Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
OpenAIRE in Ostrava
OpenAIRE in Ostrava
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Projekt OpenAIREplus (20)

Anuncio

Projekt OpenAIREplus

 1. 1. Projekt OpenAIREplus Daniela Tkačíková 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 2. 2. OpenAIRE OpenAIREplus OpenAIRE je ve fázi přechodu od zavádění pilotního projektu OA do fáze služby umožňující výzkumným pracovníkům ukládat do repozitářů publikace, které jsou výsledkem řešení projektů 7. RP a EVR Navazující projekt OpenAIREplus rozšiřuje původní zadání s cílem usnadnit přístup ke kompletní otevřeně přístupné vědecké produkci ERA propojením publikací s daty a se systémem financování projektů Informace o projektu: http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=pr oj.document&PJ_RCN=12210133 2 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 3. 3. Účastníci projektu 41 partnerů z celé Evropy (nejen z členských zemí EU) a tři mezioborové vědecké komunity Technologické zabezpečení CERN CNR-ISTI-IT ICM NKUA UniBIE Mezioborové komunity – EBI – biologie – DANS – společenské vědy – STFC/BADC – klima Koordinace: University of Athens, GR; Goettingen State and University Library, DE; CNR-ISTI, IT 3 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 4. 4. Vize 2030 „Naší vizí je vědecká e-infrastruktura, která podporuje hladký přístup, využívání, opakované využívání a spolehlivost dat. Fyzická a technická infrastruktura se v jistém smyslu stane neviditelnou a data sama budou infrastrukturou - cenným aktivem, díky kterému věda, technologie, ekonomika a společnost mohou postupovat vpřed.“ High-Level Group on Scientific Data Riding the Wave: how Europe can gain from the raising tide of scientific data, 2010 (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf) 4 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 5. 5. Přínos projektu OpenAIREplus k vizi 2030 5 Infrastruktury pro otevřená data 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012 ESFRi, EU wide infrastructures Infrastruktura pro OA publikace
 6. 6. Úloha OpenAIREplus Vybudovat participativní infrastrukturu OA pro vědecké informace Využít architekturu OpenAIRE pro publikace k propojení s datovými soubory Pokrýt veškerou vědeckou produkci ERA Mobilizovat panevropskou síť helpdesku OA   využívat a opakovaně používat výzkumná data k maximálnímu prospěchu vědeckých komunit i celé společnosti 6 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 7. 7. Pobídky  sdílení dat Opakované využití a uznání, impakt faktor Principy vědy Požadavky poskytovatelů finanční podpory Dostupnost časopiseckých dat Van der Graaf, Maurits a Leo Waaijers. Surfboard to Riding the Wave. Knowledge Exchange, 2011. http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=469 7 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 8. 8. Projekt OpenAIREplus Vychází z infrastruktury OpenAIRE Koncept propojených publikací s nimi souvisejícími daty Sklízení metadat vědeckých datových souborů Rozšíření databáze publikací o publikace ze systému DRIVER Tři cíle  8 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 9. 9. Cíle I. Propojit publikace s daty a systémy financování – – – Upevnit síť institucionálních repozitářů Integrovat datová úložiště Importovat systémy financování z různých zdrojů II. Podpořit OA v Evropském výzkumném prostoru – – – – Prosadit politiky OA a společné standardy Studovat problematiku práv duševního vlastnictví a obchodní modely Spolupracovat s EuroCRIS, DataCITE, DANS, EBI, STFC/BADC,… Oslovit nejen Evropu… III. Vybudovat a provozovat dlouhodobě udržitelné služby (24x7)  9 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012
 10. 10. Infrastruktura OA pro evropskou vědecko-výzkumnou produkci OpenAIRE+ Guidelines for Data Providers Data repositories OpenAIREplus Metadata on data sets OpenAIRE Guidelines v2.0 5,160,000 OA publications 331 validated repositories Driver Guidelines FP7 publications National funding publications OpenAIRE Guidelines v1.0 EC Project metadata Production infra at www.driver-community.eu 10 Publication repositories Institutional & Thematic Production infra at www.openaire.eu 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012 National Project metadata
 11. 11. Děkuji za pozornost! http://www.openaire.eu 11 5. setkání českých uživatelů systému DSpace, Ostrava, 16. 5. 2012

×