Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PREDSTAVLJANJE HIDROGRAFIJE I RELJEFA NA KARTI.pptx

 1. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ХИДРОГРАФИЈЕ И РЕЉЕФА НА КАРТИ
 2.  ПРЕДСТАВЉАЊЕ ХИДРОГРАФИЈЕ НА КАРТИ  плава и нијансе плаве боје  Изобате – линије које повезују тачке исте дубине Изобате
 3.  ЈЕЗЕРА  Обојена истом плавом нијансом  Пространија и дубља са изобатама
 4.  РИЈЕКЕ  Плавом линијом
 5. ПРИКАЗИВАЊЕ РЕЉЕФА НА КАРТАМА  Методе приказивања:
 6.  МЕТОД БОЈА ( ХИПСОМЕТРИЈСКИ МЕТОД)
 7.  МЕТОД ИЗОХИПСИ  Изохипсе – затворене криве линије које спајају места једнаке надморске висине  Кота је највиша тачка неког узвишења
 8.  МЕТОД СЈЕНЧЕЊА ( СЈЕНКИ )
 9.  МЕТОД ШРАФА (ЦРТИЦА)

Notas del editor

 1. Хидрографски елементи су један од основних садржаја карте. Због тога се приликом израде карте прво изврши подјела Земљине површине на копнене и водене области.Исто тако је јако важно приказати и копнене хидрографске елементе,јер су ријеке и језера саставни дио простора. Хидрографски елеменри се први уносе на карту, приликом цртања и израде карата, јер се према њима усклађује и прилагођава цртање других елемената.Хидрографија се представља плавом бојом. Нијансе плаве боје зависе од размјера карте. Што је карта крупнијег размјера то је могуће приказати и више нијанси тј дубине водених површина.Нијансама плаве боје означене су различите дубине океана и мора, а у легенди карте налази се уоквирена дубинска скала. На поморским картама, по правилу, налазе се и изобате – линије које повезују тачке исте дубине.
 2. Језера су обично обојена истом плавом нијансом, док су она пространија и дубља (Каспијско, Бајкалско...) представљена исто као мора. На картама крупнијег размера и мања језера садрже изобате.
 3. Ријеке су представљене плавом линијом, различите ширине, зависно од значаја, величине појединих ријека. Ријеке које повремено пресушују приказане су испрекиданим плавим линијама. Најмањи хидролошки објекти који се приказују на карти су извори и мочваре.
 4. На картама крупног размера представљени су и мањи природни и антропогени хидрографски објекти – чесме, бунари, водоторњеви, канали за наводњавање... На картама се приказују и изграђени објекти на ријекама, језерима и морима: мостови ХЕ,бране, луке...
 5. Рељеф је географски елемент који се на карте уноси након хидрографских елемената.Због тога што је рељеф на Земљи нераван, велики је проблем представити и приказати рељеф на карти. Рељеф се најчешће приказује уз пооћ четири метода приказивања: метод боја,метод изохипси, метод сјенки и метод шрафа
 6. Бојама се приказује рељеф на картама ситнијег размјера. Мање нН.В. Се приказују нијансама зелене боје, средње висинњ нијансама жуте боје, а веће висине нијансама смеђе боје. Највиши дијелови високих планина, који су прекривени сталним снијегом и ледом, приказују се бијелом бојом.
 7. Изохипсе се користе за приказивање рељефа на топографским катама. На свакој изохипси је написана вриједност Н.В. На коју се односи.Уколико су изохипсе збијеније, тј имају мањи интервал онда оне приказују стрмији рељеф, и обрнуто, ако су размакнутије – удаљеније приказују равнији рељеф. Осим вриједности изохипси на карте се уноси и вриједност кота. Кота је највиша тачка неког узвишења.Изохипсе – затворене криве линије које спајају места једнаке надморске висине .Еквидистанца – вертикално растојање између две суседне изохипсе (на картама 1:50.000 износи 20 метара) Интервал – хоризонтално растојање између две суседне изохипсе. Мањи интервал, тј. збијеније изохипсе – стрмији рељеф и обратно. СЛИКА ИЗОХИПСИ На исти начин се приказује и рељеф морског дна уз помоћ изобата
 8. Сјенчењем се постиже најбољи приказ облика рељефа, али се не омогућава одређивање Н.В.. Стрми рељеф се приказује тамнијом сјенком, блажи свјетлијом, а равнице и планински врхови остају бијели. Слика2 Прегледне слике рељефа се добијају комбинацијом сјенчења и изохипси и сјенчења и боја.
 9. Шрафе се ријетко користе за приказивање рељефа, јер се њима не може одредити Н.В. Погодне су само за карте крупне размјере. Уколико су шрафе краће и дебље рељеф је стрмији, а ако су дуже и тање рељеф је равнији.
Publicidad