Publicidad

Säteilyturvallisuustutkimusta VSSHP:ssa ja TY:ssä

STUK - Säteilyturvakeskus
7 de Nov de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

Säteilyturvallisuustutkimusta VSSHP:ssa ja TY:ssä

 1. University of Turku • Åbo Akademi University Turku PET Centre • Turku University Hospital Säteilyturvallisuustutkimus Suomessa seminaari STUK 5.11.2014 1 Säteilyturvallisuustutkimusta VSSHPssa ja TYssä Mika Teräs ylifyysikko, VSSHP Professori, TY
 2. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Taustaa, historiaa  Dosimetrinen tutkimus  Prekliininen, esim. Ga-68 kemiaa Autio A et al. Preclinical Evaluation of a Radioiodinated Fully Human Antibody for In Vivo Imaging of Vascular Adhesion Protein-1–Positive Vasculature in Inflammation. J Nuc Med, 2013.  Kliininen, esim. TT annosoptimointia Kajander S. Low radiation dose imaging of myocardial perfusion and coronary angiography with a hybrid PET/CT scanner. Clin Physiol Funct Imaging 2009. Kliininen, esim.Bombesin first in man 2
 3. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Minn H1,5, Kähkönen E2, Jambor I3,5, Kemppainen J5, Lehtiö K1, Silén J5, Kuisma A1, Luoto P5, Tolvanen T5, Alanen K4, Kallajoki M4, Grönroos TJ5, Roivainen A5, Stephens AW6, Borkowski S7, Valencia R7 Departments of Oncology & Radiotherapy1, Urology2, Diagnostic Radiology3 and Pathology4 & Turku PET Centre5, Turku University Hospital, Turku, Finland ● Piramal Imaging6 ● Bayer Pharma AG7 Detection of prostate cancer using 68Ga-labelled bombesin analogue BAY 86-7548 in patients undergoing radical prostatectomy
 4. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Bombesin is an amphibian 14-amino acid peptide originally isolated from the skin of a frog Bombesin targets gastrin releasing peptide receptor (GRPr), expressed in the majority of human prostate cancer cells The bombesin analog BAY 86-7548 or [68Ga]-DOTA-RM2 was discovered in the Universities of Basel & Bern, Switzerland For synthesis, metabolism and dosimetry of BAY 86-7548, see P1051 Fig. 1 from Schroeder et al. Methods 2009;48:200-204
 5. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Whole-body image of Pat. 003
 6. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Pat. 003: Correlation with histology Clinical impression: extremely large prostate (152 g = 0.335 lbs) Cancer Urethra Cancer: Index lesion w/ capsular invasion % of cancer in prostate: 20 Gleason: 4+3 Capsular invasion: + Vesicle involvement: left +
 7. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Dynamic imaging in pat. 003 0123456780,0020,0040,0060,0080,00100,00120,00Time (min) SUVmax ROI 1ROI 2 ROI 3 ROI 1, cancer ROI 2, BPH ROI 3, BKG DARK BLUE: TUMOR LIGHT BLUE: BPH
 8. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Pat. 008 Green arrow, ureter (U) Red arrow, suspicious bombesin +ve node (1-5) All five suspicious nodes were histologically confirmed to be metastases of PCa 1,2 3 4, 5 U U U U U
 9. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Locally advanced prostate cancer (pre- and post-surgery): Comparison between 11C-acetate and 68Ga bombesin B V [11C]ACETATE [68Ga]BAY 86-7548 [11C]ACETATE Pre Post PSA = 29 (Gleason = 4+4) PSA=1,9 SUVmax = 2.5 SUVmax = 2.2 SUVmax = 6.2 Pat. 011
 10. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku University Hospital Marie Curie Award EANM Milan 2012 ensimmäinen kerta, kun palkinto jaetaan suomalaiselle työryhmälle
 11. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital  Ei-ionisoiva säteily  Säteilyyn altistavien ttutkimusten korvaaminen (MR/US)  Kännykät Kwon M et al. No Effects of Short-Term GSM Mobile Phone Radiation on Cerebral Blood Flow Measured Using Positron Emission Tomography. Bioelectromagnetics, 2012. Kwon W et al.GSM mobile phone radiation suppresses brain glucose metabolism. JCBFM. 31 :2293-2301, 2011.  Riskianalyysit Knuuti J et al. Risks and benefits of cardiac imaging: an analysis of risks related to imaging for coronary artery disease. Eur Heart J, 2013 Einstein A, Knuuti J. Cardiac Imaging: does radiation matter? Eur heart J, 2012.
 12. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Laitekehitys/testaus (Neutroni)mittareiden kalibrointi •Syklotronit •511 keV kalibrointi dosecon kanssa Annosseurannan kehitystyö •DIS-mittarit, Doseco/Rados(Mirion) Muu menetelmäkehitys •Radiovesigeneraattori, Hidex •Carimas TM, analysointiohjelmisto •Solujen säteilytys 12
 13. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital  PET/TT • parametrien optimointi Teräs M et al. Performance of the new generation of whole-body PET/CT scanners: Discovery STE and Discovery VCT. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007 PET/MR •Parametrien optimointi •Search for killer application Annosseuranta •DoseWatch, annosseuranta radiologiassa •Viitearvot, PET tutkimukset 13
