კონსტანტინე გამსახურრდია - დიდი იოსები.pptx

ნატალი ედიგაროვიქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი en სსიპ-ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის საჯარო სკოლა
დიდი იოსები
კონსტანტინე
გამსახურიდია
რა იცით
კონსტანტინე
გამსახურდიას
შესახებ?
როგორ ფიქრობთ,
პოლიტიკურმა და
ისტორიულმა ცვლილებებმა
შეიძლება შეცვალოს
ადამიანის შინაგანი ბუნება
და ღირებულებები?
„ქვეყანამ იცის, რას ფიქრობდა
ნაპოლეონი ვატერლოოს წინ და
ვატერლოოს შემდეგ. ქვეყანამ იცის
ასევე, რას ფიქრობდა ერეკლე მეფე
კრწანისთან დამარცხების შემდეგ,
მაგრამ არავინ არ იცის რა ფიქრობს
პატარა ადამიანი“
„თბილისელები, მოქალაქეები დგანად
ქანდაკებებივით თავისუფლების
მოედანზე, შესცქერიან ქალაქის მერიის
თავზე გადმოკიდებულ უზარმაზარ საათს
, მის ციფერბლატს და ელოდებიან
თორმეტ საათს.“
„თვალები ქალაქის ციფერბლატს მისჩერებოდნენ. ელოდნენ ათასების თვალები: როდის
დაჰკრავდა თორმეტჯერ. შეინძრა უშველებელი საათის ისარი, თითქოს სული ჩაიდგაო,
თორმეტჯერ დარეკა. დამფრთხალი მოქალაქენი საშინელი ამბების მოლოდინში
იყვნენ........ აიყარნენ მცხოვრებნი, ნაყარ ფუტკარსავით, აზუზუნდნენ, აბორგდნენ,
აზვავდნენ.... აღარ იცოდნენ, სად შეენახათ პატიოსანი თვლები, ნოხები, ფაიფურის
ჭურჭლები და საგანძური. ვისაც გული საგულეს ჰქონდა, ვისაც დასაკარგავი არაფერი
გააჩნდა, მოედანზე იდგა რაღაც საოცარისა და არნახულის მოლოდინში... ქუჩაში
სინათლემ იკლო. საბუღრაოდ გამოსულ მოზვრებივით ღმუოდნენ მაფრაშებით,
სკივრებით დატვირთული ავტომობილები. ცეცხლოვან თვალებს უბრიალებდნენ
ერთიმეორეს, ჩაბღაოდნენ ყურში ბნელ ღამეს და გარბოდნენ. გარბოდნენ ბარგით
დატვირთული ჟოკეიანი, ბლუზიანი მოქალაქეები, მიჰქროდნენ ეტლები, ზუზუნებდა
მოედანზე მდგარი ბრბო, გასცქეროდა ქალაქის გამგეობის აივნებს, ყაყანებდა, როგორც
პილატეს მომლოდინე ებრაელობა დიდ პარასკევს. ფუნიკულიორის სადგურის
ლიფლიფებიც ჩაქრა. მამადავითი გაშავდა, გაიზარდა, ჰარპურნაკრავი გველეშაპივით
გაიბერა და გვერდით მოუწვა დაბნელებულ ქალაქს.“
როგორ ფიქრობთ, აღნიშნულ ვითარებაში როგორ მოქმედებს
ერთ-ერთი მეკურტნე? რას ფიქრობს, რას აკეთებს?
მეკურტნე
ბუდეაშლილი ოჯახები
იღუპება ძველი საქართველო
