Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish(20)

Más de יהושע גלעד(20)

Publicidad

בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish

 1. ‫חינוכי‬ ‫צוות‬ ‫אקלים‬ ‫פיתוח‬‫חינוכי‬ ‫צוות‬ ‫אקלים‬ ‫פיתוח‬ "‫ה‬ ‫תשע‬ ‫ערב‬"‫ה‬ ‫תשע‬ ‫ערב‬
 2. 1, .‫את‬ ‫יחד‬ ‫ולכולכן‬ ‫מכן‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫להראות‬ ‫לצוות‬ ‫עמיתיכן‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫תוכלו‬ ‫בה‬ ‫האפשרות‬ .‫שיצרתם‬ ‫המצוין‬ 2.‫והיכולת‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫גם‬ ‫בידכן‬ ‫שיש‬ ‫לגלות‬ ‫ויותר‬ ‫נעים‬ ‫יותר‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫לעצמכן‬ ‫ליצור‬ .‫חיוביות‬ ‫אנרגיות‬ ‫בו‬ ‫שמרגישים‬ ‫מקום‬ ‫ידידותי‬ ‫להשיג‬ ‫רוצות‬ ‫שאתן‬ 3.‫השנה‬ ‫את‬ ‫להתחיל‬ ‫חדשה‬ ‫עמדה‬ ‫נקיטת‬ !!‫בעוצמה‬ 4.‫ספר‬ ‫בית‬ ‫צוות‬ ‫מודל‬ ‫יצור‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ .‫יש‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בו‬ ‫גאות‬ ‫ותהיו‬ ‫ליישמו‬ ‫שתוכלו‬ ‫בשם‬ ‫סרט‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הסדנה‬FISH ‫מולטידע‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬ ‫בהפצה‬.
 3. -‫עוצרת‬ ‫משותפות‬-‫עוצרת‬ ‫משותפות‬‫יוצרת‬ ‫לשותפות‬‫יוצרת‬ ‫לשותפות‬ ‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫לחוות‬ ‫אפשרות‬ ‫השנה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ : ‫בוחרים‬ ‫אתם‬ ‫שלא‬ ‫וסיבות‬ ‫נסיבות‬ ‫במציאות‬ ‫לפעול‬‫היוצרת‬ ‫כשותפות‬‫היוצרת‬ ‫כשותפות‬‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫ומורים‬ ‫מורות‬ ‫שאתם‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫וגאווה‬ ‫הערכה‬ .‫מקצוענים‬ ‫לפעול‬ ‫או‬-‫העוצרת‬ ‫כשותפות‬‫החיים‬ ‫את‬ ‫לתלמידים‬ ‫שלכם‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫היצירה‬ ‫את‬ !‫ולעתידם‬
 4. 1.‫שלכם‬ ‫החינוכית‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ !‫למשחק‬ !PLAYPLAY 2! .‫היום‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לעשות‬ MAKE THEIR DAYMAKE THEIR DAY 3( ) .‫בשבילם‬ ‫שם‬ ‫להיות‬ BE THEREBE THERE 4! .‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ CHOOSE YOUR ATTUDECHOOSE YOUR ATTUDE
 5. ‫בית‬ ‫את‬ ‫ולהפוך‬ ,‫חדשה‬ ‫אפשרות‬ ‫ליצור‬ ‫עבודה‬ ‫ממקום‬ ‫השנה‬ ‫שלכם‬ ‫הספר‬ ‫ומתסכל‬ ‫מעייף‬ ,‫שוחק‬‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫שיתוף‬ ‫עם‬ ,‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫מלא‬ ,‫מעצים‬ !‫רגילים‬ ‫בלתי‬ ‫והישגים‬ ‫פעולה‬ !‫שלכם‬ - ‫והבחירה‬
