Publicidad

Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест

учител en ОУ "Проф. Д. Димов"
28 de Nov de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Publicidad

Similar a Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест(20)

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ били наречени тези българи, които пробуждали спомена за достойното ни минало. Те допринесли много за оцеляването на българския народ, за развитието и съхраняването на българския език, книжовността и духовните ценности на нацията през вековете. Будители наричаме тези достойни българи, които със своята всеотдайна и родолюбива дейност спомогнали за пробуждането на националното съзнание и подтикнали хората към борба за църковна и политическа независимост. план
 2. Първите будители били КНИЖОВНИЦИТЕ и ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ. Те желаели чрез просвета и образование нашият народ да се изравни с другите свободни европейски народи. Будители били наречени още и БОРЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ. Те призовавали и организирали българите да извоюват отново своята национална независимост, но чрез силата на оръжието.
 3. НА 1 НОЕМВРИ СЕ ЧЕСТВА ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ . За първи път е честван в Пловдив през 1909г., а от 1921 до 1945 г. е общонационален празник. ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ Денят на народните будители е официален български празник. Всяка година на 1 ноември почитаме паметта на българските просветни дейци и революционери. КОЙ СЪБУЖДАЛ УМОВЕТЕ, БРАНЕЛ БЪЛГАРСКОТО СЛОВО, ТА КАТО ВЪЛШЕБНО ЦВЕТЕ ДА РАЗЦЪФНЕ ТО ОТНОВО? ЗНАМ, КНИЖОВНИЦИТЕ СТАРИ СИЛИТЕ СИ НЕ ПЕСТИЛИС КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, БУКВАРИ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ КРЕПИЛИ. ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА! НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА!
 4. Епохата на ВЪЗРАЖДАНЕТО започнала през 30-те години на ХVІІІ век . Това било време на преход от Средновековието към Новото време не само в икономиката, но и в духовния живот .
 5. Размирните години не отминали българските духовни средища. Стотици църкви и манастири били окрадени и изпепелени. Манастирите в Света гора запазили своята цялост. На Атон царяло спокойствие , което привличало монаси от целия православен свят.
 6. Наред с църковните си задължения монасите се занимавали и с книжовна дейност – превеждали и преписвали книги, обучавали ученици в килийните училища. Така Атон се превърнал в духовен център, играл важна роля в живота на балканските народи.
 7. През 1745 г. в Света гора /Атон/ пристигнал един млад монах от Българско. Наричал се Паисий. Той отседнал в Хилендарския манастир, където игумен бил по-големият му брат. Там Паисий заживял с гръцки и сръбски калугери, които при всеки повод не пропускали да изтъкнат величието на своите народи. Те често унизявали българина, припомняйки му, че е представител на народ, който няма свое минало и история. . план
 8. Паисий осъзнавал, че те имали право, защото османското владичество продължавало вече 4 века. Споменът за великата българска държава бил заличен. Народът не помнел нито старите си ханове и царе, нито техните победоносни походи. Не знаел почти нищо за своето минало. За младия монах било мъчително да понася подигравки и хули, че българите нямат минало, с което да се гордеят. Затова решил да напише книжка, в която да разкаже славната история на българския народ.
 9. Така ПРЪВ запалил будителската искра МОНАХЪТ от ХИЛЕНДАРСКИЯ МАНАСТИР - ПАИСИЙ .
 10. Той положил много труд и близо две години издирвал различни книги и сведения за миналото ни. Ровил в библиотеките на много манастири и открил стари ръкописи, царски грамоти и жития на български светци. През 1762 г. събрал всички сведения в ръкописна книга, която нарекъл „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“. Започнал да я пише в Хилендарския манастир.
 11. Паисиева кула
 12. В нея с гордост пишел за Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис и Симеон, за Кирил и Методий и техните ученици.
 13. Паисий тръгнал сам да разнася книгата си по местата, където най-много се събирали българите – в черквите по празници. „История славянобългарска“ станала най-ценната книга за нашите прадеди.
 14. «О, неразумний юроде! Поради что се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род найславни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и найпочитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за българите, както вече и споменах.“
