Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
r e j o n u l i c y Tr a k t Ś w. U j c i e c h a m i ę d z y
N WoA 0
w ę z ł e m O b ...
cel przystąpienia do planu

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
No r z ą d z e n i a p l a n u :
A NIA
przystąpienie d...
K o l e g i u m 1 9 c z e r w c a 2 0 1 2 r.

A
N

W Y B Ó R WA R I A N T U P R Z E B I E G U U L I C Y T R A K T Ś W. W O...
STUDIUM

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C R
N K
O A
K N

D O M I N U J Ą C E F...
S Y T U A C J A P L A N I S T YC Z N A
1614 ORUNIA REJON NA WSCHÓD OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ

1603

Uchwalony 31.10.2013 r.

GDA...
S Y T U A C J A P L A N I S T YC Z N A

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N 1605
1608
A NIA Dolna rejon ul. Trakt Św...
S T R U K T U R A W Ł A S N O Ś C I O WA

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
SKARB PAŃSTWA
A N
UŻYTKOWANIE WIECZ...
WNIOSKI

A
N

ZA 4
A 1
1
K 0
2
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C R
N K
O A
K N

1. WYDZIAŁ SKARBU:...
WNIOSKI

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
Z
Rada Osiedla – Orunia – Św. JA
Wojciech –Lipce
C OŚ
P i
...
W N I O S K I – d o d a t ko w e

A
N

1.

2.

ZA 4
1 A
K 01
2
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
CENTRUM SZKÓŁKARSKIE „JUST...
O B I E K T Y W P I S A N E D O R E J E S T R U Z A BY T KÓ W

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś...
O B I E K T Y O WA R TO Ś C I A C H K U LT U R O W YC H

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O...
O B I E K T Y O WA R TO Ś C I A C H K U LT U R O W YC H

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O...
U Ż Y T KO WA N I E

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
• liczba mieszkańcó w –ok. 1200 PL
D – 218
• zarejes...
U Ż Y T KO WA N I E - o b i e k t y u s ł u g o w e

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i...
U Ż Y T KO WA N I E – o b i e k t y p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w e

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
...
U Ż Y T KO WA N I E - m i e s z k a l n i c t w o

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
TBS „MOTŁAWA” SP. Z O. O. - 144...
N O W E I N W E S T YC J E - p r z e j ś c i a p o d z i e m n e P K P

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L...
D E C Y Z J E A D M I N I S T R A C YJ N E / O P I N I E

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C ...
U WA R U N K O WA N I A A K U S T Y C Z N E

- hałas drogowy

Hałas długookresowy

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0...
U WAR U N K O WA N I A AK U S T Y C Z N E -

hałas kolejowy

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L ŻEONE RUCH...
EKOFIZJOGRAFIA

- wnioski

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
WYTYCZNE DO PROJEKTU PLANU: LA
1. ograniczenie fun...
decyzje K T P L A N U - f u n k c j e
P R O J E administracyjne/wnioski

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
...
A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C R
N K
O A
K N

% POKRYCIA DZIAŁKI
ZABUDOWĄ

U3...
A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C R
N K
O A
K N

% POKRYCIA DZIAŁKI ZABUDOWĄ

ma...
P R O J E K T decyzje administracyjne/wnioski c h n i c z n a
PLANU – infrastruktura te

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P...
U K Ł A D D R O G O W Y - S Te R

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P...
SKUTKI- działki

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C DO
POWIERZCHNIA DZIAŁEKR WYKU...
SKUTKI- budynki

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C R
LICZBA OBIEKTÓW DO IKWIDACJ...
SKUTKI- budynki wzdłuż PKP

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
C O
P i
E P
C R
N K
O A
K N

Tra...
SKUTKI- pozwolenia na budowę
zajęty plac do zawracania

A
N

ZA 4
A BIEDRONKA
K 01
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA...
SKUTKI- pozwolenia na budowę

