Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

16 днів проти насильства

5.081 visualizaciones

Publicado el

16 днів проти насильства

Publicado en: Ciencias
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

16 днів проти насильства

 1. 1. «Мій улюблений«Мій улюблений світ –світ – без насильства»без насильства»
 2. 2. Посієш вчинок –Посієш вчинок – пожнеш звичку,пожнеш звичку, Посієш звичку –Посієш звичку – пожнеш характер,пожнеш характер, Посієш характер –Посієш характер – пожнеш долю.пожнеш долю. Народна мудрістьНародна мудрість   
 3. 3. Акція «Синя стрічка »Акція «Синя стрічка » присвячена акції ізприсвячена акції із запобігання насильствазапобігання насильства над дітьми. Початок цієїнад дітьми. Початок цієї традиції поклала історія,традиції поклала історія, що відбувається навесніщо відбувається навесні 1989 року. Мешканка1989 року. Мешканка Норфолка ( США) БонніНорфолка ( США) Бонні Фіней довідалася проФіней довідалася про загибель свогозагибель свого чотирирічного онукачотирирічного онука Майкла.Майкла.
 4. 4. Раніше хлопчик знаходився у лікарні з травмами , аРаніше хлопчик знаходився у лікарні з травмами , а потім був уміщений до фостерної ( приймальні) напотім був уміщений до фостерної ( приймальні) на три тижні. Коли після закінчення тритижневоготри тижні. Коли після закінчення тритижневого терміну дитини. Намагалися повернути ріднійтерміну дитини. Намагалися повернути рідній матері,Майкл плакав,кричав,що мама його нематері,Майкл плакав,кричав,що мама його не любить,і не хотів повертатися. Бабуся за станомлюбить,і не хотів повертатися. Бабуся за станом здоров’я не могла піклуватися про дитину і взятиздоров’я не могла піклуватися про дитину і взяти Майкла до себе,хоча розуміла, що йому не можнаМайкла до себе,хоча розуміла, що йому не можна повертатися додому. Однак суд вирішив,що кращимповертатися додому. Однак суд вирішив,що кращим місцем для дитини буде її рідний дім. Бонні Фнеймісцем для дитини буде її рідний дім. Бонні Фней більше не бачила свого онука. Незабаром їїбільше не бачила свого онука. Незабаром її молодша онучка також потрапила до лікарні змолодша онучка також потрапила до лікарні з переломом ноги в чотирьох місцях, а на руках булипереломом ноги в чотирьох місцях, а на руках були опіки від сигарет. І тільки після цього почалисяопіки від сигарет. І тільки після цього почалися пошуки зниклого Майкла.пошуки зниклого Майкла.
 5. 5. Виявилося,що хлопчик був убитий у будинку матері,Виявилося,що хлопчик був убитий у будинку матері, поміщений до шухляди від інструментів, а потімпоміщений до шухляди від інструментів, а потім утоплений у болоті три місяці тому. Те,що сталося,утоплений у болоті три місяці тому. Те,що сталося, настільки сколихнуло Бонні Фіней, що вона вирішиланастільки сколихнуло Бонні Фіней, що вона вирішила присвятити своє життя боротьбі з насильством надприсвятити своє життя боротьбі з насильством над дітьми. Під час похорону онука вона прив’язаладітьми. Під час похорону онука вона прив’язала синю стрічку до антени свого фургона,тим самимсиню стрічку до антени свого фургона,тим самим вона хотіла привернути увагу людей до цієївона хотіла привернути увагу людей до цієї проблеми. Незабаром її підтримали різні агентства,проблеми. Незабаром її підтримали різні агентства, ділові кола, місцеві співтовариства. Багатоділові кола, місцеві співтовариства. Багато добровольців приєдналося до неї. Чому синій колір?добровольців приєдналося до неї. Чому синій колір? Бонні Фіней пояснює це тим ,що вона не можеБонні Фіней пояснює це тим ,що вона не може забути синці на тілі своїх онуків. Синій колір служитьзабути синці на тілі своїх онуків. Синій колір служить постійним нагадуванням про те,що необхіднопостійним нагадуванням про те,що необхідно боротися з насильством і захищати дітей відборотися з насильством і захищати дітей від насилля.насилля.
