A Grecia antiga

rubempaul
rubempaulHistory teacher en Galicia
1
A GRECIA ANTIGA
1.- O NACEMENTO DO MUNDO GREGO
● A civilización grega orixinouse na Península Balcánica e nas costas e illas do Mar Exeo.
● Existían cidades-Estado chamadas polis, independentes unhas das outras.
● Os gregosvivíanda agricultura, do pastoreo,da pesca e do comercio que desenvolveron ao longo
de todo o Mediterráneo.
● Os gregos sentíanse membros dunha mesma comunidade e cultura: a Hélade, unidos por unha
mesma lingua e unha mesma relixión.
● A relixióngregaera politeísta.Osdeuseshabitaban no monte sagrado do Olimpo e Zeus era o pai
de todos eles.
● Os gregos son unha mestura de pobos: Minoicos que habitaron a illa de Creta, Aqueos ou
micénicos que vivironnaGreciacontinental e os Doriosque acabaron instalándose nascostasde Asia
Menor.
2.- AS POLIS GREGAS.
● Os gregos estaban organizados en pequenas cidades-Estado independentes chamadas POLIS.
● Cada polis tiña as súas leis, moeda, exército e goberno propios.
● As primeiras polis tiñan un goberno oligárquico, compostos por uns poucos aristócratas, grandes
propietariosagrícolasque constituíana elite guerreira.Esparta é un exemplodeste tipo de goberno.
● Na polis de Atenas xurdiu unha nova forma de goberno: a DEMOCRACIA: poder exercido polos
cidadáns.
3.- AS COLONIZACIÓNS GREGAS
● Entre os séculos VIII-VI a.C numerosos habitantes das cidades gregas emigraron a diferentes
lugares das costas mediterráneas e do Mar Negro e colonizaron novas terras.
● As causas desta emigración foron: A escaseza de terras, a maioría eran propiedade dos
aristócratas, a miseria na que vivían moitos campesiños porque en Grecia habitaba moita xente e
non había terras nin alimentos para todos e o espírito comercial e navegante dos gregos que
buscaban comerciar cos indíxenas e extraeren materias primas.
● As zonas máisimportantesde colonizaciónforon:a Magna Grecia (sur de Italia e Sicilia), Massalia
(sur de Francia), Iberia (Emporion, Homeroskopeion, Mainaké) e o Mar Negro.
● Nestaszonasos gregosfundaron colonias, polisindependentesdascidadesde orixe (METRÓPOLE)
aínda que mantiñan con ela relacións comerciais e culturais. Introduciron novos cultivos, uso da
moeda, escritura, etc.
2
4.- A ATENAS DE PERICLES
● No séculoV a.C,baixoo gobernode Pericles, Atenas converteuse na polis hexemónica de Grecia.
● A formade gobernoque se estableceuenAtenasfoi a democracia: poder do pobo. As institucións
básicasdeste sistema político eran a Asemblea: reunión de todos os cidadáns de Atenas (Ekklesia),
para votar as leis, decidir as declaracións de guerra e elixir aos maxistrados : eran cidadáns elixidos
pola Asemblea que se ocupaban dos asuntos públicos. Os máis importantes eran os Estrategos:
dirixíana políticaexteriore oexércitoe os Arcontes: presidíanostribunaise ascerimoniasrelixiosas.
● A democracia ateniense era limitada: só podían participar na vida política os cidadáns: todos os
homeslibres,maioresde idade, nados de pai cidadán e nai ateniense. Formaban parte do exército,
eran os hoplitas.
● Estaban excluídos dos dereitos políticos: as mulleres, os metecos (estranxeiros) e os escravos.
5.- O ESPLENDOR DE ATENAS
● No século V a.C., os persas (medos) lánzanse á conquista das polis de Grecia, producíndose as
Guerras Médicas (492-449 a.C) .
● Os exércitos atenienses xunto coas polis aliadas inflixíronlles importantes derrotas ( Maratón e
Salamina ) aos persas que acabarán retirándose.
● A vitoria sobre os persas outorgoulle a Atenas un papel dominante sobre o resto de cidades
gregas, as cales formaron a Liga de Delos (447 a.C), alianza dirixida por Atenas, en previsión dun
novo ataque dos persas.
● Atenas recadaba e administraba os impostos que pagaban as polis e gardábaos na illa de Delos:
Tesouro da Liga de Delos.
● Cando algunhas polis, cansas do dominio abusivo de Atenas, quixeron abandonar a alianza, esta
impedíullelo pola forza estalando as Guerras do Peloponeso ( 431 - 404 a.C ). Esparta encabezou
unha coalición de cidades, Liga do Peloponeso, contra a Liga de Delos dirixida por Atenas.
● Estas guerras remataron coa derrota de Atenas e a decadencia das polis gregas.
6.- A GRECIA HELENÍSTICA
● Macedonia, norte de Grecia, era no século IV un reino illado.