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
ZATOKA
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
ZATOKA C
TBS
P iO
E P
C...
SKUTKI- decyzje o warunkach zabudowy

A
N

ZA 4
A 1
HALA K
E .20
MAGAZYNOWA
Z 1
R .0
DORACO
P 9
U 0
N IA
A N
L
P D
JA Ś Z
...
ISTNIEJĄCY KOLEKTOR SANITARNY koszt przełożenia ok. 0,7 mln zł (330 MB)

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
N IA
A N
...
S K U T Kdecyzje administracyjne/wnioskim i n n e
I – inwestycyjne tereny g
0,12 ha 0,78ha

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R ....
SKUTKI- podsumowanie

A
N

ZA 4
A 1
K 0
E .2
Z 1
R .0
P 9
U 0
NC J I ID R Ó G
A
K O S Z T R E AAZ A
LI
L N
P D
budowa dróg...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Wstępna koncepcja MPZP dla rejonu Traktu Św. Wojciecha

19.532 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Sector inmobiliario

Wstępna koncepcja MPZP dla rejonu Traktu Św. Wojciecha

 1. 1. A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 r e j o n u l i c y Tr a k t Ś w. U j c i e c h a m i ę d z y N WoA 0 w ę z ł e m O b w o d n i c y P oA d n i oI e j a u l i c ą G o ś c i n n ą Lłu N w P 1613 D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N
 2. 2. cel przystąpienia do planu A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 No r z ą d z e n i a p l a n u : A NIA przystąpienie do sp L RM u c h w a ł a n r X X I X / 5P2 / 1 2 D G z d n i a 3 0 . 0 8 . 2 0 1 2 r. 8 JAw aŚi aZ o w e j z a b u d o w y  ustalenie zasad kształto C On n P i o s k óiw w z a k r e s i e u s a n k c j o n o w a n i a z a b u d o w y  u w z g l ę d n i e n i Ew n P Ceej R mieszkaniow N K Ok t o wAn i e u k ł a d u k o m u n i k a c y j n e g o w t y m n o w e t r a s o w a n i e  z a pKj e ro NTar a k t Ś w . W o j c i e c h a w k l a s i e u l i c y g ł ó w n e j odcinka ul.
 3. 3. K o l e g i u m 1 9 c z e r w c a 2 0 1 2 r. A N W Y B Ó R WA R I A N T U P R Z E B I E G U U L I C Y T R A K T Ś W. W O J C I E C H A ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i Pruszcz Gdański ŚródmieścieE P C R N K O A K N WARIANT A – „w śladzie Traktu” WARIANT B – „przy torach” – wariant wybrany Węzeł Lipce Trakt Św. Wojciecha Starogardzka
 4. 4. STUDIUM A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N D O M I N U J Ą C E F U N K C J E : produkcyjno-usługowa, usługowa i mieszkaniowo-usługowa O Ś R O D E K P O N A D O S I E D L O W Y W I Ę K S Z O Ś Ć O B S Z A R U W G R A N I C A C H R E H A B I L I TA C J I T R A K T Ś W . W O J C I E C H A - U L I C Ą G Ł Ó W N Ą S T R E F A C - N I E O G R A N I C Z O N E G O P A R K O W A N I A W Z D Ł U Ż K A N A Ł U R A D U N I :  MIĘDZYNARODOWA TRASA ROWEROWA  CIĄG WIDOKOWY W R E J O N I E U L . N O W I N Y K R A W Ę D Ź WYSOCZYZNY GDAŃSKIEJ
 5. 5. S Y T U A C J A P L A N I S T YC Z N A 1614 ORUNIA REJON NA WSCHÓD OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ 1603 Uchwalony 31.10.2013 r. GDAŃSK ORUNIA – „CZERWONY MOST” A N ZA 4 1615 A 1 K 0 1605 E .2 Z 1 R .0 P 9 1913 U 1909 N IA 0 1911 A N L P D 1608 JA Ś Z C O P i 1605 E P C R N K O A K N 1608 PLANY OBOWIĄZUJĄCE: PLNAY OBOWIĄZUJĄCE GRANICZĄCE: Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej (2009r.) 1913 Maćkowy IV (2009 r.) 1911 Maćkowy rejon ul. Starogardzkiej (2004 r.) Orunia Dolna rejon ul. Trakt Św. Wojciecha 213 (2003 r.) PLANY PROCEDOWANE: 1615 Dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański 1909 Lipce – skarpa Wysoczyzny Gdańskiej (2003 r.)