 6. -‫בסרט‬ ‫יחד‬ ‫נצפה‬ ‫ועכשיו‬-‫בסרט‬ ‫יחד‬ ‫נצפה‬ ‫ועכשיו‬FISHFISH ‫דגים‬ ‫בדוכן‬ ‫מוכרים‬ ‫צוות‬ ,‫כיצד‬ ‫המתאר‬ ‫הסרט‬ ‫מטרות‬ ‫בשתי‬ ‫לעמוד‬ ‫הצליח‬ ‫וושינגטון‬ ‫ליד‬ ‫בסיאטל‬ ‫לעצמו‬ ‫שהציב‬ ‫חשובות‬: 1‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫יתפרסם‬ ‫הדגים‬ ‫דוכן‬ ‫של‬ ‫הצוות‬ . ‫אנרגיות‬ ,‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫ליצור‬ ‫בהצלחתו‬ .‫כיפיות‬ 2‫עסקית‬ ‫מבינה‬ ‫באד‬ ‫יצליחו‬ ‫הדוכן‬ ‫בעלי‬ . .‫שפתחו‬ ‫הייחודית‬ ‫הגישה‬ ‫בזכות‬ ‫וכלכלית‬ !!‫מהנה‬ ‫צפייה‬
 7. ‫כל‬‫כל‬‫עבודה‬‫עבודה‬‫להיות‬ ‫שהופכת‬‫להיות‬ ‫שהופכת‬ ‫משחק‬‫משחק‬ ! –‫מהנה‬ ‫ו‬!‫בנו‬ ‫תלוי‬ ‫הכל‬ : ' '‫חלקים‬ ‫משלושה‬ ‫מורכב‬ ‫בחיים‬ ‫משחק‬ ‫כל‬ 1..‫פעולה‬ 2..‫הנאה‬ 3..‫תוצאות‬ ‫בוחרים‬ ‫אנו‬ ‫ורק‬‫אם‬‫שלנו‬ ‫הצוות‬ ‫עבודת‬ ‫השנה‬:‫או‬ ‫ומעמסה‬ ‫עול‬ ‫היא‬ ‫עבורנו‬
 8. , ... ,‫שיש‬ ‫צפויה‬ ‫בלתי‬ ‫אולי‬ ‫קטנה‬ ‫מחווה‬ ‫עשו‬ , , ,‫חמלה‬ ‫אנושיות‬ ‫אכפתיות‬ ‫אהבה‬ ‫בה‬ !‫וחסד‬ :" "‫במבי‬ ‫בסרט‬ ‫הארנב‬ ‫דברי‬ ‫את‬ ‫תאמצו‬ ‫אולי‬ , "‫שלא‬ ‫אולי‬ ‫מוטב‬ ‫לי‬ ‫לומר‬ ‫נחמד‬ ‫דבר‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ...." ...‫דבר‬ ‫תאמר‬ ,‫לצוותו‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ !‫היום‬ ‫את‬ ‫לתלמידיו‬ !‫לרצות‬ ‫רק‬ ‫צריך‬
 9. ‫נוכחות‬PRESENT(! )‫מתנה‬ ‫גם‬ !‫עבורם‬ ‫שם‬ ‫נוכח‬ ‫היה‬ ! ,‫תנאי‬ ‫ללא‬ ‫שרות‬ ‫להעניק‬ ‫נכון‬ ‫היה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫רוצים‬ ‫אינם‬ ‫ותלמידים‬ ‫מורים‬ ‫שלפעמים‬ ,‫עבורם‬ ‫שתעשה‬ !‫הרגע‬ ‫את‬ ‫עמם‬ ‫תחלוק‬ ‫רק‬ !‫אתך‬ ‫להיות‬ ‫לרצות‬ ‫להם‬ ‫גורם‬ ‫וזה‬
 10. !‫נכון‬ .....,‫הנכון‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫תהיה‬ ‫מי‬ ‫לבחור‬ ‫אפשרות‬ ‫לך‬ ‫יש‬)BEING(: ,‫ידידותי‬ ,‫טוב‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫עם‬ ,‫סבלני‬ ,‫נדיב‬ ,‫שמח‬ ‫אדם‬ .‫בחירתך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הכל‬ – ‫משימתי‬ ‫למה‬ ‫קשוב‬ ‫להיות‬ ‫ורגשי‬ ‫אינטלקטואלי‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ‫זה‬ ‫תלמידים‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫האנושי‬ ‫במפגש‬ ‫להיות‬ ‫שמתבקש‬ ‫והורים‬.(‫הרגשית‬ ‫האינטליגנציה‬ ‫)זו‬ ‫ותלמידיך‬ ‫הצוות‬ ‫גישת‬ ‫על‬ ‫גישתך‬ ‫להשפעת‬ ‫מודע‬ ‫היה‬ !‫אליך‬.(!‫באגם‬ ‫בבואה‬ ‫)כמו‬
 11. , :‫שאני‬ ‫מי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫לעצמך‬ ‫תגידי‬ ‫אם‬ !‫שלנו‬ ‫בצוות‬ ‫להיות‬ ‫שרוצה‬ ‫אחריות‬ ‫עצמך‬ ‫על‬ ‫ותיקחי‬‫לא‬ ‫שאת‬ ' ' , .' '‫הולכים‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫ש‬ ‫מפני‬ ‫זה‬ ... /‫רוצה‬ ‫ה‬ ‫שאת‬ ‫כפי‬ ‫עובדים‬ ‫ולא‬ ,‫לבחור‬ ‫חדש‬ ‫פתח‬ ‫לך‬ ‫תפתח‬ ‫אזי‬ (... )....!‫לא‬ ‫או‬ ‫רוצה‬ ‫שאת‬ ‫זה‬ ‫להיות‬