● O rei Filipo II aproveitando o declive das cidades gregas, logo das Guerras do Peloponeso, cun
potente exército (falanxes) conseguiu o dominio de Grecia cara o 338 a.C.
● No 336 a.C o fillo de Filipo II, Alexandre Magno sucedeuno no goberno, e conseguiu unificar as
cidades gregas, derrotar aos persas e chegar ata a India, creando un gran Imperio.
● Tras a morte de Alexandre Magno (323 a.C) os seus xenerais repartíronse o imperio, xurdindo
reinosindependentes chamados reinos helenísticos. Os máis importantes foron Exipto, con centro
en Alexandría, e Siria, con capital en Antioquía.
3
7.- A HERDANZA DA CULTURA CLÁSICA GREGA
● A cultura creada polos antigos gregos e romanos é a base da nosa cultura occidental.
● En Grecia nacerona filosofía,ocoñecementocientífico, os canons artísticos, os Xogos Olímpicos e
a democracia como forma de goberno.
8.- DEUSES, HEROES E MITOS
● A relixión grega era politeísta: os deuses gregos habitaban no Olimpo, eran antropomorfos e
inmortais: Zeus,Hera,Poseidón,Apolo,Ares,Dionisio,… Existían ademais heroes: fillos de deuses e
mortais.
● As historias dos Deuses denomínase mitoloxía. Os mitos gregos explicaban a orixe do mundo.
Exemplos: mito do talón de Aquiles ou o mito de Pandora.
● Celebraban moitas cerimonias ou cultos para adorar aos seus deuses:
- Cultos familiares: o pai era quen facía os ritos
- Cultos das cidades: cada cidade tiña as súas cerimonias: en Atenas celebrábanse as
Panateneas, culto á deusa Atenea, no que unha procesión percorría as rúas da cidade.
- Cultos panhelénicos (de todos os gregos): Destacan o Oráculo de Delfos no que unha
sacerdotisa (pitonisa) facía preguntas ao deus Apolo sobre o futuro das persoas; Xogos
olímpicos en honor a Zeus.
9.- A CULTURA GREGA
● Grecia foi o berce da Filosofíae do pensamentoracional,xa que os gregostrataronde buscar unha
explicación lóxica da realidade.
● Os grandes filósofos gregos foron Sócrates, Platón e Aristóteles.
● Nas ciencias destacaron: Pitágoras (matemáticas), Arquímedes (física), Hipócrates (medicina),
Eratóstenes (xeografía) e Aristarco (astronomía)
.● O teatro naceu en Grecia. Existen dous grandes xéneros teatrais: a traxedia e a comedia.
– A traxedia, unha peza que ten un desenlace funesto. Os grandes autores tráxicos foron
Esquilo, Sófocles e Eurípides.
– A comedia obra divertidas cun desenlace feliz. Neste xénero salienta Aristófenes.
10.- A ARTE GREGA: ARQUITECTURA, ESCULTURA E PINTURA
.● Os gregos non usaron nin o arco nin a bóveda.
● A arquitectura grega é arquitrabada ou alintelada: unión de columnas e trabes horizontais.
● Foron os creadores das ordes ou estilos arquitectónicos: dórico, xónico e corintio.
4
● Os edificiosmáisrepresentativos foron os templos como o Partenón de Atenas e os teatros como
o Teatro de Epidauro.
● As estatuas esculpíanse en pedra, mármore ou bronce e estaban pintadas con vivas cores.
● Pretendían representar a beleza ideal e o movemento.
● Buscaron as proporcións ideais do corpo humano e desenvolveron un modelo para a súa
representación baseado nun xogo de proporcións entre as distintas partes do corpo: o canon.
● Tres etapas:
– Época arcaica: Na época arcaica representábase a mozos/atletas espidos (koúroi) e
doncelasataviadasconvestidos(korai).Ocorpo tratábase rixidamente, sen movemento, en
posición frontal, cos brazos pegados ao corpo e rostro inexpresivo. Koré do peplos; Kourós
de Anavyssos; Cleobis e Bitón; Dama de Auxerre.
– Época clásica: Na época clásica (séculos V e IV a.C) conseguiron representar o corpo
humano de maneira proporcionada (canon) e darlle movemento. Escultores destacados:
Mirón, Fidias, Polícleto, Praxíteles e Lisipo. Discóbolo de Mirón; Policleto: Doríforo; Lisipo:
Apoxiómeno; Praxíteles: Hermes con Dionisos
– Época helenística: Na época helenística a escultura adquiriu un sentido máis dramático e
realista,xaque se buscabaa expresióndasemociónshumanas(dor,forza,tensión...)..Gálata
moribundo Laoconte e os seus fillos; Venus de Milo.
● Os oleiros gregos foron hábiles artesáns. Moitas pezas tiñan fermosas pinturas. Estas imaxes
proporcionáronnos unha valiosa información sobre a cultura e mais o modo de vida dos gregos.
● Salientaban as de figuras negras sobre fondo ocre ou vermello e as de figuras vermellas sobre
fondo negro.

