Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Demand jet

6.823 visualizaciones

Publicado el

Economics

Publicado en: Empresariales
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Demand jet

 1. 1. BILI –BILI DIN PAG MAY MONEY!!! Php. 200.00 Buy 1 take 1 Php.30.00 / pc.Php.5,000.00Php.1,200.00 Php. 500.00 Php.3000.00 Php.200.00/kilo Php.150.00/kilo Php.2000.00 Php.65.00 Php.15,000.00 Php.500.00 50% off Php.1500.00 Php.200.00
 2. 2. JUMBLED LETTERS Ayusin ang mga ginulong letra sa puzzle box upang maibigay ang hinihinging kasagutan sa mga gabay na tanong. Maaari mong balikan ang iyong mga napag – aralan sa mga naunang aralin upang madali mong masagot ang mga katanungang nakapaloob dito. Gamitin ang mga gabay na tanong upang mabuo ang mga salita. Kung maisasaayos mo nang tama ang mga letra sa puzzle ay may mabubuo kang salita sa unang kolum nito.
 3. 3. JUMBLED LETTERS 1. A P Y G O D I R E M A 2. N I M E S O K O K 3. W A M O L S 4. A K Y O S N L A O 5. S O N G O Y E 6. T R I D I S B U S O Y N 1. Ano ang tawag sa pag – aaral tungkol sa uri, kalidad,at balangkas ng populasyon? 2. Anong sangay ng agham panlipunan ang tungkol sa efficient na pagpili at paggamit ng mga pinagkukunang-yaman? 3. Sino ang isa sa bumuo ng teorya hinggil sa herarkiya ng pangangailangan ng tao? 4. Ano ang tawag sa pamamaraan ng paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang-yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao? 5. Ito ay tumutukoy sa anumang gawaing pang- ekonomiya na ang layunin ay magkamit ng kita o tubo. 6. Ano ang katawagan sa pamamaraan ng pagbabahagi ng kabuuang yaman o kita ng lipunan sa bawat indibidwal o sa mga salik ng produksiyon tulad ng lupa, paggawa, capital at entrepreneurship?
 4. 4. LET’S WATCH NA THIS!!
 5. 5. i - REPORT Pangkatang Gawain : Pangkat 1: Demand Schedule – tabular form Pangkat 2: Demand Curve – graphical form Pangkat 3: Paggalaw sa Kurba ng Demand – graphical form. Ang mga paksa ay iuulat, bibigyang interpretasyon at generalisasyon ng grupo sa loob ng limang minuto.
 6. 6. BASEHAN NG EBALWASYON SA PAG-UULAT PAGPUPUNTOS: 3 – NAPAKAHUSAY 2 – MAHUSAY 1 - HIGIT PANG PAGBUTIHIN ANG MGA SANGKAP NG PAG-UULAT: 1. PAKSA NAKATUON SA PAKSA ANG BUONG PAG-UULAT 2. PANGUNAHING KAISIPAN BINANGGIT ANG PANGUNAHING KAISIPAN SA SIMULA NG PAG-UULAT 3. MGA PANTULONG NA DETALYE GUMAGAMIT NG WASTONG DETALYE ANG BUONG PAG-UULAT 4. ORGANISASYON MAAYOS AT MAGKAKAUGNAY ANG MGA DETALYENG GINAMIT 5. KONKLUSYON NAGTATAGLAY NG MABISA AT MALIWANAG NA KONKLUSYON 6. PARAAN NG PAGSASALITA MALAKAS ANG TINIG / MALINAW ANG PARAAN NG PAGSASALITA 7. KAWILIHAN
 7. 7. MAG – COMPUTE TAYO: DEMAND FUNCTION Qd = a – bP Kung saan: Qd = quantity demand P = presyo a= intercept ( ang bilang ng Qd kung ang presyo ay 0) b = slope = Qd P *Nagpapakita ang slope ng pagbabgo sa quantity demanded sa bawat pisong pagbabago sa presyo.