 12. ‫מס‬ ‫אימון‬1– ‫לשחק‬ :Play   .‫משחקים‬ ‫אלא‬ ,‫עובדים‬ ‫אינם‬ ‫בסיאטל‬ ‫בשוק‬ ‫הדגים‬ ‫בדוכן‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫וזורקים‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫מתלוצצים‬ ,‫שטויות‬ ‫ועושים‬ "‫"משתגעים‬ ‫הם‬ .‫הלקוחות‬ ‫ואל‬ ‫ביניהם‬ ‫הדגים‬ :‫אחרים‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫אך‬ ,‫דגים‬ ‫לזרוק‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בצוות‬ ‫טובה‬ ‫אנרגיה‬ ‫שתהיה‬ .‫החינוכי‬ ‫בצוות‬ ‫שלנו‬ ‫הפדגוגית‬ ‫בעבודה‬ ‫ליהנות‬ ‫מחויבות‬ ‫שתהיה‬ ‫להפוך‬ ‫אפשר‬‫כל‬. ‫ועוצמתי‬ ‫מהנה‬ ‫לדבר‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫משימה‬ .‫יום‬ ‫כל‬ ‫מחדש‬ ‫הזה‬ ‫וההנאה‬ ‫הכיף‬ ‫את‬ ‫לייצר‬   ‫מס‬ ‫אימון‬1‫ל"זריקת‬ ‫חלופיים‬ '‫'משחקים‬ ‫הציעו‬ : ‫שיגרמו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בצוות‬ ‫או‬ ‫המורים‬ ‫בחדר‬ "‫דגים‬ ‫היום‬ ‫העבודה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫הנאה‬ ‫עוצמה‬ ‫תחושת‬ ‫לנו‬ .‫יומית‬
 13. ‫מס‬ ‫אימון‬2:– ‫היום‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫לעשות‬Make their day ‫חשוב‬ ‫המוצר‬,‫במוצר‬ ‫עוסקים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ .(‫חינוך‬ ‫או‬ ‫דגים‬ ‫מכירת‬ ‫זה‬ ‫)אם‬ ‫לתלמידים‬ ‫החינוכי‬ ‫בשירות‬ ‫אלא‬‫לחברי‬ ‫שלנו‬ ‫ושרות‬ ‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬ .‫משרתים‬ ‫אנו‬ ‫שאותו‬ ‫בצוות‬‫טוב‬ ‫למורים‬ ‫לעשות‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬!! ‫שבאו‬ ‫מכפי‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫הביתה‬ ‫ושיחזרו‬ ‫טוב‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫שיהיו‬ ‫זה‬ ,‫עליך‬ ‫רואים‬ ‫אם‬ ‫עליך‬ ‫רואים‬ ,‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫מדבק‬ ‫זה‬ ,‫נהנים‬ ‫המורים‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫כשהתלמיד‬ ‫מישהו‬ ‫על‬ ‫ישפיע‬ ,‫שלכם‬ ‫ובהנאה‬ ‫בכיף‬ ‫התלמידים‬ ‫ואת‬ ‫שלכם‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫שתפו‬ !‫היום‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫עשו‬ ‫מס‬ ‫אימון‬2:‫או‬ ,‫ילדותכם‬ ‫מימי‬ ‫מקרה‬ ‫על‬ ‫שתפו‬ ‫שבו‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫בעבודה‬ ‫שחוויתם‬ ‫מקרה‬ ."‫היום‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫"עשה‬ ‫הורה/מורה/מנהלת‬
 14. ‫מס‬ ‫אימון‬3– "‫"שם‬ ‫להיות‬ :Be there "‫בין‬ ,‫אומרים‬ ‫לצוות‬ ‫שחבריך‬ ‫למה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫אומר‬ "‫שם‬ ‫להיות‬ .‫התלמידים‬ ‫כיתת‬ ‫מול‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫או‬ ,‫במסדרון‬ ,‫מורים‬ ‫בחדר‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫מסביב‬ ‫מתרחש‬ ‫כשהכול‬ , ‫המורה‬ ‫בעיני‬ ‫ישירות‬ ‫•להביט‬ ‫ממנו‬ ‫צריך‬ ‫אינך‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ולתלמידים‬ ‫לצוות‬ ‫לחברך‬ ‫מלאה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫•לתת‬ . ‫כרגע‬ ‫משהו‬ ."‫נוכח‬ ‫"להיות‬ ‫לחזור‬ ‫תמיד‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ ,‫לפעמים‬ ‫קשה‬ ‫אם‬ ‫•גם‬ PRESENT-‫מתנה‬ ‫וגם‬ ,‫נוכח‬ ‫גם‬ ,‫הווה‬ ‫גם‬ ‫"זה‬ !!‫מתנה‬ ‫זו‬ -‫לזולתנו‬ ‫וקשובים‬ ‫נוכחים‬ ‫אנחנו‬ ‫כאשר‬ ‫מס‬ ‫אימון‬3‫בשביל‬ ‫שאתם‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מבטאים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬ .‫א‬ : ?‫בארזים‬ ‫לצוות‬ ‫חבריכם‬ ‫שהוא‬ ‫תחושה‬ ‫לכם‬ ‫ייתן‬ ‫שמישהו‬ ‫מעדיפים‬ ‫אתם‬ ‫דרך‬ ‫באיזו‬ .‫ב‬ ?‫בשבילכם‬ "‫"שם‬
