Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)

rubempaul
rubempaulHistory teacher en Galicia
O MUNDO GREGO
  (A GRECIA ANTIGA)
INTRODUCIÓN
●  A civilización grega naceu nas costas da península balcánica e nas illas
  do Mar Exeo, e espallouse polo litoral mediterráneo.
●  Os gregos organizáronse en polis, cidades-estado, independentes unhas
  das outras.
●  As primeiras polis estaban gobernadas por unha minoría de propietarios de
  terras, aristócratas, que formaron gobernos oligáquicos (gobernos duns
  poucos).
●  No século V a.C, en Atenas iniciouse un novo sistema político: a
  democracia, goberno dos cidadáns.
●  No século IV a.C Filipo II, rei de Macedonia, someteu baixo a súa coroa a
  todas as cidades gregas. O seu fillo Alexandre Magno creou un gran
  imperio que se espallou cara a Oriente: O imperio helenístico.
O NACEMENTO DO MUNDO GREGO
  O ESPAZO FÍSICO
●  A    civilización  grega
  orixinouse   na  Península
  Balcánica e nas costas e illas
  do   Mar   Exeo:  relevo
  montañoso, con difíciles
  comunicacións.
●  Nunca existiu un Estado
  grego como en Exipto ou
  Mesopotamia,     senón
  cidades-Estado  chamadas
  polis, independentes unhas
  das outras.
●  A   agricultura  de   tipo
  mediterráneo (trigo, oliveiras,
  viñas) e o pastoreo eran as
  actividades principais.
●  Tamén foi importante a pesca
  e   o   comercio   que
  desenvolveron os gregos ao
  longo   de   todo   o
  Mediterráneo.
O NACEMENTO DO MUNDO GREGO
  UNHA MESMA CIVILIZACIÓN
●  Os gregos sentíanse membros dunha mesma comunidade e cultura: Hélade, unidos
  por unha mesma lingua e unha mesma relixión.
●  O grego era a lingua e tiñan un alfabeto común: o alfabeto grego.
O NACEMENTO DO MUNDO GREGO
  UNHA MESMA CIVILIZACIÓN
●  Os poemas de Homero, A Ilíada e a Odisea, explicaban as orixes dos gregos.
O NACEMENTO DO MUNDO GREGO
  UNHA MESMA CIVILIZACIÓN
●  A relixión grega era politeista. Os deuses eran antropomórficos, parecíanse aos
  seres humanos, habitaban no monte sagrado do Olimpo e Zeus era o pai de todos
  eles.
O NACEMENTO DO MUNDO GREGO
  OS PRIMEIROS GREGOS
●  Os gregos son unha mestura de pobos:
  –  Minoicos (2500-1500 a.C): na illa de Creta.
  –  Aqueos (2000 a.C): coñécense co nome de micénicos.
  –  Dorios (1200 a.C): acabaron instalándose nas costas de Asia Menor.
    Palacio de Cnosos               Porta dos leóns
AS POLIS GREGAS
   A POLIS: UNHA CIDADE-ESTADO
●  Os gregos estaban organizados en
  pequenas     cidades-Estado
  independentes chamadas POLIS.
●  Cada polis tiña as súas leis,
  moeda, exército e goberno propios.
●  A cidade tiña     dúas  partes
  diferenciadas:
  –  Ágora: parte baixa onde se
    atopaban as vivendas, tendas e
    edificios públicos situados ao
    redor dunha gran praza.
  –  Acrópole: parte alta onde se
    atopaban os principais edificios
    relixiosos e servía de refuxio da
    poboación en caso de perigo.
AS POLIS GREGAS
  AS POLIS ARISTOCRÁTICAS
●  As primeiras polis tiñan un goberno oligárquico, compostos por uns
  poucos aristócratas, grandes propietarios agrícolas que constituían a élite
  guerreira. Formaban o Consello de Aristócratas que era onde se tomaban
  as decisións que lle afectaban ás polis.
●  O resto dos cidadáns podían reunirse en Asemblea, pero as súas opinións
  só eran escoitadas. Esparta é un exemplo deste tipo de goberno.
●  Durante o século V a.C nalgunhas polis producíronse revoltas sociais
  contra o poder dos aristócratas xa que escravizaban aos cidadáns que non
  podían pagar as débedas.
AS POLIS GREGAS
  EVOLUCIÓN CARA A DEMOCRACIA
●  As demandas de maior participación política deron lugar a reformas sociais
  e políticas a prol do demos (pobo).
●  Na polis de Atenas estes cambios deron orixe a unha nova forma de
  goberno: a DEMOCRACIA (poder exercido polos cidadáns):
  –  Os cidadáns que disponían de diñeiro para mercar o seu propio equipo
    militar e participar na defensa da cidade, HOPLITAS, esixiron participar
    no goberno.
  –  No século VI a.C lexisladores como Solón ou Clístenes anularon a
    escravitude por débedas e introduciron o dereito de todos os cidadáns a
    participaren no goberno.
AS COLONIZACIÓNS GREGAS
  CAUSAS DAS COLONIZACIÓNS
●  Entre os séculos VIII-VI a.C numerosos habitantes das cidades gregas
  emigraron a diferentes lugares das costas mediterráneas e do Mar Negro e
  colonizaron novas terras.
●  Causas:
  –  Escaseza de terras, a maioría eran propiedade dos aristócratas.
  –  Presión demográfica.
  –  Miseria de moitos campesiños.
  –  Escravitude por débedas.
  –  Espíritu comercial e navegante dos gregos.
●  Os gobernos das polis fomentaron as migracións.
AS COLONIZACIÓNS GREGAS
  A EXPANSIÓN GREGA
●  A bordo de lixeiras embarcacións os gregos percorreron as costas
