Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Пљоснати црви

19.277 visualizaciones

Publicado el

Биологија за 6. разред

Publicado en: Educación
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Пљоснати црви

 1. 1. ПЉОСНАТИ ЦРВИПЉОСНАТИ ЦРВИ ТРЕПЉАСТИ ЦРВИ, МЕТИЉИ И ПАНТЉИЧАРЕ
 2. 2. ПЉОСНАТИ ЦРВИПЉОСНАТИ ЦРВИ PlatyhelminthesPlatyhelminthes • Најпримитивније вишећелијске животиње са БИЛАТЕРАЛНОМБИЛАТЕРАЛНОМ СИМЕТРИЈОМСИМЕТРИЈОМ • Меко и спљоштено тело грађено из ТРИ СЛОЈА ЋЕЛИЈАТРИ СЛОЈА ЋЕЛИЈА • Животиње БЕЗБЕЗ телесне дупље • Због активног начина кретања први пут у животињском свету се јавља ГЛАВЕНИ РЕГИОНГЛАВЕНИ РЕГИОН и ОРГАНИ ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕОРГАНИ ЗА ИЗЛУЧИВАЊЕ • ПојаваПојава ОРГАНАОРГАНА ии ОРГАНСКИХ СИСТЕМАОРГАНСКИХ СИСТЕМА • Живе у води или као паразити у другим организмимаЖиве у води или као паразити у другим организмима
 3. 3. ТРЕПЉАСТИ ЦРВИ МЕТИЉИ ПАНТЉИЧАРЕТРЕПЉАСТИ ЦРВИ МЕТИЉИ ПАНТЉИЧАРЕ ПЉОСНАТИ ЦРВИ:ПЉОСНАТИ ЦРВИ: Планарије су слободнопливајући водени организми,Планарије су слободнопливајући водени организми, метиљи и пантљичаре су паразитиметиљи и пантљичаре су паразити
 4. 4. ТРЕПЉАСТИ ЦРВИТРЕПЉАСТИ ЦРВИ TurbellariaTurbellaria • Углавном морски организми, активно покретни • Величина од неколико mm до неколико cm • Најпознатији представник ПЛАНАРИЈАПЛАНАРИЈА • ГЛАВЕНИ РЕГИОНГЛАВЕНИ РЕГИОН  просте OЧИOЧИ • Трбушна страна прекривенаТрбушна страна прекривена ТРЕПЉАСТИМ СЛОЈЕМ ЋЕЛИЈАТРЕПЉАСТИМ СЛОЈЕМ ЋЕЛИЈА • Испод његаИспод њега СЛОЈ МИШИЋАСЛОЈ МИШИЋА
 5. 5. ГРАЂА ПЛАНАРИЈЕ:ГРАЂА ПЛАНАРИЈЕ: • Непотпун цревни систем (црево се слепо завршавацрево се слепо завршава) • УСНИ ОТВОРУСНИ ОТВОР  ЖДРЕЛОЖДРЕЛО ЦРЕВОЦРЕВО (разгранато) • Нервне ћелије груписане ГЛАВЕНЕ ГАНГЛИЈЕГЛАВЕНЕ ГАНГЛИЈЕ  НЕРВНЕ ВРПЦЕНЕРВНЕ ВРПЦЕ • ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ • Дисање целом површином тела • Излучивање  СИСТЕМ ЦЕВЧИЦА - ПРОТОНЕФРИДИЈЕСИСТЕМ ЦЕВЧИЦА - ПРОТОНЕФРИДИЈЕ
 6. 6. ГЛАВЕНА ГАНГЛИЈА ПРОТОНЕФРИДИЈЕ ЖДРЕЛО НЕРВНЕ ВРПЦЕ СЛУЗНЕ ЖЛЕЗДЕ ПОКОЖИЦА ЦРЕВО МИШИЋИ ТРЕПЉЕ УЗДУЖНИ И ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК ТЕЛА
 7. 7. ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ НЕРВНЕ ВРПЦЕНЕРВНЕ ВРПЦЕ ГЛАВЕНА ГАНГЛИЈАГЛАВЕНА ГАНГЛИЈА
 8. 8. РАЗМНОЖАВАЊЕ ПЛАНАРИЈЕРАЗМНОЖАВАЊЕ ПЛАНАРИЈЕ • Размножавање БЕСПОЛНОБЕСПОЛНО и ПОЛНОПОЛНО • Бесполно  ПОПРЕЧНОМ ДЕОБОМПОПРЕЧНОМ ДЕОБОМ • Полно  спајањем мушких и женских полних ћелија • РЕГЕНЕРАЦИЈАРЕГЕНЕРАЦИЈА
 9. 9. МЕТИЉИМЕТИЉИ TrematodesTrematodes • ЕКТОПАРАЗИТИЕКТОПАРАЗИТИ и ЕНДОПАРАЗИТИЕНДОПАРАЗИТИ • Тело спљоштено величине до 5 cm • ПИЈАВКЕПИЈАВКЕ ( усна и трбушна )  УСТАУСТА  ЈЕДЊАКЈЕДЊАК  ЖДРЕЛОЖДРЕЛО  ЦРЕВОЦРЕВО (гранато, слепо се(гранато, слепо се завршава)завршава) • Хране се крвљу упијањем целом површином тела или преко усног отвора • ДИШУ ПРЕКО ПОВРШИНЕ ТЕЛАДИШУ ПРЕКО ПОВРШИНЕ ТЕЛА или не користе О2
 10. 10. ГРАЂА МЕТИЉАГРАЂА МЕТИЉА • Штетне материје  МОКРАЋНА БЕШИКАМОКРАЋНА БЕШИКА спољашња средина • ВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМВРПЧАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ врпце повезане попречним везама
