Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte d'ensenyament de la llengua d'acollida

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Projecte d'ensenyament de la llengua d'acollida (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Projecte d'ensenyament de la llengua d'acollida

  1. 1. PROJECTE D'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA D'ACOLLIDA (Mitjançant l'ús de les TIC) Grup 4 Carla Cañete Helena Genescà Anna Lacoma Albert Romero
  2. 2. EL NOSTRE CAS: Una ONG situada al barri del Raval ha començat a dissenyar projecte formatiu adreçat a grups d’immigrants adults (homes i dones d’entre 18 i 45 anys), que es troben en aquesta situació. La majoria disposen d’una formació bàsica obtinguda en el seu país d’origen, però no disposen en general de competències per a utilitzar les TIC en l’entorn social i laboral. Seguint el model d’altres organitzacions, la ONG vol aprofitar les TIC per a formar als immigrants, aconseguint així un doble objectiu: aprenentatge de la llengua d’acollida i alfabetització digital (desenvolupament de competències per a l’ús de les TIC).
  3. 3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ: MANCANCES OBJECTIUS COM HO FAREM? REVISIÓ OBSERVADES Han après bé la llengua i les competències bàsiques del català i el castellà. L'educador guiarà als participants per tal Oferim cursos de que siguin ells mateixos els qui català i castellà i Ensenyar la llengua comparteixin les seves opinions, Desconeixement de de normalització o llengües d’acollida valoracions, experiències..., la llengua o lingüística, (català i castellà)- sobre el curs de llengua i llengües d’acollida. aprendrem la ús de les TIC alfabetització.al principi del llengua de manera curs:- expectatives, esperançes.a digital i on-line. final del curs:- experiències personals i competències assolides. (així com queixes, crìtiques constructives...) Oferim formació Conscienciar les paral·lela a la Els alumnes hauran de presentar Desconeixement o persones sobre la llengua sobre un petit treball relacionat amb falta de situació en seva participació costums, els oficis o amb alguna tradició el context social activa en la societat tradicions, context catalana. catalana. actual i marc laboral. Aules dotades Alfabetització amb ordinadors Poc domini de les digital i ús de les TIC per a tots i totes i TIC i de per a aprendre la TIC que ens Hi ha hagut el material competències llengua i per a crear permetran suficient? digitals entorns virtuals realitzar les d’aprenentatge. classes de llengua i d’inclusió social Falta de motivació Ampli horari de degut a situacions Oferir cursos classes, repartides precàries (podria intensius amb els Creació de llistes d’assistència en sessions d’hora afectar la horaris flexibles i per a adequar els horaris. i mitja al llarg de participació i gratuïts. tota la setmana. l’assistència) ensenyant als i les alumnes creant Potenciar la inclusió Poc integrats a la fòrums social a través de les societat. multiculturals TIC apropant les diferents cultures.
  4. 4. MODALITAT FORMATIVA: Hem triat la modalitat formativa mixta perquè considerem que en l’àmbit no formal de les ONG i el perfil de destinataris del curs d’aprenentatge de la llengua d’acollida no combinarien amb cap de les altres dues modalitats: La presencial la descartem perquè no podem disposar d’un horari fix de “classes” ja que els destinataris són de diverses edats i tenen diferents horaris i necessitats. La formació exclusivament virtual també la descartem ja que s’ha de contemplar el risc de que no tots disposin d’ordinadors o de connexió a internet. Així doncs, amb la idea de donar un espai de temps determinat per a realitzar activitats i un espai físic dotat amb ordinadors i connexió a internet per a aquells que no en disposin, i contemplant la possibilitat de programar sessions presencials per a aquells que vulguin o puguin assistir i per a aquells que necessitin un cop de mà amb les TIC (immigrants digitals) o necessitin realitzar una consulta en persona, creiem que la modalitat formativa mixta és la més adequada als nostres destinataris/usuaris. A més a més, hem de tenir en compte que l’educador, el guia del curs, serà probablement un voluntari, això li permetrà administrar-se millor en temps i espai. ENFOCAMENT TEÒRIC: CONNECTIVISME El connectivisme permet que la modalitat formativa mixta es pugui desenvolupar còmodament i efectivament, a més, el connectivisme, apostant per les connexions entre persones que intercanvien tot tipus d’informació, legitima la concepció que la immigració és diversitat, i la diversitat és cultura. Hem de tenir en compte que tractant amb persones que venen de llocs tan diferents i de cultures tan distintes, la ONG ha de tenir com a puntal permetre i fomentar aquesta diversitat, i que finalment, no només hagi estat l’aprenentatge de la llengua d’acollida sinó un compartir experiències, maneres de pensar, d’entendre, d’enfortir la xarxa que creem entre tots. amb la nostra proposta formativa, posarem a la pràctica la modalitat formativa (mixta) i l'enfocament teòric (connectivisme), proposant un curs semipresencial d'aula oberta, que combina l'assistència a classe amb l'autoformació de l'aprenent en base materials específics de suport.
