Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club”

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club”
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN
“REM Cl...
CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế
------------------------...
CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế
------------------------...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club”

MỤC LỤC
…….……….…….……o0o…………………………

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club”


Mục I: DỰ THẢO THÀNH LẬP

Mục II: ĐIỀU LỆ NỘI QUY

Mục III: MỤC ĐÍCH HƯỚNG TỚI

Mục IV: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
(đính kèm mẫu đơn thành viên)

Mục V: TIÊU CHÍ THÀNH VIÊN

Mục VI: BÁO CÁO NHIỆM KÌ I

Mục VII: HOẠT ĐỘNG NHIỆM II

Mục VII: ĐƠN XIN THÀNH LẬP CLB

MỤC LỤC
…….……….…….……o0o…………………………

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club”


Mục I: DỰ THẢO THÀNH LẬP

Mục II: ĐIỀU LỆ NỘI QUY

Mục III: MỤC ĐÍCH HƯỚNG TỚI

Mục IV: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
(đính kèm mẫu đơn thành viên)

Mục V: TIÊU CHÍ THÀNH VIÊN

Mục VI: BÁO CÁO NHIỆM KÌ I

Mục VII: HOẠT ĐỘNG NHIỆM II

Mục VII: ĐƠN XIN THÀNH LẬP CLB

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” (20)

Anuncio

Más reciente (16)

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club”

