Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Salut i malatia

3.228 visualizaciones

Publicado el

Salut i malaltia

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Salut i malatia

 1. 1. SALUT, MALALTIA I ESTILS DE VIURE
 2. 2. SALUT I MALATIA Feu doble clic per afegir una imatge SALUT:l'OMS (Organització Mundial de la Salut) la defineix com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols com l'absència de malaltia. MALALTIA: alteració de l'estat de salut, pèrdua transitòria o permanent del benestar físic, psíquic o social. Ciència i Caritat, Picasso
 3. 3. FACTORS DETERMINANTS PER LA SALUT Factors genètics: Hemofília Alteració del genoma Ex. Síndrome de Down Coneixeu altres malalties que siguin conseqüència de l'alteració dels gens?
 4. 4. Factors ambientals Físicoquímics Soroll : pèrdua auditiva Radiacions: radioactives, ultraviolades... alteracions cel·lulars, ex. càncer de pell... Contaminació de l'aire: afeccions a les vies respiratòries: asmes, al·lèrgies... Contaminació de l'aigua: pesticides, aigües fecals, nitrats, microorganismes... Provoquen afectacions com el nen blau, gastroenteriitis, còlera .... Contaminació aliments: metalls pesants... Malaltia de Minamata
 5. 5. Factors psíquics Tensió i Estrés: poden provocar ansietat crònica, depressions, trastorns del son, afavorir malalties cardiovascualrs... Factors socials Situació laboral Integració social Seguretat
 6. 6. Estils de vida saludables Alimentació completa i equilibrada
 7. 7. Exercici físic
 8. 8. Evitar conductes que afavoreixen la malaltia Alcohol Tabac Drogues
 9. 9. Tabac
 10. 10. DECÀLEG DE LA VIDA SALUDABLE VACUNES: Seguir els plans de vacunació, per evitar patir i transmetre malalties infeccioses. CUIDAR L'ALIMENTACIÓ:Menjar regularment, i seguir una dieta equilibrada i variada. REALITZAR EXECICI FÍSIC: Fer un mínim d'exercici físic per evitar sobrepes. EVITAR EL CONSUM DE DROGUES: No consumir substàncies addictives, legals o no. CONTROLAR L'ESTRÉS: Mantenir l'equilibri entre les responsabilitats de la feina i la vida personal, reservar temps per l'oci i el descans adequat. CONÈIXER ELS PROPI COS I ELS SEUS RISCOS: Conèixer el propi historial i els antecedents familiars per evitar riscos de salut. MANTENIR UNA VIDA AFECTIVO-SEXUAL SANA: Evitar pràctiques sexuals de risc per la salut i transmissió de malalties via sexual. ADOPTAR MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ: Protecció adequada per la seguretat laboral, seguretat vial o factors agressius com la radiació intensa. PRACTICAR HÀBITS D'HIGIENE: La neteja corporal ajuda a prevenir les infeccions. També cal vestir segons les condicions del medi i l'activitat que es desenvolupi. DONAR PRIORITAT A LES CONDUCTES PREVENTIVES: Adoptar conductes preventives per evitar la malaltia.
 11. 11. Malalties infeccioses i no infeccioses Malalties infeccioses Causades per un: Bacteri Còlera (Vibrio cholerae), Salmonel·losi (Salmonel·la tiphy), Tètanus Vacunació Virus Vídeo grip Grip SIDA (VIH) Hepatitis ÉbolaVídeo Ébola Protozou Malària(Plasmòdium sp) Aspecte social Esquema Fong Candidiasi (Candida albicans) Peu d'atleta (Microsporum sp) Malalties no infeccioses Malalties tumorals Conèixer, preveure i guarir el càncer Càncer Video marató TV3 Malalties endocrines Diabetis Hiper/hipotiroïdisme Al·èrgies. Malaïdes al·lèrgies Malalties nutricionals Obesitat. La nova pastilla per aprimar-se Malalties cardiovasculars Infart de miocadri. A tot cor Malalties de l'aparell respiratori Malalties mentals Esquizofrènia Transtorn d'ansietat Alzheimer. El presdent contra l'Alzheimer Protocol Detecció Precoç
 12. 12. La defensa contra les infeccions Mecanismes específics - Els Limfòcits B Els limfòcits T ●Mecanismes inespecífics ● La pell ● Les mucoses ● La inflamació
 13. 13. Actuació dels mecanismes inespecífics:Inflamació Explica com actuen els mecanismes de defensa inespecífics
 14. 14. Actuació dels mecanismes específics Interpreta aquests esquemes sobre l'actuació dels mecanismes específics i dóna una explicació per escrit.
 15. 15. Tractament contra les malalties infeccioses Antibiòtics pels bacteris Les vacunes i els antivirals, pels virus Fàrmacs pels fongs i protozous (malària; quinina) L'antibiograma ens serveix per determinar l'antibiòtic més adequat.
