Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Corporate Presentatie Cmotions Linkedin

814 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Corporate Presentatie Cmotions Linkedin

 1. 1. Scherp aan de wind koersen naar profijtelijke klantrelaties<br />
 2. 2. Agenda<br />Introductie Cmotions<br />Onzevisie op klantwaardemanagement (KWM)<br />Maturiteit van organisatiest.a.v. KWM<br />KlantgerichtheidsScan<br />
 3. 3. Cmotions, Navigators in intelligente marketing<br />Klantrendementen worden verhoogd door op slimme wijze om te gaan met:<br /><ul><li> de vastlegging
 4. 4. het onderhoud en
 5. 5. het gebruik van klantdata </li></ul>als basis voor efficiënte en effectieve marketing en sales.<br />Onze missie:<br />u helpen intelligente marketing en sales te bedrijven. Wij leveren de deskundigheid, ervaring en specialistische diensten en producten met de focus op het continu verbeteren van de collectie, vastlegging en benutting van klantdata. Het doel hiervan is optimaal klantrendement.<br />
 6. 6. Onze basis<br />Opgericht in 2002<br />Vestiging in Amersfoort<br />Dé autoriteit in CRM, DBM en MI<br />Klantgedreven, analytisch sterk, ondernemend, praktisch en betrouwbaar<br />> 40 medewerkers, diverse disciplines<br />We werken voor de top 100 bedrijven van Nederland<br />Partner van HumanInference, SAS, SPSS, Unica, Acxiom, Statistica, Ransys, e.a.<br />Affiliates: Unamic HCN, RapidSugar, <br />
 7. 7. Watwijvoor u doen<br />Cmotions Solutions<br />Cmotions HR<br />Cmotions Consulting<br />Strategische advisering<br />Interim management<br />Change management<br />Organisatieontwikkeling<br />Projecten<br />Detachering van professionals<br /><ul><li>Listmanagers
 8. 8. Database marketeers
 9. 9. Campagnemanagers</li></ul>Coaching<br />Werving en selectie voor functies in: DBM, CRM en MI -> Detavast en vast<br />Assessments<br />Coaching<br />Unieke Cmotions opleidingen <br />Masterclass Marketing Data Analyse<br />Business Course Marketing Data Analyse<br />Implementatie van<br /><ul><li>BI
 10. 10. EFM
 11. 11. DWH</li></ul>Vanuit een businessperspectief<br />Reporting<br />Pakketselectie<br />Businesscase<br />Outtasking en outsourcing<br />Marketing uit de muurDit serviceconcept maakt het voor organisaties mogelijk om op korte termijn resultaten te boeken m.b.t. klantgerichte marketing en de meetbaarheid daarvan te verhogen. <br />
 12. 12. Cmotions: uwkennispartner<br />Masterclass<br />SAS Partner ExcellenceAward<br />Beeckensteijn (Post Doc)<br />Cmotions Community<br />TiasNimbas<br />
 13. 13. Een greep uit onze klantenkring<br />We werken voor de top 100 bedrijven van<br />Nederland: <br />Banken, verzekeraars<br />Telecommunicatie<br />Utilities<br />Travel & Leisure<br />Media & Entertainment<br />Retail<br />DistantSelling & E-commerce<br />
 14. 14. 8<br />Waarde van de klant<br />Waarde voor de klant<br />Klantbeleving<br /><ul><li>Tevredenheid
 15. 15. Vertrouwen
 16. 16. Relatiegeneigdheid
 17. 17. Reputatie
 18. 18. Overstapkosten
 19. 19. ……….</li></ul>Klantprogramma<br />Klantwaardebeleid<br />KW-segmentatie<br />Klantkennis<br />Klantinformatie<br />Het in evenwicht brengen van de waarde van en voor de klant<br />Klantbenadering<br />Informeren<br />Verkopen<br />Servicen<br />Uitgangspunt:<br />minimaliseren zoekkosten klant<br />Klantbelevings-Management<br />Klantwaarde Management<br />Klantgedrag<br />Zoeken<br />Kiezen<br />Gebruiken<br />
 20. 20. Klantwaardemanagementgeeft organisaties krachtige gereedschappen in handen voor meer grip…<br />9<br />Klantwaardemanagement is:<br />een gestructureerde aanpak <br />op basis van systematisch verzamelde informatie over individuele klanten<br />teneinde de financiële waarde van het klantenbestand meetbaar te vergroten <br />door gerichte acquisitie-, ontwikkelings- en behouds-strategieën<br />die het uitgangspunt vormen voor een effectieve gedifferentieerde klantbenadering.<br />Volledig potentieel<br />Opbrengst<br />per relatie per periode<br />Optimalisatie<br />Waarde van het klantenbestand<br />Potentieel<br />Aantal relaties<br />Huidig<br />Huidige waarde<br />van het<br />klanten-<br />bestand<br />Duur van de relatie<br />Klantwaardemanagementleidt tot hogere opbrengsten, stroomlijning van de commerciële activiteiten en meetbare resultaten.<br />
