Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Próximo SlideShare
Max Tura - Xarxes informatiques Max Tura - Xarxes informatiques
Cargando en ... 3
1 de 9
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Xarxes

  1. Aya Choulli 4t A Informàtica 2022 XARXES INFORMÀTIQUES
  2. ÍNDEX Contenido Introducció ...............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica....................................................................................................2 Router...................................................................................................................................2 Targeta de xarxa ...................................................................................................................2 Switch...................................................................................................................................2 Cables de xarxa.....................................................................................................................3 Cable de coure de parells trenats ......................................................................................3 Cable coaxial: ....................................................................................................................3 Cable de fibra òptica .........................................................................................................3 El mitjà sense fil. Wifi. .......................................................................................................3 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................4 Bus........................................................................................................................................4 Anell. ....................................................................................................................................4 Estrella..................................................................................................................................4 Cel•lular................................................................................................................................4 Configuració de la xarxa............................................................................................................5 Sistemes operatius....................................................................................................................6 Sistemes digitals .......................................................................................................................7 Codi binari ................................................................................................................................7
  3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida.
  5. 3 Cables de xarxa Els cables de xarxes ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. Cable coaxial:Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl•lica que evita les interferències. Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. El mitjà sense fil, wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  6. 4 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus. Els ordinadors surten d’un punt central. Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. Cel•lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  7. 5 Configuració de la xarxa • Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. • Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
  8. 6 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són. • Windows • Linux • Mac Os
  9. 7 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 bit 8 bits 1 kybite 1024 bytes 1 Mbyte 1024 kbytes 1 Gybite 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugi més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col•locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 1 1 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicidad