Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033

3.477 visualizaciones

Publicado el

Transcriptie van het Diaconieboek van Holwerd, 1789-1805 door Piet de Haan, Historische Vereniging Noordoost Friesland

Publicado en: Educación, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Diaconieboek Holwerd 1789-1805 Inv Nr 1033

 1. 1. Inventaris nr 1033 Jaarrekening Diaconie Holwerd Bedrag: Car. gld - stuiver - penning 1 caroligulden = 20 stuivers 1 stuiver = 16 penningen Vanaf 1821 in diaconieboek guldens en centen. Maar officieel al in 1816 overgang naar 1 gulden is 100 centen Sl. Originele bladzijde slecht leesbaar. Onl. Originele bladzijde vrijwel onleesbaar. […….] Aanvulling door de samensteller van de tabellen. Fotoblad Rendant [ = de verantwoordelijke diaken] Ontvangen Betaald , 2. Lammert Beekman 24 aug 1789 tot 27 aug.1790 1154 . 7 . 10 883 . 8 . 4 Positief 270 . 19 . 6 21, 41. Cornelis Hilbrands 27 aug.1790 tot 6 sept 1791 674 . 14 . 12 1116 . 14 . 0 Positief 441 . 19 . 4 42, 57, 58. Jan Hendriks 6 sept.1791 tot 9 okt. 1792 1197 . 0 . 4 925 . 1 . 4 Positief 271 . 19 . 0 60, 74. Jarig Scheltes 9 okt. 1792 tot 12 no 1993 1030 . 7 . 0 690 . 2 . 0 Positief 340 . 5 . 0 76, 98. Bouwe Lieuwes 6 okt.1793 tot 2 juli 1795 2428 . 13 . 10 1251 . 16 . 6 Positief 1176 . 17 . 4 100, 118, 119. Herre Scheltes 2 juli 1795 tot 4 sept.1796 1008 . 6 . 4 764 . 7 . 0 Positief 243 . 19 . 4 120, 153, 154. Jan Servazes 21 okt.1796 tot 12 mei 1798 2471 . 14 . 12 2500 . 17 . 8 Negatief 29 . 2 . 12 155, 179. Jouke Jaspers 15 april 1798 tot 2 juni 1799 895 . 7 . 4 908 . 14 . 0 Negatief 13 . 86 . 12 182. Jouke Jaspers - - - 34 . 10 . 0 21 . 13 . 12 Positief 12 . 16 . 4 183a, 209. D. P. Wiegersma 9 juni 1799 tot 22 juni 1800 841 . 13 . 0 843 . 12 . 12 Negatief 1 . 19 . 12 212, 236. IJge Jans 1 aug 1800 tot 24 juni 1801 781 . 12 . 4 906 . 16 . 12 Negatief 125 . 4 . 8 238, 259a, 259b. Pieter G. Heeringa 20 juni 1801 tot 27 juli 1802 1854 . 1 . 0 928 . 12 . 8 Positief 921 . 12 . 0 260, 281a, 281b. Pier B. IJpma 4 juli 1802 tot 26 juni 1803 1838 . 18 . 8 1382 . 17 . 1 Positief 456 . 0 . 14 282, 299a, 299b. Dirk G. Heeringa 3 juli 1803 tot 17 juni 1804 1358 . 0 . 6 655 . 7 . 4 Positief 702 . 10 . 2 300, 316. Jakle Jarigs 24 juni 1804 tot 23 juni 1805 - 1158 . 8 . 14 - - 1
 2. 2. Diaconieboek Ned. Hervormde Kerk Holwerd. Inv. nr. 1033 Betalingen en ontvangsten uit het diaconieboek. De kolommen zijn volgens de ‘Microsoft Word’ methode te sorteren en met ‘Ctrl-F’ op trefwoord te doorzoeken. De data zijn betalings- of ontvangstdata. Mogelijk boekingsdata. Gebeurtenissen kunnen daarom [veel] eerder plaats gevonden hebben. Bet. Door de diaconie betaling aan ……….., wegens ……. Ontv. Door de diaconie ontvangen van ………….., wegens …….. Sl. Originele bladzijde slecht leesbaar. Onl. Originele bladzijde vrijwel onleesbaar. […….] Aanvulling door de samensteller van de tabellen. 00-00-00 Waar bij de boeking geen datum vermeld is, wordt in de tabel de eerste dag van het nieuwe boekjaar aangehouden. In de kolommen 1, 2 en 3 vet gedrukt weergegeven. 1 Dag 4 Fotoblad nr. 6 Voornaam 9 Bijzonderheid. 11 Voornaam uit kolom 10 14 Bedrag. Car. gld - stuiver - penning 2 Maand 5 Bet / ontv. 7 Patroniem 10 Reden betaling of ontvangst. 12 Patroniem uit kolom 10 1 caroligulden = 20 stuivers 1 stuiver = 16 penningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 08 1789 1 Ont [Lammert] [Beekman ] De rendant Eerstelijk stelt de rendant voor ontvang het 45 . 19 . 0 geene door hem op zondagen en andere predikdagen is ontvangen en gecollecteerd Collectes van 19 juli 1789 tot 30 aug. 1789 30 08 1789 2 Ont Collectes van 6 sept 1789 tot 31 janu. 1790 147 . 1 . 0 31 01 1790 3 Ont Collectes van 7 febr. 1790 tot 6 juni 1790 156 . 8 . 0 06 06 1790 4 Ont Collectes van 13 juni 1790 tot 11 juli 1790 27 . 8 . 0 11 07 1790 5 Ont Lammert Beekman De rendant Wegens gehouden boelgoed van Klaaske Klaaske Jans 42 . 6 . 8 Jans, weduwe van Sies Harmens. 26 07 1789 5 Ont [Zie ontvangst 26-07-1789] Sies Harmens - 24 08 1789 5 Ont Alle Volkerts Wegens overdracht van zodanige 130 gld en 130 . 19 . 6 19 stuiv. , 6 penn. als bij rekening jongstleden de ontvang groter is bevonden dan de uitgaaf. 23 09 1789 5 Ont Ontvangen van het verlotten eener vool in de 1 . 14 . 0 Klok. [vole=veulen] [Klok = cafe de Klok in Holwerd]] 24 09 1789 5 Ont Pieter Reinderts Een half jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 6.0.0 26 09 1789 5 Ont Marten Lubberts Een jaar kamerhuur in de Nieuwe Beijer. 17 . 8 . 0 2
