Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Eesti elanike kokkupuuted 
hasartmängudega 
2014 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Sisukord 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
2 
1 
Elanikkonna jagunemine 
hasartmängudega 
kokkupuute alusel...
Sissejuhatus 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
3 
 Antud uuringu tellija on Hasartmängusõltuvuse Nõustamis...
1 
Elanikkonna jagunemine hasartmängudega 
kokkupuute alusel 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Erinevate hasartmängude raha peale mängimine 
% kõikidest 15–74 a elanikest, n=3496 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängu...
2014 (kunagi), n=3496 2014 ( 2a jooksul), n=3496 2012, n=3591 2010, n=3530 2006, n=2005 2004, n=984 
Eesti elanike kokkupu...
Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud kunagi (1) 
% kõikidest 15–74 a elanikest 
Mängimine raha peale 
intern...
Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud kunagi (2) 
% kõikidest 15–74 a elanikest 
Mängimine raha peale 
intern...
Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. 
jooksul (1), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Mängimine rah...
Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. 
jooksul (2), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Mängimine rah...
Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (1) 
% kõikidest 15–74 a elanikest 
Kasiino-mängud 
Pokker Loteri...
Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (2) 
% kõikidest 15–74 a elanikest 
Kasiino-mängud 
Pokker Loteri...
Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. 
jooksul (1), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Eesti elanike ...
Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. 
jooksul (2), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Eesti elanike ...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi 
(1), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kasiino mängulaua...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi 
(2), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kasiino mängulaua...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi 
(3), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kiirloteriid 
Kaa...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi 
(4), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kiirloteriid 
Kaa...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud 
viimase 2 a. jooksul (1), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kas...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud 
viimase 2 a. jooksul (2), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kas...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud 
viimase 2 a. jooksul (3), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kii...
Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud 
viimase 2 a. jooksul (4), % kõikidest 15–74 a elanikest 
Kii...
Raha peale mängimine 15-20-aastaste seas (1) 
16% 
33% 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
23 
Mänginud kunag...
5% 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
24 
Raha peale mängimine 15-20-aastaste seas (2) 
Mänginud kunagi 
15-...
Erinevate hasartmängude raha peale mängimine: ajaline lõige 
% vastavat mängu mänginutest 
viimase aasta jooksul 1 kuni 2 ...
Internetis raha peale mängimise sagedus 
% vastavat mängu viimase 2 aasta jooksul mänginutest* 
vähemalt kord päevas vähem...
Väljaspool internetti raha peale mängimise sagedus 
% vastavat mängu viimase 2 aasta jooksul mänginutest* 
vähemalt kord p...
Iganädalased mängijad (1) 
% viimase 2 aasta jooksul internetis või väljaspool internetti mänginutest 
mänginud vähemalt ü...
Iganädalased mängijad (2) 
% internetis või väljaspool internetti mänginutest 
27% 
26% 
22% 
26% 
20% 
29% 
25% 
19% 
Ees...
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
30 
Hasartmängude rühmad: mängud, mida eelistatakse koos mängida 
Rühma ni...
Viimase kahe aasta jooksul on raha peale hasartmänge mänginud 
pool 15-74-aastasest elanikkonnast 
Eesti elanike kokkupuut...
Kõige enam mängijaid ja kõige sagedamini mängib nii internetis 
kui väljaspool internetti loteriid. 
Eesti elanike kokkupu...
Hasartmängude raha peale mängimise tase on võrreldav 
tasemega 2010. aastal 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 201...
Viimase kahe aasta jooksul on hasartmänge mänginud enam 
nooremad inimesed 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014...
Keskmisest aktiivsemad hasartmängude mängijad on nii 
ettevõtjad ja palgatöötajad kui ka mittetöötavad inimesed 
Eesti ela...
Hasartmänge mängivate noorte osakaal, kes seda seadusest 
tulenevate vanusepiirangute tõttu teha ei tohiks, pole kahe 
aas...
2 
Hasartmängusõltuvuse 
riskirühmad ja nende taust 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Hasartmängusõltuvuse risk elanikkonnas ja mängijate seas 
3 
4 
Tõenäoline patoloogiline mängija 
Mõningate probleemidega ...
Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuuluvate mängijate profiil 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osale...
Erinevate mängude mängimine riskirühmades 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimist...
Erinevate mängude mängimine riskirühmades 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimist...
Hasartmängusõltuvuse riski tase hasartmängude rühmades 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
42 
Rühma nimetus ...
Mängimise sagedus internetis 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või pro...
Mängimise sagedus väljaspool internetti 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel...
Probleemide kogemine seoses raha peale mängimisega 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid ...
Abivõimaluste kasutamine probleemide esinemise korral 
% neist, kes on kogenud probleeme raha peale mängimise või panuste ...
Mängimisel raha panustamine ja võitmine 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel...
Mängimisel raha kaotamine 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovi...
Püüd raha tagasi võita ning kaotamise eitamine 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loos...
Raha peale mängimisega seotud küsimustele „jah“ vastanud 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud...
Rahalise auhinna eelistus 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovi...
Hasartmängimiseks või -mänguvõla tasumiseks raha laenamine 
või võtmine, % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, ...
Esmase kasiinokülastuse põhjus 
% viimase 2 aasta jooksul väljaspool internetti kasiinos mänginutest 
Eesti elanike kokkup...
Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulujaid on enam noorte 
inimeste hulgas 
Hasartmänge on viimase 2 aasta jooksul mänginud...
Probleemidega mängijad mängivad enam erinevaid hasartmänge 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
55 
 28% viim...
Probleemidega mängijad mängivad võrreldes kõigi mängijatega 
oluliselt enam kasiinomänge väljaspool internetti ning pokker...
Suurimad võidu- ja kaotusesummad ei ole aja jooksul muutunud 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
57 
 Tervik...
Probleemidega mängijate kogemused on jäänud samaks 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
58 
 14% kõigist mäng...
3 
Internetis hasartmängude mängimisega 
seotud kogemused ja eelistused 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Veebilehtede või internetikeskkondade arv, kus on viimasel 
aastal raha peale mängitud 
% viimasel 2 aastal internetis män...
Veebilehed, kus on viimase aasta jooksul raha peale mängitud (1) 
% viimase 2 aasta jooksul internetis mänginutest 
Eesti ...
Veebilehed, kus on viimase aasta jooksul raha peale mängitud (2) 
% viimase 2 aasta jooksul internetis mänginutest 
Eesti ...
Suhtumine veebilehele juurdepääsu blokeerimisse 
% viimase 2 aasta jooksul internetis mänginutest 
Maksu- ja Tolliamet blo...
Litsentseerimata keskkonna eelistamise põhjused 
% nendest, kes on blokeeringust mööda läinud, n=32 
Miks otsustasite eeli...
Tegevusluba mitteomavate hasartmängukorraldajate 
veebilehekülgede blokeeringuid eiratakse vähem kui varem 
Eesti elanike ...
4 
SMS- ja kiirlaenud 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Kokkupuude SMS- ja kiirlaenudega 
% kõikidest 15–74 a elanikest, n=3496 
Kas Te olete kunagi võtnud kiirlaenu 
või SMS-lae...
Kunagi Viimase 2 a. jooksul 
KÕIK 
SMS laenu võtnute profiil 
% kõikidest 15–74 a elanikest 
SUGU Mees 
Naine 
VANUS 15-19...
SMS- või kiirlaenude võtmine hasartmängusõltuvuse riskirühmas 
% viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osa...
SMS- või kiirlaenude võtmise aeg hasartmängusõltuvuse 
riskirühmas, % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes o...
SMS või kiirlaenu tagasimakseraskused hasartmängusõltuvuse 
riskirühmas, % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, ...
Probleemidega hasartmängude mängijad on sagedamini võtnud 
kiirlaenu ning sattunud sellega seoses tagasimakseraskustesse 
...
5 
KOKKUVÕTE 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Kokkuvõtteks (1) 
 Hasartmänge on viimase kahe aasta jooksul raha peale mänginud 50% Eesti 15-74-aastastest elanikest. 
J...
Kokkuvõtteks (2) 
 Probleemidega mängijad puutuvad enam kokku erinevate hasartmänguliikidega kui probleemideta mängijad. ...
6 
Uuringu metoodika 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Valimi moodustamine 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
77 
 Uuringu üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi a...
Andmekogumine 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
78 
 Küsitlus viidi läbi arvuti teel juhitud näost näkku i...
Vastajate profiil, n=3496 
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 
79 
Näitaja n % 
SUGU mees 1 478 48 
naine 2 01...
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014

479 visualizaciones

Publicado el

Hasartmängu uuringu aruanne 2014. Rahandusministeerium ja TNS EMOR.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014

 1. 1. Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 2. 2. Sisukord Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 2 1 Elanikkonna jagunemine hasartmängudega kokkupuute alusel 4 2 Hasartmängusõltuvuse riskirühmad ja nende taust 37 3 Internetis hasartmängude mängimisega seotud kogemused ja eelistused 59 4 SMS- ja kiirlaenud 66 5 KOKKUVÕTE 73 6 Uuringu metoodika 76
 3. 3. Sissejuhatus Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 3  Antud uuringu tellija on Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus.  Uuringut rahastati EV Rahandusministeeriumi, Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu ja AS Eesti Loto ühisprojektina.  Uuringu eesmärk on anda ülevaade Eesti elanikkonna mängukäitumisest, selle hetkeseisust ja muutustest viimaste aastate jooksul. Peamised uuringuvaldkonnad olid:  elanikkonna jagunemine hasartmängudega kokkupuute alusel;  hasartmängusõltuvuse riskirühmad ja nende taust;  Internetis hasartmängude mängimise kogemus ja eelistused;  kokkupuude SMS-laenude või kiirlaenudega.  Uuringu sihtrühmaks olid 15–74-aastased Eesti alalised elanikud ning üldkogumi suuruseks on 991 349 inimest (Eesti Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2014).  Perioodil mai-september 2014 küsitleti kokku 3496 Eesti 15–74-aastast elanikku.  Tegemist oli kordusuuringuga – eelnevalt on uuring läbi viidud 2004., 2006. ja 2010. ja 2012. aastal. Võimalusel on tulemusi võrreldud eelmiste uuringutega.  Uuringu tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale.
 4. 4. 1 Elanikkonna jagunemine hasartmängudega kokkupuute alusel Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 5. 5. Erinevate hasartmängude raha peale mängimine % kõikidest 15–74 a elanikest, n=3496 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Kunagi mänginud Viimase 2 a. jooksul mänginud KOKKU INTERNETIS osalenud loteriides mänginud hasart- ja kasiinomänge mänginud pokkerit osalenud kihlvedudes, teinud spordiennustusi mänginud aktsia- ja valuutaturgudel osalenud osavusmängudes, sh viktoriinides ja arvamismängudes mänginud muid mänge internetis KOKKU VÄLJAPOOL INTERNETTI osalenud loteriides ostnud kiirloteriid osalenud mõne kauba või teenuse ostmisega või pakkumisega seotud loosimistel* proovinud mängu pääseda ja võita raha või esemeid raadios või televisioonis mänginud mänguautomaatidel väljaspool kasiinot, nt laevadel mänginud kasiinos mänguautomaatidel mänginud kaardimänge mänginud kasiinos mängulaudadel mänginud kasiinos turniiridel mänginud muid mänge 60% 50% 5 15% 12% 11% 8% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 59% 44% 44% 23% 1% 9% 11% 10% 7% 6% 1% 1% 47% 37% 30% 22% 6% 6% 4% 1% 3% 2014 2012 12% 9% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2014 48% 35% 30% 19% 5% 4% 3% 3% 2% 0% 0% *osalenud mõne kauba või teenuse ostmisega või pakkumisega seotud loosimistel, kus auhinnaks kas raha, punktid või esemed
 6. 6. 2014 (kunagi), n=3496 2014 ( 2a jooksul), n=3496 2012, n=3591 2010, n=3530 2006, n=2005 2004, n=984 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 6 Erinevate hasartmängude raha peale mängimine, mängude grupid % kõikidest 15–74 a elanikest, n=3496 56 16 8 3 6 6 45 5 4 2 2 4 43 6 8 2 4 5 60 13 13 4 7 13 72 19 15 7 6 2 61 20 14 7 17 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mänginud loteriid (internetis või väljapool; k.a. kiirloterii) on teinud panuseid mänguautomaatidel (kasiinos või väljaspool kasiinot)* on mänginud kaarte (pokker, kaardimängud väljapool kasiinot) on osalenud kihlvedudes, spordiennustustes on teinud panuseid kasiinos mängulauadadel on mänginud internetis hasartmänge (kasiino, pokker, mängud aktsia- ja valuutaturgudel, muud mängud) * 2014.a. on siia alla liigitatud ka väljaspool kasiinot (nt laevadel) mängimine.
 7. 7. Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud kunagi (1) % kõikidest 15–74 a elanikest Mängimine raha peale internetis kokku 12% 16% 8% 15% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Mängimine raha peale väljaspool internetti kokku Mängimine KOKKU KÕIK n=3496 SUGU mees n=1478 naine n=2018 Vanus (1) 15-19 n=202 20-29 n=510 30-39 n=581 40-49 n=558 50-59 n=797 60-74 n=848 Vanus (2*) 15 n=49 16-17 n=93 18-20 n=108 21-74 n=3246 HARIDUS põhiharidus või alla selle n=571 kesk- või kutseharidus n=2041 kõrgharidus n=884 RAHVUS Eestlane n=2529 muu rahvus n=967 7 * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele 15% 18% 12% 14% 32% 21% 12% 8% 3% 2% 16% 26% 14% 11% 14% 19% 18% 8% 27% 14% 8% 5% 1% 16% 11% 23% 11% 11% 10% 16% 14% 7% 2014 2012 59% 47% 59% 59% 49% 44% 53% 72% 69% 50% 60% 57% 60% 44% 39% 54% 42% 42% 59% 64% 59% 56% 58% 62% 65% 46% 30% 33% 52% 59% 46% 45% 46% 49% 53% 32% 60% 47% 60% 60% 51% 45% 54% 73% 70% 52% 61% 59% 62% 44% 40% 55% 43% 42% 59% 67% 60% 56% 59% 64% 66% 47% 31% 36% 54% 60% 47% 46% 46% 51% 54% 33%
 8. 8. Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud kunagi (2) % kõikidest 15–74 a elanikest Mängimine raha peale internetis kokku 2014 2012 59% 12% 9% 7% 17% 16% 13% 18% 2% 9% 15% 15% 13% 9% 13% 10% 7% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Mängimine raha peale väljaspool internetti kokku Mängimine KOKKU KÕIK n=3496 Sissetulek ühe inimese kohta möödunud kuul kuni 300,00 eurot* n=743 300,01-550,00 eurot n=1103 üle 550,00 euro n=806 Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist n=638 muu töötav n=1324 õpilane/üliõpilane n=264 pensionär n=827 töötu n=144 muu mittetöötav n=299 REGIOON Tallinn n=1113 Harju-, Rapla-, Järvamaa n=597 Lääne- Eesti n=379 Tartu regioon n=468 Lõuna- Eesti n=347 Virumaa n=592 ASULATÜÜP (4) pealinn n=1113 suur linn n=663 muu linn n=636 maa-asula n=1084 8 15% 10% 13% 26% 23% 15% 21% 3% 11% 17% 18% 13% 12% 18% 12% 10% 18% 15% 10% 13% 15% 10% 9% 11% 47% 54% 58% 73% 65% 62% 59% 43% 58% 66% 66% 57% 57% 68% 55% 39% 66% 54% 48% 60% 43% 42% 56% 52% 50% 52% 30% 46% 53% 50% 49% 40% 58% 49% 33% 50% 41% 46% 47% 60% 47% 55% 58% 75% 68% 63% 59% 43% 59% 67% 68% 59% 58% 69% 56% 41% 68% 55% 49% 61% 43% 43% 57% 54% 51% 54% 30% 47% 53% 51% 50% 40% 60% 49% 34% 51% 43% 47% 48% * Siin ja edaspidi on 2014. aasta sissetulekute liigitus erinev 2012.aasta omast, mil see oli järgnev: kuni 250 eurot, 250,01-400 eurot, üle 400 euro.
