Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Līgatnes pagasta vēstures hronoloģija 2.turpinājums

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Līgatnes pagasta vēstures hronoloģija 2.turpinājums

 1. 1. Līgatnes pagasta vēstures hronoloģija-2.turpinājums Ramas muiža15.gadsimts Sākās muižu iekārtošana Siguldas pilsnovada, tagadējā Līgatnes pagasta teritorijā. No 1559.gada Ramas muiža- ordeņa laikos ar nosaukumu Tirza piederēja Fitinghofu dzimtai1584.gads Ramas muiža- Eberhards Koškuls1590.gads Ramas muiža- Johanns Ramms1621.gads Ramas muižu ieķīlāja Francim Nīstedam1630.gads Ramas muiža- Heinrihs Meiners1640.gads Ramas muižu mantoja Dāvids Rois1644.gads Ramas muižu pārdeva Joahimam Kipenam1682.gads Ramas piederēja Kārlim Magnusam Krūzem1725.gads Ramas nopirka Johans Merklijs1783.gads Ramas piederēja Johanam Frīdriham Šrēderam1884.gads 19.gadsimtā muiža gāja no rokas rokā, līdz 1884.gadā Ramas muižu nopirka R.Dolgojs 1937.gadā no Dolgoja Ramas muižu nopirka Lielbriedis, ar kalpiem apsaimniekoja līdz 1944.gadam, emigrēja no Latvijas. 1946.gadā Ramās saimniekoja Hipodroma palīgsaimniecība 1999.gadā 3.martā Nikolajs Lielbriedis atgūst Ramas saimniecību 103.7 ha platībā Paltmales muiža1682.gads Paltmales muiža atdalījās no Siguldas pilsmuižas par patstāvīgu saimniecisko vienību.1737.gads Krievijas ķeizariene Anna Paltmales muižu uzdāvināja senās normāņu dzimtas pēctecim feldmaršalam grāfam Lasi(Lasy).Mira 1751.gadā. Viņa meita barones fon Boiii (Boye) saņēma no tēva Paltmales muižu.1791.gads Baroneses fon Boii dēla atraitne,dzimusi Ģertrūde Dankvarte, pārdeva Paltmali grāfam fon Braunam. Braunu dzimtai līdz 1850.gadam piederēja Lasi dzimtas īpašumi.1829.gads Paltmales muižu nopirka Edmunds fon Trompovskis.1858.gads Muižas īpašnieks bija tiesnesis barons Kārlis Georgs Grodhuss.1866.gads Paltmales muiža nonāca mācītāja sievas S.Punšeles(dzimusi baronese Vrangele)rokās.1867.gads Kā Sigaldas draudzes Paltmales muižas dzimtīpašniece uzsāka plašu māju pārdošanu zemniekiem dzimtas īpašumā.
 2. 2. 1880.gads Paltmales muižu nopirka Viktors Kibers. Līgatnes pagasts-līdz 1925.gadam Paltmales pagasts-veidojies bijušās Paltmales muižas īpašumos...1804.gads Vidzemes likums noteica zemnieku tiesas dibināšanu.1819.gads Pagasts kļuva par administratīvā iedalījuma vienību. Vidzemes zemnieku likums noteica kārtību par ieiešanu personas brīvības statusā1823.-1826.gads Vidzemes zemnieku brīvlaišana1826.gads Uzvārdus reģistrējis Paltmales pagasta un tiesas rakstvedis Johans Lessings.1826.gads Slaņos uzcēla brāļu draudzes Saiešanas namu1841.gads Uzcēla Ķempju baznīcu-1669.gadā celtās sv.Ignača baznīcas vietā1861.gads Māju iepirkšana dzimtas īpašumā Jaunķempju pagastā1862./1863.gads Dibināta Paltmales pagasta skola1863.gads Pagasta teritoriju šķērso Rīgas- Veclaicenes šoseja,izbūve pabeigta 1863.gadā.1863.gads Sākās māju iepirkšana dzimtas īpašumā Paltmales pagastā1875.gads Iesvētīti Paltmales kapi un veikts pirmais apbedījums.1882.gads Uzbūvēta Kempju baznīcas mūra ēka.1889.gads Rīgas- Valkas dzelzceļš izbūvēts1892.gads Līgatnes dzelzceļa stacija uzcelta, saspridzināta 1944.gadā1895.gads Pirmā telefona līnija savienoja Līgatnes staciju ar Līgatnes papīrfabriku1915.gads 1.augustā 1914.gadā sākās Pirmais pasaules karš, kurā piedalījās 34 valstis. 1915.gada aprīlī vācu karaspēks iebruka Latvijā.Bēgļu kustība Bēgļu kustība starptautiskajās tiesībās radās 1915.gada pavasarī .LīgatnesLīgatnē fabrika piedāvāja vietu 200 bēgļiem. Paltmales pagasta Rāvkalnu saimnieks Baltijas latviešu bēgļu apgādāšanas komitējas noliktavas ierīkošanai iznomāja šķūni, riju un vienu klēti uz neierobežotu laiku, saimniekam uzņemoties arī tās uzraudzīt.Līgatnes papīrfabrikā 6.septembrī tika izveidots ēdināšanas punkts, kurā dienā paēdināja 3432 cilvēkus. Ēdināšanas punkts bija Bēgļu apgādāšanas nodaļas pakļautībā. 4.oktobrī Ziemeļpalīdzības organizācija izveidoja ēdināšanas punktu Līgatnes stacijā, kur dienā paēdināja 550 cilvēkus.1915.gada oktobrī izveidoja bēgļu nodarbināšanas arteli, Līgatnes-Nurmižu artelis 2000 strādniekiem. Pirmo skolu 50 bēgļu bērniem atvēra 1915.gada 27.novembrī Līgatnē, strādāja viens skolotājs.1916.gada janvārī skolā mācījās 149bērni, 4skolotāji. Par skolas pārzini iecēla J.Rudlapu.