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Thành phố Hồ Chí Minh
 2. 2. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày 20 tháng 10 năm 2010 MỤC LỤC …….……….…….……o0o………………………… ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Mục I: DỰ THẢO THÀNH LẬP Mục II: ĐIỀU LỆ NỘI QUY Mục III: MỤC ĐÍCH HƯỚNG TỚI Mục IV: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ (đính kèm mẫu đơn thành viên) Mục V: TIÊU CHÍ THÀNH VIÊN Mục VI: BÁO CÁO NHIỆM KÌ I Mục VII: HOẠT ĐỘNG NHIỆM II
 3. 3. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Mục VII: ĐƠN XIN THÀNH LẬP CLB Mục I: DỰ THẢO THÀNH LẬP I. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP CLB BẤT ĐỘNG SẢN: - Là nơi giao lưu, sinh hoạt, học thuật của sinh viên. - Tạo mối liên kết giữa các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. - Là cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn. - Trang bị và phát triển những kiến thức và kỹ năng BĐS cần thiết cho sinh viên để làm việc trong môi trường doanh nghiệp. - Tạo môi trường giao lưu giữa các sinh viên yêu thích nghề Bất động sản, Khơi dậy ý thức kinh doanh và làm giàu của sinh viên. - Là cơ sở định hướng phát triển diễn đàn Bất Động Sản. II. NỘI DUNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: - Bài học chính trong nội dung đào tạo của CLB: Bài 1 : Kĩ năng giao tiếp. Bài 2 : Kỹ năng thuyết trình. Bài 3 : Kỹ năng Team work. Bài 4: Kỹ năng môi giới, bán sản phẩm. Bài 5: Kỹ năng làm quảng cáo. Bài 6 : Học làm MC, diễn giả. Bài 7 : Tổ chức event. Và nhiều nội dung giao lưu, đào tạo kỹ năng nghề… - Phối hợp với các clb, công ty tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng.
 4. 4. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- - Thông tin về thị trường, các dự án, các báo cáo, bản tin BĐS... - Tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ năng, hội thảo, hội thi ứng dụng trong kinh doanh Bất Động Sản. - Tập sự: Trở thành nhà kinh doanh bất động sản. - Thành lập diễn đàn, hỗ trợ tài liệu học tập. - Thành lập trung tâm hỗ trợ nhà trọ sinh viên. - Xúc tiến khoa quản lý đất đai & thị trường bất động sản là ban cố vấn cho clb Bất Động Sản. III. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CLB : BAN CỐ VẤN CLB IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN BAN CHỦ NHIỆM PHÓ BAN TIN TỨC-SỰ KIỆN ỦY VIÊN SỰ KIỆN ỦY VIÊN BẢN TIN BĐS PHÓ BAN KẾT NỐI-KỸ NĂNG ỦY VIÊN KỸ NĂNG BĐS PHÓ BAN NHÂN SỰ (THỦ QUỸ) ỦY VIÊN DIỄN ĐÀN BĐS
 5. 5. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- * Hoạt động chung của CLB: - Kỹ năng mềm. -Kỹ năng sống - Kỹ năng nghề nghiệp + Giới thiệu việc làm parttime nghề BĐS. + kỹ năng giao tiếp trong tư vấn đầu tư BĐS (ThS: Nguyễn Đức Thành) + Thực tế nghề nghiệp. * Hoạt động riêng của từng bộ phận: - Tổ chưc hội thảo. - Trao đổi thông tin kiến thức lẫn nhau giữa các thành viên CLB. - Xây dựng clb đi vào hoạt động chính thức và chuyên nghiệp. - Hỗ trợ xây dựng dđ Bất Động Sản. IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CLB CLB là nơi sinh hoạt học thuật của sinh viên Khoa Quản Lý Đất Đai & Thị Trường Bất Động Sản và tất cả sinh viên yêu thích ngành nghề Bất Động Sản thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. V. CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG CLB Bất Động Sản hoạt động theo quy chế đội nhóm của Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. CLB Bất Động Sản có điếu lệ và quy định riêng đối với các thành viên. Email của CLB: clbbds@ymail.com Website của CLB: www.giaiphapdiaoc.net VI. BAN CHỦ NHIỆM • Ban cố vấn: Th.s Nguyễn Đức Thành thuộc khoa QLDĐĐ&TTBĐS và Phòng quan hệ quốc tế Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM • Ban chủ nhiệm