 11. 11. ЦИКЛУС РАЗВИЋАЦИКЛУС РАЗВИЋА Говеђи или велики метиљ (Говеђи или велики метиљ (Fasciola hepatica)Fasciola hepatica) • Двополне животиње – ХЕРМАФРОДИТИХЕРМАФРОДИТИ полажуполажу велики број јаја  опстанак • Циклус развића прекоЦиклус развића преко СТАЛНОГ ДОМАЋИНАСТАЛНОГ ДОМАЋИНА (говедо, овца, човек)(говедо, овца, човек)  ЈАЈЕЈАЈЕ ЛАРВАЛАРВА  ПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИНПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИН (барски пуж) Ларва са трепљамаЛарва са трепљама Ларва образујеЛарва образује цистуцисту
 12. 12. ЦИКЛУС РАЗВИЋАЦИКЛУС РАЗВИЋА Говеђи или велики метиљ (Говеђи или велики метиљ (Fasciola hepatica)Fasciola hepatica) • Могу да паразитирају на шкргама и у телу риба или полном систему птица • Болест - МЕТИЉАВОСТМЕТИЉАВОСТ Одрасли велики метиљ у јетри
 13. 13. ПАНТЉИЧАРЕПАНТЉИЧАРЕ CestodesCestodes • Пантљичаре су унутрашњи паразити - ЕНДОПАРАЗИТИЕНДОПАРАЗИТИ • Тело издужено у виду пантљике – траке, спљоштено и издељено на ЧЛАНКЕЧЛАНКЕ • ГЛАВАГЛАВА са КУКИЦАМАКУКИЦАМА ии ПИЈАВКАМАПИЈАВКАМА • ВРАТВРАТ и ЧЛАНЦИЧЛАНЦИ (проглотиси)
 14. 14. ПАНТЉИЧАРЕПАНТЉИЧАРЕ CestodesCestodes • Немају уста и органа за варење, упијају храну површином тела • НЕРВНИ СИСТЕМ ВРПЧАСТНЕРВНИ СИСТЕМ ВРПЧАСТ, чула слабо развијена • ПОЛНИ СИСТЕМПОЛНИ СИСТЕМ развијен У СВАКОМ ЧЛАНКУУ СВАКОМ ЧЛАНКУ • Мушке и женске полне жлезде – ХЕРМАФРОДИТИХЕРМАФРОДИТИ
 15. 15. СВИЊСКА ПАНТЉИЧАРАСВИЊСКА ПАНТЉИЧАРА Taenia soliumTaenia solium • СВИЊСКА ПАНТЉИЧАРАСВИЊСКА ПАНТЉИЧАРА – прелазни домаћин свиња • Зарази се јајима пантљичаре који преко измета човека, из њих се развија ларва која кукицама пробија зид црева и пролази у крвоток, када доспе до мишића око ње се формира омотач – БОБИЦАБОБИЦА, у којој млада пантљичара мирује и чека да доспе у СТАЛНОГ ДОМАЋИНАСТАЛНОГ ДОМАЋИНА (човек), ако он поједе заражено месо (недовољно кувано или печено) тада се развијају пантљичаре у његовом танком цреву. • САНИТАРНА КОНТРОЛА МЕСА!!!САНИТАРНА КОНТРОЛА МЕСА!!! ПИЈАВКЕ
 16. 16. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС СВИЊСКЕ ПАНТЉИЧАРЕ
 17. 17. ГОВЕЂА ПАНТЉИЧАРАГОВЕЂА ПАНТЉИЧАРА TaeniaTaenia saginatasaginata • ПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИНПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИН –– говедо, СТАЛНИ ДОМАЋИНСТАЛНИ ДОМАЋИН – човек
 18. 18. ПСЕЋА ПАНТЉИЧАРАПСЕЋА ПАНТЉИЧАРА ЕхинококусЕхинококус • СТАЛНИ ДОМАЋИНСТАЛНИ ДОМАЋИН - пас, лисица, вук • Човек је ПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИНПРЕЛАЗНИ ДОМАЋИН и може се заразити контактом са псом или псећим изметом у ком се налазе јаја из којих се развијају ларве које путем крвотока доспевају у јетру, мозак или срце где се развија ЧАУРАЧАУРА испуњена водом у којима се налазе хиљаде младих пантљичара, чауре могу изазвати смрт прелазног домаћина, а једини начин лечења је хирушко одстрањивање • ОБАВЕЗНО ПРАЊЕ РУКУ НАКОН ИГРЕ СА ПСОМ!!!ОБАВЕЗНО ПРАЊЕ РУКУ НАКОН ИГРЕ СА ПСОМ!!!

×