12. kansallisuusaate yhdistää ja hajottaa

12. Kansallisuusaate12. Kansallisuusaate
yhdistää ja hajottaayhdistää ja hajottaa
Taustaa:Taustaa: mistä tiedät olevasi suomalainen;mistä tiedät olevasi suomalainen;
mikä saanut tuntemaan itsesi suomalaiseksi?mikä saanut tuntemaan itsesi suomalaiseksi?
Tieto:Tieto:
 Joukkotiedotusvälineet?Joukkotiedotusvälineet?
 Kasvatus?Kasvatus?
 Koulu?Koulu?
Tuntemus:Tuntemus:
 Historia (sodat, presidentit)
 Kartat ja tarkat rajat? (Suomi-neito)Kartat ja tarkat rajat? (Suomi-neito)
 Tavat? (saunominen)Tavat? (saunominen)
 Kieli? (suomenkieli)Kieli? (suomenkieli)
 Uskonto? (ev.lut)Uskonto? (ev.lut)
 Sankarit? (urheilijat, laulajat)Sankarit? (urheilijat, laulajat)
 Kulttuurituotteet? (esim. kirjat, elokuvat, musiikki)Kulttuurituotteet? (esim. kirjat, elokuvat, musiikki)
 Luonto (suomalainen järvimaisema, Lappi)Luonto (suomalainen järvimaisema, Lappi)
 Symbolit (lippu, kansallislaulu)Symbolit (lippu, kansallislaulu)
 Geenit?Geenit?
Taustaa:Taustaa: EnnenEnnen
nationalismia (alamaisia einationalismia (alamaisia ei
kansalaisia)kansalaisia)Suurin osa ihmisistä asui pienissä kylissä ja kokivat lähinnä olevansa kuninkaan
alamaisia
Taustaa:Taustaa: EnnenEnnen
nationalismia (Media)nationalismia (Media)
Painotekniikan keksimisen jälkeen sanomalehdistä ja kirjoista kasvoi ensimmäinen
massamedia – sama tieto mahdollisimman monelle mahdollisimman nopeasti
Taustaa:Taustaa: Ennen nationalismiaEnnen nationalismia
(koulu)(koulu)
Suomessa ja muualla Euroopassa lapset siirtyivät 1800-luvulla työnteosta koulunpenkille
Taustaa:Taustaa: Ennen nationalismia (kulttuuri)Ennen nationalismia (kulttuuri)
Suomalaista kansalliskulttuuria on ollut aina, mutta vasta nationalismin myötä se
”jalostettiin korkeakulttuuriksi”
Nationalismi:Nationalismi:
== kansallisuusaatekansallisuusaate ->-> kansallekansalle (kieli, historia, tavat, uskonto)(kieli, historia, tavat, uskonto)
oma alue elioma alue eli valtiovaltio
• Syntyi 1800-l alussa -> Napoleonin sodat ja Wienin kongressiSyntyi 1800-l alussa -> Napoleonin sodat ja Wienin kongressi
”sekoittivat” kansoja”sekoittivat” kansoja
• Kannattajat: keskiluokka ja talonpojatKannattajat: keskiluokka ja talonpojat
Napoleon oli alistanut valtaansa liki kaikki eurooppalaiset.
Wienin kongressissa Euroopan rajat vedettiin uusiksi piittaamatta kansallisuuksista.
Vihkotyö:Vihkotyö: Tee yhdelle (1) vihkon sivulle alla olevaTee yhdelle (1) vihkon sivulle alla oleva
kuvio ja vastaakuvio ja vastaa lauseillalauseilla kysymyksiin (s. 76 ->)kysymyksiin (s. 76 ->)
Minkä alueen johdolla yhdistyi?
Kuka oli vapaussankari?
Millä tavalla yhdistyminen tapahtui?
Minä vuonna?
•Mitä ongelmia tuotti Saksan
jakautuminen 39 valtioon?
•Kuka oli Preussin kansleri?
•Minkä maan Saksa voitti
sodassa?
•Minä vuonna Saksa yhdistyi?
Millä tavalla kansallisuusaate vaikutti
Venäjään?
Millä tavalla Suomi reagoi kapinoihin?
Millä tavalla kansallisuusaate vaikutti
Itävallassa?
Mitä vähemmistökansoja alueella oli?
VENÄJÄ ITÄVALTA
Italia Saksa
Vihkotyö:Vihkotyö: Tee yhdelle (1) vihkon sivulle alla olevaTee yhdelle (1) vihkon sivulle alla oleva
kuvio ja vastaakuvio ja vastaa lauseillalauseilla kysymyksiin (s. 76 ->)kysymyksiin (s. 76 ->)
•
• Sardinia johti Italian yhdistymistä
• Vapaussankari oli Giuseppe
Garibaldi
• Alueet yhdistettiin asevoimien
avulla
• Italia yhdistyi 1861
• Lukuisat valtiot haittasivat
kaupankäyntiä (mm. tullit)
• Otto von Bismarck johti
yhdistymistä
• Saksa voitti Ranskan sodassa
• Saksa yhdistyi 1871
•Vähemmistökansat kapinoivat ja
pyrkivät itsenäistymään
•Suomessa suhtauduttiin rauhallisesti
•Vähemmistökansat kapinoivat ja pyrkivät
itsenäistymään
•Mm. tsekkejä ja slovakeja?
VENÄJÄ ITÄVALTA
Italia Saksa
Italiasta ja Saksasta tulee kansallisvaltioita:Italiasta ja Saksasta tulee kansallisvaltioita:
 Italia ja Saksa koostuivat 1800-l alussa monista pienistäItalia ja Saksa koostuivat 1800-l alussa monista pienistä
valtioistavaltioista
 Molemmat yhdistettiin valtioiksi asevoimien tuella (ItaliaMolemmat yhdistettiin valtioiksi asevoimien tuella (Italia
1861 ja Saksa 1871)1861 ja Saksa 1871)
Giuseppe Garibaldi
(1807-1882) yhdisti
sisäisesti Italian
alueet
Otto von Bismarck (1815-
1898). Saksa yhdistyi
Preussin vetovastuulla.
Viimeinen niitti Saksan
yhdistymiselle oli voitokas
sota Ranskaa vastaan
Taustaa: hajanainen (nykyinen) Saksan
alue ennen yhdistymistä
Venäjä ja Itävalta uhkaavat hajotaVenäjä ja Itävalta uhkaavat hajota
 Monikansallisia alueita -> kapinoita jaMonikansallisia alueita -> kapinoita ja
levottomuuksia (mm. Puola)levottomuuksia (mm. Puola)
YhteenvetoYhteenveto
Nationalismin eli kansallisuusaatteenNationalismin eli kansallisuusaatteen pohjalta pyrittiinpohjalta pyrittiin
luomaan joka kansalle (historia, kieli, tavat, uskonto) omaluomaan joka kansalle (historia, kieli, tavat, uskonto) oma
alueensa elialueensa eli valtio.valtio. Ihmiset ei synnynnäisesti koe itseäänIhmiset ei synnynnäisesti koe itseään
minkään maan kansalaiseksi, vaan siihen kasvetaan (koulu,minkään maan kansalaiseksi, vaan siihen kasvetaan (koulu,
perhe). Kansallisuustunteen iskostamisen kannalta on ollutperhe). Kansallisuustunteen iskostamisen kannalta on ollut
tärkeää massamedioitten (mm. lehdet, kirjat, tv, radio)tärkeää massamedioitten (mm. lehdet, kirjat, tv, radio)
yleistyminen.yleistyminen.
1800-luvulla Eurooppa koostui pääasiallisesti monikansallisista1800-luvulla Eurooppa koostui pääasiallisesti monikansallisista
suuriruhtinaskunnista (Venäjä ja Itävalta) ja pienien alueidensuuriruhtinaskunnista (Venäjä ja Itävalta) ja pienien alueiden
hajanaisista liitoista (Saksa ja Italia)hajanaisista liitoista (Saksa ja Italia)
Vaatimukset kansallisvaltioista hajotti monikansallisiaVaatimukset kansallisvaltioista hajotti monikansallisia
suuriruhtinaskuntia (Venäjä ja Itävalta) yhdisti hajanaisiasuuriruhtinaskuntia (Venäjä ja Itävalta) yhdisti hajanaisia
alueita (Saksa ja Italia),alueita (Saksa ja Italia),
Kansallisuusaate on myös tätä päivää – sitä päivitetään alati.Kansallisuusaate on myös tätä päivää – sitä päivitetään alati.
PohdinnatPohdinnat
Kansallistunne voimistunut, mistä johtuuKansallistunne voimistunut, mistä johtuu
Mitä hyvää ja mitä huonoa on kansallisuusaatteessaMitä hyvää ja mitä huonoa on kansallisuusaatteessa
1 de 14