  buscando lugares para establecerse, comerciar cos indíxenas e extraeren
  materias primas.
AS COLONIZACIÓNS GREGAS
  A EXPANSIÓN GREGA
●  As zonas máis importanes de colonización foron: Magna Grecia (sur de
  Italia e Sicilia), Massalia (sur de Francia), Iberia (Emporion,
  Homeroskopeion, Mainaké) e o Mar Negro.
AS COLONIZACIÓNS GREGAS
  AS NOVAS COLONIAS
●  As colonias construíanse
  seguindo o modelo das
  polis gregas e imitaban as
  súas institucións políticas.
●  Eran polis independentes
  das cidades de orixe
  (METRÓPOLE)     ainda
  que mantiñan con ella
  estreitos lazos comerciais
  e culturais.
●  Os   colonos  gregos
  establecían   relacións
  comerciais cos pobos
  autóctonos e influían nos
  seus costumes, cultura,
  arte (difusión de novos
  cultivos, introdución do
  uso    da   moeda,
  escritura...)
A ATENAS DE PERICLES
●  No século V a.C, baixo o goberno de Pericles (foi un estratego), Atenas
  convertiuse na polis hexemónica de Grecia:
  –  Properidade económica.
  –  Consolidación da democracia.
  –  Florecemento da arte de da cultura.
  AS INSTITUCIÓNS DEMOCRÁTICAS
●  A Asemblea: era a reunión de todos os cidadáns de Atenas (Ekklesia), para
  votar as leis, controlar os orzamentos, decidir as declaracións de guerra e
  elixir maxistrados.
●  Os maxistrados: eran cidadáns elixidos pola Asemblea que se ocupaban
  dos asuntos públicos. Os máis importantes eran:
  –  Estrategos: dirixían a política exterior e o exército.
  –  Arcontes: presidían os tribunais e as cerimonias relixiosas.
●  Heliaia (Helie): Tribunais populares para impartir xustiza.
●  Boulé: Asemblea para elaborar as leis e controlar os maxistrados.
A ATENAS DE PERICLES
A ATENAS DE PERICLES
  UNHA DEMOCRACIA LIMITADA
●  A democracia ateniense era limitada: só podían participar na vida política e
  estar protexidos pola lei os cidadáns.
●  Cidadáns atenieneses: todos os homes libres, maiores de idade, nados de
  pai cidadán e nai ateniense. Eran unha minoría
●  Estaban obrigados a formar parte do exército e pagar impostos.
●  Estaban excluídos dos dereitos políticos: as mulleres, os metecos
  (estranxeiros) e escravos.
O ESPLENDOR DE ATENAS
  A VITORIA SOBRE OS PERSAS
●  No século V a.C., os persas (medos) lánzanse á conquista das polis de
  Grecia, foron as Guerras Médicas (492-449 a.C) .
●  Os exércitos atenienses xunto coas polis aliadas inflixíronlles importantes
  derrotas ( Maratón e Salamina ) aos persas que acabarán retirándose.
●
O ESPLENDOR DE ATENAS
  ATENAS DOMINA GRECIA
●  A vitoria sobre os persas outorgoulle a
  Atenas un papel dominante sobre o
  resto de cidades gregas, as cales
  formaron a Liga de Delos (447 a.C),
  alianza dirixida por Atenas, en previsión
  dun novo ataque dos persas.
●  Atenas recadaba e administraba os
  impostos que pagaban as polis e
  gardábaos na illa de Delos: Tesouro da
  Liga de Delos.
●  Cando algunhas polis, cansas do
  dominio abusivo de Atenas, quixeron
  abandonar a alianza, esta impedíullelo
  pola forza.
●  Ademais, trasladou o tesouro da Liga á
  cidade de Atenas e empregouno para
  reconstruír a Acrópole; a Liga
  convertérase nun Imperio ateniense.
A ACRÓPOLE DE ATENAS
O ESPLENDOR DE ATENAS
  FIN DA HEXEMONÍA ATENIENSE
●  Entre o 431 e o 404 a.C teñen lugar as Guerras do Peloponeso.
●  Esparta encabezou unha coalición de cidades,Liga do Peloponeso, contra a Liga
  de Delos dirixida por Atenas.
●  Estas guerra remataron coa derrota de Atenas e coa progresiva decadencia das
  polis gregas.
A GRECIA HELENÍSTICA
  O REINO DE MACEDONIA
●  Macedonia, norte de Grecia, era no século IV un reino illado.
●  O rei Filipo II aproveitando o declive das cidades gregas, logo das Guerras
  do Peloponeso, cun potente exército (falanxes) conseguiu o dominio de
  Grecia cara o 338 a.C.
●  No 336 a.C o fillo de Filipo II, Alexandre, que recibiu o alcume de Magno
  sucedeuno no goberno.
        Filipo II
                         Falanxe macedonia
A GRECIA HELENÍSTICA
  O IMPERIO DE ALEXANDRE
●  Alexandre conseguiu unificar as cidades gregas e lanzouse á conquista do Imperio
  Persa.
●  Entre os anos 334 e 323 a.C conseguiu derrotar aos persas e chegou ata a India.
●  O soño de Alexandre era crear un único imperio que abranguese Europa e Asia,
  cunha base cultural grega, onde cada territorio conservase as súas formas sociais e
  políticas.
A GRECIA HELENÍSTICA
  OS REINOS HELENÍSTICOS: ALEXANDRÍA
●  Tras a morte de Alexandre Magno (323 a.C) os seus xenerais repartíronse
  entre eles o imperio, xurdindo reinos independentes chamados reinos
  helenísticos.
●  Os maís importantes foron Exipto, con centro en Alexandría, e Siria, con
  capital en Antioquía.
●  Todos tiñan unha forma de goberno autoritaria con monarcas divinizados,
  pero a cultura e a lingua continuaron a ser gregas.
1 de 24

