PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I AVALUACIÓ PER 
COMPETÈNCIES. ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
3. ROF dels centres educatius. 
R00_CefireCon...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
2 
Títol. Currículum. 
Projecte 
eductiu. 
Projecte 
curricular. 
Programació 
didàctica. 
...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
3 
Nivells de 
concreció 
Ordenació 
acadèmica 
Escoles d’Art 
Decret 
234/1997 
El Decret ...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
4 
DECRET XX/XXXX que estableix el Currículum de ... 
Nivells de ARTICLE 2 
concreció 
Orde...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
5 
DECRET XX/XXXX que estableix el Currículum de ... 
ARTICLE 3 
• Entorn de l’Escola. 
• E...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
6 
DECRET XX/XXXX que estableix el Currículum de ... 
ARTICLE 3 
• Foment de la cultura 
em...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
7 
Projecte Educatiu d’una Escola d’Art. 
Deducció dels apartats mínims 
1. Objectius i met...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
8 
Decret 234/1997 del 2 de setembre del Govern Valencià 
Reglament Orgànic i Funcional (RO...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
9 
V. Autonomia pedagògica i organitzativa. 
Projecte educatiu 
Serà 
coordinat 
i redactat...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
10 
V. Autonomia pedagògica i organitzativa. 
El projecte curricular d’etapa concretarà i c...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
11 
V. Autonomia pedagògica i organitzativa. 
Els continguts mínims que ha de tindre una pr...
3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 
12 
A-3.1 Analitza el Projecte Educatiu de la teua Escola i respon les preguntes següents: ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

