Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
съобщение
съобщение
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Юлия Петкова (15)

Anuncio

Más reciente (20)

Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.

 1. 1. Родителска среща 09.11.2016 г.
 2. 2. Дневен ред 1. Превенция на агресията сред учениците 2. Резултати от входяща диагностика 3. УВР по предмети – акценти 4. Текущи
 3. 3. 1. Превенция на агресията  Резултати от анонимната анкета – отговори  Място - коридора, двора  Среден брой на деца, които са тормозени – 2  Среден брой деца, които тормозят – 2  Идентифициране на тези деца и набелязване на мерки за работа с тях  Правилата на класа – спазване  Санкции при нарушения -тетрадка
 4. 4. 2. Резултати от ВД • ИД 5.31 • ВД 5.83 БЕЛ • ИД 5.78 • ВД 5.71 Мат • ИД 5.70 • ВД 5.75 ОС
 5. 5. 3. УВР акценти в ново уч.с-ние Алгоритъм за разбиране и учене Въвеждане на правила –записваме и запомняме чрез: - мисловни карти/ схеми - “рибена кост” Самоподготовка –Учене на правила – изпълнение на писмени задачи
 6. 6. Бълг. език Гласни звукове, сричка, ударение, ударена сричка, близкозначни думи, правопис на гласни и съгл. Самостоятелни работи след всеки раздел – оценка и корекции на пропуски  Водене на тетрадка – РК и ДР
 7. 7. Устно изпитване Индивидуално изпитване за въведени понятия – учене с разбиране и с езика на предмета Оценка на работа в клас - участие в колективна работата, внимание в нея
 8. 8. Литература Усъвършенстване на четивна техника Работа с непознати думи – записване, запомняне и включване в активния речник Работа с текста – подборно четене Отговаряне на въпроси- писмено Творчески задачи – илюстрация, създаване на текст Устен преразказ на приказка по план Слушане и поправяне на конструкцията на изреченията
 9. 9. ФКРУ Преразказ на приказка – 1. час 1. Четене на текста 2. Повторно четене, разделяне на епизоди според плана. Въпроси за четене с разбиране 3. Устен преразказ на всеки епизод с помощ от учителя 4. Работа с лексикалното значение на думите и за правописа им
 10. 10. ФКРУ Писмен преразказ -2. час 1. Четем текста 2. Критерии за проверка и оценка 3. Записване на преразказа 4. Самооценка по критериите на следващата страница
 11. 11. ФКРУ/ИКЧ  1. час - Поправка на преразказа – правилен препис  2. час ИКЧ  1. Самостоятелно четене на произведение на 3.11. – Пленникът на великана Читанка стр. 34 - 35 14 дни за работа - четене и попълване в дневника на 17.11. – представяне на работата въпросчета за четене с разбиране
 12. 12. Инициативата “Четящ 2. В клас” Класна библиотека Заедно да прочетем 2 000 страници Читателски картон – прочетени страници, подпис на родителя, отбелязване в таблото Доброволческо четене в 1 клас
 13. 13. Математика  Числата до 100 – ед., дес. и връзката между тях  Четене, писане, сравняване  Свойства на събирането – разместително и съдружително – начини за пресмятане по лесен начин и за устно смятане  Действията събиране и изваждане без и с преминаване
 14. 14. Математика  Текстови задачи с 2 пресмятания- алгоритъм за работа: УРОК №30 – прочит – откриване на данни и въпрос – схема, чертеж за онагледяване – съкратен запис – записване на решение и отговор  Обиколка на фигура  Мерни единици за дължина и връзката между тях
 15. 15. ОКОЛЕН СВЯТ До момента работихме само с УТ Тетрадка по ОС – записваме план – самоподготовка по плана и по картинките – устен разказ – 5-минутки за писмено изпитване
 16. 16. Музика  Разучаване на песни със/без синбек  Слушане на музикални творби  Нови музикални понятия - 1 тетрадка  Оценяване: 1. Желание за работа и поведение в часа 2. Изпълнение на учени песни 3. Разпознаване на слушани муз. произведения
 17. 17. Изобразително изкуство  Формиране на понятия и компетентности чрез: 1. Разглеждане на рисунки и образци на ИИ 2. Практическа изобразителни задачи  Оценяване:  1. Участие в беседите  2. Желание за работа  3. Старание в изпълнение на изобр. задачи
 18. 18. 4. Текущи  Сайт на класа – редовно преглеждане за съобщения, интересни линкове  1. Коледна въртележка -12-16.12.  2. Състезания на СБНУ  3. Конкурс за Коледна картичка  4. Силанизация на зъбите до 21.11.16 г.  5. Календар – 5 лв.
 19. 19. Да съберем капачки за учене на таблицата чрез действие
 20. 20. Конкурс Хигиена за отличници Вълчебният ключ на капитан Хигиена Ани и пленниците

×