Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

141115 hsn presentatie_maaike_vervoort

Presentatie voor Het Schoolvak Nederlands, 15 november 2014, Brugge

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

141115 hsn presentatie_maaike_vervoort

 1. 1. Kijk op de praktijk! HSN- Brugge -15 november 2014 Kom verder. Saxion. Maaike Vervoort
 2. 2. Kom verder. Saxion. Ingrediënten workshop • Context en aanleiding • Het ontwerp van VILMS • Casus: de T van Titia
 3. 3. Kom verder. Saxion. Context en aanleiding • Lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) • Opleiden in de School Studenten vinden het lastig om vernieuwende (vakdidactische) inzichten uit het pabocurriculum toe te passen in hun lespraktijk.
 4. 4. Kom verder. Saxion. TThheeoorreettiisscchhee kkeennnniiss HHaannddeelleenn
 5. 5. Kom verder. Saxion. Ontwerponderzoek in 4 stappen Probleemanalyse Ontwerp Uitvoering Evaluatie
 6. 6. Kom verder. Saxion. Rich media-cases Videobeelden van onderwijssituaties verbonden met video, audio, tekst en ander achtergrondmateriaal
 7. 7. Kom verder. Saxion. Ontwerpcriteria • Gebruik exemplarische cases over vernieuwende vakdidactiek (Barnett-Clarke, 2001) • Stimuleer een dialoog over de casusinhoud (Carter, 1999) • Verbind cases aan een expliciete opdracht (Blijleven, 2005)
 8. 8. Kom verder. Saxion. Ontwerp van VILMS Video voor Interactieve Lesvoorbereiding door Mentor & Student
 9. 9. Kom verder. Saxion. Onderwijseenheid Colleges pabo Vakdidactiek Dialoog student & mentor Les student Video-portfolio student Presentatie video-portfolio Rich media-cases
 10. 10. Kom verder. Saxion. Doel van VILMS Vernieuwende vakdidactiek… …toepassen in de praktijk ?
 11. 11. Kom verder. Saxion. Praktijkkennis • gebaseerd op (reflecties op) praktijkervaring • (gedeeltelijk) persoonsgebonden • vak- of zelfs onderwerpsgebonden • afhankelijk van de context • hoofdzakelijk ‘tacit’ (niet geëxpliciteerd) (Meijer, Verloop & Beijaard, 1999)
 12. 12. Kom verder. Saxion. Praktijkkennis Leren van leerlingen Leerlijn Doelen Instructie Vakinhoud Materiaal Pedagogiek en didactiek in het algemeen
 13. 13. Kom verder. Saxion. Kijken met kennis
 14. 14. Kom verder. Saxion. Kijken met kennis
 15. 15. Kom verder. Saxion. Kijken met kennis
 16. 16. Kom verder. Saxion. Kijken met kennis
 17. 17. Kom verder. Saxion. Clasrom interactions Learn to notice Selective attention Knowledge based reasoning (Bron: Van Es & Sherin, 2008)
 18. 18. Kom verder. Saxion. Onderzoeksvragen Methode • Welke rol speelt de praktijkkennis van de mentor bij de bespreking van de inhoud van de rich media-cases en bij de totstandkoming van een lesontwerp? • Wat zijn de opbrengsten van de dialoog voor het leren van de student?
 19. 19. Kom verder. Saxion. Onderzoeksopzet • Meervoudige gevalsstudie (Yin, 2003) • 5 mentor-student-koppels • Data: video-opnames dialoog, interviews, videoportfolio’s Methode Koppel Mentor Student Groep Opleiding Ervaring POa Ervaring mentora Opleiding Ervaring stageb 1 2 3 ♀ ♀ ♀ Pabo Pabo Klos 4 5 29 3 4 11 ♀ ♀ ♀ vwo havo vwo 8 10 10 1-2 2 4 ♀ Pabo 2 1 ♀ mbo 15 0-1-2 5 ♀ Klos 20 10 ♀ vwo 12 2
 20. 20. Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia • Heb je al een lesidee?
 21. 21. Kom verder. Saxion.
 22. 22. Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia • Bespreken van de cases