Recomendados

Sortokaudet por
SortokaudetSortokaudet
SortokaudetMikko Siitonen
11.9K vistas56 diapositivas
61 63. neuvostoliiton loppu por
61 63. neuvostoliiton loppu61 63. neuvostoliiton loppu
61 63. neuvostoliiton loppuslidesharexi
22.2K vistas30 diapositivas
9. sosialismi ja työväenliike por
9. sosialismi ja työväenliike9. sosialismi ja työväenliike
9. sosialismi ja työväenliikeslidesharexi
8.6K vistas17 diapositivas
13,14 u.s.a perustetaan intiaanien maille por
13,14 u.s.a perustetaan intiaanien maille13,14 u.s.a perustetaan intiaanien maille
13,14 u.s.a perustetaan intiaanien mailleslidesharexi
5.5K vistas34 diapositivas
31 32 poliisi ja tuomioistuimet por
31 32 poliisi ja tuomioistuimet31 32 poliisi ja tuomioistuimet
31 32 poliisi ja tuomioistuimetslidesharexi
1.9K vistas24 diapositivas
36 itsenäistyneen suomen ongelmia por
36 itsenäistyneen suomen ongelmia36 itsenäistyneen suomen ongelmia
36 itsenäistyneen suomen ongelmiaMikko Siitonen
15.9K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

35 suomen sisällissota ppt por
35 suomen sisällissota ppt35 suomen sisällissota ppt
35 suomen sisällissota pptMikko Siitonen
15.2K vistas40 diapositivas
Ranskan vallankumous ja napoleon por
Ranskan vallankumous ja napoleonRanskan vallankumous ja napoleon
Ranskan vallankumous ja napoleonMikko Siitonen
7.1K vistas15 diapositivas
41 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 2 por
41 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 241 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 2
41 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 2Mikko Siitonen
3.6K vistas36 diapositivas
Talvisota por
TalvisotaTalvisota
TalvisotaMikko Siitonen
4.5K vistas38 diapositivas
45. saksan menestyksen vuodet por
45. saksan menestyksen vuodet45. saksan menestyksen vuodet
45. saksan menestyksen vuodetMikko Siitonen
23.3K vistas19 diapositivas
Jatkosota por
JatkosotaJatkosota
JatkosotaMikko Siitonen
3.9K vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(20)

