SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2

Raluca Mariana Ciudin
Raluca Mariana CiudinManaging Director en Scoala Gimnaziala "Petru Poni" Cucuteni
NR. 2
   NOIEMBRIE
    2010
REVISTĂ ȘCOLARĂ EDITATĂ DE
 ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII
     ȘCHEIA
COLECTIVUL DE REDACŢIE


COORDONATORI: Prof. NASTASĂ OANA
       Prof. CIUDIN RALUCA MARIANA


MEMBRI:     Prof. BĂBUŢĂ MONICA
        Înv. HITRUC MIHAELA
        Ed. LIŞMAN LĂCRĂMIOARA CORINA
        Prof. RESMERIȚĂ ANCA
        Prof. VASLUIANU ANDREEA


COLABORATORI:
        Maistru instr. Ariton Gheorghiţa
        Înv. Bordeianu Ana
        Înv. Bordeianu Sandu
        Prof. Dulcianu Lucica
        Prof. Nastasă Loredana


  COPERTA:   Prof. Vasluianu Andreea
Despre activitatea din perioada de vara 2010 ...

   Când toată lumea îți spune că nu se
poate, că nu sunt bani, în mod normal ar trebui
să crezi că așa e ... M-am încăpățânat însă să
consider că totuși se poate face ceva chiar și pe
timp de criză dacă ai voință și (măcar un pic
de) ajutor din partea celorlalți. Așa că, la
începutul lui august, m-am încumetat să
demarez lucrarea de reparație a corpului B.
Reacții: „... cum să facem noi, câțiva oameni,
lucrări care nu s-au făcut de 20 ani...?” Asta
mi-au spus cei care urmau să facă toată această
lucrare, după ce până în acel moment fuseseră
făcute lucrări la corpul A. Și nu pot spune că îndoiala lor nu era îndreptățită...


   Cred că un învățământ de calitate implică, într-o reală societate a cunoașterii, pe lângă
un corp profesoral bine pregătit, un interes sporit din partea elevilor pentru rezultatele
școlare obținute, o implicare activă a părinților și a comunității în viața elevului și a școlii și,
nu în ultimul rând, condiții materiale/spații oferite de școală care să-i atragă pe copii. După
cum veți vedea în imaginile prezentate, cele ale școlii noastre erau total improprii, lucru
cauzat și de clasificarea zonei ca fiind una foarte săracă, ceea ce implică fonduri mici, total
insuficiente pentru întreținerea și repararea clădirilor unităților de învățământ.


   În tot acest context, m-am întrebat de multe ori dacă putem vorbi de șanse egale ale
copiilor din această țară și, pentru a nu fi dezamăgită de răspunsul real, vreau să cred că toate
aceste lucruri sunt posibile prin eforturi comune depuse atât de școală, de elevi și părinți, cât
și de reprezentanții comunității locale. Cu alte cuvinte de noi toți.


                                               ~ 1~
În imagini, lucrările derulate în aproximativ 2 luni (terminate la 01.10.2010).
Este evident faptul că:

  așa a fost...          și        așa este.
                                         ~ 2~
~ 3~
Să intrăm în școală...
             ~ 4~
Sala piticilor de la grădiniță...
                  ~ 5~
Tavanul a fost realizat cu ajutorul domnilor Ababei Mihai și Ababei Grigore, care au
muncit o săptămână și jumătate, fiind nevoie de această structură de aducere la același nivel
a grinzilor. Le mulțumim în mod deosebit pentru efortul depus.


                                            ~ 6~
~ 7~
Sala unde acum învață clasa a IX-a B...
                     ~ 8~
Să vizităm și muzeul...
             ~ 9~
Toate aceste lucrări au fost făcute de către angajații școlii: Donia Ioan - paznic,
Mardar Ioan - muncitor de întreținere, îngrijitorii școlari Lazăr Petronela - Șcheia,
Rădeanu Laura -Șcheia, Lefter Paraschiva - Căuești, Goldan Elena - Cioca Boca,
Dulcianu Mihai - Poiana Șcheii și Ababei Petronela - Satu Nou și cei 2 părinți (amintiți
anterior) care au lucrat la tavan. E de datoria mea să menționez faptul că angajații de la
locații au participat la lucrări doar 2 săptămani.


   Nu fac prea multe comentarii. Consider că imaginile sunt îndeajuns de grăitoare.
Dar câteva precizări referitoare la muzeu sunt necesare. A fost inițial înființat în anul
2006 în cadrul proiectului „Școala-cadru de păstrare a tradițiilor”, prin programul PIR.
Toate obiectele s-au strâns după mulți kilometri făcuți de colegele mele Buștiuc
Teodora, Nastasă Loredana și Bordeianu Ana prin toate satele comunei Șcheia. La
început, muzeul a fost amenajat într-o sală mare, obiectele fiind numeroase. Din păcate
însă, în anul 2007 corpul B al școlii a fost inclus într-un proiect de reabilitare
consolidare și muzeul a trebuit mutat. Fără pic de responsabilitate, toate piesele au fost
depozitate în sala care acum e grădiniță. Nefiind înainte de reabilitare nici măcar
geamuri, multe exponate s-au deteriorat, altele fiind distruse în totalitate.


   Este doar începutul. Am arătat că se poate. Desigur, vom continua. Vreau să fim
mândri de felul în care arată/poate arăta școala noastră. Și am convingerea că
(împreună) vom reuși.


                     Director,
                Prof. Raluca Mariana Ciudin
                    30.10.2010
                                          ~ 10~
NE MÂNDRIM CU...


    Elevul Vrabie Mihai din clasa a VII-a A,

 a obținut mențiune la concursul de

 matematică „ Olimpici pentru o zi ”,

 desfășurat la Colegiul V. Adamachi,

  Iași , în data de 30 mai 2010 .
                        Ungureanu Costel a participat la festivalul de muzică

                       Populară „ Din bătrâni, din oameni buni ” , la Casa

                       Studenților din Iași obținând mențiune- mai 2010.
   De asemenea, în cadrul Sărbătoarii comunei Șcheia- 420,

mai 2010, Ungureanu Costel a cântat alături de Constantin Bahrin,

 recunoscut solist de muzică populară

și unul dintre elevii cu care Școala Șcheia

s-a mândrit între anii 1975- 1981.

.                              Profesor: Nastasă Oana     ~ 11~
Începutul unui nou an școlar amintește copiilor că a sosit momentul să urce încă o treaptă spre
maturitate, spre cunoaștere. Revederea colegilor, foșnetul manualelor noi, fac ca prima zi să fie
sărbătoare. Copii, părinți, bunici, cu flori se îndreaptă cu emoție către
acel loc frumos care oferă educație.

                 Iată câteva gânduri la început de an
             școlar ale copiilor din comună:

                  PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

                „Valuri mari, spumoase, ne însoțesc jocul, care numai volei în apă nu
se cheamă. E o bălăceală în apă și fericire, deopotrivă.

    Îmi este bine, dar o sonerie stridentă mă buimăcește. Aud de departe glasul mamei, grăbit și
prea tare:

    -Trezește-te! Vrei să întârzii din prima zi?

    Sar în picioare. Gândesc fugar: nu e mare, nu e soare, nu e vară, e toamnă, e 13 septembrie,
începe școala. M-am despărțit greu de somnul dulce al dimineții, dar emoția reîntâlnirii cu colegii
mei m-a înviorat. Uniforma impecabil pregătită cu ajutorul mamei, bineînțeles, ghiozdanul pregătit
de mine, fără ajutorul nimănui, mă transformă într-un școlar adevărat.

    Ajung la școală. Curtea școlii e neîncăpătoare. Părinți și copii, grupuri, vorbesc tare,
povestesc, dialoghează cu gesturi largi și veselie în priviri. ...”

                                    (ABABEI ADELIN- cl. a VI-a A)

    PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

    „Este o zi frumoasă de toamnă cu soare blând și luminos. O adiere ușoară a vântului scutură
frunzele îngălbenite ale copacilor. Ele cad rând pe rând, formând un covor de frunze galbene.

    Este 13 septembrie, prima zi de școală. De dimineață, cu pași grăbiți am
pornit spre ea. Curtea școlii răsuna de țipetele gălăgioase ale copiilor.

Dar glasul vesel al clopoțelului cheamă pe toți elevii fiecare în clasele lor. ...”

                         (STAMATE MARIAN – cl. a VI-a)

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

    „E toamnă. Vântul leagănă frunzele ruginii ale copacilor. Stoluri de păsări pleacă spre țările
Soarelui. Pe câmpuri și prin vii, munca e în toi. Elevii au început școala. Zilele calde ale vacanței au
zburat ca gândul. Pe 13 septembrie curtea școlii noastre a răsunat de bucuria revederii.

    Glasul vesel al clopoțelului îi cheamă pe elevi în clasele curate și primitoare.

    Doamna învățătoare ne prezintă manualul de limba română și ne urează un an școlar plin de
succese.”          ( Năvădaru Darius – cl. a II – a )               ~ 12~
LA ȘCOALĂ

    „ A început școala. Copiii îmbrăcați frumos se îndreaptă grăbiți spre școală. Curtea școlii este
plină de copii, părinți și învățători.

    Sună clopoțelul. Copiii se grăbesc emoționați spre clasele lor frumos amenajate pentru
începerea anului școlar.

              -   Ce frumoasă este clasa noastră!

              Doamna învățătoare ne primește cu zâmbetul pe buze, privindu-ne cu ochii
         ei calzi și blânzi, urându-ne „Bun venit!”...

              Copiii sunt nerăbdători să-și primească manualele, răsfoindu-le cu grijă și
         emoție.

    Plecăm acasă fericiți, așteptând cu nerăbdare a doua zi de școală...”

                               (VIERIU BIANCA- cl. a VI-a)

    PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

    „Este 13 septembrie, ziua mult așteptată de elevii silitori. În curtea școlii sunt o mulțime de
copii. Cu greu mi-am găsit prietenele.

    Ne așezăm la rând. Sună clopoțelul pentru prima oară.
Fiecare copil intră în clasa respectivă. Clasa a V-a o aștepta cu
nerăbdare pe d-na dirigintă, să o cunoască. Fiecare avea câte un
buchet de flori, ca să-i frângă inima încă din prima zi. ...”

                   (VIERIU BIANCA- cl. a VI-a)


                       UN NOU AN ȘCOLAR

                     „E toamnă!

                     Mergând spre școală admir frumusețea acestui anotimp.
                 Școala ne așteaptă cu nerăbdare. Clopoțelul sună. Elevii se pregătesc
                 de un nou an școlar.

    În clasă cărțile sunt pregătite, frumos aranjate pe bănci. Domnii învățători și profesori ne
așteaptă în clasele curate, foarte emoționați. Elevii își povestesc cu drag cum și-au petrecut vacanța.

    Ce frumoasă a fost reîntâlnirea cu colegii!”

                        (DODOLOI BIANCA- cl. a VI-a A)

                                               ~ 13 ~
CÂND AM VENIT LA ȘCOALĂ TOAMNA

     „ Prima zi de școală a fost pentru mine o zi de neliniște sufletească. Eu și prietenii mei ne-am
întâlnit în curtea școlii, când frunzele ruginii se pregăteau să țeasă covorul toamnei. Povestea vieții
noastre de școlari începea. Începea cu momente de descoperire a școlii, a clasei, a băncilor, a
colegilor. Începea cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie. Ceilelți copii, toți școlari ca și
mine, parcă mă priveau ciudat. Mă speria larma celor mari, școala mi se părea o cetate de povești. În
                    tăcerea clasei, doamna profesoară ne urează succes la
                    învățătură.

                       A fost frumoasă prima zi de școală pentru că mi-am
                   revăzut profesorii cei dragi.”

                            (PRICOP CĂTĂLINA-ELENA- cl. a VI-a A)

                   PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

    „Elevii au început școala. Zilele calde ale vacanței au zburat ca gândul.

    Pe 13 septembrie, curtea școlii noastre a răsunat de bucuria revederii. Am povestit ce-am
făcut în vacanță. Am întâmpinat-o pe d-na învățătoare cu un buchet de flori.

    Mi-a plăcut tare mult prima zi de școală!”

          ( VASILACHE PAULA – cl. a II-a)

                 LA ȘCOALĂ

    „ Este 13 septembrie. Curtea școlii răsună de bucuria
revederii. Colegii își povestesc întâmplări din vacanță. Doamna
învățătoare ne urează mult succes.

    Ce mult mi-a plăcut prima zi de școală!”

                                  ( POPA ALEXANDRA – cl. a II-a)                  A ÎNCEPUT ȘCOALA

    „În prima zi de școală așteptăm cu bucurie să intrăm în clasă.

   Doamna învățătoare ne așteaptă cu manuale noi și flori. Noi ne-am așezat în bănci cuminți.
Doamna învățătoare ne-a întrebat pe toți cum am petrecut vacanța.

    A fost foarte frumos în prima zi de școală.”

                        (CREȚU MIHAELA cl. a II-a)

                                                ~ 14 ~
PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

         „Prima zi de școală este cea mai frumoasă zi, sunt copii noi și profesori noi. Toți copiii
sunt veseli, așa cum suntem și eu și prietenii mei. Este o zi emoționantă pentru toți.

    Eu și prietenele mele ne plimbăm prin curtea școlii, suntem
bucuroase, ne împrietenim cu alți colegi. Toți sunt îmbrăcați foarte
             frumos, vremea e frumoasă și călduroasă. ...”

               (TUDURACHE BIANCA – cl. a VI-a)

                       A ÎNCEPUT ȘCOALA

                  „ Este 13 septembrie. Vacanța s-a
              terminat. Elevii au început un nou an școlar.
              Curtea școlii răsună de glasurile copiilor. Mă
bucur de reîntâlnirea cu ai mei colegi. Doamna învățătoare ne cheamă în
clasă. Ne urează un nou an școlar plin de succese, apoi ne așezăm în bănci. Ne povestim întâmplări
din vacanță.

    Doamna învățătoare ne împarte manualele clasei a II-a. Noi le răsfoim cu atenție și emoție.”

                 (GRIGORAȘ IZABELA – cl. a II-a)

O ZI IMPORTANTĂ

    „Este 13 septembrie. Copiii încep școala. Afară e o zi frumoasă.

    Mihai și Diana sunt nerăbdători să intre în sala de clasă. Ei sunt
prieteni de la grădiniță. Acum vor fi în aceeași clasă și vor sta în aceeași bancă. Au intrat în clasa I.
                Copiilor din clasa I li se mai spune și boboci. Li se spune așa pentru că
                sunt în primul an de școală.

                     Ce zi importantă este prima zi de școală! ”

                          (AILENEI VLĂDUȚ - cl. a VI-a A)

                     PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

    „ A sosit toamna. Zilele calde ale vacanței au zburat ca gândul. Curtea școlii răsună de bucuria
revederii. Doamna director, împreună cu domnul primar și domnii profesori ne-au ținut discursuri de
bun venit la școală.

    Glasul vesel al clopoțelului îi cheamă pe copii în clasele curate și primitoare.

    -Bine ați venit, copii! Vă doresc un an școlar plin de succese, spune doamna învățătoare.

    -Vă mulțumim, răspund într-un glas copiii.

                                                  ~15 ~
Am fost foarte emoționați în prima zi de școală. Și noi am primit-o cu un zâmbet cald pe
doamna învățătoare.

    Abia așteptam să înceapă școala, ne-am bucurat foarte mult.”

        (RĂDEANU IONUȚ-COSMIN- cl. a II-a)

TREZIREA LA NORMALITATE

 „ Eu am pus acest titlu deoarece în timpul vacanței am fost distrasă de alte lucruri, nu de învățătură.

 Cu o zi înainte de școală eram emoționată, deoarece nu-i văzusem pe colegii mei din alte sate de
mult timp și credeam că s-au schimbat.

    Dar iată că a sosit și ziua                 cea mare și sculându-mă de
dimineață, m-am întâlnit cu toate                  prietenele mele și am plecat spre
școală. Când am ajuns parcă                     vedeam un vechi prieten de care
mi-a fost tare dor în timpul                    vacanței. Atunci am revăzut-o și
pe domnișoara director și pe toți                  domnii profesori. În acel moment
am observat că au venit și                     profesori noi.

     Domnișoara director și domnul primar au ținut discursuri către elevi, apoi mi-am revăzut
clasa plină de amintiri frumoase și pline de viață, chiar dacă erau doar de un an. ...

    Anul acesta este un an nou și plin de speranțe pentru elevi cum a fost și întoarcerea la școală.
Întoarcerea mea la învățătură a fost ca o trezire la realitate și normalitate!”

                         (SLABU MĂDĂLINA- cl. a VI-a A)

                     PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

                      „ Soarele strălucește ca o minge de aur pe cerul albastru,
                 iar norii se plimbă prin toate părțile.

                      Păsările harnice zboară după hrană, iar eu sunt la școală
                  așteptând să sune clopoțelul de intrare.Când am intrat în clasă am
avut senzația că acest an va fi puțin mai greu, dar totuși mă voi descurca.

     M-am reîntâlnit cu colegii mei și ne-am povestit unuia
celuilalt cum ne-am petrecut vacanța de vară. ...

    Prima zi de școală este deosebită pentru că primim
manualele și călătorim prin ele. Aproape toți domnii profesori
ne-au întrebat cum ne-am petrecut vacanța de vară și dacă
ne-a fost dor de școală.

    Ce frumoasă este prima zi de școală!”

                            (VIERIU LOREDANA – cl. a VI-a A)

                                                ~16 ~
MINIDICȚIONAR DE SCRIITORI ROMÂNI CARE S-AU NĂSCUT
TOAMNA
  1. ION AGÂRBICEANU (1882-1963)- născut pe 12 septembrie 1882 în comuna Cenade,
   județul Alba
   Scrieri: „De la țară”, „Haz de dureri”, „Copilul Chivei”, „Feleguț”, „Fefeleaga”, „Iarna
   grea”, „Ceasul rău”;
  2. DUMITRU AL MAȘ (1908-1995)- născut la 18 octombrie 1908 în localitatea Negrești-
   Dobreni
   Lucrări cu caracter istoric: „Miron Costin”, „Meșterul Manole”, „Vânătoarea lui
   Dragoș”, „Povestiri istorice”;
  3. GEORGE BACOVIA - născut la 4 septembrie 1881 la Bacău
   Opere: „Plumb”, „Poezii”, „Bucăți de noapte”;
  4. EUSEBIU CAMILAR – născut pe 7 octombrie 1910 la Udești, județul Suceava
   Volume: „Chemarea cumpenelor”, „Turmele”, „Valea hoților”, „Viforul”, „Împărăția
   soarelui”;

  5. GEORGE COȘBUC- născut pe 20 septembrie 1866 în localitatea Hordou, județul
   Bistrița-Năsăud
   Opere: „Nunta Zamfirei”, „Filozofii și plugarii”, „Balade și idile”, Cântece de vitejie”,
   Poezii: „Vestitorii primăverii”, „La oglindă”, „La Paști”, „În miezul iernei”, „Iarna pe
   uliță”;

  6. ȘTEFAN-OCTAVIAN IOSIF – născut la Brașov la 11 octombrie 1875
   Volume: „Versuri”, „Patriarhale”, „Cântece”, „Poeme ample”, „Zorile”;
  7. EUGEN LOVINESCU – născut la 31 octombrie 1881 la Fălticeni, județul Suceava
   Volume: „Pași pe nisip”, „Scene și fantezii”, „Pagini de război”, „Gh. Asachi”;

  8. ANDREI MUREȘANU – născut la 16 noiembrie 1816 în Bistrița
   Scrieri: „Răsunetul”, „Glasul unui român”, „Un răsunet”(poezie cunoscută sub titlul
   „Deșteaptă-te române”, publicată în 1848), „Focșani și Iași”;

  9. LIVIU REBREANU- născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlișiua, județul Bistrița-
   Năsăud
   Nuvele: „Golanii”, „Mărturisire”, „Răfuiala”;
   Romane: „Pădurea spânzuraților”, „Ciuleandra”, „Răscoala”, „Gorila”.

