Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nous Mitjans Roger Anglada

201 visualizaciones

Publicado el

Presentació PAC 1
Grau Multimèdia

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Nous Mitjans Roger Anglada

 1. 1. Elsnousmitjanssegons Lev Manovich<br />Roger Anglada <br />Fonamentsievolució de la multimèdia<br />PAC 1<br />
 2. 2. Quèententempernousmitjans de comunicació?<br />Podem definir elsnousmitjans de comunicaciócomaquellsmitjans que necessitend’unsuportinformàticper a la sevadistribucióiexhibició.<br />Segonsaquestadefiniciól’edició digital d’undiari la concideremcom a noumitjà de comunicació, mentre que la mateixaedicióperò en paper no.<br />
 3. 3. Quaniperquèapareixenelsnousmitjans?<br />Des de l’aparició del Daguerrotipper a la captura d’imatges el 1839, passantper les primeres imatges en moviment del cinematògrafdelsgermans Lumiere l’any 1893, la creació, el processamentil’emmagatzemantgede dades es va convertir en un problema.<br />
 4. 4. Quaniperquèapareixenelsnousmitjans?<br />A partir de 1890 es desenvolupentabuladorsi calculadores mecàniquesper tal de simplificar la gestió de les dades.<br />Al 1936 el matemàticbritanic Alan Turing descriu el primer ordinadord’ús general.<br />Paral·lelamentl’aleman Konrad Zuse construeix el primer ordinador digital.<br />
 5. 5. Quaniperquèapareixenelsnousmitjans?<br />Elsmitjans de massesi la necesitat de processament de dadesjuntamentambl’aparició de la informàtica forma elsnousmitjans.<br />Informàtica + mitjans = NOUS mitjans<br />
 6. 6. Tendènciesgeneralsdurantla informatització de la cultura<br />Principisdelsnousmitjans<br />1.- RepresentacióNumèrica<br />2.- Modularitat<br />Gràciesalsprincipis 1 i 2 trobemelsseguents:<br />3.- Automatització<br />4.- Variabilitat<br />5.- Transcodificació<br />
 7. 7. 1.- RepresentacióNumèrica<br />Elsobjectes que formen elsnousmedissónrepresentacionsnumèriques, conseqüentmentpodem parlar de Codi Digital. <br />Podemdescriurel’objecte en termes matemàtics.<br />L’objecteestàsotmès a manipulacionsalgorítmiques, pertantés programable.<br />
 8. 8. 1.- RepresentacióNumèrica<br />Qualsevol software d’ediciód’imatgesés un clarexemple de la representaciónumèrica. <br />Allàpodemcanviar-ne el tamany, elscolors, ifinsitot corregir defectes.<br />
 9. 9. 2.- Modularitat<br />La suma de diferentselementsindependentsambidentitatpròpiadónalloc a una nova estructura més gran.<br />Cada part es pot dividir ambunitatsméspetites, mantenintaquestes la sevaidentitat.<br />Podem modificar elselementssecundarissense modificar el principal.<br />
 10. 10. 2.- Modularitat<br />L’exemplemésclar de modularitatés la d’unapàginawebd’informació. <br />Allàpodemtrobarnotícies, que s’actualitzendiàriament, vídeos, anuncis…, però la webmaiperd la sevaidentitat, ja que segueixsent la webd’informació<br />Al mateixtemps cada notíciaestà formada perdiferentselements, text, imatge…<br />
 11. 11. 3.- Automatització<br /> El codi digital i la modularitatpermetenautomatitzaroperacionsimplicades en la creació, manipulacióiaccés, podent prescindir de la intencionalitat humana en el procés de creació.<br />Depenent del nivell de d’automatitaciórequerirem simples plantilles ialgoritmes o béinteligència artificial per a l’altnivelld’automatització.<br />
 12. 12. 3.- Automatització<br /> La netejasistemàtica del soroll de fonsi la correcció de llum que realitzen la majoria de softwares de gestiód’imatgeés un clarexempled’automatització.<br />
 13. 13. 4.- Variabilitat<br />Degut a la codificaciónumèricai a l’estructura modular:<br />L’objecte no ésfix, ni les sevescòpiesidèntiques.<br />Gràcies a les xarxesd’ordinadors en totes les fases de fabricacióidistribucióprenforça la lògica postindustrial: <br />Producció a petició de l’usuari<br />Just a temps<br />
 14. 14. 4.- Variabilitat<br />La majoria de sistemesoperatiuspermeten configurar els menús a cada usuari. Aixípodemtenir un mateixordinadoron en funció de l’usuaricanviïnels menús, accessosifinsitot el fons de pantalla.<br />
 15. 15. 5.- Transcodificació<br />Capa informàtica:<br />Mida, tipusd’arxiu, format, comprensió…<br />Capa Humana:<br />Frases, imatges, llocs, sentit…<br />Les dues capes funcionen en paral·lelis’influencienmutuament.<br />Enspermetcanviar el formatdelsobjectes<br />
 16. 16. 5.- Transcodificació<br />El correu tradicional com a mitjà queda transformatambl’aparició delcorreuelectònic. Permetent-nos interactuar pràcticament en temps real com en el cas delsxats.<br />
 17. 17. Les 6 diferènicesAplicantaquestsprincipispodem diferenciar entre elsvellsielsnousmitjans:<br />VellsMitjans<br />Mitjanscontinus.<br />No comparteixen el mateixcodi digital.<br />Emmagatzematgeseqüencial.<br />Pèrduad’informació al digitalitzar.<br />Pèrdua de qualitat en les còpies.<br />Ordreprefixat.<br />
 18. 18. Les 6 diferènicesAplicantaquestsprincipispodem diferenciar entre elsvellsielsnousmitjans:<br />Nous Mitjans<br />Mitjansdiscrets.<br />Comparteixen el mateixcodi digital.<br />Accésaleatoriiinstantàni.<br />No hi ha pèrduad’informació al digitalitzar.<br />Còpiesil·limitadessensedegradació.<br />Interactius.<br />

×