 6. 6. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- - Chủ nhiệm CLB: Phan Quang Thiện - DH09TB - Phó chủ nhiệm CLB: + Kết nối-Kỹ năng: Nguyễn Đăng Khoa – DH08TB + Tin tức-sự kiện: Tô Nguyễn Trọng Nhân - DH08TB + Nhân sự : Đoàn Công Việt – DH08TB - Ủy viên CLB: + Sự kiện : Hồ Hà Hải – DH09TB + Bản tin : Nguyễn Văn Quang – DH09TB + Kỹ năng BĐS : Nguyễn Mạnh Tiến – DH07TB ; Lê Anh Vũ – DH09TB; Nguyễn Hoàng Tuấn – DH08TB + Diễn đàn BĐS : Võ Việt Tín - DH08TB ; Lê Đăng Ngọ - DH08TB - Thư kí, thủ quỹ : Đoàn Công Việt – DH09TB Mục II: ĐIỀU LỆ NỘI QUY CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG Điều 1: Tên gọi: Câu lạc bộ BẤT ĐỘNG SẢN Tên tiếng Anh:… Tên viết tắt : REM CLUB Sologan: khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế. Ngày truyền thống: 20 tháng 10 Logo: Câu lạc bộ BẤT ĐỘNG SẢN (dưới đây gọi tắt là CLB) là tổ chức sinh viên Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM.
 7. 7. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Điều 2: Cơ sở pháp lý thành lập câu lạc bộ Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Căn cứ vào chương trình công tác của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM năm học 2010 - 2011. Căn cứ vào nguyện vọng của giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Điều 3: Chức năng của CLB CLB là cầu nối sinh viên Khoa Quản Lý Đất Đai & Thị Trường Bất Động Sản thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, và tất cả sinh viên yêu thích ngành nghề Bất Động Sản giao lưu học tập, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. CLB Là cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn, hỗ trợ giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên. CLB là tiền đề xây dựng, phát triển diễn đàn Bất Động Sản. Điều 4: Mục đích của CLB - Là nơi giao lưu, học thuật giữa các sinh viên, đội nhóm, câu lạc bộ nhóm thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM và các trường cao đẳng, đại học khác. - Trang bị và phát triển những kiến thức và kỹ năng nghề cần thiết cho sinh viên để làm việc trong môi trường doanh nghiệp. - Tạo môi trường giao lưu giữa các sinh viên yêu thích nghề Bất động sản, Khơi dậy ý thức kinh doanh và làm giàu của sinh viên. - Là cơ sở định hướng phát triển diễn đàn Bất Động Sản và trung tâm hỗ trợ nhà trọ sinh viên. CHƯƠNG II: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH Điều 5: CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và biểu quyết theo đa số. Điều 6: Ban cố vấn: hỗ trợ, tư vấn cho CLB; Ban chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB gồm 01 chủ nhiệm; 03 phó ban chủ nhiệm kỹ năng-kết nối, tin tức -
 8. 8. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- sự kiện & Ban nhân sự (kiêm thủ quỹ); Và 04 ban ủy viên kỹ năng BĐS, sự kiện, bản tin, diễn đàn. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ và quyền hạn: - Quyết định chương trình và kế hoạch hoạt động của CLB. - Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của CLB. - Thông tin, hướng dẫn các thành viên hoạt động theo phương hướng đã được thông qua của CLB. - Tùy theo quy mô và nhu cầu hoạt động của CLB, Ban chủ nhiệm kết hợp ban nhân sự có quyền được mời thêm nhân sự, các cộng tác viên cho hoạt động của CLB. - Quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các hội viên. - Báo cáo thường kỳ tháng/lần về tình hình hoạt động của CLB. a) Chủ nhiệm CLB - Là người đại diện CLB trong các quan hệ đối nội và đối ngoại với các thành viên và với các tổ chức khác bên trong hay bên ngoài trường, thực hiện các công tác quản lí toàn diện và phát triển theo định hướng và nhiệm vụ mà CLB đã giao cho. - Chuẩn bị nội dung các kỳ họp, hội thảo của CLB. - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của CLB theo quy định của nhà nước ban hành. - Ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của CLB. b) Các phó ban Chủ nhiệm và ban ủy viên CLB - Là người chịu trách nhiệm của mảng mình phụ trách có nhiệm vụ phải báo cáo cho chủ nhiệm về công việc của mình. - Thực hiện các công việc quản lí và duy trì hoạt động của CLB theo sự phân công của chủ nhiệm, đảm bảo điều hành hoạt động trong quyền hạn của mình, - Chịu trách nhiệm trước ban chủ nhiệm về công việc được giao và trách nhiệm của mình. - Thay mặt ban chủ nhiệm giải quyết mọi vấn đề của CLB khi ban chủ nhiệm vắng mặt. c) Các ban ủy viên - Thực hiện dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm và các phó ban chủ nhiệm CLB. CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN Điều 7: Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên CLB như sau: - Phải là sinh viên hệ yêu thích nghề Bất Động Sản và đang theo học tại Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Và tất cả sinh viên yêu thích nghề BĐS.