  10. MIHAIL SADOVEANU- născut la 5 noiembrie 1880 ,Pașcani
   Opere: Hanul Ancuței, Frații Jderi, Neamul Șoimăreștilor, Dumbrava minunată,
   Baltagul .                               Școala Poiana- Șcheii
                                            ~ 17 ~
GÂNDURI ....DE TOAMNĂ

    Toamna este pentru noi ca o binecuvântare. Ea strecoară în sufletele noastre sentimentele împlinirii, a
dragostei de viaţă, pătrunzând în cotloanele sufletului trist ca o „lumină lină”

    Cea mai bogată dintre fiicele anului, toamna, a poposit şi anul acesta, în caleaşca ei de smarald. Primul ei
popas a fost la şcoală, deschizând porţile către visare, către o lume nouă pentru unii.

    Iată şi câteva păreri ale elevilor despre Regina Toamnă....

                             TOAMNA

                               Misăiloaie Maria, clasa a IV-a, SAM Şcheia

              Azi în zăvoi,              Frunze-ngălbenite,
              A venit la noi,             Păsări zgribulite,
              O bătrănă doamnă,            Ploi mărunte, reci,
              Cu numele „TOAMNĂ”.           Fesuri, multe şepci,
              Şi bătrâna doamnă,            Multe fructe coapte.
              Cu numele „TOAMNĂ”,           Însă a venit
              A adus cu ea,              Şi cu mai mult frig!
              Roade îmbelşugate,


                             Sosirea toamnei
                                   Dodoloi Bianca, clasa a VI-a, SAM ScheiaA venit toamna rodoasă                                    Roşii, ruginii şi verzi
Şi în casă nu ne lasă.           Zarzavaturi mama face              Sunt chiar multe, nu mă crezi?
Noi cu frunze ne jucăm           Şi compotul mie-mi place.            Toamna asta e frumoasă!
Şi pe urmă măturăm.             Frunzele cad din copac             Hai vino şi tu să vezi!

          Toamna a venit
            Bârlădeanu Raluca, clasa a III-a, Satu Nou

Păsările rând pe rând           Şi-a-nverzi şi câmpul.
Pleacă după soare             Rândunica, dulcea mea,
Cuiburile şi-au lăsat           Cu piept de mătase,
Ce acum sunt goale.            Peste iarnă te-oi cânta
Dragă barză vreau să ştii         În lungi seri geroase.
C-am să-ţi apăr cuibul
Primăvara când revii
                                                            ~18~
Toamna
                         Vieru Bianca, clasa a IV-a,SAM Scheia
               Toamnă, toamnă          Vântul mişcă lin copacii,
               Eşti frumoasă           Care-şi pierd frunzele
               Bine ai venit!          lor,
               Cu recolta ta bogată,       Iar pe jos s-aşterne
               Ne-ai înveselit.         Un covor multicolor.
         Toamna, zâna belşugului şi a bogăţiei
                   Raveica Adelina, clasa a VI-a, SAM Şcheia
                             Dintre toate anotimpurile, toamna, îmi este cel mai drag. Cu
                         toate că nopţile şi dimineţile sunt mai reci, zilele sunt încă calde.
                         Soarele nu mai are puterea de altădată, dar reuşeşte să scalde în
                         lumina aurie totul în jur. Cerul este brăzdat din când în când de norii
                         cenuşii. Din când în când şuvoaiele de ploaie ne crează o stare de
                         melancolie. Cad „lacrimile lui Septembrie”.
                             Pădurile şi livezile au îmbrăcat un veşmânt de aramă. Toamna
                         a pictat cu cele mai calde culori frunzele copacilor şi viilor, ce
                         strălucesc în aur ca nişte lumini de aur, iar vântul tomnatic şi răcoros
                         le îndeamnă graţios la dans.
                             Trilurile fermecate ale păsărilor şi animalele au intrat în
                         lungul lor somn până la primăvară, nu înainte de a-şi aduna ultimele
provizii, căci iarna bate la uşă.
    Toamna este zâna belşugului şi a bogăţiei. În aer plutesc miresme de fructe coapte. Vacanţa a zburat ca un stol
de rândunele, iar străzile s-au umplut de larma şcolarilor ce aşteaptă nerăbdători să deschidă uşa tainelor neştiute.
   În curând vor începe arăturile de toamnă, copacii vor rămâne goi...., soarele se va ascunde des după norii
plumburii, iar oamenii mânaţi de frig vor sta mai mult prin case....
    Minunată Zână, te aştept cu nerăbdare să vii în fiecare an cu tolba plină de bunătăţi!


„.....Zâna Toamnă, cea mai darnică fiică a Bătrânului An a revenit cu paşi repezi peste întreaga ţară. Ne-a adus şi anul
acesta roade din belşug. Oamenii harnici adună cu bucurie recoltele bogate, iar la lăsarea serii se intorc cu paşi
domoli spre casele lor....”(Stamate Marian, clasa a VI-a SAM Scheia)
„....Impăratul Soare se arată mai puţin printre norii argintii. Razele lui abia mai ating pământul. Turme de mioare
coboară de la munte, în sat, la iernat. Liniştea dimineţilor este intreruptă de bârâitul tractoarelor.... ” (Ababei Raluca,
clasa a IV-a, SAM Şcheia)

„....copacii îşi scutură hainele ruginii... cred că va urma o ploaie rece de toamnă... ” ( Cocea Georgiana, clasa a III-a,
Şcoala Căueşti)
                      „....În Înaltul cerului păsările călătoare se cheamă una pe cealaltă. Vor să
                      pornească în îndelungata călătorie
                      spre    ţările   calde....  ”
                      (Agheorghiesei Mălina, clasa a
                      III-a, Şcola Căueşti)
                                    ~19~
„....Ioana priveşte mirată către un salcâm.
    -De ce îti cad frunzele? l-a intrebat ea.
    Salcâmul nu-i răspunse.
    -Cred că eşti trist! Uite, mă voi juca aici lângă tine cu păpuşa mea poate
voi reuşi să te înveselesc. Îi voi face o casă. Am nevoie de ajutorul tău! Eşti de
acord?
    Morocănos, salcâmul intră în jocul fetei. Aceasta se puse pe construit
casa promisă, dar nu ştia cum să-i facă acoperişul. Pentru că salcâmului îi plăcu
jocul fetei, el îi spune:
    - Fată dragă, îţi voi face eu acoperişul! Îmi voi scutura haina, iar tu vei
afla de ce sunt trist!
    Fetiţa, bucuroasă că salcâmul i-a vorbit, abia aştepta să vadă casa
terminată.
    -Acum ştiu! spune Ioana. E toamnă şi toamna frunzele cad!...(Achiţei Alexandra, clasa a III-a, Şcoala Căueşti)
    ....-Ce faci toamnă? De ce ai venit la noi?
    -Pentru că mi-a venit rândul!
    -Cum adică?
    - Păi nu au fost până acum surorile mele?
                            - Bine, dar tu ce ne-ai adus?
                            -V-am adus multe fructe şi legume bogate în vitamine, ca să
                        creşteţi mari şi sănătoşi!.... ”
                        (Cocea Georgiana, clasa a III-a Şcoala Căueşti)

                          „...-Cu ce ocazie pe la noi Zână Toamnă?
                              -V-am adus multe bunătaţi să vă umpleţi cămara!... ” (Cioclu
                          Tomiţă, clasa a III-a, Şcoala Căueşti)

                                     Toamna cea harnică
                                         Ababei Adelin, clasa a VI-a, SAM Şcheia

    Într-o caleşcă aurită, cu haina ei cu trenă lungă de culoarea vântului, cu alai de frunze ruginii şi cu cântece de
bucurie, a sosit toamna cea darnică.

    Soarele palid, parcă slăbit de puteri, priveşte toată agitaţia din jur. Covorul de frunze multicolore începe să
piară, deoarece bruma, cu răceala ei, le vesteşte sosirea toamnei. Avertizaţi, gândăceii s-au ascuns în pământ. Odată
cu dispariţia florilor, albinele nu mai au de unde să adune miere.

    Toamna, ca o regină mândră în culoare, a transformat pădurea într-un tablou cu frunze galbene, roşcate, verzi
şi arămii. Dar vântul necruţător le scutură, iar ele se aştern, obosite pe pământ.

    Livezile freamătă de agitaţia harnicilor culegători. Merele roşii ca focul, perele aurii,prunele brumate, gutuile
cu puf gălbui sunt adunate cu grijă pentru a putea fi păstrate în cămara cu
provizii.

    Pe la inceputul lunii septembrie, păsările călătoare se gătesc de plecare .
Stoluri mari de berze vezi rotindu-se deasupra câmpului, exprimându-şi
părerea de rău că trebuie să plece. Odată cu ele pier şi cântecele din păduri şi de
la câmpii.

    Toamna deschide porţile şcolilor. Cu gândul la neuitatele clipe ale
vacanţei, la crestele munţilor, la nisipul auriu al mării, copiii au sosit la şcoală.
Pe chipurile lor bronzate se citeşte bucuria reîntâlnirii.                             ~20~
Măiastra boiangiţă
                                       Dodoloi Bianca, clasa a VI-a, SAM Şcheia

                                 A sosit toamna cea darnică cu alai de frunze ruginii şi
                             cu cântece de bucurie. Copacii au primit veşmânt de aramă.
                             Soarele mângâie cu razele lui călduroase frunzele tot mai rare.

                                Seara se lasă drvreme, umedă şi rece. Norii atârnaţi ca
nişte perdele de cer îşi târăsc capetele pe pământ, împrăştiind din când în când o bură de ploaie măruntă şi deasă ce
înţeapă ca peria.

     Pe câmp, ici şi colo, se mai văd stoguri de paie, pe care oamenii se grăbesc
să le adune. Plugurile spintecă din ce în ce ogoarele istovite. Petele arate par negre
şi lucioase ca nişte răni deschise pe un trup îmbătrânit.

    Pomii din livadă dârdâie cutremuraţi de frig şi glasuri plângătoare.Pe firul de
telegraf, toamna a aşezat şirul ultimelor rândunele călătoare.

    Gâzele plăpânde, amorţite de frig, caută adăpostul sub stratul gros de frunze
uscate care acoperă pământul cu un covor ruginiu.Îngrijorate, animalele pădurii
                        aleargă spre culcuşurile lor.

                             Dimineaţa, un covor albicios acoperă iarba poienilor şi
                         coroanele arămii ale copacilor. Bruma apleacă florile gingaşe spre
                         iarba ofilită.Doar porumbul mai sfidează alaiul toamnei, sunând din
                         săbiile metalice ale frunzelor.

                             Dealurile acoperite de podgorii nu mai sunt verzi. Toamna le-a
                         îmbrăcat în haină aurie colorând frunzele viei întâi pe margine, apoi
                         cu totul. Cele căzute au îmbrăcat poteca.vântul le-a luat pe cale
                         înainte. Frunze moarte! Voi n-aţi murit de tot! Viaţa voastră a trecut
                         în viaţa altor frunze!

    În depărtare, se zăreşte o vatră de jăratec- o pădure. O ce splendidă combinaţie de culori!

    Toamnă, tu eşti cea mai minunată boiangiţă din lume!
    Imaginile reprezintă lucrări din materiale din
natură realizate de elevii claselor I şi a III-a de la Şcoala
Căueşti, îndrumați de d-na instit. Mihaela Hitruc.
                                                          ~21~
TOAMNA –N
                     „ Zboară veşti contradictorii,     Așternând pământului
VERSURI                 Se-ntretaie ştirile…          Haina ei cu trenă lungă
  ŞI IMAGINI              Ce e? … Ce e? …            De culoarea vântului,
                     Spre podgorii             S-a ivit pe culme Toamna,
                     Toți întorc privirile.         Zâna melopeelor,
                     Iat-o! …Sus în deal,          Spaima florilor și Doamna
                      La strungă,             Curcubitaceelor… ”


                               Rapsodii de toamnă – George Topârceanu


  „Vesela verde câmpie acu-i tristă, veștejită:
  Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
  Frunzele-i cad, zbor în aer, și de crengi se deslipesc,
  Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. ”

       Sfârșit de toamnă – Vasile Alecsandri
                                 „ Văl de brumă argintie

                                  Mi-a împodobit grădina,
                                  Firele de lămâiță
                                  Li se uscă, rădăcina.
       Raveica Adelina
       cl. a VI-a A                    Peste creștet de dumbravă
                                 Norii suri își poartă plumbul,
                                 Cu podoaba zdrențuită
                                 Tremură pe câmp porumbul. ”
  „ Și de- atunci, în fiecare an,
  Toamna, fată bună, vine să mă vadă
  Vine ca o oră fixă pe cadran                        Toamna – Octavian Goga
  Și solemnă ca o stea cu coadă...
  Și, cum știe că eu nu fac decât bine,
  Toamna stă trei luni întregi la mine,
  Cum ar sta la ea acasă ...
  Până ce- ntr-o bună zi mă lasă
  Și se duce de s-ascunde...
  Unde?
  Dracul știe unde! ... ” Isprava toamnei – Ion Minulescu
                                        Prof. Nastasă Oana
                                                      ~ 22 ~
“ Olimpici pentru o zi “ este un concurs de       Gazdele concursului din acest an au oferit și o
matematică organizat de Inspectoratul Școlar Iași,    masă la cantina școlii tuturor elevilor participanți
ce se desfășoară anual la 1 iunie (sau in preajma     la această manifestare.
acestei date). Ideea inițială a concursului a fost să                    A urmat apoi o
se dea o șansă de afirmare și elevilor din mediul                    plimbare     prin
rural, având în vedere că în ultimii ani accesul                     Parcul Expoziției ,
elevilor din mediul rural la premiile Olimpiadei de                   unde, după 4 ore
matematică – faza județeană, era destul de greu                     de concentrare au
de realizat. Așa că s-a înființat acest concurs care                   avut ocazia să se
mai este numit și olimpiada celor din mediul rural.                   distreze alături de
  În anul școlar 2009/2010, concursul a avut drept                   alți copii din județ.
locație Grupul Școlar "V. Adamachi" (cunoscut în
trecut ca Liceul Agricol).                  Deși inițial drumul spre Iași pentru unii din elevi
                   De la școala     nu a fost prea plăcut, la întoarcere, după ce s-au
                  noastră      au  eliberat de stresul concursului, în autobuz,
                  participat 7 elevi   distracția a fost la ea acasa.
                  care s-au calificat
                  la faza județeană a
                  acestui concurs în
                  urma rezultatelor
obținute la Olimpiada de matematică-faza locală:
 -Grigoraș Eduard- cl. a V-a A;
-Slabu Mădălina – cl. a V-a A;
-Vieriu Loredana- cl. a V-a A;
-Frunză Petrina-cl. a VI-a A;
-Savin Răzvan-cl. a VII-a A;
-Vrabie Mihai-cl. a VII-a A;
-Tican Radu-cl. a VIII-a A.
  Ei au fost îndrumați de către doamna profesor
                               Să sperăm că acesta a fost doar începutul și că
Nastasă Oana și domnul profesor Alexa Gheorghe.
                             tot mai mulți elevi ai școlii noastre vor dori să
  Elevii școlii noastre s-au prezentat onorabil,
                             participe la asemenea concursuri unde premiul cel
Vrabie Mihai ,clasa a VII-a A obținând mențiune.
                             mare a fost anul trecut participarea la excursia din
  Participarea la concursuri de acest gen este un
                             4, 5, 6 iunie la Vatra-Dornei gratuit dar și mândria
mare câștig pentru orice elev deoarece are ocazia
                             că " se poate și la noi".
de a se întâlni cu alți elevi din mediul rural, de a se
                               Felicitări elevului Vrabie Mihai pentru
compara cu aceștia, de a lega prietenii. De
                             rezultatul obținut și îi dorim ca anul acesta școlar
asemenea, după concurs se organizează și excursii
                             să-și întreacă performanța.
în locurile importante ale orașului Iași, prilej cu
care elevii își îmbogățesc cunoștințele despre
orașul natal.
                             Prof. Nastasă Oana

                                                     ~ 23
PARADISUL COPILĂRIEI
  Eram în clasa I. Doamna învățătoare         întoarce tata din Italia.
Bordeianu Ana ne-a anunțat că pe 1 Iunie va       Am luat costumul și am plecat la
avea loc Festivalul școlar de teatru și ne-a      școală. Aici curtea era multicoloră de
întrebat dacă vrem să participăm. Toți am sărit    copiii costumați pentru diverse roluri.
în picioare, am bătut din palme și am           Am fost mirat că erau și copii de la
strigat „Daaa!!! "                   alte școli, deci era o întrecere serioasă, trebuia
  Am stabilit să ne prezentăm în           să jucăm fără greșeli.
program cu o poveste cunoscută. A fost greu să      Cel mai mult m-au impresionat colegele mele
alegem povestea, dar, până la urmă, ne-am       - prințesele- erau prințese adevărate (Simona,
oprit la „ Sarea în bucate" de Petre Ispirescu.                           Isabela,
  În ziua când s-au împărțit rolurile au curs                          Mihaela),
multe lacrimi, unele de bucurie, altele de                           împărăteasa
tristețe, pentru că mulți dintre colegi mei nu                        Ina     și
înțeleg că la un astfel de eveniment trebuie să                          celelalte
participe elevii talentați.                                 fete, dar nici
  Fericit că am primit rolul împăratului, m-am                       băieții   nu
apucat să învăț repede rolul, dar am înțeles că-                       erau    mai
mi trebuie și costumație adecvată. Pentru                              prejos:
aceasta am studiat cărțile cu povestea ilustrată,                          Darius,
am vizionat CD-uri cu povești. La fel au        Cosmin, Dani, Luci aveau niște pelerine
procedat și colegii mei. Nu știam cum să        deosebite.
confecționez coroana, dar m-a ajutat o colegă –      M-am
Florea Simona- și după modelul adus de ea am      îmbrăcat și
realizat la orele de abilități practice coroane din  eu,   iar
carton. Recunosc că m-a ajutat mult mama în      cînd am
privința costumului pentru a arăta ca un        apărut toți
                      adevărat  colegii au
                    împărat.    exclamat:
                         La  „ Oauu! ".
                    repetiții era  De emoție
                    o   veselie  nu-mi găseam bastonul, dar s-a rezolvat.
                             Pentru că trebuia respectat programul, am
                            repetat așa costumați. Atunci am simțit cât de
                                importanți suntem. Am ascultat sfaturile
                                 doamnei învățătoare, care a avut
generală.Voiam să repetăm mereu. Ne plăcea            răbdare cu noi și am intrat în scenă.
     mult ce făceam.               Toată sala ne-a aplaudat. Ce emoții!
      Așteptam cu nerăbdare ziua cea        Am jucat foarte bine și truda noastră a fost
     mare să văd cum arată și colegii mei     răsplătită cu locul I. Am primit o diplomă,
de scenă. Mi se părea o veșnicie.           dulciuri, flori și aplauze. Ce fericiți eram!
 În sfârșit a venit și 1 iunie- Ziua          N-am să uit niciodată această frumoasă zi!
internațională a copilului, prima zi a                   Chelaru Davide - cl. a II- a
anotimpului meu preferat, pentru că se
                                                 ~ 24 ~
FESTIVALUL ŞCOLAR DE TEATRU
                     EDIŢIA A VI- a

    În fiecare an la începutul lunii iunie la Şcoala de Arte şi Meserii Şcheia, din comuna Şcheia are
loc concursul „Festivalul şcolar de teatru”. Anul acesta festivalul a avut loc în două zile şi anume: pe 1
iunie au participat la concurs elevii de la învăţământul primar iar pe 9 iunie au participat la concurs elevii
de la învăţământul gimnazial şi de la S. A. M.
    În acest an au fost invitaţi să participe la concurs şi elevi ai şcolilor din comunele vecine
(Mironeasa, Grajduri, Scânteia, Ipatele şi Drăguşeni) .
    Festivalul a avut loc în SALA DE FESTIVITĂŢI a S. A. M. Şcheia.
    Elevii participanţi la concurs au fost foarte bine pregătiţi de către îndrumători şi au luat în serios
rolurile pe care le-au avut, ca nişte artişti adevăraţi..
    Decorurile au fost adecvate pieselor care au fost jucate. Elevii au purtat costume potrivite rolului
interpretat.
    Programul zilei de 1 iunie a fost:
    În deschiderea activităţii copiii de la Grădiniţa Şcheia, îndrumaţi
de doamna educatoare Ţugulia Viorica, au prezentat programul de 1
iunie „Să trăieşti, e ziua ta”.