შუა დარბაზში უწესრიგოდ ეყარნენ გახსნილი ზანდუკები, მაფრაშები,
ხელჩემოდნები.
თმაგაწეწილი ნამტირალევი ქალები ფეხმორთხმული უსხდნენ ვაშკარანებს.
„ჩემი ცხენი?“ - ჭირვეულობდა შავგვრემანი ბიჭუნა, ცრემლები ნიკაპთან
ესკვნებოდა
მაჩვივით დაჩოჩავდა გაშლილ ზანდუკებს შორის, აუჩქარებლად
გულმოდგინედ შველოდა ჩალაგებაში. მის გარდა ყველა შფოთავდა, ყველას
ხელი უთრთოდა, მუხლი ეკვეთებოდა.
ეხარბებოდა გულის სიღრმეში ამ საცოდავი მეკურტნის უებარი
სიდარბაისლე. არზმანებული სიმდიდრე გადადიოდა ამ წუთში იოსების ხელში.
სახლის პატრონს ერთხელაც არ შეუნიშნავს, რომ მეკურტნეს რომელიმე
ნივთისათვის თვალი გაეყოლებინა, შურისგან არეული, სჩანდა უცნობი იყო და
მისთვის ყოველივე თვალბოროტება.
„ქსენიევის ქუჩის კუთხიდან შავებით მოსილი, ორ ჯოხზე
დაყრდნობილი, უსინათლო დედაკაცი მოდიოდა, გულამომჯდარი
სლუკუნებდა. უმწეოდ უშტერებდა ელექტროთი გაჩაღებულ ქუჩას
მარღია თეთრ თვალებს. ..გამქურდეს, მიშველეთ,, - ბუტბუტებდა
სასოწარკვეთილი, მაგრამ ვის ეცალა გასაკითხად.... იჯდა და
სტიროდა ჩუმად, ადგილის დედას მიაგავდა საქართველოისას,
საკუთარი შვილების მიერ გაძარცულსა და ყელგამოჭრილს
(ნათელა მაღლაკელიძე, თამარ ღონღაძე, ქართული ენა და
ლიტერატურა, 8, მოსწავლის წიგნი, გამომცემლობა“
დიდი
იოსების
სულის
მწვერვალი
სულიერი
დაცემა და
დაკნინება
ცივილიზაცია ,
დროება,
უკონტროლო
თავისუფლება
ღუპავს ადამიანს.
დიდი იოსები მსხვერპლია
ახალი დროებისა ,
რომელმაც მოიტანა ახალი
ღირებულებები და
ფასეულობები
იცვლება
ქალაქი
ოცნების
გოჯილა
დიდი იოსების
სულს
ეპატრონება
„სტუდენტი“
(ბედისწერა)
იოსები
ს შიში
იოსები
იღუპება
„შვიდი ეკლესიის ზარი რეკავს“
შვიდი ეკლესია და ზარების რეკვა, ეს არის
წინასწარმეტყველება, გამოცხადებიდან, ეს არის
აპოკალიფსური ჟამი.
დასკვნა
ნაწარმოებში ნაჩვენებია დიდი
იოსების „აღზევება“ და დაცემა.
კონსტანტინე გამსახურდიამ
ადამიანისა და ქალაქის ფონზე
მთელი სამყაროს სულიერი
დაღუპვის სცენა წარმოგვიდგინა.
ეს არის დიდი იოსების ტრაგედია
და მისი ტრაგედიიდან დანახული
მთელი სამყაროს ტრაგედია.
დაიღუპა ძველი და ახალ სცენაზე
ახალი ადამიანები, ახალი ეპოქა და
ახალი ღირებულებები გამოდიან.
რას მოიტანს ეს ახალი
ღირებულებები, მწერლის აზრით,
საეჭვოა.
1 de 13

