Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Buditeli

притурка вестник Нова Дума "Будители"

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Buditeli

  1. 1. Български училищен вестникГодина ІБрой 2 Приложение къмДекември 2010 г. Коледа! Ти идваш усмихната и истинска, събрала в сърцата на всич- ки хора желанието за топлина и сърдечност. Носиш се на крилeтe на птицата, полетяла за щастие, докоснала се до съкровените ни желания, подарила на всички много любов. Ние те слушаме със светла надежда в сърцата си. Коледа! „Нежен камбанен звън прозвъня!” Коледа, ти си тук, ти идваш да видиш как са грейнали лицата на уче- ниците. Чаровни и ведри са усмивките им. С изключителен ентусиа- зъм и бодро настроение те застават на сцената. А там – екот от смях, звън и песни. Коледното тържество е в разгара си. Младите артисти от училището вече са пленили публиката. Bече е дошла и Коледа. Тя се усмихва с благата си усмивка и щедрост, с много топлина и нежност. Участниците в тържеството я посрещат с надежди, пожелания и вяра, че Божията благословия ще почука на всяка врата. Само трябва да й отворим да влезе. Добре дошла! Честита да си! Екатерина Зайкова, учител по български език в Първа българска гимназия „Йордан Йовков”, Мадрид
  2. 2. II ДЕКЕМВРИ 2010 Награди В Аликанте Свят без насилие По повод Деня на испанската конституция Павлина Черпелиева – майка на дете от училище „Васил По повод на 10 декември - Охридски”, главен учител Диана Илиева, II клас; Каролина Петрова, Левски” – Аликанте, се включи отМеждународния ден за правата Николова, специален педагог, ПУ II клас; Яница Близнакова, II клас; името на асоциация „Прогрес” вна човека, Сдружение „Нашите „П.Р. Славейков” – Плевен. Стилиян Павлов, I клас; Божидара публичното четене на конститу- Отлично се представиха учили- Кирчева, II клас; Кристиян Райков, цията, което се проведе в местниядеца могат” – Свиленград, и По- щата от Хатива и Мостолес. II клас; и Kристина Пенева, I клас,мощно училище „П. Р. Славей- университет. В първа възрастова група – от І от ПБНУ „Св. Иван Рилски” - Мос-ков” – Плевен, организираха на- до ІV клас – първа награда бе при- толес. Специална грамота за най- ***ционален конкурс за рисунка с съдена на Кристияна Петкова, IV оригинално послание се присъжда От 13 до 14 декември в Култур-послание на тема: „Щастлив ден клас, Първо българско неделно на Тихомир Шеков, I клас, ПБНУ ния център „Хуан ХХIII” предста-без насилие край мен”. Конкур- училище „Св. Иван Рилски” – Ха- „Св. Иван Рилски” – Мостолес. вители на Алжир, Мароко, Бълга-сът се осъществява в рамките на тива; втора награда спечели Анто- Във втора възрастова група – от рия, Аржентина, Испания, Индияпроекта „Заедно срещу дрогата ния Захариева, I клас, Първо бъл- V до VІІІ клас – на трето място е и Нигерия приготвиха и поднесо- гарско неделно училище „Св. Иван Стефан Самарджиев, V клас, ПБНУ ха за дегустация на присъстващите свои национални сладкиши.и насилието” и с подкрепата на Рилски” - Мостолес. Трета награда „Св. Иван Рилски” – Хатива.Националната комисия за бор- България се представи с измайсторения от Стефка Манчева ти- си поделиха Стефани Георгиева, ***ба с трафика на хора. III клас, ПБНУ „Св. Иван Рилски” За популяризиране на конкурса квеник. С голям интерес премина – Хатива, и Ивет Илкова, I клас, със специални грамоти бяха отли-конкурсът за рисунка, в койтосе включиха ученици от Бъл-гария, Испания и Кипър с 45 ПБНУ „Св. Иван Рилски” – Хатива. Специална награда за най-малък участник взе Мартин Петков, 4 г., ПБНУ „Св. Иван Рилски” – Мосто- чени педагозите: Веселина Божано- ва, ПБНУ „Св. Иван Рилски” – Ха- тива; Ваня Пенчева, директор на ПБНУ „Св. Иван Рилски” – Хатива; В Ориуеласвои творби. Комисията бе лес. Поощрителни награди получи- Камелия Митева, ПБНУ „Св. Иван На 19 декември в Ориуела беше организиран празник с участи-изправена пред изключител- ха следните ученици от ПБНУ „Св. Рилски” – Хатива; Ваня Топузова, ето на представители от 15 държави – България, Боливия, Русия,но трудната задача да излъчи Иван Рилски” – Хатива: Дарина ПБНУ „Св. Иван Рилски” – Хатива;победители. Със своята детска Румъния, Молдова, Украйна, Литва, Латвия, Мароко, Еквадор и Димитрова, III клас; Даяна Денче- Антоанета Колева Мишева, нача-неподправена чистота и мно- ва, II клас; Дейвид Кирилов, II клас; лен учител в ПБНУ „Св. Иван Рил- др.