Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
La llum i el so
La llum i el so
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

La Llum I El So

 1. 1. La llum i el so
 2. 2. QUÈ ÉS LA LLUM? <ul><li>La llum és una forma d’ energia . </li></ul><ul><li>La llum ens il·lumina a nosaltres i als cossos del nostre entorn. </li></ul><ul><li>La llum ens permet conèixer la forma i la mida dels objectes que ens envolten, els colors i la distància a la què es troben. </li></ul>
 3. 3. Tipus d’objectes respecte a la llum <ul><li>Els objectes que produeixen llum s’anomenen objectes lluminosos o fonts lluminoses ( que poden ser naturals o artificials ) </li></ul><ul><li>Els objectes que necessiten llum per veure’s, s’anomenen objectes il·luminats . </li></ul><ul><li>També hi ha objectes que emmagatzemen la llum i emeten llum quan ja no estan il·luminats. Són els fosforescents . </li></ul>
 4. 4. TIPUS DE COSSOS: com són?
 5. 5. La llum i els cossos <ul><li>Els cossos que no emeten llum es poden comportar de maneres diferents respecte a la llum: </li></ul><ul><li>Cossos transparents : deixen passar gairebé tota la llum, i els cossos del darrere es veuen clarament. </li></ul><ul><li>Cossos opacs : no deixen passar gens la llum i no es veuen els objectes del darrere. </li></ul><ul><li>Cossos translúcids: només deixen passar una part de la llum i els cossos del darrere es veuen una mica, però com borrosos. </li></ul>
 6. 6. Com són aquests cossos?
 7. 7. Propagació de la llum <ul><li>La llum viatja en línia recta i en totes direccions . </li></ul><ul><li>El trajecte que recorre s’anomena raig de llum . </li></ul><ul><li>Té una velocitat de 300.000 quilòmetres per segon . </li></ul><ul><li>Quan xoca amb un cos opac produeix ombres . </li></ul>
 8. 8. VELOCITAT DE LA LLUM Si aquest tren viatja a 300 km/h ,quants dies trigarà a recórrer la distància que fa la llum en 1 segon? 42 dies
 9. 9. 300.000 km : 300 km/ h = 1.000 h 1.000 h : 24 h/dia = 41’666666 = 42 dies
 10. 10. LA REFLEXIÓ DE LA LLUM <ul><li>És el canvi de direcció que experimenta la llum quan xoca amb un cos opac. </li></ul><ul><li>Gràcies a aquest fenomen els cossos que no són lluminosos s’il·luminen i els podem veure, ja que la llum rebota i ens envia la imatge del cos. </li></ul>Reflexió especular
 11. 11. Reflexió: tipus de cossos <ul><li>Els cossos que reflecteixen tots els raigs de llum en una mateixa direcció són els que tenen la superfície totalment polida. </li></ul><ul><li>En són exemples els miralls, i fan una reflexió especular. </li></ul><ul><li>Altres cossos tenen la superfície rugosa i quan els raigs de llum hi reboten ho fan en moltes direccions. </li></ul><ul><li>En són exemples la fusta i una paret i fan una reflexió difusa. </li></ul>
 12. 12. REFLEXIÓ ESPECULAR
 13. 13. REFLEXIÓ DIFUSA
 14. 14. Els miralls <ul><li>Miralls plans : la imatge que reflecteixen és igual a la real. </li></ul><ul><li>Miralls corbs : </li></ul><ul><ul><li>Còncaus : augmenten la imatge, tot i que a vegades la redueixen i la inverteixen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Convexos : redueixen la imatge,però amplien el camp de visió. </li></ul></ul>
 15. 15. Miralls Còncaus i Convexos La part interna d’una cullera és un mirall còncau , mentre que la part externa és un mirall convex.
