SEJARAH TINGKATAN 4    BAB 10  DASAR BRITISH DAN    KESANNYATERHADAP EKONOMI NEGARA
Senaraikan aktiviti-aktiviti ekonomi  sara diri masyarakat Melayu  Melombong  Bercucuk tanam  Memungut hasil hutan...
Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri  Pengeluaran dalam skala kecil  Menggunakan teknologi mudah  Modal yang kecil ...
Apakah maksud dwiekonomiDwiekonomi bermaksud wujudnya duabentuk okonomi secara serentak iaituekonomibercorak sara diri dan...
Nyatakan kesan daripada wujudnya   dwiekonomi ditanah Melayu  Pekembangan dalam industri perlombongan dan  pertanian...
Huraikan cara kemasukan buruh    China dan India ke Tanah Melayu    pada abad ke-19  KREDIT-Melalui sistem tiket...
Nyatakan kesan-kesan daripada   peningkatan jumlah kemasukan   imigranMAJMUK   Pembentukan masyarakat majmuk di ta...
Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan vernakularSistem pendidikan yangmenggunakan bahasa ibunda kaummasing-masing seb...
Nyatakan kelemahan-kalemahan    sistem pendidikan vernakular  Tidak mendapat memupuk perpaduan kaum  Murid-murid da...
Sebutkan bentuk pendidikan orang   Melayu sebelum kedatangan   penjajah  Mendapat pendidikan di surau, masjid dan ...
Senaraikan ciri-ciri sekolah vernakular  Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar  Dibiayai oleh pengusha ladan...
Huraikan perkembangan sekolah    vernakular melayu selepas    kedatangan British  TUBUH   Sekolah vernacular ...
Berikan persamaan antara   sekolahvernakular China dengan sekolah   vernakular Tamil di Tanah MelayuPENGANTAR     ...
Huraikan perkembangan pendidikan     inggeris di Tanah Melayu semasa    penjajahan BritishUSAHA    Diusahakan o...
Mengapakah perusahaan perkilangan di    Tanah Melayu mengalami perkembangan    yang begitu lembab pada awal abad ke-...
Sebutkan jenis-jenis perkilangan   yang dibina di Tanah Melayu   sebelum abad ke-20  Kilangan barangan berasaskan ge...
Senaraikan kilang yang didirikan diTanah Melayu pada awal abad ke-20  Syarikat Shun Yip Leong  Syarikat kasut bata  ...
Mengapakah kerajaan meningkatkan    penglibatan orang melayu dalam sektor    perindustrian dan perniagaan mulai tahu...
Apakah peranan sistem pengankutan dan    perhubungan terhadap perkembangan ekonomi    Tanah Melayu pada awal abad ke...
Huraikan perkembangan sistem perhubungan    jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu    sehingga awal abad ke...
JALAN RAYADENAI        Jalan Denai dan jalan kereta lembu digantikan        dengan jalan rayaSELANGOR Menje...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bab 10

6.870 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
3 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
6.870
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
586
Acciones
Compartido
0
Descargas
140
Comentarios
0
Recomendaciones
3
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Bab 10