03 cpea rof_centres_artistic

791 visualizaciones

Publicado el

Reglamentació de les Escoles d'Art

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

03 cpea rof_centres_artistic

 1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES. ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 3. ROF dels centres educatius. R00_CefireConselleria http://mestreacasa.gva.es/web/cefirefp/oferta_formativa_fp Raül Solbes Monzó raulsolbes@gmail.com Licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial – Sin Obra Derivada 3.0 España R06_CentreEscolar http://www.flickr.com/photos/83107364@N00/2404384026/
 2. 2. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 2 Títol. Currículum. Projecte eductiu. Projecte curricular. Programació didàctica. Programació d’aula. Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 3. 3. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 3 Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 El Decret 234/1997 regula l’organització i el funcionament dels instituts d’educació secundària Respecte a les Escoles d’Art no existeix cap legislació específica d’organització i funcionament general http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/val/artes.htm Després d’analitzar tota la normativa relacionada amb els ensenyaments artístics, l’única que fa referència al Projecte Educatiu de Centre és el propi Currículum d’un ensenyament concret (articles 2 i 3) Aquest article fa referència al Projecte Educatiu i a la Proposta Pedagògica (Projecte Curricular), però en cap moment fa referència als apartats mínims que ha de tenir. PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 4. 4. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 4 DECRET XX/XXXX que estableix el Currículum de ... Nivells de ARTICLE 2 concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 5. 5. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 5 DECRET XX/XXXX que estableix el Currículum de ... ARTICLE 3 • Entorn de l’Escola. • Emprar recursos i metodologies relacionades amb el futur exercici professional. • Establir catàleg d’empreses. • Traslladar la realitat de l’empresa a l’escola (AAEE i complementàries). Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 6. 6. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 6 DECRET XX/XXXX que estableix el Currículum de ... ARTICLE 3 • Foment de la cultura emprenedora. • Promoció els programes europeus i internacionals. • Establir vincles amb entitats externes amb la finalitat de coordinar ofertes formatives. Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 7. 7. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 7 Projecte Educatiu d’una Escola d’Art. Deducció dels apartats mínims 1. Objectius i metodologia de l’Escola (anàlisi de l’entorn). 2. Orientació al respecte dels recursos i metodologies a utilitzar. 3. Catàleg d’empreses. 4. Orientacions al voltant de les AAEE i complementàries (traslladar la realitat de l’empresa a l’escola). 5. Orientacions al respecte del foment de la cultura emprenedora. 6. Orientacions per promocionar els programes europeus i internacionals. 7. Orientacions per establir vincles amb entitats externes. 8. Orientacions al respecte de l’oferta formativa i cursos d’especialització Ordenació acadèmica Escoles d’Art PEC (article 4). Projecte 9. Informació i orientació professional (article 5). Curricular Programació didàctica Tots aquests aspectes han de definir-se a nivell de l’Escola per tal de Nivells de concreció Decret 234/1997 poder desenvolupar la Programació Didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 8. 8. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 8 Decret 234/1997 del 2 de setembre del Govern Valencià Reglament Orgànic i Funcional (ROF) Títol I. Disposicions de caràcter general. Títol II. Òrgans de govern. Títol III. Participació dels pares, mares i de l’alumnat del centre. Títol IV Òrgans de coordinació docent. Títol V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Títol VI. Consell de delegats d’alumnes. Títol VII. Règim econòmic de l’institut. Títol VIII. Règim d’ensenyaments. Títol IX. Avaluació dels instituts. Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 9. 9. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 9 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Projecte educatiu Serà coordinat i redactat per l’equip directiu Serà aprovat pel Consell Escolar. Serà publicat al tauler d’anuncis de l’institut. Inclourà: 1. Finalitats i intencions educatives. 2. Pla de normalització lingüística. 3. Criteris bàsics respecte a: • Organització. • Participació de diversos estaments. • Atenció a la diversitat. • Coordinació amb serveis externs. • Participació del Consell Escolar. • Reglament de règim intern. Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 10. 10. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 10 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. El projecte curricular d’etapa concretarà i complementarà el Currículum. • La comissió de coordinació pedagògica coordinarà i es responsabilitzarà de la seua redacció. • En el procés de reflexió ha d’assegurar-se que participe tot el professorat. • Seran aprovats i avaluats pel Claustre de Professors i es lliurarà una còpia al Consell Escolar. • Una vegada aprovats es faran públics i estaran en secretaria a disposició de qui els sol·licite. Inclourà: 1. L’adequació dels objectius generals a l’entorn i alumnat del centre. 2. Criteris metodològics de caràcter general. 3. Procés d’avaluació (avaluació i promoció). 4. Orientacions per incorporar els temes transversals. 5. Determinació de matèries optatives. 6. Tractament a la diversitat i adaptació curricular. 7. Criteris d’avaluació. 8. Pla d’orientació educativa, psicopedagògica i professional. 9. Programacions didàctiques. 10. Avaluació de projectes i programes d’innovació. Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 11. 11. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 11 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Els continguts mínims que ha de tindre una programació didàctica en la Comunitat Valenciana (Decret 234/1997 del 2 de setembre, article 106) són: 1. Objectius. 2. Continguts. 3. Criteris d’avaluació. 4. Distribució temporal de continguts. 5. Metodologia didàctica a aplicar. 6. Materials i recursos didàctics a utilitzar per l’alumnat. 7. Concreció dels temes transversals del Currículum. 8. Activitats extraescolars. 9. Adaptacions curriculars i programes de diversificació. Nivells de concreció Ordenació acadèmica Escoles d’Art Decret 234/1997 PEC Projecte Curricular Programació didàctica Aquest contingut mínim es concreta i s’amplia a l’Orde 45/2011 Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013
 12. 12. 3. ROF DELS CENTRES EDUCATIUS 12 A-3.1 Analitza el Projecte Educatiu de la teua Escola i respon les preguntes següents: Qüestió Resposta 1. Quines són les orientacions metodològiques? 2. Quines són les orientacions al voltant de les AAEE i activitats complementàries? 3. Estableix criteris per a l’avaluació? 4. Estableix una estructura base per fer la programació didàctica? Programació didàctica i avaluació per competències. Ensenyaments artístics. Versió 1_2013

×