Recomendados

A antiga grecia por
A antiga greciaA antiga grecia
A antiga greciaTeacherBelen
1.6K vistas42 diapositivas
A Grecia antiga por
A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antigarubempaul
1.7K vistas36 diapositivas
A Grecia antiga por
A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antigarubempaul
510 vistas4 diapositivas
Grecia, de polis a imperio por
Grecia, de polis a imperioGrecia, de polis a imperio
Grecia, de polis a imperioSerxio Folgueira Arias
994 vistas41 diapositivas
12 13 c grecia por
12 13 c grecia12 13 c grecia
12 13 c greciaroberto
409 vistas34 diapositivas
Grecia por
GreciaGrecia
GreciaJorLaJuSky
557 vistas56 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

UD9: Grecia [política, sociedad y cultura] por
UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]
UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]Sonia Barciela
321 vistas70 diapositivas
Antiga Grecia Clásica_Touro por
Antiga Grecia Clásica_TouroAntiga Grecia Clásica_Touro
Antiga Grecia Clásica_TouroFernanadezcarollo
579 vistas14 diapositivas
Grecia final por
Grecia finalGrecia final
Grecia finallolifreire
546 vistas35 diapositivas
Unidade 9 grecia por
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 greciacamposseijo
4.7K vistas25 diapositivas
Tema 13 O imperio romano por
Tema 13 O imperio romanoTema 13 O imperio romano
Tema 13 O imperio romanorubempaul
1.2K vistas32 diapositivas
Tema 14 A herdanza da cultura clásica por
Tema 14 A herdanza da cultura clásicaTema 14 A herdanza da cultura clásica
Tema 14 A herdanza da cultura clásicarubempaul
1.2K vistas32 diapositivas

La actualidad más candente(20)

