Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน

5.862 visualizaciones

Publicado el

ไฟล์ PDF งานสัมมนา รวยอย่างเสือนอนกิน” กับ ธุรกิจอพาร์ตเมนต์
ข้อมูลเชิงลึก สำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจอพาร์ตเมนต์ โดยทีมที่ปรึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน ผู้สนใจสามารถรับชม VDO งานสัมมนา ฯ ย้อนหลังได้ที่ http://webfaction-kk.thaistocktrend.com/seminar

Publicado en: Sector inmobiliario

สัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน ทีมที่ปรึกษาธนาคารเกียรตินาคิน

 1. 1. การเริ่มต้นธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้ประสบความสาเร็จไม่ยากอย่างที่คิด!!!ทีมที่ปรึกษาสายสินเชื่อธุรกิจ KKBizธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)17 พ.ค. 2556
 2. 2. เจาะลึกทาเลทองและรูปแบบที่เหมาะสมโดย : คุณหนึ่งทิพย์ ตติรัตน์ที่ปรึกษาโครงการ - กลยุทธ์และวิจัย
 3. 3. Content-เจาะลึกทาเลทองและรูปแบบที่เหมาะสม1. ทาเลที่มีศักยภาพในการลงทุน1.1 แนวทางและวิธีการเลือก1.2 เจาะลึกทาเลทอง2. ข้อมูลรูปแบบอพาร์ตเมนต์แบ่งตาม Segmentation3
 4. 4. 1. ทาเลที่มีศักยภาพในการลงทุน4
 5. 5. 5ทาเลที่มีศักยภาพในการลงทุน
 6. 6. ปัจจัยในการพิจารณาเลือกโซนในการลงทุน1) อัตราการเข้าพัก2) อัตราค่าเช่า3) ระดับการแข่งขัน61.1 แนวทางและวิธีการเลือก
 7. 7. 1.1 แนวทางและวิธีการเลือก7อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)อัตราค่าเช่าค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate สูงค่าเช่า ต่าOcc. Rate สูงค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate ต่าค่าเช่า ต่าOcc. Rate ต่า
 8. 8. 1.1 แนวทางและวิธีการเลือก กรุงเทพและปริมณฑล8อัตราค่าเช่าค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate สูงค่าเช่า ต่าOcc. Rate สูงค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate ต่าค่าเช่า ต่าOcc. Rate ต่าการแข่งขัน ต่าการแข่งขัน ปานกลางการแข่งขัน สูงอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)
 9. 9. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนม.กรุงเทพ9จานวนโครงการทั้งหมด 35 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 5,112 ห้องกลุ่มผู้เช่า นักศึกษา 100%อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 3,500-4,000 บาทอัตราการเข้าพัก 98%ค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate สูง
 10. 10. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนม.กรุงเทพ10Bโซน A (ค่าเช่า 4-6 พัน Occ.>95%)ตลอดแนวซอยรังสิตภิรมย์โซน B (ค่าเช่า 3- 3.5 พัน Occ.>90%)ฝั่งตรงข้ามม.กรุงเทพซอยรังสิตภิรมย์ A
 11. 11. มหาวิทยาลัยรังสิต1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนม.รังสิต11จานวนโครงการทั้งหมด 58 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 5,758 ห้องกลุ่มผู้เช่า นักศึกษา 100%อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 4,500-5,000 บาทอัตราการเข้าพัก 93%ค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate สูง