 1. 1. SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYATERHADAP EKONOMI NEGARA
 2. 2. Senaraikan aktiviti-aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menengkap ikan secara kecil-kecilan Menanam tanaman sampingan
 3. 3. Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri Pengeluaran dalam skala kecil Menggunakan teknologi mudah Modal yang kecil Penggunaan buruh terhad Pasaran yang kecil Lebihan pengeluaran digunakan semula untuk penggunaan sendiri
 4. 4. Apakah maksud dwiekonomiDwiekonomi bermaksud wujudnya duabentuk okonomi secara serentak iaituekonomibercorak sara diri danekonomi dagangan
 5. 5. Nyatakan kesan daripada wujudnya dwiekonomi ditanah Melayu Pekembangan dalam industri perlombongan dan pertanian komersial Ekonomi Negara dikuasai oleh pemodal Eropah Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri Pembangunan tidak seimbang antara wilayah Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar Bandar dengan Bandar Kemasukanburuh asing
 6. 6. Huraikan cara kemasukan buruh China dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19 KREDIT-Melalui sistem tiket kredit Sin Kheh dikumpulkan oleh kheh- tau(ketua)dan diawasi oleh agensi buruh yang dibayar oleh majikan PERJANJIAN-Golongan sin kheh membuat perjanjian menjelaskan hutang merekasecara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu TIKET-Mereka dibekalkan dengantiket ke pelabuhan yang dituju KAKITANGAN-Melalui sistem pengambilan kakitangan,majikan akan menghantar pegawainya ke china untuk mendapatkan buruh PERBELANJAAN-Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan
 7. 7. Nyatakan kesan-kesan daripada peningkatan jumlah kemasukan imigranMAJMUK Pembentukan masyarakat majmuk di tanah MelayuPETEMPATAN Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaumPEKERJAAN Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaumBAHASA Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturanINTERAKSI Tidak terdapat interaksi antara kaumPERPADUAN Tidak ada perpaduan antara kaumPENDIDIKAN Wujudnya system pendidikan vernacularPENYAKIT Taraf kesihatanyang rendahPEMBANGUNAN Pembangunan tidak seimbang antara wilayah
 8. 8. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan vernakularSistem pendidikan yangmenggunakan bahasa ibunda kaummasing-masing sebagai bahasapengantar
 9. 9. Nyatakan kelemahan-kalemahan sistem pendidikan vernakular Tidak mendapat memupuk perpaduan kaum Murid-murid daripada pelbagai kaum terpisah Melalui system pendidikan yang berbeza-beza Penggunaan bahasa yang berbeza-beza sebagai bahasa pengantar
 10. 10. Sebutkan bentuk pendidikan orang Melayu sebelum kedatangan penjajah Mendapat pendidikan di surau, masjid dan sekolah pondok Bertumpu kepada aspek membaca dan memahami Al-quran Mempelejeri bahasa arab Mempelajari hukum agama Bertujuan menguasai asas kemahiran membaca, menulis dan mengira
 11. 11. Senaraikan ciri-ciri sekolah vernakular Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar Dibiayai oleh pengusha ladang bagi sekolah Tamil di ladang Beropientasikan sistem pendidikan di India Menggunakan sukatan pelejaran dari India Menggunakan buku yang dibawa dari India Tenaga pengajar dibawa dari India Menggunakan bahasa Tamil sebgai bahasa pengantar
 12. 12. Huraikan perkembangan sekolah vernakular melayu selepas kedatangan British TUBUH Sekolah vernacular Melayu mula ditubuhkan di Negeri Selat SEKOLAH Sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura diikuti yang seterusnya di Seberang Perai1871 dan Kuala Kangsar 1885 PEREMPUAN Sekolah Melayu perempuan ditubuhkan pada tahun 1885 RENDAH Sekolah Melayu hanya di peringkat sekolah rendah sahaja KURIKULUM Kurikulumnya terbatas dansesuai dengan cita-cita British menjadikan orang Melayu sebagai petani MPSI Maktab Perguruan Sultan Idris(MPSI) ditubuhkan untuk melatih guru-guru Melayu ELIT Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan untuk golongan elit
 13. 13. Berikan persamaan antara sekolahvernakular China dengan sekolah vernakular Tamil di Tanah MelayuPENGANTAR Menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantarORIENTASI Sistem pendidikan berorientasikan negara asalSUKATAN Sukatan pelajaran dari Negara asalBUKU Buku dibawa dari Negara asalPENGAJAR Tenaga pengajar dibawa dari Negara asal
 14. 14. Huraikan perkembangan pendidikan inggeris di Tanah Melayu semasa penjajahan BritishUSAHA Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarelaBANDAR Dianggap sekolah elit kerana letaknya di Bandar sahajaPELAJAR Pelajarnya terdiri daripada golongan atasanKURIKULUM Kurikulum disusun berasaskan system penddikan di EnglandUNIVERSITI Pihak British menubuhkan universiti Malaya di Singapura
 15. 15. Mengapakah perusahaan perkilangan di Tanah Melayu mengalami perkembangan yang begitu lembab pada awal abad ke- 20 Tumpuan kepada pengeluaran biji timah dan getah Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan diimport Barangan temptan mendapat saingan daripada barangan yang diimport Pengeluaran barangan tampatan adalah sedikit
 16. 16. Sebutkan jenis-jenis perkilangan yang dibina di Tanah Melayu sebelum abad ke-20 Kilangan barangan berasaskan getah Kilang berasaskan perlombongan Kilang membina kapal korek,kapal kecil dan mesin memproses getah Perusaha mengetin nenas
 17. 17. Senaraikan kilang yang didirikan diTanah Melayu pada awal abad ke-20 Syarikat Shun Yip Leong Syarikat kasut bata Fung Keong Kinta Rubber Works United Engineers
 18. 18. Mengapakah kerajaan meningkatkan penglibatan orang melayu dalam sektor perindustrian dan perniagaan mulai tahun 1970-an Masyarakat Melayu tercicir dalam bidang perindustrian dan perniagaan Masyarakat Melayu terpinggir daripada arus pembangunan ekonomi perdana Mengimbangi kedudukan ekonomi antara kaum Mengelakkan perasaan tidak puas hati yang boleh mendatangkan unsure ketdakstabilan Mengimbangi pembangunan ekonomi antara wilayah
 19. 19. Apakah peranan sistem pengankutan dan perhubungan terhadap perkembangan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20CEPAT Mempercepatkan pengangkutan bijih timah/getahPELABUHAN Menghubungkan kawasan perlombongan/ladang dengan pelabuhanKAWASAN Menghubungkan pantai barat tanah melayu dengan pantai timurBUKA Menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan pedalamanNEGERI Memudahkan perhubungan antara negeri di tanah melayuJIRAN Menghubungkan tanah melayu dengan jiranCEKAP Perhubungan dengan Negara luar dapat dijalankan dengan lebih cekap
 20. 20. Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga awal abad ke 20 JALAN KERETA APIPERTAMA Jalan kereta api yang pertama dibina menghubungkan Taiping dengan Port Weld pada1885LAIN Jalan kereta api yang lain turut dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan dengan pelabuhan.cth;Kuala Lumpur-Port Swettenham(1889), Seremban-Port Dickson(1891)dan Ipoh –Telok Anson(1895)SEMUA Menjelang 1904,semua kawasan perlombongan mempunyai perkhidmatan kereta api.SIAM Jalan kereta api menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam siap pada 1918GEMAS 1931 Jalan kereta api menghubungkan Gemas , Pahang dan Kelantan ke Siam dibinaSINGAPURA Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah Melayu disambng ke Singapura
 21. 21. JALAN RAYADENAI Jalan Denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan rayaSELANGOR Menjelang 1895,Selangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang 2400kmPERAI Pada tahun 1911 jalan raya dari seberang Perai ke Melaka disiapkanPERLIS Pada tahun 1911 hingga 1928 jalan raya menghubungkan Perlis dengan Singapura disiapkanHUBUNG Jalan raya antara Kuala Lumpur dengan Kuantan dibuka untuk memudahkan perhubungan negeri- negeri di Pantai Barat dengan pantai Timur Tanah Melayu

×