Recomendados

A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antigarubempaul
1.7K vistas36 diapositivas
A antiga greciaA antiga grecia
A antiga greciaTeacherBelen
1.6K vistas42 diapositivas
Grecia e romaGrecia e roma
Grecia e romacamposseijo
1.2K vistas79 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

GreciaGrecia
GreciaJorLaJuSky
557 vistas56 diapositivas
Tema 13 O imperio romanoTema 13 O imperio romano
Tema 13 O imperio romanorubempaul
1.2K vistas32 diapositivas
A civilización gregaA civilización grega
A civilización gregarubempaul
412 vistas48 diapositivas
12 13 c grecia12 13 c grecia
12 13 c greciaroberto
409 vistas34 diapositivas
Grecia finalGrecia final
Grecia finallolifreire
546 vistas35 diapositivas

La actualidad más candente(20)

GreciaGrecia
Grecia
JorLaJuSky557 vistas
Tema 13 O imperio romanoTema 13 O imperio romano
Tema 13 O imperio romano
rubempaul1.2K vistas
A civilización gregaA civilización grega
A civilización grega
rubempaul412 vistas
12 13 c grecia12 13 c grecia
12 13 c grecia
roberto 409 vistas
Grecia finalGrecia final
Grecia final
lolifreire546 vistas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo4.7K vistas
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa921 vistas
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romana
masinisa883 vistas
O mundo gregoO mundo grego
O mundo grego
moulin293761 vistas
Tema X: ExiptoTema X: Exipto
Tema X: Exipto
Santi Pazos4K vistas
A IDADE ANTIGAA IDADE ANTIGA
A IDADE ANTIGA
Carmela Rodríguez1.1K vistas
Historia antigaHistoria antiga
Historia antiga
mariocha2648 vistas
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa470 vistas
Mesopotamia. tema 10Mesopotamia. tema 10
Mesopotamia. tema 10
Dudas-Historia765 vistas
A HéladeA Hélade
A Hélade
Mariquiña Terremoto1.1K vistas
Tema 10. Exipto. Versión 2014 2015Tema 10. Exipto. Versión 2014 2015
Tema 10. Exipto. Versión 2014 2015
Dudas-Historia1.4K vistas
A prehistoriaA prehistoria
A prehistoria
masinisa435 vistas

Destacado

A arte renacentista (3º ESO)A arte renacentista (3º ESO)
A arte renacentista (3º ESO)rubempaul
485 vistas3 diapositivas
O sector primarioO sector primario
O sector primariorubempaul
329 vistas8 diapositivas
Tema 10 Mesopotamia e ExiptoTema 10 Mesopotamia e Exipto
Tema 10 Mesopotamia e Exiptorubempaul
412 vistas4 diapositivas