 3. 3. 14 10 1789 5 Ont Oene Folkerts Regerende En Pieter Gosses Heeringa. Pieter Gosses Heeringa 318 . 7 . 4 armvoogden van [Geen omschrijving] den dorpe Holwerd 04 11 1789 6 Ont Jarig Jans Van Wierum Voor een spiegel van zijn zuster Klaaske Klaaske Jans 0 . 15 . 0 Jans uit de Nieuwe Beijer. 30 12 1789 6 Ont Jets Gerks Voor een vreemd stukje geld. 0.3.0 28 01 1790 6 Ont Ale Jans Ponsma Een derde fles Spaanse wijn. 0.5.8 12 02 1790 6 Ont Voor een verlotte schaap. 0 . 11 . 0 15 02 1790 6 Ont Pieter Pieters Voor huur van d e Leege Maaijen. 51 . 16 . 0 26 06 1790 6 Ont Jan Hendriks Een jaar grondpacht. 0.6.0 28 06 1790 6 Ont Hendrik Volkerts Zijn weduwe Een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 9.0.0 29 06 1790 6 Ont Sije Flippes De helft van zijn huishuur. 10 . 0 . 0 17 07 1790 6 Ont De intressen van drie landschaps obligatien. 52 . 0 . 0 19 07 1790 7 Ont De Voor 9 kamers huur. 98 . 0 . 0 armevoogden van den dorpe Holwerd 24 07 1790 7 Ont Kempe Cornelis Een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 10 . 0 . 0 26 07 1790 7 Ont Douwe Aukes Een jaar kamerhuur in de Nieuwe Beijer. 18 . 0 . 0 10 08 1790 7 Ont Klaas Igles Voor huishuur van Evert Harmens. Evert Harmens 10 . 0 . 0 27 07 1789 8 Bet Voor een ordinair schrijfboek. 0 . 15 . 0 27 07 1789 8 Bet Voor papier en pennen. 0.7.0 27 07 1789 8 Bet Een sleutel voor de Nieuwe Beijer. 0.2.0 28 08 1789 8 Bet Een ongelukkig Aan een ongelukkig arm man wiens 0 . 11 . 0 arm man goederen de vlamme verteerd heeft. 14 09 1789 8 Bet F. Meer, van der Tot zakgeld. 0.4.0 27 09 1789 8 Bet Jan Berends Zijn vrouw Voor maakloon van klederen. 0.3.0 30 09 1789 8 Bet P. Steenwijk Predikant dezer Voor noodlijdende gemeenten. 5.0.0 plaatse 05 10 1789 8 Bet L. Gijaltz Schoolmr. Voor het uitschrijven eener rekening. 0.4.0 10 10 1789 9 Bet Het weven en trillen van zeven en twintig 4.5.0 ellen doek. 14 10 1789 9 Bet Jacob IJpma Voor schrijven van twee quitantien. 0.6.0 05 11 1789 9 Bet Jan Berents Voor F. van der Meer. F. Meer, van der 0.5.0 06 11 1789 9 Bet Trijntje Scheltes En zoon Reisgeld naar Leeuwarden. 0 . 10 . 0 10 11 1789 9 Bet Trijntje Scheltes Twee korven turf en meten en dragen. 0 . 12 . 8 15 11 1789 9 Bet Dirk Reitzes Zijn vrouw Per zeven dagen loon voor Antje Kock. Antje Kock 0 . 10 . 0 22 11 1789 9 Bet Dirk Reitzes Zijn vrouw Voor dito aan dezelve Antje Kock 0 . 10 . 0 [per zeven dagen loon voor Antje Kock] 29 11 1789 9 Bet Dirk Reitzes Zijn vrouw Nog aan dito persoon voor dito werk. Antje Kock 0 . 10 . 0 [per zeven dagen loon voor Antje Kock] 02 12 1789 9 Bet Jetze Gerkes Voor glaze ruiten in lood. 0. 7.8 06 12 1789 9 Bet Dirk Reitzes Zijn vrouw Voor een weekloon bij Antje Kock. 0 . 10 . 0 13 12 1789 9 Bet [Dirk] [Reitzes] [zijn vrouw] Een werkloon aan dezelve voor Antje Kok. Antje Kok 0 . 10 . 0 19 01 1790 10 Bet Johannes Stelwagen Dorpsrechter Voor een eploot. 0.4.0 3
 4. 4. 20 02 1790 10 Bet Johannes Pieters Zijn weduwe Twee mutzen en doekje voor F. van der F. Meer, van der 0 . 18 . 0 Meer. 14 03 1790 10 Bet Aan onkosten bij verhuren van de Leege 3 . 11 . 8 Maaijen. 21 03 1790 10 Bet De weduwen. Betaald aan de weduwen opgeld der duiten. 0 . 10 . 12 28 03 1790 10 Bet Jetze Gerkes Van verven aan de diakoniehuizen. 0 . 19 . 0 04 04 1790 10 Bet Rinse Timmerman Voor verdiend loon. 0 . 18 . 0 10 04 1790 10 Bet Hans Johannes Zijn vrouw Verdiend loon aan Trijntje Scheltes. Trijntje Scheltes 0 . 18 . 0 16 04 1790 10 Bet [Hans] [Johannes] [Zijn vrouw] Dito loon verdiend aan Trijntje Scheltes. Trijntje Scheltes 0 . 18 . 0 19 04 1790 10 Bet [Hans] [Johannes] [Zijn vrouw] Voor nog drie dagen dienst bij Trijntje Trijntje Scheltes 0.9.0 Scheltes. 10 05 1790 10 Bet [Hans] [Johannes] [Zijn vrouw] Nog aan dezelve voor dito dagen dienst. Trijntje Scheltes 0.9.0 [bij Trijntje Scheltes] 23 05 1790 10 Bet Trijntje Meer, van der Zakgeld. 0.4.0 23 05 1790 11 Bet Jan Haringa Een halve sleutel voor Jan Berends kamer in 0.2.0 de Nieuwe Beijer. 24 05 1790 11 Bet Voor touw aan de Nieuwe Beijer put. 0.6.0 26 05 1790 11 Bet Voor onkosten bij het besteden van verven 2.5.0 aan de Oude Beijer. 06 07 1790 11 Bet Voor een verzegeld booge papier betaald. 0.2.8 17 07 1790 11 Bet Aan onkosten naar Leeuwarden wegens 3.2.0 diakoniezaken. 06 08 1790 11 Bet Harm Eijberts Voor schoenlappen. 0.1.0 14 10 1789 12 Bet Gerrit Gijsberts Mr. Bakker [geen omschrijving] 200 . 0 . 0 alhier [Holwerd] 16 10 1789 12 Bet Sijtze Gerks Het glazemaken voor 25 ruiten in de Nieuwe 1.8.8 Beijer. 23 10 1789 12 Bet Johannes Pieters Zijn weduwe Voor 18 elle doek à 13 stuiv. 11 . 14 . 0 Koopvrouw alhier [Holwerd] 24 10 1789 12 Bet Douwe Douwes Zijn weduwe Voor vier schuiten baggelaar turfvoor 52 . 0 . 0 diakoniearmen. 27 10 1789 12 Bet Voor dragen en meten van vier schuiten turf 7 . 17 . 0 voor diakoniearmen. 29 10 1789 13 Bet Hendrik Bersma Voor het onderhouden van 18 graven op het 1 . 16 . 0 kerkhof. 11 12 1789 13 Bet Jan Sijmons Voor vlees en smeer voor diakoniearmen. 16 . 16 . 0 12 02 1790 13 Bet De excuteur Voor opzeggen van twee kamers in de Oude 2 . 16 . 0 Beijer. 18 02 1790 13 Bet L. Gijaltz Provision: Voor brengen van stoven in de kerk. 4.0.0 schoolmeester 24 04 1790 13 Bet H. Groenia Te Dokkum Voor een nieuw schrijfboek ten dienste dezer 2.9.0 diakonie. 4