      PARTICIPANŢII LA CONCURS – 1 iunie
1. Copiii de la Grădiniţa Căueşti, îndrumaţi de doamna educatoare
Lişman Corina, au prezentat Căsuţa din oală.

                  2. Elevii clasei I, de la şcoala Cioca Boca, îndrumaţi de doamna înv.
                  Vasile Valeria, au prezentat Iedul cu trei capre.

                   3. Elevii clasei I de la S.A.M
                   Şcheia, îndrumaţi de doamna înv.
                   Bordeianu Ana, au prezentat Sarea
                   în bucate.
                   4. Elevii clasei I de la Şcoala Cioca
                   Boca, îndrumaţi de doamna inv.
Vasile Valeria, au prezentat Ciuboţelele ogarului.
5. Elevii clasei a II-a de la Şcoala Boroseşti, îndrumaţi de doamna înv.
Ursu Geanina, au prezentat                          Boierul şi Păcală


6. Elevii clasei a II-a de la                        SAM Şcheia, îndrumaţi de
domnul înv. Ţugulia Costică,                         au prezentat Fata babei şi fata
moşneagului.7. Elevii clasei a II-a de la Şcoala Boroseşti îndrumaţi de
doamna înv. Ursu Geanina, au prezentat Vizită.
                                                   ~ 25 ~
8. Elevii claselor a II-a şi a IV-a, de la Şcoala Poiana Şcheii, îndrumaţi de
doamnele înv. Slabu Maricica şi Misăiloaie Anca, au prezentat Iedul cu trei
capre.


9. Elevii clasei a IV-a, de la SAM Şcheia, îndrumaţi de doamna înv. Costea
Doina, au prezentat Zâmbet de copil.
10. Elevii claselor a III-a şi a IV-a, de la Şcoala Satu Nou, îndrumaţi de domnul înv. Bordeianu Sandu, au
prezentat Cinci pâini.
11. O elevă a   clasei a IV-a de la Şcoala Cioca Boca,
                  îndrumată de doamna
                  înv. Bordeianu-Cocea
                  Dalia, a prezentat La
                  cireşe.
                  La finalul concursului au mai fost prezentate:
       Dans modern, prezentat de elevii clasei a III-a, de la S.A.M. Şcheia, îndrumaţi de doamna
  învăţătoare Dulcianu Lucica.      Glasuri de copii –corul elevilor clasei a IV-a
  îndrumaţi de doamna învăţătoare Costea Doina.                             Dans popular şi modern, prezentat de elevii
                        claselor a II-a şi a IV-a, îndrumaţi de doamnele
                        învăţătoare Slabu Maricica şi Misăiloaie Anca.
    Juriul concursului a fost format din:
1. Preşedintele juriului – director Ciudin Raluca-Marina
Membrii juriului:
2. Domnul director Popa Dorel Constantin
3. Domnişoara prof. Resmeriţă Anca
4. Doamna înv. Hitruc Mihaela
5. Domnişoara prof.Nastasă Oana
                                                 ~ 26 ~
9 iunie
1. Elevii clasei a V-a A, de la S.A.M. Şcheia, îndrumaţi de
doamna dirigintă Nastasă Loredana, au prezentat Amintiri
din copilărie.

                       2. Elevii clasei
                       a X-a, de la
                       S.A.M. Şcheia,
                       îndrumaţi   de
                         doamna
                       dirigintă Ariton
                       Gheorghiţa, au
                       prezentat La magazin.3. Elevii clasei a VI-a A de la SAM Şcheia, îndrumaţi de doamna profesoară Jelea Eugenia, au prezentat
                      En classe.

                       4. Elevii clasei a
                       VII-a A, de la
                       S.A.M. Şcheia,
                       îndrumaţi    de
                         doamna
                         profesoară
                        Voroneanu
                       Veronica,    au
                       prezentat Dănilă
                       Prepeleac.    La sfârşitul concursului elevii clasei a X-a, au prezentat parada „MICUL CROITOR”, ediţia a
VIII-a. La această paradă au fost prezentate articole de îmbrăcăminte create de către elevi sub îndrumarea
doamnei maistre Ariton Gheorghiţa

    Juriul concursului a fost format din:
1. Preşedintele juriului – domnişoara director Ciudin Raluca-Mariana
Membrii juriului
2. Doamna prof. Alexa Vistinica
3. Domnişoara prof. Resmeriţă Anca
4. Domnişoara prof.Băbuță Monica
5. Domnişoara prof. Băbuță Cătălina
    Toţi elevii participanţi la concurs în cele două zile au primit diplome de participare.
    În funcţie de modul de prezentare a pieselor fiecare echipaj a primit şi câte o diplomă de merit.                                   Profesor: Nastasă Loredana

                                                  ~ 27~
JURNAL DE CĂLĂTORIE
  O vorbă populară spune:„ Călătorului îi șade bine cu drumul". Perfect adevărat, așa

că la sfârșitul anului școlar 2009/2010, în perioada 4-6 iunie, ne-am hotărât să pornim

 la drum. Și nu fără motiv ( excursia a fost organizată în cadrul proiectului „ O lume

 pentru toți " realizat în parteneriat de școlile S. A. M. Șcheia, Drăgușeni și Tufești din

 județul Brăila ), și nu oriunde ci pe traseul Iași- Vatra – Dornei - Negrești.

   Organizatori au fost profesor Băbuță Monica și profesor Nastasă Oana care s-au

străduit să le ofere „ călătorilor" condiții excelente de transport și cazare, realizând

totodată un traseu turistic cât mai atractiv.

  Așadar, pe 4 iunie 2010, dis-de dimineață, pentru că „ Cine se scoală de dimineață

                  departe ajunge! " , ne-am îmbarcat plini de emoție și

                  am pornit la drum.

                  Prima oprire a fost într-un loc de mare încărcătură

                  istorică, la Cetatea Neamțului,

celebra cetate care a dat mari bătăi de cap polonezilor lui Sobieski.

 Am coborât apoi la Humulești Casa Menorială „ Ion Creangă" , după care am vizitat

cea mai mare rezervație de zimbri din Europa,

 Rezervația „ Dragoș-Vodă" .

Traseul a continuat cu vizitarea a două mănăstiri cunoscute,

 Sihăstria și Sihla, ziua încheindu-se foarte târziu, la orele

23.30 cu cazarea la pensiunea „ Angelica" din Vatra- Dornei.

                                       ~ 28 ~
Elementul surpriză al primei zile

                din partea organizatorilor pentru „ turiști" a fost

                vizitarea mănăstirii Petru –Vodă, cunoscut loc de

                 rugăciune unde numeroși credincioși vin pentru

                a-și găsi pacea și liniștea interioară .
   A doua zi , pe 5 iunie 2010, am

 profitat de vremea frumoasă și am

 urcat cu telescaunul pe munte, pe

 un traseu dintre munții Giumalău și

 Suhard, dar am coborât pe jos ca niște adevărați turiști montani.

                        După coborâre am poposit în parcul

                       din Vatra- Dornei pentru ședința de

                        „ shopping" obișnuită, pentru

                        savurarea unei înghețate sau a unei

                       ape minerale de munte.

                        Ziua a doua s-a încheiat cu o altă

surpriză! Pentru că cei mai mulți dintre participanți erau elevi de clasa a VIII- a

organizatorii s-au gândit că ar fi plăcut ca aceștia să aibă parte de o petrecere.

 Așa că ... pe la orele 20.30 s-a dat startul banchetului de absolvire! S-a cântat

 și s-a dansat și pentru cei rămași acasă! Deși eram la sfârșitul unei zile destul de

 obositoare ca traseu parcurs, nu s-a stat o secundă!            ~ 29~
Cu siguranță petrecerea ar fi continuat până dimineață, dar ne aștepta o nouă zi de

                          ... călătorie.

                        Și a venit și ultima zi, 6 iunie 2010!

                     Traseul parcurs la întoarcerea acasă a

                     fost la fel de interesant și captivant

                     cuprinzând obiective precum: Lacul

  Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului,

 Lacul Roșu și telegondola de la Piatra- Neamț. .
   Au fost 3 zile minunate, cu experiețe

 pe care oricând am dori să le retrăim. Că a fost

 așa și nu altfel, stau mărturie imaginile

surprinse în excursie și gândurile exprimate

de participanți și pe care le puteți citi în

                 paginile revistei

                 noastre.

                 Profesor: Băbuță Monica                                          ~ 30 ~
„ Mie mi-au plăcut toate dar în primul rând petrecerea pentru că am dansat cu

 toții. A fost nemaipomenit. Eu aș mai vrea să merg în excursii cu doamnele

                 profesoare. "

                     Grigoraș Mădălina, clasa a VII-a A

                  „ Această excursie mi-a plăcut foarte mult pentru

                că mi-am făcut prieteni noi, am vizitat multe

               mănăstiri,am mers cu telescaunul și telegondola, dar

cel mai mult mi-a plăcut petrecerea. "

 Mihăilă Adrian , clasa a IX-a A

  „ Această excursie a fost foarte frumoasă.

Vizitarea mănăstirilor, a zimbrăriei unde am

văzut animale care mi-au plăcut foarte mult și

toate locurile pe care le-am văzut a fost ceva ce nu mi-am imaginat niciodată. "

                       Vrabie Mihai, clasa a VIII-a A

                  „ Mie mi-a plăcut pensiunea la care am stat și

               plimbarea cu vaporul pe Lacul Izvorul Muntelui."

                         Afloarei Ramona, clasa a VIII-a A

 „ Mi-a plăcut totul!!! " – Ababei Andreea, cl. a VIII-a A

              Donea Alexandra, cl. a VII-a A

              „ Totul a fost nemaipomenit dar

             cel mai mult mi-a plăcut petrecerea pentru că am dansat

             și ne-am distrat cu toții. "  Apetrei Antonela, cl. a IX-a

                             Soponaru Iulian, cl. a IX-a A

                                        ~ 31 ~
„ Toate locurile în care am fost sunt minunate dar cel mai mult m-a

 impresionat peștera în care a trăit Sfânta Teodora. "

                        Bazon Ionuț ,cl. a VIII-a Drăgușeni

                „ Coborârea de pe munte a fost grea dar am avut o

               companie foarte plăcută. În autocar am avut muzică

               bună și multă multă distracție. "

                     Agape Raluca, cl. a VIII-a , Drăgușeni

                „ Sincere felicitări celor care

               au organizat această frumoasă,

               interesantă, instructivă și

 distractivă excursie!.... Multă voie bună, antren și... surprize!

 Moment de suspans: telegondola montană!

  Foarte, foarte frumos, încă o dată felicitări și... „ bis"

pentru altădată! "    Fam. prof. Buștiuc

                     „ Felicitări pentru prima organizare , mult

                   succes pentru a doua! "

                            prof. Băbuță Cătălina
 „ Tout a ete tres, tres bien. Beaucoup des

remerciements pour les organisatoires. "

         Înv. Bozoancă Ana                                        ~ 32~
CREATIVITATEA


    Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului, care i-a permis să făurească primele

                 unelte, să stăpânească o parte din natură prin ştiinţă şi tehnică,

                 să modifice mediul înconjurător, să pătrundă în spaţiul cosmic.

                 Imaginaţia  implică  interacţiuni  cu   toate  componentele

                 sistemului psihic uman cum ar fi: dorinţele, aspiraţiile,

profunzimea înţelegerii, trăirile profunde ale evenimentelor,

experienţa proprie de viaţă, dinamica temperamentală, într-un

cuvânt, întreaga personalitate. Acest potenţial latent, dacă este

exersat şi educat de către cadre didactice profesioniste,

îndrăgostite de meserie, poate fi valorificat la maximum ca

vectori ai acţiunii eficiente şi novatoare în orice domeniu. Fiecare elev se deosebește de ceilalți

în primul rând prin caracterul său.
    La colaje au participat elevii: Căieru Iuliana, Pădurariu Ionela, Dulceanu Maria Mirabela,
Goldan Elena, Lungu Monica și Acatrinei Georgiana.

                                       Prof. Gheorghița Ariton


                                               ~ 33~
Au urmat întreceri sportive de fotbal și tenis
   Manifestările dedicate „Zilei comunei",     de masă între tinerii din satele Poiana Șcheii,
desfășurate la 30 mai 2010 în Șcheia, au fost    Șcheia și Satu Nou.
una din principalele preocupări culturale ale     Un moment deosebit l-a constituit înmânarea
Comisiei de cultură, învățământ, sănătate și     de către domnul primar Iacob Titi
protecție socială din cadrul Consiliului local și
a primăriei Șcheia.
  Această acțiune constituie o parte integrantă
a proiectului „ Să ne cunoaștem istoria și
locurile natale " , proiect conceput de comisia
de specialitate a consiliului comunal. În cadrul
acestui proiect s-au inițiat diferite acțiuni prin
care s-a încercat să se pună în valoare bogăția
spirituală și existența noastră pe aceste
meleaguri de veacuri, contribuția înaintașilor
noștri, acei oameni care și-au săpat numele în    și de d-l profesor Nastasă a diplomelor celor
temeliile   bisericilor,  școlilor,  caselor,  peste 67 de cupluri care au împlinit 50 de ani
monumentelor. Recunoașterea și prețuirea       de căsătorie și celor 15 veterani de război – un
faptelor lor o vom marca și prin atribuirea     semn de respect și prețuire a înaintașilor și a
numelor unor instituții astfel:           faptelor lor bune din partea noastră, a
  Școlii din satul Căuești i se va atribui     comunității.
denumirea de „ Grigore Cojan" ;             Întâlnirea cu fiii satului a fost marcată de
 Școlii din Satu Nou i se va atribui denumirea   prezentarea cărții „ Oameni care ne-au rămas
„ Theodor Dulcianu" ;                                    respectos
 Școlii din Șcheia i se va atribui denumirea de                    dragi"    a
„Nicolae Bălăuță" ;                                     domnului
 Bibliotecii comunale Șcheia i se va atribui                        profesor
denumirea de „ Constantin Nonea ".                              Nastasă
 Ziua comunei s-a desfășurat sub semnul                        Mihai făcută
marcării a 420 de ani de la atestarea                          de doamna
documentară a numelui Șcheia ( document din                         profesor
1 septembrie 1590) și de aceea acțiunile au                          Buștiuc
avut un pronunțat caracter cultural- educativ.                     Teodora.
  Acțiunile au demarat prin deschiderea        Programul artistic de calitate a fost susținut
festivă făcută de domnul primar Iacob Titi, de    elevii din Satu-Nou pregătiți de domnul
cuvântul de bun venit al domnului profesor      învățător Bordeianu Sandu de cei din Cioca-
Nastasă Mihai și de interesanta expunere a      Boca, pregătiți de doamna învățătoare
domnului profesor Ostaciu Mihai privind       Bordeianu Cocea Dalia, cei din Poiana Șcheii
sărbătorirea a 420 de ani de atestare        îndrumați de doamna învățătoare Slabu
documentară a numelui localității Șcheia.      Maricica și de cei din Șcheia pregătiți de
                           doamna învățător Enache Doina.
                                           ~ 34 ~
Acțiunea s-a încheiat printr-o masă festivă
                         pregătită și sponsorizată de domnul primar
                         Iacob Titi și familia sa, apreciată de invitați și
                         participanți.
 La reușita programului a contribuit în cea mai
mare măsură interpretul de muzică populară
Bahrin Constantin, fiu al satului, susținut de
formația „ Millenium".               Manifestările organizate cu prilejul primei
                         ediții a " Zilei Comunei" au impresionat plăcut
                         atât invitații prezenți, fii ai satului, cât și sătenii
                         participanți în număr mare.
                          Atâta timp cât manifestările au avut succes,
                         considerăm că pot intra în tradiție și că edițiile
                         următoare vor fi și mai bine, mai temeinic
                         organizat, mai interesante și mai atractive.
                          Prof. Nastasă Mihai
                                                 ~ 35~
SĂNĂTATEA MEDIULUI- SĂNĂTATEA NOASTRĂ
  Menținerea sănătății mediului înconjurător a fost și rămâne o problemă.

     Din copilărie omul trebuie să învețe să ocrotească natura. Este necesar ca aceasta să devină
o preocupare permanentă în timpul liber. Ocrotirea naturii începe cu mușcata din fereastră, cu
pisicuța sau câinele, cu pasărea în care să nu ochim cu praștia, ci să-i oferim câteva boabe. Nu atât
mila de viețuitoare, cât respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura dacă vrem să
devenim apărătorii ei.

   Natura cheamă și primește pe om în mijlocul ei ca pe un prieten, dar el a poluat-o: aerul,
apa, mediul de viață, au devenit nocive din cauza omului.

   Pe data de 25. 09. 2010- „ Ziua mondială a curățeniei" , elevii S. A. M. Șcheia au considerat că
este o datorie cetățenească, o datorie de conștiință și etică, să contribuie la ocrotirea naturii.

  Au dat dovadă de conștiință ecologică și de un comportament ecologic adecvat, adunând cu
multă hărnicie toate gunoaiele ( pungi, peturi, cutii de plastic, hârtii, ambalaje etc. ) de pe toate
drumurile din satul Șcheia. Bravo lor!

   Dragi copii, am observat că ați participat cu bucurie și cu mult simț de răspundere la această
activitate! Voi sunteți gestionarii și consumatorii de mâine ai resurselor. Voi puteți sensibiliza
părinții și alți membri ai comunității la problemele de mediu.

  Fac un apel către toți elevii ( din ciclul primar și gimnazial ) să se gândească la realizarea unor
afișe, care prin mesajul lor avertizează locuitorii comunei noastre asupra importanței păstrării
curățeniei în jurul locuințelor, pe drumurile publice și în locurile de joacă pentru copii.

  Rămâne ca noi, oamenii mari, să știm să-i îndrumăm și să le dăm un exemplu pentru ceea ce
înseamnă să iubești natura și să protejezi mediul înconjurător. Și mai știm că „ o minte sănătoasă
există doar într-un corp sănătos" , iar un corp sănătos nu poate avea decât cel care trăiește într-un
mediu sănătos!

  Voi copii, trebuie să conștientizați că un comportament ecologic nedeterminat de constrângere,
vorbește mult despre gradul de civilizație al unui popor, de cultura acestuia.

 De fapt, acest comportament ecologic adecvat, reprezintă prețul minim al confortului pe care-l
trăim!

 Educatorii au fost și rămân părinții spirituali ai voștri , tovarășii voștri de drum în căutările și
neliniștile voastre. Iar educația este primul DAR pe care-l primește OMUL… Nu- l refuzați!

  Consider gestul vostru din 25. 09. 2010 un gest superb de solidaritate cu viitorul și îndrăznesc
chiar să spun, o semnătură pusă pentru triumful vieții pe Pământ!

                               Învățător: Dulcianu Lucica

                                              ~ 36 ~
FĂ DIN ROMÂNIA O ȚARĂ CURATĂ ÎNTR-O SINGURĂ ZI
  Luând cunoștință de cel mai mare proiect național de implicare socială- „ Fă din
România o țară curată într-o singură zi" copiii din învățământul preprimar și elevii din
ciclul primar, precum și cei din ciclul gimnazial de la S. A. M. Șcheia, locația Satu Nou,
conduși de învățătorii Vieru –Stoleru Elena, Nonea Ana
și Bordeianu Sandu au participat sâmbătă, 25 septembrie
2010, la acțiunea de curățenie a satului natal- activitate
prevăzută în proiectul național mai sus amintit.

               Primăria Șcheia și conducerea

               școlii Satu Nou au asigurat și

              distribuit saci menajeri, mănuși de

               unica folosință, mijloace de

               transport pentru gunoaiele ce s-au adunat pe două categorii:

                peturi de plastic și hârtii . Alte materiale ( saci de iută, cârpe,
bețe, coceni etc. ) au fost colectate direct în mijloacele de transport puse la dispoziție de
autorități. La această activitate au participat 75 de copii din cele trei cicluri de învățământ.

               După finalizarea    acțiunii de curățenie în tot satul,
              participanții au fost răsplătiți de către primarul comunei Șcheia
              domnul Iacob Titi, de către domnul
              viceprimar și domnul Bordeianu Sandu
              învățător, cu lapte, dulciuri și o mică
              gustare.

 A fost un prilej minunat de educație ecologică făcută în mod
practic, chiar în mijlocul naturii unde am învățat să prețuim
curățenia, mediul înconjurător în care trăim și muncim dând exemplu și altora care par
            certați cu astfel de activități.

              Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au participat la
             realizarea acestui proiect național de implicare social, foarte
             necesar și benefic pentru comunitatea noastră, pentru sănătatea
             celor care trăiesc și muncesc aici.

                            Învățător :   Bordeianu Sandu

                                          ~ 37 ~
13 NOIEMBRIE 2010
     Elevii clasei a VI-a A, de la Şcoala de Arte şi Meserii Şcheia împreună cu elevii din clasa a VI-a de la Şcoala cu
clasele I – VIII Drăguşeni au fost în excursie la Iaşi.
     Elevii clasei a VI-a a vă prezintă câteva impresii.

                          Vieriu Loredana
                               În fiecare an în prima sâmbătă după Sfinţii Mihail şi Gavril, la
                          Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi este Ziua
                          porţilor deschise (13 noiembrie 2010). În această zi vizitatorii au acces în
                          toate sălile bibliotecii.
                               În aula bibliotecii una dintre doamnele bibliotecare ne-a prezentat
                          informaţii despre bibliotecă.
                               Biblioteca Centrală Universitară a fost renovată între anii 2006 –
                          2009.
                               În timpul vizitei am
                          trecut prin: cele două săli de
                          lectură, de unde cititorii
                          împrumută cărţi pentru a le
studia acolo, o sală pentru publicaţii periodice, aici cititorii împrumută ziare
şi reviste care apar periodic, o sală pentru studiu destinată profesorilor, o
sală de împrumut, care este dotată cu o reţea de calculatoare, folosită de
către cititori să îşi găsească cartea dorită pentru a o putea comanda, şi două
depozite de carte.
     Depozitele bibliotecii conţin aproximativ 4 milioane de publicaţii.
     De la această bibliotecă pot împrumuta cărţi studenţii şi persoanele
cu studii superioare.

                             Ababei Adelin, Raveica Florin
                       Palatul Copiilor este locul unde copiii din oraşul Iaşi participă la activităţi
                       instructive-educative şi de petrecere a timpului liber în afara cursurilor şcolare.
                             La Palatul Copiilor îşi desfăşoară activitatea elevii în 55 de cercuri cu
                       profile      din
                       domeniile cultural-
                       artistic,   tehnico-
                       ştintific,  tehnico-
                       aplicativ şi sportiv -
                       turistic.
     La activităţi copiii participă de plăcere şi pentru a-şi
face prieteni.
     În ziua în care am fost în vizită elevii de la şcolile din
judeţul Iaşi au participat cu obiecte din materiale refolosibile
pentru a organiza o expoziţie.
                                   Slabu Mădălina, Mardar Ştefan
                                   În Parcul Copou am văzut teiul lui Mihai Eminescu,
                              Obeliscul cu lei, despre care se spune că este construit cu piatră
                              scoasă din cariera de piatră de la Şcheia. Tot acolo am vizitat
                              Muzeul     „Mihai
                              Eminescu”, unde am
                              văzut fotografii care
                              îl prezentau pe poet
                              şi publicaţii ale sale.
                                   În sala de la
                              etaj am văzut expuse
                              costume aparţinând
                                    „Muzeului
                              Teatrului”, care au
                              fost purtate de actori
renumiţi cu ocazia unor spectacole.

                                                            ~ 38 ~
Am participat şi la o prezentare cu tema - Chiriţa.
    Raveica Adelina a primit un autograf de la domnul Petrică Ciubotaru.

                                    Ababei Ana, Grigoraş Eduard
                                    În fiecare an în perioada 23 octombrie – 14
                               noiembrie, la Grădina Botanică din Iaşi este deschisă
                               Expoziţia de Flori de toamnă.
                                    La această expoziţie sunt răsădite multe specii de
                               crizanteme şi flori de toamnă. Florile se găseau în grădină şi
                               în sere în diverse aranjamente.
                                    În una dintre sere am văzut seminţe, iar în a doua
                               am văzut flori de toamnă. În sera principală am văzut plante
                               din difereite zone ale globului care pot fi văzute în tot
                               timpul anului.
                                    La sfârşitul plimbării, am mers la lacul existent în
                               grădină, unde am admirat raţe sălbatice.
                      Acatrinei Vlad
     În Parcul Expoziţiei este amenajat un loc de joacă
pentru copii, unde ne-am putut juca.


     Dodoloi Bianca, Vrabie Andreea
     La Muzeul Unirii am fost întâmpinaţi de un ghid,
care ne-a vorbit despre istoria acestui loc.
     Clădirea care adăposteşte astăzi muzeul, a fost
închiriată pentru a servi drept locuinţă domnitorului
Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza în perioada 1859-
1862.
                                      Muzeul are mai multe încăperi. La parter erau
                                 sălile destinate şedinţelor şi întâlnirilor de lucru iar la
                                 etaj era amenajată locuinţa domnitorului.
                                      La etaj am văzut: cabinetele de lucru ale
                                 Domnitorului, respectiv, ale Doamnei Elena Cuza,
                                 sufrageria, salonul, camera de biliard, salonul Doamnei
                                 şi un dormitor.
                                      Obiectele din muzeu au aparţinut familiei
                                 domnitoare Cuza.
Raveica Adelina
     În această excursie am putut cunoaşte
elevii de la Şcoala Drăguşeni, cu care ne vom
întâlni pentru a realiza și alte activităţi.                                                          ~ 39 ~
„ Cărțile sunt prietenii cei mai liniștiți și constanți,

                        consilierii cei mai accesibili și înțelepți și profesorii cu cea

                        mai multă răbdare. ” ( Charles W. Eliot )

                    LUMEA CĂRȚILOR
  O lume pe care abia am descoperit-o . Nu știam de ea. Prima carte citită m-a bucurat nespus
de mult. A fost ca o ușă ce mi s-a deschis spre calea cea bună și am continuat să citesc. Am
împărtășit sentimentele mele de tristețe, descurajare, fericire cărții. Am plâns alături de Antonel,
am râs alături de Gemma și Danu, mi-am destăinuit multe amintiri Daminei și am povestit despre
viața mea Genovevei, care m-a ascultat cu multă luare aminte și m-a făcut să reflectez la
anumite lucruri din viața mea. Dar nu în cele din urmă am fost în cea mai frumoasă și palpitantă
călătorie însoțită de cel mai mare vrăjitor, Harry Potter, luptând cu forțele răului cu foarte mult
curaj pentru familia sa.

   Dacă citești o carte cu multă atenție, după fiecare pagină descoperi taine, lumi noi,
experiențe , adevăruri care îți îmbogățesc sufletul.

     Iată câteva cărți care m-au marcat și merită citite:

În țara luminii – C. Roy ;

Genoveva – Martin Buckingam;

Povestea unei vieți – Danielle Steel;

O viață – Guy de Mauppassant;

Zodiac Girls – Cathy Hopkins;

Harry Potter – J. K. Rowling;

Antonel – Marcu Vasile.
                 Rotundu Mădălina –clasa a IX-a A                  ~  40   ~
ASCUTITOAREA DE MINTI
      1.SUDOKU

" Orice rând, coloană și oricare pătrat de 3x3 trebuie să conțină o singură dată
fiecare cifră cuprinsă între 1 și 9 " .


2.        CÂRDUL                        3.În imaginea alăturată trebuie
Luni  de       Pe la ora opt
        dimineață,                       completat fiecare spațiu cu cifre
câțiva bobocei de rață,obosiți de tot.                 de la 1 la 9 (cifrele nu trebuie să se
mai puțini de douăzeci Cu gușița plină                 repete) , respectând semnele de
și mai mulți de zece. se-ndreptau,                  ordine: < (mai mic) și > (mai
Au plecat către un lac.patru câte patru,                mare).
Unul          să
          înainte  ajung-acasă,
de   picioare    încă pe lumină. 4. Se cere să tragem 3 linii drepte cu ajutorul cărora să
           iute.
Restul    câte   doi,         separăm caprele de verze.
tot  în   pas   Unul
           vioi.     înapoi,
            cu ochii spre tufe
Marți au stat în curte sa păzească cârdul
și-au mâncat grăunțe. de cumatra vulpe.

Miercuri,  zi   senină Și     grupând,
au  plecat  la   iaz, grupând,
făcând   mare    haz. apoi    socotind:
Grupați   câte   trei. Câți boboci de rață
              are acest cârd?
Unul        înapoi.
Să păzească cârdul de              5. Ajutați frunzele să ajungă în coș.
hoțul       vulpoi.

6.  Pescuit cu ghinion

 Un pescar amator-isteț
la matematică- se înapoia
odată de la pescuit.     -Cum să nu fiu, îi
Văzându-l      cam   răspunse el, când
posomorât ,fetița sa,     știu câți pești am
Mirela,    i-a  ieșit  pescuit: 6 fără cap, Așteptăm rezolvările voastre!
nerăbdătoare în cale și    9 fără coadă și 8 pe
l-a întrebat:         jumătate!                 Profesor: Nastasă Oana
 - De ce ești supărat,     Câți pești o fi prins
    tată?          acest    șugubăț
                pescar?
                                                  ~ 41 ~
16 septembrie 2010
   Ozonul este o formă alotropică a oxigenului, ceea ce înseamnă că este aceeaşi substanţă sub forme
moleculare diferite şi cu diverse proprietăţi.
     În atmosfera superioară, sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, o parte din moleculele de oxigen (O2) se
disociază în oxigen atomic (O). Aceşti atomi, combinaţi cu moleculele de oxigen formează molecule de ozon
(O3), care absorb eficient razele ultraviolete.
     Se estimează că la ora actuală există circa 3 miliarde de tone de ozon. Dacă tot ozonul ar fi concentrat în
forma pură, atunci ar avea un strat în jurul pamântului doar de 3 mm.
     Stratul de ozon este localizat în stratosferă şi constituie un filtru natural care absoarbe cea mai mare
parte a radiaţiilor ultraviolete, periculoase pentru organismele vii. În cantităţi mici, radiaţiile ultraviolete sunt
benefice pentru organism ( pentru sintetizarea vitaminei D, vindecarea rănilor superficiale) .
     Scăderea concentraţiei ozonului stratosferic afectează sănătatea şi mediul înconjurător. Astfel, pentru o
descreştere a concentraţiei ozonului de 10 % se prognozează o creştere de 26 % a incidenţei cancerului de piele,
creşterea cazurilor de cataractă cu 12-15 milioane şi orbirea a 1-1,5 milioane de oameni. Se va produce o
scădere a sistemului de imunitate biologică prin afectarea ADN.
     Peste 300 de specii de plante sunt afectate de creşterea radiaţiei UV cu consecinţe asupra recoltelor. Este
afectat serios şi lanţul trofic marin.
     Aparent paradoxal, acolo unde concentraţia ozonului scade şi anume în stratosferă, este dorită creşterea
sa, iar în zonele unde concentraţia sa creşte, adică în troposferă şi în special în straturile joase ale acesteia, se
luptă pentru scăderea ei.
     În troposferă creşterea concentraţiei de ozon are urmări nefaste asupra sănătăţii umane (stări de
disconfort, iritarea mucoasei ochilor şi a aparatului respirator, afectarea funcţiei respiratorii, cefalee), asupra

                                                   ~ 42 ~
stării fiziologice normale a vegetaţiei, asupra fiabilităţii materialelor (cauciucul natural şi artificial sunt distruse
     rapid, coloranţii organici se degradează, etc.). Este de remarcat faptul că ozonul acţionează asupra
vegetaţiei, împreună cu oxizii de azot şi cu dioxidul de sulf, astfel încât, chiar la nivele reduse ale acestor trei
poluanţi, apar situaţii de stres chimic. Ozonul este, de asemenea, incriminat pentru participarea indirectă la
formarea ploilor acide.
     Ozonul troposferic provine în proporţie de circa 20 % din stratosferă, iar în proporţie de circa 80 % ca
urmare a activităţilor umane. Studiile efectuate în ţările occidentale remarcă o creştere a concentraţiei ozonului
troposferic cu 1-2% pe an.
     Odată cu accelerarea dezvoltării industriale, stratul de ozon a început să se degradeze, prin cantitatea tot
mai mare de gaze nocive produse la suprafaţa terestră, care ajunse în atmosferă au produs dereglări consistente
în stratul de ozon.
     1985 a fost anul care a atras îngrijorarea mondială privind deprecierea stratului de ozon.


                  Evoluţia în timp a găurii în stratul de ozon:
    De la descoperirea găurii în stratul de ozon şi până în prezent, oamenii de ştiinţă au încercat să găsească
răspunsuri la întrebările ridicate de această problemă globală. În primul rând s-a descoperit că degradarea
stratului de ozon este cauzată de intervenţia unor produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi, folosite ca
refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli. Eliberate în atmosferă, aceste substanţe se descompun, clorul
reacţionând cu moleculele de ozon, distrugându-le.
    Pentru prevenirea distrugerii stratului de ozon, au fost semnate Convenţia de la Viena şi Protocolul de la
Montreal, ratificate şi de ţara noastră prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor semnatare:
– eliminarea productiei şi consumului de substanţe care afectează stratul de ozon;
– aplicarea celor mai bune tehnologii de îmbunătăţire a reţinerii, recuperării, reciclării sau distrugerii
substanţelor ce afectează stratul de ozon;
– promovarea unor alternative pentru înlocuirea:
       substanţelor ce afectează stratul de ozon;
       produselor ce conţin astfel de substanţe sau a produselor care au fost realizate cu ajutorul
        acestor substanţe;
- aplicarea măsurilor de control asupra substanţelor responsabile de afectarea stratului de ozon şi asupra
produselor la fabricarea cărora se folosesc aceste substanţe;
- cooperarea în domeniile: ştiinţific, juridic, economic şi informaţional.


                              Profesor: Nastasa Loredana

                                                       ~ 43 ~
„OCHII      -

                LUMINA SUFLETULUI”


                        ȘTIAȚI CĂ...

    ... lichidul lacrimal                      este de fapt o apă
sărată care poate distruge                       microbii depuși pe ochi?

     ... ochelarii și                       lentilele de contact sunt
dispozitive suplimentare,                       făcute din sticlă sau
plastilină, care corectează                      tulburările de vedere,
făcând ca imaginea să se                        formeze chiar pe
retină?

     Miopia este o afecțiune care nu permite vederea clară la distanță. Hipermetropia nu
permite vederea obiectelor apropiate. În ambele cazuri, ochelarii pot normaliza situația.
Cititul și scrisul fără pauze și fără lumină corespunzătoare, favorizeaza miopia.

                ... morcovul ameliorează
            vederea de noapte, datorită
            conținutului ridicat de vitamina A, iar
            varza și alte legume verzi, previn
            unele boli ale ochiului? Carența de
            vitamina A amenință cu orbirea 100
            de milioane de copii de pe glob, cu
            vârste cuprinse între 1 și 5 ani.

   ... ochiul omului nu vede lumina ultravioletă? Albinele văd altfel lumea florilor de cum
o vedem noi.            VORBE ȘI PROVERBE CU OCHI

                  „Scump ca lumina ochilor. ”

                  „Ochii văd, inima cere. ”

                  „Ochii sunt oglinda sufletului. ”

    „Ochii înțeleptului văd mai departe. ”

    „Ochi alunecoși, inimă zburdalnică. ”                      ~ 44 ~
„Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. ”

    „Ochii care nu se văd, se uită. ”

    „Cine n-are ochi negri, sărută albaștri. ”

    „A vedea verde în fața ochilor. ”

    „Corb la corb nu-și scoate ochii. ”

    „Doi ochi văd mai bine decât unul. ”

    „În țara orbilor, chiorul este împărat. ”

    „Cine știe carte are patru ochi. ”

                        „Cine nu deschide ochii, deschide punga. ”

                        „Cine suflă în foc îi sar scântei în ochi. ”

                        „Când cumperi, deschide ochii în patru. ”

                        „Nu vă scoateți
                    ochii unii altora. ”

    „Decât orb și călare, mai bine șchiop și pe jos. ”

    „Cu ochii până nu vezi, lucrul să nu-l crezi. ”

   „Ochii deschiși și gura închisă duc pe om la fericire
supremă. ”                        „Cel mai mare orb este cel care nu vrea să vadă
                   și cel mai mare surd este cel care nu vrea să audă. ”

                       „Patru ochi văd mai bine decât doi. ”
(CĂERU ANDREEA - cl. a III-a - ȘCOALA POIANA-ȘCHEII)
                                               ~ 45 ~
„ Înț eleptul nu spune ce ș tie, iar prostul nu ș tie ce spune."

                        (proverb turc)„ Experimentele se fac numai în laborator spre îndrumarea profesorului."

             „ Nu trebuie să venim neprotezaţi în halatul de laborator. "

„  Experimentele se fac cu câte trei persoane, una o face şi ceilalţi se uită. "

 „ Înainte de începerea experimentelor se citeşte cu mare atenţie indicaţiile de pe
sticlele cu reactor."

                „ Se lucrează numai cu apă şi ustensile unicate. "

„ Mirosirea substanţelor se face cu mâna. Nu se miroasă de aproape, doar cu unelte. "

                „ Experimentele nu se gustă. Să nu bei experimentul. "

„ Nu ai voie să te uiţi la substanţe, poate afecta ochii. "

                „ Atingerea se realizează prin rotirea likidului din vas. "

„ Titlul lecț iei: Mărimi solare ș i mărimi pectorale. ”

 „ Fenomenul fizic de trecere a unei substante din lichid în solid se numeș te
vaporizare.”

                             Culese de profesor Nastasă Loredana„ Acum ori niciodată, croieș te-ț i altă soacră,

La care să se-nchine ș i cruzii tăi piraț i!