 12. 12. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนม.รังสิต12มหาวิทยาลัยรังสิตโซน A (ค่าเช่า 5-8 พัน Occ.>95%)หน้ามหาวิทยาลัยตามแนวถนนเอกประจิม ต่อเนื่องออกมายังถนนเอกทักษิณและเอกเจริญไปจนถึงซอยวัดนาวงโซน B (ค่าเช่า 4-5 พัน Occ.>90%)ถนนหลังมหาวิทยาลัยรังสิตAถนนเอกเจริญB
 13. 13. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ13ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือจานวนโครงการทั้งหมด 70 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 4,525 ห้องกลุ่มผู้เช่า นักศึกษา 100%อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 3,000-3,500 บาทอัตราการเข้าพัก 97%ค่าเช่า ปานกลางOcc. Rate สูงค่าเช่า ปานกลางOcc. Rate สูง
 14. 14. โซนม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ14Aม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือBโซน A (ค่าเช่า 3-4.5 พัน Occ.>95%)ด้านหลังมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต่อเนื่องออกถนนวงศ์สว่างทางซอยวงศ์สว่าง 11โซน B (ค่าเช่า 3-3.5 พัน Occ.>90%)ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยด้านถนนวงศ์สว่างโซน C (ค่าเช่า 2.5-3 พัน Occ.>90%)แนวถนนพิบูลย์สงคราม / ซอยพิบูลย์สงคราม 6C
 15. 15. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนม.บางมด15จานวนโครงการทั้งหมด 27 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 2,283 ห้องกลุ่มผู้เช่า นักศึกษา 80%คนทางาน 20%อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 2,500-3,000 บาทอัตราการเข้าพัก 97%ม.บางมดค่าเช่า ปานกลางOcc. Rate สูง
 16. 16. 1.2 เจาะลึกทาเลทองโซนม.บางมด16ม.บางมดAโซน A (ค่าเช่า 3-3.5 พัน Occ.>95%)แนวรั้วมหาวิทยาลัย ตามแนวถนนพุทธบูชาและถนนประชาอุทิศโซน B (ค่าเช่า 2-3 พัน Occ.>95%)แนวถนนประชาอุทิศต่อเนื่องถนนสุขสวัสดิ์B
 17. 17. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนอนุสาวรีย์17จานวนโครงการทั้งหมด 111 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 11,461 ห้องกลุ่มผู้เช่า คนทางาน 70%นักศึกษา 30%อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 6,000-7,000 บาทอัตราการเข้าพัก 95%ค่าเช่า สูงOcc. Rate สูง
 18. 18. 1.2 เจาะลึกทาเลทองโซนอนุสาวรีย์18โซน A (ค่าเช่า 6-8 พัน Occ.>95%)แนวซอยรางน้้าจนถึงฝั่งราชปรารภ รวมซอยย่อยราชวิถีฝั่งเลขคี่และซอยย่อยศรีอยุธยาทั้งสองฝั่งเลยมาจนถึงประตูน้้าโซน B (ค่าเช่า 4-5 พัน Occ.>95%)- ซอยราชวิถีฝั่งเลขคู่ต่อเนื่องถึงถนนวิภาวดี ต่อเนื่องลงมาจนถึงซอยหมอเหล็ง- ฝั่งพหลโยธินต่อเนื่องพระรามหกBถนนราชปรารภประตูน้ำA
 19. 19. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนรัชดา19จานวนโครงการทั้งหมด 692 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 50,214 ห้องกลุ่มผู้เช่า คนทางาน 90%นักศึกษา 10%ค่าเช่าเฉลี่ย 4,000-4,500 บาทOccupancy Rate 94%ค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate สูง