 9. 9. Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (1), % kõikidest 15–74 a elanikest Mängimine raha peale internetis kokku Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Mängimine raha peale väljaspool internetti kokku Mängimine KOKKU KÕIK n=3496 SUGU mees n=1478 naine n=2018 Vanus (1) 15-19 n=202 20-29 n=510 30-39 n=581 40-49 n=558 50-59 n=797 60-74 n=848 Vanus (2*) 15 n=49 16-17 n=93 18-20 n=108 21-74 n=3246 HARIDUS põhiharidus või alla selle n=571 kesk- või kutseharidus n=2041 kõrgharidus n=884 RAHVUS Eestlane n=2529 muu rahvus n=967 9 * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele 12% 14% 9% 12% 26% 16% 10% 5% 3% 2% 15% 22% 11% 9% 11% 15% 14% 6% 48% 47% 49% 44% 65% 60% 48% 40% 31% 30% 49% 57% 48% 45% 49% 48% 55% 33% 50% 49% 51% 45% 67% 62% 51% 41% 32% 32% 49% 62% 50% 46% 51% 52% 57% 35% X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 10. 10. Raha peale hasartmänge mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (2), % kõikidest 15–74 a elanikest Mängimine raha peale internetis kokku Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Mängimine raha peale väljaspool internetti kokku Mängimine KOKKU KÕIK n=3496 Sissetulek ühe inimese kohta möödunud kuul kuni 300,00 eurot n=743 300,01-550,00 eurot n=1103 üle 550,00 euro n=806 Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist n=638 muu töötav n=1324 õpilane/üliõpilane n=264 pensionär n=827 töötu n=144 muu mittetöötav n=299 REGIOON Tallinn n=1113 Harju-, Rapla-, Järvamaa n=597 Lääne- Eesti n=379 Tartu regioon n=468 Lõuna- Eesti n=347 Virumaa n=592 ASULATÜÜP (4) pealinn n=1113 suur linn n=663 muu linn n=636 maa-asula n=1084 10 12% 7% 9% 21% 17% 12% 18% 3% 4% 13% 14% 10% 11% 13% 10% 7% 14% 11% 8% 11% 48% 43% 47% 61% 54% 52% 49% 30% 48% 58% 52% 51% 48% 57% 45% 31% 52% 42% 41% 52% 50% 45% 49% 65% 58% 54% 50% 31% 49% 59% 55% 52% 50% 60% 47% 33% 55% 43% 43% 53% X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 11. 11. Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (1) % kõikidest 15–74 a elanikest Kasiino-mängud Pokker Loteriid 3.0% 5.6% 0.7% 5.9% 8.4% 3.7% 0.7% 0.4% 0.1% 4.8% 4.3% 9.4% 2.6% 4.2% 2.9% 2.3% 3.3% 6.0% 0.9% 6.6% 10.0% 2.9% 1.2% 0.2% 0.0% 2.9% 6.3% 8.0% 3.0% 3.8% 3.2% 3.0% 7.8% 9.5% 6.3% 5.7% 17.8% 10.4% 6.1% 3.7% 1.0% 4.8% 5.1% 12.1% 7.8% 6.5% 6.9% 11.4% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Kihlveod, spordi-ennustused Aktsia- ja valuutaturud Osavus-mängud Muud mängud KÕIK SUGU mees naine Vanus (1) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 Vanus (2*) 15 16-17 18-20 21-74 HARIDUS 2014 2012 põhiharidus või alla selle kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus 11 * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele 2.4% 4.5% 0.5% 2.8% 7.4% 4.0% 0.4% 0.6% 0.2% 0.0% 5.4% 6.0% 2.2% 3.3% 2.5% 1.7% 2.7% 1.8% 3.5% 2.0% 2.9% 5.1% 0.9% 3.6% 9.7% 4.5% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 5.6% 7.2% 2.7% 3.3% 2.9% 2.8% 3.5% 1.7% 3.9% 2.0% 11.2% 12.4% 10.1% 8.6% 20.9% 18.0% 10.5% 6.2% 2.8% 1.8% 9.8% 12.5% 11.3% 6.5% 11.0% 15.0% 14.1% 5.0% 9.6% 3.9% 2.6% 1.7% 4.6% 0.8% 3.2% 0.5% 4.6% 7.3% 3.3% 1.1% 0.8% 0.4% 1.9% 5.1% 2.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.0% 6.7% 9.5% 2.2% 0.0% 2.0% 3.4% 1.7% 2.8% 2.5% 2.9% 1.3% 1.7% 2.2% 3.0% 1.8% 2.0% 1.1% 1.8% 1.3% 3.2% 0.6% 2.4% 0.3% 1.6% 3.4% 3.2% 1.9% 0.7% 0.2% 1.0% 2.7% 2.6% 0.6% 0.4% 0.1% 0.0% 2.0% 1.2% 1.9% 0.0% 1.1% 1.7% 1.3% 0.7% 1.5% 3.2% 0.7% 1.0% 2.5% 1.8% 1.8% 1.3% 1.2% 2.0% 2.2% 2.8% 1.4% 3.3% 1.2% 7.4% 3.4% 2.9% 1.2% 0.6% 0.4% 6.4% 5.1% 2.4% 1.4% 0.1% 0.0% 1.8% 8.3% 6.2% 1.6% 7.8% 7.0% 4.8% 1.8% 2.8% 1.8% 2.1% 3.1% 1.7% 2.7% 2.4% 1.3% 2.6% 1.3% 2.0% 1.0% 3.0% 1.1% 1.9% 0.2% 4.8% 4.9% 2.6% 0.6% 0.8% 0.3% 2.7% 2.6% 1.1% 0.2% 0.1% 0.0% 1.8% 5.6% 6.2% 1.7% 3.5% 2.3% 2.9% 0.8% 3.3% 1.8% 1.6% 1.0% 1.2% 0.5% 1.8% 2.5% 1.1% 0.8%
 12. 12. Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (2) % kõikidest 15–74 a elanikest Kasiino-mängud Pokker Loteriid 2014 2012 2.9% 3.0% 1.9% 1.3% 4.7% 3.7% 3.8% 5.7% 0.1% 2.3% 1.7% 4.0% 2.6% 3.3% 1.1% 3.9% 2.4% 11.6% 8.6% 6.9% 16.9% 15.8% 12.9% 17.8% 1.6% 8.8% 14.8% 14.8% 12.9% 8.8% 12.6% 10.1% 7.0% 7.8% 5.6% 5.7% 11.2% 10.8% 9.1% 9.4% 1.0% 4.4% 12.7% 8.9% 9.7% 6.5% 9.4% 6.3% 5.0% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Kihlveod, spordi-ennustused Aktsia- ja valuutaturud Osavus-mängud Muud mängud KÕIK Sissetulek kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP (4) pealinn suur linn muu linn maa-asula 12 2.4% 1.9% 2.0% 4.6% 3.1% 2.9% 4.4% 0.2% 3.1% 1.8% 3.3% 1.7% 1.7% 2.6% 2.2% 2.0% 3.3% 2.0% 1.6% 2.4% 4.0% 2.2% 3.1% 2.5% 1.3% 1.9% 6.1% 3.6% 3.2% 7.1% 0.0% 1.9% 3.1% 4.0% 1.5% 2.7% 4.0% 2.9% 1.7% 4.0% 2.6% 2.1% 2.6% 14.8% 9.9% 9.4% 10.8% 11.2% 8.4% 10.3% 19.4% 18.0% 11.9% 12.9% 2.9% 6.1% 12.8% 13.2% 9.5% 10.1% 15.8% 9.7% 6.6% 13.2% 11.9% 6.8% 11.4% 8.9% 6.5% 6.2% 8.6% 2.6% 2% 1.3% 1.9% 4.9% 1% 1% 3% 4.1% 2.5% 5.8% 0.4% 3.9% 1.2% 3% 2% 3% 0% 1% 1% 3.7% 2.1% 1.9% 2.9% 2.5% 1.5% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 3.7% 2.0% 2.2% 2.2% 3% 2% 1% 1.2% 1.8% 1% 0.9% 0.9% 3.9% 1% 0% 2% 3.8% 2.0% 2.0% 0.1% 1.4% 0.8% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 2.7% 0.7% 2.6% 1.1% 1.4% 1.5% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 2.7% 3.0% 1.2% 0.6% 2% 1% 1% 0.9% 2.0% 2% 1.4% 2.4% 2.8% 2% 1% 3% 2.6% 1.5% 7.2% 0.4% 1.6% 1.7% 4% 1% 7% 0% 1% 2% 2.8% 2.0% 0.9% 1.5% 1.7% 2.0% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 2.8% 1.8% 1.1% 2.0% 4% 3% 2% 1.1% 2.0% 1% 1.1% 2.0% 3.1% 1% 0% 1% 2.6% 2.1% 4.1% 0.3% 1.8% 2.0% 1% 1% 2% 0% 2% 1% 2.2% 1.5% 1.4% 1.1% 2.0% 3.2% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 2.2% 2.8% 2.2% 1.1% 2% 1% 1% 0.5%
 13. 13. Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (1), % kõikidest 15–74 a elanikest Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 13 * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele Kasiino-mängud Pokker Loteriid Kihlveod, spordi-ennustused Aktsia- ja valuutaturud Osavus-mängud Muud mängud KÕIK SUGU mees naine Vanus (1) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 Vanus (2*) 15 16-17 18-20 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla selle kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus 1.8% 3.2% 0.5% 2.8% 5.3% 3.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 5.4% 4.8% 1.6% 2.1% 2.1% 0.7% 2.0% 1.3% 2.1% 3.7% 0.5% 3.6% 7.2% 2.1% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 5.6% 6.6% 1.8% 3.1% 2.1% 1.2% 2.5% 1.2% 9.1% 10.1% 8.2% 8.3% 17.7% 13.5% 8.7% 4.5% 2.7% 1.8% 9.8% 10.6% 9.2% 5.5% 8.9% 12.2% 11.5% 3.9% 1.9% 3.3% 0.5% 4.6% 5.5% 2.0% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% 6.7% 8.6% 1.4% 2.5% 1.7% 1.8% 2.0% 1.6% 1.1% 1.9% 0.3% 1.6% 2.7% 1.2% 1.3% 0.1% 0.1% 0.0% 2.0% 1.2% 1.1% 0.6% 0.8% 2.1% 1.1% 1.1% 0.9% 1.2% 0.6% 4.1% 2.0% 0.9% 0.4% 0.0% 0.1% 1.8% 3.7% 4.2% 0.6% 1.0% 0.9% 0.8% 1.1% 0.4% 1.2% 2.1% 0.5% 3.2% 2.7% 2.2% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 3.7% 5.0% 1.0% 2.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.4%
 14. 14. Internetis raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (2), % kõikidest 15–74 a elanikest Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 14 Kasiino-mängud Pokker Loteriid Kihlveod, spordi-ennustused Aktsia- ja valuutaturud Osavus-mängud Muud mängud KÕIK Sissetulek kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP (4) pealinn suur linn muu linn maa-asula 1.8% 1.2% 1.4% 3.5% 1.8% 2.2% 4.4% 0.2% 0.0% 1.5% 2.3% 1.3% 1.4% 1.7% 1.7% 1.7% 2.3% 1.5% 1.3% 1.7% 2.1% 1.2% 1.2% 4.3% 1.6% 2.5% 5.9% 0.0% 1.1% 2.2% 2.4% 1.3% 2.1% 2.6% 2.3% 1.5% 2.4% 1.6% 1.5% 2.3% 9.1% 6.8% 7.9% 16.1% 14.0% 10.0% 12.3% 2.5% 1.6% 10.0% 10.3% 8.4% 9.8% 11.4% 8.4% 5.4% 10.3% 8.7% 6.0% 10.0% 1.9% 0.9% 1.4% 3.3% 2.3% 1.8% 5.4% 0.3% 1.9% 1.2% 2.4% 1.4% 1.9% 1.7% 2.5% 1.1% 2.4% 1.4% 1.9% 1.6% 1.1% 0.5% 0.5% 2.7% 2.4% 1.0% 1.8% 0.0% 0.6% 0.3% 2.0% 0.2% 1.4% 0.2% 1.4% 0.6% 2.0% 1.1% 0.9% 0.2% 0.9% 0.5% 1.5% 1.0% 0.7% 0.7% 3.6% 0.1% 0.0% 1.2% 1.0% 0.9% 0.6% 0.2% 1.1% 1.2% 1.0% 0.6% 0.9% 0.9% 1.2% 0.5% 1.4% 2.0% 2.0% 1.3% 2.8% 0.0% 0.8% 0.8% 1.1% 1.4% 0.3% 0.9% 1.7% 2.1% 1.1% 1.8% 1.8% 0.8%
 15. 15. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (1), % kõikidest 15–74 a elanikest Kasiino mängulauad Kasiino mängu-automaadid Kasiino 3.6% 6.4% 1.2% 2.1% 5.9% 7.3% 3.2% 1.5% 0.8% 0.0% 2.4% 1.9% 3.8% 3.2% 3.7% 3.8% 5.9% 9.6% 2.7% 1.9% 11.3% 12.3% 3.7% 3.0% 0.7% 0.0% 3.5% 0.7% 6.4% 5.4% 6.0% 6.1% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 turniirid Mänguautomaadid väljaspool kasiinot Loteriid KÕIK SUGU mees naine Vanus (1) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 Vanus (2*) 15 16-17 18-20 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla selle kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus 15 * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele 6.2% 10.1% 2.6% 1.4% 7.5% 11.6% 9.1% 3.0% 2.2% 0.0% 3.0% 0.0% 6.7% 5.4% 5.7% 8.0% 6.8% 4.8% 3.8% 3.2% 2014 2012 10.3% 15.3% 5.7% 2.8% 11.9% 21.5% 12.5% 5.1% 4.0% 1.4% 2.3% 5.5% 10.9% 7.9% 10.4% 11.8% 10.7% 9.4% 6.1% 5.7% 0.6% 0.8% 0.9% 0.3% 1.4% 0.3% 0.0% 0.8% 1.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.4% 2.4% 1.2% 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.1% 0.0% 0.9% 0.3% 0.7% 0.5% 0.9% 0.8% 0.9% 0.7% 0.4% 0.9% 0.7% 11.1% 15.7% 6.9% 13.5% 19.5% 15.8% 11.3% 5.8% 3.7% 4.3% 13.9% 16.9% 10.9% 7.6% 11.0% 13.8% 13.5% 6.0% 43.8% 36.9% 44.1% 43.5% 38.7% 35.4% 30.9% 31.5% 55.6% 51.8% 46.8% 45.7% 42.9% 41.1% 34.0% 36.6% 31.4% 25.8% 18.1% 19.4% 36.4% 43.5% 44.6% 30.3% 42.6% 37.2% 39.7% 44.0% 46.3% 34.4% 36.5% 40.3% 50.4% 43.9% 29.7% 22.1%