                             Culeasă de învăț ător Bordeianu Ana
                                  ~ 46 ~
CUPRINS
ACTIVITATE VARĂ......................................................1-10
NE MÂNDRIM CU     .......................................................11
PRIMA ZI DE ȘCOALĂ.................................................12-16
POEȚI NĂSCUȚI TOAMNA................................................17
GÂNDURI ...DE TOAMNĂ.............................................18-21
  TOAMNA ÎN VERSURI.................................................22
   CONCURSUL „OLIMPICI PENTRU .................................23
     PARADISUL COPILĂRIEI........................................24
      FESTIVALUL DE TEATRU...............................25-27
      JURNAL DE CĂLĂTORIE.................................28-32
     ZIUA COMUNEI.............................................34-35
     SĂNĂTATEA MEDIULUI.........................................36
    LET’S DO IT ROMÂNIA...........................................37
    EXCURSIE CLASA a VI-a A..................................38-39
    LUMEA CĂRȚILOR...................................................40
   ASCUȚITOAREA DE MINȚI.........................................41
   ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OZONULUI.......................42-43
  OCHII-LUMINA SUFLETULUI...................................44-45
  PERLE....................................................................46
 CUPRINS..................................................................47
                                     ~ 47 ~
ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII ȘCHEIA
COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI
    TEL/FAX: 0232/229033
  MAIL: samscheia@yahoo.com

Recomendados

Revista Ani de scoala, nr. 20 por
Revista Ani de scoala, nr. 20Revista Ani de scoala, nr. 20
Revista Ani de scoala, nr. 20Loredana Nastasa
145 vistas59 diapositivas
Revista ani de scoala 21 por
Revista ani de scoala 21Revista ani de scoala 21
Revista ani de scoala 21Loredana Nastasa
432 vistas66 diapositivas
Revista ani de scoala 19 completa por
Revista ani de scoala 19 completaRevista ani de scoala 19 completa
Revista ani de scoala 19 completaLoredana Nastasa
103 vistas51 diapositivas
Revista Ani de școală, nr. 16 por
Revista Ani de școală, nr. 16Revista Ani de școală, nr. 16
Revista Ani de școală, nr. 16Loredana Nastasa
182 vistas52 diapositivas
Revista Ani de scoala - Scoala altfel por
Revista Ani de scoala - Scoala altfelRevista Ani de scoala - Scoala altfel
Revista Ani de scoala - Scoala altfelLoredana Nastasa
4.3K vistas34 diapositivas
Revista ani de scoala 18 completa por
Revista ani de scoala 18 completaRevista ani de scoala 18 completa
Revista ani de scoala 18 completaLoredana Nastasa
216 vistas54 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Revista 15 por
Revista 15Revista 15
Revista 15Loredana Nastasa
760 vistas52 diapositivas
Revista Ani de scoala pdf a4 por
Revista Ani de scoala pdf a4Revista Ani de scoala pdf a4
Revista Ani de scoala pdf a4Loredana Nastasa
1.8K vistas56 diapositivas
Universul nostru nr.1 - revista clasei a V-a A por
Universul nostru nr.1 - revista clasei a V-a AUniversul nostru nr.1 - revista clasei a V-a A
Universul nostru nr.1 - revista clasei a V-a Aemiliaciocan
4.8K vistas16 diapositivas
Cronicile scolii 27 nr 10 por
Cronicile scolii 27  nr 10Cronicile scolii 27  nr 10
Cronicile scolii 27 nr 10econsiliere
6.4K vistas102 diapositivas
PAS 2020 2024 por
PAS 2020  2024PAS 2020  2024
PAS 2020 2024Loredana Nastasa
40 vistas60 diapositivas
Cronici... nr 13 por
Cronici... nr 13Cronici... nr 13
Cronici... nr 13econsiliere
4.2K vistas167 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Universul nostru nr.1 - revista clasei a V-a A por emiliaciocan
Universul nostru nr.1 - revista clasei a V-a AUniversul nostru nr.1 - revista clasei a V-a A
Universul nostru nr.1 - revista clasei a V-a A
emiliaciocan4.8K vistas
Cronicile scolii 27 nr 10 por econsiliere
Cronicile scolii 27  nr 10Cronicile scolii 27  nr 10
Cronicile scolii 27 nr 10
econsiliere6.4K vistas
Cronici... nr 13 por econsiliere
Cronici... nr 13Cronici... nr 13
Cronici... nr 13
econsiliere4.2K vistas
Revista finala Cimpulung Moldovenesc por Cimpeanemese
Revista finala Cimpulung MoldovenescRevista finala Cimpulung Moldovenesc
Revista finala Cimpulung Moldovenesc
Cimpeanemese2.3K vistas
Revista scolii nr 12 por econsiliere
Revista scolii nr 12Revista scolii nr 12
Revista scolii nr 12
econsiliere7.1K vistas
Nr 16 Cronicile Scolii 27 por econsiliere
Nr 16 Cronicile Scolii 27Nr 16 Cronicile Scolii 27
Nr 16 Cronicile Scolii 27
econsiliere2.8K vistas
Revista nr 11 por econsiliere
Revista nr 11Revista nr 11
Revista nr 11
econsiliere3.2K vistas
ZIARUL COMUNEI BOCSIG AUGUST 2016 por Mîneran Sergiu
ZIARUL COMUNEI BOCSIG AUGUST 2016ZIARUL COMUNEI BOCSIG AUGUST 2016
ZIARUL COMUNEI BOCSIG AUGUST 2016
Mîneran Sergiu317 vistas
Manual 100-de-idei-de-educatie-non-formala por econsiliere
Manual 100-de-idei-de-educatie-non-formalaManual 100-de-idei-de-educatie-non-formala
Manual 100-de-idei-de-educatie-non-formala
econsiliere3.4K vistas

Similar a SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2

Primavara copilariei nr 33 por
Primavara copilariei nr 33Primavara copilariei nr 33
Primavara copilariei nr 33Nicole France
1.8K vistas162 diapositivas
Ziua portilor deschise 2019 por
Ziua portilor deschise 2019Ziua portilor deschise 2019
Ziua portilor deschise 2019CristianDanAlexandre
687 vistas64 diapositivas
Ziua preşcolarului por
Ziua preşcolaruluiZiua preşcolarului
Ziua preşcolaruluidoradyrda
207 vistas3 diapositivas
Labirintul Copilariei nr. 11 por
Labirintul Copilariei nr. 11Labirintul Copilariei nr. 11
Labirintul Copilariei nr. 11emiliaciocan
1.9K vistas36 diapositivas
Prezentare E -Vacanta! 2007 por
Prezentare E -Vacanta! 2007Prezentare E -Vacanta! 2007
Prezentare E -Vacanta! 2007lilimunt
286 vistas15 diapositivas
Balul bobocilor, 2019 por
Balul bobocilor, 2019Balul bobocilor, 2019
Balul bobocilor, 2019VeronicaSaraba
296 vistas8 diapositivas

Similar a SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2(20)

Primavara copilariei nr 33 por Nicole France
Primavara copilariei nr 33Primavara copilariei nr 33
Primavara copilariei nr 33
Nicole France1.8K vistas
Ziua preşcolarului por doradyrda
Ziua preşcolaruluiZiua preşcolarului
Ziua preşcolarului
doradyrda207 vistas
Labirintul Copilariei nr. 11 por emiliaciocan
Labirintul Copilariei nr. 11Labirintul Copilariei nr. 11
Labirintul Copilariei nr. 11
emiliaciocan1.9K vistas
Prezentare E -Vacanta! 2007 por lilimunt
Prezentare E -Vacanta! 2007Prezentare E -Vacanta! 2007
Prezentare E -Vacanta! 2007
lilimunt286 vistas
Nr 19 Cronicile Școlii 27.pdf por econsiliere
Nr 19 Cronicile Școlii 27.pdfNr 19 Cronicile Școlii 27.pdf
Nr 19 Cronicile Școlii 27.pdf
econsiliere1.7K vistas
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012 por revistainfoline
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
Revista InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012
revistainfoline2.1K vistas
Labirint Copilariei nr. 18 por emiliaciocan
Labirint Copilariei nr. 18Labirint Copilariei nr. 18
Labirint Copilariei nr. 18
emiliaciocan41 vistas
Vrem sa achizitionam o statie de amplificare audio pentru scoala por zibo.ro
Vrem sa achizitionam o statie de amplificare audio pentru scoalaVrem sa achizitionam o statie de amplificare audio pentru scoala
Vrem sa achizitionam o statie de amplificare audio pentru scoala
zibo.ro530 vistas
School's Day 2009 por steli99
School's Day 2009School's Day 2009
School's Day 2009
steli99152 vistas
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning por Iuliana Ciubuc
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinningActivitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning
Activitati dedicate aniversarii a 10 ani de e twinning
Iuliana Ciubuc511 vistas

Más de Raluca Mariana Ciudin

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni por
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
1.4K vistas70 diapositivas
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni por
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
1.6K vistas57 diapositivas
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni por
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
1.7K vistas48 diapositivas
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea... por
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Raluca Mariana Ciudin
889 vistas36 diapositivas
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6 por
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6Grupul Scolar Scheia, revista nr 6
Grupul Scolar Scheia, revista nr 6Raluca Mariana Ciudin
1.5K vistas44 diapositivas
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5 por
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5
Grupul Scolar Scheia, revista nr. 5Raluca Mariana Ciudin
3.3K vistas52 diapositivas

Más de Raluca Mariana Ciudin(11)

Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni por Raluca Mariana Ciudin
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Raluca Mariana Ciudin1.4K vistas
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni por Raluca Mariana Ciudin
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 2 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Raluca Mariana Ciudin1.6K vistas
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni por Raluca Mariana Ciudin
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale, revista nr 1, sc. gimnaziala petru poni cucuteni
Raluca Mariana Ciudin1.7K vistas
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea... por Raluca Mariana Ciudin
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...
Leonardo da Vinci, "Stilisti de moda - creatori de frumos si armonie in lumea...

