Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Butlletí n.34 Acció de Govern

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Butlletí n.34 Acció de Govern

Descargar para leer sin conexión

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Ara, el 94% dels contribuents deixaran de pagar l'impost de successions
* Una nova llei de Sindicatura de Comptes per garantir una millor administració
* Seguim reduint la sinistralitat en el treball
* Avançant cap a un millor servei de Rodalia
* Més a prop d’una Catalunya plenament connectada en telecomunicacions

També accions específiques territorials:
* Anoia
* Maresme
* Segrià

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Ara, el 94% dels contribuents deixaran de pagar l'impost de successions
* Una nova llei de Sindicatura de Comptes per garantir una millor administració
* Seguim reduint la sinistralitat en el treball
* Avançant cap a un millor servei de Rodalia
* Més a prop d’una Catalunya plenament connectada en telecomunicacions

També accions específiques territorials:
* Anoia
* Maresme
* Segrià

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Butlletí n.34 Acció de Govern (20)

Más de socialistes_ cat (20)

Anuncio

Butlletí n.34 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Ara, el 94% dels contribuents deixaran de pagar l&apos;impost de successions<br />El Govern aprova la modificació de la Llei de l&apos;impost de successions i donacions<br /> Una modificació que beneficia les classesmitjanes, perquè:<br /><ul><li>S'amplial'exempció del pagament de l'impostdels 18.000€ actualsa 500.000€ en el cas del cónjuge i a 275.000€ en el cas dels fills majors de 21 anys
 3. 3. Es manté la deducció per l'habitatgehabitual
 4. 4. S'elimina el factor multiplicador pel patrimoni preexistent de l'hereu</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Aquestamodificacióequival la supressió de l&apos;impostpel 94% delscontribuents:<br /><ul><li>Abansnomésbeneficiava el 56% delscontribuents
 5. 5. CiU i PP no donen suporta la reforma de l'impost,ells el volensuprimir: tenen més interès en protegir els grans patrimonis (6% de la població) que treballar per una reforma per la classemitja
 6. 6. CiU i PP actuen com bons partits de dreta que són, posant per davant interessos particulars front a interessos generals</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Una nova llei de Sindicatura de Comptes per garantir una millor administració<br />El Governaprova la modificació de la Llei de Sindicatura de Comptes<br /> Un major control de les finances públiques:<br /><ul><li>Fiscalitzantles administracionspúbliques i partits
 7. 7. Fiscalitzant els processos electorals
 8. 8. Elsajuntamentstenen la obligacióde presentar elscomptesa la Sindicatura
 9. 9. El Govern del President Montilla es reserva el dret a no subvencionar les administracions que no presentin els comptes a la Sindicatura</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Un Síndic amb encara més garantia d’independència:<br /><ul><li>Elssíndics han de declarar que no es trobenen cap</li></ul>Incompatibilitat<br /><ul><li>Els síndics han de presentar les seves declaracions d’actius i Passius
 10. 10. Els síndics només poden exercir el seu càrrec durant dos mandats consecutius de 6 anys</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />El Govern del President Montilla treballa per garantir una administració més transparent:<br /><ul><li>Modificant la normativa urbanística perquè totes les operacions urbanístiques siguin visibles
 11. 11. Modificant la normativa relativa a les Fundacions, per evitar casosde mal úsde les donacionsdelssocis, patrons i donants
 12. 12. Creant la Oficina Antifrau i la Oficina Pressupostària del Parlament
 13. 13. Informant de tots els convenis que signa el Govern amb les entitats</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Seguim reduint la sinistralitat en el treball<br />El Govern presenta el balanç de sinistralitat per l’any 2009<br /><ul><li>En 10 anys, tenim la meitat d’accidents laborals
 14. 14. En 10 anys, un 40% menys d’ accidents mortalslaborals
 15. 15. Formació, inspecció i sanciósón les claus de l’èxit de la lluitacontra la sinistralitat laboral que ha desplegat el Govern del President Montilla</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br /><ul><li>En un any, 23.741 actuacionsd’assessorament i control en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses catalanes
 16. 16. S’han visitat més de 2.000 empreses amb risc de patir accidents amb lesions severes
 17. 17. S’ha publicat el nom d’11 empreses sancionades per</li></ul>infraccions molt greus<br /><ul><li>Hem creat l’Agència d’Inspecció de Treball, com a primer pas per assumir les competències d’inspecció de Treball</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Avançant cap a un millor servei de Rodalia<br />El Govern signa un conveniambADIF per acordar elscriterisd&apos;utilització de la infraestructura en la prestaciódelsserveis de Rodalia<br /> Un acord entre el Govern, responsable del servei i ADIF, propietari de la via:<br /><ul><li>ADIFinformarà a la Generalitat ambun mes d’antelacióquinssón els horaris lliures per poder oferir més serveis
 18. 18. ADIFpreveurà en la seva programació d’ocupació de les vies les necessitatsde fluïdesa i agilitatdelsserveis de Rodalia</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Més a prop d’una Catalunya plenament connectada en telecomunicacions<br />El Governfinalitzaelsestudisradioelèctrics del Pla Catalunya Connecta<br /><ul><li>400 estudis a tot Catalunya per identificar els problemes de connexióde telefoniamòbil, banda ampla, radio i televisiódigital terrestre
 19. 19. Un pas previ per actuar en els territoris on calgui reforçar la xarxa de telecomunicacions
 20. 20. Estemen la direcciód’assolir, enguany, que totselsnuclisde poblacióde més de 50 habitantsdisposind’accés a banda ampla, telefonia mòbil i TDT</li></li></ul><li>MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A l’Anoia...<br /><ul><li> Un transport públicadaptat a les necessitatsdelsciutadans</li></ul>El Govern millora la oferta de servei d’autobus a Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí<br />2 nous serveis circulars a Igualada per millorar-ne la mobilitat<br />Interna<br />2 nous serveis per millorar l’accés a l’Hospital Comarcal, a les<br />estacions d’FGC i a les àrees industrial d’Igualada des de Santa<br />Margarida de Montbui i Vilanova del Camí<br />
 21. 21. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Maresme...<br /><ul><li> Millora dels accessos al Port d’Arenys de Mar</li></ul>El Governfinalitza les obres d’accés a la zona de ponent del Port d’Arenys de Mar<br />Una nova rotonda i reordenació dels accessos per valor de 250.000€ <br />S’han utilitzat materials adherents i antilliscants per garantir una major seguretat pels vehicles<br />
 22. 22. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Segrià...<br /><ul><li> Millor transport públic cap a Lleida ciutat</li></ul>El Govern millora els serveis d’autobusos de la comarca del Segrià<br />Les diferents línies de transport públic que passen per la Granja d’Escarp, Seròs, Alcarràs, Soses, Aitona, Seròs, Massalcoreig, Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera per arribar a Lleida es reforcenambmésserveis i adaptacionshoràries<br />El Govern fa una aposta decidida pel transport públic, per això en aquesta legislatura hem posat en servei1 nova línia de transportpúblic cada dia i hem millorat 1 estació d’autobús cada mes<br />

×