Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Text argumentatiu

  1. EL TEXT ARGUMENTATIU C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es Departament llengua i valencià Pilar Román http:// fecla.wordpress.com COL.LEGI ESCOLÀPIES GANDIA
  2. Característiques Les argumentacions són textos orals o escrits que exposen raons a favor o en contra d’una opinión amb la finalitat de convéncer el destinatari. Els textos argumentatius Informals Formals - Converses i discussions quan algú defensa les seues opinions. -Quan algú intenta convéncer els altres perquè actuen o pensen d’una manera determinada - - Conferències,debats, taules redones,col.loquiscientífics, Discursos polítics. -Cartes en què fem una reclamació. -Editorials i articles d’opinió -Anuncies publicitaris(premsa, internet,televisió…) -Informes d’experts sobre temes especializats. -Textos literaris. Assaig, narrativa, teatre i poesia .Opinen sobre un tema
  3. Estructura INTRODUCCIÓ CONCLUSIÓ DESENVOLUPAMENT -S’ hi presenta el tema i l’emissor dóna l’opinió a favor o en contra de la Idea inicial o tesi. -Arguments que s’aporten s’hi desenvolupen d’una manera ordenada I exhaustiva i s’hi enumeren les raons que defensen la idea exposada Resum de les idees,on es comprova que la idea o tesis ha estat demostrada.Síntesi de tot el ue s’ha argumentat.
  4. Recursos lingüístics La primera persona gramatical. Apel.lació directa al receptor Connectors temporals: banda en primer lloc, d’una Connectors causals: ja que, perquè… Connectors explicatius : és a dir, per exemple.. Marques d’ordre : símbols, nombres Cometes Guions i parèntesis Preguntes retóriques Oracions advesartives : introduir arguments contaris: però, sinó… Indicadors de resums : en poques paraules,finalment, en resum…
Publicidad