Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Forskningsprocessen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Barngruppstudien 110518
Barngruppstudien 110518
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Forskningsprocessen (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Forskningsprocessen

 1. 2. Information till föräldrar som har barn med cancer Anders Ringnér Ulla Hällgren Graneheim Lilian Jansson
 2. 3. Vad behövs för att forska? <ul><li>Idé </li></ul><ul><li>Handledare </li></ul><ul><li>Pengar </li></ul><ul><li>Etisk prövning </li></ul>
 3. 4. Krav på bra idéer <ul><li>Signifikant! </li></ul><ul><li>Kliniskt relevant! </li></ul><ul><li>Genomförbar? </li></ul><ul><li>Etiskt försvarbar? </li></ul>
 4. 5. Föräldrarnas situation Stress Depression Trötthet Krav PTSD
 5. 6. Vinster med information <ul><li>Väl informerade föräldrar har lägre nivåer av hopplöshet och bättre upplevelse av att ha kontroll </li></ul><ul><li>Dåligt informerade föräldrar har högre nivåer av psykiskt obehag </li></ul><ul><li>Information verkar alltså kunna göra skillnad. </li></ul>
 6. 7. Syfte <ul><li>Att utveckla ett strukturerat informationsprogram riktat till föräldrar som har barn med cancer och undersöka vilken effekt programmet har. </li></ul>
 7. 8. Finansiering <ul><li>Fakultetsmedel </li></ul><ul><li>Pengar från din avdelning </li></ul><ul><li>Anslag </li></ul>
 8. 9. Etisk prövning <ul><li>Kostar – gör rätt från början! </li></ul><ul><li>Gör den bredare än du tror du behöver! </li></ul>
 9. 10. Syfte <ul><li>Att utveckla ett strukturerat informationsprogram riktat till föräldrar som har barn med cancer och undersöka vilken effekt programmet har. </li></ul>
 10. 11. Mycket förenklad översikt <ul><li>STEG 1 </li></ul><ul><ul><li>Lägga grunden till interventionen </li></ul></ul><ul><li>STEG 2 </li></ul><ul><ul><li>Designa och genomföra interventionen </li></ul></ul><ul><li>STEG 3 </li></ul><ul><ul><li>Utvärdera interventionen </li></ul></ul>
 11. 12. Studie I och II Syfte <ul><li>Undersöka vårdares (Studie I) och föräldrars (Studie II) upplevelser av information och deras åsikter om hur ett optimalt informationsprogram skulle se ut. </li></ul>
 12. 13. Studie I och II Metod, deltagare och analys <ul><li>Fokusgruppsintervjuer </li></ul><ul><li>Fyra grupper vardera med fem till åtta föräldrar respektive vårdare </li></ul><ul><li>Två forskare, en moderator, en observatör </li></ul><ul><li>Kvalitativ innehållsanalys </li></ul>
 13. 14. Studie III Syfte <ul><li>Att vid olika tillfällen under vårdtiden undersöka innehållet i den information som ges till föräldrarna samt hur den lämnas. </li></ul>
 14. 15. Studie III Metod <ul><li>Deltagande observationer med avslutande intervjuer </li></ul><ul><li>Bredd när vi väljer situationer att observera </li></ul>
 15. 16. Studie III Deltagare och analys <ul><li>Två-stegs-process vid rekrytering av deltagare </li></ul><ul><li>Upprepade observationer under sex månader </li></ul><ul><li>Kvalitativ innehållsanalys </li></ul>
 16. 17. Det knivigaste… <ul><li>… blir att designa en intervention som är effektiv nog för att ge signifikanta resultat </li></ul><ul><li>Samarbete mellan föräldrar, vårdare och forskare </li></ul><ul><li>Möten mellan sjuksköterska och föräldrar? Webbplats? Katedralundervisning? Sjuksköterskeledda stödgrupper? Något helt annat? </li></ul>
 17. 18. Studie IV Syfte <ul><li>Att undersöka programmets effekt vad gäller möjliga utfallsmått </li></ul>
 18. 19. Studie IV RCT <ul><li>Icke-blindad undersökning </li></ul><ul><li>En behandlingsgrupp som får interventionen, en samtidigt kontrollgrupp som inte får den </li></ul><ul><li>80 deltagare vid två svenska centra </li></ul>
 19. 20. Studie IV Metod och analys <ul><li>Telefonintervjuer med frågeformulär vid interventionens start, under och efter interventionen </li></ul><ul><li>Möjliga utfallsmått är oro, hälsorelaterad livskvalitet, välbefinnande, KASAM och sjukfrånvaro </li></ul><ul><li>Relevanta statistiska metoder </li></ul>
 20. 21. Studie V Syfte <ul><li>Att beskriva föräldrarnas upplevelse och fördelar av interventionen </li></ul>
 21. 22. Studie V Metod, deltagare och analys <ul><li>Individuella intervjuer </li></ul><ul><li>Delmängd av deltagarna i behandlingsgruppen </li></ul><ul><li>Kvalitativ innehållsanalys </li></ul>
 22. 23. Fem tips från en nybörjare <ul><li> Börja med det som frustrerar dig! </li></ul><ul><li> Lägg ännu mer krut på din litteraturgenomgång när du tror du är klar! Och googla på andra forskare! </li></ul><ul><li> Gör en lagom osnäv etikansökan! </li></ul><ul><li> Allt tar mycket längre tid än vad du trodde! </li></ul><ul><li> Behåll din kliniska förankring! </li></ul>

×