гобагреност, рисунките изра- Илиян Рибаров, IV клас, Йоанна ски” - град Мостолес. „Едно от силните участия беше българското – и с дегустиране назяват представят традиционни ястия, и с участието на деца от неделното училищена всички нас „Христо Ботев” към асоциация „Хан Кубрат”, на техните родите-– възрастните, ли и на много българи от Ориуела. Кметицата на града изразиедин нов и запал- благодарност за участието и сподели, че най-добрият млад мате-ващ искрица на матик в Ориуела е българско дете”, разказва Бистра Генова, пред-надежда свят без седател на асоциация „Хан Кубрат”.дрога, свят безнасилие. Най-много рисункиимаше в първавъзрастова група(I-IV клас ) – нанай-малките ху-дожници. Най-добрите ри-сунки в трите въз-растови категориибяха определениот комисия в със-тав: председател- Мария Стале-ва от Сдружение„Нашите деца мо-гат” – Свиленград, ЗА КОНТАКТ С УЧИЛИЩАТА,членове: Мариета УЧАСТВАЩИ В СПИСВАНЕТО НА „БУДИТЕЛИ”:Савчева, худож-ник, преподавател • Първо българско училище „Св. Иван Рилски” в Мадрид: асоци-в СУ „Св. Климент ация „Балкан”, 917 198 886, 659 357 383, C/Teniente Muñoz Díaz, 5, 28018 Madrid, aibebalcan@yahoo.es, www.aibebalcan.com; • Първо българско училище „Св. Иван Рилски” в Хатива и Енге- Благотворителна кампания ра: асоциация „Балкан”, тел. 962 048 213, 677 678 749, calle Ramón y Cajal, 8, bajo, Xativa 46800, vanyapencheva@yahoo.es; • Първо българско училище „Св. Иван Рилски” в Мостолес: асоциация „Вяра, надежда и любов”: тел. 695 799 866, efistankov@ yahoo.com; • Първо българско училище „Св. Иван Рилски” във Фуенлаб- Асоциация „Прогрес” – Ва- Пазарджик. включат всички. Даренията ще рада: асоциация „Дунав”, тел. 649 450 853, aie_danubio@yahoo.es,ленсия и Аликанте, призовава Децата са от 5 до 20-годиш- се извозват от Испания, благо- www.adunav.es;асоциациите, училищата към ни, нуждаят се от всичко – дре- дарение на автобусните фирми • Първо българско училище „Св. Иван Рилски” в Гандия: асоциа-тях и всички сънародници към хи, хранителни продукти, иг- „Ваканция” и „Дари комерс”. ция „Мадара”: тел. 692 703 387, abgmadara@hotmail.com;благотворителност – нека да рачки. • Първо българско училище „Св. Иван Рилски” в Палма де Ма-стоплим поне за малко сър- Благотворителната кампа- За контакт: тел. 687 760 947 йорка: Асоциация на българите на Майорка „Св. св. Кирил и Мето-цата на децата от детски дом ния започна във Валенсия и („Прогрес” – Валенсия), 662 003 дий”, тел. 627 793 228, C/Eucebio Estada 48, 07004 Palma de Mallorca,„Вяра, надежда и любов”, град Аликанте. Призоваваме да се 390 („Прогрес” –Аликанте) Islas Baleares, svetlaabm@abv.bg; • Първа българска гимназия „Йордан Йовков” в Мадрид: асоци- ация „Балкан”: тел. 685 875 535, assiaivanova@msn.com; • Училище „Димитър Димов” във Виялба: асоциация „Балкан”: тел. 691 971 418, 917 198 886, voisi@dir.bg; Български училищен вестник • Училище „Св. св. Кирил и Методий” в Хетафе: асоциация „Ку- брат”: тел. 606 961 347, asociacionkubrat@abv.bg; • Училище „Св. св. Кирил и Методий” в Барселона: асоциация „Св. Георги”, тел. 606 096 793, stoyankaes@yahoo.es; • Училище „Васил Левски” във Валенсия: асоциация „Прогрес”: тел. 687 760 947, progres2009@abv.bg; • Училище „Васил Левски” в Аликанте: асоциация „Прогрес”: тел. 686 598 459, alicantebg@hotmail.com; • Училище „Родолюбие” във Валенсия: Асоциация на българка- та „Бялата лястовица”: тел. 644 194 321, rodolyubie@gmail.com, C/ Fuencaliente 1 - Fundacion „Fundar” – Valencia. • Училище „Христо Ботев” в Лорка, Бургос, Мурсия и Ориуела: асоциация „Хан Кубрат”: тел. 662 398 498, khankubrat@yahoo.es.
