Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

AIAQS: La Carpeta Personal de Salut. Sr. Ismael Cerdà

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ismael Cerdà
Ismael Cerdà
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

AIAQS: La Carpeta Personal de Salut. Sr. Ismael Cerdà

Descargar para leer sin conexión

La salut en mans dels ciutadans. Seminari sobre la Carpeta Personal de Salut - Personal Health Record (PHR). Tecnocampus Mataró, 29 d'octubre de 2010.

La salut en mans dels ciutadans. Seminari sobre la Carpeta Personal de Salut - Personal Health Record (PHR). Tecnocampus Mataró, 29 d'octubre de 2010.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a AIAQS: La Carpeta Personal de Salut. Sr. Ismael Cerdà (20)

Anuncio

Más de Fundació TicSalut (20)

Anuncio

AIAQS: La Carpeta Personal de Salut. Sr. Ismael Cerdà

 1. 1. La Carpeta Personal de Salut Ismael Cerdà Col·laborador tècnic del projecte CPS Seminari Personal Health Record (PHR)) 29 d’octubre de 2010
 2. 2. 2 Prescripció Electrónica Carpeta Personal de Salut Imatge mèdica Digital Telemedicina Recepta y Dispensació electrònica Digitalització de imatge mèdica backup Espai digital Online de informació personal de salut Interoperatibilitat entre els diferents actors del sector de salut Assistència a distància Projectes de TIC a Catalunya Marc – Les TIC i El Sistema de Salut1
 3. 3. Que es la Carpeta Personal de Salut2 La CPS és un espai virtual on el Departament de Salut posa a disposició de cada un dels ciutadans , a través d'Internet ,dades rellevants referents al seu estat de salut. Aquesta nova eina estratègica ha de permetre: La sincronització amb l’HCCC ,presentant la visió del ciutadà. La participació dels ciutadans en la gestió d’accions de prevenció i atenció de la seva salut. S’ha de centrar en la salut incorporant funcionalitats de prevenció. Impulsar sistemes que permetin l’autocontrol en el cas de la malaltia. 3
 4. 4. Principis i Objectius3 Principis de la CPS El ciutadà com a titular de les seves dades de salut Generar confiança en el sistema Compartir models de la gestió de la informació Us d'estàndards de comunicació I de catàlegs Objectius principals Facilitar l’actitud proactiva del ciutadà i corresponsavilitzar-lo en la seva salut Permetre la participació dels ciutadans en la gestió de accions de prevenció i atenció de la salut Millorar la qualitat de l'atenció, la coordinació entre els diferents nivells assistencials i entre els professionals Arribar a un model interactiu de consulta i treball per als pacients i professionals i per a promoure la coordinació entre els diferents serveis i activitats Objectiu de Futur 4
 5. 5. Quins son els beneficis pels diferents actors involucrats? Beneficis4 Proveïdors sanitaris Ciutadà Govern • Compromís amb la cura de la seva salut, que li permet major autonomia i comoditat, • Prevenció i monitoratge • Reconeix la seva carpeta personal com a principal font d’informació de salut • Visió única dels serveis sanitaris • Reducció d’errors i de la redundància (proves, activitats) • Major eficiència en la utilització dels recursos sanitaris • Reducció dels costos a causa d’un major compromís dels ciutadans en la prevenció de la seva salut Beneficis de la CPS 5
 6. 6. ¿ Està garantida la confidencialitat de la informació sobre salut dels pacients a la CPS? Seguretat5 6 Autenticació del ciutadà Seguretat Autenticació de la CPS Les dades i continguts de la carpeta estan disponibles d’una forma senzilla, intuïtiva i segura, garantint en tot moment tant la confidencialitat de les dades com els drets dels pacients • Autenticació d’alta seguretat (doble factor): Es requereix que el pacient s’autentiqui davant la CPS amb un certificat personal emès per CatCert (IDCat o Tcat) o amb un DNI electrònic -> Per accedir-hi cal posseir el suport del certificat i també cal conèixer el seu PIN. • La CPS s’autentica davant del terminal del client usant un certificat de servidor segur emès per CatCert. Seguretat de la CPS
 7. 7. Seguretat5 Autorització Xifrat de la comunicació Traces • Xifrat d’alta seguretat: les dades intercanviades es xifren amb claus de 128 bits • Es comprova al Registre Central d’Assegurats de CatSalut que el CIP indicat per l’usuari es correspongui amb el NIF del certificat digital utilitzat a l’autenticació. • Es mostren exclusivament les dades associades al CIP del pacient. • Queda registre de tots els accessos realitzats 7 Seguretat de la CPS mitjançant el protocol de comunicacions segures (autenticació mútua de terminal i servidor)