Similar a A Grecia antiga

09 a civilización grega 09 a civilización grega
09 a civilización grega roberto
522 vistas35 diapositivas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 greciacamposseijo
5.2K vistas46 diapositivas
A civilización grega 1ª parteA civilización grega 1ª parte
A civilización grega 1ª parteSanti Pazos
2.3K vistas58 diapositivas
Tema 11. a antiga greciaTema 11. a antiga grecia
Tema 11. a antiga greciaDudas-Historia
1K vistas61 diapositivas
Tema 10. grecia iTema 10. grecia i
Tema 10. grecia iDudas-Historia
376 vistas35 diapositivas

Similar a A Grecia antiga(20)

09 a civilización grega 09 a civilización grega
09 a civilización grega
roberto 522 vistas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo5.2K vistas
A civilización grega 1ª parteA civilización grega 1ª parte
A civilización grega 1ª parte
Santi Pazos2.3K vistas
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdfA CIVILIZACIÓN GREGA.pdf
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdf
MarcosSalgadoRodrgue13 vistas
Tema 11. a antiga greciaTema 11. a antiga grecia
Tema 11. a antiga grecia
Dudas-Historia1K vistas
Tema 10. grecia iTema 10. grecia i
Tema 10. grecia i
Dudas-Historia376 vistas
Arquitectura  clásica gregaArquitectura  clásica grega
Arquitectura clásica grega
Agrela Elvixeo7.2K vistas
Unidade 2 ESAUnidade 2 ESA
Unidade 2 ESA
camposseijo518 vistas
Unidade 2 esaUnidade 2 esa
Unidade 2 esa
camposseijo716 vistas
A antiga greciaA antiga grecia
A antiga grecia
TeacherBelen79 vistas
GreciaGrecia
Grecia
forumgigurrorum2.4K vistas
Proxecto: ExiptoProxecto: Exipto
Proxecto: Exipto
lolifreire443 vistas
A historiaA historia
A historia
opapaventos423 vistas
As guerras médicasAs guerras médicas
As guerras médicas
xograrafonso238 vistas
Unidade 8 mesopotamia e exiptoUnidade 8 mesopotamia e exipto
Unidade 8 mesopotamia e exipto
camposseijo3.4K vistas
A civilización grega 2ª  parteA civilización grega 2ª  parte
A civilización grega 2ª parte
Santi Pazos1.6K vistas
A vida en GreciaA vida en Grecia
A vida en Grecia
JorLaJuSky247 vistas
Idade antigaIdade antiga
Idade antiga
xmgomba727 vistas
As guerras médicasAs guerras médicas
As guerras médicas
honomastico406 vistas
Tema 10 Mesopotamia e ExiptoTema 10 Mesopotamia e Exipto
Tema 10 Mesopotamia e Exipto
rubempaul1.7K vistas

Más de rubempaul

Tema 7. A época do RenacementoTema 7. A época do Renacemento
Tema 7. A época do Renacementorubempaul
351 vistas76 diapositivas
Tema 6. O mundo entre guerrasTema 6. O mundo entre guerras
Tema 6. O mundo entre guerrasrubempaul
327 vistas37 diapositivas
Tema 4. España no século XIXTema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIXrubempaul
284 vistas74 diapositivas