  3. 3. ДЕКЕМВРИ 2010 III В ХАтиВА и ЕнгЕРА Коледен карнавал на солидарността Коледа е най-светият градените участници песничка. Цялото си умение стъпки, раздаде подаръцитеот всички празници, в конкурса за рисунка и любов към българските тан- на децата.най-любимият. Праз- с послание на тема ци показаха и децата от трите Изразяваме специални бла-никът на доброто в нас, „Щастлив ден без танцови групи. А музикална годарности на фирма „Балка-на мечтите и желания- насилие край мен”, група „Сладури” отново трог- ника”, която, както на всяката, на мира и радостта, обявен по случай на публиката със своите пес- Коледа, осигури лакомстватана надеждата за едно Международния ден ни. Куклен театър „Пинокио” и радостта на нашия празник.ново, по-добро начало. за правата на човека. пък представи драматизация Поздравления заслужаватВсички очакваме Ко- Своеобразна „рам- на любимата народна приказ- най-вече неуморните талантиледната нощ с трепет и ка” на тържеството бе ка „Житената питка”. от кръжока по приложни из-вълнение. Всички иска- пиесата „Карнавал” Накрая всички посрещ- куства – те изработиха карна-ме понякога светът да по Камен Донев, с ко- наха с овации Дядо Коледа, вални маски за всички зрите-е различен, копнеем за ято театралното сту- който танцува „Макарена” с ли и участници в програмата.вълшебства, за чудеса, дио към училището участниците в пиесата и чак Браво!за приказна магия... спечели тази година когато се умори от сложните В обявения конкурс за най- Тази година празникът на своя „посланик на добра воля” специалната награда вкусна коледна курабийкадецата от неделно училище – психоложката на училище- на журито на националния взеха участие всички родите-„Св. Иван Рилски”, Хатива и то, чаровната Петя Марчева, фестивал на любителските те- ли. Със символично продаде-Енгера, премина под надслов скъп наш гост и съмишленик, атри с международно участие ните курабийки и с дарения„Коледен карнавал на соли- приятел на много от българ- в Каварна. Децата от І клас от гостите на тържеството, седарността”. Така продължи- ските училища в чужбина. В пожелаха на публиката щаст- събраха средства за нуждитехме започналата миналата словото си Петя изрази своите лива Коледа на различни ези- на Помощно училище „П.Р.година благотворителна кам- благопожелания и увереност ци. Най-много аплодисменти Славейков” в Плевен.пания, но този път подарък в бъдещата съвместна рабо- спечелиха най-малките учас- Коледа е! Да сбъднем нейно-от сърце получиха учени- та по проекти на помощното тници в карнавала – децата от то послание!ците от Помощно училище училище, чийто идеен генера- предучилищната група, които„П.Р.Славейков” в Плевен. Те тор е самата г-жа Марчева. И бяха прелестни в старанието Асоциацияпък от своя страна изпратиха лично връчи грамотите на на- си да изпълнят коледната си „Балкан” – Хатива Коледа в училище Сурвакари сурвакаха Дядо Ко- работка на картички - покани, леда със саморъчно направените рисунки, гирлянди, сурвакници сурвакници, снежинки пърхаха и декори от самите деца. А бла- около него... годарение на родители и учите- „Родолюбие” (Валенсия) А първата сценична изява на танцовите ни състави - детски и за възрастни, вдигна публиката ли бяха ръчно направени под- ходящите костюми и народните носии. на крака, за да се хване на хоро- Веселбата продължи до късно то. в българския ни ресторант във С посрещането на Дядо Коле- любовта си, да ук- За награда децата получиха Валенсия.да и прочувствените думи, на- репим вярата си и подаръци от Дядо Коледа.писани от учителския колектив да продължим с на- За успеха на празника допри- Асоциация на българкатаи представени от ученичките от дежда. несе дългата подготовка – из- „Бялата лястовица”IX клас Марияна, Весела, Ваня Остават броении Василена, открихме коледно- дни до светия праз-новогодишното тържество на ник. Целият хрис-училище „Родолюбие” – градВаленсия: „В навечерието на светлия тиянски свят чества раждането на Исус Христос. Честваме В ЛОРКАхристиянски празник Рождество го и ние – вярващи На 19 декември Дядо Коледа пристигна в училище „Христо Ботев”Христово, ние сме заедно, за да и невярващи, защо- към асоциация „Хан Кубрат”. Децата, сред които имаше и по-малкисъприживеем частица от наша- то християнските братчета и сестричета на учениците, го посрещнаха със стихотворе-та Българска Коледа. Липсва ни морални ценности ния, песнички и сценки. Така всички, включително и малката Милаприказната бяла зима на Бълга- са се превърнали в – на снимката, си заслужиха подаръците, които им беше донесъл до-рия, но където и да сме, носим универсални. Изповядваме ги и гърне, отрупаната с постни ястия брият старец.