Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Riigieelarve 2019

17.909 visualizaciones

Publicado el

Riigieelarve 2019

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Riigieelarve 2019

 1. 1. Riigieelarve 2019
 2. 2. Taustainfo Ülevaade majanduskeskkonnast Ülevaade riigi rahandusest Ministeeriumide prioriteedid Küsimused ja vastused 1 2 3 4 5
 3. 3. Taustainfo
 4. 4. Riigieelarve Riigieelarvega plaanitakse järgmise eelarveaasta tulusid-kulusid. Riigieelarve koostatakse igal kevadel vastu võetud riigieelarve strateegia raames. Valitsus edastab eelarve eelnõu Riigikogule, kes võtab selle vastu seadusena. Valitsusliidul on neli suurt eesmärki: • hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut• tagada jätkusuutlik majanduskasv kasvatada Eesti rahvaarvu suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust
 5. 5. Ülevaade majanduskeskkonnast
 6. 6. Eesti majandus jätkab mõõdukat kasvu 4.9 3.6 3 2.9 2.8 2.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Majanduskasvu ehk SKP reaalkasvu prognoos, %
 7. 7. Maksukoormus ei tõuse Maksukoormus Euroopa Liidus 2015. aastal, % SKPst 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 8. 8. Sissetulekute kasv püsib kiire Keskmise palga kasvu prognoos, eurot 1221 1307 1385 1458 1534 1613 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 9. 9. Hindade tõus aeglustub Tarbijahinnaindeksi tõusu prognoos, % 3.4 3.3 2.8 2.4 2 2 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 10. 10. Ülevaade riigi rahandusest
 11. 11. Riigi rahandus on heas korras Vastutustundlik eelarvepoliitika Eelarve tasakaal Järgmise aasta eelarve on ligikaudu 133 miljoni euroga nominaalses ülejäägis. Aastatel 2019–2021 on riigieelarve struktuurses tasakaalus ja jõuab 2022. aastaks struktuursesse ülejääki. Eesti valitsussektori eelarve on väga tasakaalu lähedal. Valitsussektori võlakoormus langeb 2019. aastal 7,4 protsendini, jõudes 2022. aastal 5,4 protsendini..
 12. 12. Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon, % SKPst Eelarve on struktuurselt tasakaalus -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.2% -0.1% -0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 2018 2019 2020 2021 2022
 13. 13. Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon, % SKPst Eelarve on nominaalselt ülejäägis 0.7% 0.5% 0.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 2018 2019 2020 2021 2022
 14. 14. 8.2% 7.4% 6.7% 6.0% 5.4% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 2018 2019 2020 2021 2022 Valitsussektori võlakoormus, % SKPst Võlakoormus väheneb
 15. 15. Ministeeriumide prioriteedid
 16. 16. Haridus- ja teadusministeerium Ministeeriumi eelarve on 2019. veidi üle miljardi euro. Jätkub õpetajate keskmise palga tõus, kasvab lasteaiaõpetajate töötasu ning teadus- ja arendustegevuse rahastus Teadus- ja arendustegevusse suuname täiendavad 18,9 miljonit, kokku 170 miljonit eurot 2019. aastal on õpetajate palga- tõusuks 10 miljonit Riigigümnaasiumide rajamiseks 11,4 miljonit eurot Toetame haridusinnovatsiooni ja digioskuste arendamist 13 miljoni euroga
 17. 17. Justiitsministeerium Aitamaks vabanenud vangid taas turvaliselt ühiskonda, suunatakse 2019. aastal majutus- ja tugiisiku teenusesse 0,5 miljonit eurot Kvaliteetse ja jätkusuutliku eestikeelse õigushariduse tagamiseks 0,5 miljonit eurot
 18. 18. Kaitseministeerium Riigikaitsele eraldatakse 2019. aastal kokku 585 miljonit eurot, see hoiab panuse iseseisvasse kaitsevõimesse enam kui 2,1 protsendil Eesti SKPst ja võimaldab valdkonda stabiilselt arendada. Eesti julgeoleku kindlustab koostöö liitlastega Kaitsekulutused üle 2,1% SKPst Lisaks suurhangetele jätkub kaitseväe ja Kaitseliidu varustuse, relvastuse täiendamine Tegevväelaste keskmine palk tõuseb 30% võrra kõrgemaks Eesti keskmisest palgast