 9. 9. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- - Là thành viên chính thức có nhiều đóng góp cho diễn đàn Bất Động sản. - Đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn hoạt động CLB. - Không vi phạm Quy chế học sinh sinh viên, Quy định của Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. - Tán thành điều lệ CLB và có ý thức nhiệt tình xây dựng CLB, có khả năng đóng góp về chuyên môn cho CLB. Điều 8: Các hình thức thành viên - Thành viên chính thức: là những cá nhân có đầy đủ tiêu chuẩn như Điều 7. - Thành viên dự bị: là những sinh viên có nguyện vọng trở thành viên của CLB nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn. - Cộng tác viên: là những sinh viên mong muốn đóng góp xây dựng CLB, nhưng không có điều kiện tham gia sinh hoạt đầy đủ cùng CLB. Điều 9: Kết nạp thành viên CLB. - Sinh viên muốn tham gia vào CLB phải có hồ sơ theo quy định của ban chủ nhiệm CLB. - Hồ sơ tham gia vào CLB được xem xét theo đề nghị của ban nhân sự. - Thể thức kết nạp do ban chủ nhiệm CLB quy định. Điều 10: Ra khỏi CLB, miễn sinh hoạt, khai trừ thành viên. - Thành viên xin ra khỏi CLB, miễn sinh hoạt phải có đơn gửi ban chủ nhiệm CLB. - Thể thức xin ra khỏi CLB, khai trừ thành viên do ban chủ nhiệm CLB quy định. Điều 11: Nhiệm vụ của thành viên CLB: - Chấp hành Quy chế học sinh sinh viên, Quy định của Nhà trường, Điều lệ của CLB. - Tham gia đầy đủ các hoạt động và các buổi sinh hoạt của CLB, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động. - Có tinh thần đoàn kết với các thành viên khác của CLB, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm phân công. - Góp phần quảng bá và vận động xây dựng CLB phát triển vững mạnh. - Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của CLB. - Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia
 10. 10. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân. - Đóng phí gia nhập và thường niên theo quy định của CLB (nếu có). Điều 12: Quyền hạn thành viên: - Được cấp thẻ thành viên. - Được tham gia các hoạt động chính thức của CLB. - Được đề cử, ứng cử và bầu cử vào vị trí ban chủ nhiệm của CLB - Chất vấn, đóng góp ý kiến phê bình với ban chủ nhiệm CLB. - Được hưởng các quyền lợi tinh thần và vật chất do hoạt động CLB mang lại - Được tập thể bảo vệ quyền lợi uy tín của mình nếu bị các thành viên, tổ chức cá nhân khác xâm phạm. - Được xin ra khỏi CLB. CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ Điều 13: Tài chính của CLB được quản lý bởi ban nhân sự và thủ quỹ CLB. Điều 14: Tài chính của CLB hỗ trợ của nhà trường và “tự chủ tự chi” do các thành viên đóng góp, các buổi hội thảo của CLB và các doanh nghiệp tài trợ. - Các khoản chi bao gồm chi phí cho các hoạt động của CLB theo đúng quy định của ban chủ nhiệm. CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Điều 15: Khen thưởng Những thành viên có thành tích chung trong hoạt động tập thể hoặc làm tăng uy tín của CLB: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tập thể giao. - Có nhiều sáng kiến và ý tưởng được áp dụng thành công và có hiệu quả cao. - Đóng góp tích cực và có hiệu quả cho sự phát triển của CLB và dđ Bất Động Sản. * Hình thức khen thưởng: - Nhận quà tặng lưu niệm của CLB - Hình thức khen thưởng kèm theo mức thưởng phù hợp với tình hình tài chính của CLB.