 16. 16. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (2), % kõikidest 15–74 a elanikest Kasiino mängulauad Kasiino mängu-automaadid Kasiino 3.6% 2.3% 2.1% 6.5% 5.8% 4.4% 1.9% 0.8% 4.8% 3.4% 5.9% 2.1% 3.1% 2.8% 2.0% 3.0% 5.9% 4.8% 3.6% 9.8% 8.3% 7.8% 2.9% 0.8% 10.6% 4.5% 9.4% 3.4% 4.3% 5.9% 2.7% 5.4% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 turniirid Mänguautomaadid väljaspool kasiinot Loteriid KÕIK Sissetulek kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP (4) pealinn suur linn muu linn maa-asula 16 2014 2012 6.2% 4.6% 4.8% 12.2% 12.1% 7.1% 1.7% 2.6% 5.1% 2.9% 8.3% 4.3% 6.0% 9.1% 3.9% 3.1% 8.3% 7.5% 4.4% 4.4% 5.9% 3.4% 3.1% 1.8% 10.3% 7.7% 9.0% 17.6% 16.3% 12.3% 4.0% 4.7% 8.3% 8.8% 14.4% 6.9% 10.1% 14.5% 4.3% 6.1% 14.4% 12.5% 6.2% 7.4% 9.4% 6.8% 4.1% 3.1% 0.6% 0.8% 0.1% 0.8% 0.8% 0.3% 0.6% 1.4% 0.8% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 1.8% 0.9% 0.4% 0.0% 1.1% 0.9% 1.1% 0.2% 0.0% 1.0% 0.0% 0.3% 1.8% 0.4% 0.0% 0.5% 1.3% 0.1% 1.1% 0.8% 0.0% 0.3% 1.8% 0.5% 0.2% 0.6% 11.1% 6.3% 10.3% 20.1% 15.5% 13.3% 15.5% 2.9% 8.6% 6.8% 14.5% 12.7% 9.2% 14.1% 4.4% 5.7% 14.5% 11.5% 7.2% 9.8% 43.8% 36.9% 41.0% 45.3% 33.0% 36.2% 53.9% 43.8% 48.5% 46.9% 42.3% 39.9% 34.2% 36.4% 32.8% 24.8% 43.7% 51.8% 36.0% 45.5% 47.6% 44.7% 50.4% 37.9% 41.7% 33.1% 53.4% 49.0% 42.1% 36.4% 23.3% 24.8% 47.6% 37.9% 36.5% 31.7% 36.4% 37.0% 39.2% 48.6%
 17. 17. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (3), % kõikidest 15–74 a elanikest Kiirloteriid Kaardimängud väljaspool kasiinot 30.4% 32.0% 28.9% 39.3% 44.1% 37.5% 24.2% 23.8% 17.6% 21.8% 40.6% 49.0% 29.3% 33.1% 29.7% 29.9% 36.7% 6.5% 11.4% 2.2% 17.2% 15.4% 5.6% 2.6% 2.6% 1.0% 9.0% 20.3% 17.0% 5.5% 9.1% 5.5% 6.8% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Kauba või teenuse ostmisega seotud loosimine Raha/asjade võitmine raadios või televisioonis Muud mängud KÕIK SUGU mees naine Vanus (1) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 Vanus (2*) 15 16-17 18-20 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla selle kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus 17 44.0% 42.1% 45.7% 44.6% 58.7% 53.4% 43.2% 37.5% 29.0% 35.6% 49.7% 54.4% 43.5% 43.8% 43.5% 45.2% 50.2% 30.5% 16.8% 2014 2012 6.9% 11.0% 3.1% 15.5% 14.2% 9.0% 3.1% 3.8% 1.8% 9.5% 16.7% 17.9% 6.0% 8.1% 5.8% 8.5% 7.1% 6.4% 8.1% 3.0% 23.5% 22.4% 19.9% 26.7% 21.8% 22.9% 18.8% 29.2% 36.3% 31.7% 36.2% 33.2% 26.4% 18.3% 17.0% 14.4% 8.3% 7.6% 13.3% 17.6% 21.7% 20.8% 23.8% 28.6% 34.4% 21.7% 14.3% 21.9% 16.8% 21.6% 33.9% 29.2% 26.9% 26.5% 16.0% 13.6% 9.2% 10.5% 8.1% 9.6% 16.8% 12.9% 10.1% 5.5% 1.7% 5.6% 9.7% 14.5% 9.0% 7.7% 9.4% 9.9% 10.1% 7.3% 0.7% 3.2% 1.5% 0.0% 4.0% 2.5% 0.3% 1.2% 1.2% 1.1% 0.2% 0.0% 5.9% 5.4% 5.5% 0.7% 2.1% 0.9% 0.0% 0.0% 1.2% 0.7% 3.8% 5.5% 7.7% 2.9% 0.4% 0.8% 0.7% 2.3% 3.6% 2.7% 0.9% 0.2% 3.7% 2.1% * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele
 18. 18. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud kunagi (4), % kõikidest 15–74 a elanikest Kiirloteriid Kaardimängud väljaspool kasiinot Kauba või teenuse ostmisega seotud loosimine 30.4% 29.7% 28.2% 35.3% 33.2% 31.5% 41.9% 18.1% 28.2% 36.8% 28.3% 29.9% 26.2% 40.0% 37.4% 25.0% 6.5% 5.1% 2.2% 9.6% 6.8% 6.7% 16.6% 0.9% 9.2% 3.3% 9.8% 5.2% 4.9% 4.8% 4.9% 5.4% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Raha/asjade võitmine raadios või televisioonis Muud mängud KÕIK Sissetulek kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP (4) pealinn suur linn muu linn maa-asula 18 2014 2012 44.0% 42.3% 43.4% 55.4% 46.3% 46.4% 48.9% 30.1% 44.6% 52.9% 47.9% 43.3% 44.0% 50.1% 46.2% 30.1% 47.9% 40.7% 37.8% 45.6% 28.3% 29.4% 29.6% 33.5% 6.9% 3.3% 6.2% 13.6% 9.5% 6.2% 17.3% 2.3% 4.1% 4.7% 11.0% 5.1% 5.3% 5.9% 3.4% 4.7% 11.0% 6.0% 4.1% 4.8% 9.8% 5.7% 3.5% 5.8% 23.5% 22.4% 16.6% 22.4% 16.2% 19.1% 36.5% 32.5% 36.3% 29.8% 24.9% 31.6% 23.6% 26.4% 7.5% 6.4% 15.0% 19.2% 30.6% 28.8% 30.7% 23.1% 16.9% 29.5% 22.0% 16.7% 29.9% 26.2% 21.3% 9.1% 17.8% 12.3% 30.7% 29.5% 24.4% 18.7% 20.5% 19.0% 14.7% 20.9% 9.2% 9.0% 8.6% 13.9% 11.6% 10.9% 13.6% 1.9% 9.3% 8.1% 12.1% 10.0% 5.7% 11.4% 5.6% 5.7% 12.1% 8.1% 6.3% 8.7% 0.7% 3.2% 0.0% 1.1% 1.0% 1.8% 2.7% 4.4% 1.3% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.3% 3.1% 4.0% 5.2% 0.9% 2.7% 2.5% 1.1% 1.0% 0.6% 0.5% 0.0% 0.4% 5.4% 2.6% 1.1% 2.6% 3.5% 1.6% 1.1% 0.6% 0.9% 0.3% 5.4% 2.5% 1.9% 2.3%
 19. 19. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (1), % kõikidest 15–74 a elanikest Kasiino mängulauad Kasiino mängu-automaadid Kasiino Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 turniirid Mänguautomaadid väljaspool kasiinot Loteriid KÕIK SUGU mees naine Vanus (1) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 Vanus (2*) 15 16-17 18-20 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla selle kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus 19 1.8% 2.9% 0.8% 0.9% 4.1% 3.9% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 1.9% 2.7% 1.4% 2.2% 2.1% 1.3% 2.8% 4.3% 1.5% 2.5% 6.1% 5.1% 2.1% 1.2% 0.3% 1.4% 2.3% 3.9% 2.8% 3.4% 2.8% 2.6% 2.9% 2.6% 0.4% 0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 1.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 3.7% 5.6% 1.9% 7.9% 7.5% 4.9% 3.7% 1.2% 0.1% 2.5% 8.2% 8.2% 3.3% 4.1% 3.8% 3.1% 4.3% 2.3% 34.8% 35.0% 34.6% 23.6% 47.6% 42.3% 33.9% 30.8% 25.3% 12.6% 27.0% 36.3% 35.5% 30.6% 36.5% 33.7% 41.6% 20.3% * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele
 20. 20. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (2), % kõikidest 15–74 a elanikest Kasiino mängulauad Kasiino mängu-automaadid Kasiino Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 turniirid Mänguautomaadid väljaspool kasiinot Loteriid KÕIK Sissetulek kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP (4) pealinn suur linn muu linn maa-asula 20 1.8% 0.9% 1.3% 4.2% 3.8% 2.1% 1.1% 0.0% 0.6% 1.6% 2.6% 0.5% 2.1% 2.2% 1.1% 1.6% 2.6% 2.1% 1.8% 0.9% 2.8% 2.1% 2.1% 5.2% 4.4% 3.2% 3.2% 0.0% 5.3% 2.9% 3.5% 1.3% 3.2% 4.0% 1.0% 3.2% 3.5% 3.8% 3.1% 1.5% 0.4% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.3% 0.7% 0.6% 0.0% 0.1% 3.7% 1.3% 3.1% 6.8% 4.4% 5.1% 6.3% 0.1% 3.1% 1.2% 5.1% 4.0% 4.4% 2.9% 0.5% 2.8% 5.1% 3.1% 3.7% 2.5% 34.8% 32.7% 36.2% 42.5% 37.5% 38.4% 29.5% 23.7% 34.7% 43.0% 33.8% 38.5% 42.5% 44.5% 33.9% 19.6% 33.8% 28.8% 30.7% 41.7%
 21. 21. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (3), % kõikidest 15–74 a elanikest Kiirloteriid Kaardimängud väljaspool kasiinot Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Kauba või teenuse ostmisega seotud loosimine Raha/asjade võitmine raadios või televisioonis Muud mängud KÕIK SUGU mees naine Vanus (1) 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 Vanus (2*) 15 16-17 18-20 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla selle kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus 21 30.4% 27.4% 33.2% 32.3% 46.5% 37.2% 28.8% 22.4% 18.8% 24.9% 37.1% 41.4% 29.8% 31.1% 31.6% 27.2% 36.0% 18.4% 3.1% 5.4% 1.0% 13.1% 8.3% 2.4% 0.6% 0.6% 0.3% 5.7% 16.0% 11.9% 2.2% 6.3% 2.2% 2.9% 3.5% 2.3% 18.7% 15.2% 21.9% 16.3% 30.1% 26.1% 21.9% 12.3% 6.0% 11.5% 19.7% 18.1% 18.9% 12.3% 17.3% 26.8% 22.1% 11.6% 4.9% 5.2% 4.6% 7.6% 11.4% 6.7% 3.4% 2.0% 0.9% 3.9% 8.7% 10.6% 4.5% 5.8% 4.5% 5.3% 5.9% 2.6% 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele
 22. 22. Väljaspool internetti raha peale mänginute profiil: mänginud viimase 2 a. jooksul (4), % kõikidest 15–74 a elanikest Kiirloteriid Kaardimängud väljaspool kasiinot Kauba või teenuse ostmisega seotud loosimine Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 Raha/asjade võitmine raadios või televisioonis Muud mängud KÕIK Sissetulek kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP (4) pealinn suur linn muu linn maa-asula 22 30.4% 29.8% 30.0% 38.2% 29.7% 32.8% 36.2% 19.1% 30.8% 39.7% 29.1% 32.3% 32.8% 35.9% 36.2% 20.8% 29.1% 25.9% 27.4% 36.2% 3.1% 1.1% 2.7% 5.4% 2.7% 2.5% 12.9% 0.1% 3.5% 2.5% 4.0% 3.1% 2.6% 1.8% 3.4% 2.5% 4.0% 1.6% 2.8% 3.2% 18.7% 12.9% 18.3% 29.0% 28.8% 18.8% 23.9% 5.3% 14.7% 23.7% 23.2% 19.2% 12.9% 25.9% 8.9% 13.6% 23.2% 19.3% 13.2% 17.2% 4.9% 4.1% 5.6% 6.6% 5.5% 5.5% 10.7% 1.1% 2.8% 4.4% 4.8% 6.4% 2.8% 7.3% 3.8% 3.5% 4.8% 4.5% 4.0% 5.8% 0.2% 0.0% 0.4% 0.2% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1%
 23. 23. Raha peale mängimine 15-20-aastaste seas (1) 16% 33% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 23 Mänginud kunagi 15-aastased (n=49) 16-17-aastased (n=93) 18-20-aastased (n=108) 15-20-aastased KOKKU (n=250) on raha peale mänginud internetis on raha peale mänginud väljaspool internetti on raha peale mänginud KOKKU 2% 42% 42% 36% 2014 2012 16% 59% 59% 11% 52% 54% 26% 64% 67% 23% 59% 60% 18% 58% 59% 17% 52% 53% Mänginud viimase 2 aasta jooksul 15-aastased (n=49) 16-17-aastased (n=93) 18-20-aastased (n=108) 15-20-aastased KOKKU (n=250) on raha peale mänginud internetis on raha peale mänginud väljaspool internetti on raha peale mänginud KOKKU 2% 30% 32% 15% 49% 49% 22% 57% 62% 15% 49% 51% Hasartmänguseadusest tulenevalt ei tohi internetis ja väljaspool internetti:  alla 21-aastased isikud mängida kasiinomänge,  alla 18-aastased isikud osaleda kihlvedudes ja spordiennustustes (ehk mängida totot),  alla 16-aastased isikud mängida loteriid.