 20. 20. 1.2 เจาะลึกทาเลทองโซนรัชดา20โซน A+ (ค่าเช่า 6-8 พัน Occ.>95%)แนวรถไฟฟ้าใต้ดินตามแนวถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามเก้าไปจนถึงแยกสุทธิสารโซน A (ค่าเช่า 4-6 พัน Occ.>95%)- บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และถนนสายรอง ได้แก่ถนนประชาราษฎร์บ้าเพ็ญ ถนนประชาสงเคราะห์ต่อเนื่องถนนประชาอุทิศและถนนสุทธิสาร รวมถึงซอยย่อยที่เป็นซอยทางลัดได้แก่ ซอยสุทธิพร, ซอยชานเมือง ซอยนาทอง และซอย 20 มิถุนา- รัชดาตอนบนตามแนวถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกรัชดา-ลาดพร้าวไปจนถึงรัชโยธิน และซอยเสือใหญ่โซน B (ค่าเช่า 4-5 พัน Occ.>90%)ซอยย่อยต่างๆ ตลอดแนวถนนรัชดาภิเษก ต่อเนื่องลงมาจนถึงแยกจตุรทิศถนนสุทธิสารถนนประชาราษฏร์บาเพ็ญ
 21. 21. 1.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนลาดกระบัง21ค่าเช่า ปานกลางOcc. Rate สูงจานวนโครงการทั้งหมด 156 โครงการจานวนห้องทั้งหมด 10,231 ห้องกลุ่มผู้เช่า นักศึกษา 75%คนทางาน 25%ค่าเช่าเฉลี่ย 3,000-3,500 บาทOccupancy Rate 98%
 22. 22. 221.2 เจาะลึกทาเลทอง-โซนลาดกระบังม.ลาดกระบังโซน A (ค่าเช่า 3-5 พัน Occ.>95%)- ซอยฉลองกรุง 1 หนาแน่นมากบริเวณซอยเกกีงาม 1, 2 และ 3- แนวถนนลาดกระบัง หนาแน่นมากบริเวณซอยลาดกระบัง 48 และ 52ถนนฉลองกรุงซอยฉลองกรุง 1ถนนลาดกระบัง
 23. 23. 1.1 แนวทางและวิธีการเลือก ต่างจังหวัด23อัตราค่าเช่าค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate สูงค่าเช่า ต่าOcc. Rate สูงค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate ต่าค่าเช่า ต่าOcc. Rate ต่าการแข่งขัน ต่าการแข่งขัน ปานกลางการแข่งขัน สูงอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)
 24. 24. 242. ข้อมูลรูปแบบอพาร์ตเมนต์แบ่งตาม Segmentation
 25. 25. Segmentation ของผู้เช่าอพาร์ตเมนต์25• กลุ่มExpats มีปริมาณจ้ากัด กระจุกตัวหนาแน่นในย่าน CBD และใช้เงินลงทุนสูงExpatsนักศึกษาคนทางานแรงงาน
 26. 26. Segment ที่น่าสนใจ26อัตราค่าเช่า ปี 2010-2012 อัตราการเข้าพัก ปี 2010-2012• กลุ่มคนท้างานและนักศึกษามีแนวโน้มในการเติบโตด้านค่าเช่า และ Occupancy Rate อยู่ในเกณฑ์ดีมาก• กลุ่มแรงงานอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก ปี 2011 เกิดอุทกภัยส่งผลให้หลายโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต้องเลิกจ้างกลุ่มแรงงาน ท้าให้ Occupancy Rate ตกลงอย่างมาก โดยเฉพาะโซนโรจนะและนวนคร เมื่อ Demandลดลงส่งผลให้เกิด Price War เห็นได้ชัดในโซนโรจนะที่ค่าเช่าต่้าลงอย่างมาก
 27. 27. กลุ่มนักศึกษา ปริมาณห้องพักที่ยังมีความต้องการเพิ่ม27มหาวิทยาลัยSource: ข้อมูลจ้านวนนักศึกษา www.info.mua.go.thSegment ที่น่าสนใจ
 28. 28. ข้อมูลรูปแบบอพาร์ตเมนต์แบ่งตาม Segmentation28สัดส่วนอพาร์ตเมนต์แบ่งตามอัตราค่าเช่ากลุ่มนักศึกษา• อพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ที่ตลาดตอบรับ (ทั้ง 2 กลุ่ม) คือ กลุ่มค่าเช่า 3,000-4,000 บาทกลุ่มคนทางาน• ระดับ 3,000-4,000 และ 4,000-6,000 มี ขนาดห้อง และ สิ่งอานวยความสะดวก = แตกต่างเล็กน้อย• ระดับ 6,000-8,000 บาท ของกลุ่มนักศึกษาต้องการ ห้องขนาดใหญ่ ,ฟิตเนส และ สระว่ายน้า