 6. 6. Конституція УкраїниКонституція України зазначає , що будь-якезазначає , що будь-яке насильство над дитиною танасильство над дитиною та її експлуатаціяїї експлуатація переслідується законом,переслідується законом, держава забезпечуєдержава забезпечує утримання та вихованняутримання та виховання дітей-сиріт, позбавленихдітей-сиріт, позбавлених батьківського піклуваннябатьківського піклування (ст.52)(ст.52)
 7. 7. Стаття 3 конституціїСтаття 3 конституції УкраїниУкраїни стверджує ,щостверджує ,що людина , її життя талюдина , її життя та здоров’я,здоров’я, недоторканість.недоторканість. Безпека визнаютьсяБезпека визнаються в Україні найвищоюв Україні найвищою соціальною цінністю.соціальною цінністю.
 8. 8. Стаття 28 Конституції УкраїниСтаття 28 Конституції України встановлює що ніхто не може бутивстановлює що ніхто не може бути підданий катуванню. Жорстокому,підданий катуванню. Жорстокому, нелюдському або такому . щонелюдському або такому . що принижує його гідність, поводженняпринижує його гідність, поводження чи покарання.чи покарання.
 9. 9. ““ КонвенціяКонвенція ОрганізаціїОрганізації ОбОб‘‘єднаних Наційєднаних Націй про права дитини”про права дитини” Головний міжнароднийГоловний міжнародний документ, який вивчаєдокумент, який вивчає твої права.твої права. У 1991 році УкраїнаУ 1991 році Україна прийняла Конвенцію проприйняла Конвенцію про права дитини і гарантуєправа дитини і гарантує тобі її реалізаціютобі її реалізацію
 10. 10. “ Я маю право!” – скрізь лунає. Права свої ж бо знає дітвора- Та все частіше забуває- “ Обов‘язки виконувать пора!” Куди не глянь – одні розумні… Усе , що хочеш, говорити. А де поділися слова літературні? По коридорах чуються лайки. І де повага до усіх довкола, Чому ніхто не хоче зрозуміть? Права для всіх одні єдині, Не має права: інших не любить! Світлана Решетіло
 11. 11. Ключові дати акціїКлючові дати акції « 16 днів проти насильства»« 16 днів проти насильства»
 12. 12. 25 листопада – Міжнародний День ООН з25 листопада – Міжнародний День ООН з викорінення насильства щодо жінок,викорінення насильства щодо жінок, присвячений сестрам Мірабель, які булиприсвячений сестрам Мірабель, які були жорстоко вбиті під час диктатури Трухильожорстоко вбиті під час диктатури Трухильо у Домініканській республіці у 1960 році.у Домініканській республіці у 1960 році.
 13. 13. 11 грудня – Всесвітній день боротьби зігрудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Чума ХХ століття стрімкоСНІДом. Чума ХХ століття стрімко поширюється по всьому світу.поширюється по всьому світу.
 14. 14. 2 грудня – Міжнародний день боротьби за2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства. У цей день у 1949 роцівідміну рабства. У цей день у 1949 році Генеральна Асамблея ООН прийнялаГенеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про боротьбу з торгівлеюКонвенцію про боротьбу з торгівлею людьми.людьми.
 15. 15. 5 грудня – Міжнародний день волонтера.5 грудня – Міжнародний день волонтера. Волонтерство сьогодні - це потужнийВолонтерство сьогодні - це потужний громадський рух, що має свої організаціїгромадський рух, що має свої організації майже у всіх країнах світу і давно вжемайже у всіх країнах світу і давно вже переріс як національні кордони, так і сферипереріс як національні кордони, так і сфери застосування волонтерської праці.застосування волонтерської праці.