UD9: Grecia [política, sociedad y cultura] por Sonia Barciela
UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]
UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]
Sonia Barciela321 vistas
Grecia final por lolifreire
Grecia finalGrecia final
Grecia final
lolifreire546 vistas
Unidade 9 grecia por camposseijo
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo4.7K vistas
Tema 13 O imperio romano por rubempaul
Tema 13 O imperio romanoTema 13 O imperio romano
Tema 13 O imperio romano
rubempaul1.2K vistas
Tema 14 A herdanza da cultura clásica por rubempaul
Tema 14 A herdanza da cultura clásicaTema 14 A herdanza da cultura clásica
Tema 14 A herdanza da cultura clásica
rubempaul1.2K vistas
A civilización grega por rubempaul
A civilización gregaA civilización grega
A civilización grega
rubempaul412 vistas
O mundo grego por moulin293
O mundo gregoO mundo grego
O mundo grego
moulin293761 vistas
Tema 2 cultura clasica Alberto Rivas por Alberto Rivas
Tema 2 cultura clasica Alberto RivasTema 2 cultura clasica Alberto Rivas
Tema 2 cultura clasica Alberto Rivas
Alberto Rivas2.1K vistas
A civilización romana por masinisa
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romana
masinisa883 vistas
Idade antiga. os estados por masinisa
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa921 vistas
A vida en Grecia por JorLaJuSky
A vida en GreciaA vida en Grecia
A vida en Grecia
JorLaJuSky247 vistas
Idade antiga. os estados por masinisa
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa470 vistas

Destacado

Aula 8 grécia antiga por
Aula 8  grécia antigaAula 8  grécia antiga
Aula 8 grécia antigaProfdaltonjunior
5.9K vistas8 diapositivas
Resumo grécia antiga por
Resumo grécia antigaResumo grécia antiga
Resumo grécia antigaClaudenilson da Silva
119.8K vistas27 diapositivas
Aula de história – 6º ano grecia antiga por
Aula de história – 6º ano  grecia antigaAula de história – 6º ano  grecia antiga
Aula de história – 6º ano grecia antigastelawstel
48.7K vistas36 diapositivas
1° ano - Grécia Antiga por
1° ano - Grécia Antiga1° ano - Grécia Antiga
1° ano - Grécia AntigaDaniel Alves Bronstrup
160.4K vistas36 diapositivas
Grecia Antiga por
Grecia AntigaGrecia Antiga
Grecia AntigaSara Silva
77.5K vistas12 diapositivas
Grécia Antiga por
Grécia AntigaGrécia Antiga
Grécia AntigaLeonardo de Oliveira
1.9K vistas42 diapositivas

Destacado(20)

Aula de história – 6º ano grecia antiga por stelawstel
Aula de história – 6º ano  grecia antigaAula de história – 6º ano  grecia antiga
Aula de história – 6º ano grecia antiga
stelawstel48.7K vistas
Grecia Antiga por Sara Silva
Grecia AntigaGrecia Antiga
Grecia Antiga
Sara Silva77.5K vistas
A civilización romana por rubempaul
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romana
rubempaul512 vistas
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media por rubempaul
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade MediaA fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
A fragmentación do mundo antigo e o inicio da Idade Media
rubempaul417 vistas
A arte renacentista (3º ESO) por rubempaul
A arte renacentista (3º ESO)A arte renacentista (3º ESO)
A arte renacentista (3º ESO)
rubempaul485 vistas
Tema 5 Tempo e clima por rubempaul
Tema 5 Tempo e climaTema 5 Tempo e clima
Tema 5 Tempo e clima
rubempaul1.8K vistas
A Europa feudal por rubempaul
A Europa feudalA Europa feudal
A Europa feudal
rubempaul402 vistas
O clima e a paisaxe (1º ESO) por rubempaul
O clima e a paisaxe (1º ESO)O clima e a paisaxe (1º ESO)
O clima e a paisaxe (1º ESO)
rubempaul716 vistas
Os pobos prerromanos e a Hispania romana por rubempaul
Os pobos prerromanos e a Hispania romanaOs pobos prerromanos e a Hispania romana
Os pobos prerromanos e a Hispania romana
rubempaul547 vistas
A ciencia e a arte do barroco (3º ESO) por rubempaul
A ciencia e a arte do barroco (3º ESO)A ciencia e a arte do barroco (3º ESO)
A ciencia e a arte do barroco (3º ESO)
rubempaul318 vistas
Tema 9 A prehistoria por rubempaul
Tema 9 A prehistoriaTema 9 A prehistoria
Tema 9 A prehistoria
rubempaul1.8K vistas
O Islam e Al-Andalus por rubempaul
O Islam e Al-AndalusO Islam e Al-Andalus
O Islam e Al-Andalus
rubempaul647 vistas
Tema 2 As paisaxes da terra por rubempaul
Tema 2 As paisaxes da terraTema 2 As paisaxes da terra
Tema 2 As paisaxes da terra
rubempaul2.2K vistas
Renovación e crise no mundo feudal por rubempaul
Renovación e crise no mundo feudalRenovación e crise no mundo feudal
Renovación e crise no mundo feudal
rubempaul487 vistas
Tema 9 Os grandes descubrimentos xeográficos por rubempaul
Tema 9 Os grandes descubrimentos xeográficosTema 9 Os grandes descubrimentos xeográficos
Tema 9 Os grandes descubrimentos xeográficos
rubempaul629 vistas
Os reinos cristiáns peninsulares. O reino de Galicia por rubempaul
Os reinos cristiáns peninsulares. O reino de GaliciaOs reinos cristiáns peninsulares. O reino de Galicia
Os reinos cristiáns peninsulares. O reino de Galicia
rubempaul515 vistas