 29. 29. วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนารูปแบบอพาร์ตเมนต์โดย : คุณอภิสิทธิ์ ภัทรดุษฎีที่ปรึกษาโครงการ - สถาปนิก
 30. 30. 301. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ2. รูปแบบ และการแข่งขันในปัจจุบัน3. วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์Content
 31. 31. 311.การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบอพาร์ตเมนต์
 32. 32. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ32ผังเมือง ควบคุมอาคารเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ทางหลวง กรมเจ้าท่าการไฟฟ้าเขตปลอดภัยในราชการทหารสถานที่สาคัญต่างๆหอพัก โรงแรมสิ่งแวดล้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 33. 33. 33การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผังเมือง พื้นที่ห้ามก่อสร้าง
 34. 34. 342.รูปแบบ และการแข่งขันในปัจจุบันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบอพาร์ตเมนต์
 35. 35. 35รูปแบบอาคารขนาดห้องพักสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมกับกลุ่มผู้เช่า & ระดับราคารูปแบบและการแข่งขันรูปแบบอาคารบอกอะไร
 36. 36. 36ตัวอย่างการพัฒนาโครงการรูปแบบและการแข่งขัน
 37. 37. Design Follow Marketing / Behavior37รูปแบบและการแข่งขัน
 38. 38. Design Follow Marketing / Behavior38รูปแบบและการแข่งขัน
 39. 39. Exterior and Outdoor Activity39รูปแบบและการแข่งขัน
 40. 40. Facility … Public Area40รูปแบบและการแข่งขัน
 41. 41. ภายในห้องพัก41รูปแบบและการแข่งขัน
 42. 42. Mock up ห้องตัวอย่าง42รูปแบบและการแข่งขัน
 43. 43. Facility & Service43รูปแบบและการแข่งขัน.
 44. 44. 44รูปแบบและการแข่งขันม.ธรรมศาสตร์รังสิตค่าเช่า ปานกลาง-สูงOcc. Rate ต่าระดับการแข่งขัน สูงตัวอย่างพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง
 45. 45. 45รูปแบบและการแข่งขันม.ธรรมศาสตร์รังสิต
 46. 46. 46รูปแบบและการแข่งขันม.ธรรมศาสตร์รังสิต
 47. 47. 47รูปแบบและการแข่งขันม.ธรรมศาสตร์รังสิต
 48. 48. 48รูปแบบและการแข่งขันม.ธรรมศาสตร์รังสิต
 49. 49. 49รูปแบบและการแข่งขันกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ม.ธรรมศาสตร์รังสิต
 50. 50. 50Condo Target นักศึกษารูปแบบและการแข่งขันดีคอนโด.ม.ธรรมศาสตร์รังสิต
 51. 51. 51รูปแบบและการแข่งขันรายใหญ่ จับตลาดเช่า
 52. 52. 52รูปแบบและการแข่งขัน33 sq.m.รายใหญ่ จับตลาดเช่า
 53. 53. 53รูปแบบและการแข่งขัน.รายใหญ่ จับตลาดเช่า
 54. 54. 543.วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์วิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบอพาร์ตเมนต์
 55. 55. 55สัดส่วนอพาร์ตเมนต์แบ่งตามอัตราค่าเช่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มคนทางานวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์1 2
 56. 56. ห้องหน้าแคบ ห้องหน้ากว้าง56วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์1.รูปแบบห้องพักได้จานวนห้องมากถูกใจเจ้าของอยู่สบายถูกใจผู้เช่า