 14. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital STUK yhteistyötä  SÄTU  Säteilyturvallisuus isotooppitutkimuksissa  Annosoptimointi lasten ja nuorten TT tutkimuksissa  Hannele Niiniviita vk työ  KARPO  Jukka Järvinen vk työ 14
 15. University of Turku • Åbo Akademi University Turku PET Centre • Turku University Hospital Radiation protection in nuclear medicine imaging Säteilyturvallisuus isotooppikuvantamisessa, SÄTU Tuula Tolvanen; PET keskus TYKS/TY Eeva Salminen, Helinä Korpela, Ritva Bly; STUK Ilona Barth, Arne Rimpler; BfS, Berlin
 16. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Miksi, miten?  PET-kuvantaminen on nopeasti yleistyvä avoimilla lähteillä tehtävää toimintaa  Tässä projektissa selvitetään, radioaktiivisia lääkkeitä valmistavien ja käsittelevien henkilöiden säteilyaltistusta ja sen mittaamista erilaisilla dosimetreillä.
 17. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital PET,PET-TT/MR laitteiden määrän kehitys Suomessa 1 2 2 2 3 4 5 6 10 12 643 635 710 534 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 2 4 6 8 10 12 14 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Tutkimusta/laite/vuosi Lukumäärä Vuosi PET ja PET-TT -laitteita Tutkimusta / laite / vuosi 17
 18. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Kliiniset PET tutkimukset 2003-12 1930 2538 4258 6409 0,37 0,48 0,80 1,18 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tutkimuksia / 1000 asukasta Tutkimuksia Vuosi PET-tutkimuksia PET-tutkimuksia / 1000 asukasta 18
 19. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital PET tutkimuksen kulku
 20. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital ORAMED projektin jatkoa  Optimization of RAdiation protection for MEDical staff was a collaborative project within the 7th EU Framework Programme, Euratom Programme for Nuclear Research and training  The proceedings of the ORAMED workshop have now been published in Radiation Measurements: http://www.journals.elsevier.com/radiation-measurements/special-issues/ http://www.sciencedirect.com/
 21. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital
 22. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital SÄTU - Mitä tehdään? Verrataan säteilyaltistuksen suhdetta työtapoihin ja työskentelyolosuhteisiin.  Tavanomaisesti henkilöstön dosimetriaan kuuluvat henkilöannosmittari ja sormiannosmittari oikeassa kädessä. Projektissa mitataan työpistekohtaisesti säteilyaltistusta useilla rekisteröintilaitteilla. Syvä- ja pinta-annoksen lisäksi määritetään silmäannos. Tavoitteena säteilysuojauksen optimointi PET- kuvantamisessa.
 23. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital SÄTU-Kuka tekee mitä?  Testidosimetrit, toimitus ja palautus: BfS Berliini  Kolme neljän päivän mittausjaksoa: PET, Turku  Monitorointi erillisille kaavakkeille: PET, Turku
 24. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Mittausgeometria
 25. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital SÄTU-Aikataulu  1.jakso:Kevät 2014, OK  2.jakso:Loka-Marras 2014, OK  3.Jakso:Maalis-Huhti 2015  Abstrakti IAEA/ILO konferenssi 12/2014
 26. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital LASTEN JA NUORTEN ANNOKSISTA TT-TUTKIMUKSISSA Hannele Niiniviita fyysikko TYKS 26
 27. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Lasten ja nuorten TT:n annoksista  Retrospektiivinen tarkastelu seminoomapotilaiden TT-tutkimusten annoksista  Kuuluu osana STUK:n TIEKKU-projektiin  Ohjaajana Eeva Salminen 27
 28. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Lasten ja nuorten TT:n annoksista  Laskettu efektiivinen annos ja elinannoksia  Laskentaohjelmana CTDosimetry  Aineiston perusteella arvioidaan  laskentaohjelman soveltuvuutta  annosten suuruuksia, kumulatiivisten annoksia  laitekohtaisia eroja  Yhteys uudempaan laitekantaan SSDE tarkastelussa 28
 29. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital Lasten ja nuorten TT:n annoksista  Thorax TT:n annos pediatrisella fantomilla  Kolme eri laitevalmistajaa, kuusi eri laitetta  CIRCS ATOM® lainattu STUK:lta 29
 30. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital KARPO – Kardiologian potilasannokset Jukka Järvinen Sairaalafyysikko TYKS 30
 31. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital KARPO  Kardiologisten potilaiden DAP- ja ihoannokset  Henkilökunnan annokset  Fantom-mittauksilla saatavat arviot elinannoksista  Säteilyhygienian optimointia 31
 32. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital KARPO  Mukana viisi yliopistosairaalaa ja neljä keskussairaalaa  TYKS mukana kaikissa vaiheissa ja erityisroolissa fantom-mittauksissa sekä optimointityössä 32
 33. University of Turku • Åbo Akademi University • Turku Turku PET Centre University Hospital KARPO  Datan keräys aloitettu helmikuussa 2014 ja tuloksia odotettavissa 2015 alkaen  Tavoitteina  kansalliset vertailutasot (STUK)  Ainakin 1 väitöskirja  Yhteistyökuvioita ja jatkotutkimusta liittymällä myös kansainvälisiin tutkimuksiin KIITOS 33
Publicidad