Similar a Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)

A civilización grega (1º ESO) por
A civilización grega (1º ESO)A civilización grega (1º ESO)
A civilización grega (1º ESO)rubempaul
421 vistas5 diapositivas
A civilización grega 1ª parte por
A civilización grega 1ª parteA civilización grega 1ª parte
A civilización grega 1ª parteSanti Pazos
2.3K vistas58 diapositivas
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdf por
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdfA CIVILIZACIÓN GREGA.pdf
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdfMarcosSalgadoRodrgue1
3 vistas28 diapositivas
Unidade 9 grecia por
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 greciacamposseijo
5.2K vistas46 diapositivas
Grecia por
GreciaGrecia
Greciaforumgigurrorum
2.4K vistas18 diapositivas
09 a civilización grega por
09 a civilización grega 09 a civilización grega
09 a civilización grega roberto
522 vistas35 diapositivas

Similar a Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)(20)

A civilización grega (1º ESO) por rubempaul
A civilización grega (1º ESO)A civilización grega (1º ESO)
A civilización grega (1º ESO)
rubempaul421 vistas
A civilización grega 1ª parte por Santi Pazos
A civilización grega 1ª parteA civilización grega 1ª parte
A civilización grega 1ª parte
Santi Pazos2.3K vistas
Unidade 9 grecia por camposseijo
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo5.2K vistas
09 a civilización grega por roberto
09 a civilización grega 09 a civilización grega
09 a civilización grega
roberto 522 vistas
A civilización romana por rubempaul
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romana
rubempaul1.1K vistas
Arquitectura clásica grega por Agrela Elvixeo
Arquitectura clásica gregaArquitectura clásica grega
Arquitectura clásica grega
Agrela Elvixeo7.2K vistas
Tema XII Roma 1ª parte por Santi Pazos
Tema XII Roma 1ª parteTema XII Roma 1ª parte
Tema XII Roma 1ª parte
Santi Pazos917 vistas
As guerras médicas por xograrafonso
As guerras médicasAs guerras médicas
As guerras médicas
xograrafonso238 vistas
Historia antiga por mariocha2
Historia antigaHistoria antiga
Historia antiga
mariocha2648 vistas
As guerras médicas por honomastico
As guerras médicasAs guerras médicas
As guerras médicas
honomastico406 vistas
Tema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano Visigodos por dudashistoria
Tema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano VisigodosTema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano Visigodos
Tema 1. Lecciones 3 5. Legado Romano Visigodos
dudashistoria689 vistas
14c historia dos romanos por roberto
14c historia dos romanos14c historia dos romanos
14c historia dos romanos
roberto 344 vistas

Más de rubempaul

Tema 8. A formación do Imperio español.ppt por
Tema 8. A formación do Imperio español.pptTema 8. A formación do Imperio español.ppt
Tema 8. A formación do Imperio español.pptrubempaul
118 vistas49 diapositivas
Tema 7. A época do Renacemento por
Tema 7. A época do RenacementoTema 7. A época do Renacemento
Tema 7. A época do Renacementorubempaul
352 vistas76 diapositivas
Tema 6. A Idade Moderna unha nova era por
Tema 6. A Idade Moderna unha nova eraTema 6. A Idade Moderna unha nova era
Tema 6. A Idade Moderna unha nova erarubempaul
288 vistas40 diapositivas
Tema 6. O mundo entre guerras por
Tema 6. O mundo entre guerrasTema 6. O mundo entre guerras
Tema 6. O mundo entre guerrasrubempaul
327 vistas37 diapositivas
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución por
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónrubempaul
265 vistas57 diapositivas
Tema 4. España no século XIX por
Tema 4. España no século XIXTema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIXrubempaul
284 vistas74 diapositivas

Más de rubempaul(20)