 57. 57. Equilibrium จุดสมดุลรูปแบบที่รองรับการแข่งขันตอบโจทย์การอยู่อาศัย5.10ม7.00ม4.00ม57วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์คุ้มค่า อยู่สบาย
 58. 58. 58วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์2.ความต้องการที่จอดรถ
 59. 59. 591.รูปแบบห้องพักขนาด 23 ตร.ม.สรุปแนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์2.ต้องการที่จอดรถห้องพัก & ที่จอดรถ3.จานวนห้องพักขั้นต่า 40-50 ห้อง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
 60. 60. 60อาคาร 5 ชั้นห้องพักขนาด 23 ตร.ม.จานวน 48 ห้องพักที่จอดรถ 18 คันFAR 3 : 1 (ย.4)พื้นที่ก่อสร้าง 1,675 ตร.ม.ที่ดิน 146 ตร.ว.หน้ากว้างที่ดิน 17 ม.ตัวอย่างแปลนชั้นล่างถนนสาธารณะแปลนชั้น 2-5ถนนสาธารณะวิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบอพาร์ตเมนต์
 61. 61. เทคโนโลยีการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์โดย : คุณสิทธิกร อิสสวาณิชย์ที่ปรึกษาโครงการ - วิศวกร
 62. 62. 621.ระบบงานโครงสร้าง1.1 ระบบโครงสร้างเดิม , ระบบคานเสาเดิม (Conventional)1.2 ระบบเสาคานสาเร็จรูป (Skelaton)1.3 ระบบพื้นอัดแรงไร้คาน (Post-Tension Slab)1.4 ระบบผนังรับแรง (Wall Bearing Precast)เทคโนโลยีการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์2.แนวทางเลือกการพัฒนาอพาร์ตเมนต์2.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบโครงสร้าง2.2 มูลค่างานก่อสร้างตามรูปแบบอพาร์ตเมนต์
 63. 63. 631.1 ระบบโครงสร้างเดิม(Conventional)ข้อดี เป็นที่รู้จักของผู้รับเหมาทั่วไปข้อเสีย ช่วงเสาไม่กว้าง มีข้อจากัด ที่จอดรถ / สูงไม่เกิน 5 ชั้น1.ระบบงานโครงสร้าง
 64. 64. 641.2 ระบบเสาคานสาเร็จรูป(Skelaton)ข้อดี ก่อสร้างรวดเร็วข้อเสีย ต้องมีพื้นที่ว่างโดยรอบ 6 เมตร / สูงไม่เกิน 5 ชั้น1.ระบบงานโครงสร้าง
 65. 65. 651.3 ระบบพื้นอัดแรงไร้คาน(Post-Tension) พื้นไร้คาน โดยลวดอัดแรงข้อดี ช่วงเสาได้กว้าง / ไม่มีคาน / ได้เพดานสูงข้อเสีย เตรียมระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ให้พร้อมก่อนเท1.ระบบงานโครงสร้าง
 66. 66. 661.4 ระบบผนังรับแรง(Wall Bearing Precast) ผนังรับน้้าหนักไร้เสา จากโรงงาน น้ามาติดตั้งหน้างานข้อดี ก่อสร้างได้รวดเร็วมากข้อเสีย ค่าก่อสร้างสูงกว่าทุกระบบ / พื้นที่ว่างโดยรอบ 6 เมตร / มีผู้รับเหมาน้อยราย1.ระบบงานโครงสร้าง
 67. 67. 2.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบโครงสร้าง17 May 2013 ที่ปรึกษาวิศวกร ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ 672.แนวทางเลือกการพัฒนาอพาร์ตเมนต์
 68. 68. 2.1 ระบบโครงสร้าง อพาร์ตเมนต์ 5 ชั้น17 May 2013 ที่ปรึกษาวิศวกร ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ 682. แนวทางเลือกการพัฒนาอพาร์ตเมนต์
 69. 69. 17 May 2013 ที่ปรึกษาวิศวกร ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ 692.1 ระบบโครงสร้าง อพาร์ทเมนท์ 8 ชั้น2.แนวทางเลือกการพัฒนาอพาร์ตเมนต์