 5. 5. 21 06 1790 14 Bet Ale Folkerts Collecteur Een jaar Reeel van de Leege Maijen en een 17 . 11 . 12 huis. 21 06 1790 14 Bet Ale Folkerts Voor schipsvracht voor diakonie. 1 . 12 . 8 30 06 1790 14 Bet Alstorphius Dr. Voor meestersloon aan Harm Scheltes. Harm Scheltes 3.0.0 01 07 1790 14 Bet Rein Klaazes Koopman te Voor een quantiteit hout, steen,en spijkers 37 . 7 . 8 Dokkum ten dienste deezer diakonie. 05 07 1790 14 Bet Johannes Stelwagen Voor medicijnen ten dienste deezer diakonie. 23 . 10 . 0 06 07 1790 14 Bet Pier Bienzes Voor roggen en nachtmaalsbrood. 95 . 17 . 12 06 07 1790 15 Bet De armvoogden Van het mandelige huis door de wed. van Schelte Abes 6.0.0 deezer dorpe. Schelte Abes bewoond. 06 07 1790 15 Bet Johannis Jans Voor thee, koffie en boter geleverd ten 5 . 12 . 6 dienste der diakoniearmen. 13 07 1790 15 Bet Æbe Alberts Voor een doodkist voor Siese Claaske. Siese Claaske 7.2.0 17 07 1790 15 Bet Emanuel Hellinks Medicijnmr. te Voor geleverde medicijnen aan Harm Harm Scheltes 1 . 10 . 0 Stiens Scheltes 20 07 1790 15 Bet Cornelis Klaazes Voor 25 ellen hembde-doek ten dienste der 16 . 17 . 8 diakoniearmen. 21 07 1790 15 Bet Sipke Sinderen, van Voor geleverd ijzerwerk aan diakoniehuizen. 14 . 2 . 8 24 07 1790 16 Bet C. Molinus Wijnkoper te Voor geleverde nachtmaals wijn. 12 . 4 . 0 Leeuwarden 09 08 1790 16 Bet Andries Oedzes Tot Dokkum Voor een vierendeel en een rinkelmantje bier Siese Claaske 2 . 13 . 0 op de groeve van Siese Claaske. 10 08 1790 16 Bet Jan Servases Mr. glazemaker. Voor verven in de Oude Beijer. 10 . 18 . 10 10 08 1790 16 Bet Bartele Gerrits Voor geleverde baaien. 3 . 19 . 0 10 08 1790 16 Bet Jan Harmens Mr. timmerman Voor een zouder [zolder] afschieten 4 . 11 . 0 [afscheiden]in de Nieuwe Beijer. 10 08 1790 17 Bet Emanuel Hellinks Medicijnmr. te Voor medicijnen. 2 . 18 . 0 Stiens 16 08 1790 17 Bet B. D. Bokma Aan landslasten. 10 . 11 . 8 21 08 1790 17 Bet K. Koopmans Voor het doen dezer rekening. 3.3.0 27 08 1790 18 Bet Take Freerks In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 31 . 4 . 0 totaal weekgeld. 27 08 1790 18 Bet Trijntje Jans In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 50 . 16 . 0 totaal weekgeld. 27 08 1790 18 Bet Eelkje Johannis In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 31 . 4 . 0 totaal weekgeld. 27 08 1790 18 Bet Trijntje Meer, van der In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 41 . 12 . 0 totaal weekgeld. 27 08 1790 18 Bet Philippus Sijes In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 31 . 4 . 0 totaal weekgeld. 27 08 1790 18 Bet Antje Kok In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 31 . 4 . 0 totaal weekgeld. 27 08 1790 18 Bet Janke Sijbrents In de periode 24 aug. 1789 tot 27 aug. 1790 31 . 4 . 0 totaal weekgeld. 18 07 1790 21 Ont Collectes van 18 juli 1790 tot 5 sept. 1790 70 . 8 . 0 12 09 1790 22 Ont Collectes van 12 sept. 1790 tot 20 febr. 1791 154 . 3 . 0 5
 6. 6. 27 02 1791 23 Ont Collectes van 27 febr. 1791tot 14 juli 1791 192 . 9 . 0 22 08 1790 24 Ont [Cornelis] [Hilbrands] De rendant Aan zuiver geld wegens gehouden boelgoed 31 . 8 . 0 van Harmen Scheltes . 27 08 1790 24 Ont Lammert Beelman De rendant Wegens overdracht van zodanige 270 gld. 19 270 . 19 . 6 voorzaat penn. en 6 stuivrs. Als bij het sluiten der jongstleden rekening de ontvangst groter is bevonden dan de uitgaaf. 07 10 1790 24 Ont Klaas Douwes Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 08 10 1790 24 Ont Marten Lubberts Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 10 10 1790 24 Ont Ontvangen wegens het verloten van een 0 . 11 . 0 kedde. 04 11 1790 24 Ont De opbrengst der knopen en gespen van Harmen Scheltes 14 . 6 . 0 Harmen Scheltes. 22 11 1790 25 Ont Evert Harmens Wegens kamerhuur van het jaar 1786 en het 15 . 0 . 0 jaar 1786. 04 12 1790 25 Ont Wegens verkoop van een huis. 0 . 11 . 0 11 01 1791 25 Ont De rendant [Cornelis Hilbrands] ter hand Cornelis Hilbrands 23 . 6 . 10 gesteld door de bode van Hateren van Leeuwarden eene boete wegens te laat aangegeven collateraal. 11 01 1791 25 Ont [zie 11-01-1791 ontvngst] Hateren, van - 02 03 1791 25 Ont Arjen Fransen Voor een jaar huur van de Leege Maijen. 53 . 4 . 0 09 05 1791 25 Ont Klaas Douwes Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer 17 05 1791 25 Ont Sijtske Louws Voor een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 10 . 0 . 0 23 05 1791 26 Ont Barend Jans Een jaar kamerhuur in de Nieuwe Beijer. 18 . 0 . 0 03 07 1791 26 Ont Sije Flippus Voor een jaar huishuur. 10 . 0 . 0 11 07 1791 26 Ont Jan Hendriks Een jaar grondpacht. 0.6.0 18 07 1791 26 Ont Evert Harmens Een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 10 . 0 . 0 23 07 1791 26 Ont Van de drie landschaps obligatien intressen. 52 . 0 . 0 30 07 1791 26 Ont De armvoogden Voor negen kamerhuur. 98 . 0 . 0 des dorps Holwerd 31 07 1791 27 Ont Douwe Aukes Een jaar kamershuur van de zogenoemde 18 . 0 . 0 Nieuwe Beijer. 14 08 1791 27 Ont Keempe Cornelis Een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 10 . 0 . 0 14 08 1791 27 Ont Freerk Douwes Voor een jaar kampshuur. 1.2.0 14 08 1791 27 Ont Marten Lubberts Een halve kamerhuur in de Oude Beijer. 9.0.0 12 07 1790 28 Bet Voor een korf turf en onkosten van meten en Trijntje Scheltes 0 . 5 . 12 dragen voor Trijntje Scheltes. 17 07 1790 28 Bet Voor een ordinair schrijfboek. 16 . 0 . 0 17 07 1790 28 Bet Voor papier en pennen. 0.6.0 26 07 1790 28 Bet Voor een korf turf en onkosten van meten en 0.5.8 dragen 6