 6. 6. S Y T U A C J A P L A N I S T YC Z N A A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N 1605 1608 A NIA Dolna rejon ul. Trakt Św. Wojciecha 213 L Orunia P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej – 2009 r. FUNKCJA: usługowa, mieszkaniowo-usługowa i produkcyjnousługowa wysokość zabudowy - do 12m i 20m powierzchnia zabudowy – do 50 % FUNKCJA: usługowa i produkcyjno-usługowa wysokość zabudowy - do 12 m powierzchnia zabudowy – do 40%
 7. 7. S T R U K T U R A W Ł A S N O Ś C I O WA A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA SKARB PAŃSTWA A N UŻYTKOWANIE WIECZYSTE SKARB PAŃSTWA L GMINNE I ZWIĄZKÓW GMINNYCH P D UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GMINNE OSOBY FIZYCZNE JA Ś Z KOŚCIOŁY I ZW. WYZNANIOWE C O SPÓŁKI PRAWAP HANDLOWEGO i WŁASNOŚCIE MIESZANEP C R BRAK DANYCH N K O A K N
 8. 8. WNIOSKI A N ZA 4 A 1 1 K 0 2 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N 1. WYDZIAŁ SKARBU: uwzględnić w planie wejścia do budynków oraz istniejące schody przy ul. Gościnnej 2. ZATOKA: a) zapewnić zjazd na prawe skręty z Traktu, umożliwiający bezpośredni dostęp do terenu b) brak ekranu akustycznego wzdłuż Traktu , przesłaniającego projektowany hotel z galeria handlową
 9. 9. WNIOSKI A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D Z Rada Osiedla – Orunia – Św. JA Wojciech –Lipce C OŚ P i „podjęty plan miejscowy jest jednym z najważniejszych nie tylko dla naszej jednostki, ale E P także dla całego miasta Gdańsk. Powinien być priorytetem planistycznym dzielnicy C R urbanistycznej Śródmieście” N K O A K N
 10. 10. W N I O S K I – d o d a t ko w e A N 1. 2. ZA 4 1 A K 01 2 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L CENTRUM SZKÓŁKARSKIE „JUSTYNA” KALETA -Trakt 293 c P D JA Ś Z C O P 2 136 J. Bogdziewicz – E Gościnna Pi C R N K O A K N 1 – a) dz.135 - 2 pawilony handlowo-usługowe (łącznie 2000m2) w miejscu istniejących szklarni, hurtownię o pow. 1000m2 b) dz. 136 - motel na 100 miejsc (wniosek do poprzedniej edycji planu) - uwzględnienie w planie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej CENTRUM SZKÓŁKARSKIE „JUSTYNA” 135
 11. 11. O B I E K T Y W P I S A N E D O R E J E S T R U Z A BY T KÓ W A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N KANAŁ RADUNI DOM PODMIEJSKI Z KUŹNIĄ DOM ŻUŁAWSKI DWÓR FERBERÓW
 12. 12. O B I E K T Y O WA R TO Ś C I A C H K U LT U R O W YC H A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N Trakt św. Wojciecha 199 Trakt św. Wojciecha 78,80 Trakt św. Wojciecha 165 Trakt św. Wojciecha 201 Trakt św. Wojciecha 82 Trakt św. Wojciecha 211 Trakt św. Wojciecha 215 Trakt św. Wojciecha 165a Trakt św. Wojciecha 219 Trakt św. Wojciecha 209
 13. 13. O B I E K T Y O WA R TO Ś C I A C H K U LT U R O W YC H A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N Gościnna 1 Gościnna 4 Gościnna 14 Nowiny 20-22, 24-26 Raduńska 44 Gościnna 5 Gościnna 2 Gościnna 6 Gościnna 12 Gościnna 16-18 Nowiny 9