спомена за нея. Докато сме деца, ние. Да бъдем добри. Да бъдем софра. Това ги накара да почувст- Тържества имаше и в организираните от нас училища в Мурсия,очакваме Коледа като любим милосърдни. Да проявяваме ват истински атмосферата в една Ориуела и Бургос.празник. Тръпнем от вълнение, търпимост. Да прощаваме.” българска възрожденска къща.защото коледната нощ е изпъл- Обръщението, което развъл- Докато чакаха идването на ко- Бистра Генова,нена с тайнственост и вълшеб- нува всички ни и ни накара да се ледарите, децата помолиха баба- председател на асоциация „Хан Кубрат”ство. Омайват ни грейналата просълзим, бе: та да им разкаже приказка. И тяелха, камбанният звън... и дядо „Мили родители, уважаеми им заразказва увлекателно „ДядоКоледа. Откриваме подаръците учители, на всички вас, вече по- и ряпа”. На помощ се притекохаси и... чудо... Дядо Коледа е от- раснали деца, пожелаваме на дребосъчетата от предучилищнагатнал най-съкровените ни же- Коледа да сте като нас, вашите група и детската градина, католания. деца – озарени от радост. По- показаха, че е важно да сме за- Вече пораснали, продължава- гледнете в чистите ни очи и там едно не само на празника, но име да обичаме и да тачим този ще откриете вярата, надеждата и в труда, защото това се увекове-празник, защото той ни събира любовта.’’ чава с успех. Първокласници су дома. Изминаваме хиляди ки- След това учениците сами пре- вдъхновение изпълниха приказ-лометри, за да бъдем с близките създадоха автентичната българ- ката „Косето Босето” с поукатаси и обичани хора, да споделим ска Бъдни вечер. за победата на приятелството. Вълнуващо бе усър- Трогателна бе сериозността на дието на Никола, Жеко, нашите дечица, с която тропнаха Габи, Деница, Деана, хорцето „Боряно, Борянке”. Ажда и коледарите След народните приказки, по- Стефано, Мирослав и говорки, хорца, лиричното из- Гошковците, вживели пълнение на цигулка от Таня Па- се в своите роли. Може нева на „Тиха нощ”, на фона на би затова им помогна рецитал, изнесен от III и IV клас, самият декор – огънят отново ни напомни, че изкуство- с камината, къкрещото то винаги сближава хората.
  4. 4. IV ДЕКЕМВРИ 2010 ВЪВ ВАЛЕНСИЯ Подаръци за 130 деца от училище „Васил Левски“ Училище „Васил Левски“, Ва- ха малките и по-големи ученици Гормити. Тийнеджърите веднагаленсия, бе една от специалните с вълнуващи подаръци. Детските заиграха с футболните топки, аспирки в тазгодишния околосвет- ръчички стискаха с радост краси- момичетата не се отделяха от плю-ски празничен маршрут на Дядо вите кукли с много и модерни то- шените симпатяги-кученца. ВъвКоледа. В последния учебен ден алети, музикалните кутии с името веселата суматоха всички, с грей-добрият старец и неговата красива на Хана Монтана и чудноватите нали в усмивки лица, бързаха да сепомощничка Снежанка зарадва- предмети от света на чудовищата похвалят на приятели и родители. Коледен концерт В навечерието на най-светлия Сред нас бяха г-н Костадин кът – Бъдни вечер и Коледуване,християнски празник – Рождест-во Христово, над 350 българи отВаленсия си пожелахме здраве, Коджабашев – генерален консул на Република България във Ва- ленсия, г-жа Кадиджа Хайла бен и заразиха присъстващите с то- плината, светостта и вълшебство- то на този тайнствен момент от В царството на приказкитещастие и берекет през идната Дрис – съветник по въпросите годината.година. на имиграцията, директорът на Децата изпълняваха неостаря- На 19 декември, неделя, в Събрахме се като едно голя- училището, в което нашите деца ващите зимни песнички, а ние, Румънския център за култу-мо българско семейство, за да учат всяка събота, председате- техните учители и родители, ра във Валенсия се проведепосрещнем заедно светлите ко- лят на румънската асоциация припявахме познатите от учи- детски театрален празникледни празници, за да си при- „Аrova”, испанските ни прияте- лищните сцени в България ме- под надслов „В царството напомним чрез драматизациите, ли от балетното училище, учи- лодии. приказките“, в който участва-песните и танците на учениците тели от българското училище в И както вече е традиция за на- ха и деца от Неделно учили-от Неделно училище „Васил Лев- Хатива, стотици сънародници и шите