 8. 8. Autenticació del ciutadà 5 Seguretat Actualment disposem de dos sistemes idecat i DNI
 9. 9. Accés a traves de nous canals Accés Personal I projecte pilot de signatura electrònica digital per la CPS  El projecte SISO pretén introduir la targeta SIM dins dels telèfons mòbils per donar la possibilitat als professionals i als usuaris d’entrar amb alta seguretat a la CPS  El sistema es basa en una doble clau (pública i privada) la identificació electrònica, i que consisteix a incloure a la targeta SIM del Mòbil un xip criptogràfic amb un programari en el mateix. Això millora la mobilitat, evitant l'ús de USB o qualsevol altre suport físic per a la identificació i l'accés digital Seguretat5 9
 10. 10. Resultats – De la usabilitat a la realitat6 Resultats de la proba d’usabilitat 97% valora la informació de la carpeta com molt o bastant útil El llenguatge utilitzat a estat considerat molt o bastan adequat per el 92% dels voluntaris La navegabilitat ha estat declarat com a bona o molt bona en el 73% dels enquestats Valoració dels continguts: •Informes mèdics: 7.3 •Medicaments prescrits: 7.5 •Informació sobre vacunacions : 6.8  Es realitza una proba la d’usabilitat al 2009 a Calella amb l’objectiu de realitzar les proves d’ergonomia i usabilitat, analitzar idoneïtat de les dades publicades, Validar l’acceptabilitat, identificant els requeriments bàsics per part de la ciutadania i els professionals i Identificar altres necessitats que manifesten els ciutadans.  Els resultats son positius i al juliol del 2010 s’exten a tota la població de Calella. Amb la intenció de desplegar-ho a la resta del territori i a collectius concrets com diabetics, broncòpates, o embarassades.  Es pretén que tots els ciutadans tinguin accés personal a tots els e-serveis i procediments disponibles a la xarxa, convertint a la carpeta personal de salut en una eina d'accés a la informació compartida de registre mèdic. 10
 11. 11. Resultats – De l’usabilitat a la realitat6 Nombres consolidats – Octubre 2010 260 Usuaris amb accés a CPS Promig d’activitats per visita: 2.2 Usuaris setmanals nous:5 Contextualització de resultats Avantatges •Centre assistencial altament participatiu •Implicació i participació en projectes de TIC de la Salut Inconvenients •La ciutat no tenia fins ara d’entitat de certificació electrònica (ID-idCAT) •Inici del desplegament en període d'estiu Objectiu a mig termini Connexió de 1,000 ciutadans 11
 12. 12. Línies Futures7 Elements clau Potenciar l'estratègia per facilitar la participació dels ciutadans en la gestió i cura de la seva salut Expansió territorial progressiva de la CPS i de les seves funcionalitats per que proporcionin un major control als ciutadans sobre el seu estat de salut, especialment a aquells que tenen una malaltia crònica Facilitar l'accés a la CPS a través de nous canals que permetin la mobilitat 1 2 3 La promoció a la carpeta personal de salut per assolir els objectius esmentats anteriorment, es basen en tres elements clau: 12
 13. 13. Línies Futures8 Impulsar la innovació basada en el concepte de CPS MODEL 13 Autocontrol Diabetis Sintrom MPOC Prevenció Salut Mental Esportistes Tramitacions Amb Administració Professionals Entitats Altres funcionalitats Pacients expert Nucli CPS Ciutadà Accés a CPS
 14. 14. Futur8 Impulsar la innovació basada en el concepte de CPS MODEL PERSONALITZABLE 14 Visor Pacient HCCC Cercador de centre Autocontrol Diabetis Pro gim esport Sol·licitud Hospital Metge especialista Pacient Referent
 15. 15. Pilot per accedir a la CPS a traves del telèfon mòbil amb certificat digital. Línies Futures8 Facilitar l'accés a traves de nous canals 15
 16. 16. Pilot per accedir a la CPS a traves del telèfon mòbil amb certificat digital. 1.Pantallad'accés 2.Visualitzaciódedades personals 3.Visualitzacióiacceptaciódel avislegal 1 2 3 Línies Futures8 Facilitar l'accés a traves de nous canals 16
 17. 17. Pilot per accedir a la CPS a traves del telèfon mòbil amb certificat digital. 4.Visualitzaciódediferents contingutsiselecciód’informes 5.Visualitzacionsdediferents informes 6.Accessauninformeconcret 4 5 6 Línies Futures8 Facilitar l'accés a traves de nous canals 17
 18. 18. Pilot per accedir a la CPS a traves del telèfon mòbil amb certificat digital. Línies Futures8 Facilitar l'accés a traves de nous canals 18

Notas del editor

 • 11
 • 12

×