 8. 8. Demand Function mula sa Demand Schedule para sa kendi : Qd = 60 – 10P Kapag ang P = 1 Qd = ? Qd = 60 – 10P Qd = 60 – 10 ( 1 ) Qd = 60 – 10 Qd = 50 piraso Kapag ang P = 5 Qd = ? Qd = 60 – 10P Qd = 60 – 10 ( 5 ) Qd = 60 – 50 Qd = 10 piraso * Gamit ang demand function ay maaaring makuha ang dami ng quantity demanded kung may given na presyo.
 9. 9. I – DEMAND, ITALA, IKURBA Ipagpalagay na katatapos lamang ng klase ng mga mag- aaral sa P.E. Nagkataong may tinda sa kantina ng buko, juice. Ilang baso ng ang handa at kaya nilang bilhin sa presyong Php6 buko juice, Php8, Php10 hanggang Php14 kada baso? Itala ito kolum ng Qd. Ilagay sa talahanayan ang dami ng quantity demanded sa bawat presyo upang mabuo ang demand schedule. Ipagpalagay na ang demand function ay Qd = 50 – 2P. Pagkatapos nito ay ipakita ito sa pamamagitan ng paggawa ng demand curve at sagutan ang mga pamprosesong tanong sa ibaba.
 10. 10. Presyo Bawat Baso (Php) Quantity Demanded 6 8 10 12 14
 11. 11. DEMANDPRESYO KITA DAMI NG MAMIMILI PRESYO NG MAGKAUGNAY NA PRODUKTO SA PAGKONSUMO
 12. 12. Ang Paglipat ng Demand Curve ( o Shifting of Demand) PAGLIPAT NG DEMAND CURVE SA KANAN PAGLIPAT NG DEMAND CURVE SA KALIWA
 13. 13. “BILANG MAMIMIMILI PAANO KAYA TAYO MAKAKATUGON SA PAGBABAGONG DULOT NG MGA IBA PANG SALIK NA ITO?
 14. 14. 1.Kapag may pagtaas sa kita, maging matalino sa paggasta nito. Matutong pagplanuhan nang mabuti ang paggastos at unahin ang mahahalagang bagay na dapat bilhin. 2. Maghanap ng alternatibo o pamalit sa mga produktong may mataas na presyo. Maraming mapagpipiliang produkto sa mababang presyo sa iba’t ibang pamilihan.
 15. 15. GRAPHIC ORGANIZER Punan ang graphic organizer sa ibaba at sagutin ang mga tanong sa isang bond paper. 1. Ano – anu ang salik na nakakaimpluwensya sa demand? 2. Alin sa mga salik ang makapagdudulot ng paggalaw sa demand curve? Sa Paglipat ng demand curve? Paano naiiba ang salik na presyo sa ibang salik? 3. Ano ang katangian na dapat taglayin ng isang mamimili sa pagtugon sa pagbabago sa mga salik ng demand?
 16. 16. “LIGHTS, CAMERA, AKSYON” A. Paggawa ng Komersyal ng isang napiling produkto na nababatay sa mga salik na nakaaapekto sa Demand. . B. Pamamaraan 1.Ipa-pangkat ng guro ang mga mag-aaral sa tatlong grupo. 2.Aatasan ng guro ang mga mag-aaral na mag-isip ng maikling komersyal ng isang produktong kanilang napili sa loob ng sampung minuto. Ang nilalaman ng komersyal ay nararapat na nakabatay sa mga salik na nakaaapekto sa demand. 3.Ang pangunahing layunin ng komersyal ay makumbinsi ang guro na bumili ng produkto na kanilang ini-endorso. 4.Matapos mag brainstorm, ang mga bawat grupo ay bibigyan ng limang (5) minuto upang ipakita ang kanilang gawa.
 17. 17. KOMERSYAL: Paggawa ng Komersyal ng isang napiling produkto na nababatay sa mga salik na nakaaapekto sa Demand. Ang mga mag-aaral at kanilang presentasyon ay mabibigyan ng karampatang marka gamit ang sumusnod na batayan: Kaangkupan - 30% Kagalingan sa paglalahad - 30% Pagkamalikhain - 20% Kooperasyon - 20% 100 %