празници, изви се кръшно ще “Васил Левски“ към асо-ски“ и фолклорната формация испански приятели. българско хоро, на което се зало- циация „Прогрес“. Малките„Веселие“ при асоциация „Про- Малките актьори от неделно- виха малки и големи. артисти бяха посрещнати сгрес“, как се тачи Коледа в наша- то училище пресъздадоха двата Честита Коледа и спорна Нова огромен интерес от публи-та родина. обичая, с които се чества празни- година на всички сънародници! ката, пред която представиха И нека коледарската благосло- приказки от различни стра- вия влезе във всеки български ни – „Червената шапчица“ от дом! Шарл Перо, „Коледна песен“ Във това море колко пясък има – на Чарлз Дикенс, испанската в тая къща толко кяр и берекет; приказка за мишлето Перес, в тая гора колко листи има – което взима зъбчетата на де- в тая къща толко кяр и берекет; цата, българската приказка в това небе колко дзвязди има – „Галена Богданка“ и други. в тая къща толко кяр и берекет. Участниците бяха награ- дени с грамоти и подаръци, Пепа Златева, учител, осигурени с подкрепата на и ученици в прогимназиален кметството на Валенсия. и гимназиален курс, Татяна Пуновска, Неделно училище учител в Неделно училище „Васил Левски” „Васил Левски“, Валенсия Много от гостите си тръгнаха с В ГАНДИЯ подаръци. На празник, като на празник! Родителите се бяха погрижили да Новогодишен поздрав Тържество като „у дома” се подслади краят на тържество- то със съблазнителни лакомства. Разделихме се щастливи и благо- дарни, че за миг бяхме с вкуса на Тази година Гандия беше цен- dub, момичетата и момчетата На 18 декември учениците от ри”. “Баба” и „дядо” разказаха за българската традиция. Пожелах-тър на много тържества, свърза- приветстваха идването на праз- Първо българско неделно учили- обредната трапеза и символа на ме си весели празници и успешнани с 500 години от рождението ниците. ще “Свети Иван Рилски” в град “бъдника”. Според обичая “драги Нова 2011 година.на Франсиско де Борджия. По Пред едно от емблематичните Гандия посрещнаха Дядо Коледа. гости – коледари”, потропвайки Да е здрава и мирна, щедра итози повод кметството излезе с места в Гандия – двореца на Бор- Нямаше снежен човек и ледени с “шарени геги”, благословиха за изобилна!оригиналната идея да се заснеме джиите – беше танцовата група пързалки, но това не попречи за- сполай и добруване къщата и сто- Да пребъде всичко българско ипоздравителен видеоклип, кой- “Българче”, начело с тяхната лата да се изпълни с новогодиш- панина, обора и земята. родно!то да се превърне в своеобразен художествена ръководителка но настроение. Тържеството ни И както се полага на най-мал-финал на тези тържества. Ива Стоилова. Облечени в пъст- уважиха генералният консул на ките, посрещнаха Дядо Коледа С усмивки и настроение: За осъществяването на колед- ри северняшки носии, танцьо- Република България във Вален- с песен за добре дошъл. За да си АБГ „Мадара”но-новогодишния поздрав бяха рите привличаха погледите на сия г-н Костадин Коджабашев, “заслужат”поканени да вземат участие жи- минаващите, а когато заиграха представители на кметството, те- подаръците,телите на града, в това число и “Ръка”, приковаха вниманието левизия Гандия и вестник “Гандия всички бяхаучениците от Първо българско на всички. Въпреки студа и мал- – експрес”, родители и сънарод- подготвилинеделно училище “Свети Иван кото време, което имаха за изява, ници. весели стих-Рилски”, като представители на момичетата и момчетата от тан- Тържеството откри танцовата чета и нетър-българската общност в Гандия. цовата група показаха за поре- група “Българче”. Магията на на- пеливо чака- Снимките се реализираха на 4 ден път, че с желание и постоян- шенските хора и талантливите ни ха реда си надекември. Мястото на срещата ство може да се постигне всичко танцьори изправиха публиката сцената.беше пред дома на културата – – унисонът в стъпките беше по- на крака, която аплодираше въз- За добро-La Casa de la Marquesa, където се вече от очевиден. Танцовата гру- торжено и поощряваше с възгла- то настро-намираха и повечето от нашите па беше една от малкото, които си “Браво, браво!”. ение бешеученици с типичните коледни се снимаха с фамилия Борджия “У дома” ни върнаха учениците разиграна ишапчици. Заедно с останалите – едно заслужено признание за от V и VІ клас, които пресъздадоха новогодиш-участници в така наречения Lip нивото на нашите танцьори. “Бъдни вечер” и обичая “Коледа- на томбола.
