Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

A brief history on the two major types of sculpture

1.176 visualizaciones

Publicado el

my precentation

Publicado en: Arte y fotografía
  • Sé el primero en comentar

A brief history on the two major types of sculpture

  1. 1. A brief history on the two major types of sculpture, Subtractive, Additive Types of Sculpture Subtractive Subtractive sculpture is the oldest form of sculpture and involves removing material, as in wood carving or stone sculpture, to create a finished work. Subtractive sculpture is by far the most technically difficult and due to the nature of the medium is the most restrictive in expression. Early Egyptian and Greek sculpture prior to the Golden age of the 5th century BC were all similar in their frontal, stiff, and formal composition, which were dictated by the limitations of the medium. Eventually stone artists began to compose their sculpture first in clay and then used a variety of mechanical devices to transfer the three dimensional coordinates of the clay surface to a block of stone. In this way, stone subtractive sculptures of the Roman era began to take on a new mobility and grace. Subtractive iskultura ay ang pinakaluma paraan ng iskultura at nagsasangkot ng pag-aalis ng materyal, tulad ng sa kahoy larawang inukit o bato iskultura, upang lumikha ng isang natapos na trabaho. Subtractive iskultura ay sa pamamagitan ng malayo ang pinaka-technically mahirap at dahil sa likas na katangian ng medium ang ay ang pinaka mahigpit sa expression. Maagang Egyptian at Griyego iskultura bago ang Golden edad ng ika-5 siglo BC ay lahat na katulad sa kanilang pangharap, matigas, at pormal na komposisyon, na kung saan ay dictated sa pamamagitan ng mga limitasyon ng medium ang. Sa paglaon bato artist ay nagsimulang gumawa ng sulat muna ang kanilang mga iskultura sa clay at pagkatapos ay ginagamit ng iba't-ibang mekanikal na aparato na ilipat ang tatlong dimensional coordinate ng luad ibabaw sa isang bloke ng bato. Sa ganitong paraan, bato subtractive eskultura ng panahon Romano ay nagsimulang gumawa ng sa isang bagong lipat at biyaya. Additive Additive sculpture describes all other forms of sculpture and the process most commonly used today. Simply put, additive sculpture is the process of creating sculpture by adding material to create the work. Although artists have worked in every medium from butter to cement, the most common material is typically wax or clay which is modeled by the artist to create the form desired. The term "modeling" is used interchangeably with the word "sculpting" to describe additive sculpture, especially appropriate when dealing with clay. Magkasama Magkasama iskultura ay naglalarawan ng lahat ng iba pang mga paraan ng iskultura at ang proseso ng pinaka-karaniwang ginagamit sa araw na ito. Maglagay lamang, magkasama iskultura ay ang proseso ng paglikha ng mga iskultura sa pamamagitan ng pagdaragdag materyal upang lumikha ng mga trabaho. Kahit na artist nakapagtrabaho sa bawat medium mula sa mantikilya sa semento, ang pinaka-karaniwang mga materyal ay karaniwang waks o clay na imo-modelo sa pamamagitan ng mga artist upang lumikha ng form ninanais. Ang terminong "pagmomodelo" ay ginagamit ng salitan na may salitang
  2. 2. "sculpting" upang ilarawan ang magkasama iskultura, lalo na naaangkop na kapag pagharap sa clay. There are different types of sculpture. A sculpture is a type of model or carving that uses clay, ceramics, or stone to present a three-dimensional figure. Many sculptures are displayed as religious artifacts or expressions of political leaders. Ancient sculpture from China, India, Ancient Greece, and the Mediterranean still survive today. The Renaissance presented one of the most famous sculptures known to exist. It is Michelangelo's David. Other types include free-standing sculpture, architectural sculpture, and monumental sculpture. Mayroong iba't ibang mga uri ng mga iskultura. Ang isang iskultura ay isang uri ng modelo o larawang lilok na gumagamit ng clay, keramika, o bato ipakita ng mga tatlongdimensional na figure. Maraming mga eskultura ay ipinapakita bilang relihiyosong artifacts o expression ng mga lider pampulitika. Sinaunang iskultura mula sa Tsina, Indya, Laong Gresya, at ang Mediterranean matirang buhay pa rin ngayon. Ang Renaissance iniharap isa sa mga pinaka sikat na eskultura na kilala na umiiral. Ito ay Michelangelo ni David. Iba pang mga uri isama free-standing iskultura, arkitektura iskultura, at monumental na iskultura. Sculpture ay ang sangay ng visual arts na nagpapatakbo sa tatlong mga sukat at ang isa sa mga plastic sining . Matibay ng lilok mga proseso na orihinal na ginamit larawang inukit (ang pag-alis ng materyal) at pagmomodelo (ang karagdagan ng materyal, bilang luad), sa bato, metal , keramika , kahoy at iba pang mga materyales ngunit, dahil pagkamakabago , nagbabago sa proseso ng lilok na humantong sa isang halos kumpleto na kalayaan ng mga materyales at proseso. Ang isang malawak na iba't-ibang materyales ay nagtrabaho sa pamamagitan ng pag-alis tulad ng mga larawang inukit, binuo sa pamamagitan ng hinang o sa pagmo-modelo, o molded , o cast . Sculpture sa bato survives malayo mas mahusay kaysa sa mga gawa ng sining sa sirain materyales, at madalas ay kumakatawan sa karamihan ng mga surviving mga gawa (bukod sa mga palayok) mula sa kultura sinaunang, bagaman pasalungat mga tradisyon ng mga iskultura sa kahoy ay maaaring vanished halos lahat. Gayunman, karamihan sa mga sinaunang iskultura ay pininturahan nang maliwanag, at ito ay [1] nawala. Sculpture ay naging gitnang sa relihiyon debosyon sa maraming kultura, at hanggang sa kamakailang mga siglo malaking eskultura, masyadong mahal para sa pribadong indibidwal upang lumikha, ay karaniwan ay isang pagpapahayag ng relihiyon o pulitika. Yaong mga kultura kung saan ang eskultura na survived sa mga dami ng isama ang kultura ng Sinaunang Mediterranean, Indya at Tsina, pati na rin ang marami sa South America at Africa.

×