 70. 70. 70อาคาร 5 ชั้นห้องพักขนาด 23 ตร.ม.จานวน 48 ห้องพักที่จอดรถ 18 คันFAR 3 : 1 (ย.4)พื้นที่ก่อสร้าง 1,675 ตร.ม.ที่ดิน 146 ตร.ว.หน้ากว้างที่ดิน 17 ม.ค่าก่อสร้างอาคาร 13.433 ลบ.ค่าสาธารณูปโภค 0.60 ลบ.ค่าเฟอร์นิเจอร์ 1.68 ลบ.รวมค่าก่อสร้าง 15.713 ลบ.แปลนชั้นล่างถนนสาธารณะแปลนชั้น 2-5ถนนสาธารณะ2.2 มูลค่างานก่อสร้างตามรูปแบบ17 May 2013 ที่ปรึกษาวิศวกร ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อระบบโครงสร้างพื้นอัดแรง
 71. 71. ประมาณการผลตอบแทน71รายรับ-รายจ่าย/ปีจานวนห้อง 48อัตราเข้าพัก 90%ค่าเช่า 4,500 บ./เดือนรายได้ค่าเช่าห้องพัก 2.33 ลบ.รายได้อื่นๆ (6%) 0.14 ลบ.รวมรายได้ 2.47 ลบ.รายจ่าย (15%) 0.38 ลบ.รายรับสุทธิ 2.10 ลบ.ต้นทุนขนาดที่ดิน 146 ตร.ว.สมมติฐานค่าที่ดิน 50,000 บ/ตร.ว.ต้นทุนค่าที่ดิน 7.3 ลบ.ต้นทุนค่าก่อสร้าง 15.71 ลบ.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1 ลบ.Total Project Cost 24.01 ลบ.ผลตอบแทน (Yield) = 8.75%ผลตอบแทนเฉลี่ยธุรกิจอพาร์ตเมนต์ 8%-9%
 72. 72. ทาเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา72
 73. 73. 73โซน A (ค่าเช่า 4-6 พัน Occ.>95%) โซน B (ค่าเช่า 3- 3.5 พัน Occ.>90%)Bซอยรังสิตภิรมย์ Aราคาที่ดินไม่ควรเกิน 55,000-100,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน - / ตร.วา* สรุป ไม่มีที่ดินราคาที่ดินไม่ควรเกิน 29,000- 39,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 50,000- 80,000 / ตร.วา* สรุป ยังพอมีที่ดิน / ราคาที่ดินสูงเกินโซนม.กรุงเทพ
 74. 74. 74มหาวิทยาลัยรังสิตโซน A (ค่าเช่า 5-8 พัน Occ.>95%)AถนนเอกเจริญBราคาที่ดินไม่ควรเกิน 87,000- 130,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 30,000-35,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังมีอยู่ / ที่ดินราคาเหมาะสมราคาที่ดินไม่ควรเกิน 58,000- 92,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 20,000-22,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังมีอยู่ / ที่ดินราคาเหมาะสมหมายเหตุ: 1. ที่ดินบางแปลงอยู่ในจัดสรร...ห้ามก่อสร้างอพาร์ตเมนต์2. ที่ดินบางแปลงติดภาระจายอม...ไม่สามารถสร้างสูงเกิน 12 เมตร (4 ชั้น)2.ทาเล vs. ผลตอบแทนโซนม.รังสิตโซน B (ค่าเช่า 4-5 พัน Occ.>90%)
 75. 75. โซนม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ75Aม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือBโซน A (ค่าเช่า 3-4.5 พัน Occ.>95%)โซน B (ค่าเช่า 3-3.5 พัน Occ.>90%)โซน C (ค่าเช่า 2.5-3 พัน Occ.>90%)Cราคาที่ดินไม่ควรเกิน 26,000- 74,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 35,000- 40,000 / ตร.วา* สรุป มีที่ดินพอสมควร / ราคาที่ดินเหมาะสมราคาที่ดินไม่ควรเกิน 36,000- 48,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 40,000- 50,000 / ตร.วา* สรุป มีที่ดินพอสมควร / ราคาที่ดินเหมาะสมราคาที่ดินไม่ควรเกิน 28,000- 34,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 45,000- 55,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังพอมี / ราคาที่ดินสูงเกิน