SAM Scheia, Ani de scoala nr. 2

 • 1. NR. 2 NOIEMBRIE 2010 REVISTĂ ȘCOLARĂ EDITATĂ DE ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII ȘCHEIA
 • 2. COLECTIVUL DE REDACŢIE COORDONATORI: Prof. NASTASĂ OANA Prof. CIUDIN RALUCA MARIANA MEMBRI: Prof. BĂBUŢĂ MONICA Înv. HITRUC MIHAELA Ed. LIŞMAN LĂCRĂMIOARA CORINA Prof. RESMERIȚĂ ANCA Prof. VASLUIANU ANDREEA COLABORATORI: Maistru instr. Ariton Gheorghiţa Înv. Bordeianu Ana Înv. Bordeianu Sandu Prof. Dulcianu Lucica Prof. Nastasă Loredana COPERTA: Prof. Vasluianu Andreea
 • 3. Despre activitatea din perioada de vara 2010 ... Când toată lumea îți spune că nu se poate, că nu sunt bani, în mod normal ar trebui să crezi că așa e ... M-am încăpățânat însă să consider că totuși se poate face ceva chiar și pe timp de criză dacă ai voință și (măcar un pic de) ajutor din partea celorlalți. Așa că, la începutul lui august, m-am încumetat să demarez lucrarea de reparație a corpului B. Reacții: „... cum să facem noi, câțiva oameni, lucrări care nu s-au făcut de 20 ani...?” Asta mi-au spus cei care urmau să facă toată această lucrare, după ce până în acel moment fuseseră făcute lucrări la corpul A. Și nu pot spune că îndoiala lor nu era îndreptățită... Cred că un învățământ de calitate implică, într-o reală societate a cunoașterii, pe lângă un corp profesoral bine pregătit, un interes sporit din partea elevilor pentru rezultatele școlare obținute, o implicare activă a părinților și a comunității în viața elevului și a școlii și, nu în ultimul rând, condiții materiale/spații oferite de școală care să-i atragă pe copii. După cum veți vedea în imaginile prezentate, cele ale școlii noastre erau total improprii, lucru cauzat și de clasificarea zonei ca fiind una foarte săracă, ceea ce implică fonduri mici, total insuficiente pentru întreținerea și repararea clădirilor unităților de învățământ. În tot acest context, m-am întrebat de multe ori dacă putem vorbi de șanse egale ale copiilor din această țară și, pentru a nu fi dezamăgită de răspunsul real, vreau să cred că toate aceste lucruri sunt posibile prin eforturi comune depuse atât de școală, de elevi și părinți, cât și de reprezentanții comunității locale. Cu alte cuvinte de noi toți. ~ 1~
 • 4. În imagini, lucrările derulate în aproximativ 2 luni (terminate la 01.10.2010). Este evident faptul că: așa a fost... și așa este. ~ 2~
 • 6. Să intrăm în școală... ~ 4~
 • 7. Sala piticilor de la grădiniță... ~ 5~
 • 8. Tavanul a fost realizat cu ajutorul domnilor Ababei Mihai și Ababei Grigore, care au muncit o săptămână și jumătate, fiind nevoie de această structură de aducere la același nivel a grinzilor. Le mulțumim în mod deosebit pentru efortul depus. ~ 6~
 • 10. Sala unde acum învață clasa a IX-a B... ~ 8~
 • 11. Să vizităm și muzeul... ~ 9~
 • 12. Toate aceste lucrări au fost făcute de către angajații școlii: Donia Ioan - paznic, Mardar Ioan - muncitor de întreținere, îngrijitorii școlari Lazăr Petronela - Șcheia, Rădeanu Laura -Șcheia, Lefter Paraschiva - Căuești, Goldan Elena - Cioca Boca, Dulcianu Mihai - Poiana Șcheii și Ababei Petronela - Satu Nou și cei 2 părinți (amintiți anterior) care au lucrat la tavan. E de datoria mea să menționez faptul că angajații de la locații au participat la lucrări doar 2 săptămani. Nu fac prea multe comentarii. Consider că imaginile sunt îndeajuns de grăitoare. Dar câteva precizări referitoare la muzeu sunt necesare. A fost inițial înființat în anul 2006 în cadrul proiectului „Școala-cadru de păstrare a tradițiilor”, prin programul PIR. Toate obiectele s-au strâns după mulți kilometri făcuți de colegele mele Buștiuc Teodora, Nastasă Loredana și Bordeianu Ana prin toate satele comunei Șcheia. La început, muzeul a fost amenajat într-o sală mare, obiectele fiind numeroase. Din păcate însă, în anul 2007 corpul B al școlii a fost inclus într-un proiect de reabilitare consolidare și muzeul a trebuit mutat. Fără pic de responsabilitate, toate piesele au fost depozitate în sala care acum e grădiniță. Nefiind înainte de reabilitare nici măcar geamuri, multe exponate s-au deteriorat, altele fiind distruse în totalitate. Este doar începutul. Am arătat că se poate. Desigur, vom continua. Vreau să fim mândri de felul în care arată/poate arăta școala noastră. Și am convingerea că (împreună) vom reuși. Director, Prof. Raluca Mariana Ciudin 30.10.2010 ~ 10~
 • 13. NE MÂNDRIM CU... Elevul Vrabie Mihai din clasa a VII-a A, a obținut mențiune la concursul de matematică „ Olimpici pentru o zi ”, desfășurat la Colegiul V. Adamachi, Iași , în data de 30 mai 2010 . Ungureanu Costel a participat la festivalul de muzică Populară „ Din bătrâni, din oameni buni ” , la Casa Studenților din Iași obținând mențiune- mai 2010. De asemenea, în cadrul Sărbătoarii comunei Șcheia- 420, mai 2010, Ungureanu Costel a cântat alături de Constantin Bahrin, recunoscut solist de muzică populară și unul dintre elevii cu care Școala Șcheia s-a mândrit între anii 1975- 1981. . Profesor: Nastasă Oana ~ 11~
 • 14. Începutul unui nou an școlar amintește copiilor că a sosit momentul să urce încă o treaptă spre maturitate, spre cunoaștere. Revederea colegilor, foșnetul manualelor noi, fac ca prima zi să fie sărbătoare. Copii, părinți, bunici, cu flori se îndreaptă cu emoție către acel loc frumos care oferă educație. Iată câteva gânduri la început de an școlar ale copiilor din comună: PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „Valuri mari, spumoase, ne însoțesc jocul, care numai volei în apă nu se cheamă. E o bălăceală în apă și fericire, deopotrivă. Îmi este bine, dar o sonerie stridentă mă buimăcește. Aud de departe glasul mamei, grăbit și prea tare: -Trezește-te! Vrei să întârzii din prima zi? Sar în picioare. Gândesc fugar: nu e mare, nu e soare, nu e vară, e toamnă, e 13 septembrie, începe școala. M-am despărțit greu de somnul dulce al dimineții, dar emoția reîntâlnirii cu colegii mei m-a înviorat. Uniforma impecabil pregătită cu ajutorul mamei, bineînțeles, ghiozdanul pregătit de mine, fără ajutorul nimănui, mă transformă într-un școlar adevărat. Ajung la școală. Curtea școlii e neîncăpătoare. Părinți și copii, grupuri, vorbesc tare, povestesc, dialoghează cu gesturi largi și veselie în priviri. ...” (ABABEI ADELIN- cl. a VI-a A) PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „Este o zi frumoasă de toamnă cu soare blând și luminos. O adiere ușoară a vântului scutură frunzele îngălbenite ale copacilor. Ele cad rând pe rând, formând un covor de frunze galbene. Este 13 septembrie, prima zi de școală. De dimineață, cu pași grăbiți am pornit spre ea. Curtea școlii răsuna de țipetele gălăgioase ale copiilor. Dar glasul vesel al clopoțelului cheamă pe toți elevii fiecare în clasele lor. ...” (STAMATE MARIAN – cl. a VI-a) PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „E toamnă. Vântul leagănă frunzele ruginii ale copacilor. Stoluri de păsări pleacă spre țările Soarelui. Pe câmpuri și prin vii, munca e în toi. Elevii au început școala. Zilele calde ale vacanței au zburat ca gândul. Pe 13 septembrie curtea școlii noastre a răsunat de bucuria revederii. Glasul vesel al clopoțelului îi cheamă pe elevi în clasele curate și primitoare. Doamna învățătoare ne prezintă manualul de limba română și ne urează un an școlar plin de succese.” ( Năvădaru Darius – cl. a II – a ) ~ 12~
 • 15. LA ȘCOALĂ „ A început școala. Copiii îmbrăcați frumos se îndreaptă grăbiți spre școală. Curtea școlii este plină de copii, părinți și învățători. Sună clopoțelul. Copiii se grăbesc emoționați spre clasele lor frumos amenajate pentru începerea anului școlar. - Ce frumoasă este clasa noastră! Doamna învățătoare ne primește cu zâmbetul pe buze, privindu-ne cu ochii ei calzi și blânzi, urându-ne „Bun venit!”... Copiii sunt nerăbdători să-și primească manualele, răsfoindu-le cu grijă și emoție. Plecăm acasă fericiți, așteptând cu nerăbdare a doua zi de școală...” (VIERIU BIANCA- cl. a VI-a) PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „Este 13 septembrie, ziua mult așteptată de elevii silitori. În curtea școlii sunt o mulțime de copii. Cu greu mi-am găsit prietenele. Ne așezăm la rând. Sună clopoțelul pentru prima oară. Fiecare copil intră în clasa respectivă. Clasa a V-a o aștepta cu nerăbdare pe d-na dirigintă, să o cunoască. Fiecare avea câte un buchet de flori, ca să-i frângă inima încă din prima zi. ...” (VIERIU BIANCA- cl. a VI-a) UN NOU AN ȘCOLAR „E toamnă! Mergând spre școală admir frumusețea acestui anotimp. Școala ne așteaptă cu nerăbdare. Clopoțelul sună. Elevii se pregătesc de un nou an școlar. În clasă cărțile sunt pregătite, frumos aranjate pe bănci. Domnii învățători și profesori ne așteaptă în clasele curate, foarte emoționați. Elevii își povestesc cu drag cum și-au petrecut vacanța. Ce frumoasă a fost reîntâlnirea cu colegii!” (DODOLOI BIANCA- cl. a VI-a A) ~ 13 ~
 • 16. CÂND AM VENIT LA ȘCOALĂ TOAMNA „ Prima zi de școală a fost pentru mine o zi de neliniște sufletească. Eu și prietenii mei ne-am întâlnit în curtea școlii, când frunzele ruginii se pregăteau să țeasă covorul toamnei. Povestea vieții noastre de școlari începea. Începea cu momente de descoperire a școlii, a clasei, a băncilor, a colegilor. Începea cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie. Ceilelți copii, toți școlari ca și mine, parcă mă priveau ciudat. Mă speria larma celor mari, școala mi se părea o cetate de povești. În tăcerea clasei, doamna profesoară ne urează succes la învățătură. A fost frumoasă prima zi de școală pentru că mi-am revăzut profesorii cei dragi.” (PRICOP CĂTĂLINA-ELENA- cl. a VI-a A) PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „Elevii au început școala. Zilele calde ale vacanței au zburat ca gândul. Pe 13 septembrie, curtea școlii noastre a răsunat de bucuria revederii. Am povestit ce-am făcut în vacanță. Am întâmpinat-o pe d-na învățătoare cu un buchet de flori. Mi-a plăcut tare mult prima zi de școală!” ( VASILACHE PAULA – cl. a II-a) LA ȘCOALĂ „ Este 13 septembrie. Curtea școlii răsună de bucuria revederii. Colegii își povestesc întâmplări din vacanță. Doamna învățătoare ne urează mult succes. Ce mult mi-a plăcut prima zi de școală!” ( POPA ALEXANDRA – cl. a II-a) A ÎNCEPUT ȘCOALA „În prima zi de școală așteptăm cu bucurie să intrăm în clasă. Doamna învățătoare ne așteaptă cu manuale noi și flori. Noi ne-am așezat în bănci cuminți. Doamna învățătoare ne-a întrebat pe toți cum am petrecut vacanța. A fost foarte frumos în prima zi de școală.” (CREȚU MIHAELA cl. a II-a) ~ 14 ~
 • 17. PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „Prima zi de școală este cea mai frumoasă zi, sunt copii noi și profesori noi. Toți copiii sunt veseli, așa cum suntem și eu și prietenii mei. Este o zi emoționantă pentru toți. Eu și prietenele mele ne plimbăm prin curtea școlii, suntem bucuroase, ne împrietenim cu alți colegi. Toți sunt îmbrăcați foarte frumos, vremea e frumoasă și călduroasă. ...” (TUDURACHE BIANCA – cl. a VI-a) A ÎNCEPUT ȘCOALA „ Este 13 septembrie. Vacanța s-a terminat. Elevii au început un nou an școlar. Curtea școlii răsună de glasurile copiilor. Mă bucur de reîntâlnirea cu ai mei colegi. Doamna învățătoare ne cheamă în clasă. Ne urează un nou an școlar plin de succese, apoi ne așezăm în bănci. Ne povestim întâmplări din vacanță. Doamna învățătoare ne împarte manualele clasei a II-a. Noi le răsfoim cu atenție și emoție.” (GRIGORAȘ IZABELA – cl. a II-a) O ZI IMPORTANTĂ „Este 13 septembrie. Copiii încep școala. Afară e o zi frumoasă. Mihai și Diana sunt nerăbdători să intre în sala de clasă. Ei sunt prieteni de la grădiniță. Acum vor fi în aceeași clasă și vor sta în aceeași bancă. Au intrat în clasa I. Copiilor din clasa I li se mai spune și boboci. Li se spune așa pentru că sunt în primul an de școală. Ce zi importantă este prima zi de școală! ” (AILENEI VLĂDUȚ - cl. a VI-a A) PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „ A sosit toamna. Zilele calde ale vacanței au zburat ca gândul. Curtea școlii răsună de bucuria revederii. Doamna director, împreună cu domnul primar și domnii profesori ne-au ținut discursuri de bun venit la școală. Glasul vesel al clopoțelului îi cheamă pe copii în clasele curate și primitoare. -Bine ați venit, copii! Vă doresc un an școlar plin de succese, spune doamna învățătoare. -Vă mulțumim, răspund într-un glas copiii. ~15 ~
 • 18. Am fost foarte emoționați în prima zi de școală. Și noi am primit-o cu un zâmbet cald pe doamna învățătoare. Abia așteptam să înceapă școala, ne-am bucurat foarte mult.” (RĂDEANU IONUȚ-COSMIN- cl. a II-a) TREZIREA LA NORMALITATE „ Eu am pus acest titlu deoarece în timpul vacanței am fost distrasă de alte lucruri, nu de învățătură. Cu o zi înainte de școală eram emoționată, deoarece nu-i văzusem pe colegii mei din alte sate de mult timp și credeam că s-au schimbat. Dar iată că a sosit și ziua cea mare și sculându-mă de dimineață, m-am întâlnit cu toate prietenele mele și am plecat spre școală. Când am ajuns parcă vedeam un vechi prieten de care mi-a fost tare dor în timpul vacanței. Atunci am revăzut-o și pe domnișoara director și pe toți domnii profesori. În acel moment am observat că au venit și profesori noi. Domnișoara director și domnul primar au ținut discursuri către elevi, apoi mi-am revăzut clasa plină de amintiri frumoase și pline de viață, chiar dacă erau doar de un an. ... Anul acesta este un an nou și plin de speranțe pentru elevi cum a fost și întoarcerea la școală. Întoarcerea mea la învățătură a fost ca o trezire la realitate și normalitate!” (SLABU MĂDĂLINA- cl. a VI-a A) PRIMA ZI DE ȘCOALĂ „ Soarele strălucește ca o minge de aur pe cerul albastru, iar norii se plimbă prin toate părțile. Păsările harnice zboară după hrană, iar eu sunt la școală așteptând să sune clopoțelul de intrare.Când am intrat în clasă am avut senzația că acest an va fi puțin mai greu, dar totuși mă voi descurca. M-am reîntâlnit cu colegii mei și ne-am povestit unuia celuilalt cum ne-am petrecut vacanța de vară. ... Prima zi de școală este deosebită pentru că primim manualele și călătorim prin ele. Aproape toți domnii profesori ne-au întrebat cum ne-am petrecut vacanța de vară și dacă ne-a fost dor de școală. Ce frumoasă este prima zi de școală!” (VIERIU LOREDANA – cl. a VI-a A) ~16 ~
 • 19. MINIDICȚIONAR DE SCRIITORI ROMÂNI CARE S-AU NĂSCUT TOAMNA 1. ION AGÂRBICEANU (1882-1963)- născut pe 12 septembrie 1882 în comuna Cenade, județul Alba Scrieri: „De la țară”, „Haz de dureri”, „Copilul Chivei”, „Feleguț”, „Fefeleaga”, „Iarna grea”, „Ceasul rău”; 2. DUMITRU AL MAȘ (1908-1995)- născut la 18 octombrie 1908 în localitatea Negrești- Dobreni Lucrări cu caracter istoric: „Miron Costin”, „Meșterul Manole”, „Vânătoarea lui Dragoș”, „Povestiri istorice”; 3. GEORGE BACOVIA - născut la 4 septembrie 1881 la Bacău Opere: „Plumb”, „Poezii”, „Bucăți de noapte”; 4. EUSEBIU CAMILAR – născut pe 7 octombrie 1910 la Udești, județul Suceava Volume: „Chemarea cumpenelor”, „Turmele”, „Valea hoților”, „Viforul”, „Împărăția soarelui”; 5. GEORGE COȘBUC- născut pe 20 septembrie 1866 în localitatea Hordou, județul Bistrița-Năsăud Opere: „Nunta Zamfirei”, „Filozofii și plugarii”, „Balade și idile”, Cântece de vitejie”, Poezii: „Vestitorii primăverii”, „La oglindă”, „La Paști”, „În miezul iernei”, „Iarna pe uliță”; 6. ȘTEFAN-OCTAVIAN IOSIF – născut la Brașov la 11 octombrie 1875 Volume: „Versuri”, „Patriarhale”, „Cântece”, „Poeme ample”, „Zorile”; 7. EUGEN LOVINESCU – născut la 31 octombrie 1881 la Fălticeni, județul Suceava Volume: „Pași pe nisip”, „Scene și fantezii”, „Pagini de război”, „Gh. Asachi”; 8. ANDREI MUREȘANU – născut la 16 noiembrie 1816 în Bistrița Scrieri: „Răsunetul”, „Glasul unui român”, „Un răsunet”(poezie cunoscută sub titlul „Deșteaptă-te române”, publicată în 1848), „Focșani și Iași”; 9. LIVIU REBREANU- născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlișiua, județul Bistrița- Năsăud Nuvele: „Golanii”, „Mărturisire”, „Răfuiala”; Romane: „Pădurea spânzuraților”, „Ciuleandra”, „Răscoala”, „Gorila”. 10. MIHAIL SADOVEANU- născut la 5 noiembrie 1880 ,Pașcani Opere: Hanul Ancuței, Frații Jderi, Neamul Șoimăreștilor, Dumbrava minunată, Baltagul . Școala Poiana- Șcheii ~ 17 ~
 • 20. GÂNDURI ....DE TOAMNĂ Toamna este pentru noi ca o binecuvântare. Ea strecoară în sufletele noastre sentimentele împlinirii, a dragostei de viaţă, pătrunzând în cotloanele sufletului trist ca o „lumină lină” Cea mai bogată dintre fiicele anului, toamna, a poposit şi anul acesta, în caleaşca ei de smarald. Primul ei popas a fost la şcoală, deschizând porţile către visare, către o lume nouă pentru unii. Iată şi câteva păreri ale elevilor despre Regina Toamnă.... TOAMNA Misăiloaie Maria, clasa a IV-a, SAM Şcheia Azi în zăvoi, Frunze-ngălbenite, A venit la noi, Păsări zgribulite, O bătrănă doamnă, Ploi mărunte, reci, Cu numele „TOAMNĂ”. Fesuri, multe şepci, Şi bătrâna doamnă, Multe fructe coapte. Cu numele „TOAMNĂ”, Însă a venit A adus cu ea, Şi cu mai mult frig! Roade îmbelşugate, Sosirea toamnei Dodoloi Bianca, clasa a VI-a, SAM Scheia A venit toamna rodoasă Roşii, ruginii şi verzi Şi în casă nu ne lasă. Zarzavaturi mama face Sunt chiar multe, nu mă crezi? Noi cu frunze ne jucăm Şi compotul mie-mi place. Toamna asta e frumoasă! Şi pe urmă măturăm. Frunzele cad din copac Hai vino şi tu să vezi! Toamna a venit Bârlădeanu Raluca, clasa a III-a, Satu Nou Păsările rând pe rând Şi-a-nverzi şi câmpul. Pleacă după soare Rândunica, dulcea mea, Cuiburile şi-au lăsat Cu piept de mătase, Ce acum sunt goale. Peste iarnă te-oi cânta Dragă barză vreau să ştii În lungi seri geroase. C-am să-ţi apăr cuibul Primăvara când revii ~18~
 • 21. Toamna Vieru Bianca, clasa a IV-a,SAM Scheia Toamnă, toamnă Vântul mişcă lin copacii, Eşti frumoasă Care-şi pierd frunzele Bine ai venit! lor, Cu recolta ta bogată, Iar pe jos s-aşterne Ne-ai înveselit. Un covor multicolor. Toamna, zâna belşugului şi a bogăţiei Raveica Adelina, clasa a VI-a, SAM Şcheia Dintre toate anotimpurile, toamna, îmi este cel mai drag. Cu toate că nopţile şi dimineţile sunt mai reci, zilele sunt încă calde. Soarele nu mai are puterea de altădată, dar reuşeşte să scalde în lumina aurie totul în jur. Cerul este brăzdat din când în când de norii cenuşii. Din când în când şuvoaiele de ploaie ne crează o stare de melancolie. Cad „lacrimile lui Septembrie”. Pădurile şi livezile au îmbrăcat un veşmânt de aramă. Toamna a pictat cu cele mai calde culori frunzele copacilor şi viilor, ce strălucesc în aur ca nişte lumini de aur, iar vântul tomnatic şi răcoros le îndeamnă graţios la dans. Trilurile fermecate ale păsărilor şi animalele au intrat în lungul lor somn până la primăvară, nu înainte de a-şi aduna ultimele provizii, căci iarna bate la uşă. Toamna este zâna belşugului şi a bogăţiei. În aer plutesc miresme de fructe coapte. Vacanţa a zburat ca un stol de rândunele, iar străzile s-au umplut de larma şcolarilor ce aşteaptă nerăbdători să deschidă uşa tainelor neştiute. În curând vor începe arăturile de toamnă, copacii vor rămâne goi...., soarele se va ascunde des după norii plumburii, iar oamenii mânaţi de frig vor sta mai mult prin case.... Minunată Zână, te aştept cu nerăbdare să vii în fiecare an cu tolba plină de bunătăţi! „.....Zâna Toamnă, cea mai darnică fiică a Bătrânului An a revenit cu paşi repezi peste întreaga ţară. Ne-a adus şi anul acesta roade din belşug. Oamenii harnici adună cu bucurie recoltele bogate, iar la lăsarea serii se intorc cu paşi domoli spre casele lor....”(Stamate Marian, clasa a VI-a SAM Scheia) „....Impăratul Soare se arată mai puţin printre norii argintii. Razele lui abia mai ating pământul. Turme de mioare coboară de la munte, în sat, la iernat. Liniştea dimineţilor este intreruptă de bârâitul tractoarelor.... ” (Ababei Raluca, clasa a IV-a, SAM Şcheia) „....copacii îşi scutură hainele ruginii... cred că va urma o ploaie rece de toamnă... ” ( Cocea Georgiana, clasa a III-a, Şcoala Căueşti) „....În Înaltul cerului păsările călătoare se cheamă una pe cealaltă. Vor să pornească în îndelungata călătorie spre ţările calde.... ” (Agheorghiesei Mălina, clasa a III-a, Şcola Căueşti) ~19~
 • 22. „....Ioana priveşte mirată către un salcâm. -De ce îti cad frunzele? l-a intrebat ea. Salcâmul nu-i răspunse. -Cred că eşti trist! Uite, mă voi juca aici lângă tine cu păpuşa mea poate voi reuşi să te înveselesc. Îi voi face o casă. Am nevoie de ajutorul tău! Eşti de acord? Morocănos, salcâmul intră în jocul fetei. Aceasta se puse pe construit casa promisă, dar nu ştia cum să-i facă acoperişul. Pentru că salcâmului îi plăcu jocul fetei, el îi spune: - Fată dragă, îţi voi face eu acoperişul! Îmi voi scutura haina, iar tu vei afla de ce sunt trist! Fetiţa, bucuroasă că salcâmul i-a vorbit, abia aştepta să vadă casa terminată. -Acum ştiu! spune Ioana. E toamnă şi toamna frunzele cad!...(Achiţei Alexandra, clasa a III-a, Şcoala Căueşti) ....-Ce faci toamnă? De ce ai venit la noi? -Pentru că mi-a venit rândul! -Cum adică? - Păi nu au fost până acum surorile mele? - Bine, dar tu ce ne-ai adus? -V-am adus multe fructe şi legume bogate în vitamine, ca să creşteţi mari şi sănătoşi!.... ” (Cocea Georgiana, clasa a III-a Şcoala Căueşti) „...-Cu ce ocazie pe la noi Zână Toamnă? -V-am adus multe bunătaţi să vă umpleţi cămara!... ” (Cioclu Tomiţă, clasa a III-a, Şcoala Căueşti) Toamna cea harnică Ababei Adelin, clasa a VI-a, SAM Şcheia Într-o caleşcă aurită, cu haina ei cu trenă lungă de culoarea vântului, cu alai de frunze ruginii şi cu cântece de bucurie, a sosit toamna cea darnică. Soarele palid, parcă slăbit de puteri, priveşte toată agitaţia din jur. Covorul de frunze multicolore începe să piară, deoarece bruma, cu răceala ei, le vesteşte sosirea toamnei. Avertizaţi, gândăceii s-au ascuns în pământ. Odată cu dispariţia florilor, albinele nu mai au de unde să adune miere. Toamna, ca o regină mândră în culoare, a transformat pădurea într-un tablou cu frunze galbene, roşcate, verzi şi arămii. Dar vântul necruţător le scutură, iar ele se aştern, obosite pe pământ. Livezile freamătă de agitaţia harnicilor culegători. Merele roşii ca focul, perele aurii,prunele brumate, gutuile cu puf gălbui sunt adunate cu grijă pentru a putea fi păstrate în cămara cu provizii. Pe la inceputul lunii septembrie, păsările călătoare se gătesc de plecare . Stoluri mari de berze vezi rotindu-se deasupra câmpului, exprimându-şi părerea de rău că trebuie să plece. Odată cu ele pier şi cântecele din păduri şi de la câmpii. Toamna deschide porţile şcolilor. Cu gândul la neuitatele clipe ale vacanţei, la crestele munţilor, la nisipul auriu al mării, copiii au sosit la şcoală. Pe chipurile lor bronzate se citeşte bucuria reîntâlnirii. ~20~