 19. 19. Keskkonnaministeerium Investeeringud innovaatilistesse tehnoloogiatesse on 2019. aastal 12,3 miljonit eurot Paraneb puhta joogivee kättesaadavus ning suureneb nõuetekohaselt puhastatud reovee hulk Puhtaks saavad reostatud veekogud Ida-Virumaal ja Harjumaal Keskkonnaministeeriumi eelarve on 2019. aastal 185 miljonit eurot, võrreldes mullusega 15 miljonit eurot enam.
 20. 20. Kultuuriministeerium Kultuuritöötajate palgatõus, aga ka eelarvetõus Eesti filmile, spordile ning kultuuriobjektide projekteerimise alustamine. Toetame Eesti filmi 4,5 miljoni eurogaKultuuri- ja spordivaldkonna töötajate palgad kasvavad Venekeelse telekanali ETV+ levi parandamiseks 300 000 eurot Koondisetasemel sportlasi toetame täiendavalt 2 miljoni euroga
 21. 21. Maaeluministeerium Jätkame otsetoetuste maksmist, mis hoiab Eesti põllumehed konkurentsivõimelisena Mahetootmise soodustamiseks investeerime 2019. a. 1,5 miljonit eurot Investeering aretuskeskusesse parandab teraviljakasvatuse konkurentsivõimet ja suurendab toidusektori ekspordipotentsiaali Veterinaar- ja Toiduameti veterinaaride töötasud tõusevad 29%
 22. 22. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtjate toetus- programm pakub abi toote- ja tehnoloogia- arenduses Tööstus 4.0 toetamiseks 1,8 miljonit eurot e-riigi arendamine, 118,4 miljonit eurot järgmisel neljal aastal Eesti ettevõtete maailma viimiseks saab EAS 2,6 miljonit
 23. 23. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2019. aastal on taristuinvesteeringute programmis täiendavad 25 miljonit eurot Jätkub Tallinn-Tartu maantee Kose-Mäo lõigu neljarajaliseks ehitamine Ühistranspordi dotatsioon kasvab ligi 101 miljoni euroni Saaremaa ja Hiiumaa saavad lennuühenduse pidamiseks 5,5 miljonit
 24. 24. Rahandusministeerium Regionaalsed toetusprogrammid elavdavad majandust ja toetavad sissetulekute kasvu Kohalike omavalitsuste tulubaas kasvab ligi 5% Nutikad IT-lahendused vähendavad bürokraatiat Kasvab omavalitsuste võimekus teha investeeringuid
 25. 25. Siseministeerium Põhipalk tõuseb 1280 euroni, sellele lisanduvad regioonitasud Põhipalk tõuseb keskmiselt 23,6%, seda täiendavad lisatasud Kasvab nii SMITi kui ka häirekeskuse töötajate palgafond Siseturvalisuse töötajate palgafond jätkab kasvamist, nii õnnestub täita ametikohad, kus töötajaid napib, ning motiveerida praeguseid töötajaid.
 26. 26. Sotsiaalministeerium Tervishoid saab kättesaadavuse parandamiseks olulise lisaraha, lisaks suureneb laste ja perede heaolu ning sotsiaalteenuste kättesaadavus. Jätkub ennetava meditsiini arendamine. Parandame rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavust, tagamaks kiirem abi ja suurem maht Erihooldekandeteenuste rahastus kasvab, loome uusi teenuskohti Lapsetoetus kasvab, alustab vanemlusprogramm „Imelised aastad“ Tõhusama järelevalve abil paraneb KOV sotsiaalteenuste kvaliteet
 27. 27. Sotsiaalministeerium Parema ja õigeaegsema ravi pakkumiseks jätkub personaalmeditsiini arendamine. Suureneb ohvriabi ja tugikeskuste rahastus, laienevad ennetustegevused ning tagatakse 24/7 kriisinõustamine Haigekassa eelarve kasvab 180 miljoni võrra. Jätkame täiendava ravimihüvitise maksmist
 28. 28. Välisministeerium Esindus Araabia Ühendemiraatides Esindus USA läänerannikul Euroopa esinduste tugevdamine Välisteenistuse laiendamine 2019-2022 14 miljonit eurot Küber- ja digidiplomaatia arendamine
 29. 29. Riigieelarve 2019

×