 11. 11. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Điều 16: Kỷ luật Những thành viên vi phạm quy chế, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ khỏi CLB. Có 3 mức, phê bình, khiển trách và khai trừ. a) Phê bình: Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc làm bê trễ, kém chất lượng các hoạt động của CLB b) Khiển trách: Những thành viên đã bị phê bình mà không thấy có dấu hiệu sữa chữa trong năm. Những thành viên có hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của CLB không do CLB gây ra c) Khai trừ: - Áp dụng cho các thành viên cố tình gây mất đoàn kết trong tập thể, các thành viên lợi dụng tập thể mưu cầu lợi ích cá nhân. - Các thành viên thiếu hẳn sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, nhắc nhở và khiển trách nhiều lần nhưng không có dấu hiệu tiến bộ. - Những thành viên có hoạt động làm ảnh hưởng trầm trọng đến hình ảnh của CLB không do CLB gây ra. - Các thành viên không có tham gia đóng góp cho sự phát triển của CLB. - Các thành viên sau 6 tháng mà không tham gia vào bất kỳ một hoạt động nào của CLB. CHƯƠNG VI : NGỪNG HOẠT ĐỘNG Điều 17 : CLB ngừng hoạt động trong các trường hợp sau: - Giải thể vì hoạt động của CLB không cần thiết nữa. - Chuyển thể thành 1 tổ chức mới. - Theo quyết định của Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền. CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI Điều 18: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2010. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được ban chủ nhiệm đồng ý mới có hiệu lực. Mục III: MỤC ĐÍCH HƯỚNG TỚI
 12. 12. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- - Nơi trao đổi học thuật, sinh hoạt của sinh viên Khoa QLĐĐ&BĐS Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và tất cả sinh viên yêu thích nghề BĐS. - Giao lưu các clb thuộc Trương ĐH Nông lâm TP.HCM. - Xây dựng thương hiệu cho ngành, khoa, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Xây dựng clb vững mạnh trong trường, khoa và có sức lan tỏa bên ngoài xã hội. - Sinh viên tham gia hội thảo do clb tổ chức và hợp tác tổ chức. - Sinh hoạt clb cập nhật thị trường BĐS. - Cơ sở xây dựng dd clb www.giaiphapdiaoc.net vững mạnh - Chương trình “TẬP SỰ” trở thành nhà kinh doanh BĐS - Hỗ trợ SV chương trình “THƯ QUÁN SÁCH” hợp tác với clb Kết Nối Thành Công. - Chương trình hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên “GIỚI THIỆU NHÀ TRỌ CHO SINH VIÊN” - Liên kết với sinh viên, club Trường ĐH Kinh Tế, Kinh Tế - Luật, Tài Chính – Marketing… Tạo mối quan hệ, giao lưu học hỏi giữa các thành viên yêu thích ngành nghề BĐS. - Hợp tác với doanh nghiệp tuyển dụng BĐS. Giới thiệu việc làm. - Hợp tác với doanh nghiệp, clb, tổ chức hội thảo sự kiện (đang hợp tác CTCP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO BĐS DOANH CHỦ, clb IIT, clb địa ốc, Công Ty TGM, clb Tôi tài Giỏi). - Hợp tác với các doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức chương trình đạo tạo chứng chỉ nghề BĐS do BXD cấp (ghi danh), (đang hợp tác với: TT sức mạnh tri thức DREAMHOUSE, TT DOANH CHỦ, TT SACOMREAL-S). Đang trao đổi với TT trường ĐH kinh tế - tài chính (sangd.com).
 13. 13. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Mục IV: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ (đính kèm mẫu đơn thành viên) - Nhân sự gồm 8-10 người trong ban chủ nhiệm CLB, khoảng 10-20 thành viên nòng cốt (số lượng có thể điều chỉnh) và cộng tác viên số lượng không giới hạn. - Nhiệm kì: 1 năm (Tháng 04 đến tháng 04 năm sau). o Tháng 09-10 tuyển thành viên đợt 1; tháng 03-04 tuyển thành viên đợt 2 và bầu ban chủ nhiệm CLB. o Thời gian tháng 04-09, sinh hoạt hè, hoạch định kế hoạch hoạt động của CLB trong nhiệm kì mới. - Mẫu đơn đăng ký thành viên CLB Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Đơn vị thông tin CLB BẤT ĐỘNG SẢN www.giaiphapdiaoc.net Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN “CLB BẤT ĐỘNG SẢN REM Club” ảnh (3x4)