  5. 5. LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA: CURS SEMIPRESENCIAL "AULA OBERTA" DE CATALÀ / CASTELLÀ Objectius generals: • Donar a conèixer la societat catalana a les persones nouvingudes i generar processos perquè se sentin implicades i en vulguin formar part activa. • Proporcionar les eines informatives i formatives necessàries perquè tinguin les mateixes oportunitats i obligacions que la resta de la població en l'accés als serveis públics. • Promoure la participació de les persones immigrants mateixes i de la societat en general en els processos d'acollida. Continguts: - Vocabulari bàsic, lèxic, gramàtica, sintaxi, ortografia, fonètica. - Tradicions i costums. la durada del curs és de 40-45 hores: • permet adaptar l'oferta formativa a la demanda • té una durada de 3-4 mesos i comporten una dedicació setmanal de 3 a 4 hores lectives. • en base a la modalitat formativa (mixta) i l'enfocament teòric (connectivisme), proposem: curs semipresencial d'aula oberta: (combina l'assistència a classe amb l'autoformació de l'aprenent en base materials específics de suport) materials específics de suport: - Llengua.cat és un espai virtual d'aprenentatge (EVA), creat per la ONG, on hi ha penjats diferents materials didàctics per aprendre la llengua i les costums. CURS AULA OBERTA: té les característiques d'un curs a distància (autoformació de l'alumne, assessorament personalitzat d'un tutor, materials d'aprenentatge específics, treball en grup a través de sessions presencials) a les quals s'afegeixen la utilització de recursos i serveis d'un centre obert. L'usuari pot definir l'horari, trobar materials de suport i activitats complementàries.
  6. 6. PAPER DE LA TECNOLOGIA Sempre hem de tenir present els recursos i disponibilitat de les institucions educatives per tenir una entitat educativa tecnològica diferent. Cada entitat té la responsabilitat d'elaborar el seu propi mètode per a la difusió de la informació que es volen impartir a les classes. Creiem que "el contingut deu adaptar-se al medi i no al revés" és per això que el paper que tindrà la tecnologia dins la nostra proposta formativa serà: - facilitar la comunicació entre participants-participants/participants-docents. - transmetre coneixements, ja que serà a través d'ella que es realitzaran la majoria de les tasques de l'aprenentatge. ÚS DE LES TIC El paper que desenvolupen les tecnologies de la informació i la comunicació és: Ampliació del món físic: mostrar processos i fenòmens de forma més clara. Creació de sistemes complexos manipulables Motivació per l'aprenentatge Adaptació al canvi Procés d'aprenentatge flexible,versàtil Basat en problemes reals comunicació Activitat/Participació Col · laboració suport cognitiu (Auto)consciència del procésd'aprenentatge, “aprendre a aprendre” EINES I ENTORNS Ja que el curs és de 40h i només 20h son presencials, la resta de feines s'han de realitzar virtualment, a través d'internet. Per aquest motiu, l'ONG ha creat un espai virtual d'aprenentatge anomenat Llengua.cat, on es penjaran els exercicis que els usuaris del curs hauran de realitzar setmanalment i penjar allà mateix. També hi haurà diferents carpetes amb arxius i material de suport i d'acompanyament per a realitzar les activitats. Xat: A L'EVA hi haurà un xat obert on s'hi trobaran tots els usuaris, es pot comentar qualsevol cosa relacionada amb les tasques. Fòrum: Per a consultes, per compartir informació i dubtes amb els companys i amb el docent, etc, a l'EVA hi haurà un fòrum obert on tothom hi tindrà accés. La pissarra digital: Utilitzada pel docent del curs a les classes presencials, sobretot per a introduir i millorar l'ús i el servei de les TIC. Els ordinadors de l'Aula Oberta: Per a tots aquells que necessitin més suport, més material,
  7. 7. ajuda o no disposin d'ordinador o connexió a Internet, a l'aula oberta de l'ONG hi haurà ordinadors en xarxa al servei dels usuaris (sempre que sigui usat amb fins educatius). EINA 2.0 L'SlideShare és una eina del web 2.0 basada en el servei d'allotjament de diapositives, les presentacions de diapositives cobertes es poden veure directament i en dispositius portàtils o integrats en altres llocs. Llançada el 4 d'octubre de 2006 el lloc web va ser originalment destinat a ser utilitzat per les empreses per compartir diapositives entre els empleats amb més facilitat, però s'ha expandit des de llavors per convertir-se també en un gran nombre de diapositives que es carreguen només per entretenir. dins la nostra proposta formativa, vincularíem l'slideshare a la tasca final dedicada a revisar el curs de català. En petits grups els participants hauran de realitzar una presentació amb l'eina web 2.0 on apareguin: - les sensacions del principi de curs. - el progrés personal que ha fet cadascú. - allò que més els ha agradat aprendre. - una revisió del contingut del curs i de les activitats. CONCLUSIONS El treball ha sigut un repte a nivell personal, la creació d'un projecte formatiu amb un context real i proper. - projecte complet i global que havia de condensar tots els elements apresos sobre el disseny de propostes formatives així com una diagnosi del entorn per poder elaborar-lo. Aquest fet ens ha descobert la dimensió d'un projecte formatiu real. - posar en pràctica i aplicar els coneixements impartits durant el curs en aquesta assignatura,- i en altres també!- aconseguint així, fer un aprenentatge significatiu. - dificultats: adaptar-nos a Wikispaces ja que és una eina nova que no havíem utilitzat ni coneixíem cap dels membres del grup (que per altra banda, ens ha permès conèixer-la i poder dir a dia d'avui que sabem usar-la). coordinar-nos virtualment degut a l'asincronicitat del treball perquè és el primer cop que se'ns en planteja un d'aquest tipus, i això ha afectat a la participació per igual de tots els membres i a la organització del treball. Malgrat tot, estem satisfets del resultat final, ens ha costat, ens hem esforçat i finalment creiem que hem aconseguit el resultat desitjat.

×