 14. 14. U Ż Y T KO WA N I E A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N • liczba mieszkańcó w –ok. 1200 PL D – 218 • zarejestrowanyc h podmiotów gospodarc zyc h Z JA mieszkańcó w • bezrobo tni stanowią 4,7 % ogółu Ś C O P i E • gospodarstw rolnyc h 19: P C R N K O A K N (bezrobotni w wieku produkcyjnym 7,1 %) - Nowiny – 5 - Gościnna – 2 - Tr a k t ś w. Wo j c i e c h a - 1 2 budynki mieszkalne budynki usługowe obiekty magazynowe/produkcyjne obiekty techniczne obiekty gospodarcze/garaże pustostany ogrodnictwa/szklarnie ogródki przydomowe wody użytki porolne/rolne zieleń urządzona zieleń przyuliczna nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia betonowa nawierzchnia nieutwardzona chodniki
 15. 15. U Ż Y T KO WA N I E - o b i e k t y u s ł u g o w e A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Państwowa Straż Pożarna Urząd Dozoru Technicznego Trakt św. Wojciecha 253 Wojewódzka Komenda Uzupełnień - teren wyłączony z opracowania Państwowa Straż Pożarna
 16. 16. U Ż Y T KO WA N I E – o b i e k t y p r o d u k c y j n o - u s ł u g o w e A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N CERAMIKA BUDOWLANA, FIRMA HANDLOWA EDI PRZEDSIEBIORSTWO OCHRONY BUDOWLI CENTRUM DRZWI PRZESUWANYCH SALON ŁAZIENEK
 17. 17. U Ż Y T KO WA N I E - m i e s z k a l n i c t w o A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 TBS „MOTŁAWA” SP. Z O. O. - 144 mieszkania N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N • % POKRYCIA DZIAŁKI ZABUDOWĄ • % POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ • INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY • WYSOKOŚĆ ZABUDOWY • KSZTAŁT DACHU • SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - max 40% - min 30% - max 1,0 - max 14 m - nie ustala się - max 30 m
 18. 18. N O W E I N W E S T YC J E - p r z e j ś c i a p o d z i e m n e P K P A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N
 19. 19. D E C Y Z J E A D M I N I S T R A C YJ N E / O P I N I E A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P 2 3 s p r a w y z 2E 1 - 2 0 1 3 ri 01 C RP N K sprzedaż gruntów/lokali gminnych- Wydział Skarbu O A K pozwolenia na budowę N TBS garaż dla samochodów ciężarowych/osobowych plac do zawracania biura/handel handel hala magazynowa myjnia mieszkaniówka decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 20. 20. U WA R U N K O WA N I A A K U S T Y C Z N E - hałas drogowy Hałas długookresowy A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D Hałas długookresowy A Z prognozowany na 2025 r. J Ś C O P i E P C R N K O A K N Średni poziom dźwięku A określony dla wszystkich dni, wieczorów i nocy w roku LDWN w decybelach (dB) Średni poziom dźwięku A określony dla wszystkich nocy w roku LN w decybelach (dB) źródło: „Mapy akustyczne miasta Gdańska” z 2012 r. Średni poziom dźwięku A określony dla wszystkich dni, wieczorów i nocy w roku LDWN w decybelach (dB) Średni poziom dźwięku A określony dla wszystkich nocy w roku LN w decybelach (dB)
 21. 21. U WAR U N K O WA N I A AK U S T Y C Z N E - hałas kolejowy A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L ŻEONE RUCHAMI MASOWYMI OSUWISKA I TERENY ZAP O D GR JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N źródło: „Mapy akustyczne miasta Gdańska” 2012 r. Zasięg długookresowego hałasu kolejowego , źródło: „Mapy akustyczne miasta Gdańska” 2012 r. obszar poza zasięgiem terenów zagrożonych ruchami masowymi