A Grecia antiga

  • 1. 1 A GRECIA ANTIGA 1.- O NACEMENTO DO MUNDO GREGO ● A civilización grega orixinouse na Península Balcánica e nas costas e illas do Mar Exeo. ● Existían cidades-Estado chamadas polis, independentes unhas das outras. ● Os gregosvivíanda agricultura, do pastoreo,da pesca e do comercio que desenvolveron ao longo de todo o Mediterráneo. ● Os gregos sentíanse membros dunha mesma comunidade e cultura: a Hélade, unidos por unha mesma lingua e unha mesma relixión. ● A relixióngregaera politeísta.Osdeuseshabitaban no monte sagrado do Olimpo e Zeus era o pai de todos eles. ● Os gregos son unha mestura de pobos: Minoicos que habitaron a illa de Creta, Aqueos ou micénicos que vivironnaGreciacontinental e os Doriosque acabaron instalándose nascostasde Asia Menor. 2.- AS POLIS GREGAS. ● Os gregos estaban organizados en pequenas cidades-Estado independentes chamadas POLIS. ● Cada polis tiña as súas leis, moeda, exército e goberno propios. ● As primeiras polis tiñan un goberno oligárquico, compostos por uns poucos aristócratas, grandes propietariosagrícolasque constituíana elite guerreira.Esparta é un exemplodeste tipo de goberno. ● Na polis de Atenas xurdiu unha nova forma de goberno: a DEMOCRACIA: poder exercido polos cidadáns. 3.- AS COLONIZACIÓNS GREGAS ● Entre os séculos VIII-VI a.C numerosos habitantes das cidades gregas emigraron a diferentes lugares das costas mediterráneas e do Mar Negro e colonizaron novas terras. ● As causas desta emigración foron: A escaseza de terras, a maioría eran propiedade dos aristócratas, a miseria na que vivían moitos campesiños porque en Grecia habitaba moita xente e non había terras nin alimentos para todos e o espírito comercial e navegante dos gregos que buscaban comerciar cos indíxenas e extraeren materias primas. ● As zonas máisimportantesde colonizaciónforon:a Magna Grecia (sur de Italia e Sicilia), Massalia (sur de Francia), Iberia (Emporion, Homeroskopeion, Mainaké) e o Mar Negro. ● Nestaszonasos gregosfundaron colonias, polisindependentesdascidadesde orixe (METRÓPOLE) aínda que mantiñan con ela relacións comerciais e culturais. Introduciron novos cultivos, uso da moeda, escritura, etc.
  • 2. 2 4.- A ATENAS DE PERICLES ● No séculoV a.C,baixoo gobernode Pericles, Atenas converteuse na polis hexemónica de Grecia. ● A formade gobernoque se estableceuenAtenasfoi a democracia: poder do pobo. As institucións básicasdeste sistema político eran a Asemblea: reunión de todos os cidadáns de Atenas (Ekklesia), para votar as leis, decidir as declaracións de guerra e elixir aos maxistrados : eran cidadáns elixidos pola Asemblea que se ocupaban dos asuntos públicos. Os máis importantes eran os Estrategos: dirixíana políticaexteriore oexércitoe os Arcontes: presidíanostribunaise ascerimoniasrelixiosas. ● A democracia ateniense era limitada: só podían participar na vida política os cidadáns: todos os homeslibres,maioresde idade, nados de pai cidadán e nai ateniense. Formaban parte do exército, eran os hoplitas. ● Estaban excluídos dos dereitos políticos: as mulleres, os metecos (estranxeiros) e os escravos. 5.- O ESPLENDOR DE ATENAS ● No século V a.C., os persas (medos) lánzanse á conquista das polis de Grecia, producíndose as Guerras Médicas (492-449 a.C) . ● Os exércitos atenienses xunto coas polis aliadas inflixíronlles importantes derrotas ( Maratón e Salamina ) aos persas que acabarán retirándose. ● A vitoria sobre os persas outorgoulle a Atenas un papel dominante sobre o resto de cidades gregas, as cales formaron a Liga de Delos (447 a.C), alianza dirixida por Atenas, en previsión dun novo ataque dos persas. ● Atenas recadaba e administraba os impostos que pagaban as polis e gardábaos na illa de Delos: Tesouro da Liga de Delos. ● Cando algunhas polis, cansas do dominio abusivo de Atenas, quixeron abandonar a alianza, esta impedíullelo pola forza estalando as Guerras do Peloponeso ( 431 - 404 a.C ). Esparta encabezou unha coalición de cidades, Liga do Peloponeso, contra a Liga de Delos dirixida por Atenas. ● Estas guerras remataron coa derrota de Atenas e a decadencia das polis gregas. 6.- A GRECIA HELENÍSTICA ● Macedonia, norte de Grecia, era no século IV un reino illado. ● O rei Filipo II aproveitando o declive das cidades gregas, logo das Guerras do Peloponeso, cun potente exército (falanxes) conseguiu o dominio de Grecia cara o 338 a.C. ● No 336 a.C o fillo de Filipo II, Alexandre Magno sucedeuno no goberno, e conseguiu unificar as cidades gregas, derrotar aos persas e chegar ata a India, creando un gran Imperio. ● Tras a morte de Alexandre Magno (323 a.C) os seus xenerais repartíronse o imperio, xurdindo reinosindependentes chamados reinos helenísticos. Os máis importantes foron Exipto, con centro en Alexandría, e Siria, con capital en Antioquía.