35 suomen sisällissota ppt por Mikko Siitonen
35 suomen sisällissota ppt35 suomen sisällissota ppt
35 suomen sisällissota ppt
Mikko Siitonen15.2K vistas
Ranskan vallankumous ja napoleon por Mikko Siitonen
Ranskan vallankumous ja napoleonRanskan vallankumous ja napoleon
Ranskan vallankumous ja napoleon
Mikko Siitonen7.1K vistas
41 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 2 por Mikko Siitonen
41 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 241 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 2
41 43 kansallissosialistien nousu valtaan saksassa 2
Mikko Siitonen3.6K vistas
45. saksan menestyksen vuodet por Mikko Siitonen
45. saksan menestyksen vuodet45. saksan menestyksen vuodet
45. saksan menestyksen vuodet
Mikko Siitonen23.3K vistas
Ensimmäinen maailmansota uusi por Mikko Siitonen
Ensimmäinen maailmansota uusiEnsimmäinen maailmansota uusi
Ensimmäinen maailmansota uusi
Mikko Siitonen9.9K vistas
36. itsenäisen suomen ongelmia por Januss
36. itsenäisen suomen ongelmia36. itsenäisen suomen ongelmia
36. itsenäisen suomen ongelmia
Januss10.3K vistas
Suomen historiaa taiteen näkökulmasta por sunnycesilia
Suomen historiaa taiteen näkökulmastaSuomen historiaa taiteen näkökulmasta
Suomen historiaa taiteen näkökulmasta
sunnycesilia2.6K vistas
Suomen historia 1809 1981 por Juha Lahti
Suomen historia 1809 1981Suomen historia 1809 1981
Suomen historia 1809 1981
Juha Lahti19.9K vistas
Teollinen vallankumous por Mikko Siitonen
Teollinen vallankumousTeollinen vallankumous
Teollinen vallankumous
Mikko Siitonen24.8K vistas
Siirtolaisena Amerikkaan por Mikko Siitonen
Siirtolaisena AmerikkaanSiirtolaisena Amerikkaan
Siirtolaisena Amerikkaan
Mikko Siitonen4.1K vistas
Maahanmuutto ja vähemmistöt por slidesharexi
Maahanmuutto ja vähemmistötMaahanmuutto ja vähemmistöt
Maahanmuutto ja vähemmistöt
slidesharexi2.1K vistas
Talvi- ja jatkosota - kertaustehtävä por Mikko Siitonen
Talvi- ja jatkosota - kertaustehtäväTalvi- ja jatkosota - kertaustehtävä
Talvi- ja jatkosota - kertaustehtävä
Mikko Siitonen13.6K vistas
Pohjois-Amerikan intiaanit por Mikko Siitonen
Pohjois-Amerikan intiaanitPohjois-Amerikan intiaanit
Pohjois-Amerikan intiaanit
Mikko Siitonen8.6K vistas
11 pankit ja sijoittaminen por Mikko Siitonen
11 pankit ja sijoittaminen11 pankit ja sijoittaminen
11 pankit ja sijoittaminen
Mikko Siitonen2.5K vistas
5.elämää sääty yhteiskunnassa por Januss
5.elämää sääty yhteiskunnassa5.elämää sääty yhteiskunnassa
5.elämää sääty yhteiskunnassa
Januss13.9K vistas

Destacado

Karl marx elämä ja teot post-it por
Karl marx  elämä ja teot post-itKarl marx  elämä ja teot post-it
Karl marx elämä ja teot post-itMikko Siitonen
6.3K vistas8 diapositivas
Aate eli ideologia por
Aate eli ideologiaAate eli ideologia
Aate eli ideologiaMikko Siitonen
11.4K vistas6 diapositivas
12 nationalismi por
12 nationalismi12 nationalismi
12 nationalismiMikko Siitonen
9.6K vistas21 diapositivas
6. porvaristo vaatii vapauksia por
6. porvaristo vaatii vapauksia6. porvaristo vaatii vapauksia
6. porvaristo vaatii vapauksiaslidesharexi
17K vistas13 diapositivas
Marx fb twitter por
Marx fb twitterMarx fb twitter
Marx fb twitterMikko Siitonen
5.2K vistas3 diapositivas
2. suomen sota por
2. suomen sota2. suomen sota
2. suomen sotaJanuss
8.8K vistas18 diapositivas

Destacado(12)

Karl marx elämä ja teot post-it por Mikko Siitonen
Karl marx  elämä ja teot post-itKarl marx  elämä ja teot post-it
Karl marx elämä ja teot post-it
Mikko Siitonen6.3K vistas
6. porvaristo vaatii vapauksia por slidesharexi
6. porvaristo vaatii vapauksia6. porvaristo vaatii vapauksia
6. porvaristo vaatii vapauksia
slidesharexi17K vistas
2. suomen sota por Januss
2. suomen sota2. suomen sota
2. suomen sota
Januss8.8K vistas
3. porvoon valtiopäivät por Januss
3. porvoon valtiopäivät3. porvoon valtiopäivät
3. porvoon valtiopäivät
Januss7.9K vistas
4. helsingistä pääkaupunki por Januss
4. helsingistä pääkaupunki4. helsingistä pääkaupunki
4. helsingistä pääkaupunki
Januss7.7K vistas
Helsingistä pääkaupunki por Mikko Siitonen
Helsingistä pääkaupunkiHelsingistä pääkaupunki
Helsingistä pääkaupunki
Mikko Siitonen2.5K vistas
1. ranskan vallankumous por Januss
1. ranskan vallankumous1. ranskan vallankumous
1. ranskan vallankumous
Januss13.2K vistas
Elämää 1800 luvulla- taiteessa ja kuvissa por Mikko Siitonen
Elämää 1800 luvulla- taiteessa ja kuvissaElämää 1800 luvulla- taiteessa ja kuvissa
Elämää 1800 luvulla- taiteessa ja kuvissa
Mikko Siitonen17.5K vistas