 18. 18. T – SHIRT DESIGN! Magdisenyo ng t-shirt na may temang “ Ang Pagiging Matalinong Mamimili: Susi sa Pagtamo ng Pambansang Kaunlaran”. Isulat sa isang bond paper ang paliwanag tungkol sa mabubuong disenyo. Maging gabay sa paggawa ng disenyo ang rubrik. Pamantayan Deskripsyon Punt os Nakuhang Puntos Kaangkupan sa Tema Binigyang – pansin ang pagpapahalaga sa pagiging matalino at mapanagutang mamimimili na susi sa pagtamo ng pambansang kaunlaran. 25 Detalye ng disenyo Akma sa tema ang mga aspekto ng disenyo ukol sa ugnayan ng pagiging matalinong mamimili sa pagtamo ng pambansang kaunlaran. 25 Orihinalidad at Pagkamalikhain Nagpakita ito ng natatanging disenyo gamit ang pagiging malikhain at angkop na kagamitan. 25 Pagpapaliwanag Mahusay na naipapaliwanag ang bawat aspekto ng disenyo na angkop sa tema ng Gawain. 25 Kabuuang Puntos 100
 19. 19. A. Panuto: Ipakita ang pagbabagong magaganap sa demand para sa isang produkto batay sa mga pagbabago ng sumusunod na salik. Isulat sa activity sheet ang kung tataas ang demand at kung bababa ang demand. 1.____ Bandwagon effect, mabilis na pagdami ng populasyon ( potensyal na demand). 2.____Paglaki ng kita ( nakatuon sa normal goods) 3.____ Pagbaba ng kita (nakatuon sa inferior goods) 4.____ Pagiging lipas sa uso ng isang produkto. 5.____ Inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo. 6.____ Pagbaba ng presyo ng produktong komplementaryo. 7.____ Pagtaas ng presyo ng produktong pamalit. 8.____ Inaasahan ng mga mamimili na bababa ang presyo. 9.____ Pagtaas ng presyo ng produktong komplementaryo. 10.____ Pagbaba ng presyo ng produktong pamalit.
 20. 20. B. Gamit ang mga sitwasyong nakalahad sa talahanayan, suriin ang maaaring maging epekto o kahihinatnan ng demand sa produkto. Gumuhit ng graph na lilipat sa kanan kung dadami ang demand at graph na lilipat sa kaliwa kung bababa ang demand. Produkto Sitwasyon Graph 1. Bigas Pananalasa ng malakas na bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. P D1 Q 1. Gasolina Patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. P D1 Q 1. Bakuna laban sa tigdas Pagdeklara ng outbreak ng tigdas ng Kagawaran ng Kalusugan sa maraming lugar sa bansa. P D1 Q 1. Cellphone load Kabi- kabilang unlitext at unli – call promo ng mga telecommunication companies sa bansa. P D1 1. Corned beef ( ipagpalagay na normal goods) Pagtaas ng kita P D1 Q Produkto Sitwasyon Graph 1. Bigas Pananalasa ng malakas na bagyo sa malaking bahagi ng Luzon. P D1 Q 1. Gasolina Patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. P D1 Q 1. Bakuna laban sa tigdas Pagdeklara ng outbreak ng tigdas ng Kagawaran ng Kalusugan sa maraming lugar sa bansa. P D1 Q 1. Cellphone load Kabi- kabilang unlitext at unli – call promo ng mga telecommunication companies sa bansa. P D1 1. Corned beef ( ipagpalagay na normal goods) Pagtaas ng kita P D1 Q
 21. 21. TAKDANG ARALIN : Magsaliksik tungkol sa konsepto ng elastisidad ng demand at ibahagi ito sa klase sa susunod na talakayan.
 22. 22. PREPARED BY: JESREEL RHEY WISCO KONSEPTO NG DEMAND

×