Tema 8. A formación do Imperio español.ppt por rubempaul
Tema 8. A formación do Imperio español.pptTema 8. A formación do Imperio español.ppt
Tema 8. A formación do Imperio español.ppt
rubempaul118 vistas
Tema 7. A época do Renacemento por rubempaul
Tema 7. A época do RenacementoTema 7. A época do Renacemento
Tema 7. A época do Renacemento
rubempaul352 vistas
Tema 6. A Idade Moderna unha nova era por rubempaul
Tema 6. A Idade Moderna unha nova eraTema 6. A Idade Moderna unha nova era
Tema 6. A Idade Moderna unha nova era
rubempaul288 vistas
Tema 6. O mundo entre guerras por rubempaul
Tema 6. O mundo entre guerrasTema 6. O mundo entre guerras
Tema 6. O mundo entre guerras
rubempaul327 vistas
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución por rubempaul
Tema 5. Imperialismo, guerra e revoluciónTema 5. Imperialismo, guerra e revolución
Tema 5. Imperialismo, guerra e revolución
rubempaul265 vistas
Tema 4. España no século XIX por rubempaul
Tema 4. España no século XIXTema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIX
rubempaul284 vistas
2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ... por rubempaul
2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ...2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ...
2º BACH. Repercusións ambientais da acción humana: contaminación; quecemento ...
rubempaul239 vistas
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais por rubempaul
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociaisTema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
rubempaul115 vistas
Tema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo por rubempaul
Tema 2. Liberalismo, Restauración e NacionalismoTema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
rubempaul128 vistas
Tema 10. O sector terciario por rubempaul
Tema 10. O sector terciarioTema 10. O sector terciario
Tema 10. O sector terciario
rubempaul178 vistas
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades por rubempaul
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
2º BAC. Tema teórico: Transformacións recentes na estrutura das cidades
rubempaul166 vistas
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades por rubempaul
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades
3º ESO. Tema 7. A Organización económica das sociedades
rubempaul59 vistas
3º ESO. Tema 8: O sector primario por rubempaul
3º ESO. Tema 8: O sector primario3º ESO. Tema 8: O sector primario
3º ESO. Tema 8: O sector primario
rubempaul57 vistas
3º ESO. Tema 9: O sector secundario por rubempaul
3º ESO. Tema 9: O sector secundario3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
rubempaul49 vistas
Táboa resumo climas e paisaxes do mundo por rubempaul
Táboa resumo climas e paisaxes do mundoTáboa resumo climas e paisaxes do mundo
Táboa resumo climas e paisaxes do mundo
rubempaul140 vistas
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA por rubempaul
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLACOMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
rubempaul282 vistas
TITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS por rubempaul
TITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICASTITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS
TITORIAL: AS COORDENADAS XEOGRÁFICAS
rubempaul191 vistas
PASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INE por rubempaul
PASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INEPASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INE
PASOS PARA BUSCAR DATOS DEMOGRÁFICOS NO INE
rubempaul82 vistas
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. por rubempaul
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España. Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
Tema 6 (4º ESO): República e ditadura en España.
rubempaul732 vistas
Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945) por rubempaul
Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945)Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945)
Tema 5 (4º ESO): O mundo entre guerras (1914-1945)
rubempaul552 vistas

Tema 11 O mundo grego (Grecia antiga)

