Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a מצגת אימון להצלחה בלימודים השתלמות מורים לאפקטיביות בשעורים הפרטניים באופק חדש ועוז לתמורה 2014 - גלעד(20)

Más de יהושע גלעד(20)

Publicidad

מצגת אימון להצלחה בלימודים השתלמות מורים לאפקטיביות בשעורים הפרטניים באופק חדש ועוז לתמורה 2014 - גלעד

 1. מטרות ההשתלמות 1. להכשיר מורים לקיום שעור פרטני אפקטיבי. 2. להכשיר מורים לראות בפיתוח יכולות הלימודיות והאישיות של התלמיד את היעד המרכזי. 3. להכשיר את המורים לקיום תכנית לימודים אפקטיבית גם בקבוצות פרטניות )'הנבחרת'(. 4. שינוי דפוסי החשיבה של המורים ודפוסי הפעולה הפדגוגיים שיבוא לידי ביטוי בשיעור בכיתה, בהוראה הפרטנית ובהוראה בקבוצות הפרטניות 5. הקנית כלי הנחיה ואימון למורה להעצמת המפגש החינוכי עם תלמידיו.
 2. הזמנה להובלת מיזם מצוינות פדגוגית ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה מערכת ה חינוך/בית הספר יוצרת פריצת דרך למצוינות חינוכית של מורים המובילים ומנהיגים שינוי חינוכי - להצלחת תלמידיהם בהנהגת הצוות החינוכי ובתמיכת ההורים!
 3. • כל ילד רוצה להצליח. • כל ילד הוא טוב ביסודו ורוצה ליהיות אחראי למעשיו ולהישגיו. • ניתן ללמד תלמידים לפתח אחריות אישית ולפתח את כח הרצון שלהם. • המורים בבית הספר רוצים להצליח, רוצים שתלמידיהם יצליחו ושההורים יהיו גאים בהצלחת ילדיהם. • רפורמת אופק חדש ועוז למורה פותחת חלון הזדמנויות חדש ואפשרויות חדשות להעצמת ואימון תלמידים להצלחתם בשעורים פרטניים )אימון הפרט( ובקבוצות הפרטניות )מסלול להתפתחות תלמידים מצליחים(. • ניתן להכשיר מורים לאימון תלמידים שתכליתו פיתוח מוטיבציה ויכולת למידה אישית לכל תלמיד. • גם להורים תפקיד חשוב ותומך בתהליך.
 4. ילדים ומבוגרים לא תמיד יודעים איך להצליח.  התלמידים לפעמים לא יודעים איך להצליח  בלימודים..... גם ההורים לפעמים לא יודעים איך להצליח  כמחנכים..... וגם המורים לפעמים לא יודעים איך להצליח עם חלק  מהתלמידים......
 5. • תלמיד המכיר בכישוריו וביכולתו לבנות את הצלחתו, המאמין בעצמו , יכולת התמודדותו מתחזקת. • תלמיד שיש לו מטרה ברורה, דרך ברורה וכלי ביצוע שהוא יודע להפעילם - יכול להצליח. • ניתן לפתח אצל כל תלמיד יכולת של אחריות לניהול ומנהיגות אישית להצלחתו בלימודים, במשפחה, בקהילה ובחיים. • הצלחה בלימודים מחזקת מאד את אמונת הילד בעצמו ויוצרת אותו כאדם בונה עתידו, מאושר בהישגיו. • ילד מאושר, יוצר הורים מאושרים הגאים בעצמם וילדם. • ואלו מחזקים אלו את אלו. • כמו אור הנר: נר מדליק נר זה מאיר וזה אינו חסר.
 6. אופק חדש יוצר תנאים חדשים • רפורמת אופק חדש שמה לה כמטרה פדגוגית: דגש על פיתוח יכולות החשיבה וההבנה של התלמידים. • תהליך 'אימון הצלחה בלימודים', יוצר אפשרויות חדשות בפיתוח תהליכי החשיבה של הילדים. • מסגרת השעורים הפרטניים והלמידה בקבוצות קטנות, הם התנאים הראויים ליישום "אימון להצלחה בלימודים". בתהליך זה מעצב לעצמו המורה את משמעות היותו: חונך, מנטור, מאמן בפיתוח תהליך הלמידה, ופחות מקור לתכני הלמידה. • המיקוד הוא בהעצמה היכולות האישיות, ושימוש באסטרטגית החקר בעזרת הנחיות להביא את התלמיד לקבלת החלטות והסקת מסקנות בתהליך הלמידה, והשלכתו על יחסו להצלחתו בלימודים ובחיים.
 7. באימון הצלחה בלימודים מתרחש תהליך שינוי בדפוסי חשיבה של התלמיד הבא לידי ביטוי בין היתר: א. במעבר מתלות במורה לעצמאות חשיבתית. ב. בפיתוח חשיבה יוצרת ומקדמת. ג. בפיתוח יזמות ואחריות אישית. ד. בלמידת קבלת החלטות, תכנון וניהול תכנית ההצלחה. ה. בפיתוח יכולות מנהיגות אישית והעצמת הערך העצמי. ו. בקרה והערכה מתמדת של תהליכי התכנון, הביצוע והערכה מעצבת, בתחום הלמידה ובתחום יחסיו עם הסובבים אותו.