 14. 14. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- SƠ NÉT VỀ BẢN THÂN: Họ và tên................................................................................................................................... Lớp ……………………Khóa ………………………..Khoa .................................................. Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................................... Số điện thoại liên lạc:………………………..Email: .............................................................. Sở trường:................................................................................................................................. Câu lạc bộ đang tham gia (nếu có):……………………………………………………….. TRẢ LỜI CÂU HỎI Bạn đăng kí tham gia dđ www.giaiphapdiaoc.net chưa ?......................................................... Tài khoản bạn tên gì ?............................................................................................................... Bạn có thực sự yêu thích ngành nghề bất động sản không ?.................................................... Bạn có thực sự mong muốn trở thành lực lượng nòng cốt trong clb không ?.......................... Bạn có ý tưởng gì để phát triển clb........................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Thế mạnh, kỹ năng nổi trội của bạn là gì ?............................................................................... ................................................................................................................................................... Bạn mong muốn clb giúp phát triển những kỹ năng nào ?....................................................... ................................................................................................................................................... Tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng nội quy và điều lệ của CLB, hết lòng với các hoạt động của CLB tổ chức, nếu được trở thành thành viên chính thức. Trong lúc chờ đợi sự xét duyệt, tôi xin chân thành cảm ơn. Xác nhận của ban cố vấn Xác nhận của ban chủ nhiệm TP.HCM, ngày tháng năm 20 Người viết đơn
 15. 15. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Mục V: TIÊU CHÍ THÀNH VIÊN
 16. 16. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Mục VI: BÁO CÁO NHIỆM KÌ I CLB BẤT ĐỘNG SẢN NHIỆM KÌ I (20/10/2010 – 10/04/2011) Trong nhiệm kì với thời gian ngắn ngủi, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo từ phía các quý thầy cô, cũng như sự hỗ trợ từ phía Ban KTX, các công ty, doanh nghiệp, và sự chia sẻ kinh nghiệm của các Câu lạc bộ, đội nhóm trong trường. Các bạn thành viên đã dần trưởng thành hơn và từng bước hoàn thiện những kĩ năng cần thiết. Câu lạc bộ đã đạt được một số thành tích nổi trội trong nhiệm kì I (20/10/2010 – 10/04/2011). Cụ thể như sau: I. Các chương trình hoạt động 1. Hoạt động trau dồi rèn luyện kĩ năng. a. Hoạt động nội bộ. - Tổ chức thuyết trình, báo cáo nhóm trong sinh hoạt hàng tuần của clb, nâng cao kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, lập kế hoạch, quản lý thời gian của thành viên và giới thiệu việc làm ngành BĐS cho các thành viên - Tổ chức các buổi giao lưu sinh hoạt nhỏ trong clb, tăng cường tinh thần đoàn
 17. 17. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- kết, kĩ năng làm việc nhóm. - Các buổi trao đổi kĩ năng theo chủ đề: + Kỹ năng giao tiếp + Kỹ năng làm việc nhóm. + Tham gia các buổi hội thảo bên ngoài trường. + Cập nhật thị trường BĐS b. Kết hợp giao lưu, hội thảo khách mời. - Hội thảo chia sẽ “PARTTIME NGHỀ BĐS” – diễn giả chia sẽ: Ngô Mạnh Tiến – Hệ Thống Môi Giới Sài Gòn Thương Tín SACOMREAL-S. Với sự tham gia của hơn 100 sinh viên + thành viên clb. Ngày 26/03/2011 - Chương trình “GIỚI THIỆU DỤ ÁN BĐS” – diễn giả: Trần Ngọc Nhật (Managing Director) công ty BĐS PACIFIC DRAGON. Với sự tham gia 10 thành viên clb. Ngày 02/04/2011 - chương trình thực tế: ứng dụng lý thuyết, du lịch dã ngoại và hội thảo. “TẦM NHÌN ỨNG DỤNG VỊ THẾ CHẤT LƯỢNG VÀ HỘI THẢO” chuyên đề: “ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG BĐS NĂM 2011 & GIỚI THIỆU NHỮNG VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH” – diễn giả: Nguyễn Ngọc Tiên – Giám đốc công ty BĐS Phát Đạt và giảng viên trường Doanh Chủ. Với sự tham gia hơn 60 sinh viên + thành viên clb. Ngày 03/04/2011 - Chương trình “giới thiệu cơ sở đào tạo chứng chỉ hành nghề BĐS” CTCP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DOANH CHỦ - chia sẽ: Ngô Hoàng Nguyên. Với sự tham gia hơn 60 sinh viên + thành viên clb. Ngày 02/04/2011 - Chương trình: “CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP” – chia sẽ: Châu Thị Bích Nga – PGĐ. Công ty bảo hiểm nhân thọ Great Eastern (Việt Nam). Với sự tham gia hơn 60 sinh viên + thành viên clb. Ngày 02/04/2011