 76. 76. โซนม.บางมด76ม.บางมดAโซน B (ค่าเช่า 2-3 พัน Occ.>95%)Bราคาที่ดินไม่ควรเกิน 26,000- 43,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 35,000- 60,000 / ตร.วา* สรุป ยังพอมีที่ดิน / ราคาที่ดินเหมาะสม-ค่อนข้างสูงราคาที่ดินไม่ควรเกิน 15,000- 24,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 23,000- 40,000 / ตร.วา* สรุป ยังพอมีที่ดิน / ราคาที่ดินเหมาะสม-ค่อนข้างสูงโซน A (ค่าเช่า 3-3.5 พัน Occ.>95%)
 77. 77. โซนอนุสาวรีย์77โซน A (ค่าเช่า 6-8 พัน Occ.>95%)Bถนนราชปรารภประตูน้ำAราคาที่ดินไม่ควรเกิน 110,000-160,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 120,000-250,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินหายาก ที่ดินราคาสูงโซน B (ค่าเช่า 4-5 พัน Occ.>95%)ราคาที่ดินไม่ควรเกิน 50,000- 85,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 70,000- 150,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังพอมี ที่ดินราคาสูง
 78. 78. โซนรัชดา78โซน A+ (ค่าเช่า 6-8 พัน Occ.>95%)โซน A (ค่าเช่า 4-6 พัน Occ.>95%)โซน B (ค่าเช่า 4-5 พัน Occ.>90%)ถนนสุทธิสารถนนประชาราษฏร์บาเพ็ญราคาที่ดินไม่ควรเกิน 100,000-140,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 150,000-200,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินหายาก ที่ดินราคาสูงเกินราคาที่ดินไม่ควรเกิน 55,000-100,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 60,000-120,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังมีอยู่ แต่ไม่มาก / ที่ดินราคาเหมาะสมราคาที่ดินไม่ควรเกิน 55,000- 90,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 55,000-120,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังมีอยู่ / ที่ดินราคาเหมาะสม
 79. 79. 79โซนลาดกระบังถนนฉลองกรุงซอยฉลองกรุง 1ม.ลาดกระบังโซน A (ค่าเช่า 3-5 พัน Occ.>95%)- ซอยฉลองกรุง 1- แนวถนนลาดกระบังถนนลาดกระบังราคาที่ดินไม่ควรเกิน 26,000- 92,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 60,000-70,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินหายาก / ที่ดินราคาสูงราคาที่ดินไม่ควรเกิน 26,000- 92,000 / ตร.วาราคาที่ดิน ปัจจุบัน 35,000-45,000 / ตร.วา* สรุป ที่ดินยังมีพอสมควร / ที่ดินราคาเหมาะสมหมายเหตุ!!!: ห้ามสร้างสูงเกิน 12 เมตร (4 ชั้น) ตามกฎกระทรวง
 80. 80. สรุปทาเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา80ม.รังสิตที่ดิน 20,000-35,000 บาท/ตร.วาม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ดิน 35,000-48,000 บาท/ตร.วาม.บางมดที่ดิน 23,000-43,000 บาท/ตร.วารัชดาที่ดิน 55,000-100,000 บาท/ตร.วาอนุสาวรีย์ที่ดิน 70,000-160,000 บาท/ตร.วาผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield) = 8-9 %
 81. 81. การเริ่มต้นธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้ Success ไม่ยากอย่างที่คิดสรุป1. ศึกษาข้อมูลตลาด ทาเลที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย815. วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน2. ศึกษาข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง3. ออกแบบให้เหมาะสมกับการแข่งขัน4. เลือกเทคนิคการก่อสร้างให้เหมาะสม

×