 • 1. O MUNDO GREGO (A GRECIA ANTIGA)
 • 2. INTRODUCIÓN ● A civilización grega naceu nas costas da península balcánica e nas illas do Mar Exeo, e espallouse polo litoral mediterráneo. ● Os gregos organizáronse en polis, cidades-estado, independentes unhas das outras. ● As primeiras polis estaban gobernadas por unha minoría de propietarios de terras, aristócratas, que formaron gobernos oligáquicos (gobernos duns poucos). ● No século V a.C, en Atenas iniciouse un novo sistema político: a democracia, goberno dos cidadáns. ● No século IV a.C Filipo II, rei de Macedonia, someteu baixo a súa coroa a todas as cidades gregas. O seu fillo Alexandre Magno creou un gran imperio que se espallou cara a Oriente: O imperio helenístico.
 • 3. O NACEMENTO DO MUNDO GREGO O ESPAZO FÍSICO ● A civilización grega orixinouse na Península Balcánica e nas costas e illas do Mar Exeo: relevo montañoso, con difíciles comunicacións. ● Nunca existiu un Estado grego como en Exipto ou Mesopotamia, senón cidades-Estado chamadas polis, independentes unhas das outras. ● A agricultura de tipo mediterráneo (trigo, oliveiras, viñas) e o pastoreo eran as actividades principais. ● Tamén foi importante a pesca e o comercio que desenvolveron os gregos ao longo de todo o Mediterráneo.
 • 4. O NACEMENTO DO MUNDO GREGO UNHA MESMA CIVILIZACIÓN ● Os gregos sentíanse membros dunha mesma comunidade e cultura: Hélade, unidos por unha mesma lingua e unha mesma relixión. ● O grego era a lingua e tiñan un alfabeto común: o alfabeto grego.
 • 5. O NACEMENTO DO MUNDO GREGO UNHA MESMA CIVILIZACIÓN ● Os poemas de Homero, A Ilíada e a Odisea, explicaban as orixes dos gregos.
 • 6. O NACEMENTO DO MUNDO GREGO UNHA MESMA CIVILIZACIÓN ● A relixión grega era politeista. Os deuses eran antropomórficos, parecíanse aos seres humanos, habitaban no monte sagrado do Olimpo e Zeus era o pai de todos eles.
 • 7. O NACEMENTO DO MUNDO GREGO OS PRIMEIROS GREGOS ● Os gregos son unha mestura de pobos: – Minoicos (2500-1500 a.C): na illa de Creta. – Aqueos (2000 a.C): coñécense co nome de micénicos. – Dorios (1200 a.C): acabaron instalándose nas costas de Asia Menor. Palacio de Cnosos Porta dos leóns
 • 8. AS POLIS GREGAS A POLIS: UNHA CIDADE-ESTADO ● Os gregos estaban organizados en pequenas cidades-Estado independentes chamadas POLIS. ● Cada polis tiña as súas leis, moeda, exército e goberno propios. ● A cidade tiña dúas partes diferenciadas: – Ágora: parte baixa onde se atopaban as vivendas, tendas e edificios públicos situados ao redor dunha gran praza. – Acrópole: parte alta onde se atopaban os principais edificios relixiosos e servía de refuxio da poboación en caso de perigo.
 • 9. AS POLIS GREGAS AS POLIS ARISTOCRÁTICAS ● As primeiras polis tiñan un goberno oligárquico, compostos por uns poucos aristócratas, grandes propietarios agrícolas que constituían a élite guerreira. Formaban o Consello de Aristócratas que era onde se tomaban as decisións que lle afectaban ás polis. ● O resto dos cidadáns podían reunirse en Asemblea, pero as súas opinións só eran escoitadas. Esparta é un exemplo deste tipo de goberno. ● Durante o século V a.C nalgunhas polis producíronse revoltas sociais contra o poder dos aristócratas xa que escravizaban aos cidadáns que non podían pagar as débedas.
 • 10. AS POLIS GREGAS EVOLUCIÓN CARA A DEMOCRACIA ● As demandas de maior participación política deron lugar a reformas sociais e políticas a prol do demos (pobo). ● Na polis de Atenas estes cambios deron orixe a unha nova forma de goberno: a DEMOCRACIA (poder exercido polos cidadáns): – Os cidadáns que disponían de diñeiro para mercar o seu propio equipo militar e participar na defensa da cidade, HOPLITAS, esixiron participar no goberno. – No século VI a.C lexisladores como Solón ou Clístenes anularon a escravitude por débedas e introduciron o dereito de todos os cidadáns a participaren no goberno.
 • 11. AS COLONIZACIÓNS GREGAS CAUSAS DAS COLONIZACIÓNS ● Entre os séculos VIII-VI a.C numerosos habitantes das cidades gregas emigraron a diferentes lugares das costas mediterráneas e do Mar Negro e colonizaron novas terras. ● Causas: – Escaseza de terras, a maioría eran propiedade dos aristócratas. – Presión demográfica. – Miseria de moitos campesiños. – Escravitude por débedas. – Espíritu comercial e navegante dos gregos. ● Os gobernos das polis fomentaron as migracións.
 • 12. AS COLONIZACIÓNS GREGAS A EXPANSIÓN GREGA ● A bordo de lixeiras embarcacións os gregos percorreron as costas buscando lugares para establecerse, comerciar cos indíxenas e extraeren materias primas.