 3. 3. 20.novembrī Līgatnes stacijā Ziemeļpalīdzības organizācija organizēja medicīniskās palīdzības pagaidu punktu, bet Līgatnes papīrfabrikā Bēgļu apgādāšanas nodaļa izveidoja 25 gultas vietas. 1917.gada februāra revolūcija,carisma krišana Bēgļu apgādāšanas organizācijas darbību sarežģīja.Pēc jūlija konferences vietējās komitejas sākās pārstāvju vēlēšanas bēgļu padomei-no Līgatnes izvirzīja(no 220bēgļiem)Jāni Vītoluun Frici Osi. 30.jūlijā Līgatnē bēgļu sapulcē ievēlēja 5 komitejas locekļus:J.Vītols,F.Osi,A.Auziņu, P.Ērģelnieku, K.Senolu.Revīzijas komisijā- J.Gaili, G.Koškinu, K.Bandenieku, bet par ēdināšanas punkta pārzini- K.Mengotu. 1918.gada janvārī Cēsu apriņķa strādnieku,karavīru un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomitejai pienāca Iskolata Bēgļu nodaļas paziņojums:Uz Jūsu rakstu Baltijas komitejai no 11.janvāra š.g. Zem Nr.203 paziņojam, ka Baltijas latviešu Bēgļu komiteja no 15.janvāra š.g. Likvidēta un tagad darbojas Iskolata Bēgļu nodaļa.Iskolata protokolos redzams,ka Latviešu bēgļu nodaļa darbojās Petrogradā līdz 1917.gada decembrim.1915.gads Būvēja tiltus pār Gauju pie Attakām, Rāmniekiem, Līgatnes fabrika- Gaujkrogs Sāka uzlabot un paplašināt ceļus, kas nāca no Gaujas tiltiem uz Līgatnes staciju. Rudenī iesāka būvēt dzelzceļam otru sliežu ceļu.1915./1916.gads Gaujas tiltu, ko uzbūvēja starp Muižniekiem un Gaujmaļiem , nodedzināja atkāpjoties lielinieku karaspēks 1919.gada maijā.1916.gads Kara resors ceļam no Čaulēm uz Vildogu koka tiltu uzcēla uz pāļiem. Ziemā turpinājās tranšeju rakšanas darbi visā frontē.Raka tranšejas ap Ramu, Vilciņiem, Struņķa kalnu, Čaulēs.Vildogā- gar Jānīšiem,Līgotnēm,Leijām, Lūsariem. Starp Paltmales pagasta skolu un veco tautas namu bija uzstādīta teltīs karaspēka maizes ceptuve. Maize negaršīga, jēla.1921.gads 7.decembrī Ķempju pagasta padome izdeva atļauju Artūram Vīgantam atvērt Ķempju krogā 2.šķiras restorānu ar reibinošiem dzērieniem, bet ar noteikumu,ka viņam jāsamaksā 1000rbļ. Gadamaksa pagasta kasē.Šajā laikā pagastā jau bija reģistrēti sekojoši tirgotāji un rūpnieki:  Paltmales- Ķempju patērētāju biedrība ar koloniālpreču tirgotavu Briņķos  Ed.Ģipslis- gaļas tirgotājs Spriņģos  Balduss – pārtiķas preču un gaļas tirgotājs Spriņģos  Dāvis Vīgants- tējnīcas īpašnieks Ķempju krogā  K.Meijats – kaļķu ieguve Kaudzītēs  Dreimanis – mala Ķempju dzirnavās  Šutte, Blumbergs, Treija, H.Levenšteins, D.Starobinskis, E.Dolfijs- ar kokmateriālu sagatavošanu  Jānis Deimuts – kuļmašīnas īpašnieks Dibināta Piensaimnieku sabiedrība. Nolēma ierīkot pagasta namā cietumu.