 7. 7. 04 08 1790 28 Bet Het onderhoud van een waterlossing ten laste 0.4.8 van de Oude Beijer. 05 08 1790 28 Bet Trijntje Meer, van der Zakgeld. 0.4.0 13 08 1790 28 Bet Een korf turf en gewone onkosten van meten Trijntje Scheltes 0.5.8 en dragen betaald voor Trijntje Scheltes 13 08 1790 29 Bet Aaltje Douwes Voor gedane diensten. 0 . 12 . 0 14 08 1790 29 Bet Johannes Pijtters Zijn weduwe Huur van een kistekleed. 0.6.0 22 08 1790 29 Bet Reinder Andries Voor het graf maken . 0 . 14 . 0 22 08 1790 29 Bet Jasper Jans Voor houden van de buren bij gelegenheid 0.9.0 van de begrafenis. 01 09 1790 29 Bet Een par kousen voor Trijntje van der Meer. Trijntje Meer, van der 0 . 11 . 0 03 09 1790 29 Bet Jan Beernds Zijn vrouw Voor het maken van een laken. 0.2.0 28 09 1790 29 Bet Pijtter Jans Kuiper Voor een puthaak stok. 0.5.0 03 10 1790 29 Bet Aan de noodlijdende kerken gegeven. 5.0.0 12 10 1790 29 Bet Fokke Douwes Zijn vrouw Het maakloon van twee hemden. 0 . 11 . 0 17 10 1790 29 Bet Voorhet glad mangelen van het tafellaken. 0.2.0 19 11 1790 29 Bet Freerk Douwes En Rinse Gerrits voor het meten en dragen Rinse Gerrits 0 . 11 . 8 van een vierendeel baggelaar turf. 12 12 1790 30 Bet Johannis Freerks Zijn weduwe Het maakloon van een rokje voor Flippus. Flippus - 0 . 13 . 0 28 12 1790 30 Bet Dieuwke Klaazes Voor het maken van drie mutzen. 0.4.0 11 01 1791 30 Bet Betaald aan vracht voor het onvangene geld Hateren, van 0.3.0 van en terug gezonden quitantie aan de bode van Hateren te Leeuwarden. 21 01 1791 30 Bet De executeur Wegens het opzeggen en in vrijdom eischen 2 . 16 . 0 vantwee kamers in de Beijer. 22 01 1791 30 Bet Trijntje Meer, van der Zakgeld. 0.4.0 30 01 1791 30 Bet Johannis Freerks Zijn weduwe Voor het maken van een broek voor Flippus. Flippus - 0.6.0 06 03 1791 30 Bet Johannis Freerks Zijn weduwe Voor het maken van een jak en doek. 0 . 10 . 0 27 03 1791 30 Bet Voor onkosten van verhuring van de Leege 2 . 19 . 8 Maijen. 01 05 1791 31 Bet Pieter Jans Kuiper Voor twee bakemmers in de Nieuwe Beijer. 0 . 19 .0 06 05 1791 31 Bet Voor gladmangelen van lakens. 0.2.0 03 06 1791 31 Bet Een stoel gekocht voor Taake Freerks. Taake Freerks 0.8.0 21 07 1791 31 Bet Afgezette duiten verwisseld bij Pijtter Jans Pijtter Jans Bakker 3.7.0 Bakker te dokkum daar bij was het verlies: 23 07 1791 31 Bet Wegens diakoniezaken naar Leeuwarden 3.5.0 geweest aan onkosten. 27 07 1791 31 Bet Voor een gezegelde boog papier. 0.2.8 31 07 1791 31 Bet Van Lammert Beekmans voor de 24 . 16 . 0 Lammert Beekmans 9.6.0 aan afgezette duiten die hij bij jongstleden afrekening aan de rendant had overgedragen ontvangen 15 . 50 . 0 dus een verlies van: 12 09 1790 32 Bet Klaas Foekes Voor geleverde brandewijn en zuiker. 1 . 12 . 8 13 09 1790 32 Bet Lammert Beekmans Voor 37 ellen geleverd hemdsdoek. 24 . 1 . 0 10 10 1790 32 Bet Rein Jitzes Voor geleverde boter. 2.5.0 7
 8. 8. 25 10 1790 32 Bet Gosse Klaazes Voor geleverde boter en koffie gebruikt bij Harmen Scheltes 2.4.4 de ziekte van Harmen Scheltes. 30 10 1790 33 Bet Rinse Gerrits En Taabe Sjoerts voor het meten en dragen Taabe Sjoerts 8.0.0 van vier schuite baggelaar turf. 04 11 1790 33 Bet Freerk Jans Brouwer te Voor drie rinkelmantjes agtguldens bier op Harmen Scheltes 2 . 12 . 8 Dokkum de groeve van Harmen Scheltes gebruikt. 15 11 1790 33 Bet Klaas Klaases Van Voor vier schuite baggelaar turf. 52 . 0 . 0 Veenwouden 19 11 1790 33 Bet Harke Reitzes Voor een vierendeel varse baggelaar turf. 3.7.8 28 11 1790 33 Bet Æbe Alberts Voor de doodkist van Harmen Scheltes. 7.2.0 16 12 1790 34 Bet Jan Sijmons Voor geleverd vlees en smeer. 15 . 14 . 0 23 12 1790 34 Bet Johannis Jans Voor zes ponden geleverde boter. 2.2.0 10 01 1791 34 Bet H. Bersma Voor onderhoud van diakoniegraven. 1 . 16 . 0 10 04 1791 34 Bet Bartele Gerrits Zijn weduwe Voor geleverd goed tot klederen. 13 . 17 . 0 14 04 1791 34 Bet Rein Klaases Menema Van Dokkum Voor geleverd hout en pannen. 11 . 3 . 0 23 04 1791 35 Bet Johannis Jans Voor zes pond geleverde boter. 2.0.8 26 04 1791 35 Bet Douwe Pijtters Voor ijzerwerk en spijkers. 5 . 10 . 4 12 05 1791 35 Bet Kleffens, van De weduwe Voor geleverde steen. 1 . 18 . 8 02 06 1791 35 Bet Take Pijtters Voor geleverde kalk. 6.7.0 02 06 1791 35 Bet Jan Servases Voor verven en glazemaken. 7.9.0 22 06 1791 35 Bet Voor een jaar kamerhuur door Antje Kok Antje Kok 19 . 16 . 0 Jarig Jakles bewoonden timmeren aan diakoniehuizen zamen. 29 06 1791 36 Bet Ale Volkerts Voor schipvracht. 1 . 16 . 0 30 06 1791 36 Bet Gerrijt Gijsberts Voor roggen en nachtmaals brood. 74 . 4 . 6 07 07 1791 36 Bet H. Assen, van Te Dokkum Voor geleverde houtwaren. 29 . 2 . 8 07 07 1791 36 Bet H. Assen, van Te Dokkum Voor massaal houd met de armvoogden van 2.7.8 Holwerd en voot het aan deel der diakonie. 07 07 1791 36 Bet Wijtze Freerks Te Dokkum Voor massaal steen met de armvoogden van 5 . 17 . 0 Holwerd en voor het aandeel der diakonie. 11 07 1791 37 Bet Jan Hendriks Voor sloek en reep tot dekken massaal met 3.4.8 de armvoogden van Holwerd, het aandeel der diakonie. 12 07 1791 37 Bet Jan Harmens Voor massaal timmerwerk met de Schelte Abes 9.6.0 armvoogden van Holwerd aan de huizen van Schelte Abes wed. en Sije Flippes, het aandeel der diakonie. 12 07 1791 37 Bet [zie 12-07-1791 betaling] Sije Flippes - 12 07 1791 37 Bet Aan timmerloon in de huizen de Beijers en Marten Lubberts 19 . 11 . 0 Jan Harmens door Marten Lubberts bewoond. 15 07 1791 37 Bet Johannis Stelwagen Den chirurgus Voor meestersloon. 5.2.0 18 07 1791 38 Bet D. Bokma Voor lasten. 10 . 11 . 8 23 07 1791 38 Bet B. Molines Koopman te Voor geleverde nachtmaalswijnen. 20 . 0 . 0 Leeuwarden 8
