Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Så kan du använda historia i content marketing av @PStaunstrup

Alla företag har en historia - ditt också. Så här kan du använda ditt företags historia i content marketing. Du får 10 tips på vad du ska tänka på

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Så kan du använda historia i content marketing av @PStaunstrup

 1. 1. Så kan du använda historia i din content marke4ng Pontus Staunstrup @PStaunstrup
 2. 2. "Alla företag har en historia" sägs det, och det stämmer. Lika sant är a9 du kan ha ny9a av företagets historia i din content marke=ng, om du använder den på rä9 sä9. Men precis som i all annan content marke=ng handlar det om a9 skapa relevant innehåll för din målgrupp. De råd och =ps du får här kan användas både av små och stora företag, av de som funnits länge och av nystartade. Som vanligt behöver du anpassa dem =ll dina egna behov och din budget. Historien är 4ll för a= användas @PStaunstrup
 3. 3. Här är de delar av kundens köpresa där du har mest ny9a av historia Historia i köpresan @PStaunstrup@PStaunstrup Problem/Möjlighet Övervägande Utvärdering Köpbeslut Upplevelse Lojalitet Intresse Förtroende Kon=nuitet
 4. 4. INTRESSE: Berä9elser från förr väcker uppmärksamhet för di9 varumärke eller produkter. Här kan både sociala medier och köpt media ge en extra skjuts. FÖRTROENDE: Ju närmare e9 köpbeslut kunden kommer, desto vik=gare blir pålitlighet. Historia kan hjälpa =ll a9 visa på långsik=ghet, kompetens mm. LOJALITET: För a9 bygga en djupare rela=on som kan utvecklas och bli ännu starkare över =d har du ny9a av historia. Därför är de tre delarna av resan vik4gast @PStaunstrup
 5. 5. 10 saker a= tänka på @PStaunstrup
 6. 6. Använd inte historia på måfå eller slumpmässigt. Målet är a9 skapa innehåll som leder =ll ökad kännedom om varumärket eller produkten. Därför ska du använda historien för a9 förstärka de9a, och tydligt koppla ihop den med di9 budskap. 1. Koppla historien 4ll det du vill lyDa @PStaunstrup
 7. 7. Du måste nå fram =ll målgruppen även med di9 historiska innehåll. Sä9a det i e9 sammanhang de tycker är relevant och kan ta =ll sig. Det kan vara allt från nostalgi =ll a9 förklara e9 samband eller tala =ll deras nördiga sida. Se bara =ll a9 det är deras behov du talar =ll och inte di9 eget. 2. Utgå från målgruppen @PStaunstrup
 8. 8. Även när du ska berä9a om produkter eller företaget, gör det genom a9 fokusera på människor. Det blir mycket lä9are för målgruppen a9 ta =ll sig berä9elsen om den handlar om en människa än om e9 anonymt företag. 3. Fokusera på människor @PStaunstrup
 9. 9. Sä9 företagets historia i e9 större sammanhang - berä9a t.ex vad produkterna gjort för ny9a i samhället eller för olika människor. En sådan berä9else gör e9 större intryck på din målgrupp än om du bara berä9ar hur mycket ni sålde. 4. Berä=a hur ni gjort 4llvaron bä=re @PStaunstrup
 10. 10. LyX all=d fram verkliga medarbetare, och visa vad de gjort eller låt dem berä9a själva. Det blir både mer intressant och ökar förtroendet hos din målgrupp. 5. Visa anställda som gjort skillnad @PStaunstrup
 11. 11. Missa aldrig en ar4kel på staunstrup.se Prenumerera på nyhetsbrevet
 12. 12. Alla företag som funnits en =d har haX både bra stunder och svårigheter. Se =ll a9 berä9a om bägge delarna. Ingen tror dig om du beskriver företagets historia som en obruten serie framgångar. Tvärtom blir din berä9else både starkare och mer trovärdig om du även tar upp det som gå9 mindre bra. 6. Berä=a inte bara om framgångarna @PStaunstrup
 13. 13. Få saker bygger förtroende som a9 kunna visa på egna experter och innovatörer - och de flesta företag har sådana personer i sin historia. Genom a9 berä9a om dem får du även möjlighet a9 lyXa fram de innova=oner ni tar fram idag 7. Bygg exper4s och förtroende @PStaunstrup
 14. 14. Publicera inte bara historiskt innehåll, utan håll noga koll på vilken effekt det får. Vilken sorts innehåll skapar mest engagemang? Vilken sort fungerar bäst för a9 få användaren a9 klicka på en länk =ll en produktsida osv. 8. Ti=a vad som fungerar @PStaunstrup
 15. 15. Det är lä9 a9 historia blir text, men tänk på a9 bilder och film påverkar din målgrupp starkare. I början av köpresan fungerar bilder och korta klipp/texter bä9e. Senare, när du ska bygga förtroende eller fördjupade rela=oner, kan du använda längre texter och film, samt förstås bilder och grafik. Testa även ljud om du har. 9. Blanda formaten @PStaunstrup
 16. 16. Både inom och utanför e9 företag finns de som är mycket intresserade av dess historia. De kan vara en mycket värdefull part i arbetet. Men det är for_arande content marke=ng, marknadsföring, som står i fokus här. Se =ll a9 det är du som håller i budskapen, sä9er fokus på målgruppen och mäter på allt som görs. 10. Skapa rä= mix av kompetenser @PStaunstrup
 17. 17. Det är förstås inte bara inom content marke=ng som du kan använda historia. Inom employer branding, corporate responsibility och förstås varumärkesbyggande generellt har historia en vik=g roll a9 fylla. Och de =ps du få9 här gäller även för dem. Andra områden @PStaunstrup
 18. 18. Nu har du få9 =ps och råd kring hur du kan använda historia i din content marke=ng. Vad är di9 nästa steg? Mi9 förslag är a9 du tar e9 avgränsat område, t.ex en produkt eller en innova=on i er historia och testar hur du kan använda den i din content marke=ng. Om du vill ha hjälp med a9 komma igång, eller e9 bollplank för a9 testa din idé - kontakta mig. Mejla =ll pontus@staunstrup.se så berä9ar jag mer. Di= nästa steg @PStaunstrup
 19. 19. @PStaunstrup Staunstrup www.staunstrup.se pontus@staunstrup.se StaunstrupDigital Frågor, funderingar? @PStaunstrup
 20. 20. 1: h9ps://www.flickr.com/photos/twm_news/26983773380 5: h9ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supermarket-OakRidge1945.jpg 6: h9ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guides_Michelin_Collec=on_du_restaurant_Pic_à_Valence_dès_les_années_1930.jpg 7: h9ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dkmb86g_487pr55s2hc_b.jpg 8: h9p://www.historicalstockphotos.com/details/photo/126_riveters_building_airplanes.html 9: h9ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macintosh_SE_b.jpg 10: h9p://www.historicalstockphotos.com/details/photo/ 36_riveter_woman_framed_by_a_circular_opening_of_a_cowling_working_on_lower_sec=on.html 11: h9ps://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Edsel_Bermuda,_1958.png 12: h9ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_circa_1890.jpeg 13: h9p://www.jber.jb.mil/News/News-Ar=cles/Ar=cle/290863/jbers-phone-operators-con=nue-legacy-of-service-behind-the- switchboard/ 14: h9ps://www.flickr.com/photos/phonogalerie/358052994 15: h9ps://www.flickr.com/photos/autohistorian/32637661426 16: h9ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commemora=ve_Coca_Cola_bo9les.jpg Bildkällor @PStaunstrup

×