1600/seagen.jpg http://erenovable.com/wp-content/uploads/2010/06/solar.jpg Solució S’utilitzen fonts alternatives: Solar Eòlica Maremotriu
 21. 21. Consum d’energia Serveix per mesurar El desenvolupament. Més elevat en els països desenvolupats.
 22. 22. Energies no renovables Són les que procedeixen de recursos limitats que hi ha en la natura, i que, per tant, s'esgoten. CARBÓ PETROLI GAS NATURAL ENERGIA NUCLEAR
 23. 23. Carbó L'origen rau en l'acumulació de restes vegetals. Aquestes restes de vegetals, van experimentar un procés de descomposició i solidificació fins que es va convertir en un mineral ric en carboni. Antracita: 90% carboni 10% components volàtils
 24. 24. Petroli Procedeix de l'acumulació de restes de plàcton en el fons del mar que, en quedar sepultades en absència d'oxigen i sotmeses a determinades condicions de temperatura i pressió, es van convertir en hidrocarburs.
 25. 25. Gas natural L'origen es relaciona amb el del petroli, és possible trobar-lo formant una capa o bossa sobre els jaciments petrolífers. altres vegades, està aïllat. S'empra en distints tipus de fàbriques, àmbit domèstic...
 26. 26. Energia nuclear Procedeix de minerals amb un alt grau de radioactivitat . S'obté amb un procés anomenat fissió. Origina problemes mediambientals per l'emmagatzemament de residus
 27. 27. Energies renovables Energies renovables anomenades alternatives, procedeixen de recursos naturals il·limitats poc contaminants. Tenen inconvenients. Energia hidroelèctrica Energia solar Energia eòlica Energia mareomotriu Energia geotèrmica Energia de la biomassa
 28. 28. Funcionament En el funcionament de les energies renovables fan falta uns generadors, normalment aquests generadors són turbines però existeixen d'altres com és en el cas de la solar que utiliza els panells per a produïr energia elèctrica. Turbina: Turbomàquina formada per unes aspes unides a un eix que giren quan reben un fluid (aigua, vapor...) a molta pressió. Transformen l'energia mecànica en energia elèctrica. Panell solar: Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctica o tèrmica
 29. 29. Energia hidroelèctica Consisteix en generar electricitat usant la força de la caiguda d'una gran massa d'aigu a a certa altura. Utilitza turbines Tipus de turbines Pelton Francis Kaplan
 30. 30. Energia Solar Aprofitament dels rajos del sol , a través de cèl·lules fotovoltaiques i panells solars . Tipus de panells solars Fotovoltaics Tèrmics Produeixen Electricitat Produeixen Calor
 31. 31. Energia eòlica Aprofita la força del vent per obtenir electricitat en aerogeneradors , poden estar aïllats o agrupats en un parc eòlic.
 32. 32. Energia Mareomotriu Aprofitament del moviment de les onades i les marees per a produir electricitat en les centrals mareomotrius. Utilitza turbines.
 33. 33. Energia geotèrmica Procedeix de la calor interna de la Terra. S'empra en sistemes de calefacció o per generar electricitat . Utilitza turbines.
 34. 34. Energia de la biomassa Consisteix en l' aprofitament dels residus com a combustible en les indústries, en les calefaccions o per obtenir gas.
 35. 35. Els recursos humans Les persones són un element fonamental en el procés industrial, per tal cal cuidar-los.
 36. 36. En els països desenvolupats La jornada laboral tendeix a reduir-se. Es reconeixen els drets d'associació i de vaga. Tenen vacances. Protegits per subsidis de desocupació i malaltia
 37. 37. En els països subdesenvolupats Jornades laborals molt llargues. A penes hi ha descansos. No hi ha condicions mínimes de seguretat i higiene. Els salaris són molt baixos. No hi ha subsidis de desocupació i malaltia.
 38. 38. http://www.sextonivel.com/images/2008/09/tn_camion-dupessey.jpg http://www.tecnositio.com/maquinas/maquina-brazo-robotico.jpg http://www.fabricadedinero.com/images/dinero.jpg El capital Necessàri per a desenvolupar activitats Industrials. Per pagar la mà d’obra
 39. 39. Capital Aportat per: Individus particulars (empreses Privades) Estat (empreses Estatals) Empreses mixtes Individus particulars estat
 40. 40. Augmentar beneficis empresarials http://www.trasmelec.com/img/industria.jpg Unió d’empreses Concentració vertical Unió de industries Intervenen en l’elaboració del producte Concentració horizontal Unió d’empreses Fan la mateixa activitat industrial
 41. 41. Notícia Sense energia renovable s’acabarà el món, ha assegurat un expert. La certesa del futur de la humanitat es sostendrà a les energies renovables en l’ atmósfera.
 42. 42. Notícia http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=276224&Itemid=1 Per al expert argentí, radicat al cuartel general de la Onudi en Viena, el treball de la energía renovable és un component esencial per aconseguir reduïr la concentració de dióxid de carboni (CO2)
 43. 43. Opinions personals Alex opina: Crec que deuriem gastar menys energies no renovables i més les energies renovables, perquè sinó ho fem així acabaran esgotant-se, però també em d'aprofitar les matèries primeres i les fonts d'energia procedents dels combustibles fossils. Andrés opina: Independentment de l’avanç de la maquinària, que també és important, els recursos humans són la més important, ja que les màquines necessiten la revisó de persones i la seua invenció també depén de les persones. Açò no es valora tant, i em pareix mal, ja que als treballadors, a causa de la demanda de treball, les empreses despedixen i contraten les empreses amb més llibertat. Pepe opina: Opine que deuríem utilitzar més els recursos humans (almenys en el nostre païs) perquè en algunes ocasions el treball l’està fent les màquines i, encara que siga bó que algunes màquines fan el treball, no cal abusar. També crec un bon acert utilitzar energies renovables, perquè encara que contaminen per fer-ho per contaminar un poc després tenim com a resultat una energia no contaminant.
 44. 44. Definicions La indústria: és el procés d'elaboració de productes a partir de matèries primeres com les instal·lacions i sistemes associats. Mines de superfície: és l'extracció del mineral i es fa mitjançant excavacions escalonades a l'aire lliure. Mines subterrànies: Es perfora el terreny per a arribar al mineral. Exigeix la construcció de pous i galeries subterrànies.
 45. 45. Definicions Les fonts d'energia: són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes. Els hidrocarburs: són compostos químics formats únicament per carboni i hidrogen. Turbina: Turbomàquina formada per unes aspes unides a un eix que giren quan reben un fluid (aigua, vapor...) a molta pressió. Transformen l'energia mecànica en energia elèctrica. Panell solar: Dispositiu que transforma la radiació solar en energia elèctica o tèrmica
 46. 46. Bibliografia 3r ESO Geografia editorial oxford projecte àmfora http://www.Enciclopedia.cat http:// viquipèdia.com http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=276224&Itemid=1 http://www.google.imagenes.es
 47. 47. Veure més en.... http://3rpepemu.wordpress.com/

×