 15. ‫מס‬ ‫אימון‬4– ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ : Choose your Attitude ‫לעתים‬ .‫בבוקר‬ ‫מהמיטה‬ ‫יוצאים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ברגע‬ ‫להיות‬ ‫איך‬ ‫בוחרים‬ ‫אנחנו‬ ‫לחשוב‬ ‫פשוט‬ ,‫שלנו‬ ‫לתודעה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ולהעלות‬ ‫זה‬ ‫על‬ "‫"לעבוד‬ ‫קצת‬ ‫צריך‬ ,‫טוב‬ ‫להיות‬ ‫מתחיל‬ ‫הוא‬ ,‫הזה‬ ‫מהיום‬ ‫ליהנות‬ ‫כשבוחרים‬ ‫אבל‬ ,‫זה‬ ‫על‬ .‫גרועים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫לנו‬ ‫שקורים‬ ‫שהדברים‬ ‫ניווכח‬ ‫ופתאום‬ .....‫עליו‬ ‫לצחוק‬ ‫שאפשר‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ ,'‫רגיש‬ ‫'עצב‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בבית‬ ‫רע‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫להיות‬ ‫עליכם‬ ‫מקובל‬ ‫שלא‬ ‫להחליט‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ .‫הספר‬ .‫כיף‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫רווח‬ ‫שום‬ ‫בזה‬ ‫אין‬ !‫פשוטה‬ ‫בחירה‬ ‫זו‬ ‫להצלחה‬ ‫אימון‬4‫היום‬ ‫המורה‬ ‫של‬ " ‫"גישתו‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ : ‫של‬ "‫"גישתה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬ ? ‫יומו‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫זה‬ ‫?איך‬ ‫עבודתה‬ ‫יום‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫נהלל‬ ‫בוויצו‬ ‫המורה‬ ?‫שלכם‬ ‫המורים‬ ‫בחדר‬ ‫העבודה‬ ‫סביבת‬ ‫על‬ ‫משפיע‬
 16. ‫הדגים‬ ‫איורי‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬‫הדגים‬ ‫איורי‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬ ,‫לכם‬ ‫שהכנו‬,‫לכם‬ ‫שהכנו‬‫אחת‬ ‫מחויבות‬ ‫ולבחור‬‫אחת‬ ‫מחויבות‬ ‫ולבחור‬ ,‫רוצות‬ ‫שאתן‬ ‫היום‬ ‫המפגש‬ ‫מתוך‬,‫רוצות‬ ‫שאתן‬ ‫היום‬ ‫המפגש‬ ‫מתוך‬ ‫לצוות‬ ‫ולחברותיכן‬ ‫לעצמכם‬ ‫להבטיח‬‫לצוות‬ ‫ולחברותיכן‬ ‫לעצמכם‬ ‫להבטיח‬ ‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫מלאת‬ ‫חינוכית‬ ‫עבודה‬‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫מלאת‬ ‫חינוכית‬ ‫עבודה‬ ‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫תמיכה‬ ‫טובות‬ ‫אנרגיות‬‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫תמיכה‬ ‫טובות‬ ‫אנרגיות‬ !!‫יום‬ ‫כל‬!!‫יום‬ ‫כל‬ ‫המורים‬ ‫חדר‬ ‫את‬ ‫קשטו‬ ‫הללו‬ ‫המחויבויות‬ ‫את‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫אפשר‬ ‫שתמיד‬ ‫לכם‬ ‫יזכיר‬ ‫זה‬.