 9. 9. 30 07 1791 38 Bet De armvoogden Huur voor een woning massal met Schelte Abes 6.0.0 van Holwerd opgenoemde voogden door de wed. Schelte Abes bewoond 30 07 1791 38 Bet Douwe Pijtters Mr. smid Voor ijzerwerk en spijkers. 1.8.6 03 08 1791 38 Bet Johannes Pijtters Zijn weduwe Voor winkelwaren. 8.3.8 12 08 1791 39 Bet Ale Folkerts De collecteur Het reeelvan de Leege maijen en een huis. 17 . 11 . 12 04 09 1791 39 Bet K. Koopmans Voor het doen dezer rekening. 3.3.0 24 07 1791 40 Bet Trijntje Scheltes In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 35 . 4 . 0 totaal weekgeld. 24 07 1791 40 Bet Trijntje Meer, van der In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 43 . 4 . 0 totaal weekgeld. 24 07 1791 40 Bet Antje Kok In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 32 . 8 . 0 totaal weekgeld. 24 07 1791 40 Bet Taake Freerks In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 32 . 8 . 0 totaal weekgeld. 24 07 1791 40 Bet Eelkje Johannes In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 21 . 12 . 0 totaal weekgeld. 24 07 1791 40 Bet Janke Sijbrands In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 32 . 8 . 0 totaal weekgeld. 24 07 1791 40 Bet Flippus Sijes In de periode 18 juli 1790 tot 24 juli 1791 32 . 8 . 0 totaal weekgeld. 31 07 1791 42 Ont Collectes van 31 juli 1791 tot 6 nov 1791 90 . 19 . 0 13 11 1791 43 Ont Collectes van 13 nov. 1791 tot 13 mei 1792 163 . 10 . 0 17 05 1792 44 Ont Collectes van 17 mei 1792 tot 2 sept 1792 4 . 18 . 0 06 09 1791 45 Ont [Jan] [Hendriks] De rendant Voor ontvang zodanige penningen als dezelv Cornelis Hilbrands 441 . 19 . 4 door Cornelis Hilbrands voorzaat in offico is overgedragen zijnde zijn meerder ontvang als uitgaaf. 18 09 1791 45 Ont Een stukje ongangbaar geld verkocht. 0.4.0 09 10 1791 45 Ont Marten Lubberts Wegens een jaar kamerhuur. 9.0.0 13 02 1792 45 Ont Arjen Fransen Wegens een jaar huur van de Leege Maijen. 50 . 8 . 0 23 02 1792 45 Ont H. Brinxma Practicus Per order dominus Joha als administrator Joha 60 . 0 . 0 over de goederen van S. D. van Aijlva wegens vijf jaar intres van een obligatie groot 400 car. guldens. 23 02 1792 45 Ont [zie 23-02-1792 ontvangen] S. D. Aijlva, van - 10 05 1792 45 Ont Evert Harmens Voor het gebruik van het vat. 0.1.0 19 05 1792 46 Ont De armvoogden Wegens kamershuren. 128 . 0 . 0 van Holwerd 20 05 1792 46 Ont Beern Jans Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 21 05 1792 46 Ont Sije Filippes De halve huishuur van een huis mandelig 10 . 0 . 0 met de armvoogden. 21 05 1792 46 Ont Jan Durks De huur van een mandelige kamp land 1.0.0 15 07 1792 46 Ont [Jan] [Hendriks] De rendant Voor grondpachtvan zijn hof. 0.6.0 9
 10. 10. 19 07 1792 46 Ont Ontvangen op ’s lands comptoir een jaar 52 . 0 . 0 intres van de diakonie landschaps obligatien. 25 07 1792 46 Ont Douwe Aukes Een jaar huur van de Nieuwe Beijer kamer. 18 . 0 . 0 11 08 1792 47 Ont Eetse Jans Een jaar huur van een Nieuwe Beijers kamer. 18 . 0 . 0 12 08 1792 47 Ont Joeke Harmens Eeuwige rente mandelig met de 0 . 16 . 0 armvoogdenen dus voor de helft. 01 08 1791 48 Bet Voor een nieuw aangelegd schrijfboek een 0 . 19 . 0 somma van 15 stuivers voor papier, vier stuivers voor pennen. 26 08 1791 48 Bet Trijntje Meer, van der Tot zakgeld gegeven. 0.4.0 26 08 1791 48 bet Jan Beerns Zijn vrouw Voor het maken van een doek voor Trijntje Trijntje Meer, van der 0.1.0 van der Meer. 02 10 1791 48 Bet Petrus Steenwijk Predikant dezer Ter hand gesteld tot ondersteuning aan de 5.0.0 gemeente. buitenlandse gemeentes. 17 10 1791 48 Bet Voor het wassen en gladmangelen van het 0.4.0 tafellaken tot gebruik van het Heilig Avondmaal. 24 10 1791 48 Bet Sjoukje Andries Het maken van een onderst en een sloop Trijntje Meer, van der 0.3.0 voor Trijntje van der Meer. 03 01 1792 49 Bet Marrij Klases Het maken van een hemdrok voor Flippus 0.7.0 Sijes. 04 01 1792 49 Bet Het meten en dragen van een half schuite 0 . 17 . 0 baggelaar turf. 12 02 1792 49 Bet Trijntje Meer, van der Tot zakgeld gegeven. 0.4.0 25 02 1792 49 Bet Betaald bij de verhuring van de Leege 2 . 13 . 8 Maijen strijk en verhooggeld, schrijven, op en omroepen, en vertering. Als op de verhuring te zien. 28 04 1792 49 Bet Jarig Scheltes Zijn vrouw Het maken van twee ondermutzen voor Trijntje Meer, van der 0.2.8 Trijntje van der Meer. 10 05 1792 49 Bet Voor het maken van twee doeken voor Sijmen Jacobs 0.2.0 Sijmen Jacobs weduwe. 12 05 1792 49 Bet De excuteur Voor het doen van een exploot aan de 0.4.0 armvoogden. 12 05 1792 49 Bet De vracht van een nieuwe wijnkorf. 0.1.0 20 05 1792 49 Bet Feike Jans Een paar hozen voor Trijntje van der Meer. Trijntje Meer, van der 0 . 11 . 0 15 07 1792 49 Bet Pieter Jans Kuiper Voor een puthaak stok. 0 . 12 . 0 19 07 1792 50 Bet Naar Leeuwarden geweest ten dienste der 3 . 18 . 8 diakonie om intressen der diakonie landschaps obligatien te beuren en meer andere bezigheden. Betaald aan wagenvracht reiskosten. 11 09 1792 50 Bet [Jan] [Hendriks] De rendant De schadelijke staat van ongangbare duiten 4.5.0 gecollecteerd in de buidel ontvangen. 10