 24. 24. 5% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 24 Raha peale mängimine 15-20-aastaste seas (2) Mänginud kunagi 15-aastased (n=49) 16-17-aastased (n=93) 18-20-aastased (n=108) 15-20-aastased KOKKU (n=250) mänginud loteriid internetis mänginud loteriid või kiirloteriid väljapool internetti mänginud internetis kasiinomänge või pokkerit mänginud mõnda kasiinomängu väljapool kasiinos osalenud kihlvedudes, teinud spordiennustusi 2% 36% 0% 1% 0% 26% 5% 10% 52% 5% 6% 4% 7% 46% 6% 3% 2% 12% 60% 12% 9% 5% 10% 54% 13% 3% 3% 9% 52% 8% 6% 4% 7% 46% 9% 2% 2% Mänginud viimase 2 aasta jooksul 15-aastased (n=49) 16-17-aastased (n=93) 18-20-aastased (n=108) 15-20-aastased KOKKU (n=250) mänginud loteriid internetis mänginud loteriid või kiirloteriid väljapool internetti mänginud internetis kasiinomänge või pokkerit mänginud mõnda kasiinomängu kasiinos osalenud kihlvedudes, teinud spordiennustusi 2% 25% 0% 1% 0% 10% 41% 6% 3% 7% 11% 49% 8% 4% 9% 9% 41% 6% 3% 6% 2014 2012
 25. 25. Erinevate hasartmängude raha peale mängimine: ajaline lõige % vastavat mängu mänginutest viimase aasta jooksul 1 kuni 2 aastat tagasi rohkem kui 2 aastat tagasi viimase aasta jooksul 1 kuni 2 aastat tagasi rohkem kui 2 aastat tagasi Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 25 INTERNETIS mänginud kasiinomänge n=73 mänginud pokkerit n=89 osalenud loteriides n=374 osalenud kihlvedudes, teinud spordiennustusi n=81 mänginud aktsia- ja valuutaturgudel n=58 osalenud osavusmängudes, sh viktoriinides ja arvamismängudes n=64 mänginud muid mänge raha peale internetis n=58 46 52 69 57 43 26 47 27 18 13 14 16 17 15 27 30 19 29 41 57 38 0% 20% 40% 60% 80% 100% VÄLJASPOOL INTERNETTI mänginud kasiinos mängulaudadel n=193 mänginud kasiinos mänguautomaatidel n=327 mänginud kasiinos turniiridel n=20 mänginud mänguautomaatidel väljaspool kasiinot, nt laevadel n=367 osalenud loteriides; v.a. kiirloterii n =1520 ostnud kiirloteriisid, nn kraabitavad kaardid n=1513 mänginud kaardimänge väljaspool kasiinot n=216 osalenud kauba või teenuse ostu või pakkumisega seotud loosimistel n=817 proovinud mängu pääseda ja võita raha või esemeid raadios/teles n=297 mänginud muid mänge n=23 21 18 39 17 70 55 33 60 38 23 8 9 26 16 10 14 12 20 15 8 71 72 36 67 21 31 55 20 47 69 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 26. 26. Internetis raha peale mängimise sagedus % vastavat mängu viimase 2 aasta jooksul mänginutest* vähemalt kord päevas vähemalt kord nädalas või sagedamini vähemalt kord kuus harvem kui kord kuus Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 26 mänginud kasiinomänge n=62 2014 2012 mänginud pokkerit n=72 2014 2012 osalenud loteriidesn=318 2014 2012 osalenud kihlvedudes, teinud spordiennustusi n=65 2014 2012 mänginud aktsia- ja valuutaturgudel n=37 2014 2012 osalenud osavusmängudes, sh viktoriinides ja arvamismängudes n=31 2014 2012 mänginud muid mänge raha peale internetis n=43 2014 2012 8 9 20 10 3 4 8 29 11 4 7 9 17 14 24 16 16 19 16 3 17 10 5 7 27 23 20 14 29 17 33 27 27 4 19 20 16 22 13 54 63 27 57 52 51 53 85 35 79 76 73 44 55 0% 20% 40% 60% 80% 100% *2012. aasta andmed on vastavat mängu kunagi elu jooksul mänginute kohta, 2014. aasta andmed viimase 2 aasta jooksul vastavat mängu mänginute kohta.
 27. 27. Väljaspool internetti raha peale mängimise sagedus % vastavat mängu viimase 2 aasta jooksul mänginutest* vähemalt kord päevas vähemalt kord nädalas või sagedamini vähemalt kord kuus harvem kui kord kuus Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 27 mänginud kasiinos mängulaudadel n=56 2014 2012 mänginud kasiinos mänguautomaatidel n=87 2014 2012 mänginud kasiinos turniiridel n=12 2014 2012 mänginud mänguautomaatidel väljaspool kasiinot, nt laevadel n=115 2014 osalenud loteriides; v.a. kiirloterii n=1204 2014 2012 ostnud kiirloteriisid, nn kraabitavad kaardid n=1041 2014 2012 mänginud kaardimänge väljaspool kasiinot n=95 2014 2012 osalenud kauba või teenuse ostuga seotud loosimistel n=651 2014 2012 proovinud mängu pääseda ja võita raha või esemeid raadios/teles n=156 2014 mänginud muid mänge n=6 2014 2012 3 3 1 3 4 1 4 1 1 1 1 3 1 2 0 1 12 7 16 7 20 2 16 15 5 5 9 6 5 9 1 11 4 23 16 8 32 32 23 23 20 16 13 17 9 18 14 85 89 81 88 77 60 89 50 52 71 72 68 77 82 72 90 71 81 0% 20% 40% 60% 80% 100% *2012. aasta andmed on vastavat mängu kunagi elu jooksul mänginute kohta, 2014. aasta andmed viimase 2 aasta jooksul vastavat mängu mänginute kohta.
 28. 28. Iganädalased mängijad (1) % viimase 2 aasta jooksul internetis või väljaspool internetti mänginutest mänginud vähemalt ühte mängu internetis iga nädal (sh igapäevased mängijad) 27% 34% 15% 27% 29% 22% 34% 19% 35% 30% 29% 31% 26% 29% 34% 14% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 mänginud vähemalt ühte mängu iga nädal väljaspool internetti (sh igapäevased mängijad) KÕIK SUGU mees naine VANUS (1) 15-19** 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74** VANUS (2)* 15** 16-17** 18-20** 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla kesk- või kutseharidus Kõrgharidus RAHVUS eestlane muu rahvus 28 27% 36% 15% 30% 27% 26% 34% 18% 31% 0% 37% 25% 27% 35% 27% 25% 27% 30% 28% 23% 16% 18% 17% 15% 19% 17% 10% 14% 11% 14% 17% 16% 19% 16% 18% 20% 25% 0% 12% 17% 15% 18% 7% 25% 18% 16% 17% 17% 12% 22% 19% 12% 16% 14% 17% 21% * Jaotus arvestab seadustest tulenevaid vanusepiiranguid hasartmängude mängimisele Eraldi ei ole toodud igapäevaste mängijate profiili, kuivõrd neid on analüüsimiseks liiga vähe: 25 vastajat mängivad internetis igapäevaselt (7% internetis raha peale mänginutest viimase 2 aasta jooksul, n=380) ning 17 vastajat mängivad igapäevaselt väljaspool internetti (1% väljaspool internetti viimase 2 aasta jooksul mänginutest, n=1651). **internetis mänginute puhul jääb nendes alagruppides vastajate arv alla 30). Väljaspool internetti mänginute puhul on alla 30 vastaja 15-aastaste vanuserühmas) 2014 2012 2014 2012 X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 29. 29. Iganädalased mängijad (2) % internetis või väljaspool internetti mänginutest 27% 26% 22% 26% 20% 29% 25% 19% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 **internetis mänginute puhul jääb nendes alagruppides vastajate arv alla 30). Väljaspool internetti mänginute puhul on alla 30 vastaja 15-aastaste vanuserühmas) 29 mänginud vähemalt ühte mängu internetis iga nädal (sh igapäevased mängijad) mänginud vähemalt ühte mängu iga nädal väljaspool internetti (sh igapäevased mängijad) KÕIK SISSETULEK kuni 300 € 350,01–550 € üle 550 € STAATUS ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär** töötu** muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne-Eesti Tartu regioon Lõuna-Eesti** Virumaa ASULATÜÜP pealinn suur linn muud linnad maa-asulad 27% 17% 35% 30% 37% 25% 28% 23% 12% 14% 30% 25% 28% 18% 44% 21% 30% 24% 29% 26% 51% 26% 22% 45% 29% 23% 26% 23% 22% 25% 37% 29% 16% 18% 13% 19% 19% 18% 19% 15% 14% 13% 16% 9% 19% 13% 21% 19% 16% 23% 24% 18% 16% 19% 22% 11% 14% 12% 19% 19% 17% 19% 18% 14% 16% 12% 17% 17% 19% 17% 16% 18% 2014 2012 2014 2012 X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 30. 30. Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 30 Hasartmängude rühmad: mängud, mida eelistatakse koos mängida Rühma nimetus % elanikkonnast % kunagi mänginutest % 2 a. jooksul mängijatest Rühma kuuluvad mängud Loteriid ja loosimised* 2014 58% 98% 97% Loterii internetis ja väljaspool internetti, kiirloterii, kauba või teenuste ostmise/pakkumisega kaasnevad loosimised, püüd pääseda tele- või raadio-mängudesse, et võita** 2012 45% 96% 2010 63% 96% Kasiinomängud väljaspool internetti* 2014 17% 28% 12% Mänguautomaadid kasiinos ja väljaspool seda**, mängulauad (2012 a. kuulusid rühma ka turniirid kasiinos) 2012 7% 15% 2010 14% 22% Pokker, kasiinomängud, ennustamismängud internetis 2014 14% 23% 22% Interneti vahendusel pokker, kasiinomängud, kihlveod ja, spordiennustused, mänginud aktsia- ja valuutaturgudel. Osavusmängud internetis ja muud mängud 2014 12% 20% 13% Osavusmängud sh. viktoriinid ja arvamismängud internetis, muud mängud raha peale internetis ja väljaspool seda Rühmitamise aluseks on faktoranalüüs. Ühegi faktori alla ei liigitunud turniirid kasiinos ja kaardimängud väljaspool kasiinot. *2012. aastaga võrreldes moodustusid kaks rühma sarnastel, aga mitte täiesti samadel alustel: loterii ja loosimised ning kasiinomängud väljaspool internetti. ** puudus rühmast 2012. aastal.
 31. 31. Viimase kahe aasta jooksul on raha peale hasartmänge mänginud pool 15-74-aastasest elanikkonnast Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 31  Hasartmänge on viimase 2 aasta jooksul raha peale mänginud 50% Eesti 15-74-aastasest elanikkonnast (ligikaudu 495 675 elanikku*). Kunagi ehk elu jooksul on raha peale mänginud 60% (ligikaudu 495 675 elanikku*).  Internetis on raha peale mänginud viimase 2 aasta jooksul 12% ning üldse kunagi 15% elanikest.  Internetis on nii viimasel kahel aastal kui üldse kunagi enim osaletud loteriides (vastavalt 9% ja 11%). Ülejäänud mänguliike mängitakse internetis vähem: paar protsenti elanikest on viimase paari aasta jooksul mänginud hasart- ja kasiinomänge, pokkerit, osalenud kihlvedudes ja teinud spordiennustusi ning nendes mängudes osalemise tase pole oluliselt kõrgem üldse kunagi mänginute hulgas.  Väljaspool internetti on viimase 2 aasta jooksul raha peale mänginud 48% ning üldse kunagi 59% elanikest.  Väljaspool internetti on kõige populaarsemateks hasartmängudeks loteriid ja kiirloteriid ning mõne kauba või teenuse ostmise või pakkumisega seotud loosimistes osalemine. Viimase kahe aasta jooksul on loteriides osalenud 35%, kiirloteriides 30% ja loosimistes 19%, samas kui üldse kunagi on seda teinud oluliselt enam inimesi: vastavalt 44%, 44% ja 23%.  Võrreldes üldse elu jooksul mänginutega on viimase 2 aasta jooksul mänginute seas vähem ka kasiinos mänguautomaatidel mänginuid (vastavalt 10% ja 3%), väljaspool kasiinot mänguautomaatidel mänginuid (11% ja 4%) ja neid, kes on proovinud pääseda tele- või raadiomängu eesmärgiga võita raha või esemeid (9% ja 5%). Teisisõnu, kui küsida inimese mängukogemuse kohta väljaspool internetti ilma ajapiirangut seadmata, siis enamiku mängukogemus on vanem kui 2 aastat.  Arvestades seda, et enamiku internetis mängijate kogemus pärineb viimasest paarist aastast, võib öelda, et internetis mängijate hulk on võrreldes kahe aasta taguse ajaga kasvanud.  Internetimängude puhul on viimase aasta jooksul kõige enam mängitud loteriid (69%), pokkerit (52%) kasiinomänge (46%) ning osaletud kihlvedudes ja tehtud spordiennustusi (57%). Osavusmängudes, loteriides ja arvamismängudes osalemise puhul jääb enamiku mängijate kogemus kahe aasta tagusesse perioodi (57%).  Väljaspool kasiinot on viimase aasta jooksul kõige rohkem osaletud loteriides (70%), loosimistes (60%) ja kiirloteriides (55%). Enam kui 2 aasta taguse kogemusega on mängijaid kõige enam mänguautomaatidel (72%) ja mängulaudadel mängimise (71%), muudes mängudes osalemise (69%) ning väljaspool kasiinot mänguautomaatidel mängimise (67%) puhul. * ESA andmetel seisuga 01.01.2014 elab Eestis 991 349 inimest vanuses 15-74 a.
 32. 32. Kõige enam mängijaid ja kõige sagedamini mängib nii internetis kui väljaspool internetti loteriid. Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 32  Ka faktoranalüüsile baseeruva rühmitamise kohaselt moodustavad suurima mängijaskonnaga mängude rühma nii elanikkonna, kunagi mänginute kui ka viimase kahe aasta jooksul mänginute puhul loteriid ja loosimised. Sellele järgnevad elanikkonnas ja kunagi mänginute seas kasiinomängud väljaspool internetti. Viimase kahe aasta jooksul mänginute hulgas aga pokker, kasiino- ja ennustamismängud internetis.  Internetis on viimase kahe aasta jooksul kõige sagedamini ehk vähemalt kord nädalas mängitavad hasartmängud loterii (49%), pokker (44%) ning mängimine aktsia- ja valuutaturgudel (46%).  Igapäevaste mängijate osakaal on kõige suurem pokkeri ning aktsia- ja valuutaturgudel mängimise puhul: vastavalt 20% ja 29% on mänginud viimase 2 aasta jooksul igapäevaselt.  Väljaspool internetti mängitakse kõige sagedamini ehk vähemalt iganädalaselt loteriid (v.a. kiirloterii) ning kaardimänge väljaspool kasiinot: vastavalt 17% ja 12% viimase kahe aasta jooksul mänginutest.  Iganädalaste internetis mängijate hulgas on keskmisest enam mehi ning ettevõtjate/juhtide/tippspetsialistide gruppi kuulujaid.  Iganädalaste väljaspool internetti mängijate hulgas on enam 60-74-aastasi, kesk- või kutseharidusega inimesi, keskmise sissetulekuga inimesi, pensionäre ning Lääne-Eesti elanikke.
