Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест(20)

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. Кликни върху картинката. Живите организми са: животните, растенията и гъбите. А човекът? Човекът е от групата на животните.
 2. СРЕДАТА НА ЖИВОТ Е: УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ
 3. ТРИТЕ ГРУПИ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ : животни растения гъби план
 4. Можем да определим от коя група е даден жив организъм, ако отговорим на въпросите: Как се храни? Как се движи?
 5. КАК СЕ ХРАНЯТ РАСТЕНИЯТА? Растенията сами изработват храната си, като използват слънчевата светлина и вещества от въздуха и почвата. план
 6. Чрез корените си растенията приемат вода и соли от почвата. По разклонени каналчета солите и водата достигат до листата им. Растенията се хранят САМОСТОЙНО. Там под действието на слънчевата светлина и с участието на зеленото багрило на листата /хлорофил/, се образуват хранителни вещества, които се разнасят по цялото растение.
 7. КАК СЕ ХРАНЯТ ЖИВОТНИТЕ? Животните не могат сами да изработват храната си. Приемат я наготово като намират други живи организми. план
 8. Според източника си на хранене животните се делят на 3 групи: растителноядни месоядни /хищници/ всеядни
 9. Човекът е от групата на ___________________. всеядните животни Човекът се храни както с растителна, така и с животинска храна. Той използва готови храни от природата, но и сам отглежда селскостопански растения и животни, които му служат за храна. Животните и хората се хранят НЕСАМОСТОЙНО. За разлика от растенията ядат готова храна.
 10. КАК СЕ ХРАНЯТ ГЪБИТЕ? Гъбите НЕ изработват сами храната си. Някои гъби израстват върху умрели растения и се хранят с тях. Извличат храна и от почвата и водата. Други видове гъби изсмукват храната си от други растения. Така те ги увреждат и унищожават. план
 11. Гъбите се хранят НЕСАМОСТОЙНО. По това те приличат на животните, но се различават от растенията .
 12. животни и хора гъби Приличат си, защото НЕ изработват сами храната си. Ядат готова храна. Това ги отличава от растенията. Имат несамостойно хранене. растения Изработват сами храната си. Имат самостойно хранене.
 13. КАК СЕ ДВИЖАТ РАСТЕНИЯТА? Повече от растенията имат ограничено движение, защото имат корени, които ги придържат здраво към почвата. план
 14. Растенията движат само отделни свои части. Те са прикрепени организми. Слънчогледът и някои други растения се обръщат към слънцето, следейки движението му. Някои цветя отварят листата и цветовете си през деня, и ги затварят през нощта.
 15. КАК СЕ ДВИЖАТ ГЪБИТЕ? Гъбите също като растенията имат ограничено движение. речник Те също са прикрепени организми. план
 16. КАК СЕ ДВИЖАТ ЖИВОТНИТЕ? Животните се движат свободно. Те се преместват от едно място на друго, за да:  търсят храна  да се спасят от врагове план
 17. бягат скачат плуват пълзят Хората също се движат. летят
 18. животни и хора Движат се СВОБОДНО в природата. гъби растения Приличат си, защото имат ограничено движение. Движат отделни свои части листа, цветове. Те са прикрепени организми.
 19. Свържете така, че да е вярно. Не могат сами да изработват храната си. Хранят се несамостойно. Движението им е ограничено. Не могат сами да изработват храната си. Хранят се несамостойно. Движат се свободно. Сами изработват храната си. Хранят се самостойно. Движението им е ограничено.
 20. Попълнете таблицата така, че да е вярно. организми Как се хранят? несамостойно Как се движат? свободно / с растения или други животни/ самостойно ограничено / сами изработват храната си/ / прикрепени са – движат отделни свои части/ несамостойно ограничено / с други живи или умрели организми/ / прикрепени са – движат отделни свои части/ несамостойно свободно / с растения или други животни/
 21. Направи извод като запишеш по какво си приличат и по какво се различават живите организми. организми прилики разлики несамостойно хранене самостойно хранене / Не изработват сами храната си. Хранят се наготово с други живи или умрели организми./ прикрепени организми / Имат ограничено движение. Движат отделни свои части./ / сами изработват храната си/ Движат се свободно.
 22. Загради излишното. Ние сме живи организми, но движението ни е ограничено.
 23. Не можем сами да изработваме храната си, но се движим свободно сред природата. Кои сме ние?
 24. 1.Аз имам крака и мога да бягам. ___________ животно 2.Аз се нуждая от светлина, за да произвеждам растение храната си. _____________ 3.Аз израствам върху умрели растения и се храня с тях. ________ гъба 4.Аз мога да летя накъдето си поискам. животно __________ 5.Аз обръщам цветовете и листата си към растение слънцето. ___________ 6.Аз се храня с мухи, бръмбари и пеперуди. __________ животно
 25. 7.Аз се появявам върху хляб, поставен на влажно и гъба тъмно място. _______ 8.Аз мога да плувам срещу течението на река. ___________ животно гъба 9.Аз раста върху царевицата и я увреждам. ______ растение 10.Аз имам зелени листа. ___________ 11.Аз обикалям ливадите, за да паса трева. животно ___________ 12.Аз имам дълбоки корени и здраво стъбло. ___________ растение
 26. План на урока: 1. Групи живи организми: - животни - растения - гъби
 27. Речник: гъби – живи организми, които външно приличат на растения, но не могат като тях сами да изработват храната си с помощта на слънчевата светлина
Publicidad