Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Similar a 13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.(20)

Más de Veska Petrova(20)

13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.

 1. В гората, на полето, в реките и морето, във фермите, в зоопарковете и у дома живеят различни животни. Животинският свят е много разнообразен. Те са част от живата природа.
 2. Наблюдавайте внимателно и отговорете на въпросите: Какво знаете за тези животни? Къде живеят те? Кой се грижи за тях?
 3.  Дивите животни живеят свободно в природата.  Те не зависят от човека.
 4. Сами намират храната си.
 5. Сами отглеждат малките си.
 6.  Дивите животни се грижат сами за своята защита.  Сами си търсят подслон.
 7. Много диви животни също се нуждаят от грижи през зимата, когато трудно намират храна. Такива са:
 8. Затова хората полагат грижи за тях като _______________________________________________ _
 9. Наблюдавайте внимателно и отговорете на въпросите: Какво знаете за тези животни? Къде живеят те? Кой се грижи за тях? Кой им осигурява храна, вода, подслон? Кой поддържа тяхната чистота?
 10.  Домашните животни живеят в дворовете и фермите.
 11.  Те не могат да живеят без грижите на хората.
 12.  Защо домашните животни не могат без грижите на хората?  Какво им осигуряват те?
 13.  Редовно се грижат за тяхната чистота.  Хората им осигуряват им подходящи помещения – просторни, светли, топли.
 14.  Когато животните са у дома им осигуряват храна и вода.  Водят ги на паша.
 15.  Редовно доят млякото и събират яйцата.  Чистят ги.  Стрижат овцете.
 16.  Грижат се за малките им.  При нужда ги водят на ветеринарен лекар, ваксинират ги.
 17.  Даряват ги с обич и внимание.
 18. С цифрата 2 отбележете домашните животни. В празните кръгчета с цифрата 1 отбележете дивите животни. Какво животно е отбелязано с №1? диво животно А с №2? домашно животно 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
 19. Защо хората отглеждат домашни животни?
 20. От домашните животни получаваме: ХРАНА: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; яйца; мед. ТЪКАНИ за ОЛЕКЛА вълна КОЖИ ТЯГА
 21. Защо отглеждаме пчелата? От пчелите получаваме много полезни пчелни продукти: мед, пчелен прашец, пчелно млечице, прополис /пчелен клей/ и пчелна отрова.
 22. Пчелите живеят в семейства. Кошерът има една майка, наречена царица, и много пчели работнички. Те приготвят и разпределят храната, почистват питите и кошера. Има и диви пчели. Тяхното значение за всички видове растителност е много голямо, защото са много добри опрашители. Допълват опрашителната дейност на медоносните пчели.
 23. Хората отглеждат и някои видове риби. Най-често отглеждани са шаранът и пъстървата. Защо? Отлеждат ги заради вкусното им и полезно месо.
 24.  вкусното месо;  пуха, който се използва за направа на възглавници;  яйцата. От групата на птиците хората отглеждат: кокошки и петли пуйки патици гъски Защо? Отлеждат ги заради:
 25. От групата на бозайниците хората отглеждат: овце кози крави зайци магарета коне свине биволици Защо? Отлеждат ги заради:  вкусното им месо;  мляко;  кожи;  животинска тяга.
 26. Разгледай илюстрациите и открий „грешките на художника“ като прецениш кои животни са поставени в нехарактерна за тях среда. Обоснови отговора си. Посочи със стрелка коя е обичайната среда на тези животни.
 27. Художникът не е оцветил животните. Помогни му. Тези животни са: а/ диви б/ домашни Наричаме ги още __________________.домашни любимци
 28. От приложението на стр. 56 изрежи дивите и домашните животни. В лявото квадратче залепи дивите, а в дясното – домашните животни. Да проверим.
 29. Във всяка ферма има по едно животно, което НЕ Е на мястото си. Помогнете му. за месо за тяга за вълна за яйца за кожаза мляко
 30. Кои животни са домашни? Отбележи с . 1 2 3 4 5 6
 31. Кои животни са диви? Отбележи с . 1 2 3 4 5 6
 32. Кое е излишното животно? Кликни върху него. ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА ЗНАЯТ ПОВЕЧЕ: От кои животни получаваме млечни продукти? Кликни.
 33. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  http://www.e-uchebnik.bg/