 4. 4. Paltmales skolā nolēma atvērt ceturto klasi, pieņemt ceturto skolotāju. Pēc agrārreformas, kad Paltmalē apbūves gabalu skaits palielinājās līdz 260, tai piešķīra ciema statusu- Līgatnes stacijas ciems. 1921.gadā reģistrēti tirgotāji un rūpnieki:  J.Briedis-Neimaņa mājā tirgoja ar grāmatām  E.Poruka – Līgatnes stacijas bufetē tirgoja grāmatas  D.Vīgants- Jaunramā iekārtoja viesnīcu  P.Meņģelis- būvuzņēmējs, darbarīku tirgotājs  P.Lakka- sagatavo malku ar malšanu nodarbojās  A.Liepa-Liepkalna dzirnavas  J.Dumpe- Jaunšķēpeļu dzirnavās  K.Ezergailis-Visendorfa dzirnavās  Brakmans ,Treija- ar koku sagatavošanu  Ed.Bibīts- ar akmeņu drupināšanu1922.gads Paltmales muižas sadalīšanas zemes ierīcības plāns sastādīts 17.oktobrī. Gada nogalē pagasta valdes pilnvarotais Kārlis Kreišmanis no Rīgas apriņķa valdes saņēma aizdevumu 50000 rbļ. Ķempju pagasta skolas remontam. Paltmales pagasta dzimtsarakstu nodaļa ar rajonu Paltmales un Ķempju pagastā atvērta 15.05.1922.(Valdības vēstnesis 29.05.1922.)1924.gads 19.augustā daļu no Ķempju muižas dārza saimniecības – 11,90 ha ar parku un muižas jauno pils ēku piešķīra Paulam Saksam. Pagastu un miestu sadalījums pa apriņķiem.1925.gads 26.maijā izstrādāts Paltmales apdzīvotas vietas sadalīšanas plāns. Interesants ir Līgatnes Piensaimnieku biedrības valdes lūgums(1925.g.13.oktobris),kuru pagasta valde noraidīja:Centrālā Zemes ierīcības komiteja piešķīra Līgatnes Piensaimnieku sabiedrībai no Paltmales muižas fonda zemes mazo Āboliņa māju, bet pagastam lielāko Āboliņa māju.Iecerēts 1926 gadā uzcelt koppienotavas vienu spārnu gar Līgatnes- Nītaures ceļu, bet turpmākos gados ēkas otro spārnu gar Rīgas – Apes šoseju, kurā ietilptu siernīca, putnu un olu pieņemšana eksportam, kā arī augļu pieņemšana un kaltēšana. Tādēļ Piensaimnieku valdes lūgums būtu piešķirt pusi no kopējās zemes platības...(L.P.S.priekšsēdētājs P.Leikarts, sekretārs J.Čaule)1926.gads Agrārreformas gados Paltmales pagasta valdes priekšsēdētāja amatā bija P.Tenisons un pagasta padomes priekšsēdētājs E.Leitmans. Paltmales pagastu pārdēvēja par Līgatnes pagastu. Plaši atzīmēja Slaņu saieta nama 100.gadu pastāvēšanas jubileju. Draudzes vadītājs bija Dodu māju saimnieks Jānis Pelkaus. Līgatnes un apkārtnes mednieku biedrībaVanags1927.gads Pārdēvēts sarunu punkts dzelzceļa stacijā no Līgate par Līgatni. 20.07.Rīgas apgabaltiesas reģ.nod. Paziņo, ka tiek reģistrēta bezpeļņas
 5. 5. biedrība Līgatnes rajona lauksaimniecības arodbiedrība ar valdes sēdekli Līgatnes pagastā.(Valdības Vēstnesis,20.08.1927.)1929.gads Līgatnes brīvptātīgo ugunsdzēsēju biedrība Iekšlietu ministrijas būvniecības pārvalde apstiprināja Līgatnes pagasta ārsta mājas un slimnīcas projektu. Pagastu sadalījums pa apriņķiem un policijas iecirkņiem. Ķempju,Vildogas(Nurmižu), Līgatnes(Paltmales)-Rīgas apriņķis, 2.iecirknis- apriņķa priekšnieks palīgs Siguldā.(Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis,06.09.1929.)1930.gads 10.jūlijā Jaunķempju muižas šosejas brīvjoslu sadalīja 5 saimniecībām:  Vecleču mājām- Jānis Demuts  Sauleskalna mājām- Gustavs Ķempelis  Jaunleču mājām- Jānis Ķēnis  Jaunķempju mājām- Jānis Rāka Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem Ķempju pagastā Spriņģu kalnā piešķīra 10 apbūves gabalus.1931.gads Kultūras fonda domes sēdē 2.februārī Līgatnes pagasta Paltmales saviesīgajai b-bai dome piespriež tautas bibliotēku.1933.gads Ķempju pagastu pievienoja pie Līgatnes pagasta. Izstrādāts plāns Paltmales muižas Vidzemes šosejas brīvjoslas zemes gabaliem.Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem piešķīra 13 apbūves gabalus Paltmales biezi apdzīvotā vietā.1934.gads Pabeigta Vildogas 6.-kl. Pamatskolas būve.1935.gads Līgatnes pagasta kopplatība- 85.07 kvadrātkilometri , iedzīvotāju skaits- 3076, t.sk. Vīrieši-1445, sievietes 1631.Pagasta teritorijā 465 saimniecības. Darbojas:  E.Engelharta Ķempju dzirnavas  M.Trofimova bij.Visendorfa dzirnavas  J.Dumpja Šķēpeles ūdensdzirnavas  E.Zālītes vilnas apstrādāšanas, tūbas un koka tupeļu fabrika Sprinkšļos  M.Mūrmaņa mehānisks koku apstrādes uzņēmums  pienotava Latviešu konversācijas vārdnīcā par mūsu pagasta budžetu 1934./1935.gadā Budžets Ls 44955 , izdevumos-  administrācija- Ls 11267  nespējniekiem- Ls 13100  veselības aizsardzībai- Ls 7165  apriņķim- Ls 3460 ieņēmumos-  nekustamas mantas nodoklis- Ls 28427  pašvaldības nodoklis- Ls 12336 Pagastā bija 8 pārtikas preču tirgotavas, 4 maiznīcas, 4 valsts degvīna tirgotavas, 3 gaļas un desu tirgotavas, 1 drogu tirgotava, 5 veļas un sīko preču tirgotavas, 3 apavu veikali, 2 pulkste nu veikali, 1 sēklu tirgotava, 1 benzīna uzpildīšanas punkts, 7 frizētavas.
 6. 6. Gadatirgus vieta-pie Laivenes, nedēļas tirgus- pie Līgatnes papīrfabrikas un Jaunramas. Pagasta vecākais - Jānis Purgailis, darbvedis- Pēteris Priedītis, policijas kārtībnieks- Andreijs Pilskalns. Pagastā 2 skolas – Līgatnes 6-klasīgā pamatskola, pārzinis Jēkabs Brants.Līgatnes papīrfabrikas 6-klasīgā pamatskola, pārzinis Ernests Priedītis. Ārsts- Leonhards Stūrītis, dzīvo ārsta mājā un Edgars Lundsbergs Līgatnes papīrfabrikas ciemā. Vecmātes- Milda Liepiņa Jaunramā. Aptieka- pie Līgatnes dzelzceļa stacijas. Veterinār feldšeris- Jānis Zīle, dzīvo Lielpēterēnos.1937.gads Vildogas pagasts-1045 pastāvīgi iedzīvotāji, kopplatība 52 kvadrātkilometri. Pagasta nekustamās mantas vērtība Ls 748.998. Pagastam pieder Vildogas 6.kl.pamatskola, nespējnieku nams, pagasta nams un lauksaimniecība Vērši. Sabiedrības dzīvi pagastā vada aizsargu nodaļa, lauksaimniecības biedrībaLīdums, Vildogas dārzkopības b-ba, Nurmižu 2-gadīgā lauksaimniecības un mājturības skola, Nurmižu krejošanas punkts, Nurmižu pasta palīgnodaļa un telefona centrāle, Nurmižu bibliotēkas biedrība, Nurmižu savstarpējo ugunsapdrošināšanas b-ba,Nurmižu krājaizdevu s-ba, Nurmižu 1. un 2.lopkopības pārraudzības biedrība.Vildogas pagasta darbvede E.Miķelsone. Paltmales baptistu draudzes nodoms celt dievnamu ir cēls darbs. 