 17. ‫שהכנו‬ ‫הדגים‬ ‫ציורי‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬‫שהכנו‬ ‫הדגים‬ ‫ציורי‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫מוזמנות‬ ‫אתן‬ ‫המפגש‬ ‫מתוך‬ ‫אחת‬ ‫מחויבות‬ ‫ולבחור‬ ,‫לכם‬‫המפגש‬ ‫מתוך‬ ‫אחת‬ ‫מחויבות‬ ‫ולבחור‬ ,‫לכם‬ ‫ולחברכם‬ ‫לעצמכם‬ ‫להבטיח‬ ‫רוצות‬ ‫שאתן‬ ‫היום‬‫ולחברכם‬ ‫לעצמכם‬ ‫להבטיח‬ ‫רוצות‬ ‫שאתן‬ ‫היום‬ ‫אנרגיות‬ ‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫מלאת‬ ‫שנה‬ ‫לצוות‬‫אנרגיות‬ ‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫מלאת‬ ‫שנה‬ ‫לצוות‬ ‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫תמיכה‬ ‫טובות‬‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫תמיכה‬ ‫טובות‬ !!‫יום‬ ‫כל‬!!‫יום‬ ‫כל‬ ‫המורים‬ ‫חדר‬ ‫את‬ ‫קשטו‬ ,‫הללו‬ ‫המחויבויות‬ ‫את‬ .‫הגישה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫אפשר‬ ‫שתמיד‬ ‫לכם‬ ‫יזכיר‬ ‫זה‬
 18. 1.,‫לביה"ס‬ ‫ומחויבות‬ ‫באינטגריטי‬ ‫להיות‬ !‫החינוכי‬ ‫לשרות‬ , ‫שלך‬ ‫לצוות‬ 2.‫האנרגיות‬ ‫את‬ ‫שיעור‬ ‫וכל‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫להביא‬ .‫החיובית‬ ‫והמחשבה‬ 3.- !‫זה‬ ‫להיות‬BE IT. 4.- ‫באימון‬ ‫להיות‬COACHING.
 19. ‫אני‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ :‫לעצמך‬ ‫תגיד‬ ‫אם‬ !‫בצוות‬ ‫להיות‬ ‫אחריות‬ ‫עצמך‬ ‫על‬ ‫תיקח‬‫כפי‬ '‫'זה‬ ‫לא‬ ‫שאתה‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ,‫לכן‬ , ‫ליהיות‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ...‫רוצה‬ ‫שאת/ה‬ ‫כפי‬ ‫עובדים‬ ‫ולא‬ ‫הולכים‬ ‫זה‬ ‫להיות‬ ‫לבחור‬ ‫חדש‬ ‫פתח‬ ‫לך‬ ‫יפתח‬ ‫אזי‬ (...‫לא‬ ‫!....)או‬ ‫רוצה‬ ‫שאתה‬
 20. ‫השנה‬ ‫ובכל‬ ‫מהיום‬ ‫נהלל‬ ‫ויצו‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫תכנסו‬ ‫כשאתם‬ ,‫בקר‬ ‫בכל‬ ‫נפלא‬ ‫ליום‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫בחרו‬ ,‫שלכם‬ ‫בצוות‬ ‫לעבודה‬ ‫חבריכן‬ ‫עבור‬ ‫כיתה‬ ‫בכל‬ ,‫תלמידיכם‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫כן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫תברכו‬ ‫ואתם‬. ‫השנה‬ ‫ובכל‬ ‫מהיום‬ ‫נהלל‬ ‫ויצו‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫תכנסו‬ ‫כשאתם‬ ,‫בקר‬ ‫בכל‬ ‫נפלא‬ ‫ליום‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫בחרו‬ ,‫שלכם‬ ‫בצוות‬ ‫לעבודה‬ ‫חבריכן‬ ‫עבור‬ ‫כיתה‬ ‫בכל‬ ,‫תלמידיכם‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫כן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫תברכו‬ ‫ואתם‬.