  • 3. 3 7.- A HERDANZA DA CULTURA CLÁSICA GREGA ● A cultura creada polos antigos gregos e romanos é a base da nosa cultura occidental. ● En Grecia nacerona filosofía,ocoñecementocientífico, os canons artísticos, os Xogos Olímpicos e a democracia como forma de goberno. 8.- DEUSES, HEROES E MITOS ● A relixión grega era politeísta: os deuses gregos habitaban no Olimpo, eran antropomorfos e inmortais: Zeus,Hera,Poseidón,Apolo,Ares,Dionisio,… Existían ademais heroes: fillos de deuses e mortais. ● As historias dos Deuses denomínase mitoloxía. Os mitos gregos explicaban a orixe do mundo. Exemplos: mito do talón de Aquiles ou o mito de Pandora. ● Celebraban moitas cerimonias ou cultos para adorar aos seus deuses: - Cultos familiares: o pai era quen facía os ritos - Cultos das cidades: cada cidade tiña as súas cerimonias: en Atenas celebrábanse as Panateneas, culto á deusa Atenea, no que unha procesión percorría as rúas da cidade. - Cultos panhelénicos (de todos os gregos): Destacan o Oráculo de Delfos no que unha sacerdotisa (pitonisa) facía preguntas ao deus Apolo sobre o futuro das persoas; Xogos olímpicos en honor a Zeus. 9.- A CULTURA GREGA ● Grecia foi o berce da Filosofíae do pensamentoracional,xa que os gregostrataronde buscar unha explicación lóxica da realidade. ● Os grandes filósofos gregos foron Sócrates, Platón e Aristóteles. ● Nas ciencias destacaron: Pitágoras (matemáticas), Arquímedes (física), Hipócrates (medicina), Eratóstenes (xeografía) e Aristarco (astronomía) .● O teatro naceu en Grecia. Existen dous grandes xéneros teatrais: a traxedia e a comedia. – A traxedia, unha peza que ten un desenlace funesto. Os grandes autores tráxicos foron Esquilo, Sófocles e Eurípides. – A comedia obra divertidas cun desenlace feliz. Neste xénero salienta Aristófenes. 10.- A ARTE GREGA: ARQUITECTURA, ESCULTURA E PINTURA .● Os gregos non usaron nin o arco nin a bóveda. ● A arquitectura grega é arquitrabada ou alintelada: unión de columnas e trabes horizontais. ● Foron os creadores das ordes ou estilos arquitectónicos: dórico, xónico e corintio.
  • 4. 4 ● Os edificiosmáisrepresentativos foron os templos como o Partenón de Atenas e os teatros como o Teatro de Epidauro. ● As estatuas esculpíanse en pedra, mármore ou bronce e estaban pintadas con vivas cores. ● Pretendían representar a beleza ideal e o movemento. ● Buscaron as proporcións ideais do corpo humano e desenvolveron un modelo para a súa representación baseado nun xogo de proporcións entre as distintas partes do corpo: o canon. ● Tres etapas: – Época arcaica: Na época arcaica representábase a mozos/atletas espidos (koúroi) e doncelasataviadasconvestidos(korai).Ocorpo tratábase rixidamente, sen movemento, en posición frontal, cos brazos pegados ao corpo e rostro inexpresivo. Koré do peplos; Kourós de Anavyssos; Cleobis e Bitón; Dama de Auxerre. – Época clásica: Na época clásica (séculos V e IV a.C) conseguiron representar o corpo humano de maneira proporcionada (canon) e darlle movemento. Escultores destacados: Mirón, Fidias, Polícleto, Praxíteles e Lisipo. Discóbolo de Mirón; Policleto: Doríforo; Lisipo: Apoxiómeno; Praxíteles: Hermes con Dionisos – Época helenística: Na época helenística a escultura adquiriu un sentido máis dramático e realista,xaque se buscabaa expresióndasemociónshumanas(dor,forza,tensión...)..Gálata moribundo Laoconte e os seus fillos; Venus de Milo. ● Os oleiros gregos foron hábiles artesáns. Moitas pezas tiñan fermosas pinturas. Estas imaxes proporcionáronnos unha valiosa información sobre a cultura e mais o modo de vida dos gregos. ● Salientaban as de figuras negras sobre fondo ocre ou vermello e as de figuras vermellas sobre fondo negro.