 8. הילדים לא עומדים בדרישות... שני הצדדים המורה והילד תופסים את המצב כמאבק כוח! המורים כועסים ומאבדים אמון ברצון תלמידיהם לכבד את דרישותיהם ללמוד ולהצליח בית הספר מציב דרישות לימודיות והתנהגותיות חינוכיות המעגל החוסם! המורים מביעים את אכזבתם מתלמידיהם בתקשורת מילולית ולא מילולית: )הימנעות או 'כאסח'( אצל הילדים מתפתח אנטי כלפי דרישות המורים )וכלפי בית הספר( ואצל המורה מתפתח תסכול, חוסר סובלנות.
 9. דרישות בית הספר הילדים לא עומדים והמורים בדרישות ביה"ס והמורים איתור פוטנציאל: כישורים ויכולות אישיים ע"י המורה החונך והילד עצמו התלמיד בוחר ומגדיר: חזון מטרות יעדים להצלחה השתלת ציפיות חיוביות אצל התלמיד ע"י מורה חונך בתהליך של הצלחות קטנות. "שידור" של המורה לתלמידו את אמונתו ביכולתו להשיג ולהצליח! מתחזק האמון של התלמיד בעצמו ובמורה החונך כגורם תומך התלמיד משקיע מאמץ לעמידה ביעדים ודרישות של עצמו ובתמיכת המורה החונך המעגל החיובי!
 10. • לפתח את התלמיד כ: אדם אחראי, חושב, יוצר, עצמאי, ערכי ויזם, המסוגל להתמודד בעולם מתפתח ומשתנה באופן מהיר. • הילד זקוק מאד )מאוד!( לכיוון המורה, לכיוון דרך, לתמיכה ולעידוד של המורה במסע הלימודי. • גילוי חד משמעי של חום ועוצמה, של אכפתיות של המורה מהתלמיד, עשוי להיות משמעותי מאד ביכולתו להתמודד ולהצליח. • תלמיד שחש את מחויבות ואכפתיות המורה, אמונו בערך עצמו מתחזק. הוא מעצב את ציפיותיו מעצמו כאדם בעל יכולת להצליח. • בשעורים הפרטניים ובעבודה בקבוצות פרטניות מתאפשרים התנאים למימוש תהליך חינוכי התפתחותי חשוב זה.
 11. ביה"ס תלמיד הורים
 12. ביה"ס תלמיד הורים
 13. נוצרת ונבנית רמת מחויבות משותפת של כל בעלי העניין להצלחה! תלמיד ביה"ס הורים
 14. אנחנו מתמקדים בהכשרת המורים לאימון התלמידים: • פיתוח מבני )דפוסי( חשיבה חדשים ואימון ותרגול בהם. • שינוי עמדות התלמיד )בתמיכת מוריו והוריו(. • העצמת התחושות והרגשות החיוביים של התלמיד. • שיפור ביצועים ע"י שימוש ב 'ארגז כלים'. • יצירת נתיב התקדמות ברור עם 'סרגל המאמץ'. • יצירת בסיס לשותפות וערבות להצלחה בין תלמידים מורים, ובתמיכה אקטיבית של הורים.
 15. • התלמיד מפתח את יכולות החשיבה גבוהות בתחום הלימודי, החברתי והאישי. • התלמיד מפתח מודעות ויכולת משמעת פנימית ליצירת הצלחתו! • התלמיד מפתח את יכולת ההקשבה הפנימית והחיצונית. • התלמיד מחזק את מחויבותו האישית, והמוטיבציה האישית ללמוד ולהצליח. • התלמיד מגלה, מפתח ומבטא באופן גלוי את היכולות והכישורים האישיים הטמונים בו.
 16. • התלמיד יוצר לעצמו חזון אישי ומטרות אותן הוא רוצה להגשים בעזרת המאמנ/ת והתכנית, ואשר למענם הוא בוחר באופן חופשי לפעול במחויבות גבוהה. • התלמיד רוכש כלים וידע בתחום הלימודי, בתחום הארגון, התכנון וביצוע מיזם לימודי שיבחר. כמו כן ידע להשליך את יישומם של הכלים ולהשתמש בהם להתמודדות אפקטיבית עם קשייו בנתיב הלמידה, או בכל מקום בחייו. • התלמיד בוחר לפעול בהרגלים נכונים ובמיומנויות אפקטיביות לארגון וניהול הזמן ותכנית הלימודים שבחר לבצע. • התלמיד מפתח את אחריותו האישית ללימודים ולמחויבויות האחרות במעגלי חייו.
 17. בתכנית ייחודית זו התלמידים עוברים "אימונים" לפיתוח כישורים ויכולות להצלחתם בלימודים ובחיים!
 18. אפשרות לקבלת מידע נוסף ליישום התכנית בבית ספרכם פנו ל: • חברת גלעד- יעוץ לפיתוח ארגוני במערכות חינוך. gilaad@inter.net.il : • מייל 052-3356699 • טלפון: 08-8571241 • בברכה יהושע גלעד )צ'יק( מנהל חברת גלעד יועץ בכיר לפיתוח ארגוני במערכות חינוך. 35 שנות ניסיון וידע מקצועי יישומי - עומדים לרשותכם!
Publicidad