Recomendados

კაცია-ადამიანი.pptx por
კაცია-ადამიანი.pptxკაცია-ადამიანი.pptx
კაცია-ადამიანი.pptxნატალი ედიგაროვი
64 vistas19 diapositivas
ილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptx por
ილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptxილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptx
ილია ჭავჭავაძე - მგზავრის წერილები.pptxნატალი ედიგაროვი
230 vistas15 diapositivas
დიდი იოსები.pptx por
დიდი იოსები.pptxდიდი იოსები.pptx
დიდი იოსები.pptxნატალი ედიგაროვი
33 vistas9 diapositivas
გოდერძი ჩოხელის - ბებო.pptx por
გოდერძი ჩოხელის - ბებო.pptxგოდერძი ჩოხელის - ბებო.pptx
გოდერძი ჩოხელის - ბებო.pptxნატალი ედიგაროვი
53 vistas11 diapositivas
ბედი ქართლისა.pptx por
ბედი ქართლისა.pptxბედი ქართლისა.pptx
ბედი ქართლისა.pptxნატალი ედიგაროვი
41 vistas18 diapositivas
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K vistas69 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5K vistas19 diapositivas
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K vistas51 diapositivas
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K vistas42 diapositivas
The six step guide to practical project management por
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K vistas27 diapositivas
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K vistas21 diapositivas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vistas138 diapositivas

Destacado(20)

Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K vistas
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K vistas
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vistas
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vistas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vistas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vistas
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vistas
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vistas
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K vistas
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... por AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vistas
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx por Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vistas