6.jūnijā 1937.g.Paltmales draudzes locekļi dibina lūgšanas nama fondu apbūves gabala pirkšanai.1938./1939.gads 30.gadu beigās Līgatnes pagastā tika pārdēvēti vairāki veco māju nosaukumi un nekustamie īpašumi:  Lauvas krogs - par Lauviņām, īp.Augusts Grīnvalds  Beķereju jeb Pekarņa -par Ainavas, Paltmales zemnieku savienības īpašums  Mālukalni – par Plūmītes, īp.Ji, Līgatnes pagasta kapsēta  Švanka – par Avotiņi, īp. Mārtiņš Tītmanis  Blodiņi- par Blodziņi, īp. Ģertrūde un Berta Švalbes1939.gads Atklāts tēlnieka Kārļa Jansona kaltais piemineklis 1.Pasaules karā kritušajiem Paltmales kapsētā.1940.gads Uzvārdu maiņa Līgatnē- Mirdza -Leontīna Āzis- Āze, dzim 1922.g. 1.augustā Rīgā, dzīvo Līgatnes pagasta Vaisuļos, nomainīja uzvārdu uz Vizbulis1941.gads Sarkanā terora postījumi Rīgas apriņķī-Līgatnes pagastā apcietinātas un aizvestas uz Krieviju 73 personas. Nopostīti 5 ha sējumu un 6 ha pļavu. (Tēvija, 30.07.1941.)1945.gads Pagastā izveidoja Līgatnes un Ķempju ciema padomes, bet Līgatnes pagastu 1949.gadā likvidēja.1946.gads Rīgas apriņķis, Līgatne,Vildoga-LPSR Augstākās Padomes prezidija dekrēts par vēlēšanu apgabalu nodibināšanu LPSR vēlēšanām.(Cīņa, 3.12.1946.)
 7. 7. 1947.gads FRA skola Nr.2 Līgatnē pie Līgates papīra fabrikas uzņem zēnus, vecumā no 16.-18. gadiem 6.mēnešu apmācībām -kvalificēts papīra rūpniecības strādnieks.1948.gads Līgatnes pagastā 2.martā nodibināts viens no pirmajiem kolhoziem Rīgas apriņķī Pirmais maijs 1948-1957 kolhozs Amatas krasti Līgatnes ciems.Siguldas rajons. (Siguldas zonālais arhīvs,fonda nr.88) 1949-1954 Siguldas rajona Ķempju ciems 1949-1949 Rīgas apriņķa Līgatnes pagasta Ķempju ciems 1954-1957 Siguldas rajona Līgatnes ciems1949.gads Rīgas apriņķī uz 713 ha no Ķempju, Vildogas un Siguldas ciema zemes nodibināts Līgatnes strādnieku ciemats. Līgatnes pagasts ir pilnīgi kolektivizējies- Pirmais maijs, Jaunais arājs, Līgatne, LK(b)P 10.kongresa vārdā nosauktais kolhozs, Zemkopis un Auseklis Vildogā nodibināti kolhozi Zaļā zeme un Vildoga 31.decembrī nodibināts Siguldas rajons, Līgatne rajona sastāvā.1957.gads J.Fabriciusa Līgatnes šķirnes putnu audzētavaAgrākie 1957-1962 padomju saimniecībaFabriciusa v.n..Līgatnes ciems Siguldasnosaukumi rajons 1962-1965 padomju saimniecībaFabriciusa v.n. Līgatnes ciems Cēsu rajons 1965-1973 Fabriciusa v.n.šķirnes putnkopības padomju saimniecība Līgatnes ciems Cēsu rajons 1973-1983 šķirnes putnu audzētavaFabriciusa v.n.Līgatnes ciems Cēsu rajons 1983-1990 Fabriciusa n.n. Šķirnes putnkopības padomju saimniecība Līgatnes ciems Cēsu rajons 1990-1992 šķirnes putnkopības padomju saimniecība Fabriciusa v.n. Līgatnes pagasts Cēsu rajons 1992-1994 paju sabiedrība Līgatnes putni Līgatnes pagasts Cēsu rajons (Cēsu zonālais valsts arhīvs,fonda nr.287)1962.gads Siguldas rajonu decembra mēn. likvidēja. Līgatnes ciemu pievienoja Cēsu rajonam.1971.gads Līgatnes ciemu vada Aleksandrs Bleikšs. Fabriciusa v.n. SPPS galvenais selekcionārs Roberts Pablaks, selekcionārs Jānis Nudiens Visendorfa dzirnavās darbojas Latvijas ražošanas apvienībasĶemmdzijašķeterēšanas cehs, spilvenu šūšanas cehs. Līgatnē darbojas apavu ražošanas Rekords otrās filiāles otrais cehs, ražo plecveidīgos drēbju pakaramos, ādu piegriežamos klučus visām apavu rūpnīcām. Tuvojas nobeigumam 4 km garā kanalizācijas vada būvdarbi.