 • 23. Măiastra boiangiţă Dodoloi Bianca, clasa a VI-a, SAM Şcheia A sosit toamna cea darnică cu alai de frunze ruginii şi cu cântece de bucurie. Copacii au primit veşmânt de aramă. Soarele mângâie cu razele lui călduroase frunzele tot mai rare. Seara se lasă drvreme, umedă şi rece. Norii atârnaţi ca nişte perdele de cer îşi târăsc capetele pe pământ, împrăştiind din când în când o bură de ploaie măruntă şi deasă ce înţeapă ca peria. Pe câmp, ici şi colo, se mai văd stoguri de paie, pe care oamenii se grăbesc să le adune. Plugurile spintecă din ce în ce ogoarele istovite. Petele arate par negre şi lucioase ca nişte răni deschise pe un trup îmbătrânit. Pomii din livadă dârdâie cutremuraţi de frig şi glasuri plângătoare.Pe firul de telegraf, toamna a aşezat şirul ultimelor rândunele călătoare. Gâzele plăpânde, amorţite de frig, caută adăpostul sub stratul gros de frunze uscate care acoperă pământul cu un covor ruginiu.Îngrijorate, animalele pădurii aleargă spre culcuşurile lor. Dimineaţa, un covor albicios acoperă iarba poienilor şi coroanele arămii ale copacilor. Bruma apleacă florile gingaşe spre iarba ofilită.Doar porumbul mai sfidează alaiul toamnei, sunând din săbiile metalice ale frunzelor. Dealurile acoperite de podgorii nu mai sunt verzi. Toamna le-a îmbrăcat în haină aurie colorând frunzele viei întâi pe margine, apoi cu totul. Cele căzute au îmbrăcat poteca.vântul le-a luat pe cale înainte. Frunze moarte! Voi n-aţi murit de tot! Viaţa voastră a trecut în viaţa altor frunze! În depărtare, se zăreşte o vatră de jăratec- o pădure. O ce splendidă combinaţie de culori! Toamnă, tu eşti cea mai minunată boiangiţă din lume! Imaginile reprezintă lucrări din materiale din natură realizate de elevii claselor I şi a III-a de la Şcoala Căueşti, îndrumați de d-na instit. Mihaela Hitruc. ~21~
 • 24. TOAMNA –N „ Zboară veşti contradictorii, Așternând pământului VERSURI Se-ntretaie ştirile… Haina ei cu trenă lungă ŞI IMAGINI Ce e? … Ce e? … De culoarea vântului, Spre podgorii S-a ivit pe culme Toamna, Toți întorc privirile. Zâna melopeelor, Iat-o! …Sus în deal, Spaima florilor și Doamna La strungă, Curcubitaceelor… ” Rapsodii de toamnă – George Topârceanu „Vesela verde câmpie acu-i tristă, veștejită: Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Frunzele-i cad, zbor în aer, și de crengi se deslipesc, Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. ” Sfârșit de toamnă – Vasile Alecsandri „ Văl de brumă argintie Mi-a împodobit grădina, Firele de lămâiță Li se uscă, rădăcina. Raveica Adelina cl. a VI-a A Peste creștet de dumbravă Norii suri își poartă plumbul, Cu podoaba zdrențuită Tremură pe câmp porumbul. ” „ Și de- atunci, în fiecare an, Toamna, fată bună, vine să mă vadă Vine ca o oră fixă pe cadran Toamna – Octavian Goga Și solemnă ca o stea cu coadă... Și, cum știe că eu nu fac decât bine, Toamna stă trei luni întregi la mine, Cum ar sta la ea acasă ... Până ce- ntr-o bună zi mă lasă Și se duce de s-ascunde... Unde? Dracul știe unde! ... ” Isprava toamnei – Ion Minulescu Prof. Nastasă Oana ~ 22 ~
 • 25. “ Olimpici pentru o zi “ este un concurs de Gazdele concursului din acest an au oferit și o matematică organizat de Inspectoratul Școlar Iași, masă la cantina școlii tuturor elevilor participanți ce se desfășoară anual la 1 iunie (sau in preajma la această manifestare. acestei date). Ideea inițială a concursului a fost să A urmat apoi o se dea o șansă de afirmare și elevilor din mediul plimbare prin rural, având în vedere că în ultimii ani accesul Parcul Expoziției , elevilor din mediul rural la premiile Olimpiadei de unde, după 4 ore matematică – faza județeană, era destul de greu de concentrare au de realizat. Așa că s-a înființat acest concurs care avut ocazia să se mai este numit și olimpiada celor din mediul rural. distreze alături de În anul școlar 2009/2010, concursul a avut drept alți copii din județ. locație Grupul Școlar "V. Adamachi" (cunoscut în trecut ca Liceul Agricol). Deși inițial drumul spre Iași pentru unii din elevi De la școala nu a fost prea plăcut, la întoarcere, după ce s-au noastră au eliberat de stresul concursului, în autobuz, participat 7 elevi distracția a fost la ea acasa. care s-au calificat la faza județeană a acestui concurs în urma rezultatelor obținute la Olimpiada de matematică-faza locală: -Grigoraș Eduard- cl. a V-a A; -Slabu Mădălina – cl. a V-a A; -Vieriu Loredana- cl. a V-a A; -Frunză Petrina-cl. a VI-a A; -Savin Răzvan-cl. a VII-a A; -Vrabie Mihai-cl. a VII-a A; -Tican Radu-cl. a VIII-a A. Ei au fost îndrumați de către doamna profesor Să sperăm că acesta a fost doar începutul și că Nastasă Oana și domnul profesor Alexa Gheorghe. tot mai mulți elevi ai școlii noastre vor dori să Elevii școlii noastre s-au prezentat onorabil, participe la asemenea concursuri unde premiul cel Vrabie Mihai ,clasa a VII-a A obținând mențiune. mare a fost anul trecut participarea la excursia din Participarea la concursuri de acest gen este un 4, 5, 6 iunie la Vatra-Dornei gratuit dar și mândria mare câștig pentru orice elev deoarece are ocazia că " se poate și la noi". de a se întâlni cu alți elevi din mediul rural, de a se Felicitări elevului Vrabie Mihai pentru compara cu aceștia, de a lega prietenii. De rezultatul obținut și îi dorim ca anul acesta școlar asemenea, după concurs se organizează și excursii să-și întreacă performanța. în locurile importante ale orașului Iași, prilej cu care elevii își îmbogățesc cunoștințele despre orașul natal. Prof. Nastasă Oana ~ 23
 • 26. PARADISUL COPILĂRIEI Eram în clasa I. Doamna învățătoare întoarce tata din Italia. Bordeianu Ana ne-a anunțat că pe 1 Iunie va Am luat costumul și am plecat la avea loc Festivalul școlar de teatru și ne-a școală. Aici curtea era multicoloră de întrebat dacă vrem să participăm. Toți am sărit copiii costumați pentru diverse roluri. în picioare, am bătut din palme și am Am fost mirat că erau și copii de la strigat „Daaa!!! " alte școli, deci era o întrecere serioasă, trebuia Am stabilit să ne prezentăm în să jucăm fără greșeli. program cu o poveste cunoscută. A fost greu să Cel mai mult m-au impresionat colegele mele alegem povestea, dar, până la urmă, ne-am - prințesele- erau prințese adevărate (Simona, oprit la „ Sarea în bucate" de Petre Ispirescu. Isabela, În ziua când s-au împărțit rolurile au curs Mihaela), multe lacrimi, unele de bucurie, altele de împărăteasa tristețe, pentru că mulți dintre colegi mei nu Ina și înțeleg că la un astfel de eveniment trebuie să celelalte participe elevii talentați. fete, dar nici Fericit că am primit rolul împăratului, m-am băieții nu apucat să învăț repede rolul, dar am înțeles că- erau mai mi trebuie și costumație adecvată. Pentru prejos: aceasta am studiat cărțile cu povestea ilustrată, Darius, am vizionat CD-uri cu povești. La fel au Cosmin, Dani, Luci aveau niște pelerine procedat și colegii mei. Nu știam cum să deosebite. confecționez coroana, dar m-a ajutat o colegă – M-am Florea Simona- și după modelul adus de ea am îmbrăcat și realizat la orele de abilități practice coroane din eu, iar carton. Recunosc că m-a ajutat mult mama în cînd am privința costumului pentru a arăta ca un apărut toți adevărat colegii au împărat. exclamat: La „ Oauu! ". repetiții era De emoție o veselie nu-mi găseam bastonul, dar s-a rezolvat. Pentru că trebuia respectat programul, am repetat așa costumați. Atunci am simțit cât de importanți suntem. Am ascultat sfaturile doamnei învățătoare, care a avut generală.Voiam să repetăm mereu. Ne plăcea răbdare cu noi și am intrat în scenă. mult ce făceam. Toată sala ne-a aplaudat. Ce emoții! Așteptam cu nerăbdare ziua cea Am jucat foarte bine și truda noastră a fost mare să văd cum arată și colegii mei răsplătită cu locul I. Am primit o diplomă, de scenă. Mi se părea o veșnicie. dulciuri, flori și aplauze. Ce fericiți eram! În sfârșit a venit și 1 iunie- Ziua N-am să uit niciodată această frumoasă zi! internațională a copilului, prima zi a Chelaru Davide - cl. a II- a anotimpului meu preferat, pentru că se ~ 24 ~
 • 27. FESTIVALUL ŞCOLAR DE TEATRU EDIŢIA A VI- a În fiecare an la începutul lunii iunie la Şcoala de Arte şi Meserii Şcheia, din comuna Şcheia are loc concursul „Festivalul şcolar de teatru”. Anul acesta festivalul a avut loc în două zile şi anume: pe 1 iunie au participat la concurs elevii de la învăţământul primar iar pe 9 iunie au participat la concurs elevii de la învăţământul gimnazial şi de la S. A. M. În acest an au fost invitaţi să participe la concurs şi elevi ai şcolilor din comunele vecine (Mironeasa, Grajduri, Scânteia, Ipatele şi Drăguşeni) . Festivalul a avut loc în SALA DE FESTIVITĂŢI a S. A. M. Şcheia. Elevii participanţi la concurs au fost foarte bine pregătiţi de către îndrumători şi au luat în serios rolurile pe care le-au avut, ca nişte artişti adevăraţi.. Decorurile au fost adecvate pieselor care au fost jucate. Elevii au purtat costume potrivite rolului interpretat. Programul zilei de 1 iunie a fost: În deschiderea activităţii copiii de la Grădiniţa Şcheia, îndrumaţi de doamna educatoare Ţugulia Viorica, au prezentat programul de 1 iunie „Să trăieşti, e ziua ta”. PARTICIPANŢII LA CONCURS – 1 iunie 1. Copiii de la Grădiniţa Căueşti, îndrumaţi de doamna educatoare Lişman Corina, au prezentat Căsuţa din oală. 2. Elevii clasei I, de la şcoala Cioca Boca, îndrumaţi de doamna înv. Vasile Valeria, au prezentat Iedul cu trei capre. 3. Elevii clasei I de la S.A.M Şcheia, îndrumaţi de doamna înv. Bordeianu Ana, au prezentat Sarea în bucate. 4. Elevii clasei I de la Şcoala Cioca Boca, îndrumaţi de doamna inv. Vasile Valeria, au prezentat Ciuboţelele ogarului. 5. Elevii clasei a II-a de la Şcoala Boroseşti, îndrumaţi de doamna înv. Ursu Geanina, au prezentat Boierul şi Păcală 6. Elevii clasei a II-a de la SAM Şcheia, îndrumaţi de domnul înv. Ţugulia Costică, au prezentat Fata babei şi fata moşneagului. 7. Elevii clasei a II-a de la Şcoala Boroseşti îndrumaţi de doamna înv. Ursu Geanina, au prezentat Vizită. ~ 25 ~
 • 28. 8. Elevii claselor a II-a şi a IV-a, de la Şcoala Poiana Şcheii, îndrumaţi de doamnele înv. Slabu Maricica şi Misăiloaie Anca, au prezentat Iedul cu trei capre. 9. Elevii clasei a IV-a, de la SAM Şcheia, îndrumaţi de doamna înv. Costea Doina, au prezentat Zâmbet de copil. 10. Elevii claselor a III-a şi a IV-a, de la Şcoala Satu Nou, îndrumaţi de domnul înv. Bordeianu Sandu, au prezentat Cinci pâini. 11. O elevă a clasei a IV-a de la Şcoala Cioca Boca, îndrumată de doamna înv. Bordeianu-Cocea Dalia, a prezentat La cireşe. La finalul concursului au mai fost prezentate:  Dans modern, prezentat de elevii clasei a III-a, de la S.A.M. Şcheia, îndrumaţi de doamna învăţătoare Dulcianu Lucica.  Glasuri de copii –corul elevilor clasei a IV-a îndrumaţi de doamna învăţătoare Costea Doina.  Dans popular şi modern, prezentat de elevii claselor a II-a şi a IV-a, îndrumaţi de doamnele învăţătoare Slabu Maricica şi Misăiloaie Anca. Juriul concursului a fost format din: 1. Preşedintele juriului – director Ciudin Raluca-Marina Membrii juriului: 2. Domnul director Popa Dorel Constantin 3. Domnişoara prof. Resmeriţă Anca 4. Doamna înv. Hitruc Mihaela 5. Domnişoara prof.Nastasă Oana ~ 26 ~
 • 29. 9 iunie 1. Elevii clasei a V-a A, de la S.A.M. Şcheia, îndrumaţi de doamna dirigintă Nastasă Loredana, au prezentat Amintiri din copilărie. 2. Elevii clasei a X-a, de la S.A.M. Şcheia, îndrumaţi de doamna dirigintă Ariton Gheorghiţa, au prezentat La magazin. 3. Elevii clasei a VI-a A de la SAM Şcheia, îndrumaţi de doamna profesoară Jelea Eugenia, au prezentat En classe. 4. Elevii clasei a VII-a A, de la S.A.M. Şcheia, îndrumaţi de doamna profesoară Voroneanu Veronica, au prezentat Dănilă Prepeleac. La sfârşitul concursului elevii clasei a X-a, au prezentat parada „MICUL CROITOR”, ediţia a VIII-a. La această paradă au fost prezentate articole de îmbrăcăminte create de către elevi sub îndrumarea doamnei maistre Ariton Gheorghiţa Juriul concursului a fost format din: 1. Preşedintele juriului – domnişoara director Ciudin Raluca-Mariana Membrii juriului 2. Doamna prof. Alexa Vistinica 3. Domnişoara prof. Resmeriţă Anca 4. Domnişoara prof.Băbuță Monica 5. Domnişoara prof. Băbuță Cătălina Toţi elevii participanţi la concurs în cele două zile au primit diplome de participare. În funcţie de modul de prezentare a pieselor fiecare echipaj a primit şi câte o diplomă de merit. Profesor: Nastasă Loredana ~ 27~
 • 30. JURNAL DE CĂLĂTORIE O vorbă populară spune:„ Călătorului îi șade bine cu drumul". Perfect adevărat, așa că la sfârșitul anului școlar 2009/2010, în perioada 4-6 iunie, ne-am hotărât să pornim la drum. Și nu fără motiv ( excursia a fost organizată în cadrul proiectului „ O lume pentru toți " realizat în parteneriat de școlile S. A. M. Șcheia, Drăgușeni și Tufești din județul Brăila ), și nu oriunde ci pe traseul Iași- Vatra – Dornei - Negrești. Organizatori au fost profesor Băbuță Monica și profesor Nastasă Oana care s-au străduit să le ofere „ călătorilor" condiții excelente de transport și cazare, realizând totodată un traseu turistic cât mai atractiv. Așadar, pe 4 iunie 2010, dis-de dimineață, pentru că „ Cine se scoală de dimineață departe ajunge! " , ne-am îmbarcat plini de emoție și am pornit la drum. Prima oprire a fost într-un loc de mare încărcătură istorică, la Cetatea Neamțului, celebra cetate care a dat mari bătăi de cap polonezilor lui Sobieski. Am coborât apoi la Humulești Casa Menorială „ Ion Creangă" , după care am vizitat cea mai mare rezervație de zimbri din Europa, Rezervația „ Dragoș-Vodă" . Traseul a continuat cu vizitarea a două mănăstiri cunoscute, Sihăstria și Sihla, ziua încheindu-se foarte târziu, la orele 23.30 cu cazarea la pensiunea „ Angelica" din Vatra- Dornei. ~ 28 ~
 • 31. Elementul surpriză al primei zile din partea organizatorilor pentru „ turiști" a fost vizitarea mănăstirii Petru –Vodă, cunoscut loc de rugăciune unde numeroși credincioși vin pentru a-și găsi pacea și liniștea interioară . A doua zi , pe 5 iunie 2010, am profitat de vremea frumoasă și am urcat cu telescaunul pe munte, pe un traseu dintre munții Giumalău și Suhard, dar am coborât pe jos ca niște adevărați turiști montani. După coborâre am poposit în parcul din Vatra- Dornei pentru ședința de „ shopping" obișnuită, pentru savurarea unei înghețate sau a unei ape minerale de munte. Ziua a doua s-a încheiat cu o altă surpriză! Pentru că cei mai mulți dintre participanți erau elevi de clasa a VIII- a organizatorii s-au gândit că ar fi plăcut ca aceștia să aibă parte de o petrecere. Așa că ... pe la orele 20.30 s-a dat startul banchetului de absolvire! S-a cântat și s-a dansat și pentru cei rămași acasă! Deși eram la sfârșitul unei zile destul de obositoare ca traseu parcurs, nu s-a stat o secundă! ~ 29~
 • 32. Cu siguranță petrecerea ar fi continuat până dimineață, dar ne aștepta o nouă zi de ... călătorie. Și a venit și ultima zi, 6 iunie 2010! Traseul parcurs la întoarcerea acasă a fost la fel de interesant și captivant cuprinzând obiective precum: Lacul Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului, Lacul Roșu și telegondola de la Piatra- Neamț. . Au fost 3 zile minunate, cu experiețe pe care oricând am dori să le retrăim. Că a fost așa și nu altfel, stau mărturie imaginile surprinse în excursie și gândurile exprimate de participanți și pe care le puteți citi în paginile revistei noastre. Profesor: Băbuță Monica ~ 30 ~
 • 33. „ Mie mi-au plăcut toate dar în primul rând petrecerea pentru că am dansat cu toții. A fost nemaipomenit. Eu aș mai vrea să merg în excursii cu doamnele profesoare. " Grigoraș Mădălina, clasa a VII-a A „ Această excursie mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-am făcut prieteni noi, am vizitat multe mănăstiri,am mers cu telescaunul și telegondola, dar cel mai mult mi-a plăcut petrecerea. " Mihăilă Adrian , clasa a IX-a A „ Această excursie a fost foarte frumoasă. Vizitarea mănăstirilor, a zimbrăriei unde am văzut animale care mi-au plăcut foarte mult și toate locurile pe care le-am văzut a fost ceva ce nu mi-am imaginat niciodată. " Vrabie Mihai, clasa a VIII-a A „ Mie mi-a plăcut pensiunea la care am stat și plimbarea cu vaporul pe Lacul Izvorul Muntelui." Afloarei Ramona, clasa a VIII-a A „ Mi-a plăcut totul!!! " – Ababei Andreea, cl. a VIII-a A Donea Alexandra, cl. a VII-a A „ Totul a fost nemaipomenit dar cel mai mult mi-a plăcut petrecerea pentru că am dansat și ne-am distrat cu toții. " Apetrei Antonela, cl. a IX-a Soponaru Iulian, cl. a IX-a A ~ 31 ~
 • 34. „ Toate locurile în care am fost sunt minunate dar cel mai mult m-a impresionat peștera în care a trăit Sfânta Teodora. " Bazon Ionuț ,cl. a VIII-a Drăgușeni „ Coborârea de pe munte a fost grea dar am avut o companie foarte plăcută. În autocar am avut muzică bună și multă multă distracție. " Agape Raluca, cl. a VIII-a , Drăgușeni „ Sincere felicitări celor care au organizat această frumoasă, interesantă, instructivă și distractivă excursie!.... Multă voie bună, antren și... surprize! Moment de suspans: telegondola montană! Foarte, foarte frumos, încă o dată felicitări și... „ bis" pentru altădată! " Fam. prof. Buștiuc „ Felicitări pentru prima organizare , mult succes pentru a doua! " prof. Băbuță Cătălina „ Tout a ete tres, tres bien. Beaucoup des remerciements pour les organisatoires. " Înv. Bozoancă Ana ~ 32~
 • 35. CREATIVITATEA Creativitatea este darul cel mai de preţ al omului, care i-a permis să făurească primele unelte, să stăpânească o parte din natură prin ştiinţă şi tehnică, să modifice mediul înconjurător, să pătrundă în spaţiul cosmic. Imaginaţia implică interacţiuni cu toate componentele sistemului psihic uman cum ar fi: dorinţele, aspiraţiile, profunzimea înţelegerii, trăirile profunde ale evenimentelor, experienţa proprie de viaţă, dinamica temperamentală, într-un cuvânt, întreaga personalitate. Acest potenţial latent, dacă este exersat şi educat de către cadre didactice profesioniste, îndrăgostite de meserie, poate fi valorificat la maximum ca vectori ai acţiunii eficiente şi novatoare în orice domeniu. Fiecare elev se deosebește de ceilalți în primul rând prin caracterul său. La colaje au participat elevii: Căieru Iuliana, Pădurariu Ionela, Dulceanu Maria Mirabela, Goldan Elena, Lungu Monica și Acatrinei Georgiana. Prof. Gheorghița Ariton ~ 33~
 • 36. Au urmat întreceri sportive de fotbal și tenis Manifestările dedicate „Zilei comunei", de masă între tinerii din satele Poiana Șcheii, desfășurate la 30 mai 2010 în Șcheia, au fost Șcheia și Satu Nou. una din principalele preocupări culturale ale Un moment deosebit l-a constituit înmânarea Comisiei de cultură, învățământ, sănătate și de către domnul primar Iacob Titi protecție socială din cadrul Consiliului local și a primăriei Șcheia. Această acțiune constituie o parte integrantă a proiectului „ Să ne cunoaștem istoria și locurile natale " , proiect conceput de comisia de specialitate a consiliului comunal. În cadrul acestui proiect s-au inițiat diferite acțiuni prin care s-a încercat să se pună în valoare bogăția spirituală și existența noastră pe aceste meleaguri de veacuri, contribuția înaintașilor noștri, acei oameni care și-au săpat numele în și de d-l profesor Nastasă a diplomelor celor temeliile bisericilor, școlilor, caselor, peste 67 de cupluri care au împlinit 50 de ani monumentelor. Recunoașterea și prețuirea de căsătorie și celor 15 veterani de război – un faptelor lor o vom marca și prin atribuirea semn de respect și prețuire a înaintașilor și a numelor unor instituții astfel: faptelor lor bune din partea noastră, a Școlii din satul Căuești i se va atribui comunității. denumirea de „ Grigore Cojan" ; Întâlnirea cu fiii satului a fost marcată de Școlii din Satu Nou i se va atribui denumirea prezentarea cărții „ Oameni care ne-au rămas „ Theodor Dulcianu" ; respectos Școlii din Șcheia i se va atribui denumirea de dragi" a „Nicolae Bălăuță" ; domnului Bibliotecii comunale Șcheia i se va atribui profesor denumirea de „ Constantin Nonea ". Nastasă Ziua comunei s-a desfășurat sub semnul Mihai făcută marcării a 420 de ani de la atestarea de doamna documentară a numelui Șcheia ( document din profesor 1 septembrie 1590) și de aceea acțiunile au Buștiuc avut un pronunțat caracter cultural- educativ. Teodora. Acțiunile au demarat prin deschiderea Programul artistic de calitate a fost susținut festivă făcută de domnul primar Iacob Titi, de elevii din Satu-Nou pregătiți de domnul cuvântul de bun venit al domnului profesor învățător Bordeianu Sandu de cei din Cioca- Nastasă Mihai și de interesanta expunere a Boca, pregătiți de doamna învățătoare domnului profesor Ostaciu Mihai privind Bordeianu Cocea Dalia, cei din Poiana Șcheii sărbătorirea a 420 de ani de atestare îndrumați de doamna învățătoare Slabu documentară a numelui localității Șcheia. Maricica și de cei din Șcheia pregătiți de doamna învățător Enache Doina. ~ 34 ~
