Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Eesti VabadussõDa 1918-1920

9.306 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Eesti VabadussõDa 1918-1920

 1. 1. EESTI VABARIIGI SÜND 10. veebruar
 2. 2. <ul><li>Mis kuupäeval tähistatakse Eesti </li></ul><ul><li>Vabariigi sünnipäeva? </li></ul><ul><li>  24. veebruar </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=h3m7fJTfcFY </li></ul>
 3. 3. Eesti Vabaduss õda 1918-1920 24.veebruar 1919 <ul><li>23. j uuni 1919 võidupüh a </li></ul><ul><li>25.veebruaril 1918 </li></ul><ul><li>24.veebruar 1918 </li></ul><ul><li>23. veebruar 1918 </li></ul><ul><li>Veebruar 1918 </li></ul><ul><li>2.veebruaril 1920 </li></ul>28. November 1918
 4. 4. EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMINE <ul><ul><ul><li>Veebruar 1918 alustas Saksamaa pealetungi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>24.veebruar 1918 loeti ette iseseisvusmanifest Tallinnas Reaalkooli ees (Õ lk 148) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>25.veebruaril 1918 jõudsid saksa väed Tallinna, kes keeldusid Eesti Vabariiki tunnustamast </li></ul></ul></ul>
 5. 5. SAKSA OKUPATSIOON <ul><li>Sakslased okupeerisid kogu Eesti </li></ul><ul><li>Arreteeriti Konstantin Päts. Eesti Ajutine Valitsus läks põranda alla. </li></ul><ul><li>Saksamaa kaotas I maailmasõja. </li></ul><ul><li>11. November 1918 läks võim taas tagasi Konstantin Pätsi juhitud Ajutisele Valitsusele. </li></ul>
 6. 6. EESTI VABADUSSÕDA 1918-1920 <ul><li>1919.a määrati Eesti sõjavägede ülemjuhatajaks kindral Johan Laidoner </li></ul><ul><li>Eestile tuli appi Soome, Inglismaa, Taani, Rootsi </li></ul><ul><li>24.veebruar 1919 vabastati Eesti pind võõrvägedest </li></ul>
 7. 7. Konstantin Päts (1874–1956) <ul><li>Esimene Eesti vabariigi president </li></ul><ul><li>Eestimaa Päästmise komitee esimees </li></ul><ul><li>mitmekordne peaminister </li></ul><ul><li>riigivanem </li></ul>
 8. 8. Jaan Poska (1866–1920) <ul><li>Tallinna linnapea </li></ul><ul><li>Venemaa Ajutise Valitsuse Eesti kubermangu komissar </li></ul><ul><li>Vene Asutava Kogu liige </li></ul><ul><li>välisminister </li></ul><ul><li>peaministri asetäitja </li></ul><ul><li>kohtuminister </li></ul>
 9. 9. Johan Laidoner( 1884 -1953) <ul><li>Eesti Vabariigi sõjavägede ülemjuhataja. </li></ul>
 10. 10. Eesti iseseisvuse manifest <ul><li>Tallinnas levitatud eksemplar </li></ul>
 11. 11. Päästekomitee asukoht Tallinnas
 12. 12. Tartu Rahu <ul><li>Rahulepingu allakirjutamine Eesti Vabariigi ja Vene SFNV vahel, millega Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust </li></ul>
 13. 14. Eesti Vabariik pärast iseseisvumist (1922a.)
 14. 15. Eesti Vabariigi sünd (1917) <ul><li>1. märts – Tallinnas üldstreik </li></ul><ul><li>11.–13. märts – Maakondade koosolek Tartus, liitmist üheks kubermanguks </li></ul><ul><li>23. mai – Maapäeva valimised </li></ul><ul><li>2. juuli – Tallinnas &quot;Estonias&quot; Maa-asemike kongress ehk rahvakongress </li></ul><ul><li>29. september – 8. oktoober – sakslased vallutasid meredessandiga Saare-, Muhu- ja Hiiumaa </li></ul>
 15. 16. Eesti Vabariigi sünd (1917) <ul><li>27. oktoober – võtsid võimu enda kätte </li></ul><ul><li>15. november – Maanõukogu tunnistas end Eestimaal kõrgeima võimu kandjaks ning kutsus kokku Asutava Kogu </li></ul><ul><li>24. detsember – Maanõukogu vanematekogu otsustas kuulutada Eesti iseseisvaks </li></ul>
 16. 17. Eesti Vabariigi sünd 1918 <ul><li>jaanuar – Asutava Kogu valimised </li></ul><ul><li>19. veebruar – Maanõukogu juhatus kiitis heaks Eesti iseseisvuse manifesti ja valis täidesaatva organi – kolmeliikmelise Eestimaa Päästmise Komitee (K. Päts, J. Vilms, K. Konik) </li></ul><ul><li>23. veebruar – Pärnus &quot;Endla&quot; teatri rõdult kuulutati esimest korda välja Eesti Vabariik </li></ul><ul><li>24. veebruar – Tallinnas, Viljandis ja Paides kuulutati välja Eesti Vabariik. Moodustati Ajutine Valitsus, mille juhiks sai K. Päts. Saksa sõjavägi jõudis Tartusse. </li></ul>
 17. 18. Eesti Vabariigi sünd 1918 <ul><li>Vene laevastik lahkus Tallinnast, sinna jõudsid Saksa väed </li></ul><ul><li>4. märts – Saksa väed olid okupeerinud kogu Eesti </li></ul><ul><li>aprill – J. Vilms, kes püüdis pääseda Soome ja Rootsi, tabati ja lasti Helsingis maha </li></ul><ul><li>22. november – enamlaste esimese kallaletungi Narvale lõid sakslased tagasi </li></ul><ul><li>27. november – K. Päts moodustas teise Ajutise Valitsuse </li></ul>
 18. 19. Soome vabatahtlikud Tallinnas <ul><li>Esimene rühm vabatahtlikke sõdureid saabus Soomest </li></ul>
 19. 20. SOOMUSRONG
 20. 21. Eestlased võitsid Landeswehri otsustavalt Võnnu linna juures Lätimaal 23. juunil 1919. aastal. <ul><li>Eesti väed lahingus Koiva jõe ääres </li></ul>
 21. 22. I Vabariigi aastapäev Tartus <ul><li>Sõjaväe - paraad Tartus </li></ul>
 22. 23. KORDAMISEKS <ul><li>Iseseisvuse väljakuulutamine - 24.02.1918 </li></ul><ul><li>Päästekomitee ja koostati iseseisvusmanifest. </li></ul><ul><li>Ajutine Valitsus </li></ul><ul><li>Konstatin Päts. </li></ul><ul><li>Vabadussõda (1918-1920) </li></ul><ul><li>Sõjaväe ülemjuhataja - Johan Laidoner </li></ul><ul><li>Abi Inglismaalt, Soomest, Taanist ja Rootsist. </li></ul>
 23. 24. KORDAMISEKS <ul><li>Jaanuar 1919 vastupealetung </li></ul><ul><li>Asutav Kogu , põhiülesandeks põhiseaduse ja maaseduste vastuvõtmine. </li></ul><ul><li>Saksalased kohtusid Võnnu all Eesti vägedaga, kujunes tõsine relvakonflikt –Landeswehri sõda. Võnnu(Cesise). Võnnu vallutamispäeva 23. Juunit tähistatakse võidupühana . </li></ul><ul><li>Tartus toimusid rahuläbirääkimised, mis lõppesid 2.veebruaril 1920 rahulepingu allakirjutamisega. </li></ul>

×