 • 13. AS COLONIZACIÓNS GREGAS A EXPANSIÓN GREGA ● As zonas máis importanes de colonización foron: Magna Grecia (sur de Italia e Sicilia), Massalia (sur de Francia), Iberia (Emporion, Homeroskopeion, Mainaké) e o Mar Negro.
 • 14. AS COLONIZACIÓNS GREGAS AS NOVAS COLONIAS ● As colonias construíanse seguindo o modelo das polis gregas e imitaban as súas institucións políticas. ● Eran polis independentes das cidades de orixe (METRÓPOLE) ainda que mantiñan con ella estreitos lazos comerciais e culturais. ● Os colonos gregos establecían relacións comerciais cos pobos autóctonos e influían nos seus costumes, cultura, arte (difusión de novos cultivos, introdución do uso da moeda, escritura...)
 • 15. A ATENAS DE PERICLES ● No século V a.C, baixo o goberno de Pericles (foi un estratego), Atenas convertiuse na polis hexemónica de Grecia: – Properidade económica. – Consolidación da democracia. – Florecemento da arte de da cultura. AS INSTITUCIÓNS DEMOCRÁTICAS ● A Asemblea: era a reunión de todos os cidadáns de Atenas (Ekklesia), para votar as leis, controlar os orzamentos, decidir as declaracións de guerra e elixir maxistrados. ● Os maxistrados: eran cidadáns elixidos pola Asemblea que se ocupaban dos asuntos públicos. Os máis importantes eran: – Estrategos: dirixían a política exterior e o exército. – Arcontes: presidían os tribunais e as cerimonias relixiosas. ● Heliaia (Helie): Tribunais populares para impartir xustiza. ● Boulé: Asemblea para elaborar as leis e controlar os maxistrados.
 • 16. A ATENAS DE PERICLES
 • 17. A ATENAS DE PERICLES UNHA DEMOCRACIA LIMITADA ● A democracia ateniense era limitada: só podían participar na vida política e estar protexidos pola lei os cidadáns. ● Cidadáns atenieneses: todos os homes libres, maiores de idade, nados de pai cidadán e nai ateniense. Eran unha minoría ● Estaban obrigados a formar parte do exército e pagar impostos. ● Estaban excluídos dos dereitos políticos: as mulleres, os metecos (estranxeiros) e escravos.
 • 18. O ESPLENDOR DE ATENAS A VITORIA SOBRE OS PERSAS ● No século V a.C., os persas (medos) lánzanse á conquista das polis de Grecia, foron as Guerras Médicas (492-449 a.C) . ● Os exércitos atenienses xunto coas polis aliadas inflixíronlles importantes derrotas ( Maratón e Salamina ) aos persas que acabarán retirándose. ●
 • 19. O ESPLENDOR DE ATENAS ATENAS DOMINA GRECIA ● A vitoria sobre os persas outorgoulle a Atenas un papel dominante sobre o resto de cidades gregas, as cales formaron a Liga de Delos (447 a.C), alianza dirixida por Atenas, en previsión dun novo ataque dos persas. ● Atenas recadaba e administraba os impostos que pagaban as polis e gardábaos na illa de Delos: Tesouro da Liga de Delos. ● Cando algunhas polis, cansas do dominio abusivo de Atenas, quixeron abandonar a alianza, esta impedíullelo pola forza. ● Ademais, trasladou o tesouro da Liga á cidade de Atenas e empregouno para reconstruír a Acrópole; a Liga convertérase nun Imperio ateniense.
 • 20. A ACRÓPOLE DE ATENAS
 • 21. O ESPLENDOR DE ATENAS FIN DA HEXEMONÍA ATENIENSE ● Entre o 431 e o 404 a.C teñen lugar as Guerras do Peloponeso. ● Esparta encabezou unha coalición de cidades,Liga do Peloponeso, contra a Liga de Delos dirixida por Atenas. ● Estas guerra remataron coa derrota de Atenas e coa progresiva decadencia das polis gregas.
 • 22. A GRECIA HELENÍSTICA O REINO DE MACEDONIA ● Macedonia, norte de Grecia, era no século IV un reino illado. ● O rei Filipo II aproveitando o declive das cidades gregas, logo das Guerras do Peloponeso, cun potente exército (falanxes) conseguiu o dominio de Grecia cara o 338 a.C. ● No 336 a.C o fillo de Filipo II, Alexandre, que recibiu o alcume de Magno sucedeuno no goberno. Filipo II Falanxe macedonia
 • 23. A GRECIA HELENÍSTICA O IMPERIO DE ALEXANDRE ● Alexandre conseguiu unificar as cidades gregas e lanzouse á conquista do Imperio Persa. ● Entre os anos 334 e 323 a.C conseguiu derrotar aos persas e chegou ata a India. ● O soño de Alexandre era crear un único imperio que abranguese Europa e Asia, cunha base cultural grega, onde cada territorio conservase as súas formas sociais e políticas.
 • 24. A GRECIA HELENÍSTICA OS REINOS HELENÍSTICOS: ALEXANDRÍA ● Tras a morte de Alexandre Magno (323 a.C) os seus xenerais repartíronse entre eles o imperio, xurdindo reinos independentes chamados reinos helenísticos. ● Os maís importantes foron Exipto, con centro en Alexandría, e Siria, con capital en Antioquía. ● Todos tiñan unha forma de goberno autoritaria con monarcas divinizados, pero a cultura e a lingua continuaron a ser gregas.