 21. 21. De aanpak moet gericht zijn op een naadloze integratie tussen Klantkennis- en Klantwaardemanagement<br />10<br />Klantwaardemanagement<br />Uitvoeren <br />klant(-waarde) analyse<br />Ontwikkelen<br />klant-<br />programma’s<br />Opstellen klantbeleid<br />Verbeterenklant-informatie<br />Klantgedrag <br />Klantbenadering<br />Klantkennis Management <br />
 22. 22. Onze aanpak kent concrete activiteiten en duidelijke resultaten<br />11<br />Uitvoeren <br />klant(-waarde)analyse<br />Ontwikkelen<br />klantprogramma’s<br />Opstellen klantbeleid<br />Verbeterenklantinformatie<br /><ul><li>Vaststellen van het aantal klanten met hun kenmerken
 23. 23. Vaststellen van klantwaardegroepen met hun respectievelijke kenmerken
 24. 24. Opstellen systematiek om klantontwikkeling in de loop der tijd te volgen
 25. 25. Opstellen van passende klantwaarde-strategieën met meetbare doelstel- lingen per klantwaarde- groep(-segment)
 26. 26. Ontwikkelen van retentie/acquisitie en expansie programma’s
 27. 27. Vertalen klantenbeleid in een concrete klantprogramma’s die zelfs kunnen leiden tot verschillende bedienings-concepten voor de verschillende klantgroepen </li></ul>Doelstelling<br /><ul><li>Actuele en correcte klantgegevens
 28. 28. Inzicht in klantwaarde per klant(-groep)
 29. 29. Afgebakende klantwaardegroepen/klantwaardegroepsegmenten
 30. 30. Klanthierarchie gebaseerd op klantwaarde
 31. 31. Klantenvolgsystematiek
 32. 32. Concreet meetbare strategieën en doelstellingen per klantwaardegroep(-segment)
 33. 33. Programma’s bepaald voor retentie, acquisitie en expansie
 34. 34. Ontwikkelde programma’s in de organisatie ingevoerd
 35. 35. Aanpassingen doorgevoerd in de werkwijze, organisatie en evt. ICT</li></ul>Resultaten<br /><ul><li>Bepalen beschikbaarheid data
 36. 36. Opschonen en verrijken data
 37. 37. Vaststellen “analyseerbaarheid” data
 38. 38. Vaststellen werkbare klantdefinitie
 39. 39. Preparatie analysebestand
 40. 40. Bepalen van klantwaardegrootheden
 41. 41. Vaststellen klantwaardegroepen
 42. 42. Beschrijven klantwaardegroepen
 43. 43. (Meting loyaliteit per klantwaardegroep)
 44. 44. Vaststellen van evt. klantwaardegroep-segmenten
 45. 45. Vaststelling van een strategie per klantwaardegroep(-segment)
 46. 46. Formulering van meetbare doelstellingen
 47. 47. Vaststellen soort programma
 48. 48. Vaststellen inhoud programma
 49. 49. Opstellen van een evaluatiemethodiek
 50. 50. Ontwikkelen klantprogramma’s
 51. 51. Vaststellen benodigde aanpassingen in huidige werkwijze
 52. 52. Invoeren nieuwe werkwijze
 53. 53. Meten, evalueren en bijsturen van nieuwe benadering</li></ul>Activiteiten<br />
 54. 54. 12<br /><br /><br /><br /><br /><br /> Inrichting processen<br /> Bruikbaarheid en kwaliteit data<br /> Efficiency<br /> Waarde van klanten<br /> Effectiviteit<br /> Intergratie/synchronisatie<br /> Massa-individualisering<br /><br /><br />Ontwikkeling t.a.v. Klantwaardemanagement<br />
 55. 55. 13<br />Maturiteitsfasen van Klantwaardemanagement<br />
 56. 56. Doe de KlantgerichtheidsScanop www.Cmotions.nl<br />14<br />
 57. 57. Meer weten?<br />Bezoek onze websites:www.Cmotions.nlwww.Cmotionsrecruitment.nlwww.Cmotionssolutions.nl<br />Cmotions-publicaties:<br />Ken uw klant, Klinkende klanten<br />Product leaflets<br />Alle Cmotions-publicaties zijn te vinden op www.Cmotions.nl<br />Onze opleidingen:<br />Cmotions Masterclass: www.Cmotions.nl/masterclass<br />Cmotions Business Course: www.Cmotions.nl/businesscourse<br />Volg Cmotions en de ontwikkelingen in het vakgebied <br />met de Cmotions e-nieuwsbrief ‘C what’snew ‘<br />
 58. 58. Navigators in intelligente marketing<br />www.Cmotions.nl<br />

×