 16. 16. EL DIAGNÒSTIC DE LES MALALTIES El diagnòstic d'una malaltia l'ha de fer un metge o facultatiu. Passos per fer un diagnòstic ➔Entrevista clínica: El metge interroga al pacient per recollir els símptomes que li permeten fer un diagnòstic. ➔Exploració física: Es delimita l'estat del pacient recollint informació amb el tacte, l'oïda, la vista.... ➔Exploracions complementàries: Radiografies: Es fa passar raigs X (radiació molt energètica que travessa cossos opacs) a través del pacient i s'impressiona un fotografia, els ossos molt densos es veuen clars i els teixits foscos. Tomografies TAC: Es fan moltes radiografies amb un aparell de raigs X que gira al voltant del pacient i es veu el seu interior a rodanxes que combinades permeten imatges detallades del cos Ressonància magnètica: Un aparell crea un fort camp magnètic al voltant del pacient, els àtoms d'aquest responen emeten fotons , poden obtenir imatges del cos. Sense perill excepte persones amb marcapassos o protèsis. Ecografies: Es fan arribar ultrasons d'alta freqüència al cos del pacient i es veuen imatges tridimensionals, sense cap perill. Medicinanuclear:S'introdueixen substàncies radioactives dins del pacient i es veu com es distribueixen a través d'una gammagrafia, es veu el funcionament dels òrgans. Cateterisme cardíac: S'introdueix un catèter a través de l'artèria engonal fins al cor a l'hora que s'injecta una substància de contrast que es detecta amb raig X. Dóna informació sobre l'estat del cor i els vasos Anàlisis de sangextreure sang i analitzar la concentració de diverses substàncies. Electrocardiograma,encefalograma,miogram a: S'enregistren les senyals elèctriques que emeten, el cor, les neurones o els músculs. Tècniques endoscòpiques: Permet veure l'interior del cos introduint un endoscopi per algun orifici natural o a través d'una incisió. Biòpsia:S'extreu un petita porció de teixit per analitzar-lo al laboratori pel microscopi i determinar si un tumor és benigne o no
 17. 17. Ecografia Radiografia tòrax Electrocardiograma Tomografia Radiografia tòrax càncer Ressonància magnètica
 18. 18. Endoscopia Medicina nuclear Tiroides Esquelet: presència d'infeccions o tumors als llocs on es fixa més el component radioactiu
 19. 19. TRACTAMENT DE LES MALATIES Els medicaments Contenen fàrmacs que són principis actius que amb la dosi adequada serveixen per guarir, alleujar prevenir o diagnosticar una malaltia. Actuen unint-se a uns receptors específics del nostre cos i modifiquen la seva funció. Com que s'uneixen a més d'un receptor a vegades provoquen reaccions adverses, en l'actualitat es busca fàrmacs que tan sols s'uneixin a un sol receptor. Els antibiòtics són substàncies químiques produïdes per microorganismes com a resultat d'una biosíntesi específica que és capaç , a baixes concentracions, d'inhibir el creixement d'altres microorganismes o d'eliminar-los. Per exemple el que fan és unir-se a proteïnes que formen les membranes dels bacteris i impedeixen la seva reproducció. Ús correcte dels medicaments Indústria farmacèutica Les indústries farmacèutiques són les encarregades d'investigar i trobar nous medicaments útils, per què un medicament sigui aprovat cal que: • Dissenyar un compost químic • Fabricar-lo • Provar-lo amb cultiu de cèl·lules ➢ Es facin proves amb animals: 2 espècies ➢ Passi els assajos clínics ➢ Per últim es comercialitza després de patentar-lo La patent dura 10-20 anys i després qualsevol el pot fabricar: és un genèric. Es comercialitza sense marca comercial però que té un principi actiu similar i la mateixa presen-tació farmacèutica, composició i bioequi-valència que un medicament de marca. Vídeo medicament genèrics La cirugia És un mètode agressiu per arribar òrgans interns. Es poden fer intervencions quirúrgiques per extreure apèndixs, extreure tumors, fer oclusions intestinals... Comporta un risc, doncs cal una anestesia
 20. 20. EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS  Els medicaments només s’han d’utilitzar sota prescripció mèdica.  L’automedicació és perillosa. El medicament que guareix una persona pot ser verí per a una altra.  Cal seguir els consells del metge quant a prescripció (dosi, durada del tractament...).  No s’ha d’abandonar la medicació, encara que desapareguin els símptomes.  No hem d’exigir despesa farmacèutica innecessària o inoportuna.  Hem de guardar els medicaments en llocs segurs.
 21. 21. Transplantament Implantació d'un òrgan (cor, ronyó, pulmó,...) d'un donant a un receptor. El gran problema dels transplantaments és el rebuig. A la superfície de les cèl·lules de cada individu tenim unes proteïnes pròpies que es dieun antígens leucocitaris humans. Si el sistema inmunitari del receptor no reconeix aquestes proteïnes de l'òrgan implantat com a pròpies actua contra ell, provocant el rebuig. Per això donant i receptor ha de ser el màxim de compatibles. Actualment s'intenta evitar el rebuig creant nous òrgans a partir de les cèl·lules mare. Transplantaments de teixits Per exemple de mèdul·la òssia o de pell. Marató tv3 Transplantaments
 22. 22. A Espanya es practiquen des de l’any 1965 (primer trasplantament de ronyó a l’Hospital Clínic de Barcelona). Actualment hi ha un bon percentatge d’èxit quant a supervivència del pacient i taxa de rebuig de l’empelt. Els de ronyó i fetge són els més freqüents a Espanya. Taxa de donants actual a Espanya: 35 per cada milió d’habitants, aproximadament (una de les més altes del món). Recerca actual respecte a la possibilitat de xenotrasplantaments. El donant i el receptor són d'espècies diferents, per exemple òrgans de porc en persones. Importància de la solidaritat. El cordó que dóna vides Transplantament cara TRANSPLANTAMENTS I CÈL·LULES MARES

×