 33. 33. Hasartmängude raha peale mängimise tase on võrreldav tasemega 2010. aastal Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 33  Üldse kunagi elu jooksul hasartmänge mänginute osakaal on võrreldes 2012. aastaga kasvanud 47%-lt 60%-le ja võrreldav 2010. aastaga, mil see oli 65%.  Tulemuste tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et uuringutes on mängijate osakaalu mõõdetud mõnevõrra erinevate küsimustega.  2014. aasta uuringus täpsustati, kas on mängitud ka viimase kahe aasta jooksul, samas kui 2012.a küsiti ainult milliseid mänge on üldse kunagi mängitud.  Samuti küsiti 2014. aastal veidi detailsemalt väljaspool internetti mängimise kohta. Just selles rühmas on kunagi mänginute osakaal märgatavalt kasvanud (47%-lt 59%-le) võrreldes internetis mängimisega (tõus 12%lt 15%-le). Täpsemalt mainis nüüd esmakordselt eraldi mõõdetud mänguliikidena väljaspool kasiinot mänguautomaatidel mängimist 11%, tele- või raadiomängudesse pääsemist raha või esemete võitmise eesmärgil 9% ning muude mängude mängimist raha peale 1% elanikest. Varasematest mänguliikidest on oluliselt tõusnud kiirloterii mängimise mainimine (30%-lt 44%-le) ning mõnevõrra enam mainitakse ka loterii mängimist (tõus 37%-lt 44%-le).
 34. 34. Viimase kahe aasta jooksul on hasartmänge mänginud enam nooremad inimesed Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 34  Hasartmänge on raha peale viimase kahe aasta jooksul keskmisest enam mänginud eelkõige 18-20 (62%), 20-29 (67%) ja 30-39 (62%) aastased, Tallinna (55%) ja Tartu regiooni (60%) elanikud, inimesed, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on üle 550 euro (65%) ning eestlased (57%).  Nii internetis kui väljaspool internetti on 20-29- ja 30-39- aastased kokku puutunud enamuse mänguliikidega. 18-20- aastased on samuti kokku puutunud enamuse mänguliikidega välja arvatud kasiinos mängulaudadel ja kasiinos turniiridel mängimine.  Naiste ja meeste mängimise koondtasemed kahe viimase aasta jooksul ei erine suurel määral (vastavalt 51% ja 49%).  Mehed mängivad naistega võrreldes enam internetis ja on kokku puutunud nii internetis kui väljaspool internetti enamuse mänguliikidega.  Naised mängivad meestest keskmiselt olulisel määral enam väljaspool internetti kiirloteriid ja osalevad kauba või teenuse ostmisega seotud loosimistel.  Eestlased on viimase kahe aasta jooksul hasartmänge mänginud enam kui muu rahvuse esindajad (57% ja 35%), mis tuleneb eelkõige loterii ja loosimistega seotud näitajatest.  Mängimise koondtase on aga erineva haridustasemega inimestel sarnane. Kõrgharidusega mängijad mängivad madalama haridustasemega vastajatega võrreldes enam loteriid (internetis või väljaspool) või mänginud internetis aktsia- ja valuutaturgudel ning osalevad kauba või teenuse ostmisega seotud loosimistel väljaspool internetti.
 35. 35. Keskmisest aktiivsemad hasartmängude mängijad on nii ettevõtjad ja palgatöötajad kui ka mittetöötavad inimesed Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 35  Staatuse lõikes on viimase kahe aasta jooksul hasartmänge raha peale keskmisest oluliselt enam mänginud ettevõtjad/ tippjuhid/tippspetsialistid (58%), muud töötavad (54%), muud mittetöötavad (59%). Õpilased/üliõpilased eristuvad internetis mängimise poolest (18%). Oluliselt vähem on hasartmänge raha peale mänginud pensionärid (31%).  Ettevõtjate/juhtide/tippspetsialistide rühma kuulujad mängivad internetis enam loteriid ning aktsia- ja valuutaturgudel, väljaspool seda aga kasiino mängulaudadel ning osalevad kauba või teenuse ostuga seotud loosimistel.  Muud palgatöötajad mainivad keskmisest enam kasiinoturniire, mängimist mänguautomaatidel väljaspool kasiinot ning kiirloteriid.  Muude mittetöötavate inimeste hulgas on keskmisest enam väljaspool internetis loteriides, kiirloteriides osalejaid.  Töötute inimeste rühmas on keskmisest enam väljaspool internetti kasiino mänguautomaatidel mängijaid.  Kõrgema sissetulekuga (üle 550 eurot kuus ühe pereliikme kohta) inimesed mainivad keskmisest enam enamike mängude mängimist.  Regionaalselt eristuvad kõrgema koondmängimise tasemega Tallinn (55%) ning Tartu regioon (60%) ning väiksema osakaaluga Virumaa (33%). Tallinna elanikud mängivad keskmisest enam internetis (14%). Võrreldes teiste regioonidega mängitakse Tallinnas enam kasiinomänge internetis, aktsia- ja valuutaturgudel ning kasiinos mängulaudadel ja mänguautomaatidel väljaspool kasiinot. Tartu regioonis mängitakse enam väljaspool internetti loteriid, kasiinos mänguautomaatidel, osaletakse kauba või teenuse ostmisega seotud loosimistel ning osaletakse- ja raadiomängudes.  Maaelanikud mängivad linnaelanikest enam loteriid (k.a. kiirloteriid) väljaspool internetti.
 36. 36. Hasartmänge mängivate noorte osakaal, kes seda seadusest tulenevate vanusepiirangute tõttu teha ei tohiks, pole kahe aastaga oluliselt muutunud Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 36 Hasartmänguseadusest tulenevalt ei tohi internetis ja väljaspool internetti:  alla 21-aastased isikud mängida mängulaual ja mänguautomaadil korraldatavaid mänge (kasiinomänge)  6% 15-20-aastastest väidab, et on viimase kahe aasta jooksul mänginud kasiinomänge või pokkerit internetis (see osakaal kattub üldse kunagi mänginutega). Sealhulgas on 15-17-aastastest mänginud 4% (üldse kunagi ja ka kahe viimase aasta jooksul). Need näitajad on samal tasemel 2012. aastaga, mil 15-20-aastastest oli mänginud 9%; s.h. 15–17-aastastest 5%.  4% 15-20-aastastest on mänginud kasiinos väljaspool internetti ; sh. 3 % viimase kahe aasta jooksul. See näitaja pole võrreldes 2012. aastaga oluliselt muutunud.  alla 18-aastased isikud mängida totot ehk osaleda kihlvedudes ja spordiennustustes  7% 16-17 aastastest on (kunagi ja ka kahe viimase aasta jooksul) internetis osalenud kihlvedudes ja spordiennustustes (15-aastaste hulgas taolisi vastajaid ei esine). Kuigi statistilise vea piire arvestades ei ole võrreldes 2012.a siinkohal tegemist olulise kasvuga võib siiski märgata mõningast kasvutrendi.  alla 16-aastased isikud mängida loteriid  kokku 36% 15-aastatest ütleb, et on kunagi mänginud loteriid või kiirloteriid väljaspool internetti ning 2% on mänginud loteriid internetis. Ka need suurusjärgud on võrreldavad kahe aasta taguse ajaga. Viimase kahe aasta jooksul on internetis loteriid mänginud 2% ning väljaspool seda 25% alla 16 aastastest noortest.
 37. 37. 2 Hasartmängusõltuvuse riskirühmad ja nende taust Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 38. 38. Hasartmängusõltuvuse risk elanikkonnas ja mängijate seas 3 4 Tõenäoline patoloogiline mängija Mõningate probleemidega mängija Probleemideta mängija ning mittemängija 6 5 Tõenäoline patoloogiline mängija Mõningate probleemidega mängija Probleemideta mängija Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 38 2014, n=3496 2012, n=3519 2010, n=3530 2006, n=2005 2004, n=984 1 1 3 6 5 6 4 3 96 95 92 90 92 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014*, n=1666 2014 (kunagi), n=2064 2012, n=1669 2010, n=2294 1 1 3 4 7 9 93 94 90 87 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kogu elanikkonnas Mängijate seas Mängusõltuvuse määra arvestamise aluseks on SOGS metoodika (vt kirjeldust peatükk 6). Hasartmängusõltuvuse riskirühm ehk probleemidega mängija= tõenäoline patoloogiline mängija + mõningate probleemidega mängija. Elanikkonnas on tõenäoliselt patoloogilisi mängijaid 0,7% ning nende seas, kes on viimase 2 aasta jooksul mänginud internetis või väljaspool seda* 1,4% Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulub kokku 3,6% Eesti 15-74-a elanikest. Hasartmänge kunagi mänginute grupis kuulub riskirühma 6% ja viimase 2 aasta jooksul mänginutest* 7%. Riskirühma kuuluvate mängijate osakaal on juba kolmandat uuringut järjest langustrendis. * viimase 2 aasta jooksul mänginud v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis
 39. 39. Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuuluvate mängijate profiil % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis* 10% 17% 4% 17% 12% 12% 8% 7% 6% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 39 KÕIK n=1666 SUGU mees n=711 naine n=955 Vanus (1) 15-19 n=84 20-29 n=340 30-39 n=355 40-49 n=279 50-59 n=336 60-74 n=272 Vanus (2*) 15 n=14 16-17 n=41 18-20 n=63 21-74 n=1548 HARIDUS põhiharidus või alla n=239 kesk- või kutseharidus n=987 kõrgharidus n=440 RAHVUS Eestlane n=1380 muu rahvus n=286 7% 11% 4% 15% 8% 9% 8% 4% 4% 4% 20% 16% 7% 11% 8% 3% 6% 13% 28% 16% 14% 9% 14% 11% 5% 9% 14% KÕIK n=1666 Sissetulek ühe inimese kohta möödunud kuul kuni 300,00 eurot n=308 300,01-550,00 eurot n=501 üle 550,00 euro n=516 Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist n=361 muu töötav n=693 õpilane/üliõpilane n=127 pensionär n=250 töötu n=66 muu mittetöötav n=169 REGIOON Tallinn n=580 Harju-, Rapla-, Järvamaa n=312 Lääne- Eesti n=184 Tartu regioon n=269 Lõuna- Eesti n=147 Virumaa n=174 ASULATÜÜP (4) pealinn n=580 suur linn n=274 muu linn n=268 maa-asula n=544 7% 10% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 6% 7% 8% 11% 13% 7% 15% 4% 13% 16% 6% 8% 9% 5% 5% 8% 8% 10% 12% 10% 5% 9% 8% 12% 8% 10% 5% 6% 12% 13% 10% 7% 2014 2012 *2012. aasta andmed on vastavat mängu kunagi elu jooksul mänginute kohta, 2014. aasta andmed viimase 2 aasta jooksul vastavat mängu mänginute kohta. X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 40. 40. Erinevate mängude mängimine riskirühmades % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis 24% 6% 7% 16% 4% 3% 5% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 40 KÕIK MÄNGIJAD (n=1666) Mõningate probleemidega mängija (n=85) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (n=105) Probleemideta mängija (n=1561) MÄNGINUD INTERNETIS KOKKU mänginud kasiinomänge mänginud pokkerit osalenud loteriides osalenud kihlvedudes või spordiennustustes mänginud aktsia- või valuutaturgudel osalenud osavusmängudes, mänginud muid mänge 28% 5% 6% 22% 5% 3% 4% 4% 2% 2014 2012 62% 19% 22% 39% 24% 13% 16% 11% 49% 20% 24% 30% 11% 4% 12% 10% 63% 24% 25% 39% 28% 14% 17% 16% 26% 22% 3% 5% 4% 5% 21% 15% 3% 3% 3% 2% 3% 4% 3% 1% Tõenäoliselt patoloogilisi mängijate (SOGS skoor 5 ja enam punkti) arv valimis on 20 vastajat, mis ei võimalda seda sihtrühma sel korral eraldi analüüsida (varasemates uuringutes on neid olnud eraldi analüüsiks piisavalt). Seetõttu on siin ja edaspidi välja toodud järgnevad riskirühmad:  Mõningate probleemidega mängija – SOGS skoor 2-4  Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (ehk probleemidega mängija) – SOGS skoor 2 ja enam.
 41. 41. Erinevate mängude mängimine riskirühmades % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 41 KÕIK MÄNGIJAD (n=1666) Mõningate probleemidega mängija (n=85) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija(n=105) Probleemideta mängija (n=1561) MÄNGINUD VÄLJASPOOL INTERNETTI KOKKU mänginud kasiinos mängulaudadel mänginud kasiinos mänguautomaatidel mänginud kasiinos turniiridel mänginud mänguautomaatidel väljaspool kasiinot osalenud loteriides; v.a. kiirloterii ostnud kiirloteriisid, nn kraabitavad kaardid mänginud kaardimänge väljaspool kasiinot osalenud loosimistel proovinud tele-/raadiomängu pääseda ja võita mänginud muid mänge 98% 11% 19% 1% 21% 79% 79% 12% 42% 19% 1% 98% 8% 13% 2% 78% 64% 14% 47% 7% 2014 2012 94% 26% 43% 7% 40% 73% 82% 28% 45% 33% 1% 96% 22% 30% 7% 75% 71% 41% 53% 19% 95% 32% 50% 9% 47% 73% 83% 33% 49% 32% 5% 98% 10% 16% 1% 18% 80% 79% 11% 41% 15% 1% 98% 5% 10% 1% 78% 64% 11% 47% 5%
 42. 42. Hasartmängusõltuvuse riski tase hasartmängude rühmades Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 42 Rühma nimetus Kuuluvad probleemidega mängijate hulka*** S.h mõningate probleemidega mängijad Rühma kuuluvad mängud Loteriid ja loosimised * 2014 95% 95% Loterii internetis ja väljaspool internetti, kiirloterii, kauba või teenuste ostmise/pakkumisega kaasnevad loosimised, püüd pääseda tele- või raadio-mängudesse, et võita** 2012 10% 7% 2010 13% 9% Kasiinomängud väljaspool internetti* 2014 36% 28% Mänguautomaadid kasiinos ja väljaspool** seda, mängulauad (2012 a. kuulusid rühma ka turniirid kasiinos) 2012 31% 20% 2010 33% 19% Pokker, kasiinomängud, ennustamismängud internetis 2014 48% 48% Interneti vahendusel pokker, kasiinomängud, kihlveod ja, spordiennustused, mängimine aktsia- ja valuutaturgudel. Osavusmängud internetis ja muud mängud 2014 32% 32% Osavusmängud internetis, muud mängud raha peale internetis ja väljaspool seda Rühmitamise aluseks on faktoranalüüs. Ühegi faktori alla ei liigitunud turniirid kasiinos ja kaardimängud väljaspool kasiinot. *2012. aastaga võrreldes moodustusid kaks rühma sarnastel, aga mitte täiesti samadel alustel: loterii ja loosimised ning kasiinomängud väljaspool internetti. ** puudus rühmast 2012. aastal. 2010 ja 2012 SOGs skoorid arvutati kunagi mänginutest, 2014. aastal viimase kahe aasta jooksul mänginutest (välistades need, kes olid ainult loosimistel või tele-/raadiomängudes osalenud). *** Tõenäoliselt patoloogilised mängijad ja mõningate probleemidega mängijad.
