Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dones i ciència: 40 documents

Recull de documents relacionats amb l’àmbit de les dones, la recerca científica i el món acadèmic, que també conté els plans d’igualtat en matèria de gènere de les universitats dels territoris de parla catalana.

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Dones i ciència: 40 documents

  1. 1. Dones i ciència: 40 documentsXavier Lasauca i Cisa, responsable de Gestió del Coneixement i Sistemesd’Informació en R+D de la Direcció General de Recerca (Generalitat de Catalunya)A continuació trobareu un recull de recursos relacionats amb l’àmbit de lesdones, la recerca científica i el món acadèmic, a més dels plans d’igualtat enmatèria de gènere d’algunes universitats dels territoris de parla catalana.Women operators at Midvale Company payroll machine in Time Office, April 29, 1949, by KheelCenter Cornell University, on FlickrA mitjan desembre de 2012 es va complir el primer aniversari de la presentació delllibre Doctes, doctores i catedràtiques, una publicació impulsada per la Comissió dedona i ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. El llibre commemora elcentenari de la reial ordre del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts queautoritzava l’accés lliure i oficial de les dones a la universitat a l’Estat, i abordava lasituació de la dona universitària des d’una perspectiva històrica i actual, tenint encompte els aspectes laborals, socials, culturals, educatius, psicològics, científics,tecnològics i de recerca.En aquesta selecció trobareu l’accés a la versió digital del llibre i a altresdocuments que analitzen el paper i l’aportació de les dones al món científic idocent, i mostren indicadors i estadístiques que ens recorden les desigualtats degènere que encara existeixen.
  2. 2. Catalunya/País ValenciàRevista Mètode: Número monogràfic sobre Dones i ciència: Les claus de la igualtat.2013Doctes, doctores i catedràtiques. Consell Interuniversitari de Catalunya. 2011Breaking the glass ceiling. Proposals to adjust de role of women in science. Institutde Recerca Biomèdica Barcelona. 2009.Conclusions del I Congrés internacional sobre biaix de gènere i desigualtats enl’avaluació de l’activitat acadèmica. UAB. 2007.Conclusions de la Taula rodona Dones i investigació. Fòrum de la Recerca UAB. 20de febrer de 2007.Lliçó inaugural del curs acadèmic 2006-07 de la UB: Gens, gènere i ciència, acàrrec de la Dra. Roser Gonzàlez i Duarte, catedràtica de Genètica de la UB. 2006.Dones i ciència: Pla d’acció a Catalunya. Propostes d’actuació per a superar lesdesigualtats de gènere en l’àmbit científic. AGAUR. 2005.Document sobre dones i ciència. Observatori de Bioètica i Dret. Parc Científic deBarcelona. 2004.Llibre Blanc de les dones de Catalunya en el món de la ciència i la tecnologia.Institut Català de les Dones. 2003.Estat espanyolLibro Blanco: situación de las mujeres en la ciència española. Fundación Españolapara la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 2011.Mujer y ciencia. La situación de las mujeres investigadoras en el sistema españolde ciencia y tecnología. FECYT. 2007.La otra mitad de la ciència. Instituto de la Mujer. 2001.Unió EuropeaShe Figures 2012. Statistics and Indicators on Gender Equality in Science.Comissió Europea. 2013.Meta-analysis of gender and science research. Synthesis report. Comissió Europea. 2012Women, research and universities: excellence without gender bias. League ofEuropean Research Universities. (LERU). 2012.
  3. 3. Structural change in order to improve Gender Equality in Research Organisations inEurope. Comissió Europea. 2011.Structural change in research institutions: Enhancing excellence, gender equalityand efficiency in research and innovation. Comissió Europea. 2011.El genero en la investigación. Comissió Europea. 2011She Figures 2009. Statistics and Indicators on Gender Equality in Science.Comissió Europea. 2009.Women in science. Comissió Europea. 2009.Benchmarking policy measures for gender equality in science. Comissió Europea.2008.Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research. ComissióEuropea. 2008.Women in Science and Technology. The business perspective. Comissió Europea.2006.She Figures 2006. Women and Science. Statistics and Indicators. ComissióEuropea. 2006.UniversitatsSegon Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat Ramon Llull (2011-2013). URL.2011II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona.UB. 2011Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat Abat Oliba CEU.UAO. 201oI Pla d’igualtat de la Universitat Jaume I de Castelló (2010-2014). UJI. 2010I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat d’Alacant. UA.2010Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats de la Universitat Internacional deCatalunya (2009-2012). UIC. 2009I Pla d’Igualtat de la Universitat de València (2010-2012). UV. 2009.Segon pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònomade Barcelona (2008-2012). UAB. 2008.Pla d’igualtat Isabel de Villena. UPF. 2008.
  4. 4. Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Girona. UdG.Pla per a la igualtat entre els homes i dones de la Universitat de Vic. UVic. 2008.I Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la Universitat de Lleida (2008-2011). UdL. 2008.Pla d’igualtat Universitat Rovira i Virgili. URV.Guia per al disseny i la implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats a lesuniversitats. Institut Català de les Dones. 2006.Diagnosi de la igualtat d’oportunitats de les dones en la universitat pública i dissenyd’un pla d’actuació. Grup d’Igualtat d’Oportunitats en l’Arquitectura, la Ciència i laTecnología. UPC. 2005.Àmbit internacionalNature special issue: Women in Science. 2013Scorecard on Gender Equality in the Knowledge Society. WISAT. 2012A Report on the Status of Women Faculty in the Schools of Science andEngineering at MIT, 2011. MIT. 2011Altres anotacions de l’autor publicades al bloc L’ase quàntic i relacionadesamb la temàtica de Dones i ciència Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre! La meva filla? Abans científica que estrella de pop!(Aquest article està basat en l’anotació publicada en el bloc de l’autor el15/01/2012, i ha estat actualitzat el dia 11/05/2013)

×