 11. 11. 11 09 1792 50 Bet [Jan] [Hendriks] De rendant Wegens zes ponden boter van dewelke door Tjitske Johannes 2.8.0 verzuim van Tjitske Johannes geen quitantie is gegeven, calculeert daarvoor in vrijen gemoede een somma van: 12 09 1792 50 Bet Het wassen en glad mangelen het tafelkleed 0.4.0 van de nagtmaals tafel. 29 09 1791 51 Bet Klaas Klaases Van Voor vier schuite baggelaar turf. 52 . 0 . 0 Veenwouden 30 09 1791 51 Bet Andries Geerts En Rinse Gerrits voor meten en dragen van Rinse Gerrits 7 . 18 . 0 de vier schuiten baggelaar. 02 10 1791 51 Bet Tjitske Johannis Voor zes bollenboter. 2.8.0 09 10 1791 51 Bet Lammert Beekmans Voor het weven van een stuk doek. 4 . 16 . 0 19 11 1791 51 Bet Albert Gijalts Voor een vierendeel baggelaar turf, met 4 . 11 . 8 meten en dragen. 08 12 1791 52 Bet Einte Teunis Voor schapevlees en smeer. 15 . 0 . 0 16 12 1791 52 Bet Tjepke Gosses Heringa Bijzitter in qua. Voor wieden van diakoniegraven. 1 . 16 . 0 als kerkvoogd 04 01 1792 52 Bet Klaas Klaases Voor een halve schuite baggelaar turf. 7 . 10 . 0 06 03 1792 52 Bet Jitze Gerks Voor verven en glazemaken van de Oude 1 . 7. 12 Beijer. 09 03 1792 52 Bet Sijbe Meinses Voor hemdsdoek. 21 . 11 . 0 12 05 1792 52 Bet Ale Folkerts Voor schipvracht. 1.4.8 19 05 1792 53 Bet Sijbren Baukes Armvoogden En Frans Hendriks voor de helft van een jaar Frans Hendriks 6.0.0 van Holwerd huishuur van een huis massaal met opgenoemde voogden en door Schelte Abes wed. bewoond. 19 05 1792 53 Bet [zie 19-05-1792 betaling] Schelte Abes - 03 06 1792 53 Bet Johannis Tjeerds Voor korven. 1 . 13 . 0 05 06 1792 53 Bet Jitse Gerks Voor verven aan het huis massaal met de 1 . 16 . 0 armvoogden. 07 06 1792 53 Bet H. Assen, van Voor geleverd hout aan het huis massaal met 4.5.8 de armvoogden. 08 06 1792 53 Bet Jan Harmens Mr. timmerman Voor timmerwerk aan het huis massaal met 7.4.0 de armvoogden. 08 06 1792 53 Bet Mr. timmerman Voor timmerwerk aan de diakonie eigen 12 . 6 . 0 Jan Harmens huizen. 08 06 1792 54 Bet H. Assen, van Voor geleverd hout aan huizen de diakonie 9.3.0 eigen. 18 07 1792 54 Bet Voor timmeren aan de diakoniehuizen en een Antje Riemers 21 . 15 . 0 Jarig Jakles jaar kamershuur door Antje Riemers bewoond. 12 07 1792 54 Bet Rein J. Minnema Voor geleverde huispannen. 2.8.8 12 07 1792 54 Bet Wijtse Freerks Voor geleverde steentjes aan de 5.0.0 diakoniehuizen. 12 07 1792 54 Bet Namke Fransen Voor geleverde klederen. 5.2.4 15 07 1792 55 Bet Pijtter Jitzes Voor zes ponden boter. 1 . 13 . 8 11
 12. 12. 19 07 1792 55 Bet B. Mollinus Voor een half anker Spaanse wijn. 10 . 0 . 0 19 07 1792 55 Bet Teele Pijtters Voor geleverde kalk. 8.7.0 29 07 1792 55 Bet S. Sinderen, van Voor ijzerwerk. 9 . 12 . 12 12 08 1792 55 Bet Douwe Pijtters Mr. smid Het onderhoud van een mandelige goot. 4.2.8 28 08 1792 55 Bet Bokke Dirks Bokma Ontvanger Voor landslasten. 28 . 3 . 4 06 09 1792 56 Bet Bokke Dirks Bokma Administrator Als administrator over de nalatenschap Johannes Pijtters 15 . 18 . 4 wijlen Johannes Pijtters wed. erven. 12 09 1792 56 Bet Jarig Jakles Voor 8 stekpalen. 4.8.0 12 09 1792 56 Bet J. Stelwagen Mr. Voor geleverde medicijnen. 9 . 18 . 0 13 09 1792 56 Bet Lammert Jans Voor geleverd roggen en nachtmaalsbrood. 66 . 6 . 8 30 09 1792 56 Bet N. Koopmans Voor het doen dezer rekening. 3.3.0 02 09 1792 57 Bet Gerk Joutes In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 23 . 4 . 0 totaal weekgeld. 02 09 1792 57 Bet Trijntje Meer, van der In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 46 . 8 . 0 totaal weekgeld. 02 09 1792 57 Bet Flippus Sijes In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 34 . 16 . 0 totaal weekgeld. 02 09 1792 57 Bet Sijmon Jacobs Zijn weduwe In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 34 . 16 . 0 totaal weekgeld. 02 09 1792 57 Bet Schelte Abes Zijn weduwe In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 34 . 16 . 0 totaal weekgeld. 02 09 1792 57 Bet Bauke Abes Zijn weduwe In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 34 . 16 . 0 totaal weekgeld. 02 09 1792 57 Bet Reitse Luitsen Zijn weduwe In de periode 31 juli 1791 tot 2 sept. 1792 34 . 16 . 0 totaal weekgeld. 16 09 1792 60 Ont Collectes van 16 sept 1792 tot 9 dec 1792 86 . 7 . 0 16 12 1792 61 Ont Collectes van 16 dec. 1792 tot 5 mei 1793 147 . 4 . 0 09 05 1793 62 Ont Collectes van 9 mei 1793 tot 6 okt. 1793 175 . 10 . 0 09 10 1792 63 Ont Jan Hendriks De kamerhuur van Marten Lubberts. Marten Lubberts 18 . 0 . 0 16 12 1792 63 Ont Roelof Lourens Olivier Wegens intressen van een obligatie groot 300 9.0.0 guldens. 22 01 1793 63 Ont T. Joha Predikant te Wegens een obligatie groot 400 gulden ten J. S. Aijlva, van 12 . 0 . 0 Reitzum laste van J. S. van Aijlva. 31 01 1793 63 Ont Joost Hessels Wegens huur van de Leege Maijen. 46 . 4 . 0 19 05 1793 64 Ont Sije Philippus Voor een halve huishuur van een mandelig 10 . 0 . 0 huis. 09 06 1793 64 Ont B. Jans Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 18 07 1793 64 Ont Ontvangen op ’s lands comptoir 52 guld. 52 . 0 . 0 voor intres van diakonie landschaps obligatien. 14 08 1793 64 Ont Petrus Steenwijk Predikant in de Voor schepemmer huur. 0.1.0 gemeente alhier 16 08 1793 64 Ont Sijmen Johannes Voor een fles Spaanse wijn. 0 . 16 . 0 19 08 1793 64 Ont Jan Hendriks Wegens grondpacht. 0.6.0 12
