Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a 31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест(20)

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. Условията за живот в соленоводните и сладководните басейни са различни. Затова и съобществата от организми в тях се различават. - Водата в сладководните басейни не е солена. - Повечето наши езера и блата са малки и плитки. Затова много от тях през лятото пресъхват, а през зимата замръзват. - Само чистата (сладка) вода замръзва при t 0 °C. - Водата в солено - водните басейни е много повече. - Тя е солена и през зимата не замръзва. - Солената вода замръзва при по - ниска температура.
 2. Знаете ли как се казва? Къде живее и с какво се храни?
 3.  Името подсказва, че е отличен риболовец.  Живее край реки, езера, блата, рибарници, язовири и други водоеми с чиста и прозрачна вода.  То кацва на клонче над водата, търпеливо изчаква преминаването на стадо риби, стрелва се от въздуха, гмурка се във водата и улавя рибка с човката си.  Храни се предимно с дребни рибки, понякога яде и ларви на насекоми. Тъй като яде различни видове риба, то не вреди на рибното стопанство.  Всяка двойка птици заема свой район около водоема и не позволява на събратята си да навлизат там по време на гнезденето. Едно люпило от 7 малки поглъща около 1000 рибки, докато птичетата пораснат и напуснат гнездото. Земеродното рибарче е защитен вид.
 4. план От ІІІ клас познавате някои растения и животни, обитаващи сладководните басейни и техните брегове. Част от тях виждате на рисунката. Посочете някои от приспособленията им за живот във водата.
 5. Край сладководните басейни се срещат водни кончета, комари и други насекоми.
 6. са едни от най-бързите летци сред насекомите. За една секунда могат да прелетят близо 30 метра.  Те са и сред най-добре виждащите насекоми.  Хищници са. Ловят жертвите си в полето, като откриват дребни летящи насекоми /мухи и комари/ от няколко метра разстояние.  Женската потапя коремчето си във водата и там снася яйца. От тях се излюпват ларви, които са водни обитатели.  Ларвите са хищници, които най-често стоят неподвижно на дъното и дебнат дребни охлювчета и ларви на други насекоми. Ларвите на някои водни кончета могат да издържат временно засушаване на водоемите (до 50 дни). Те остават неподвижни в засъхналата тиня и жизнеността им силно намалява.
 7. 1. Яйце Снася яйцата във водата. 2. Ларва Тя е хищник. Също живее във водата. 3. Водно конче /възрастно насекомо/
 8.  Край блатата ще чуете „квакането“ на Кои са приспособленията ѝ за живот във водата и на сушата едновременно?
 9. Плавателни ципи между пръстите на задните крака. Подпомагат плуването. Бели дробове за бързо дишане. Допълнително дишат с влажна кожа . Широка уста и влажен език. Помагат за улавяне на летящи насекоми. Силни задни крака. Помагат на жабата да плува във водата и да скача на сушата. Чувствително място, което долавя трептенията във водата, предизвикани от неприятели.
 10.  Край блатата и езерата плуват и намират храна , и Кои са техните приспособления за живот във водата?
 11. Тялото прилича на лодка и е покрито с мазнина, за да не се мокрят. Плавателни ципи между пръстите на краката, за да плуват. Силни мускули, за да плуват и летят. Къси крака. Криле, за да летят. Крилата са покрити с пера. Къса човка.
 12.  Край блатата и езерата храна намират и Какви приспособления имат те?
 13. Силни мускули. Дълги крака. Ципа между пръстите. Дълъг и остър клюн, за да улавя жертвата си. Остър поглед. Дълга шия.
 14.  Освен в сладководните басейни живеят и други риби. шаран щука е хищник.  Храни се с по-дребни риби.  Спуска се към тях като стрела и ги поглъща цели. е една от най-разпространените риби в България.  Среща се в реките и се развъжда в язовири и рибарници.  Отличен плувец. Какви приспособления имат рибите?