Más de slidesharexi

1600 ja 1700-luvut por
1600 ja 1700-luvut1600 ja 1700-luvut
1600 ja 1700-luvutslidesharexi
949 vistas17 diapositivas
16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti por
16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti
16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahtislidesharexi
10.5K vistas14 diapositivas
5. perhe ja lapset por
5. perhe ja lapset5. perhe ja lapset
5. perhe ja lapsetslidesharexi
1.8K vistas20 diapositivas
Tiede ja maailmankuva por
Tiede ja maailmankuvaTiede ja maailmankuva
Tiede ja maailmankuvaslidesharexi
489 vistas18 diapositivas
Ii ia tulevaisuus por
Ii ia tulevaisuusIi ia tulevaisuus
Ii ia tulevaisuusslidesharexi
656 vistas25 diapositivas
10 vuokra asuminen por
10 vuokra asuminen10 vuokra asuminen
10 vuokra asuminenslidesharexi
78 vistas10 diapositivas

Más de slidesharexi(20)

16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti por slidesharexi
16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti
16. yhdysvalloista tulee teollisuusmahti
slidesharexi10.5K vistas
5. perhe ja lapset por slidesharexi
5. perhe ja lapset5. perhe ja lapset
5. perhe ja lapset
slidesharexi1.8K vistas
Tiede ja maailmankuva por slidesharexi
Tiede ja maailmankuvaTiede ja maailmankuva
Tiede ja maailmankuva
slidesharexi489 vistas
33. suomen turvallisuus por slidesharexi
33. suomen turvallisuus33. suomen turvallisuus
33. suomen turvallisuus
slidesharexi1.8K vistas
3. mitä on moraali por slidesharexi
3. mitä on moraali3. mitä on moraali
3. mitä on moraali
slidesharexi2.9K vistas
2. arvot ja normit por slidesharexi
2. arvot ja normit2. arvot ja normit
2. arvot ja normit
slidesharexi3.8K vistas
Megatrendit eli tulevaisuuden suuntaviivat por slidesharexi
Megatrendit eli tulevaisuuden suuntaviivatMegatrendit eli tulevaisuuden suuntaviivat
Megatrendit eli tulevaisuuden suuntaviivat
slidesharexi300 vistas
Antiikin aika por slidesharexi
Antiikin aikaAntiikin aika
Antiikin aika
slidesharexi13.7K vistas

