Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Luangpor intawai113

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Luangpor intawai113

Descargar para leer sin conexión

คำสอนของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

คำสอนของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (15)

Anuncio

Más de MI (20)

Luangpor intawai113

  1. 1. ให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ ไว้ ตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีก สิ่งไหนที่มันไม่ดี อย่าคิด อย่าพูด อย่าทา หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  2. 2. ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทาอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา เหมือนเงาไปตามตัว หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  3. 3. ให้พวกเราทุกๆท่านฝึกสมาธิ มันเป็นผลประโยชน์ของเราเอง จนถึงเฒ่าแก่ชราจะตายก็ไม่กลัวตาย ไม่สะทกสะท้าน... เพราะได้พิจารณาในธรรม ธรรมะได้เข้าสู่จิตใจแล้ว... ถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะ อยู่ไปวันๆเดือนๆปีๆ หลวงพ่อว่าอันนี้ขาดทุน ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนา หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  4. 4. หมั่นทาจิตใจให้สงบ ทาจิตใจให้เป็นหนึ่ง ให้มีสติกับตนเอง บริกรรมอะไร ก็ทาให้จริงทาให้จัง อย่าให้เผลอๆไผลๆ ถ้าหากเผลอไป ก็ให้ดึงกลับคืนมา ให้มันอยู่ที่เก่า การพยายามอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนี่แหละคือ การทาสมาธิ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  5. 5. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก มรณัง เม ภวิสสติ : ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ ถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วไม่หลงตัว ไม่ลืมตน ไม่ลืมตัว รู้เท่ารู้ทัน
  6. 6. เมื่อรู้ว่าตายแล้วไม่สูญ ก็ควรละความชั่ว สร้างแต่ความดีตลอดไป ให้เป็นอุปนิสัยและปัจจัยเพื่อสะสมเป็นอริยทรัพย์ ติดตัวไปภพหน้า หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  7. 7. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ธรรมะขั้นสูงสุดนี้คือ ตัดใจ ตัดกิเลสคือ ตัดใจ ตัดราคะ โทสะ โมหะ มันคือตัดที่ใจไม่ใช่ที่อื่น
  8. 8. บางสิ่งบางอย่างทาแทนกันได้ แต่บางอย่างก็ทาแทนกันไม่ได้... เรื่องเอาธรรมเข้าสู่จิตใจ ศีล สมาธิ ปัญญา ของพระพุทธเจ้านี้ ต้องทาด้วยตัวเองคนอื่นทาแทนไม่ได้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  9. 9. ถ้าหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย มีอะไรในจักรวาลก็โลภ อยากจะเอามาเป็นของตัวเองหมด แต่ถ้าเราพิจารณาร่างกายว่า สักวันหนึ่งต้องตาย แตกสลาย เราจะไม่โลภ ไม่หลง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  10. 10. ประดับชีวิตของเราให้มีค่า ทุกเวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านไปเลย พากันเร่งสร้างคุณธรรมประจาใจไว้ พร้อมสานึกอยู่เสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่จะทาวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะกิตติศัพท์ ทรัพย์โภคาหาไปด้วย(ไม่ได้ไปด้วย) มีแต่บุญเข้าช่วยเมื่อม้วยมรณ์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

×