  5. 5. ДЕКЕМВРИ 2010 v Общо коледно тържество на пет български училища в Мадрид Най-милото нещо – деца- Рилски“, Мостолес, асоциация Всяко училище представи своя ко стиха: гарската телевизия СКАТ ната от пет български училища в „Вяра, надежда и любов“; Пър- художествена програма с песни „Да живеят като братя 01.01.2011 г.Мадрид се събраха на Коледно во българско неделно училище и танци, театрални сценки, га- всички хора по земята, Чрез вестник „Нова дума” итържество на българска терито- „Св. Иван Рилски“, Фуенлабра- танки, стихотворения и сурва- че земята е градина... чрез „Будители” нека то стигнерия – в българското посолство да, асоциация „Дунав“; Първо карски пожелания за здраве и Сурва, весела година, и до всички българи в Испания.в столицата на Испания. Участ- българско неделно училище късмет през Новата година. И догодина, до амина!” Да сте живи и здрави, весели и разбира се, с малките коледари. Това пожелание изпращаме честити! Нека новата 2011 годи- С Дядо Коледа и подаръци за на всички българи по света. То на донесе на всички ви късмет всяко дете. И с публиката, дето ще бъде излъчено в предава- и берекет! Край децата, край с най-много обич и трепет гле- нето „Облаче ле, бяло” на бъл- тяхната чиста вяра в Дядо Ко- да и слуша, и леда, светът става по-друг, прави снимки по-добър, вълшебен. Точ- за спомен за- но край тях човек чувства винаги – мама най-силно своя граждан- и татко, и мал- ски и човешки дълг и дано ките братчета да успеем да направим све- и сестрички, та поне малко по-добър – бъдещите за тях, заради тях и заради ученици след себе си – за да не сме живе- някоя и друга ли напразно... година. В краяваха ученици от: Първо бъл- „Димитър Димов“, Виялба, на тържество- Донка Калчева,гарско неделно училище „Св. асоциация „ Балкан“; Първа то заснехме преподавателИван Рилски“, Мадрид, асоци- българска неделна гимназия клип с участи- по български език в учили-ация „Балкан“; Първо българ- „Йордан Йовков“, Мадрид, асо- ето на всички ще „Св. Иван Рилски”,ско неделно училище „Св. Иван циация „ Балкан“. деца – с някол- Мадрид и Мостолес ВЪВ ФУЕНЛАБРАДА В МОСТОЛЕС Откакто нашето училище от- ставаше по-празнична и гизда- на кръжока по народни танци, “Koгато най-ху-вори врати през октомври тази ва. Тя блестеше в ярки цветове успя да научи децата да игра- бавите празницигодина, ни се искаше да се от- по време на първото коледно ят ръченица. В това се убедиха потропат на вра-благодарим по някакъв начин тържество на училище „Св. гостите на коледното ни търже- тата ни, да ги по-на град Фуенлабрада, където Иван Рилски” Фуенлабрада. То ство. Асоциация Дунав” изказ- срещнем с вяра иобщината ни предостави въз- беше открито от Олга Сагаева, ва своите благодарности към усмивка, а тяхнатаможност да провеждаме заня- председател на асоциация „Ду- Илка, както и към музикантите отплата ще е здра-тията си в общинска сграда, нав”, и от съветника в община Кръстю Стоянов – ударни ин- ве, щастие, любовбез да заплащаме нищо за това. Фуенлабрада Хосе Санчес Луке, струменти, и Атанас Христов – и много късмет.”Доколкото разбираме от други който ръководи кварталния съ- акордеон, които помогнаха на Тези пожеланияучилища, далеч не всички са вет на този градски район. децата да зарадват публиката децата от Първоприети с такова гостоприем- На 18 декември тържеството със своите танцови умения. българско неделноство, с каквото се отнасят към откриха с песен и наричане мал- Освен с книжки, лакомства и училище „Св. Иваннас в общинския център „Серо ките коледари Марк Илиев, Ма- други подаръци, някои от уче- Рилски” в Мосто-Ел Молино”. Там осъществяват рио Улев, Момчил Момчилов и ниците си тръгнаха и с награди лес (Мадрид) вградиха в новогодишните картички, изработени от тях. Щедейност над десет квартални и Мартин Желязков, а Стефани за проявено творчество. След ги подарят на своите приятели, родители, баби и дядовци.градски асоциации – съседски, Харизанова изрече новогодиш- като разгледа изложбата от сур- Написаха и писма на Дядо Коледа! Да, те вярват в Дядо Коледа и даномладежки, културни и др. Ре- ни благопожелания. Мишел вачки, комисия отличи изра- тази вяра се запази за цял живот! Това е вярата в невидимото, което е най-шихме да подарим коледно на- Вангелова изпълни „Тиха нощ, ботените от Мария Магдалена съществено: като любовта, щедростта и предаността!