 8. 8. Līgatnes maizes ceptuve-ceptuves vadītāja Skaidrīte Skujiņa Līgatnes pienotava-direktors no 1966.gada Jānis Zaķis, ražošanas vadītājs Kārlis Riders1973.gads Nodibināts GNP, pirmais nacionālais parks Latvijā.Parka kopplatība 92048 ha1975.gads GNP parka logo- mākslinieks Osvalds Dinvietis1984.gads Padomju saimniecībaLīgatne- uzmanības lokā Pārtikas programma. Saimniecības direktors P.Varpahovskis,galvenā zootehniķa v.i. A.Ločmele, galvenais agronomsV.Geidelīns, galvenais enerģētiķis L.Šāvējs, partijas pirmorganizācijas sekretārs K.Krišāns1985.gads Padomju saimniecībasLīgatne īpatsvaru ieņem dārzkopība. Dārzi aizņem 350 ha, 600 patstāvīgo strādnieku. Galvenais ekonomists A.Birze Lauktehnikas Līgatnes starprajonu apvienība apgādā ar iekārtām visā republikā jaunceļamos objektus.Labāka atzīta M.Dundes vadītā 13 cilvēku brigāde.1985.gadā realizēja iekārtas par 27 miljoniem rubļu.1986.gads 3.februāris-Līgatnes ciema jauktā kora pirmais mēģinājums. Diriģents- Andrejs Matīss, Latvijas Republikas Konservatorija. Sveic 11.piecgades triecienniekus!Ar medaļu Par darba varonību padomju saimniecības Līgatneteļkopēju Dailu Zicmani.11.piecgade Padomju saimniecībā Līgatne 11.piecgadē :  21 Līvānu māja  Vasaras kopmītne ar 400 vietām un ēdnīca  kapitāli atremontētas 2 fermas. Līgatnes SLRA  24 dzīvokļu ēka  5 Līvānu mājas  kantora ēka  ražošanas bāze Fabriciusa v.n. Padomju saimniecība  Katlu māja  Inkubators  Galdniecības cehs ar būvkantort  Minerālmēslu noliktava12.piecgade Padomju saimniecība Līgatne:  Trīs 24 dzīvokļu mājas  19 Līvānu mājas  20 kooperatīvās mājas  Jaunlopu ferma 580 vietām  Kapitāli atremontētas 5 liellopu fermas  Bērnu dārzs 140 vietām  Katlu māja Līgatnes SLRA  Divas 36 dzīvokļu ēkas  Angārs  Attīrīšanas komplekss Fabriciusa v.n. Padomju saimniecība
 9. 9.  24 dzīvokļu ēka  4 putnu noliktavas  4 individuālās dzīvojamas ēkasApbalvoti ar Pušpure Veronika- Ļeņina ordenisordeņiem un Vuškeniece Rita- Darba Sarkanā Karoga ordenis Ābola Lidija-ordenisGoda zīmemedaļām Nille Oskars- medaļaZa trudovuju doblest Kreitāls Arvīds-medaļaZa trudovuju doblest1987.gads Līgatnes pagasta jauktais koris(S.Ozoliņas kora vēstures apkopojuma dati)1990.gads Līgatnes ciemu reorganizēja par pagastu. Mainīts 4.pārvaldes pansionāta Skaļupes statuss uz rehabilitācijas centrsLīgatne Fabriciusa ŠPPS uzcēla jaunu mehānisko darbnīcu Briņķos1991.gads Līgatnes konservi sāk ražot liellopu gaļas konservus. Visendorfa dzirnavās strādā divas ražotnes:fabrikas Centībacehs un ražošanas apvienības Rīgas tekstilsiecirknis. Apvienības RekordsLīgatnes cehu tagad sauc fabrikas Centība4.cehs 12.jūnijā Fabriciusa ŠPPS klubā Līgatnes pagasta tautas deputātu padomes 20.sasaukuma 9.sesija. Darba kārtībā:Līgatnes pagasta izpildkomitejas pārorganizācija par pagasta valdi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par pagasta pašvaldību. LTF aicinājums uzņemt mierīgi brīvo cenu ieviešanu Latvijā, talonu sistēmas ieviešanu.1992.gads Latvijas aizsargu organizācijas Līgatnes nodaļa, vadītājs Augusts Pelkavs Līgatnes zemessargu štābs. Zemessargi:J.Buļs,V.Vītoliņš, A.Segliņš Policisti:A.Ošiņš, R.Glāznieks Fabriciusa šķirnes putnkopības valsts saimniecība paziņo, ka uz uzņēmuma bāzes tiek dibināta paju sabiedrība Līgatnes putni.Sabiedrības dibināšanas sapulce 14.februārī. Pārejas posms laukos Līgatnes pagasts  