 16. 16. 6 грудня – річниця з дня «Монреальської6 грудня – річниця з дня «Монреальської різанини», коли 14 студенток були вбитірізанини», коли 14 студенток були вбиті злочинцем лише за те, що «вони булизлочинцем лише за те, що «вони були феміністками».феміністками».
 17. 17. 10 грудня – День Захисту Прав Людини. 1010 грудня – День Захисту Прав Людини. 10 грудня 1948 року уряди країн- членів ООНгрудня 1948 року уряди країн- членів ООН визнали права людини “на життя, свободу тавизнали права людини “на життя, свободу та недоторканість особи для всіх без винятків”,недоторканість особи для всіх без винятків”, підписавши Загальну Декларацію Правпідписавши Загальну Декларацію Прав Людини.Людини.
 18. 18. Причинами проявів насильства є :Причинами проявів насильства є : -Сім’я як фактор становлення-Сім’я як фактор становлення агресивної поведінки;агресивної поведінки; - Взаємини з однолітками;- Взаємини з однолітками; - Засоби масової інформації;- Засоби масової інформації; -Комп’ютерні ігри;-Комп’ютерні ігри; - Низький соціально-економічний- Низький соціально-економічний рівень життя великої кількості сімей;рівень життя великої кількості сімей; -Вплив соціуму;-Вплив соціуму;
 19. 19. Міжнародні документи щодоМіжнародні документи щодо захисту прав дитини:захисту прав дитини: - Декларація прав дитини,- Декларація прав дитини, прийнята Генеральноюприйнята Генеральною Асамблеєю ООН уАсамблеєю ООН у 1959 році1959 році,, у нійу ній 10 статей10 статей,, 10 принципів10 принципів захисту дітей.захисту дітей.
 20. 20. - Конвенція про права дитини,- Конвенція про права дитини, прийнята Генеральноюприйнята Генеральною Асамблеєю ООН уАсамблеєю ООН у 1989 році1989 році.. У нійУ ній 54 статті,54 статті, що стосуютьсящо стосуються не тільки прав і свобод, але йне тільки прав і свобод, але й зобов'язань держав позобов'язань держав по захисту прав.захисту прав.
 21. 21. Стаття 16Стаття 16ПРАВО:ПРАВО: Всі діти маютьВсі діти мають право на особистеправо на особисте життяжиття ОбовОбов‘‘язок:язок: Дотримуватись норм іДотримуватись норм і правил поведінки,правил поведінки, прийнятих уприйнятих у суспільстві. Несуспільстві. Не створювати ситуацій,створювати ситуацій, що можутьщо можуть спричиняти нещасніспричиняти нещасні випадки.випадки.
 22. 22. Стаття 3Стаття 3 ПРАВО:ПРАВО: Всі діти мають правоВсі діти мають право на любов тана любов та піклуванняпіклування ОбовОбов‘‘язок:язок: Поважати і любитиПоважати і любити своє оточення.своє оточення. Ставитися до нихСтавитися до них так,як би ми хотіли,так,як би ми хотіли, щоб ставилися дощоб ставилися до нас.нас.
 23. 23. Стаття 30Стаття 30 Право:Право: Всі діти рівні у своїх правахВсі діти рівні у своїх правах ОбовОбов‘‘язок:язок: Поважати близьких таПоважати близьких та друзів. Недрузів. Не принижувати гідностіпринижувати гідності кожної людини.кожної людини. Поводитись так, щобПоводитись так, щоб своєю поведінкою несвоєю поведінкою не порушувати правпорушувати прав іншої людини.іншої людини.
 24. 24. Стаття 27Стаття 27Право:Право: Усі діти мають право наУсі діти мають право на повноцінне харчуванняповноцінне харчування ОбовОбов‘‘язок:язок: Дотримуватись режимуДотримуватись режиму харчування. Вживатихарчування. Вживати продукти до кінцяпродукти до кінця терміну придатності.терміну придатності. Поважати працюПоважати працю кухарів.кухарів.
 25. 25. Стаття 31Стаття 31 Право:Право: Усі діти мають правоУсі діти мають право на відпочинок іна відпочинок і дозвілля.дозвілля. ОбовОбов‘‘язок:язок: ДотримуватисьДотримуватись правил моральноїправил моральної етики;етики; організовуватиорганізовувати дозвілля так, щобдозвілля так, щоб воно приносиловоно приносило користь і некористь і не заважало іншим.заважало іншим.