 13. 13. 20 08 1793 64 Ont De armvoogden Voor kamerhuren. 128 . 0 . 0 dezer dorps 01 09 1793 65 Ont Douwe Aukes Wegens een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 22 09 1793 65 Ont Jan Durks Wegens huur van een mandelig kamp land. 1.0.0 28 09 1793 65 Ont Eetze Jans Wegens een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 03 10 1793 65 Ont Marten Lubberts Wegens een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 03 10 1793 65 Ont [Jarig] [Scheltes] De rendant Voor het verwisselen van 14 pond afgezette 12 . 5 . 0 duiten. N.B. Bovenstaande afgezette duiten zijn verder in de buidelontvang voor ontvang te boek gesteld en is dus hier te onrechte en abusivelijk geplaatst; moetende alleen voor de mindere ontvang in dezen nog vervolgens het verlies de somma 1 . 15 . 0 voor uitgaaf worden te boek gesteld. 18 07 1792 66 Bet Voor een ordinaris schrijfboek, papier en 1.2.0 pennen. 16 09 1792 66 Bet Voor het maken van een laken voor Trijntje Trijntje Pijters 0.3.0 Pijters 16 09 1792 66 Bet Trijntj Pijters Zakgeld gegeven. 0.4.0 03 10 1792 66 Bet Voor vracht van ½ anker wijn. 0.2.0 04 10 1792 66 Bet Wegens maakloon van een hemdrok voor Ph. Ph. Sijes 0.7.0 Sijes. 10 10 1792 66 Bet Wegens het maken van een broek. 0.7.0 14 10 1792 66 Bet Vde gewone gifte voor de noodlijdenden, der 5.0.0 buitenlandse gemeenten. 20 10 1792 66 Bet Wegens maakloon van een jak voor T. T. Freerks 0 . 13 . 0 Freerks. 20 10 1792 66 Bet Betaling voor J. Pijtters.. J. Pijtters 0.2.0 12 11 1792 66 Bet Maakloon van twee hemden voor Phil. Sijes. Phil. Sijes 0 . 11 . 0 12 11 1792 66 Bet Maakloon van twee hemden voor F. Freerks. F. Freerks 0 . 11 . 0 12 11 1792 66 Bet Maakloon voor een bijntlijf voor J. Pijtters. J. Pijtters 0.4.0 [soort corset] 12 11 1792 66 Bet Maakloon van twee hemden voor dezelve. J. Pijtters 0 . 11 . 0 [J. Pijtters] 12 11 1792 66 Bet Maakloon van een rokje voor Phili. Sijes. Phili. Sijes. 0.6.0 02 12 1792 67 Bet Trijntje Pijtters Zakgeld gegeven. 0.4.0 16 02 1793 67 Bet Trijntje Pijtters Zakgeld gegeven. 0.4.0 16 02 1793 67 Bet Maakloon van een jak voor T. Freerks. T. Freerks 0.6.0 11 03 1793 67 Bet Voor 6 huispannen. 0.3.0 01 04 1793 67 Bet De onkosten van verhuuring van de Leege 2 . 17 . 8 Maijen. 13
 14. 14. 05 05 1793 67 Bet Trijntje Pijtters Zakgeld gegeven. 0.4.0 12 05 1793 67 Bet Voor een kaaij. 0.4.0 04 06 1793 67 Bet Houtvracht. 0.6.0 09 06 1793 67 Bet Voor steentjes en estrikken aan de Oude 0 . 10 . 0 Beijer. 22 06 1793 67 Bet Trijntje Pieters Zakgeld gegeven. 0.4.0 18 07 1793 67 Bet Voor wagenvracht en verdere onkosten naar 4.0.0 Leeuwarden wegens diakoniezaken. 28 07 1793 67 Bet Maakloon van twee mutsen voor Trijntje Trijntje Pijtters 0.2.8 Pijtters. 05 08 1793 67 Bet Voor 2 korven turf voor Antje Kok. Antje Kok 0 . 13 . 0 16 08 1793 67 Bet Een arme Aan een arme reizende vrouw gegeven. 0 . 12 . 0 reizende vrouw. 01 09 1793 67 Bet Maakloon voor een broek voor Phil. Sijes. Phil. Sijes 0.5.0 26 09 1793 67 Bet Voor huispannen aan diakoniehuizen. 1.0.0 09 10 1793 67 Bet Voor ondersteuning der buitenl. Gemeenten. 5.0.0 11 10 1792 68 Bet Nicolaas Koopmans Wegens onkosten op de diakonierekening 2 . 12 . 0 gehouden in de school en copieren van een reglement waarna de armevoogden als huurder van kamers in de Oude Beijer zich zo in deze hebben te reguleren. 16 10 1792 68 Bet Harke Reitzes Voor een vierendeel varse baggelaar. 5.2.8 20 10 1792 68 Bet Namke Fransens Voor 49 ellen hemdsdoek. 37 . 1 . 8 30 10 1792 68 Bet Voor dragen en meten van vier schuiten 8.4.0 baggelaar. 12 11 1792 69 Bet J. Heringa Bijzitter en Voor wieden van diakonie graven. 1 . 16 . 0 kerkvoogd van den dorpe Holwerd 12 11 1792 69 Bet Harke Reids Wegens leverantie van een halve schuite Jan Douwes 8 . 12 . 0 baggelaar voor Jan Douwes. 03 12 1792 69 Bet Einte Teunis Voor schaapvlees en smeer. 14 . 0 . 0 02 01 1793 69 Bet Lammert Beekmans Doeks meerloon voor Jan Douwes. Jan Douwes 1 . 15 . 0 19 01 1793 69 Bet Geert Brugts Executeur. Voor opzeggen van twee kamers. 2 . 16 . 0 08 02 1793 69 Bet Pr. Jitzes Voor 12 koppen boter. 5.2.0 22 02 1793 70 Bet Van Voor vier schuite baggelaar. 58 . 0 . 0 Klaas Klaazes Veenwouden 02 06 1793 70 Bet Pier Bijnses IJpma Voor geleverd roggen en nagtmaalsbrood. 75 . 4 . 4 11 06 1793 70 Bet Pieter Jitzes Voor 7 koppen boter. 2 . 16 . 0 01 08 1793 70 Bet Ingevolge eene kerkeraads resolutie voor de 10 . 0 . 0 Luitersche gemeente te Doesburg aan Dominee de Haan predikant te Dokkum gezonden een liefde gave. 20 08 1793 70 Bet Bauke Baukes Voor een half huishuur door de wed. Schelte Schelte Abes 6.0.0 Abes bewoond. 14