Paju sabiedrībaLīgatne, valdes priekšsēdētājs Jānis Baltgalvis  Paju sabiedrībaLīgatnes putni, valdes priekšsēdētājs Agris Rencis1994.gads 24.decembrī iznāca Nr.1 Līgatnes pagasta padomes informācija(D.Gradovska, A.Birze ) Pagasta tirgus vieta-uzcelta gan nojume,gan stacionāri tirgus kioski. (Druva22.10.1994)1995.gads Pagasta zeme- kopplatība 16056 ha, lauksaimniecībā izmant.5709 ha, mežs 6833 ha, meliorētā 3514 ha. 196 zemnieku saimniecības- 4176 ha(2061 ha lauksaimn., 1734 ha mežs) 418 piemājas saimniecības- 736 ha(531 ha lauksaimn., 102 ha mežs)
 10. 10. Skolotāji mācās: G.Pīpkalējs, I.Bērziņa, L.Ķirse,G.Andersone, L.Nezborte, A.Strazdiņa, I.Gablika Pagasta vecākais zemes ierīkotājs P.Varpahovskis Pagasta arhitekte Dace Gradovska Juriste I.Mihaļova Sakarā ar naudas līdzekļu trūkumu valsts budžetā, pārtraukta visu veidu pabalstu izmaksa. No 5.-17.jūnijam Cēsu muzeja apvienības ekspedīcija Līgatnes pagastā. Vallija Šalgunova Vetārste V.Siliņa Lopkopības pārraudze I.Metāla1996.gads Līgatnes Baptistu draudzei atļauja lūgšanu nama projektēšanai saskaņā ar izstrādājamo pagasta ģenerālo plānu. Krājaizdevu sabiedrības dibināšanas sapulce 8.februārī, lēmums pieņemts 19.martā. Nodibināts pašvaldības uzņēmums-ambulance.Daktere Dina Puharte. Zāles var iegādāties firmasZālītes aptiekā. No decembra mēneša Līgatnes pagastā darbojas pagasttiesa. Līgatnes pagasta dambretisti vieni no labākajiem Latvijā! A.Tuņķelis- 2.vieta, sudraba medaļa un iespēja piedalīties pasaules jauniešu čempionātā Tiraspolē, Moldovas republika FirmaAvene no Zušu avota pilda Līgatnes minerālūdeni. Starp 28 valsts uzņēmumiem, kuri privatizācijas gaitā tiks piedāvāti arī ārzemniekiem, ir Līgatnes papīrfabrika. / Druva 74/75 16.05.1996 / Līgatnes pagasta muzeja ekspozīcijas izveidošana- slēgt līgumu ar V.Šalgunovu par muzeja ekspozīcijas izveidošanu.(A.Birze). Materiālu kopaIeskats Līgatnes pagasta pagātnē1997.gads Kādreiz bijspožums! Bijušās Fabriciusa ŠPPS teritorijā saimnieko 4 firmas. Lielākā daļa fermu stāv tukšas,izdemolētas un strauji tuvojas iznīcībai. (Druva Nr.34/35) Bezpeļņas organizācija Līgatnes pilsētas pašvaldības uzņēmumsVeco ļaužu pansionāts(Druva 8.07.97)1998.gads Nodibina Latvijas Daugavas Vanagu Līgatnes nodaļu- Nora Rozentāle Politiski represēto piemiņas vieta Paltmales kapos Jurists Edmunds Bambāns Policijas iecirkņa inspektors Mareks Grahoļskis 15.februārī dibināta Līgatnes Tradicionālā karatē grupa- Zaiga Upmane 20.janvārī Līgatnes pamatskolā nodibināja vanadzēnu vienību.(Daugavas vanagi ,Vēstnesis Nr.39)
 11. 11. Netālu no Ratniekiem, Gančauskās darbojas kristīgā nometne.1999.gads Līgatnes pagasta Tautas nams dibina Dramatisko kolektīvu pieaugušajiem. Top Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu glabātuve. Tajā iestājušies 79 vietējās pašvaldības, tajā skaitā arī Līgatnes pagasta padome. Līgatnes sākumskolas adresi Kantoris mainīt uz Zvaniņi 12.februārī noorganizēta Sarkanā Krusta pirmorganizācija, 28 biedri, priekšsēdētāja Vineta Smilga Nodibināta autotransporta sekcija-U.Gauša Zemnieku konsultants Jāzeps Laganovskis KKS Līgatnes druva valdes priekšsēdētājs Jāzeps Laganovskis Līgatnes pagasta padomes izpilddirektors T.Teteris(1999.g.maijs) Līgatnes Mākslu skolas mākslas nodaļas vadītāja Laila Balode Līgatnes pagasta padomes priekšsēdētājs A.Birze2000.gads Ar 1999.gada 29.decembri par Līgatnes pagasta izpilddirektoru iecelts Guntars Pīpkalējs.2000.gads 11.martā ,Dānijas premjerministrs Pols Nīrups Rasmusens Līgatnē. Marta mēn.