Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

Más de sergiocesures (20)

Anuncio

Tema 5

 1. 1. TEMA 5: A UNIÓN EUROPEA SERGIO MARTÍNEZ GÓMEZ 3º ESO
 2. 2. O PROCESO DE CREACIÓN DA UNIÓN EUROPEA o A NECESIDADE DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO • Tratado de Roma: o mercado común europeo. • Mercado interior único Unidade económica e política. • Políticas, medidas, concretas do Tratado de Roma: I. Libre circulación. II. Liberdade de competencia. III. Leis comúns. • Economías de escala para competir con E.E.U.U. e Xapón.
 3. 3. TRATADO DE ROMA 1957
 4. 4. o A UNIÓN EUROPEA Tratado da Unión Europea 1992 Tratado de Maastricht: • Unión monetaria. • Eleccións ao Parlamento Europeo. • Novos dereitos para os cidadáns/as. • Políticas de solidaridade. • Política exterior e de defensa común. (2002 Euro) • Sucesivas ampliacións. (27 Países na Unión Europea teñen Euro 17)
 5. 5. PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA
 6. 6. o A UNIDADE DE EUROPA • Unidade en valores fundamentais. • Gran potencia económica pero con importantes desequilibrios. • Debilidades: I. Política exterior común. II. Desequilibrio económico.
 7. 7. A UNIÓN EUROPEA o OBXECTIVOS DA UNIÓN EUROPEA • Impulso do progreso económico e social. • Afirmación da identidade europea no ámbito internacional. • Implantación dunha cidadanía europea. • Desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza. • Mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario.
 8. 8. o A UNIÓN EUROPEA E A HETEROXENEIDADE • Nivel de desenvolvemento económico e social distinto. • Diversidade cultural. • Disparidades rexionais. • Problema da identidade nacional.
 9. 9. o UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA Instrumentos da política rexional Fondos estructurais e fondos de cohesión. • Fondos estructurais e de cohesión: Prestamos; infraestructuras de transporte e enerxía; obras públicas para a solución de problemas do medio natural; políticas comúns nos ámbitos cultural, educativo, da problemática xuvenil, etc; creación de postos de traballo; prestamos e subvencións coa finalidade de axudar a manter os sectores agrícola e pesqueiro.
 10. 10. o A AMPLIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA • Grandes desequilibrios nos países que se incorporaron nos últimos anos. • Grao de desenvolvemento moi distinto. • Fondos comunitarios para eses novos países.
 11. 11. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA o CONSELLO EUROPEO: • Composición. • Funcións. o CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA. • Composición. • Funcións. o PARLAMENTO EUROPEO: • Composición. • Funcións (lexislativa).
 12. 12. PARLAMENTO EUROPEO
 13. 13. o COMISIÓN EUROPEA: • Composición. • Funcións (executiva). o TRIBUNAL DE XUSTIZA: • Composición. • Función (xudicial). o DEFENSOR DO POBO EUROPEO: • Composición. • Función. o OUTRAS INSTITUCIÓNS: • Banco Central Europeo. • Tribunal de Contas. • Comité das Rexións. • Banco Europeo de Investimentos. • Comité Económico e Social.
 14. 14. A POLÍTICA AGRARIA E PESQUEIRA DA UNIÓN EUROPEA o UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN • Autoabastecemento. • Modernización. • Fomento da agricultura intensiva. • Concentración das explotacións. • Créditos baratos. • Asegurar prezos mínimos. • Limitación das importacións de alimentos de fóra.
 15. 15. o OBXECTIVOS DA PAC ACTUALMENTE • Causa do cambio da política agraria común Aumento da producción. • Medidas: I. Reducir a superficie de cultivo. II. Conversión de terras de cultivo en zonas forestais. III. Reducir os prezos de garantía. IV. Fomento das prácticas agrícolas sustentables. V. FEOGA: Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola (40% do orzamento).
 16. 16. o O SECTOR PESQUEIRO COMUNITARIO Importancia do sector marítimo na Unión Europea. Obxectivos da Política Pesqueira Común: • Evitar a sobrepesca, sobreexplotación. Medidas: • Establecemento de zonas de pesca. • Vixiancia de volume e do tamaño con Estados de fóra da UE. • Fomento da acuicultura. • Impulso da investigación.
 17. 17. OS GRANDES EIXES INDUSTRIAS DA UE o ZONAS INDUSTRIAIS DA UE • Importancia do sector industrial. Principal zona de desenvolvemento industrial de Europa. • Tipos de industria: I. Tradicional. II. Moderno. Outras zonas industriais. Crise industrial nos países do Leste de Europa que entraron na UE.
 18. 18. o A PRODUCCIÓN INDUSTRIAL • Proceso de desestructuración, deslocalización. Consecuencias: • Falta de recursos enerxéticos.
 19. 19. OS SERVIZOS, O COMERCIO E AS COMUNICACIÓNS o CARA A UNHA COMUNIDADE DE SERVIZOS • Importancia do sector servizos (70% da poboación activa) Causas: • O desenvolvemento tecnolóxico. • Novas actividades das sociedades avanzadas.
 20. 20. o O COMERCIO Gran volume ( 42% das exportacións mundiais). o OS TRANSPORTES • Política comunitaria para mellorar a rede de transportes. • Transporte por estrada (desarrolláronse máis autoestradas e autovías). • Rede ferroviaria. • Transporte marítimo de mercadorías. • Construcción de grandes portos. • Transporte aéreo.
 21. 21. ESPAÑA NA UE o A ENTRADA DE ESPAÑA NA UE • Obstáculos: I. Réxime ditatorial. II. Adaptación da economía española. o A CEE E A UE TRAS A INCORPORACIÓN ESPAÑOLA • 1986, entrada de España na UE. • Temos dereito a un Comisario europeo e temos 54 deputados no Parlamento Europeo.
 22. 22. o BALANCE DA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA Á UE • Gran influencia de desenvolvemento económico e social español. • Fondos europeos: aumento da renta per cápita. • Investimentos.
 23. 23. o UTILIZACIÓN DOS FONDOS EUROPEOS • Tramos da autovía e AVE. • Melloras das infraestructuras dos transportes. • Programas educativos (Erasmus). • Tarxeta sanitaria Europea. • Restauración de edificios históricos. • Construcción de grandes complexos culturais.
 24. 24. GALICIA NA UNIÓN EUROPEA Zona de converxencia. o OS FONDOS EUROPEOS EN GALICIA: • Fondo Europeo de Pesca 50% do fondo que se dá a España. • Fondo Social Europeo. • Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
 25. 25. o A EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL • Eixe Atlántico. • Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. o PARTICIPACIÓN DE GALICIA NA UE • Comité das rexións. • Consello da UE: I. Participación técnica. II. Participación política.

×