12. kansallisuusaate yhdistää ja hajottaa

 • 1. 12. Kansallisuusaate12. Kansallisuusaate yhdistää ja hajottaayhdistää ja hajottaa
 • 2. Taustaa:Taustaa: mistä tiedät olevasi suomalainen;mistä tiedät olevasi suomalainen; mikä saanut tuntemaan itsesi suomalaiseksi?mikä saanut tuntemaan itsesi suomalaiseksi? Tieto:Tieto:  Joukkotiedotusvälineet?Joukkotiedotusvälineet?  Kasvatus?Kasvatus?  Koulu?Koulu? Tuntemus:Tuntemus:  Historia (sodat, presidentit)  Kartat ja tarkat rajat? (Suomi-neito)Kartat ja tarkat rajat? (Suomi-neito)  Tavat? (saunominen)Tavat? (saunominen)  Kieli? (suomenkieli)Kieli? (suomenkieli)  Uskonto? (ev.lut)Uskonto? (ev.lut)  Sankarit? (urheilijat, laulajat)Sankarit? (urheilijat, laulajat)  Kulttuurituotteet? (esim. kirjat, elokuvat, musiikki)Kulttuurituotteet? (esim. kirjat, elokuvat, musiikki)  Luonto (suomalainen järvimaisema, Lappi)Luonto (suomalainen järvimaisema, Lappi)  Symbolit (lippu, kansallislaulu)Symbolit (lippu, kansallislaulu)  Geenit?Geenit?
 • 3. Taustaa:Taustaa: EnnenEnnen nationalismia (alamaisia einationalismia (alamaisia ei kansalaisia)kansalaisia)Suurin osa ihmisistä asui pienissä kylissä ja kokivat lähinnä olevansa kuninkaan alamaisia
 • 4. Taustaa:Taustaa: EnnenEnnen nationalismia (Media)nationalismia (Media) Painotekniikan keksimisen jälkeen sanomalehdistä ja kirjoista kasvoi ensimmäinen massamedia – sama tieto mahdollisimman monelle mahdollisimman nopeasti
 • 5. Taustaa:Taustaa: Ennen nationalismiaEnnen nationalismia (koulu)(koulu) Suomessa ja muualla Euroopassa lapset siirtyivät 1800-luvulla työnteosta koulunpenkille
 • 6. Taustaa:Taustaa: Ennen nationalismia (kulttuuri)Ennen nationalismia (kulttuuri) Suomalaista kansalliskulttuuria on ollut aina, mutta vasta nationalismin myötä se ”jalostettiin korkeakulttuuriksi”
 • 7. Nationalismi:Nationalismi: == kansallisuusaatekansallisuusaate ->-> kansallekansalle (kieli, historia, tavat, uskonto)(kieli, historia, tavat, uskonto) oma alue elioma alue eli valtiovaltio • Syntyi 1800-l alussa -> Napoleonin sodat ja Wienin kongressiSyntyi 1800-l alussa -> Napoleonin sodat ja Wienin kongressi ”sekoittivat” kansoja”sekoittivat” kansoja • Kannattajat: keskiluokka ja talonpojatKannattajat: keskiluokka ja talonpojat Napoleon oli alistanut valtaansa liki kaikki eurooppalaiset. Wienin kongressissa Euroopan rajat vedettiin uusiksi piittaamatta kansallisuuksista.
 • 8. Vihkotyö:Vihkotyö: Tee yhdelle (1) vihkon sivulle alla olevaTee yhdelle (1) vihkon sivulle alla oleva kuvio ja vastaakuvio ja vastaa lauseillalauseilla kysymyksiin (s. 76 ->)kysymyksiin (s. 76 ->) Minkä alueen johdolla yhdistyi? Kuka oli vapaussankari? Millä tavalla yhdistyminen tapahtui? Minä vuonna? •Mitä ongelmia tuotti Saksan jakautuminen 39 valtioon? •Kuka oli Preussin kansleri? •Minkä maan Saksa voitti sodassa? •Minä vuonna Saksa yhdistyi? Millä tavalla kansallisuusaate vaikutti Venäjään? Millä tavalla Suomi reagoi kapinoihin? Millä tavalla kansallisuusaate vaikutti Itävallassa? Mitä vähemmistökansoja alueella oli? VENÄJÄ ITÄVALTA Italia Saksa
 • 9. Vihkotyö:Vihkotyö: Tee yhdelle (1) vihkon sivulle alla olevaTee yhdelle (1) vihkon sivulle alla oleva kuvio ja vastaakuvio ja vastaa lauseillalauseilla kysymyksiin (s. 76 ->)kysymyksiin (s. 76 ->) • • Sardinia johti Italian yhdistymistä • Vapaussankari oli Giuseppe Garibaldi • Alueet yhdistettiin asevoimien avulla • Italia yhdistyi 1861 • Lukuisat valtiot haittasivat kaupankäyntiä (mm. tullit) • Otto von Bismarck johti yhdistymistä • Saksa voitti Ranskan sodassa • Saksa yhdistyi 1871 •Vähemmistökansat kapinoivat ja pyrkivät itsenäistymään •Suomessa suhtauduttiin rauhallisesti •Vähemmistökansat kapinoivat ja pyrkivät itsenäistymään •Mm. tsekkejä ja slovakeja? VENÄJÄ ITÄVALTA Italia Saksa