-noteikt adresi kioskiem, kas atrodas pie Līgatnes pagasta Birzēm- TIRDZNIECĪBAS LAUKUMS 6.maijs-Bērnu un jauniešu talantu konkurss Ķipars- 2000 Ramu ēdnīcas zāles pārveide florbola vajadzībām- sporta skolotājs J.Gaņģis Kristīgās ētikas pasniedzēja Līgatnes Mākslu skolā Kārkliņos Ieva Praznicāne Dāmu klubs .Silvijas Odziņas lekcija Esi, kas vēlies būt Dramatiskais kolektīvs ir izpelnījies iespēju pieteikties uz Latvijas amatierteātru konkursu/skati Gada izrāde-2000 , kuru organizē Latvijas amatierteātru asociācija un E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs. Psiholoģe Diāna Vasiļjeva Novembris-Ir uzsācis darbu vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs.2001.gads Pašvaldību vēlēšanas 11.martā-Līgatnes pagasta priekšsēdētāja amatā Guntars Pīpkalējs. Sieviešu sabiedriskā organizācijaDafne, vadītāja Daina Ērgle2003.gads Skaļupēs Līgatnes pagastā slepenajam bunkuram tiek noņemts slepenības zīmogs. Marta mēn. Izveidots pensionāru klubiņš Možums, klubiņa prezidente Estere Baumane. Gaujas Nacionālais parka Līgatnes mācību un atpūtas parkam mainīts nosaukums- Līgatnes dabas takas.
 12. 12. 2005.gads Tiek uzsākti darbi projektāLīgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi. Parex bankomāts uzstādīts Līgatnes pagastā SIA Vigo pārtikas veikalā.(bij. pienotavā) Līgatnes pagasta bibliotēkā interneta pieeja un 2 jauni datori par pašvaldības līdzekļiem. Līgatnes pagasts iesoļo Eiropā. 1.maijā Eiropas karoga pacelšanas svētki plkst.15.00 gājiens uz pagasta padomes ēku.2006.gads Cēsu rajona Līgatnes pagastā tiek dalīta bezmaksas maize mazturīgajiem iedzīvotājiem un pensionāriem.(labdarības organizācijaBrimod un LAD)2008.gads Latvijas Lauku sieviešu apvienības tikšanās ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi- Freibergu Līgatnes pagasta Upmaļos 02.12.-Saeimas komisija vienojās atbalstīt Līgatnes novada izveidošanu, kurā apvienos Līgatnes pilsētu un Līgatnes pagastu. Gājēju ietve no Sporta ielas līdz Birzēm nodota ekspluatācijā 2008.gada decembrī. Vidzemes Vasaras Festivāls 2008 9.augustā Ķempju ev.lut.baznīcā Ditas Krenbergas, Ingusa Pētersona un Ilzes Reines koncerts. Ķempju baznīcas ērģeļniece Ilze Kūle( Akmentiņa)2009.gads 21.04.Līgatnes pagasta R.Vidzicka Vienkoču parkā uzstādīts Nurmižu muižas makets.2009.gads Zivju resursu papildināšana Ratnieku ezerā-līdaku kāpuri ielaisti 7.maijā,bet zandartus plānots ielaist jūlijā.(25.martā izskatīts projekts Zivju fondā, atbalstīts, finansējums Ls 581 20000 gab līdaku kāpuru un 4000 zandartu mazuļu ielaišanai, pašvaldības līdzfinansējums Ls 95.08) Līgatnes pamatskolas sporta zāles celtniecība:  darba uzsākšana 2009.gada aprīlis  darbu plānotais beigu termiņš 2010.gada marts "Vienkoči" Līgatnes pagastā - Vidzemē draudzīgākā vieta ģimenes atpūtai. http://www.edruva.lv/zinas/sabiedriba/zina/12269/ (18.05.2009)2010.gads Līgatnes pagasta Ratniekos notika starptautisks mūzikas festivāls Laba Daba. BankaParex noņēma bankomātu Līgatnes pagastā SIA Vigo pārtikas veikalā.(bij. pienotavā)2011.gads 25.maijā Līgatnes pagasts palika bez pēdējā bankomāta(naktī no24.uz 25.ir mēģināts uzlauzt bankomātu)Darbs pie Līgatnes pagasta vēstures hronoloģijas turpinās.

×