 43. 43. Mängimise sagedus internetis % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis vähemalt kord päevas vähemalt kord nädalas vähemalt kord kuus harvemini kui kord kuus Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 43 probleemidega mängijad probleemideta mängijad mänginud kasiinomänge* 2014 2012 mänginud pokkerit* 2014 2012 osalenud loteriides 2014 2012 osalenud kihlvedudes või spordiennustustes 2014 9 12 7 2 2 15 11 19 12 14 17 19 17 12 35 12 33 31 20 68 68 34 69 54 50 58 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 6 32 28 12 29 6 35 38 56 47 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Näidatud on ainult neid mänguliike, mille puhul on vastajate arv vähemalt 30. Probleemidega mängijad = tõenäolised patoloogilised ja mõningate probleemidega mängijad 2012. aasta andmed on kunagi mänginutest, 2014.aasta andmed viimase 2.aasta jooksul mänginutest va need, kes on osalenud vaid loosimistel või tele-/raadiomängudes.
 44. 44. Mängimise sagedus väljaspool internetti % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis vähemalt kord päevas vähemalt kord nädalas vähemalt kord kuus harvemini kui kord kuus 8 9 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 44 probleemidega mängijad probleemideta mängijad mänginud kasiinos mängulaudadel* 2014 mänginud kasiinos mängulaudadel* 2012 mänginud kasiinos mänguautomaatidel 2014 mänginud kasiinos mänguautomaatidel 2012 mänginud mänguautomaatidel väljaspool kasiinot* 2014 osalenud loteriides; v.a. kiirloterii 2014 osalenud loteriides 2012 ostnud kiirloteriisid, nn kraabitavad kaardid 2014 ostnud kiirloteriisid (kraabitavad kaardid) 2012 mänginud kaardimänge väljaspool kasiinot 2014 mänginud kaardimänge väljaspool kasiinot 2012 osalenud loosimisel 2014 Proovinud tele-/raadiomängu pääseda ja võita* 2014 10 4 13 4 1 1 3 1 1 2 1 16 15 4 4 7 7 5 7 1 4 33 33 22 22 21 18 13 15 6 90 96 87 95 92 51 52 73 74 72 73 82 77 93 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 1 2 2 3 3 27 19 10 12 15 3 4 23 14 26 29 39 25 16 19 21 68 73 46 50 51 61 66 77 72 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Näidatud on ainult neid mänguliike, mille puhul on vastajate arv vähemalt 30. 2012. aasta andmed on kunagi mänginutest.
 45. 45. Probleemide kogemine seoses raha peale mängimisega % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis jah, on probleeme jah, varem oli probleeme, kuid enam mitte ei KÕIK MÄNGIJAD (n=1666) 2014 2012 2010 Mõningate probleemidega mängija (n=85) 2014 2012 2010 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (n=105) 2014 Probleemideta mängija (n=1561) 2014 2012 2010 1 1 1 3 1 4 5 2 6 10 7 0 8 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 17 16 98 97 95 87 88 78 77 100 100 100 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45 Kas Teie arvates on Teil praegu või on varem olnud probleeme raha peale mängimise või panuste tegemisega?
 46. 46. Abivõimaluste kasutamine probleemide esinemise korral % neist, kes on kogenud probleeme raha peale mängimise või panuste tegemisega, n=28 Kas olete kasutanud abivõimalusi ja milliseid, kui Teil on olnud probleeme raha peale mängimise või panuste tegemisega? Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 46 rääkisin sellest pereliikmete, sõprade või tuttavatega lasin enesele kehtestada mängukeelu pöördusin psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule pöördusin võlanõustaja poole ei ole neid abivõimalusi kasutanud 26% 20% 10% 5% 80% 34% 19% 4% 2% 52% 2014 2012 Probleeme kogenud vastajate arv on väga väike (n=28), mistõttu tulemuste veapiirid on väga suured. Üldjoontes ei ole tulemused võrreldes 2012. aastaga statistiliselt oluliselt muutunud.
 47. 47. Mängimisel raha panustamine ja võitmine % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis kuni 7 eurot 7,1 - 70 eurot 71 - 700 eurot 701 - 7000 eurot üle 7000 euro kuni 7 eurot 7,1 - 70 eurot 71 - 700 eurot 701 - 7000 eurot üle 7000 euro 0 eurot Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 47 Kõik mängijad kokku 2014 2012 Mõningate probleemidega mängija 2014 2012 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija 2014 Probleemideta mängija 2014 2012 82% 90% 51% 74% 44% 86% 93% 15% 8% 41% 21% 39% 8% 4% 17% 13% 2% 2% 01% 1% 1% 6% 0% Milline on keskmine summa, mille olete ühel päeval eespool nimetatud mängudes mängimiseks panustanud? Kõik mängijad kokku 2014 2012* Mõningate probleemidega mängija 2014 2012 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija 2014 Probleemideta mängija 2014 2012 55% 37% 26% 20% 22% 58% 39% 34% 30% 31% 47% 37% 34% 29% 9% 9% 40% 17% 36% 7% 7% 2% 1% 3% 2% 5% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 23% 12% 24% Milline on suurim summa, mille olete ühel päeval võitnud?* 2014. aastal on „kuni 7 eurot“ all ka need, kes võitsid 0 eurot. 2012. aastal oli esimeseks vastusevariandiks 1-7 eurot ning 0 eurot oli võimalik märkida eraldi.
 48. 48. Mängimisel raha kaotamine % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis Milline on suurim summa, mille olete ühel päeval kaotanud? Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 48 Kõik mängijad kokku 2014 2012 Mõningate probleemidega mängija 2014 2012 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija 2014 Probleemideta mängija 2014 2012 81% 86% 40% 51% 33% 85% 90% 16% 11% 49% 40% 49% 2% 2% 9% 7% 14% 14% 2% 2% 3% 8% 0% 1% 1% 1% kuni 7 eurot 7,1 - 70 eurot 71 - 700 eurot 701 - 7000 eurot
 49. 49. Püüd raha tagasi võita ning kaotamise eitamine % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis Juhul kui Te olete oma raha mängu pannud ja kaotanud, kui tihti püüate seda järgmistel päevadel tagasi võita? pärast igat kaotust tihti, enamasti mõnikord, harva mitte kunagi 1% 2% Kas olete kunagi väitnud, et võidate mängides raha, kui tegelikult on olukord vastupidine? jah, enamasti jah, mõnikord mitte kunagi 5% 6% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 49 Kõik mängijad kokku 2014 2012 Mõningate probleemidega mängija 2014 2012 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija 2014 Probleemideta mängija 2014 2012 1% 2% 8% 9% 8% 1% 1% 9% 9% 14% 0% 11% 14% 38% 46% 36% 10% 10% 86% 82% 45% 35% 42% 89% 88% Kõik mängijad kokku 2014 2012 Mõningate probleemidega mängija 2014 2012 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija 2014 Probleemideta mängija 2014 2012 1% 2% 5% 9% 9% 41% 36% 41% 2% 2% 94% 93% 54% 54% 50% 97% 97%
 50. 50. Raha peale mängimisega seotud küsimustele „jah“ vastanud % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis 10% 5% 6% 7% 3% 16% 2% 1% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 50 KÕIK MÄNGIJAD (n=1666) Mõningate probleemidega mängija (n=85) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija(n=105) Probleemideta mängija (n=1561) Kas olete mänginud suurema summa peale, kui alguses kavas oli? Kas inimesed on kritiseerinud Teie mänguharjumusi või väitnud, et olete mängimisest sõltuvuses, isegi kui see Teie arvates ei vasta tõele? Kas olete tundnud end süüdlaslikult seetõttu, kuidas mängite, või seetõttu, mis juhtub, kui mängite raha peale? Kas olete tundnud, et sooviksite raha peale mängimist või panuste tegemist lõpetada, isegi kui ei pea end selleks võimeliseks? Kas olete peitnud või varjanud võidetud või kaotatud raha, loteriipileteid või teisi mängimisele viitavaid tõendeid oma abikaasa, laste või teiste Teile oluliste inimeste eest? Kas olete vaielnud Teiega koos elavate inimestega selle üle, kuidas Te oma rahaga ümber käite? Kas eelnimetatud (rahaga ümber käimise) vaidluste põhjuseks on olnud Teie mänguharjumused? Kas olete jätnud laenatud raha tagasi maksmata oma mänguharjumuste tõttu? Kas olete puudunud koolist või töölt mänguharjumuste tõttu? 8% 2% 5% 5% 2% 13% 4% 1% 0% 1% 51% 23% 35% 39% 10% 43% 3% 2% 2% 54% 22% 38% 43% 8% 35% 5% 3% 3% 4% 4% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 11% 13% 1% 0% 2014 2012 58% 27% 43% 46% 17% 44% 14% 7% 5%
 51. 51. Rahalise auhinna eelistus % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis Kujutlege, et Te saate valida ühe kolmest rahalisest auhinnast. Millise Te valiksite? Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 51 KÕIK MÄNGIJAD (n=1666) Mõningate probleemidega mängija (n=85) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija(n=105) Probleemideta mängija (n=1561) 90 eurot 2 kuu pärast 42 eurot ülehomme 40 eurot täna 67% 5% 28% 58% 13% 30% 56% 12% 33% 68% 5% 28% X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 52. 52. Hasartmängimiseks või -mänguvõla tasumiseks raha laenamine või võtmine, % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis On mängimiseks või oma mänguvõla tasumiseks raha laenanud või võtnud 2% 5% Koht, kust on raha laenatud või võetud, % nendest, kes on raha laenanud/võtnud, n=13* Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 52 KÕIK MÄNGIJAD Mõningate probleemidega mängija Probleemidega mängija Probleemideta mängija 1% 3% 11% 0.0% 0.2% 2014 2012 sugulastelt, tuttavatelt jooksvatest elamiskuludest tasunud krediitkaardiga oma abikaasalt/elukaaslaselt pangast laenukontorist (kiir- ja SMS-laenud) isikliku või perekonna väärtesemete või vara müügist või pantimiselt muu 66% 23% 22% 58% 27% 14% 17% 52% 43% 22% 18% 13% 11% 4% 2014 2012 * Väga väike vastajate arv, tulemuse suur variatiivsus
 53. 53. Esmase kasiinokülastuse põhjus % viimase 2 aasta jooksul väljaspool internetti kasiinos mänginutest Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 53 KÕIK MÄNGIJAD (n=105) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (n=30) Probleemideta mängija (n=75) sõbrad/tuttavad kutsusid huvi uudse meelelahutuse vastu pokkeriõhtu sõpradega ürituste raames (peod, esinejad) soov võita raha 54% 46% 17% 25% 26% 55% 29% 8% 20% 9% 2014 2012 52% 59% 21% 27% 33% 56% 40% 16% 24% 23% 52% 24% 6% 25% 6%
 54. 54. Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulujaid on enam noorte inimeste hulgas Hasartmänge on viimase 2 aasta jooksul mänginud 50% elanikkonnast. Hasartmängusõltuvuse riskigrupp moodustab Eesti 15-74-aastasest elanikkonnast 4% (ca 39 654 inimest*). Need inimesed tunnistavad, et on seoses hasartmängude mängimisega kogenud erinevaid probleeme (arvutuste aluseks on SOGS metoodika, vt peatükk 6).  Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängijate (siin ja edaspidi nimetatud probleemidega mängija) ehk hasartmängusõltuvuse riskiga maängijate osakaal elanikkonnas on jäänud samale tasele kui 2012. aastal, mil see oli 5% (Uuringu viga 3500 küsitletu puhul on +/- 0,72%).  Kõigi hasartmänge viimase kahe aasta jooksul mänginute (välja arvatud need, kes on osalenud vaid loosimistel või tele-/raadiomängudes) hulgast moodustavad probleemidega mängijad 7%. Positiivse trendina saab välja tuua, et probleemidega mängijate osakaal on pidevalt vähenenud: 2010. aastal oli neid 13% ja 2012. aastal 10%. Andmete tõlgendamisel tuleb aga arvestada, et kahe eelmise uuringu puhul on probleemsete mängijate osakaal leitud kõigist üldse kunagi hasartmänge mänginud inimestest, sel korral kahe viimasel aastal mänginute hulgast.  Ennekõike on vähenenud tõenäoliselt patoloogiliste mängijate osakaal võrreldes 2012. aastaga (3%-lt 1%-le). Mõningate probleemidega mängijate osakaal ei ole oluliselt muutunud (2012. aastal 7%, 2014. aastal 6%).  Viimase kahe aasta jooksul mänginute seas leidub probleemidega mängijaid keskmisest enam meeste (11%), 15-19-aastaste (15%), sh keskmisest enam 16-17 (20%), aga ka 18-20-aastaste (16%), muust rahvusest inimeste (13%) ja õpilaste/üliõpilaste (15%) seas. Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 54 * ESA andmetel seisuga 01.01.2014 elab Eestis 991 349 inimest vanuses 15-74 a.
 55. 55. Probleemidega mängijad mängivad enam erinevaid hasartmänge Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 55  28% viimase kahe aasta jooksul mänginutest on kokku puutunud raha peale mängimisega internetis ja 98% väljaspool internetti. Internetimängudega kokkupuutunute osakaal on veidi kasvanud (24%-lt 28%- le).  Internetimängude puhul on kõigi mängijate hulgas tervikuna võrreldes 2012. aastaga veidi kasvanud loteriides osalemine (16%-lt 22%-le).  Väljaspool internetti mängijad on viimase kahe aasta jooksul võrreldes 2012. aasta uuringuga oluliselt enam ostnud kiirloteriisid (64%-lt 79%-le).  Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulujad ehk probleemidega mängijad (tõenäolised patoloogilised ja mõningate probleemidega mängijad) on võrreldes probleemideta mängijatega internetis keskmisest enam mänginud kõiki mänge, eelistatumad mängud on osalemine loteriides (39%), kihlvedudes või spordiennustustes (28%), pokker (25%) ja kasiinomängud (24%). Väljaspool internetti on probleemidega mängijate hulgas samuti enam erinevate mängudega kokkupuutunuid. Eelistatumad on osalemine loteriides ja kiirloteriides (vastavalt 73% ja 83%), mängimine mänguautomaatidel nii kasiinos (50%) kui väljaspool kasiinot (47%) ning osalemine loosimistel (49%).  Probleemidega mängijate hulka kuuluvad mõningate probleemidega mängijad mängivad samuti enamikke mänge kõigist mängijatest enam.  Internetimängude puhul on mõningate probleemidega mängijate hulgas võrreldes 2012. aastaga kasvanud loteriides osalemine (30%-lt 39%-le), kihlvedudes ja spordiennustustes osalemine (11%-lt 24%-le) ja aktsia- ja valuutaturgudel mängimine (4%-lt 13%-le).  Väljaspool internetti mänginud mõningate probleemidega mängijate hulgas on võrreldes 2012. aastaga kasvanud kiirloteriides osalemine (71%-lt 82%-le) ja kasiinos mänguautomaatidel mängimine (30%-lt 43%-le).