 15. Хриле, за да диша във водата. Гръдна перка, за да плува бързо. Издължено тяло, за да плува бързо. Покрито е с люспи. Коремна перка, за да плува бързо. Опашна перка, за да плува бързо. Гръбна перка. Чувствително място, с което рибата помирисва храната отдалеч. Тялото долавя най-слабите трептения във водата и я пази от неприятели.
 16. живеят във водата.  Те не се нуждаят от почва. Затова тялото им не е разделено на корен, стъбла и листа.  Някои водорасли свободно плават във водата.  Други имат приспособления, с които се закрепват към скалите.
 17.  При други водни растения приспособленията са различни от тези на водораслите.
 18. Водата е бедна на въздух. Затова тези водни растения имат специални приспособления за снабдяване с въздух във водата:  Корените са в почвата, част от стъблата им е във водата, а листата – над водата.  През стъблата им преминават въздушни канали, които снабдяват с въздух подводните части на тези растения.
 19. Обитателите на сладководните басейни са зависими едни от други. Стрелките на рисунката ще ви помогнат да посочите някои от хранителните вериги на тези животни и растения.
 20. водорасли попова лъжичка шаран щъркел водорасли попова лъжичка шаран щука водорасли ларва на комар ларва на водно конче шаран щука водорасли ларва на комар ларва на водно конче шаран щър- кел
 21. план
 22. На рисунката ще откриете различни обитатели на Черно море. Някои от тях плуват във водата, а други са прикрепени към дъното.
 23. Най-многобройни са невидимите за човешкото око организми, които живеят във водата. Те се наричат . е съставен от дребни водорасли. е съставен от дребни рачета и други миниатюрни морски животни, които се виждат само със силна лупа.
 24. Планктонът е основната храна за много водни обитатели.
 25. Ако се гмурнете под водата, близо до брега ще забележите прикрепените към морското дъно .  Някои от тях достигат големи размери и приличат на храсти.
 26. Скалистото крайбрежие обитават също така , , , и други .
 27. пълзи по МОРСКОТО ДЪНО.
 28. се придвижва на своите ДЕСЕТ КРАКА. На предната двойка крайници ракът има щипки, с които улавя храната си.
 29. също се придвижват на своите ДЕСЕТ КРАКА.
 30. се закрепя с ОПАШКАТА СИ за водораслите.
 31. и бавно пълзят.
 32. Навътре в морето плуват , и др. риби.
 33. Най-големите животни в нашето море са .
 34. не са риби, а морски бозайници.  Те раждат малките си и ги хранят с мляко.  Дишат с бели дробове. Затова през 2 – 3 минути показват главите си над водата, за да поемат въздух.
 35. Както във всяко съобщество, обитателите на морето са свързани помежду си. Проследете пока- заната хранителна верига. 1 2 3 4 5
 36. Кои от изброените обитатели на сладководните басейни и техните брегове са: а/ насекоми б/ риби в/ птици щука дива патица водно конче щъркел комар шаран лебед пеликан муха сом Кои от следните животни обитават Черно море? делфин кит шаран медуза щъркел паламуд скарида сом цаца
 37. Между пръстите на краката на гъската има ципи. Това са приспособления, които ѝ помагат да: лети; плува; скача. Дългият остър клюн е приспособление на щъркела за: улавяне на риби и жаби; движение във водата; достигане на подводни растения.
 38. 1.Отбележи двете животни, които са от една и съща група. 2.Какво е общото между четирите животни? ________________________________________ 3. Малките на кои от тях са ларви? ________________________________________ 4. Кое животно диша с бели дробове? ________________________________________ 5. Кое от тях живее само във водата? ________________________________________ Х Х Снасят яйцата си във водата. комар, жаба, водно конче жаба щука
 39. Усеща трептения на водата, предизвикани от рибата. Усеща трептения на водата и миризмата на рибата. Вижда рибата, усеща миризмата ѝ и трептенията на водата.
 40. План на урока: Речник: блато – място с плитка застояла вода, обрасло с водни растения. 1. Животът в сладководните басейни 2. Животът в Черно море паламуд – голяма морска риба с дължина 80 см и маса до 7 кг. Хищник, храни се с по-малки риби.
Publicidad