 • 37. Acțiunea s-a încheiat printr-o masă festivă pregătită și sponsorizată de domnul primar Iacob Titi și familia sa, apreciată de invitați și participanți. La reușita programului a contribuit în cea mai mare măsură interpretul de muzică populară Bahrin Constantin, fiu al satului, susținut de formația „ Millenium". Manifestările organizate cu prilejul primei ediții a " Zilei Comunei" au impresionat plăcut atât invitații prezenți, fii ai satului, cât și sătenii participanți în număr mare. Atâta timp cât manifestările au avut succes, considerăm că pot intra în tradiție și că edițiile următoare vor fi și mai bine, mai temeinic organizat, mai interesante și mai atractive. Prof. Nastasă Mihai ~ 35~
 • 38. SĂNĂTATEA MEDIULUI- SĂNĂTATEA NOASTRĂ Menținerea sănătății mediului înconjurător a fost și rămâne o problemă. Din copilărie omul trebuie să învețe să ocrotească natura. Este necesar ca aceasta să devină o preocupare permanentă în timpul liber. Ocrotirea naturii începe cu mușcata din fereastră, cu pisicuța sau câinele, cu pasărea în care să nu ochim cu praștia, ci să-i oferim câteva boabe. Nu atât mila de viețuitoare, cât respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura dacă vrem să devenim apărătorii ei. Natura cheamă și primește pe om în mijlocul ei ca pe un prieten, dar el a poluat-o: aerul, apa, mediul de viață, au devenit nocive din cauza omului. Pe data de 25. 09. 2010- „ Ziua mondială a curățeniei" , elevii S. A. M. Șcheia au considerat că este o datorie cetățenească, o datorie de conștiință și etică, să contribuie la ocrotirea naturii. Au dat dovadă de conștiință ecologică și de un comportament ecologic adecvat, adunând cu multă hărnicie toate gunoaiele ( pungi, peturi, cutii de plastic, hârtii, ambalaje etc. ) de pe toate drumurile din satul Șcheia. Bravo lor! Dragi copii, am observat că ați participat cu bucurie și cu mult simț de răspundere la această activitate! Voi sunteți gestionarii și consumatorii de mâine ai resurselor. Voi puteți sensibiliza părinții și alți membri ai comunității la problemele de mediu. Fac un apel către toți elevii ( din ciclul primar și gimnazial ) să se gândească la realizarea unor afișe, care prin mesajul lor avertizează locuitorii comunei noastre asupra importanței păstrării curățeniei în jurul locuințelor, pe drumurile publice și în locurile de joacă pentru copii. Rămâne ca noi, oamenii mari, să știm să-i îndrumăm și să le dăm un exemplu pentru ceea ce înseamnă să iubești natura și să protejezi mediul înconjurător. Și mai știm că „ o minte sănătoasă există doar într-un corp sănătos" , iar un corp sănătos nu poate avea decât cel care trăiește într-un mediu sănătos! Voi copii, trebuie să conștientizați că un comportament ecologic nedeterminat de constrângere, vorbește mult despre gradul de civilizație al unui popor, de cultura acestuia. De fapt, acest comportament ecologic adecvat, reprezintă prețul minim al confortului pe care-l trăim! Educatorii au fost și rămân părinții spirituali ai voștri , tovarășii voștri de drum în căutările și neliniștile voastre. Iar educația este primul DAR pe care-l primește OMUL… Nu- l refuzați! Consider gestul vostru din 25. 09. 2010 un gest superb de solidaritate cu viitorul și îndrăznesc chiar să spun, o semnătură pusă pentru triumful vieții pe Pământ! Învățător: Dulcianu Lucica ~ 36 ~
 • 39. FĂ DIN ROMÂNIA O ȚARĂ CURATĂ ÎNTR-O SINGURĂ ZI Luând cunoștință de cel mai mare proiect național de implicare socială- „ Fă din România o țară curată într-o singură zi" copiii din învățământul preprimar și elevii din ciclul primar, precum și cei din ciclul gimnazial de la S. A. M. Șcheia, locația Satu Nou, conduși de învățătorii Vieru –Stoleru Elena, Nonea Ana și Bordeianu Sandu au participat sâmbătă, 25 septembrie 2010, la acțiunea de curățenie a satului natal- activitate prevăzută în proiectul național mai sus amintit. Primăria Șcheia și conducerea școlii Satu Nou au asigurat și distribuit saci menajeri, mănuși de unica folosință, mijloace de transport pentru gunoaiele ce s-au adunat pe două categorii: peturi de plastic și hârtii . Alte materiale ( saci de iută, cârpe, bețe, coceni etc. ) au fost colectate direct în mijloacele de transport puse la dispoziție de autorități. La această activitate au participat 75 de copii din cele trei cicluri de învățământ. După finalizarea acțiunii de curățenie în tot satul, participanții au fost răsplătiți de către primarul comunei Șcheia domnul Iacob Titi, de către domnul viceprimar și domnul Bordeianu Sandu învățător, cu lapte, dulciuri și o mică gustare. A fost un prilej minunat de educație ecologică făcută în mod practic, chiar în mijlocul naturii unde am învățat să prețuim curățenia, mediul înconjurător în care trăim și muncim dând exemplu și altora care par certați cu astfel de activități. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au participat la realizarea acestui proiect național de implicare social, foarte necesar și benefic pentru comunitatea noastră, pentru sănătatea celor care trăiesc și muncesc aici. Învățător : Bordeianu Sandu ~ 37 ~
 • 40. 13 NOIEMBRIE 2010 Elevii clasei a VI-a A, de la Şcoala de Arte şi Meserii Şcheia împreună cu elevii din clasa a VI-a de la Şcoala cu clasele I – VIII Drăguşeni au fost în excursie la Iaşi. Elevii clasei a VI-a a vă prezintă câteva impresii. Vieriu Loredana În fiecare an în prima sâmbătă după Sfinţii Mihail şi Gavril, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi este Ziua porţilor deschise (13 noiembrie 2010). În această zi vizitatorii au acces în toate sălile bibliotecii. În aula bibliotecii una dintre doamnele bibliotecare ne-a prezentat informaţii despre bibliotecă. Biblioteca Centrală Universitară a fost renovată între anii 2006 – 2009. În timpul vizitei am trecut prin: cele două săli de lectură, de unde cititorii împrumută cărţi pentru a le studia acolo, o sală pentru publicaţii periodice, aici cititorii împrumută ziare şi reviste care apar periodic, o sală pentru studiu destinată profesorilor, o sală de împrumut, care este dotată cu o reţea de calculatoare, folosită de către cititori să îşi găsească cartea dorită pentru a o putea comanda, şi două depozite de carte. Depozitele bibliotecii conţin aproximativ 4 milioane de publicaţii. De la această bibliotecă pot împrumuta cărţi studenţii şi persoanele cu studii superioare. Ababei Adelin, Raveica Florin Palatul Copiilor este locul unde copiii din oraşul Iaşi participă la activităţi instructive-educative şi de petrecere a timpului liber în afara cursurilor şcolare. La Palatul Copiilor îşi desfăşoară activitatea elevii în 55 de cercuri cu profile din domeniile cultural- artistic, tehnico- ştintific, tehnico- aplicativ şi sportiv - turistic. La activităţi copiii participă de plăcere şi pentru a-şi face prieteni. În ziua în care am fost în vizită elevii de la şcolile din judeţul Iaşi au participat cu obiecte din materiale refolosibile pentru a organiza o expoziţie. Slabu Mădălina, Mardar Ştefan În Parcul Copou am văzut teiul lui Mihai Eminescu, Obeliscul cu lei, despre care se spune că este construit cu piatră scoasă din cariera de piatră de la Şcheia. Tot acolo am vizitat Muzeul „Mihai Eminescu”, unde am văzut fotografii care îl prezentau pe poet şi publicaţii ale sale. În sala de la etaj am văzut expuse costume aparţinând „Muzeului Teatrului”, care au fost purtate de actori renumiţi cu ocazia unor spectacole. ~ 38 ~
 • 41. Am participat şi la o prezentare cu tema - Chiriţa. Raveica Adelina a primit un autograf de la domnul Petrică Ciubotaru. Ababei Ana, Grigoraş Eduard În fiecare an în perioada 23 octombrie – 14 noiembrie, la Grădina Botanică din Iaşi este deschisă Expoziţia de Flori de toamnă. La această expoziţie sunt răsădite multe specii de crizanteme şi flori de toamnă. Florile se găseau în grădină şi în sere în diverse aranjamente. În una dintre sere am văzut seminţe, iar în a doua am văzut flori de toamnă. În sera principală am văzut plante din difereite zone ale globului care pot fi văzute în tot timpul anului. La sfârşitul plimbării, am mers la lacul existent în grădină, unde am admirat raţe sălbatice. Acatrinei Vlad În Parcul Expoziţiei este amenajat un loc de joacă pentru copii, unde ne-am putut juca. Dodoloi Bianca, Vrabie Andreea La Muzeul Unirii am fost întâmpinaţi de un ghid, care ne-a vorbit despre istoria acestui loc. Clădirea care adăposteşte astăzi muzeul, a fost închiriată pentru a servi drept locuinţă domnitorului Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza în perioada 1859- 1862. Muzeul are mai multe încăperi. La parter erau sălile destinate şedinţelor şi întâlnirilor de lucru iar la etaj era amenajată locuinţa domnitorului. La etaj am văzut: cabinetele de lucru ale Domnitorului, respectiv, ale Doamnei Elena Cuza, sufrageria, salonul, camera de biliard, salonul Doamnei şi un dormitor. Obiectele din muzeu au aparţinut familiei domnitoare Cuza. Raveica Adelina În această excursie am putut cunoaşte elevii de la Şcoala Drăguşeni, cu care ne vom întâlni pentru a realiza și alte activităţi. ~ 39 ~
 • 42. „ Cărțile sunt prietenii cei mai liniștiți și constanți, consilierii cei mai accesibili și înțelepți și profesorii cu cea mai multă răbdare. ” ( Charles W. Eliot ) LUMEA CĂRȚILOR O lume pe care abia am descoperit-o . Nu știam de ea. Prima carte citită m-a bucurat nespus de mult. A fost ca o ușă ce mi s-a deschis spre calea cea bună și am continuat să citesc. Am împărtășit sentimentele mele de tristețe, descurajare, fericire cărții. Am plâns alături de Antonel, am râs alături de Gemma și Danu, mi-am destăinuit multe amintiri Daminei și am povestit despre viața mea Genovevei, care m-a ascultat cu multă luare aminte și m-a făcut să reflectez la anumite lucruri din viața mea. Dar nu în cele din urmă am fost în cea mai frumoasă și palpitantă călătorie însoțită de cel mai mare vrăjitor, Harry Potter, luptând cu forțele răului cu foarte mult curaj pentru familia sa. Dacă citești o carte cu multă atenție, după fiecare pagină descoperi taine, lumi noi, experiențe , adevăruri care îți îmbogățesc sufletul. Iată câteva cărți care m-au marcat și merită citite: În țara luminii – C. Roy ; Genoveva – Martin Buckingam; Povestea unei vieți – Danielle Steel; O viață – Guy de Mauppassant; Zodiac Girls – Cathy Hopkins; Harry Potter – J. K. Rowling; Antonel – Marcu Vasile. Rotundu Mădălina –clasa a IX-a A ~ 40 ~
 • 43. ASCUTITOAREA DE MINTI 1.SUDOKU " Orice rând, coloană și oricare pătrat de 3x3 trebuie să conțină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 și 9 " . 2. CÂRDUL 3.În imaginea alăturată trebuie Luni de Pe la ora opt dimineață, completat fiecare spațiu cu cifre câțiva bobocei de rață,obosiți de tot. de la 1 la 9 (cifrele nu trebuie să se mai puțini de douăzeci Cu gușița plină repete) , respectând semnele de și mai mulți de zece. se-ndreptau, ordine: < (mai mic) și > (mai Au plecat către un lac.patru câte patru, mare). Unul să înainte ajung-acasă, de picioare încă pe lumină. 4. Se cere să tragem 3 linii drepte cu ajutorul cărora să iute. Restul câte doi, separăm caprele de verze. tot în pas Unul vioi. înapoi, cu ochii spre tufe Marți au stat în curte sa păzească cârdul și-au mâncat grăunțe. de cumatra vulpe. Miercuri, zi senină Și grupând, au plecat la iaz, grupând, făcând mare haz. apoi socotind: Grupați câte trei. Câți boboci de rață are acest cârd? Unul înapoi. Să păzească cârdul de 5. Ajutați frunzele să ajungă în coș. hoțul vulpoi. 6. Pescuit cu ghinion Un pescar amator-isteț la matematică- se înapoia odată de la pescuit. -Cum să nu fiu, îi Văzându-l cam răspunse el, când posomorât ,fetița sa, știu câți pești am Mirela, i-a ieșit pescuit: 6 fără cap, Așteptăm rezolvările voastre! nerăbdătoare în cale și 9 fără coadă și 8 pe l-a întrebat: jumătate! Profesor: Nastasă Oana - De ce ești supărat, Câți pești o fi prins tată? acest șugubăț pescar? ~ 41 ~
 • 44. 16 septembrie 2010 Ozonul este o formă alotropică a oxigenului, ceea ce înseamnă că este aceeaşi substanţă sub forme moleculare diferite şi cu diverse proprietăţi. În atmosfera superioară, sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, o parte din moleculele de oxigen (O2) se disociază în oxigen atomic (O). Aceşti atomi, combinaţi cu moleculele de oxigen formează molecule de ozon (O3), care absorb eficient razele ultraviolete. Se estimează că la ora actuală există circa 3 miliarde de tone de ozon. Dacă tot ozonul ar fi concentrat în forma pură, atunci ar avea un strat în jurul pamântului doar de 3 mm. Stratul de ozon este localizat în stratosferă şi constituie un filtru natural care absoarbe cea mai mare parte a radiaţiilor ultraviolete, periculoase pentru organismele vii. În cantităţi mici, radiaţiile ultraviolete sunt benefice pentru organism ( pentru sintetizarea vitaminei D, vindecarea rănilor superficiale) . Scăderea concentraţiei ozonului stratosferic afectează sănătatea şi mediul înconjurător. Astfel, pentru o descreştere a concentraţiei ozonului de 10 % se prognozează o creştere de 26 % a incidenţei cancerului de piele, creşterea cazurilor de cataractă cu 12-15 milioane şi orbirea a 1-1,5 milioane de oameni. Se va produce o scădere a sistemului de imunitate biologică prin afectarea ADN. Peste 300 de specii de plante sunt afectate de creşterea radiaţiei UV cu consecinţe asupra recoltelor. Este afectat serios şi lanţul trofic marin. Aparent paradoxal, acolo unde concentraţia ozonului scade şi anume în stratosferă, este dorită creşterea sa, iar în zonele unde concentraţia sa creşte, adică în troposferă şi în special în straturile joase ale acesteia, se luptă pentru scăderea ei. În troposferă creşterea concentraţiei de ozon are urmări nefaste asupra sănătăţii umane (stări de disconfort, iritarea mucoasei ochilor şi a aparatului respirator, afectarea funcţiei respiratorii, cefalee), asupra ~ 42 ~
 • 45. stării fiziologice normale a vegetaţiei, asupra fiabilităţii materialelor (cauciucul natural şi artificial sunt distruse rapid, coloranţii organici se degradează, etc.). Este de remarcat faptul că ozonul acţionează asupra vegetaţiei, împreună cu oxizii de azot şi cu dioxidul de sulf, astfel încât, chiar la nivele reduse ale acestor trei poluanţi, apar situaţii de stres chimic. Ozonul este, de asemenea, incriminat pentru participarea indirectă la formarea ploilor acide. Ozonul troposferic provine în proporţie de circa 20 % din stratosferă, iar în proporţie de circa 80 % ca urmare a activităţilor umane. Studiile efectuate în ţările occidentale remarcă o creştere a concentraţiei ozonului troposferic cu 1-2% pe an. Odată cu accelerarea dezvoltării industriale, stratul de ozon a început să se degradeze, prin cantitatea tot mai mare de gaze nocive produse la suprafaţa terestră, care ajunse în atmosferă au produs dereglări consistente în stratul de ozon. 1985 a fost anul care a atras îngrijorarea mondială privind deprecierea stratului de ozon. Evoluţia în timp a găurii în stratul de ozon: De la descoperirea găurii în stratul de ozon şi până în prezent, oamenii de ştiinţă au încercat să găsească răspunsuri la întrebările ridicate de această problemă globală. În primul rând s-a descoperit că degradarea stratului de ozon este cauzată de intervenţia unor produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi, folosite ca refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli. Eliberate în atmosferă, aceste substanţe se descompun, clorul reacţionând cu moleculele de ozon, distrugându-le. Pentru prevenirea distrugerii stratului de ozon, au fost semnate Convenţia de la Viena şi Protocolul de la Montreal, ratificate şi de ţara noastră prin care sunt stabilite obligaţiile părţilor semnatare: – eliminarea productiei şi consumului de substanţe care afectează stratul de ozon; – aplicarea celor mai bune tehnologii de îmbunătăţire a reţinerii, recuperării, reciclării sau distrugerii substanţelor ce afectează stratul de ozon; – promovarea unor alternative pentru înlocuirea:  substanţelor ce afectează stratul de ozon;  produselor ce conţin astfel de substanţe sau a produselor care au fost realizate cu ajutorul acestor substanţe; - aplicarea măsurilor de control asupra substanţelor responsabile de afectarea stratului de ozon şi asupra produselor la fabricarea cărora se folosesc aceste substanţe; - cooperarea în domeniile: ştiinţific, juridic, economic şi informaţional. Profesor: Nastasa Loredana ~ 43 ~
 • 46. „OCHII - LUMINA SUFLETULUI” ȘTIAȚI CĂ... ... lichidul lacrimal este de fapt o apă sărată care poate distruge microbii depuși pe ochi? ... ochelarii și lentilele de contact sunt dispozitive suplimentare, făcute din sticlă sau plastilină, care corectează tulburările de vedere, făcând ca imaginea să se formeze chiar pe retină? Miopia este o afecțiune care nu permite vederea clară la distanță. Hipermetropia nu permite vederea obiectelor apropiate. În ambele cazuri, ochelarii pot normaliza situația. Cititul și scrisul fără pauze și fără lumină corespunzătoare, favorizeaza miopia. ... morcovul ameliorează vederea de noapte, datorită conținutului ridicat de vitamina A, iar varza și alte legume verzi, previn unele boli ale ochiului? Carența de vitamina A amenință cu orbirea 100 de milioane de copii de pe glob, cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani. ... ochiul omului nu vede lumina ultravioletă? Albinele văd altfel lumea florilor de cum o vedem noi. VORBE ȘI PROVERBE CU OCHI „Scump ca lumina ochilor. ” „Ochii văd, inima cere. ” „Ochii sunt oglinda sufletului. ” „Ochii înțeleptului văd mai departe. ” „Ochi alunecoși, inimă zburdalnică. ” ~ 44 ~
 • 47. „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. ” „Ochii care nu se văd, se uită. ” „Cine n-are ochi negri, sărută albaștri. ” „A vedea verde în fața ochilor. ” „Corb la corb nu-și scoate ochii. ” „Doi ochi văd mai bine decât unul. ” „În țara orbilor, chiorul este împărat. ” „Cine știe carte are patru ochi. ” „Cine nu deschide ochii, deschide punga. ” „Cine suflă în foc îi sar scântei în ochi. ” „Când cumperi, deschide ochii în patru. ” „Nu vă scoateți ochii unii altora. ” „Decât orb și călare, mai bine șchiop și pe jos. ” „Cu ochii până nu vezi, lucrul să nu-l crezi. ” „Ochii deschiși și gura închisă duc pe om la fericire supremă. ” „Cel mai mare orb este cel care nu vrea să vadă și cel mai mare surd este cel care nu vrea să audă. ” „Patru ochi văd mai bine decât doi. ” (CĂERU ANDREEA - cl. a III-a - ȘCOALA POIANA-ȘCHEII) ~ 45 ~
 • 48. „ Înț eleptul nu spune ce ș tie, iar prostul nu ș tie ce spune." (proverb turc) „ Experimentele se fac numai în laborator spre îndrumarea profesorului." „ Nu trebuie să venim neprotezaţi în halatul de laborator. " „ Experimentele se fac cu câte trei persoane, una o face şi ceilalţi se uită. " „ Înainte de începerea experimentelor se citeşte cu mare atenţie indicaţiile de pe sticlele cu reactor." „ Se lucrează numai cu apă şi ustensile unicate. " „ Mirosirea substanţelor se face cu mâna. Nu se miroasă de aproape, doar cu unelte. " „ Experimentele nu se gustă. Să nu bei experimentul. " „ Nu ai voie să te uiţi la substanţe, poate afecta ochii. " „ Atingerea se realizează prin rotirea likidului din vas. " „ Titlul lecț iei: Mărimi solare ș i mărimi pectorale. ” „ Fenomenul fizic de trecere a unei substante din lichid în solid se numeș te vaporizare.” Culese de profesor Nastasă Loredana „ Acum ori niciodată, croieș te-ț i altă soacră, La care să se-nchine ș i cruzii tăi piraț i! Culeasă de învăț ător Bordeianu Ana ~ 46 ~
 • 49. CUPRINS ACTIVITATE VARĂ......................................................1-10 NE MÂNDRIM CU .......................................................11 PRIMA ZI DE ȘCOALĂ.................................................12-16 POEȚI NĂSCUȚI TOAMNA................................................17 GÂNDURI ...DE TOAMNĂ.............................................18-21 TOAMNA ÎN VERSURI.................................................22 CONCURSUL „OLIMPICI PENTRU .................................23 PARADISUL COPILĂRIEI........................................24 FESTIVALUL DE TEATRU...............................25-27 JURNAL DE CĂLĂTORIE.................................28-32 ZIUA COMUNEI.............................................34-35 SĂNĂTATEA MEDIULUI.........................................36 LET’S DO IT ROMÂNIA...........................................37 EXCURSIE CLASA a VI-a A..................................38-39 LUMEA CĂRȚILOR...................................................40 ASCUȚITOAREA DE MINȚI.........................................41 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OZONULUI.......................42-43 OCHII-LUMINA SUFLETULUI...................................44-45 PERLE....................................................................46 CUPRINS..................................................................47 ~ 47 ~
 • 50. ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII ȘCHEIA COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI TEL/FAX: 0232/229033 MAIL: samscheia@yahoo.com