строение на тях и на посетите- свята нощ” на български и на Стоянова – І клас, Мишел Ванге- С тази весела картичка на Снежко пожелаваме на всички весели праз-лите на центъра, а те не са никак испански език. Група румън- лова – І клас, Васил Георгиев – І ници и плодотворна Нова година!малко – вечерно време залите и ски деца, водени от младата си клас и Марио Улев – ІІІ клас. Децата от Неделно училищекоридорите му се изпълват от ръководителка Йонела Гибан, С думите „Сурва, сурва го- “Св. Иван Рилски” в Мостолесмалки и големи танцьори на бяха подготвили специално за дина” си пожелаваме здраве, В ХЕТАФЕсевилянас, хора, които учат ки- празника коледен поздрав от щастие и берекет през Новататара или посещават йога или своята страна. година. Такива са и нашите по-пилатес... (А от януари много- За по-малко от два месеца желания за всички българи вобразието на дейностите ще се ентусиазираната хореографка Испания.обогати с два курса, организи- Илка Стоянова – ръководител Асоциация „Дунав” За осма поредна година на 19 декември в Сentro Cívico Juan de la Ciervaрани от нашата се проведе коледното и новогодишно тържество на децата от неделнотоасоциация „Ду- училище към асоциация „Кубрат”.нав” – по испан- Присъствахаски за българи и над 40 деца спо народни тан- родителите си,ци.) В началото не липсваха ина декември, за- щастливи бабиедно със съсед- и дядовци.ската асоциация Малчуганите,„Серо Ел Моли- облечени в бъл-но”, поставихме гарски носии,елха във фоайе- играха хоро,то на центъра, а пяха коледнидо нея – пъстър песни, рецити-кош, в който раха стихотво-всеки желаещ рения на Дядоможеше да дари Коледа, койтоколедни играчки раздаде подаръ-за украса. Всеки ци на всички.ден там нами-рахме все повече Асоциацияиграчки, а елхата „Кубрат”
  6. 6. VI ДЕКЕМВРИ 2010 В БАРСЕЛОНА НА ОСТРОВ МАЙОРКА Коледен празник Организаторите на празничната сцена в Капдепера най-напред се обърнаха към българските фолклорни танцови състави „Българче” и „България” за участие в коледен концерт. Детският фолклорен танцов състав „Българче” за първи път изли- за на сцена – децата от българското училище в Палма де Майорка „Св. Иван Рилски” се подготвят едва от два месеца. Красивите им носии пристигнаха от България 3 дни преди събитието. С трепет и огромни вълнения голямата група от детския състав се представи на сцената с танца „На мегдана”. В концерта участваха най-атрактивните фолклорни групи от Пол- ша, Русия и местна Майорка с коледни песни и инструментални из- пълнения, а танцовите изяви бяха отредени на нас. Това е поредното заслужено признание за емигрантите-патриоти от Асоциация „Св. св. Кирил и Методий”. А пък ние с удоволствие всеки път показваме на жители, гости и туристи на острова нашите неповторими и завла- дяващи български ритми! Коледа! Един от най-хуба- дизвикаха бурни аплодисменти Един от най-очакваните мо-вите и най-големи християн- и весели усмивки. Танците и пе- менти бе обявяването на резул-ски празници! В основата му ераждането на Христос. Това е сните, които представиха, доне- соха много настроение. татите от конкурса за сурвак- ница и коледна картичка. Тук „Да бъде светло във душите,празникът, на който с истинска Момчетата второкласници журито изпадна в затруднение. любов и мир да зацари!”любов и смирение всички праз- изпълниха „Коледна миниатю- Вложеното старание, въобра-нуват светлата радост. ра”. Те възпроизведоха обичая жение и майсторство биха за- Това беше тази година посланието за Коледа на възпитаниците В навечерието на този празник, „коледуване”. Изпълняваха сти- труднили всеки, който трябва на българското училище „Св. Иван Рилски” в Палма де Майор-на 18 декември, родители, близ- хове за прослава на стопаните, да оценява. И все пак, като на ка. Децата оставиха с притаен дъх и разтуптени сърца гоститеки и приятели на учениците от благопожелания за здраве и бе- конкурс, има и победители. За и зрителите в празнично украсената зала. Пред очите на всич-българското училище в Барсе- рекет. Думите, които изричаха, най-красива сурвакница първа ки оживя картина от пиеса, подготвена специално за празника,лона се събраха на коледно тър- гегите, украсени с кравайчета, в награда бе отредена на Радина пресъздаваща тегобите на Богородица и раждането на нашияжество. Домакин беше господин детските ръчички, ни потапяха Руменова - II клас, втора награ- Бог – Христос. Участниците показаха завиден артистичен талант.