კონსტანტინე გამსახურრდია - დიდი იოსები.pptx

 • 3. როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკურმა და ისტორიულმა ცვლილებებმა შეიძლება შეცვალოს ადამიანის შინაგანი ბუნება და ღირებულებები?
 • 4. „ქვეყანამ იცის, რას ფიქრობდა ნაპოლეონი ვატერლოოს წინ და ვატერლოოს შემდეგ. ქვეყანამ იცის ასევე, რას ფიქრობდა ერეკლე მეფე კრწანისთან დამარცხების შემდეგ, მაგრამ არავინ არ იცის რა ფიქრობს პატარა ადამიანი“
 • 5. „თბილისელები, მოქალაქეები დგანად ქანდაკებებივით თავისუფლების მოედანზე, შესცქერიან ქალაქის მერიის თავზე გადმოკიდებულ უზარმაზარ საათს , მის ციფერბლატს და ელოდებიან თორმეტ საათს.“
 • 6. „თვალები ქალაქის ციფერბლატს მისჩერებოდნენ. ელოდნენ ათასების თვალები: როდის დაჰკრავდა თორმეტჯერ. შეინძრა უშველებელი საათის ისარი, თითქოს სული ჩაიდგაო, თორმეტჯერ დარეკა. დამფრთხალი მოქალაქენი საშინელი ამბების მოლოდინში იყვნენ........ აიყარნენ მცხოვრებნი, ნაყარ ფუტკარსავით, აზუზუნდნენ, აბორგდნენ, აზვავდნენ.... აღარ იცოდნენ, სად შეენახათ პატიოსანი თვლები, ნოხები, ფაიფურის ჭურჭლები და საგანძური. ვისაც გული საგულეს ჰქონდა, ვისაც დასაკარგავი არაფერი გააჩნდა, მოედანზე იდგა რაღაც საოცარისა და არნახულის მოლოდინში... ქუჩაში სინათლემ იკლო. საბუღრაოდ გამოსულ მოზვრებივით ღმუოდნენ მაფრაშებით, სკივრებით დატვირთული ავტომობილები. ცეცხლოვან თვალებს უბრიალებდნენ ერთიმეორეს, ჩაბღაოდნენ ყურში ბნელ ღამეს და გარბოდნენ. გარბოდნენ ბარგით დატვირთული ჟოკეიანი, ბლუზიანი მოქალაქეები, მიჰქროდნენ ეტლები, ზუზუნებდა მოედანზე მდგარი ბრბო, გასცქეროდა ქალაქის გამგეობის აივნებს, ყაყანებდა, როგორც პილატეს მომლოდინე ებრაელობა დიდ პარასკევს. ფუნიკულიორის სადგურის ლიფლიფებიც ჩაქრა. მამადავითი გაშავდა, გაიზარდა, ჰარპურნაკრავი გველეშაპივით გაიბერა და გვერდით მოუწვა დაბნელებულ ქალაქს.“
 • 7. როგორ ფიქრობთ, აღნიშნულ ვითარებაში როგორ მოქმედებს ერთ-ერთი მეკურტნე? რას ფიქრობს, რას აკეთებს? მეკურტნე
 • 9. შუა დარბაზში უწესრიგოდ ეყარნენ გახსნილი ზანდუკები, მაფრაშები, ხელჩემოდნები. თმაგაწეწილი ნამტირალევი ქალები ფეხმორთხმული უსხდნენ ვაშკარანებს. „ჩემი ცხენი?“ - ჭირვეულობდა შავგვრემანი ბიჭუნა, ცრემლები ნიკაპთან ესკვნებოდა მაჩვივით დაჩოჩავდა გაშლილ ზანდუკებს შორის, აუჩქარებლად გულმოდგინედ შველოდა ჩალაგებაში. მის გარდა ყველა შფოთავდა, ყველას ხელი უთრთოდა, მუხლი ეკვეთებოდა. ეხარბებოდა გულის სიღრმეში ამ საცოდავი მეკურტნის უებარი სიდარბაისლე. არზმანებული სიმდიდრე გადადიოდა ამ წუთში იოსების ხელში. სახლის პატრონს ერთხელაც არ შეუნიშნავს, რომ მეკურტნეს რომელიმე ნივთისათვის თვალი გაეყოლებინა, შურისგან არეული, სჩანდა უცნობი იყო და მისთვის ყოველივე თვალბოროტება.
 • 10. „ქსენიევის ქუჩის კუთხიდან შავებით მოსილი, ორ ჯოხზე დაყრდნობილი, უსინათლო დედაკაცი მოდიოდა, გულამომჯდარი სლუკუნებდა. უმწეოდ უშტერებდა ელექტროთი გაჩაღებულ ქუჩას მარღია თეთრ თვალებს. ..გამქურდეს, მიშველეთ,, - ბუტბუტებდა სასოწარკვეთილი, მაგრამ ვის ეცალა გასაკითხად.... იჯდა და სტიროდა ჩუმად, ადგილის დედას მიაგავდა საქართველოისას, საკუთარი შვილების მიერ გაძარცულსა და ყელგამოჭრილს (ნათელა მაღლაკელიძე, თამარ ღონღაძე, ქართული ენა და ლიტერატურა, 8, მოსწავლის წიგნი, გამომცემლობა“
 • 11. დიდი იოსების სულის მწვერვალი სულიერი დაცემა და დაკნინება ცივილიზაცია , დროება, უკონტროლო თავისუფლება ღუპავს ადამიანს. დიდი იოსები მსხვერპლია ახალი დროებისა , რომელმაც მოიტანა ახალი ღირებულებები და ფასეულობები იცვლება ქალაქი ოცნების გოჯილა დიდი იოსების სულს ეპატრონება „სტუდენტი“ (ბედისწერა) იოსები ს შიში იოსები იღუპება
 • 12. „შვიდი ეკლესიის ზარი რეკავს“ შვიდი ეკლესია და ზარების რეკვა, ეს არის წინასწარმეტყველება, გამოცხადებიდან, ეს არის აპოკალიფსური ჟამი.
 • 13. დასკვნა ნაწარმოებში ნაჩვენებია დიდი იოსების „აღზევება“ და დაცემა. კონსტანტინე გამსახურდიამ ადამიანისა და ქალაქის ფონზე მთელი სამყაროს სულიერი დაღუპვის სცენა წარმოგვიდგინა. ეს არის დიდი იოსების ტრაგედია და მისი ტრაგედიიდან დანახული მთელი სამყაროს ტრაგედია. დაიღუპა ძველი და ახალ სცენაზე ახალი ადამიანები, ახალი ეპოქა და ახალი ღირებულებები გამოდიან. რას მოიტანს ეს ახალი ღირებულებები, მწერლის აზრით, საეჭვოა.