 22. 22. EKOFIZJOGRAFIA - wnioski A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA WYTYCZNE DO PROJEKTU PLANU: LA 1. ograniczenie funkcji mieszkaniowej wzdłuż Traktu i terenów kolejowych z powodu P DN uciążliwości komunikacyjnych A Z 2. ochrona szpaleru drzewJ wzdłuż Kanału Raduni i ulicy Gościnnej C OŚ 3. ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez dopuszczenie tylko niskoemisyjnych P i źródeł ciepła E P C R N K O A K N
 23. 23. decyzje K T P L A N U - f u n k c j e P R O J E administracyjne/wnioski A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N U33 M/U31 P/U41 D ZP62 – FUNKCJA USŁUGOWA – FUNKCJA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA – FUNKCJA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA – STREFY URZĄDZEŃ ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE, MELIORACJE I URZĄDZENIA OCHRONYKANAŁ RADUNI Z WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM – ZIELEŃ URZĄDZONA KD82/83 – ULICE ZBIORCZE/ GŁÓWNE - nowy odcinek Traktu św. Wojciecha KD81 – ULICE LOKALNE - Trakt św. Wojciecha, Ukośna, Raduńska, Nowiny i Gościnna (północna część) KD80 – ULICE DOJAZDOWE - Gościnna (fragment), Trakt św. Wojciecha (fragment), Niegowska, nowe ulice obsługujące KX – CIĄGI PIESZE – Gościnna - plac przed kościołem Funkcje istniejące zgodne z planem: a) mieszkaniowa b) rolnicza
 24. 24. A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N % POKRYCIA DZIAŁKI ZABUDOWĄ U33 i M/U31: U33- max 50% M23 - max 40% % POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ U33 i M/U31: U 33 - min 20% M23 – min 50% INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY U33 i M/U31: max 0,5 WYSOKOŚĆ ZABUDOWY U33 i M/U31: max 13 m w rejonie Nowiny i Niegowskiej FORMY ZABUDOWY U33 i M/U31 dowolne , w przypadku mieszkaniówki wyłączono zabudowę szeregową KSZTAŁT DACHU stromy (002, 021, 022) na pozostałym obszarze dowolny INNE • ochrona : obiektów o wartościach kulturowych, historycznych ogrodzeń, historycznych podziałów • zieleń do utrzymania i wprowadzenia • ciąg piesze pieszo-jezdne max 16 na pozostałych terenach
 25. 25. A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N % POKRYCIA DZIAŁKI ZABUDOWĄ max 40% % POW. BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 41- nie ustala się 33 – min 20% INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY 41- nie ustala się 33- max 1,5 WYSOKOŚĆ ZABUDOWY Max 16 m Max 20 m dla stromych dachów FORMY ZABUDOWY Dowolne, max długość elewacji frontowej w linii zabudowy od strony Traktu – 30m KSZTAŁT DACHU Dowolny INNE • obiekty o wartościach kulturowych- ochrona charakteru budynku i detalu architektonicznego • zakaz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych • ciąg pieszo-jezdny - zalecany