 16. 16. MIRALLS CONVEXOS Els retrovisors del cotxe donen una imatge molt més àmplia
 17. 17. REFRACCIÓ DE LA LLUM <ul><li>Quan la llum passa d’un medi a un altre ( per exemple de l’aire a l’aigua ) el raig de llum experimenta un canvi de direcció . </li></ul><ul><li>Uns instruments que es basen en la refracció de la llum són les lents : són cossos transparents, que desvien la trajectòria dels raigs lluminosos. </li></ul>
 18. 18. TIPUS DE LENTS <ul><li>Divergents : són més gruixudes pels extrems que pel mig, i separen els raigs que passen a través d’elles. </li></ul><ul><li>Convergents: són més gruixudes pel mig que pels costats, i concentren en un punt els raigs de llum que les travessen. </li></ul>
 19. 19. LENTS DIVERGENTS Lents divergents, aconsellables per a corregir la miopia-
 20. 20. LENTS CONVERGENTS Lents convergents, adequades per a persones amb hipermetropia.
 21. 21. DESCOMPOSICIÓ DE LA LLUM
 22. 22. EL SO I LES ONES SONORES
 23. 23. EL SO <ul><li>El so és una forma d’energia que emeten els cossos quan vibren. </li></ul><ul><li>Per què sabem que és un tipus energia ? </li></ul><ul><li>Per què produeix canvis: per exemple, el so d’una explosió pot trencar els vidres que es troben a prop. </li></ul><ul><li>Per què és un tipus d’energia mecànica? </li></ul><ul><li>Perquè la vibració és un moviment. </li></ul>
 24. 24. LA PROPAGACIÓ DEL SO <ul><li>Les vibracions del so es propaguen en forma d’ones sonores. </li></ul><ul><li>Les ones sonores es propaguen en totes direccions . </li></ul><ul><li>Perden força quan s’allunyen de la font de so d’on provenen. </li></ul><ul><li>Necessiten un medi per desplaçar-se . El so no es pot propagar en el buit. </li></ul>
 25. 25. LA VELOCITAT DEL SO <ul><li>La velocitat de propagació del so depèn del medi pel qual viatgin les ones. </li></ul><ul><li>En l’aire és de 340 m/s (metres per segon). </li></ul><ul><li>En l’aigua del mar és de 1.531m/s. </li></ul><ul><li>En l’alumini és de 6.420 m/s. </li></ul>
 26. 26. LA REFLEXIÓ DEL SO <ul><li>Quan les ones sonores que emet un cos xoquen contra un obstacle reboten i es reflecteixen cap al seu lloc d’origen ( tornen). </li></ul><ul><li>Aquest fenomen rep el nom d’ eco. </li></ul><ul><li>La distància mínima per tal que es produeixi aquest so són 17 metres. </li></ul>
 27. 27. REFLEXIÓ DEL SO: L’ECO Els rat-penats són cecs i poden caçar les seves preses gràcies a aquest fenomen. Com et sembla que ho fan?
 28. 28. REFLEXIÓ DEL SO: L’ECO Els dofins aprofiten l’eco dels sons que emeten per localitzar objectes en l’aigua.
 29. 29. REFLEXIÓ DEL SO: L’ECO Els vaixells aprofiten l’eco per mesurar la profunditat i detectar obstacles amb un aparell anomenat SONAR.
 30. 30. CARACTERÍSTIQUES DEL SO <ul><li>INTENSITAT: els sons poden ser forts ( com el d’un tambor) o febles (com el de la brisa). </li></ul><ul><li>TO : els sons poden ser greus (com el de la sirena d’un vaixell) o aguts (com el d’un xiulet) </li></ul><ul><li>TIMBRE : és la característica que ens permet distingir dos sons amb la mateixa intensitat i el mateix to. </li></ul>
 31. 31. TIPUS DE SONS
 32. 32. TIPUS DE SONS
 33. 33. TIPUS DE SONS
 34. 34. TIPUS DE SONS
 35. 35. TIPUS DE SONS
 36. 36. TIPUS DE SONS
 37. 37. TIPUS DE SONS
 38. 38. TIPUS DE SONS
 39. 39. TIPUS DE SONS
 40. 40. TIPUS DE SONS

×