 56. 56. Probleemidega mängijad mängivad võrreldes kõigi mängijatega oluliselt enam kasiinomänge väljaspool internetti ning pokkerit, kasiinomänge ja ennustamismänge internetis. Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 56  Faktoranalüüsi alusel moodustus neli mängude rühma, mida enam koos mängitakse: loteriid ja loosimised; kasiinomängud väljaspool internetti; pokker, kasiino- ja ennustamismängud internetis ning osavusmängud ja muud mängud internetis ja väljaspool seda. Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulujad ehk probleemidega mängijad on rühmades esindatud järgmistes osakaaludes:  95% loteriide ja loosimiste rühmas,  48% internetipokkeri, kasiino- ja ennustamismängude rühmas,  36% väljaspool internetti mängitavate kasiinomängude rühmas,  32% internetis mängitavate osavusmängude ning internetis ja väljaspool seda raha peale mängitavate muude mängude rühmas.  Kuivõrd tõenäoliselt patoloogiliste mängijate arv valimis oli liiga väike, et seda rühma eraldi analüüsida, siis on võrdluseks kõrvale toodud mõningate probleemidega mängijate jagunemine mängude rühmadesse. See jaotus on sarnane probleemsete mängijate omale, vaid kasiinomänge väljaspool internetti mängib see rühm veidi vähem. See viitab sellele, et väike lisanduv hulk tõenäoliselt patoloogilisi mängijaid viib nende mängude osakaalu ülespoole ehk et tõenäoliselt patoloogiliste mängijate hulgas mängitakse kasiinomänge enam.  Võrreldes kõigi viimase 2 aasta jooksul mänginutega on probleemidega mängijad mänginud enam just kolme viimasesse mänguderühma kuuluvaid mänge: vahe võrreldes kõigi mängijatega on sõltuvalt rühmast kuni kolmekordne.  Kuigi tulemuste tabelis on kahe rühma kohta esitatud võrdlus ka eelnevate uuringutega, ei ole tulemused rangelt võrreldavad. Esiteks on seekord SOGS skoorid arvutatud viimase kahe aasta jooksul mänginutest, samas kui varem oli aluseks määramata perioodist pärinev mängukogemus. Teiseks on seekord rühmad moodustunud ka mõnevõrra teistsugustel alustel.
 57. 57. Suurimad võidu- ja kaotusesummad ei ole aja jooksul muutunud Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 57  Tervikuna kogevad mängijad seoses raha peale mängimise või panuste tegemisega mõnevõrra vähem probleeme: 2% kõigist viimase kahe aasta jooksul mänginutest oli probleemidesse sattunud võrreldes 3%-ga kõigist kunagi mänginutest 2012. aastal ja 5%-ga 2010. aastal.  Mõningate probleemidega mängijatest on seoses raha peale mängimise või panuste tegemisega probleeme kogenud 13% ning nende osakaal ei ole võrreldes 2012. aastaga muutunud (kõigist kunagi mänginud mõningate probleemidega mängijatest oli tollal probleeme kogenud 12%).  Probleemidega mängijatest tervikuna (siia juurde on arvestatud ka tõenäoliselt patoloogilised mängijad) tunnistab probleemide esinemist praegu või varem 23%.  80% mängijatest, kes kogevad või on kogenud probleeme, ei ole ühtegi abivõimalust kasutanud. Kõige sagedamini räägitakse oma probleemist pereliikmetele, sõpradele, tuttavatele (26%) või lastakse endale kehtestada mängukeeld (20%). Võrreldes 2012. aastaga on suurenenud psühholoogi või psühhiaatri (4%-lt 10%-le) ja võlanõustaja (2%-lt 5%-le) poole pöördujate arv.  Probleemidega mängijad panustavad võrreldes probleemideta mängijatega hasartmängudesse suuremaid summasid. 39% probleemidega mängijatest panustab ühel mängupäeval 7-70 eurot, samas kui probleemideta mängijatest teeb seda 13%. Samas on viimase kahe aasta jooksul mänginute seas mängupanused veidi kasvanud: kuni 7 eurot panustajate osakaal on langenud 8% (82%-le) ja 7-70 eurot panustajate hulk on kasvanud 8%-lt 15%-le. Selle põhjuseks võib olla, et sel aastal vaadeldakse viimase kahe aasta jooksul mänginuid, varem aga üldse kunagi mänginuid, kelle hulgas oli juhusliku mängukogemusega inimesi tõenäoliselt enam.  Suurimad päevased võidusummad kahe aasta jooksul oluliselt muutunud ei ole: üle 70 euro päevas on võitnud 11% viimase kahe aasta jooksul mängijatest ja see on sama nagu 2012. aastal kunagi mänginutest. Probleemidega mängijatest on üle 70 euro päevas võitnud 42%, probleemideta mängijatest 8%. Samas kuni 7 eurot on võitnud 55% kõigist kahe aasta jooksul mänginutest, 2012. aastal oli nende osakaal 60%.  Üle 70 euro päevas on mängides kaotanud 18% probleemidega mängijatest ja 1% probleemideta mängijatest. Tervikuna ei ole mängijate seas üle 70 euro kaotanute hulk võrreldes eelmise uuringuga muutunud.
 58. 58. Probleemidega mängijate kogemused on jäänud samaks Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 58  14% kõigist mängijatest on püüdnud oma kaotatud raha järgmistel päevadel tagasi võita. Nende osakaal on võrreldes kahe aasta tagusega veidi vähenenud (-4%). Probleemidega mängijatest on seda püüdnud teha 58%, sh. 8% peale igat kaotust. Nende hulka kuuluvatest mõningate probleemidega mängijatest on raha püüdnud tagasi võita 55% ning seda on 10% rohkem kui 2012. aastal.  6% kõigist mängijatest on väitnud, et võidab raha kui tegelikult on olukord vastupidine. See näitaja oli sama ka 2012. aastal. Probleemidega mängijatest on seda väitnud 50% (sh mõningate probleemidega mängijatest 46%).  Probleemidega mängijatest 58% on mänginud suurema summa peale, kui alguses kavas oli, 46% on tundnud, et sooviksid raha peale mängimist või panuste tegemist lõpetada, isegi kui ei pea end selleks võimeliseks, 44% on vaielnud endaga koos elavate inimestega selle üle, kuidas ta oma rahaga ümber käib ning 43% on tundnud ennast oma mänguharjumuste tõttu süüdlaslikult.  Suuri muutusi hasartmängu riskile viitavate väidetega nõustumises mängijate seas tervikuna pole võrreldes 2012. aastaga aset leidnud. Mõningate probleemidega mängijate seas on mõnevõrra kasvanud nende osakaal, kes on vaielnud oma lähedastega oma raha kasutamise üle (35%-lt 43%-le).  11% probleemidega mängijatest (sh. 3% mõningate probleemidega mängijatest), on mängimiseks või oma mänguvõla tasumiseks raha laenanud või võtnud. Peamiselt saadakse raha sugulastelt, tuttavatelt või abikaasalt, elukaaslaselt.  Kuigi nii probleemidega kui ka probleemideta mängijate hulgas on enim neid, kes kõigi mängijate keskmisega võrreldes eelistaksid suuremat summat raha saada pikema aja pärast, on probleemidega mängijate keskmisest rohkem ka neid, kes tahaksid saada väiksema summa kiiremini kätte: 12% eelistaksid saada 42 eurot ülehomme võrreldes 5%-ga kõigist mängijatest.  Esmase kasiinokülastuse peamiseks põhjuseks kasiinos mänginute puhul on ligi pooltel juhtudel see, et sõbrad, tuttavad kutsusid. Teiseks põhjuseks on huvi meelelahutuse vastu ja seda põhjust tuuakse võrreldes kahe aasta taguse ajaga oluliselt enam esile (29%-lt 46%-le). Probleemidega mängijate jaoks on nimetatud kasiinokülastuse põhjused võrdväärselt olulised, kuid kolmandik neist läheb kasiinosse sooviga võita raha.
 59. 59. 3 Internetis hasartmängude mängimisega seotud kogemused ja eelistused Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 60. 60. Veebilehtede või internetikeskkondade arv, kus on viimasel aastal raha peale mängitud % viimasel 2 aastal internetis mänginutest (22% kõigist viimase 2 aasta jooksul mänginutest)* 1 2 3 või enam ei oska öelda Kõik internetis mängijad kokku n=380 2014 n=407 2012 Mõningate probleemidega mängija n=39 2014 n=62 2012 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 60 81 81 54 59 46 87 86 10 10 16 22 20 8 7 9 7 30 17 34 4 4 2 2 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija n=50 2014 Probleemideta mängija n=330 2014 n=323 2012 *2012. aasta tulemused on kõigist internetis üldse kunagi mänginutest
 61. 61. Veebilehed, kus on viimase aasta jooksul raha peale mängitud (1) % viimase 2 aasta jooksul internetis mänginutest Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 61 KÕIK INTERNETIMÄNGIJAD (n=380) Mõningate probleemidega mängija (n=39) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (n=50) Probleemideta mängija (n=330) eestiloto.ee triobet.ee pokerstars.ee olybet.com paf.com unibet.ee optibet.ee tonybet.com grandprix.ee toto.ee muu 79% 16% 12% 7% 7% 3% 2% 2% 1% 0% 7% 63% 14% 14% 5% 0% 1% 6% 2014 2012 69% 34% 34% 14% 17% 6% 4% 3% 4% 0% 14% 47% 23% 29% 6% 5% 59% 41% 37% 21% 18% 15% 9% 4% 3% 3% 11% 82% 11% 8% 5% 5% 1% 1% 1% 0% 0% 6% 66% 12% 11% 4% 1% 5% „Muu“ all on täpsustatud järgmist: fulltilt, bet365, bwin, bingo, facebook, veikaus.fi, 888poker.com, national lottery uk,
 62. 62. Veebilehed, kus on viimase aasta jooksul raha peale mängitud (2) % viimase 2 aasta jooksul internetis mänginutest Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 62 KÕIK INTERNETIMÄNGIJAD (n=380) 16-17-aastased (n=12) 18-20-aastased (n=24) 21-74-aastased (n=343) eestiloto.ee triobet.ee pokerstars.ee olybet.com paf.com unibet.ee optibet.ee tonybet.com grandprix.ee toto.ee muu 79% 16% 12% 7% 7% 3% 2% 2% 1% 0% 7% 63% 14% 14% 5% 0% 1% 6% 2014 2012 42% 24% 35% 12% 6% 54% 10% 8% 55% 35% 28% 4% 5% 3% 16% 52% 21% 18% 8% 82% 14% 10% 7% 7% 4% 3% 2% 1% 7% 65% 14% 14% 5% 0% 1% 6% • Grandprix.ee, paf.com, pokerstars.ee klient peab olema vähemalt 21-aastane. • Triobet.ee klient peab olema vähemalt 18-aastane toto mängimiseks ning 21-aastane pokkeri ja kasiinomängude mängimiseks. • Toto.ee ja tonybet.com klient peab olema vähemalt 18-aastane. Eestiloto.ee klient peab olema vähemalt 16-aastane.
 63. 63. Suhtumine veebilehele juurdepääsu blokeerimisse % viimase 2 aasta jooksul internetis mänginutest Maksu- ja Tolliamet blokeerib juurdepääsu Eestis tegevusluba mitteomavate hasartmängukorraldajate veebilehtedele. Kas olete selle blokeeringu tõttu loobunud mõne kasutajakonto loomisest või kasutamisest? 15% 25% Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 63 KÕIK INTERNETI-MÄNGIJAD (n=380) Mõningate probleemidega mängija (n=39) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (n=50) Probleemideta mängija (n=330) jah, olen pidanud loobuma blokeeringu tõttu ei, pole sellist blokeeringut kohanud ei, olen sellest blokeeringust mööda läinud 9% 82% 9% 66% 19% 2014 2012 32% 57% 12% 61% 14% 32% 52% 16% 5% 87% 12% 8% 68% 21%
 64. 64. Litsentseerimata keskkonna eelistamise põhjused % nendest, kes on blokeeringust mööda läinud, n=32 Miks otsustasite eelistada litsentseerimata keskkonda Eestis litsentseeritud kaughasartmängukeskkonnale? Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 64 suuremad võidud või võiduvõimalused registreerimisel pakutud boonus suurem mängijate arv pokkeritubades leebemad reeglid registreerimisel ja isiku tuvastamisel muu põhjus 28% 33% 29% 26% 32% 10% 11% 10% 17% 64% 2014 2012
 65. 65. Tegevusluba mitteomavate hasartmängukorraldajate veebilehekülgede blokeeringuid eiratakse vähem kui varem Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 65  81% viimase kahe aasta jooksul internetis mänginutest on mänginud ühel veebileheküljel või internetikeskkonnas, 10% kahel ning 9% kolmel või enamal. Need näitajad on samad nagu 2012. aastal. Tookordsed näitajad olid küll arvutatud üldse kunagi internetis mänginutest, ent enamik internetis mänginutest ongi seda teinud kahe viimase aasta jooksul.  Mõningate probleemidega mängijate seas on mitmes keskkonnas mängijaid enam: 16% on mänginud kahes ja 30% kolmes või enamas keskkonnas. Probleemidega mängijate hulgas (ehk tõenäoliselt patoloogilised ja mõningate probleemidega mängijad kokku) tõuseb enam kui ühel leheküljel mängijate osakaal 54%-ni. Probleemideta mängijatest on viimase kahe aasta jooksul mänginud ühes keskkonnas 87% ning enamatel 12%, mis on 2012. aastaga tulemusega sarnane.  Enamikke mõõdetud hasartmängude veebilehekülgi on probleemidega mängijad kasutanud enam kui probleemideta mängijad. Erinevus on vaid eestiloto.ee kasutamises, mida on viimase kahe aasta jooksul külastanud 82% probleemideta ja 59% probleemidega mängijatest. Kokku on seda lehekülge viimase kahe aasta jooksul kasutanud 79%, mida on enam kui 2012. aastal (63%). 31% alla 15-20- aastastest noortest on viimasel kahel aastal mänginud veebilehtedel, millel mängimiseks peab olema vähemalt 21- aastane (paf.com, pokestars.ee, grandprix.ee).  9% kõigist viimasel kahel aastal internetis mängijatest on läinud mööda blokeeringust, mille Maksu- ja Tolliamet paneb Eestis tegevusluba mitteomavate hasartmängukorraldajate veebilehekülgedele. Nende osakaal on viimase kahe aastaga langenud 10% võrra. Tervikuna on internetimängijate seas võrreldes kahe aasta tagusega enam neid, kes pole sellist blokeerinut kohanud.  Probleemidega mängijate hulgas on blokeeringu eirajaid oluliselt enam (16%) ning nende hulgas on ka vähem neid, kes pole blokeeringuga kokku puutunud (52% võrreldes 82% kõigist internetimängijatest).  Litsentseerimata keskkonna eelistamisel mängivad pea võrdväärset rolli kõik mõõdetud põhjused: registreerimisel pakutud boonus (33%), suurem mängijate arv pokkeritubades (29%), suuremad võidud ja võiduvõimalused (28%) ning leebemad reeglid registreerimisel ja isiku tuvastamisel (26%). Muude põhjustena nimetati paremat graafilist keskkonda ja seda, et mäng lihtsalt meeldis.