 26. 26. P R O J E K T decyzje administracyjne/wnioski c h n i c z n a PLANU – infrastruktura te A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 o b s z a r j e s t u z b r o j o n y – m a d o s t ę pN w s z y s t k i c h m e d i ó w i n f r a s t r u k t u r y Az ąd oNIA te c hni c z ne j poza s i e c i ą c i e pł oL i c wn P D magistrala wodociągowa ø550 – w północnej części A Z kolektory sanitarne: Ø0,60mJ i Ø1,20/1,60m - w centralnej części planowana linia wysokiego napięcia 110 kV relacji GPZ Błonia- GPZ Pruszcz Gdański - w południowej C OŚ P i części E gazu stacja redukcyjno-pomiarowaP II stopnia - w południowej części C R Kanał Raduni z wałem przeciwpowodziowym - wzdłuż wschodniej granicy N K O A Planowany zrzut kontrolowany z Kanału Radunia na wysokości ul. Ukośnej. Trasa zrzutu (Ø1500mm)K Św. Wojciecha, Ukośną z przejściem pod torami PKP i dalej w kierunku Żuławskiej pod Traktem N
 27. 27. U K Ł A D D R O G O W Y - S Te R A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA CZĘŚĆ PÓŁNOCNA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
 28. 28. SKUTKI- działki A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C DO POWIERZCHNIA DZIAŁEKR WYKUPU - 4,94 ha N K O A K N SKARB PAŃSTWA SKARB PAŃSTWA UW PKP SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO OSOBY FIZYCZNE GMINA /UW - 0,43 - 0,90 - 0,33 - 0,70 - 2,43 - 0,18 ha ha ha ha ha ha 0,24 ha PKP SP/prywatne/inne
 29. 29. SKUTKI- budynki A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R LICZBA OBIEKTÓW DO IKWIDACJI : 74 N (11 gminnych) K  mieszkalne 22 O A  K 50 magazynowo - gospodarczych (30 gminnych , 50% zły stan techniczny) N  usługowe (gminne) 2 gospodarcze magazynowo-produkcyjne mieszkaniowe prywatne mieszkaniowe gminna usługowe gminne
 30. 30. SKUTKI- budynki wzdłuż PKP A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N Trakt w. Wojciecha 205E Centrum Drzwi Przesuwanych Ukośna 7
 31. 31. SKUTKI- pozwolenia na budowę zajęty plac do zawracania A N ZA 4 A BIEDRONKA K 01 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i SKAT E P C R N K O A K N nowa lokalizacja na dz. gminnej zajętych 10 mp
 32. 32. SKUTKI- pozwolenia na budowę A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 ZATOKA U 0 N IA A N L P D JA Ś Z ZATOKA C TBS P iO E P C R N K O A K N TEREN ZAMIENNY 800m2 TEREN ZAMIENNY 1300m2 zajętych 71 mp odtworzenie na dz. gminnej
 33. 33. SKUTKI- decyzje o warunkach zabudowy A N ZA 4 A 1 HALA K E .20 MAGAZYNOWA Z 1 R .0 DORACO P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N DORACO HALA MAGAZYNOWA TEREN ZAMIENN 1200m2Y
 34. 34. ISTNIEJĄCY KOLEKTOR SANITARNY koszt przełożenia ok. 0,7 mln zł (330 MB) A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110L - koszt przełożenia ok. 0,5 mln zł + odszkodowanie P KV D JA Ś Z C O P i E P C R N K O A K N NOWA LOKALIZACJA
 35. 35. S K U T Kdecyzje administracyjne/wnioskim i n n e I – inwestycyjne tereny g 0,12 ha 0,78ha A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 N IA A N L P D JA Ś Z C O P i E PPowierzchnia w ha Funkcja C R 1,3 M/U31 N K O A U33 1,0 K N 0,08 ha 0,34 ha 0,1 ha 0,25 ha 0,47 ha 0,09 ha 0,05 ha 0,41 ha 0,24 ha 0,46 ha 0,24 ha 0,16 ha 0,08 ha działki gminne P/U41 1,6 suma 3,9
 36. 36. SKUTKI- podsumowanie A N ZA 4 A 1 K 0 E .2 Z 1 R .0 P 9 U 0 NC J I ID R Ó G A K O S Z T R E AAZ A LI L N P D budowa dróg 36,0 mln JA Ś Z wykup gruntów, zamiana mieszkań, likwidacja 24,8 mln obiektów PC iO E P przełożenie słupa 110 kV 0,5 mln C R N K sanitarnego przełożenie 0,7 mln O A kolektora K SUMA N 62,0 MLN

×