 18. 18. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- - Chương trình “NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH BĐS” – Diễn giả: Th.S Nguyễn Đức Thành – Giảng viên – công tác Phòng Quan Hệ Quốc Tế Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. ngày 09/04/2011 2. Tổ chức sự kiện, hoạt động phong trào: a. Tổ chức sự kiện: - Tổ chức hưởng ứng chương trình “GIỜ TRÁI ĐẤT” 26/03/2011. - Tham gia chương trình “HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN”. - Hiến máu nhân đạo. ngày 04 – 05/04/201. b. Hoạt động phong trào: - Tham gia hội thảo “ ĐÊM BĐS 32” tại Hiệp hội BĐS TP.HCM II. Nhận định 1. Thuận lợi. - Được sự quan tâm của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường trong các phong trào hoạt động của trường, clb, đội nhóm. - Thành viên clb có tinh thần nhiệt tình, hăng hái tham gia đóng góp vào sự phát triển của clb. - Sự nhiệt tình trong các hoạt động của BCN. 2. Khó khăn. - BCN lâm thời và clb mới thành lập nên khi nhận nhiệm vụ còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lí, thời gian đầu các hoạt động chưa thật sự nổi bật, việc mượn phòng cơ sở vật tư của trường gặp nhiều khó khăn. - Cơ cấu BCN gồm 8 người phân từng chức vụ rõ ràng nhưng chưa thật sự nhất quán các thành viên trong BCN. - Các bạn chưa cân bằng được thời gian trong việc kết hợp học tập và hoạt động clb dẫn đến việc làm chậm tiến độ một số chương trình hoạt động. Trên đây là những kết quả đạt được của Câu lạc bộ BẤT ĐỘNG SẢN trong nhiệm kì I (17/03/2011 – 10/04/2011), rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến
 19. 19. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- của các cấp ban nghành đoàn thể và các thành viên để những hoạt động của Câu Lạc Bộ ngày gắn kết với sinh viên và hoàn thiện hơn. CLB BẤT ĐỘNG SẢN NHIỆM KÌ I (10/04/2011 – 31/08/2011) I. Các chương trình hoạt động 1. Hoạt động trau dồi rèn luyện kĩ năng. a. Hoạt động nội bộ. - Sinh hoạt hè: 15h00-17h00, thứ 7 hàng tuần; tại lầu 2, thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. - Định hướng nội dung hoạt động nhiệm kì mới. b.Giao lưu các Clb, công ty. - Giao lưu Clb kết nối thành công - Giao lưu clb vươn tới hành công - Công ty cổ phần Đất Xanh - Trung tâm súc mạnh tri thức 2. Tổ chức sự kiện Và hoạt động phong trào. - Diễn đàn www.giaiphapdiaoc.net chính thức hoạt động, nhằm giao lưu, học tập, tìm kiếm nguồn tài liệu chuyên ngành. - Thành lập trung tâm hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên. - Tham gia hoạt động: tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN NHIỆM KÌ II (09/2011 – 04/2012) I. Đánh giá tình hình: o Kĩ năng BĐS: là những khả năng có được trong quá trình hoạt động, rèn luyện o Đa số sinh viên vẫn chưa thật sự hiểu hết về tầm quan trọng của kĩ năng nhằm phục vụ cho công việc, cuộc sống sau này o Xuất phát từ nhu cầu xã hội yêu cầu ngày càng cao về nhân lực làm việc bên cạnh những kiến thức chuyên môn nhà tuyển dụng
 20. 20. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- nghề BĐS còn đòi hỏi thêm một số kĩ năng cần thiết cho công việc, CLB ra đời nhằm tạo điều kiện, môi trường cho các bạn sinh viên trao dồi, rèn luyện II. Mục đích, yêu cầu: o Đảm bảo CLB hoạt động hiệu quả, đúng hướng dựa trên kế hoạch cụ thể o Chia sẻ những kĩ năng cần thiết cho các bạn thành viên CLB, các bạn sinh viên trong trường. o Là môi trường cho các bạn rèn luyện, trao dồi bản thân o Các hoạt động của CLB giúp phát huy tính tự chủ, sáng tạo ở mỗi cá nhân gắn kết học tập và rèn luyện kĩ năng. III. Chương trình cụ thể: 1. Về nhân sự: o Vạch rõ và thống nhất định hướng hoạt động, cách thức làm việc trong ban chủ nhiệm o Tạo lòng tin, gắn kết thắt chặt tinh thần đoàn kết, học hỏi chia sẻ trong từng thành viên o Tìm hiểu nhu cầu, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn phát triển bản thân một cách toàn diện, tạo sức hút, sức lan tỏa rộng trong sinh viên 2. Về tổ chức sự kiện: o Thường xuyên tổ chức chương trình, mời diễn chia sẻ các lớp kĩ năng o Là nơi các bạn thực hành những kĩ năng, thông qua các chương trình nội bộ thành viên hay rộng rãi trong sinh viên toàn trường. 