Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sociala medier-strategi, 9 saker du ska tänka på av @PStaunstrup

Att ha en strategi för sociala medier är ett måste för varje företag och organisation. Utan en strategi är risken stor att det inte blir ett långsiktigt, kvalitativt arbete - och det är måsten i sociala medier idag. Oavsett om ditt företag precis ska börja arbeta med sociala medier, eller har gjort det länge, så är en bra, dokumenterad strategi en god investering. Den hjälper er att fokusera, att hålla hög kvalitet på vad ni gör, och inte minst hur ni ska mäta effekterna av vad ni gör. Här hittar du nio tips på delar som bör finnas med i er strategi för sociala medier. Utöver dem kanske du behöver lägga till ytterligare punkter, men det här ger dig en bra start.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sociala medier-strategi, 9 saker du ska tänka på av @PStaunstrup

 1. 1. Sociala medier-strategi Pontus Staunstrup @PStaunstrup 9 saker du ska tänka på
 2. 2. A" ha en strategi för sociala medier är e" måste för varje företag och organisa8on. Utan en strategi är risken stor a" det inte blir e" långsik8gt, kvalita8vt arbete - och det är måsten i sociala medier idag. Oavse" om di" företag precis ska börja arbeta med sociala medier, eller har gjort det länge, så är en bra, dokumenterad strategi en god investering. Den hjälper er a" fokusera, a" hålla hög kvalitet på vad ni gör, och inte minst hur ni ska mäta effekterna av vad ni gör. Här hi"ar du nio 8ps på delar som bör finnas med i er strategi för sociala medier. Utöver dem kanske du behöver lägga 8ll y"erligare punkter, men det här ger dig en bra start. En bra strategi hjälper dig göra e> bä>re jobb @PStaunstrup
 3. 3. Det första din strategi ska göra är a" tala om vad företaget vill uppnå med a" använda sociala medier, vilket syGe ni har. Svaret kan vara a" sälja mer, öka kännedom, skapa förtroende, rekrytera eller hjälpa era kunder. OGa vill ni uppnå mer än en sak, men se 8ll a" göra dem klara och tydliga. E" tydligt syGe talar dels om för alla varför ni är ak8va i sociala medier, dels kan du bryta ned det i konkreta mål som du mäter på. 1. Varför ni är i sociala medier @PStaunstrup
 4. 4. Gör klart vilka som är din målgrupp. A" definiera målgruppen kommer a" hjälpa dig på flera sä". Du kan ta reda på i vilka sociala medier de finns - Facebook, LinkedIn eller Instagram - och vad de gör där. Om de vill interagera med di" företag där och om vad. Och inte minst vilket slags innehåll de är intresserade av Ju tydligare du iden8fierar din målgrupp desto större är chansen a" du fak8skt kan få kontakt med dem i sociala medier. 2. Vilka ni vill prata med @PStaunstrup
 5. 5. Var tydlig i din strategi med vilka sociala medier-kanaler företaget ska vara i, och vilka mål ni har för var och en. Var din målgrupp finns är förstås den vik8gaste faktorn när ni bestämmer det, men oGa finns det mer än en anledning a" ha en närvaro i flera kanaler. Strategins vik8gaste uppgiG är a" kräva a" det ska finnas goda skäl a" börja använda en kanal, och se 8ll a" ni inte försöker vara ak8va överallt. Det leder oGa 8ll dålig närvaro och låg kvalitet. 3. Vilka kanaler ni ska vara i @PStaunstrup
 6. 6. För a" lyckas i sociala medier behöver du innehåll som är speciellt framtaget för det. Och vilket det är varierar mellan kanalerna. Se 8ll a" din strategi talar om vilket innehåll som behövs per kanal, så a" det kan produceras sam8digt som annat innehåll. På så sä" kan ni också få med sociala medier i er övergripande innehållskalender. Tänk också på a" allt mer innehåll numera görs direkt i sociala medier - bilder och filmer på Instagram och Snapchat, livesändningar på Facebook och Twi"er. Det innehållet kan du också använda i flera kanaler. 4. Vilket innehåll och hur det ska användas @PStaunstrup