 15. „Царственика“ на Христаки Павлович, отпечатан в 1844 г. - първият печатен вариант на Паисиевата история. (Текстът на Христаки Павлович е доста далеч от оригинала).
 16. Повече от 40 души преписали това късче памет. Кованлъшки препис, 1783 г. Направен от поп Стоян от с. Кованлък (Търновско). Пази се в ръкописната сбирка на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Еленският препис на Дойно Граматик от 1784 г. Съхранява се в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Преображенски (Попгладичов) препис на История http://istoriata.bg/listen/part1.html славянобългарска от Полезно и интересно! 1809 г. Съставен е в Преображенския манастир край̆ Търново
 17. Пръв преписал Паисиевата история свещеникът Софроний Врачански /Стойко Владиславов/. Първи Софрониев (Котленски) препис на „История славянобългарска” – 1765 г. Пази се в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий̆“.
 18. Също като Паисий той я четял на млади и стари в черквата и разпалвал в тях искрата на гордостта, че са българи.
 19. Софроний станал известен и с това, че описал собствения си живот в книга – „Житие и страдания грешнаго Софрония». Страданията и изпитанията, които разказвал били преживявани и от останалите поробени българи.
 20. Така монасите и свещениците първи започнали будителска дейност. Паисий Хилендарски Софроний Врачански Тя била продължена от учителите в новите училища и от борците за свобода.
 21. 1. Кои от народните будители са пропуснати по-долу? книжовниците __________________ борците за свобода 2. Какъв бил Паисий Хилендарски? а/ учител б/ монах в/ свещеник
 22. 2. Попълни пропуснатото като поставиш на подходящо място следващите думи: печатна книга, ръкописна книга, будител. Първият ___________ на българите бил Паисий Хилендарски. Той написал __________________, наречена „История славянобългарска“. В нея се разказвало за нашето минало. Паисий разнасял сам книгата си и се срещал с много българи. Един от тях бил Софроний Врачански. Той преписал два пъти книгата на Паисий. Софроний създал първата __________________ на говорим език.
 23. 3. Като прочетеш този текст, написан от Паисий Хилендарски, обясни какво е найважното, което той искал да постигне? „Вие, читатели, които обичате своя род и своето българско отечество и желаете да разберете за вашите бащи, прадеди и царе. Четете и знайте, да не бъдете подигравани от други народи.“ ____________________________________________________ Паисий иска да върне самоуважението на българите. ____________________________________________________ За него историята е извор на национална гордост. ____________________________________________________ Без история народът ще забрави корените си. Паисий горещо копнее да види сънародниците си ____________________________________________________ горди от своя произход, а не хулени и подигравани ____________________________________________________ от други народи. ____________________________________________________ Споменът, за великите отминали времена на ____________________________________________________ предците ни, крепи българщината и вдъхва вяра и ____________________________________________________ надежда за бъдещето. ____________________________________________________
 24. 4. Защо „История славянобългарска“ е много ценна книга? ______________________________ Началото на българското ______________________________ Възраждане се поставя ______________________________ именно с творбата „История ______________________________ славянобългарска”. Зовът за ______________________________ национално самоосъзнание ______________________________ е с цел сплотяване за ______________________________ създаването на единен народ. ______________________________ Възкресявайки спомена за ______________________________ отминалите славни времена, ______________________________ Паисий изгражда моста между ______________________________ забравеното минало и ______________________________ бъдещето. С тази книга се ______________________________ дава тласък за по-светли ___________________________ бъднини.
 25. План на урока: 1. Кои хора наричаме будители? - книжовници - просветители - борци за свобода 2. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански – първите народни будители - Паисий Хилендарски - Софроний Врачански
Publicidad