 21. !‫בעבודה‬ ‫וליהנות‬ ‫לשמוח‬ ‫דרכים‬ ‫מצאו‬ ‫יחד‬ ‫רציניים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫כי‬ ‫לעצמכם‬ ‫אמרו‬ ‫לגבי‬ ‫מדי‬ ‫רציניים‬ ‫להיות‬ ‫מבלי‬ ‫בעבודתכם‬ .......‫עצמכם‬ ‫נוכחות‬ ‫היו‬BE THERE(‫החברים‬ ‫עבור‬ ( ‫לתלמידים‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫שלכם‬ ,‫בצוות‬ ‫שלכם‬ !‫לכם‬ ‫הזקוקים‬
 22. ‫שלכן‬ ‫שהאנרגיה‬ ‫לפעמים‬ ‫מרגישים‬ ‫אתם‬ ‫ואם‬ :‫הבאה‬ ‫הבטוחה‬ ‫התרופה‬ ‫את‬ ‫נסו‬ ...,‫אוזלת‬ ‫המורים‬ ‫בחדר‬ ,‫לעזרה‬ ‫שזקוק‬ ‫מישהו‬ ‫מצאו‬ ,‫תמיכה‬ ‫למילת‬ !‫היום‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ועשו‬ – ‫קשבת‬ ‫לאוזן‬ ‫ישנה‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ,‫מושג‬ ‫לכם‬ ‫אין‬‫לכן‬!‫היום‬ ‫את‬ ... ‫שלא‬ ‫ומי‬ !‫מתעצם‬ - ‫המעצים‬
 23. ‫בהערכה‬ ‫בגאווה‬ ‫השנה‬ ‫וללמד‬ ‫לחנך‬ ‫לנהל‬ ‫בחרו‬ ‫עתיד‬ ‫למען‬ ‫לעשות‬ ‫שבחרתם‬ ‫ומה‬ ‫שאתם‬ ‫למי‬ ‫ובכבוד‬ ‫שלכם‬ ‫התלמידים‬. ,‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫הביאו‬,‫חיים‬ ‫שמחת‬ ‫הביאו‬ ‫אכפתיות‬ ‫של‬ ‫מעצים‬ ‫ביטוי‬‫אכפתיות‬ ‫של‬ ‫מעצים‬ ‫ביטוי‬ !‫שבכן‬ ‫האדם‬ ‫ואהבת‬ ‫הכיף‬ ‫החיים‬ ‫שמחת‬ ‫על‬ ‫שמרו‬!‫שבכן‬ ‫האדם‬ ‫ואהבת‬ ‫הכיף‬ ‫החיים‬ ‫שמחת‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מצוין‬ ‫צוות‬ ‫אקלים‬ ‫תיצרו‬ ‫כך‬‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מצוין‬ ‫צוות‬ ‫אקלים‬ ‫תיצרו‬ ‫כך‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫תודה‬‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫צוות‬
 24. !‫הנפלא‬ ‫לצוות‬!‫הנפלא‬ ‫לצוות‬ !‫פעולה‬ ‫השיתוף‬ ‫על‬ ‫תודה‬ !‫קסום‬ ‫צוות‬ ‫אתם‬ ! ' '‫על‬ ‫שיפוטים‬ ‫על‬ ‫וויתור‬ ‫מ‬ ‫כבר‬ ‫מתחילה‬ ‫העצמה‬ ,( ) ,‫ובחירה‬ ‫תמיד‬ ‫המוצדקת‬ ‫התלונה‬ ‫על‬ ‫בקורת‬ -!‫המלאה‬ ‫הכוס‬ ‫חצי‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ,‫הבלתי‬ ‫העוצמה‬ ‫בעלי‬ ‫הכישורים‬ ‫שלכם‬ ‫היכולות‬ !‫כמה‬ ‫לקבוע‬ ‫בעולם‬ ‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫תתנו‬ ‫אל‬ ‫רגילים‬ !‫שווים‬ ‫אתם‬ !‫החיים‬ ‫נמצאים‬ ‫שם‬ (? )‫ריקה‬ ‫כוס‬ ‫חצי‬ ‫פעם‬ ‫לשתות‬ ‫ניסיתם‬ ‫אגב‬ ‫דרך‬ ‫חינוכית‬ ‫פעילות‬ ‫שנת‬ ‫לכם‬ ‫שתהיה‬‫חינוכית‬ ‫פעילות‬ ‫שנת‬ ‫לכם‬ ‫שתהיה‬
Publicidad