 7. 7. Framgång i sociala medier kräver a" du har rä" medarbetare. Din strategi måste tala om vad som behövs och vem som är ansvarig. Du behöver slå fast vem som ska lägga upp innehåll, interagera med följare och besökare, svara på frågor och lyssna eGer vad som sägs. Samt vem som ska planera och utveckla rä" innehåll, mäta och analysera. Vem ni samarbetar med kring annonsering i de olika kanalerna. Och vem som 8"ar på trender och utveckling. Sociala medier är en lagsport. Strategin är din laguppställning 5. Vem som gör vad @PStaunstrup
 8. 8. Missa aldrig en arIkel på staunstrup.se Prenumerera på nyhetsbrevet
 9. 9. Se 8ll a" din strategi gör klart a" hur vik8gt det är a" lyssna 8ll er målgrupp i sociala medier, och hur ni ska göra det. Vem tar hand om och svarar på kommentarer. Hur ser ni 8ll a" fånga upp det som sägs om ert varumärke och era produkter i olika sociala medier. Och vad gör ni med den kunskap ni får fram? Sociala medier ger di" företag en unik möjlighet a" både prata med och lyssna på er målgrupp (och andra). Se 8ll a" ni utny"jar den maximalt. 6. Lyssna mer än du pratar @PStaunstrup
 10. 10. Ta med i din strategi hur ni ska låta i de olika sociala medier- kanalerna. Utgå från företagets tonalitet (om den finns), men se 8ll a" den anpassas 8ll sociala medier. Det ska vara lä" a" känna igen di" företag i olika kanaler och sammanhang - så tonen måste vara konsekvent. Sam8digt ska den vara flexibel och anpassad 8ll omständigheterna. Alla som arbetar med sociala medier måste känna 8ll vilken ton ni har. Strategin kan också ge stor frihet 8ll de som är stjärnor i sociala medier, huvudsyGet är a" säkra en hög lägstanivå. 7. Hur ni låter i sociala medier @PStaunstrup
 11. 11. För eller senare kommer det a" he"a 8ll i era sociala medier- kanaler. Det kan bero på a" något har hänt i en annan del av verksamheten eller a" något blivit fel direkt i sociala medier. Oavse" vilket, se 8ll a" din strategi beskriver hur sociala medier- kanaler ska användas, vem som gör vad i olika lägen och vem som har ansvaret. Samt hur de"a hänger ihop med vad som görs på annat håll. Det är e" måste a" ha en plan för krishantering. Men det är även vik8gt a" kunna skilja en kris från en jobbig situa8on. Där kommer sunt förnuG och erfarenhet in i bilden. 8. Vad ni gör när något går sne> @PStaunstrup
 12. 12. Mät u8från det syGe och de mål som finns med närvaron i sociala medier. Om försäljning är syGet, ta fram mål som handlar om det och mät sedan på dem. Om du gör det kan du sä"a trafik, gillanden, delningar, kommentarer och all annan data du får i e" sammanhang som är meningsfullt. Strategin ska tala om vad som ska mätas och varför. Se sedan 8ll a" de"a görs regelbundet. Och analysera resultatet, både för a" kunna leverera slutsatser och för a" förbä"ra arbetet som görs. 9. Vad ni mäter på och hur det görs @PStaunstrup
 13. 13. Nu har du få" nio 8ps om vad du ska ta med i en sociala medier-strategi. Vad är di" nästa steg? Jag föreslår a" du börjar med a" 8"a på var företaget är idag, vilka strategier som redan finns på plats och vilka personer du behöver ha e" nära samarbete med. DäreGer tar du fram en första version som du kan utveckla 8llsammans med dina medarbetare. Om du vill ha hjälp med a" komma igång, eller behöver e" bollplank för a" förbä"ra din strategi så kontakta mig. Mejla 8ll pontus@staunstrup.se så berä"ar jag mer. Vad är di> nästa steg? @PStaunstrupAlla bilder kommer från poweredbysearch.com, via Flickr
 14. 14. @PStaunstrup Staunstrup www.staunstrup.se pontus@staunstrup.se Staunstrup Frågor, funderingar? @PStaunstrup

×