 15. 15. 20 08 1793 70 Bet Bauke Baukes Als armvoogd Wegens onkosten van een mandelig huis Sije Philippes 2.7.8 bewoond door Sije Philippes. 20 08 1793 71 Bet Bokke Durks Bokma De Ontvanger Wegens landslasten. 28 . 3 . 4 22 09 1793 71 Bet J. J. Stelwagen Chirurgus alhier Voor meestersloon. 8 . 12 . 0 26 09 1793 71 Bet Jan Helder Wegens geleverd hout. 16 . 1 . 8 29 09 1793 71 Bet Antje Jans Opgeschoten. 6.0.0 05 10 1793 71 Bet N. N. Belijnes Voor een anker Spaanse wijn. 20 . 0 . 0 05 10 1793 71 Bet Jarig Jakles Voor arbeidsloon en een jaar kamerhuur. 23 . 18 . 0 12 10 1793 72a Bet Gosse Taakes Voor sloek 7.2.0 16 10 1793 72a Bet Namke Fransens Voor klederen. 27 . 7 . 12 28 10 1793 72a Bet Piebe Feddes Stienstra Mr. grofsmid Voor ijzerwerk. 5 . 14 . 4 alhier 30 10 1793 72b Bet Jitze Gerks Mr. verver en Voor verven en glazemaken. 15 . 12 . 8 glazemaker alhier 30 10 1793 72b Bet [Jarig] [Scheltes] De rendant Stelt de rendant voor uitgaaf de schadelijke 1 . 15 . 0 staat van afgezette duiten. 11 10 1793 72b Bet Nicol: Koopmans Voor het doen dezer rekening. 3.3.0 06 10 1793 73 Bet Philippes Sijes 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 34 . 4 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Antje Sijbrens 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 34 . 4 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Janke Sijbrens 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 34 . 4 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Taake Freerks 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 34 . 4 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Eeke Johannes 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 34 . 4 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Trijntje Jans 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 22 . 16 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Trijntje Pijtters 9 sept. 1792 tot 6 okt. 1793 34 . 4 . 0 Totaal weekgeld. 06 10 1793 73 Bet Janke Jans 31 mrt 1793 tot 6 okt. 1793 16 . 16 . 0 Totaal weekgeld. 13 10 1793 76B Ont Collectes van 13 okt 1793 tot 27 nov 1793 47 . 17 . 0 01 12 1793 77 Ont Collectes van 1 dec 1793 tot 18 april 1794 167 . 0 . 0 20 04 1794 78 Ont Collectes van 20 apr 1794 tot 7 sept 1794 205 . 14 . 0 14 09 1794 79 Ont Collectes van 14 sept 1794 tot 4 febr 1795 154 . 4 . 0 08 02 1795 80 Ont Collectes van 8 febr 1795 tot 28 juni 1795 152 . 15 . 0 12 11 1793 81 Ont [Bouwe] [Lieuwes] Stelt de rendant voor ontvang als dezelve 340 . 5 . 0 door Jarig Scheltes voorzaat in officio in goeden gangbaren gelde is toegeteld. 16 11 1793 81 Ont R. L. Olijvier Wegens intressen van een obligatie groot 300 9.0.0 guldens. 22 01 1794 81 Ont Rein Jitzes En Pieter Oenes uit de buidel van de wed. Pieter Oenes 8.0.0 Freerk Douwes. 15
 16. 16. 22 01 1793 81 Ont [zie 22-01-1794 ontvangst] Freerk Douwes - 04 03 1793 81 Ont T. Joha Predikant te Ontvangen van de Burger T. Joha voor 12 . 0 . 0 Reitzum intressen van een obligatie groot 400 gulden. 07 04 1793 81 Ont Takle Zwart Voor een jaar huur van de Leege Maijen. 50 . 8 . 0 22 04 1794 82 Ont Beerend Jans Wegens verkoop van een bed, peul en Trijntje Pieters 21 . 18 . 0 kleding van Trijntje Pieters. 03 05 1794 82 Ont Focke Pieters Wegens verkoop van kleding en een Trijntje Pieters 3 . 18 . 0 bedkussen van Trijntje Pieters. 25 05 1794 82 Ont Sije Philippus Voor een halve huishuur van een mandelig 10 . 0 . 0 huis. 30 05 1794 82 Ont Jan Beerends Diacen der Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe Ruurd Gerrits 18 . 0 . 0 Gereformeerde Beijer door de wed. Ruurd Gerrits bewoond. gem. te Ternaard. 15 06 1794 82 Ont Cornelis Klazes Armvoogd te Wegens kamerhuren door de dorpsarmen 58 . 0 . 0 Holwerd. bewoond. 21 07 1794 82 Ont Ontvangen op ’s landscomptoir van losse 52 . 0 . 0 renten voor intressen van drie landschaps obligatien. 10 08 1794 83a Ont Douwe Aukes Wegens een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 20 08 1794 83a Ont B. R. Theken, van Secretaris De kamerhuren van de Oude Beijer. 79 . 0 . 0 04 09 1794 83a Ont Marten Lubberts Wegens een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 05 09 1794 83a Ont Eedze Jans Wegens een jaar kamerhuur in de Nieuwe 18 . 0 . 0 Beijer. 05 09 1794 83a Ont Jan Hendriks Voor grondpacht gaande aan zijn huis. 0.6.0 26 01 1795 83b Ont Roelof Olivier Wegens intressen van een obligatie 9.0.0 à 300 . 0 . 0. 28 01 1795 83b Ont Uit de buidel van Marij Klazes wegens een Marij Klazes 40 .8 . 10 erfportie van Eeke Johannis wed. wijlen Gerk Joutes. 28 01 1795 83b Ont [ zie 28-01-1795 Ontvangst ] Eeke Johannis - 28 01 1795 83b Ont [ zie 28-01-1795 Ontvangst ] Gerk Joutes - 24 05 1795 83b Ont Jan Bruin, de Voor een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 14 . 0 . 0 07 06 1795 84a Ont Keimpe Cornelis Voor een jaar kamerhuur in de Oude Beijer. 14 . 0 . 0 12 06 1795 84a Ont Beerent Jans Een jaar kamershuur in de Oude Beijer door Jan Beerents 14 . 0 . 0 zijn zoon Jan Beerents bewoond. 14 06 1795 84a Ont Rienk Tjeerds Diacon der Voor een jaar kamerhuur in de Nieuwe Ruurd Gerrits 18 . 0 . 0 gereform: gem Beijer door de wed. Ruurd Gerrits bewoond. te Ternaard. 21 06 1795 84b Ont Sije Philippus Wegens de halve huur van een mandelig 10 . 0 . 0 huis. 01 07 1795 84b Ont R. L. Olivier Voor een jaar huur van de Leege Maijen. 49 . 0 . 0 10 07 1795 84b Ont Lieuwe Goffes Armvoogd van Voor een jaar kamerhuur in de Oude Beijer Frids Cornelis 14 . 10 . 0 Blija door Frids Cornelis bewoond. 16

×