Publicidad

Angrybirds 3

respine2
9 de May de 2012
Publicidad

Angrybirds 3

  1. s una bre at é iva so !” ivit orat ct ab ime t a Qu s ta l·l n A que tat co lta d’e tivi a ocu gats. ac vid s a “L grup Tre del
  2. Quant ala història presentada hi ha una sèrie d’aspectes que volem comentar respecte la vida anterior d’en Quimet. - no entenem perquè doneu tanta importància a la religió per caracteritzar-lo. Pensem que no té res a veure amb la seva manera de ser. - està bé buscar una explicació al canvi de nom de la Natàlia. - la seva activitat sexual sí que pot venir determinada per aquest passat 7
  3. n està be l, l’ac tivitat força , ra a E n gene erquè encaix insulsa p t pe nsada és mol ue no la rament ció ja q però c ta us presen , ni cap tip un ´per la p imatge i ca q ue sigu inclou al. Fa a tiu visu da fa mandr at d’atrac d’entra st apa rt e e t ext qu això en aqu er l legir p un… m li pose 6
  4. fa a osaltres Pe l que fia n p r a t ca l’o rtog m troba i ha e h no hi h ncs no quest , do obre a falta dir s res a q uest un… . En a osem tema at hi p t apar 10
  5. l era gen tan t en s es scri idee , l’e les im uè é u n t e r úl perq s, t us i I p bé p ade t, n à est desen nç volu amen a ben ç n be e (com està e for falta r i hi ord nllaç) ra que e a des it, enc r esc . e stil 8
  6. Aque s valor ta ha es ació tat l . a no Us d stra esitg Viqu e illetr m sort a . a la Angr y birds - 20 12
Publicidad