3. Về rèn luyện kĩ năng: o Tìm tòi, bổ sung những kĩ năng cần thiết cho thành viên, sinh viên o Đảm bảo hoàn thiện những kĩ năng cơ bản nhất trong thành viên CLB như: kĩ năng thuyết trình, nói trước đám đông, … o Phối hợp, đề xuất nội dung cho bộ phận sự kiện tổ chức các chương trình, hội thảo . . 4. Về vai trò kết nối: o Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Đoàn TN, Hội sinh viên, CLB, đội nhóm trong trường o Mở rộng giao lưu, hợp tác với các đơn vị có cùng định hướng hoạt động ngoài trường.
 21. 21. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- o Liên kết tìm kiếm thông tin, cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp cũng như ban cố vấn là các doanh nhân đã thành đạt hay xin tài trợ cho các chương trình, hoạt động CLB. 5. Các hoạt động khác: o Tham gia, phối hợp các hoạt động của các trung tâm, công ty o Phối hợp phòng CTSV, Đoàn TN, Hội sinh viên trong các phong trào thường niên như: hỗ trợ nhà trọ sinh viên, hỗ trợ việc làm miễn phí, hỗ trợ sinh viên nhập học, chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT, v.v… 6. Các chỉ tiêu đề ra: o Chương trình qui mô toàn trường: 2 chương trình o Những hoạt động về tất cả các mảng trong nội bộ cho thành viên: 8 hoạt động o Mở rộng liên kết với các CLB khác ngoài trường o Thu hút khoảng 50 thành viên nhiệt tình tham gia, đảm bảo duy trì 20 – 30 thành viên tâm huyết sinh hoạt hằng tuần Mục VII: HOẠT ĐỘNG NHIỆM II CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CLB CHI TIẾT TRONG NHIỆM KÌ II - Tuyển thành viên theo kế hoạch thường niên của CLB (tháng 9 và tháng 4), Ban nhân sự nhận nhiệm vụ và báo cáo kết quả. - Tổ chức sinh hoạt CLB (15h00-17h00, thứ 7 hằng tuần) - Đào tạo kỹ năng cho các thành viên CLB - Tổ chức giao lưu, hội thảo. o Tổ chức giải bóng đá các clb, sinh viên các trương ĐH. o Tổ chức hội thảo chủ đề: giao lưu với doanh nghiệp và cơ hội việc làm o Hội thảo “Sách làm thay đổi cuộc đời tôi”
 22. 22. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- o Tổ chức hội thảo Kỹ Năng Sống (hợp tác cùng công ty TGM) o Tổ chức giao lưu kỹ năng mềm với clb kết nối thành công và các clb của trương ĐH khác. o Tổ chức chuyến đi thực tế kết hợp hội thảo: hành trình về KĐT mới Bình Dương. o Thực tế tại sàn giao dịch BĐS: NOVALAND, THANH YẾN… o Hội thảo chuyên đề trên diễn đàn www.giaiphapdiaoc.net o Giới thiệu nhà trọ, việc làm sinh viên. o V.v… Mục VII: ĐƠN XIN THÀNH LẬP CLB Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Đơn vị thông tin CLB BẤT ĐỘNG SẢN www.giaiphapdiaoc.net
 23. 23. CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế --------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------- Khơi nguồn giá trị - khẳng định vị thế ……………………o0o…………………… REM Club, TM 2011 TP.HCM, Ngày … tháng … năm 2011 ĐƠN XIN THÀNH LẬP CLB BẤT ĐỘNG SẢN “REM Club” Kính gửi: Đoàn khoa Quản Lý ĐĐ & TT BĐS Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. ĐoànTtrường ĐH Nông Lâm TP.HCM Clb Bất Động Sản ra đời ngày 20/10/2010, trải qua nhiều năm tháng ấp ủ và sự ủng hộ nhiệt tình của giảng viên và sinh viên yêu thích ngành nghề BĐS. Clb ra đời là nơi sinh hoạt, trao đổi học thuật, trau dồi kỹ năng của sinh viên khoa QLĐĐ & TT BĐS và tất cả sinh viên yêu thích nghề BĐS. - Clb có điều lệ riêng (đính kèm). - Clb có nội quy riêng (đính kèm). - Clb có mục tiêu, định hướng phát triển rõ ràng (đính kèm). Nay clb trình lên Đoàn Khoa, Đoàn Trường xin được chấp thuận thành lập clb Bất Động Sản “REM Club”. Và mong về phía Đoàn Khoa, Đoàn Trường hỗ trợ cho CLB hoạt động. Đó là một niềm vinh hạnh cho clb; là cơ sở, động lực để clb phát triển vững mạnh. Trong khi chờ đợi quyết định của Đoàn Khoa Quản Lý ĐĐ & TT BĐS. Xin thay mặt CLB tôi chân thành cảm ơn. XÁC NHẬN THÀNH LẬP CLB XÁC NHẬN BAN CỐ VẤN CLB BẤT ĐỘNG SẢN TM.BCN.REM Club Phan Quang Thiện

×