Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Collective intelligence

387 visualizaciones

Publicado el

Presentació 3/3 del Govern Obert

Publicado en: Noticias y política
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Collective intelligence

 1. 1. El concepte dIntel·ligència Col·lectivaUna altra forma dentendre el treball en equip?
 2. 2. El concepte de Superracionalitat• Plantejat pel professor Douglas Hofstadter• Un matemàtic laureat de Stanford University,• Professor de Ciències Cognitives en la Univ. de Indiana.• La base motivadora dels seus estudis està en el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial. A.I.• Però els seus plantejaments són més bé filosòfics• Les seues tesis plantegen la preeminència de la col·laboració i la cooperació sobre la competència antagonista o la depredació.
 3. 3. El context històric de la Cultura New Age mésla teoria de sistemes o Cibernètica dóna lloc a connexions didees•Connexió amb la idea de superorganisme social•Amb la idea de Cervell Global (Francis Heylighen), p. ex.•Connexió amb persones com Douglas Engelbart,•filàntrops convençuts del paper positiu de la tecnologia•en la millora de les condicions de vida de la Humanitat
 4. 4. Pierre Lévy i el concepte dIntel·ligència Col·lectiva• Professor del Departament de Comunicacions de la Univ. dOttawa, en Canadà.• El seu llibre de 1994 L’Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, La Découverte, Paris• Marca una fita filosòfica en el context històric de lèpoca de desenvolupament de les TIC.• Les seues idees anticiparen leficàcia dels sistemes de coneixement col·laboratius i distribuïts• La Wikipèdia o els wikinomics, però també• El desenvolupament del Software Lliure• En base al treball col·laboratiu de Comunitats dUsuaris que també esdevenen creadors de coneixement compartit
 5. 5. Una nova forma dentendre la DemocràciaLa Democràcia Deliberativa o el Sistema Democràtic en estat "beta" permanent..
 6. 6. Es tracta de complementar, desacralitzant-la, la Democràcia Representativa.. "... busca complementar la noción de democracia representativa al usomediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones..." J. Carlos Velasco
 7. 7. El concepte es va encunyar a 1981..• Concretament Joseph M. Bessette, en "Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government," 1981• Posteriorment la noció va ser relaborada i defensada en "The Mild Voice of Reason" (1994).• Altres contribuents a la noció de democràcia deliberativa serien: Jon Elster, Jürgen Habermas, David Held, Joshua Cohen, John Rawls, Amy Gutmann, Noëlle Mcafee, John Professor de Govern i Ètica en el Claremont Dryzek, Rense Bos, James Fishkin, Dennis MacKenna College, California Thompson, Benny Hjern, Hal Koch, David Estlund & Robert B. Talisse.
 8. 8. Naix en un context acadèmic... Però implica procediments que han estat emprats on hi ha hagut democràcia directa..• Sexigeix que aquells qui fan les lleis i prenen les decisions de govern defensen les seues opcions amb raons públiques ..• Com ara: "aquesta llei és justa perquè corregeix aquella injustícia"; "aquesta mesura de govern és dinterès general atès què ens beneficia a tots i a totes".• Les preferències dels ciutadans, es formen o no a làmbit de la vida privada de cadascú, han de passar lexamen del debat públic si volen veures elevades a la categoria de lleis o de decisions executives• i, per tant, son susceptibles de ser modificades atenent a bones raons. Sovint a criteris científics que han de servir per formar lopinió.
 9. 9. Lobjectiu seria assolir una veritable Democràcia ParticipativaCom la que recentment es va plantejar en les assemblees del 15m..
 10. 10. Malgrat les crítiques i els arguments en contra..• Els que ho qualifiquen dutopia irrealitzable..• O com a mínim fora dels límits de la política local o municipal o en països xicotets..• Cal recordar-los les noves eines tecnològiques• que permeten concebre la Democràcia realment Participativa en el segle XXI.
 11. 11. Open Data - Open KnowledgeUna filosofia, lOpen Source, aplicada a la tecnologia al servei del concepte de Transparència..
 12. 12. Les bases de la filosofia Open Data• Fins ara les fonts de dades han estat històricament en control dorganitzacions, públiques o privades;• laccès de les quals ha estat restringit mitjançant limitacions, llicències, copyright, i patents.• Els partidaris dels open data argumenten que aquestes limitacions van en contra del bé comú• I que aquestes dades han de ser lliurades al públic sense limitacions daccès..
 13. 13. • Perquè és considerada informació que pertany a la societat, com el genoma,• o son dades que han estat creades per administracions públiques (i per tant, amb els impostos de totxs), com la informació geogràfica o meteorològica.• O són les dades de la pròpia Administració Pública; comptes públics, relacions dactuacions dels poders executius, bases i normatives dactuació puntual, etc.• O bé són dades que provenen, dalguna manera, de la intervenció dels diners públics,• com les empreses rescatades o les empreses que shan aprofitat de privatitzacions o externalitzacions de serveis aparentment "costosos"...
 14. 14. No han dhaver restriccions al coneixement públic, per tant..• Les dades han de estar alliberades de qualsevol llicència restrictiva o privativa..• La informació ha destar continguda en documents amb stàndards oberts• Com els Open Document Format que usen programes com Open Office o Libre Office..• Igualment han de ser plenament accessibles en internet amb els mateixos criteris.
 15. 15. Open Government - Govern Obert• Transparència• Participació• Col·laboració ciutadana
 16. 16. TransparènciaLa implementació de lOpen Data amb les Lleis dAccés a la Informació Pública
 17. 17. Quan aquesta és proactiva..•Es supera la necessitat de demanda prèvia per a facilitar la informació.•Les Administracions i les empreses que treballen amb diners públics..•Estan obligades a facilitar tota la informació a tota la població sense limitacions... Per llei.•Agències independents sencarreguen de facilitar-les o gestionar-les..
 18. 18. La Participació ciutadana està garantida..• En tant en quant les dades necessàries per a la Deliberació en la presa de decisions importants són accessibles. (Open Data)• Els mitjans per a fer-la possible estan també en les lleis i en la pràctica de les societats.. (FOIA)• La tecnologia de codi obert sha implementada amb totes les possiblitats de participació (Open Access)• Facilitades amb laplicació de les TIC i les xarxes socials, p. ex., la discusió de la Nova Constitució a Islàndia..
 19. 19. La Col·laboració Ciutadana està garantida•Ara no amb mesures coercitives o amb costoses polítiques intoxicadores de dubtosa utilitat.•Les societats cohesionades usen les eines de les TIC per a millorar el funcionament dels serveis públics.•Lús de les TIC i les xarxes socials ajuden a la identificació dels problemes per a poder plantejar les solucions col·laborativament..
 20. 20. Més info a:www.governobert.org
 21. 21. Més info a:www.governobert.org

×