Илиан Пенев, който любезно ни в необятните дебри на българ- да - на Весела Иванова - II клас, Програмата продължи с Българска Коледа – стихове и песни.предостави залата на Пиано бар ския фолклор. и трета награда - на Константин Снежинки оживяха на сцената в лицето на най-малките. Коле-„Баркено”. В приятната и уют- Останалите деца – момичетата Осоярски - II клас. дарчета внесоха празнична пита на Християнската любов. Богатана обстановка, с цветна украса и от втори клас и по-големите, пе- За коледна картичка победи- и пъстра коледна изненада поднесоха децата от всеки клас.най-вече с грейналите от радост токласници и шестокласници, телите са: Габриела Янкова от Кулминация в програмата беше изпълнението на обновениядетски личица, всички присъст- рецитираха коледни стихове и V клас - 1-во място, Радина Ру- детски фолклорен състав „Българче” към училището. Децатаващи се потопиха в приказната разказваха за този красив праз- менова от II клас - 2-ро място и от двете възрастови групи се развихриха на сцената с два танца:магия на Коледа. Забравиха за ник. Съвсем естествено се вписа Вероника Аспарухова от I клас „Веселие” и „На мегдана”.миг безбройните си грижи, по- в програмата и изпълнението - 3-то място. Победителите по- Родителите на повечето деца, които са танцьори от „големия”чувстваха се озарени от светли- на госпожа Емилия Трифонова, лучиха награди, а подредената фолклорен състав, едва останаха по столовете си от вълнение.ната на коледното вълшебство. която с успех изпълни автентич- изложба донесе естетическа на- Тук вече публиката не можа да сдържи бурните си аплодисмен- В продължение на няколко на народна песен. слада и радост на всички. ти, трудно беше да се скрият и просълзените от гордост лица!часа се лееха коледни песни, Адреналинът вдигна танцовата В края имаше и малки изнена- Не ги пропусна и добрият старец – Дядо Коледа, който донесестихове, кръшни български група при училището, с ръково- ди за децата, подготвени от тех- на децата най-желаните дарове. Всеки пожела да запази снимкахора. Деца и възрастни се пове- дител Венцислав Ангелов. Под ните родители. Това допълни за спомен с подаръка и Дядо Коледа. Накрая малчуганите поз-селиха така, както се веселим по звуците на народната музика и радостните емоции. дравиха своите всеотдайни учители, прегърнаха се и си обещахасвоему ние, българите, а испан- грациозното младежко изпъл- От свое име благодаря на всич- да бъдат по-добри!ските ни приятели, наши гости, нение гостите не устояха. Изви ки, които направиха празника Да бъде мирна и плодовита новата 2011 година!безапелационно ни подкрепя- се красиво, дълго хоро, а лицата възможен – домакини, родите-ха. Светкавиците и на техни- на хората грееха от удоволствие. ли, учители и участници в тър- Кремена Шоповате фотоапарати непрекъснато Какво е празник без танци?! А жеството. Асоциация на българите на Майоркапроблясваха. когато на хорото видиш роди- „Св. св. Кирил и Методий” Най-малките, първокласни- телите и между тях - децата, Стоянка Колева,ците, бяха най-ентусиазирани си казваш: „Така се възпитава директор на училищев своите изпълнения. Някои от българското младо поколение! „Св. св. Кирил и Методий”тях, със затруднение произнася- Няма да се изгубят българските Барселонащи „Рождество Христово”, пре- корени!”. Да бъде, дружино, да бъде! Да бъде и да пребъде радостта в очите на деца, посели семената на българските букви в детските родители, учители и близки, дошли да споделят главички. Коледното тържество Да бъде и да пребъде желанието на родителите на учениците от бъл- да запазят българския дух, да го предадат на свои- гарското училище в те деца, за да се наричат с гордост българи! Барселона! Да бъде и да пребъдат българите, които носят Да бъде и да пребъде в сърцата си българските песни и танци и изви- старанието на шепа ен- ват кръшни български хора във всяко кътче на тусиасти – учителите, планетата, където и да се намират! повели децата по пътя Да бъде и да пребъде светлината на Коледните на знанието далеч от празници за всички хора по земята! Родината, развели за ДА БЪДЕ, ДРУЖИНО, ДА БЪДЕ! знаме знанието за на- Емилия Трифонова, шата славна история, Барселона

×