 • 10. Italiasta ja Saksasta tulee kansallisvaltioita:Italiasta ja Saksasta tulee kansallisvaltioita:  Italia ja Saksa koostuivat 1800-l alussa monista pienistäItalia ja Saksa koostuivat 1800-l alussa monista pienistä valtioistavaltioista  Molemmat yhdistettiin valtioiksi asevoimien tuella (ItaliaMolemmat yhdistettiin valtioiksi asevoimien tuella (Italia 1861 ja Saksa 1871)1861 ja Saksa 1871) Giuseppe Garibaldi (1807-1882) yhdisti sisäisesti Italian alueet Otto von Bismarck (1815- 1898). Saksa yhdistyi Preussin vetovastuulla. Viimeinen niitti Saksan yhdistymiselle oli voitokas sota Ranskaa vastaan
 • 11. Taustaa: hajanainen (nykyinen) Saksan alue ennen yhdistymistä
 • 12. Venäjä ja Itävalta uhkaavat hajotaVenäjä ja Itävalta uhkaavat hajota  Monikansallisia alueita -> kapinoita jaMonikansallisia alueita -> kapinoita ja levottomuuksia (mm. Puola)levottomuuksia (mm. Puola)
 • 13. YhteenvetoYhteenveto Nationalismin eli kansallisuusaatteenNationalismin eli kansallisuusaatteen pohjalta pyrittiinpohjalta pyrittiin luomaan joka kansalle (historia, kieli, tavat, uskonto) omaluomaan joka kansalle (historia, kieli, tavat, uskonto) oma alueensa elialueensa eli valtio.valtio. Ihmiset ei synnynnäisesti koe itseäänIhmiset ei synnynnäisesti koe itseään minkään maan kansalaiseksi, vaan siihen kasvetaan (koulu,minkään maan kansalaiseksi, vaan siihen kasvetaan (koulu, perhe). Kansallisuustunteen iskostamisen kannalta on ollutperhe). Kansallisuustunteen iskostamisen kannalta on ollut tärkeää massamedioitten (mm. lehdet, kirjat, tv, radio)tärkeää massamedioitten (mm. lehdet, kirjat, tv, radio) yleistyminen.yleistyminen. 1800-luvulla Eurooppa koostui pääasiallisesti monikansallisista1800-luvulla Eurooppa koostui pääasiallisesti monikansallisista suuriruhtinaskunnista (Venäjä ja Itävalta) ja pienien alueidensuuriruhtinaskunnista (Venäjä ja Itävalta) ja pienien alueiden hajanaisista liitoista (Saksa ja Italia)hajanaisista liitoista (Saksa ja Italia) Vaatimukset kansallisvaltioista hajotti monikansallisiaVaatimukset kansallisvaltioista hajotti monikansallisia suuriruhtinaskuntia (Venäjä ja Itävalta) yhdisti hajanaisiasuuriruhtinaskuntia (Venäjä ja Itävalta) yhdisti hajanaisia alueita (Saksa ja Italia),alueita (Saksa ja Italia), Kansallisuusaate on myös tätä päivää – sitä päivitetään alati.Kansallisuusaate on myös tätä päivää – sitä päivitetään alati.
 • 14. PohdinnatPohdinnat Kansallistunne voimistunut, mistä johtuuKansallistunne voimistunut, mistä johtuu Mitä hyvää ja mitä huonoa on kansallisuusaatteessaMitä hyvää ja mitä huonoa on kansallisuusaatteessa

Notas del editor

 1. 1) PP/läksy teht. 3 2) aikajana+alias 3) DVD (Nationalismi n. 20 min. ) Mikkelin paikat -visa
 2. Ei sauna tai hiihtokeskusta Saharassa. Ekaa kertaa saunassa. Mämmi ainut suomalainen ruokakeksintö. Suomalainen tervehdys.
 3. Sankarit (urheilu): nykyisin netti, radio, tv
 4. Koulussa historia, lukutaito, kartat, kieli ja lukutaito.
 5. Kansankielestä muodostettiin maan kirjakieli
 6. Herman Liikanen Ristiinasta mukana sodassa 1861. Bismarck hurha nuoruus, sairas vanhuus. Vaimo ja pietismi. Vilhelm II
 7. Emme automaattisesti tunne itsemme suomalaisiksi vaan tunne iskostuu meille kasvaessamme suomalaisen kulttuurin ympäröimänä. Natiolismi on tätä päivää