 23. 23. Kom verder. Saxion. Analyse praktijkkennis Dimensie Categorieën praktijkkennis Code De inhoud van de uitingen van de mentor in de dialoog Vakinhoud PK-V Algemene didactiek en pedagogiek PK-A Leerprocessen van leerlingen PK-Ls Doelen PK-D Instructie PK-I Leerlijn PK-La Materiaal PK-M
 24. 24. Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia • Bespreken van het lesontwerp
 25. 25. Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia • Bijdrage mentor aan lesontwerp – Advies voor lesdoel (1) – Advies/voorstel voor instructie (5) – Voorstel voor materiaal (1) Gebeurtenis 8 Mentor doet voorstel voor instructie: letter ‘visueel’ maken, want het is belangrijk dat leerlingen de letter horen en zien. Mentor maakt voorstel specifieker: woorden opschrijven. Lesontwerp: 2 + 5
 26. 26. Kom verder. Saxion. Koppel 3: De T van Titia Tabel 11: Overzicht van aspecten doel, didactische aanpak en materiaal voor lesidee en lesontwerp koppel 3 Aspect Lesidee Lesontwerp Lesdoel i. Herkennen van de letter T, zowel horen als zien. ii. Bedenken van woorden met beginletter T. Didactische aanpak & leerling activiteit 1. LK bespreekt een beginletter 2. LLN bedenken woorden die met die letter beginnen. 1. LK benoemt voorwerpen bij thema met beginletter T (zoals toverhoed, toverstaf). LLN luisteren (horen ze de /t/?) 2. LK schrijft woorden op en vraagt: ”wat valt jullie op?” 3. LK wijst de letter T aan en spreekt deze uit (/t/) 4. LK geeft opdracht: verzin woorden die met de /t/ beginnen. LLN bedenken woorden met beginletter T. 5. LK schrijft woorden met beginletter T op. 6. LLN kunnen letter T tekenen of overtrekken op een werkblad. Materiaal a. Voorwerpen met beginletter T b. Werkblad met letter T Noot: LK = leerkracht; LLN = leerlingen
 27. 27. Kom verder. Saxion. Videoportfolio student • Toelichting vanuit theorie: Ik zorg voor een pakkende inleiding, zodat ik de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkel en hun aandacht heb. Ik laat de letter zien en horen, zodat ze de foneem-grafeem-koppeling kunnen maken (tussendoel 6.1)
 28. 28. Kom verder. Saxion. Videoportfolio student • Toelichting vanuit praktijkkennis mentor: Het niveau van de leerlingen verschilt sterk. Sommigen kunnen al woorden lezen en schrijven, terwijl anderen alleen de eerste letter van hun naam kunnen herkennen. Daarom past het aanbieden van een enkele letter goed in deze groep.
 29. 29. Kom verder. Saxion. Bijdrage praktijkkennis mentor aan dialoog • Interpreteren gebeurtenissen in casus • Relateren casus aan de eigen groep • Formuleren adviezen voor lesontwerp
 30. 30. Kom verder. Saxion. Bijdrage dialoog aan leren student • Beredeneerd didactisch handelen: – uitvoeren ideeën uit de cases – verantwoorden van handelen vanuit praktijkkennis mentor • Leeropbrengsten voor lesontwerp en beeldvorming vakdidactiek
 31. 31. Kom verder. Saxion. Theoretisch model
 32. 32. Kom verder. Saxion. Opbrengst 1 Opbrengst 2
 33. 33. Kom verder. Saxion. Aanbevelingen • Geef praktijkkennis van mentoren een prominente plaats in het opleidingscurriculum • Stem de rollen van mentoren en opleidingsdocenten beter op elkaar af, met name wat betreft hun specifieke kennisbijdrage aan het leren van studenten.
 34. 34. Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk Rich media-cases in de lerarenopleiding Contactgegevens • Meer weten? m.vervoort@saxion.nl • Proefschrift • Artikel Pedagogische Studiën • Artikel Tijdschrift voor Lerarenopleiders

×