 66. 66. 4 SMS- ja kiirlaenud Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 67. 67. Kokkupuude SMS- ja kiirlaenudega % kõikidest 15–74 a elanikest, n=3496 Kas Te olete kunagi võtnud kiirlaenu või SMS-laenu? Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 67 8% 92% jah ei Millal Te viimati võtsite kiirlaenu või SMS-laenu? (% neist, kes on kiirlaenu võtnud, n=257) viimase aasta jooksul 1 kuni 2 aastat tagasi rohkem kui 2 aastat tagasi 21% 16% 63% Kas Te olete kunagi jätnud võetud kiir- või SMS-laenu või selle intressid tähtajaks tasumata? (% neist, kes on kiirlaenu võtnud, n=257) jah ei 41% 59%
 68. 68. Kunagi Viimase 2 a. jooksul KÕIK SMS laenu võtnute profiil % kõikidest 15–74 a elanikest SUGU Mees Naine VANUS 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 VANUS 16-17 18-20 21-74 HARIDUS põhiharidus või alla kesk- või kutseharidus kõrgharidus RAHVUS Eestlane muu rahvus Sissetulek ühe inimese kohta möödunud kuul kuni 300,00 eurot 300,01-550,00 eurot üle 550,00 euro Sotsiaalne staatus ettevõtja/tippjuht/tippspetsialist muu töötav õpilane/üliõpilane pensionär töötu muu mittetöötav REGIOON Tallinn Harju-, Rapla-, Järvamaa Lääne- Eesti Tartu regioon Lõuna- Eesti Virumaa ASULATÜÜP pealinn suur linn muu linn maa-asula Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 68 8% 9% 7% 2% 15% 13% 6% 7% 2% 3% 8% 8% 13% 9% 3% 7% 10% 13% 7% 7% 6% 10% 1% 4% 16% 16% 9% 8% 6% 10% 5% 8% 9% 9% 7% 7% 3% 3% 3% 2% 6% 4% 3% 2% 1% 3% 7% 3% 4% 3% 1% 2% 4% 5% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 9% 5% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 2% X% = statistiliselt oluliselt keskmisest enam
 69. 69. SMS- või kiirlaenude võtmine hasartmängusõltuvuse riskirühmas % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 69 Kas Te olete kunagi võtnud kiirlaenu või SMS-laenu? Kõik mängijad kokku n=1666 Mõningate probleemidega mängija n=85 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija n=105 Probleemideta mängija n=1561 11 30 32 9 jah ei 89 70 68 91 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 70. 70. SMS- või kiirlaenude võtmise aeg hasartmängusõltuvuse riskirühmas, % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis ja kes on võtnud kiirlaenu või SMS-laenu Millal Te viimati võtsite kiirlaenu või SMS-laenu? Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 70 KÕIK MÄNGIJAD (n=166) Mõningate probleemidega mängija (n=25) Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija (n=31) Probleemideta mängija (n=135) viimase aasta jooksul 1 kuni 2 aastat tagasi rohkem kui 2 aastat tagasi 22% 15% 63% 26% 27% 48% 35% 22% 43% 19% 13% 68%
 71. 71. SMS või kiirlaenu tagasimakseraskused hasartmängusõltuvuse riskirühmas, % viimase 2 aasta jooksul mänginutest v.a. need, kes on osalenud vaid loosimistel ja/või proovinud midagi võita raadios või televisioonis ja kes on võtnud kiirlaenu või SMS-laenu Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 71 Kas Te olete kunagi jätnud võetud kiir- või SMS-laenu või selle intressid tähtajaks tasumata? Kõik mängijad kokku n=166 Mõningate probleemidega mängija n=25 Tõenäoline patoloogiline ja mõningate probleemidega mängija n=31 Probleemideta mängija n=135 42 jah ei 58 61 37 58 42 39 63 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 72. 72. Probleemidega hasartmängude mängijad on sagedamini võtnud kiirlaenu ning sattunud sellega seoses tagasimakseraskustesse Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 72  SMS-laenu või kiirlaenu on kunagi võtnud 8% Eesti 15-74-aastastest elanikest ning laenuvõtjatest 21% tegid seda viimase aasta jooksul, 16% 1-2 aastat tagasi.. Kokku on 37% SMS- või kiirlaenu võtnutest teinud seda viimase kahe aasta jooksul. Kogu Eesti 15-74-aastasest elanikkonnast on viimase aasta jooksul SMS- või kiirlaenu võtnud 2% ja viimase kahe jooksul 3%.  Viimase kahe aasta jooksul kiir- või SMS-laenu võtnuid on enam 18-20, 20-29 ja 30-39-aastaste, kesk-või kutseharidusega inimeste, muu rahvuse esindajate, madala sissetulekuga inimeste ning töötute või muude mittetöötavate inimeste (kodused, lapsehoolduspuhkusel) seas.  Viimase kahe aasta jooksul mänginutest on kunagi seda tüüpi laenu võtnud 11% ehk keskmisest veidi enam inimesi. Probleemidega mängijatest on üldse kunagi laenu võtnud 32%. Neist probleemidega mängijatest, kes on laenu võtnud, on 35% teinud seda viimase aasta jooksul (keskmine mängijatest laenuvõtjate seas on 22%).  SMS– või kiirlaenu võtnutest 41% on jätnud võetud laenu või selle intressid tähtajaks tasumata.  Kõigist laenu võtnud mängijatest on tagasimakseraskustes olnud 42% ning probleemiga SMS- või kiirlaenu võtnud mängijatest 61%.
 73. 73. 5 KOKKUVÕTE Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 74. 74. Kokkuvõtteks (1)  Hasartmänge on viimase kahe aasta jooksul raha peale mänginud 50% Eesti 15-74-aastastest elanikest. Jätkuvalt on kõige enam osaletud loteriides ja loosimistes väljaspool internetti, millele järgnevad loterii internetis, püüd pääseda mõnda tele- või raadiomängu eesmärgiga midagi võita ning mänguautomaatidel mängimine väljaspool kasiinot.  Viimase kahe aasta jooksul mänginute osakaalu mõõdeti sel aasta esmakordselt. Üldse kunagi mänginud Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 74 inimeste osakaal on võrreldav 2010. aasta tasemega (vastavalt 60% sel aastal ja 65% 2010.aastal).  Mänguliikide kaupa võrreldes ilmneb erinevus kunagi ja kahe viimase aasta jooksul mänginute seas kõige selgemalt väljaspool internetti mängitavate mängude puhul: üldse kunagi mänginute osakaalud on enamike mänguliikide puhul selgelt suuremad kui kahe viimase aasta jooksul mänginute omad. Enamiku internetis mängijate kogemus pärineb aga pigem kahest viimasest aastast.  Sõltumata sellest, kas vaadelda viimase kahe aasta jooksul või üldse kunagi mänginute sotsiaaldemograafilist profiili, on see endiselt sama nagu varasemas uuringus: mängivad noored ja keskealised inimesed, nii ettevõtjad, juhid, tippspetsialistid ja muud palgatöötajad kui ka mittetöötavad inimesed (nii kodused kui ka õpilased/üliõpilased). Ettevõtjad/juhid/tippspetsialistid mängivad enam internetimänge (loteriid, ennustusmängud) ning kasiinos mängulaudadel ja automaatidel. Mittetöötavad inimesed aga osalevad loteriides ja loosimistes. Noored mängivad keskmisest enam hasartmänge internetis.  Endiselt on märkimisväärne osa noortest mänginud hasartmänge, mida nad seadusest tulenevatest vanusepiirangutest lähtuvalt ei tohiks teha. Näiteks on iga neljas 15-aastane noor mänginud loteriid väljaspool internetti ja vähemalt 6% mänginud kasiinomänge või pokkerit internetis. Nende hulk ei ole kahe aastaga muutunud.  Hasartmängusõltuvuse riskirühma kuulub 4% Eesti 15-74-aastastest elanikest ning 7% viimase kahe aasta jooksul mänginutest. Probleemidega mängijaid on enam meeste, 15-20-aastaste noorte ja muust rahvusest elanike seas. Riskirühma kuuluvate mängijate osakaal näitab juba kolmandat aastat langustrendi. Tõenäoliselt patoloogiliste mängijate osakaal on langenud 0,7%-le elanikkonnast ja 1,4%-le mängijatest.
 75. 75. Kokkuvõtteks (2)  Probleemidega mängijad puutuvad enam kokku erinevate hasartmänguliikidega kui probleemideta mängijad. Kõige suuremad on erinevused võrreldes kõigi viimase kahe aasta jooksul mänginutega, mis puudutab kasiinomänge väljaspool internetti (mänguautomaadid, mängulauad), millega kokkupuute omajaid on probleemidega mängijate hulgas kolm korda enam kui kõigi 2 aasta jooksul mängijate seas. Ka erinevate internetimängudega on nende seas kokkupuutunuid üle kahe korra enam kui kõigi mängijate seas.  Võrreldes 2012. aastaga on mõningate probleemidega mängijate hulgas internetimängude mängimine Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 75 kasvanud, ennekõike just loterii ja kihlvedude/spordiennustuste arvelt.  Suurimad päevased võidu- ja kaotusesummad ei ole muutnud ning mängijad kogevad seoses raha peale mängimise või panuste tegemisega üha vähem probleeme: vaid 2% viimase kahe aasta jooksul mänginutest tunnistas seda võrreldes 5%-ga 2010. aastal.  Probleemidega mängijatel on võrreldes kõigi mängijate ja elanikkonnaga tervikuna enam kogemust SMS- ja kiirlaenude võtmisega: seda tüüpi laenu on üldse kunagi võtnud 8% elanikest, 11% kõigist mängijatest ning 32% probleemidega mängijatest. 41% laenu võtnud elanikest on kogenud tagasimakseraskusi, probleemidega mängijatest on seda kogenud 61%.
 76. 76. 6 Uuringu metoodika Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014
 77. 77. Valimi moodustamine Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 77  Uuringu üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15–74 aastat (ESA 01.01.2014 andmetel 991 349 inimest). Valimi moodustamisel kasutati üldkogumi proportsionaalset mudelit.  Vastajate leidmiseks kasutati kihistatud kaheastmelist valikut. Esmalt jagati üldkogum elukoha järgi territoriaalselt 6 kihiks. Valimi suurus igas kihis vastas proportsionaalselt üldkogumi jaotusele. Seejärel teostati igas kihis kaheastmeline valik. Esmased valikuühikud olid asulad (linnad, alevid, alevikud, külad). Valimipunktid asulas leiti juhuvalikuga asula suurusele (elanike arvule) proportsionaalse tõenäosusega. Valiku baasiks oli riiklik rahvastikuregister. Igas esmases valikuühikus valiti seejärel teisesed valikuühikud – inimesed.  Küsitletavate leidmiseks valimipunktis kasutati lähteaadressi meetodit ja nn noorte meeste– noorte naiste reeglit. Lähteaadressi meetod on reeglite kogum esimesest aadressist teatud sammuga edasiliikumiseks ja marsruudi, majade, korterite, leibkondade valikuks. Noorte meeste–noorte naiste reegel tähendab, et leibkonnani jõudes küsitletakse 15–74-aastastest kodus olevatest meestest kõige nooremat. Kui selles vanuses mehi antud aadressil ei ela või ei ole hetkel kodus, küsitleme kõige nooremat kodus olevatest 15–74-aastastest naistest.  Moodustunud valimi suurus oli kokku 3496 inimest, kes esindavad vastavaealist Eesti elanikkonda.  Uuringutulemuste esinduslikkuse tagamiseks on valimi soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes võrreldud vastavate statistiliste näitajatega üldkogumi kohta ning valim on kaalutud üldkogumile vastavaks.
 78. 78. Andmekogumine Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 78  Küsitlus viidi läbi arvuti teel juhitud näost näkku intervjuude meetodil (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing), kus vastamine leiab aset intervjueeritava kodus. Antud uuringu küsimused olid kaasatud AS Emori regulaarsesse CAPI-omnibussi, mida korraldatakse kaks korda kuus ning kuhu on erinevatel klientidel võimalik oma küsimusi lisada. Ühe CAPI-omnibussi raames küsitletakse 550 inimest vanuses 15 aastat ja enam.  Uuringu küsimused olid kaasatud seitsmesse järjestikusesse omnibussi ning andmekogumine leidis aset perioodil 21.05–17.09.2014. CAPI-intervjuu puhul on küsimused sülearvuti ekraanil ja vastused sisestab intervjueerija kohe arvutisse.  Uuringu ankeedi koostas tellija ning see sisaldas 47 küsimust. Ankeet programmeeriti elektroonsesse vormi, kasutades vajalikke filtreid, ülehüppeid, roteerimisi jmt.  Analoogset küsitlust on teostatud ka 2004., 2006. ja 2010. ja 2012. aastal.
 79. 79. Vastajate profiil, n=3496 Eesti elanike kokkupuuted hasartmängudega 2014 79 Näitaja n % SUGU mees 1 478 48 naine 2 018 52 VANUS 15-19 202 7 20-29 510 17 30-39 581 19 40-49 558 18 50-59 797 20 60-74 848 19 RAHVUS Eestlane 2 529 68 muu rahvus 967 32 HARIDUS põhiharidus või alla 571 18 kesk- või kutseharidus 2 041 58 kõrgharidus 884 24 SOTSIAALNE STAATUS ettevõtja, tippjuht, tippspetsialist 638 18 muu töötav 1 324 40 õpilane, üliõpilane 264 9 pensionär 827 19 töötu 144 4 muu mittetöötav (lapsehoolduspuhkus, 299 9 kodune) Näitaja n % NETOSISSETULEK PERELIIKME KOHTA EELMISEL KUUL kuni 300 € 743 22 300,01-550 € 1 103 29 üle 550 € 806 24 REGIOONID Tallinn 1 113 32 Harju-, Rapla- ja 597 17 Järvamaa Lääne-Eesti (Lääne-, Pärnu-, Hiiu-ja Saaremaa) 379 11 Tartu regioon (Tartu- ja Jõgevamaa) 468 14 Lõuna-Eesti (Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa) 347 10 Virumaa (Ida- ja Lääne- Virumaa) 592 16 ASULATÜÜP pealinn 1 113 32 suur linn (Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) 663 18 muud linnad 636 19 maa-asulad 1 084 31

×