 26. 26. Статті 28, 29Статті 28, 29Право:Право: Усі діти мають право наУсі діти мають право на освітуосвіту ОбовОбов‘‘язок:язок: Сумлінно навчатись,Сумлінно навчатись, активно працюватиактивно працювати на уроках, готуватисьна уроках, готуватись самотужки, старанносамотужки, старанно виконувати домашнівиконувати домашні завдання.завдання.
 27. 27. Стаття 23,25Стаття 23,25 Право:Право: Особлива турбота –Особлива турбота – дітям з обмеженимидітям з обмеженими фізичнимифізичними можливостямиможливостями ОбовОбов‘‘язок:язок: Бути толерантним доБути толерантним до таких людей.таких людей. Поважати і допомагатиПоважати і допомагати їм.їм.
 28. 28. Право:Право: Особлива турботаОсоблива турбота дітям, якідітям, які перебувають уперебувають у конфлікті зконфлікті з законом.законом. ОбовОбов‘‘язок:язок: Дотримуватись певнихДотримуватись певних норм поведінки,норм поведінки, прийнятих уприйнятих у суспільстві.суспільстві. Намагайтесь неНамагайтесь не створювати ситуації,створювати ситуації, які призводять доякі призводять до порушення закону.порушення закону.
 29. 29. Стаття 24Стаття 24 Право:Право: Діти мають правоДіти мають право на медичнуна медичну допомогудопомогу ОбовОбов‘‘язок:язок: Цінувати і дбатиЦінувати і дбати про своє здоровпро своє здоров‘‘я.я. ВиконуватиВиконувати приписилікарів уприписилікарів у разі потреби.разі потреби.
 30. 30. Стаття 17Стаття 17Право:Право: Діти мають правоДіти мають право на інформаціюна інформацію ОбовОбов‘‘язок:язок: СамостійноСамостійно знаходитизнаходити інформацію вінформацію в різноманітнихрізноманітних джерелах.джерелах.
 31. 31. У Конвенції ООН про праваУ Конвенції ООН про права дитини є 54 статті.дитини є 54 статті. Вони налічують 40 прав дитини.Вони налічують 40 прав дитини. Всі права можна розділити на такіВсі права можна розділити на такі види:види: • Права ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ( СТАТТІ 32-36,11-22)Права ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ( СТАТТІ 32-36,11-22) • Права ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дітей (доступом доПрава ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дітей (доступом до благ і послуг, забезпечення розвитку) (статтіблаг і послуг, забезпечення розвитку) (статті 24-29)24-29) • Права ЗАЛУЧЕННЯ дітей ( до прийняттяПрава ЗАЛУЧЕННЯ дітей ( до прийняття рішень,до вибору) (статті 12-17)рішень,до вибору) (статті 12-17) Додаткові:Додаткові: права для дітей з особливими потребами,права для дітей з особливими потребами, для дітей, які перебувають у конфлікті з законом.для дітей, які перебувають у конфлікті з законом.
 32. 32. Ти маєш знати свої права іТи маєш знати свої права і користуватись ними!користуватись ними! Що таке права?Що таке права? ““Право”- це те, чим наділена кожнаПраво”- це те, чим наділена кожна людина, внаслідок того, що воналюдина, внаслідок того, що вона ЛЮДИНА.ЛЮДИНА. Всі люди мають одинакові права,Всі люди мають одинакові права, включаючи людей з інвалідністю.включаючи людей з інвалідністю. Усі права одинаково важливі.Усі права одинаково важливі. Права потрібні для того, щоб захищати іПрава потрібні для того, щоб захищати і зберігати людську суть кожного, щобзберігати людську суть кожного, щоб забезпечити кожній людині гіднезабезпечити кожній людині гідне життя.життя. Права дитини – це права людини,Права дитини – це права людини, Яка не досягла 18 років.Яка не досягла 18 років. Держава може бути більш чи меншДержава може бути більш чи менш демократичною, але змінити правадемократичною, але змінити права вона не може. Вони – ТВОЇ.вона не може. Вони – ТВОЇ.
 33. 33. Організації, щоОрганізації, що сприяютьсприяють здійсненнюздійсненню конвенціїконвенції

×