Publicidad

Prezentacja regionalizm w szkole

sp-28
6 de Jun de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Prezentacja regionalizm w szkole(20)

Publicidad

Prezentacja regionalizm w szkole

 1. Edukacja regionalna w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu
 2. 1964 rok… 50 lat później..
 3. Zbiór eksponatów zabezpieczony jest w zamykanych szafach. Część zbiorów znajduje w stałej ekspozycji, niektóre wywieszane są tylko okazjonalnie. Bogatą część zbiorów stanowi zbiór książek, których tematyka dotyczy Zabrza i regionu. Zbiór czasopism wydawanych w Zabrzu . 30 sztuk ,,Elementarz Śląski - ,,Górnoślonski Ślabikorz” autor: Mirosława Syniawy, płyty CD, kasety magnetofonowe z nagraniami śląskich piosenek.
 4. W szkole zorganizowano kącik regionalny, który mieści się w jednej z sal lekcyjnych, gdzie odbywają się obowiązkowe zajęcia regionalne w klasach młodszych. Eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych nauczycieli, darczyńców. W kolekcji znajdują się: stare radio, żelazko ,,z duszą”, stare naczynia, łyżki, bogata kolekcja makatek, serwetek, wyszywanych obrusów, zabawek z dawnych lat, mundury górnicze, ozdoby z wełny i kordonka, płaskorzeźba. W trakcie ważnych uroczystości organizuje się wystawy wypożyczając przedmioty z izby regionalnej ze stowarzyszenia DKF w Rokitnicy lub od prywatnych właścicieli.
 5. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy - upamiętniającej masowy wywóz Polaków na Wschód, akcję inicjowaną przez władze radzieckie (Towarzystwo Miłośników Rokitnicy, uczniowie SP nr 28 w Zabrzu) Z inicjatywy Rady Dzielnicy i Kartelu Kulturalnego bierzemy udział 11 listopada w ,,Marcinkach”, które stały się już tradycją naszej dzielnicy. Rada Dzielnicy zaprosiła naszych uczniów do udziału w dożynkach. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kartel Kulturalny i Radą Dzielnicy zorganizowano Piknik Rodzinny .
 6. Pokaz hyklowania i sztrykowania w szkole. Wystawka prac plastycznych .
 7. Konrad Stolecki i Krystyna Lipa – byli dyrektorzy naszej szkoły. Aktorzy współpracujący ze naszą szkołą: Jerzy Kuczera, Renata Spinek, Anna Leśniak , którzy prowadzą warsztaty z naszymi uczniami, przygotowującymi się do konkursów regionalnych.
 8.  http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wyd arzenia-,1,1,14098 – w wydarzeniach dnia w lokalnej telewizji - GTV  http://www.gloszabrza24.pl/samorzad/12493 - informacja w lokalnym tygodniku - ,,Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”  http://nowinyzabrzanskie.pl/aktualnosci/urodziny- sp28-galeria/ - informacja w lokalnej prasie ,,Nowiny Zabrzańskie” 
 9. Praca w grupach, tworzenie plakatów, wykazanie się znajomością regionu i posługiwania się gwarą.
 10. Dzień Wiosny Jasełka
 11. ,,e-pocztówka Graczki śląskie”
 12.  W Muzeum Miejskim w Zabrzu na warsztatach: ,,Śląski strój ludowy” . W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu.
 13. Z wizytą w Zerf. Gościmy uczniów z Niemiec.
 14. Wycieczki po najbliższej okolicy Wycieczka do Etnograficznego Parku w Chorzowie
 15. Wycieczka klas drugich do Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
 16. Poznajemy region - wycieczka do zamku w Tarnowskich Górach.
 17. Wyjazdy do instytucji prowadzących edukację regionalną - Muzeum Górnictwa Węglowego, Miejskie Muzeum w Zabrzu.
 18. Współpraca z rodzicami – kiermasze świąteczne.
 19.  uczennice klasy VIa:  Julia Bok,  Julia Wiekiera,  Agata Strugała,  Martyna Korczak  pod opieką nauczycieli: mgr Heleny Maśnicy i mgr Doroty Zabielnej. Zabrze 2016
Publicidad